2. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

1. Soru

İstanbul’da çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin idaresi, son zamanlarına doğru kime geçmiştir?

Cevap

Ziya Şakir


2. Soru

Fecr-i Âtî’nin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden biri nedir?

Cevap

Batılı edebi mektepler ve Edebiyat-ı Cedide örneği


3. Soru

Ahmet Haşim Fecr-i Âti adı yerine hangi adın konmasından yana olmuştur?

Cevap

Sinâ-yı Emel


4. Soru

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak iki sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Cevap

Şiir ve Tefekkür


5. Soru

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak bir sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Cevap

Jale


6. Soru

Servet-i Fünûn dergisinin sahibi kimdir?

Cevap

Ahmet İhsan


7. Soru

Namık Kemal edebiyatın millet olmadaki rolünü belirtmek için “Edebiyatsız millet dilsiz……..gibidir” benzetmesini yapmıştır. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelebilir?

Cevap

insan


8. Soru

Fecr-i Âtî’nin sanat ve edebiyattaki temel düşüncesi “sanat şahsî ve …………..” cümlesiyle özetlenebilir. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

muhteremdir


9. Soru

Fecr-î Âti Kütüphanesinde yayınlanan beş kitaptan hangisi Fuat Köprülü’ye aittir?

Cevap

Hayat-i Fikriye


10. Soru

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “Fırtına” eseri kime aittir?

Cevap

Şahabettin Süleyman


11. Soru

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu bildiren haberde reis olarak kim gösterilmiştir?

Cevap

Faik Ali


12. Soru

Fecr-i Âti topluluğunun ikinci başkanı kimdir?

Cevap

Fazıl Ahmet


13. Soru

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “İntizam” eseri kime aittir?

Cevap

Cemil Süleyman


14. Soru

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi kaç yılında kabul görmeye başlamıştır?

Cevap

1912


15. Soru

Fecri Âti’nin etkisi ne zaman azalmaya başlamıştır?

Cevap

1912


16. Soru

Fecr-i Âti’den sonra hangi edebi topluluk gelmiştir?

Cevap

Nesl-i Âti


17. Soru

“Yeni Hayat: Hukuk, iktisat, ahlak, felsefe, eğitim-öğretim, dil ve edebiyat gibi toplum hayatının bütün parçalarında taklit yerine…………seçme felsefesidir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

Cevap

millileşmeyi


18. Soru

Mehmet Rauf Serveti Fünûn’da hangi başlıklı yazıyı yazarak “Yeni Nesli” savunmuştur?

Cevap

Fecr-i Âtî’nin İf­lâsı


19. Soru

Rübap mecmuasında Fecr-i Âtî’ye hücumlarıyla tanınan Yeni Nesil, başka hangi dergide aynı faaliyetlerine devam eder?

Cevap

Kehkeşan


20. Soru

Yeni Nesil toplululuğu “Sanat………….içindir” ilkesini savunmuştur.

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

sanat


1. Soru

İstanbul’da çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin idaresi, son zamanlarına doğru kime geçmiştir?

İstanbul’da çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin idaresi, son zamanlarına doğru kime geçmiştir?

İstanbul’da çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin idaresi, son zamanlarına doğru kime geçmiştir?

İstanbul’da çıkan Hanımlara Mahsus Gazete’nin idaresi, son zamanlarına doğru kime geçmiştir?

Cevap

Ziya Şakir

2. Soru

Fecr-i Âtî’nin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden biri nedir?

Fecr-i Âtî’nin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden biri nedir?

Fecr-i Âtî’nin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden biri nedir?

Fecr-i Âtî’nin oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden biri nedir?

Cevap

Batılı edebi mektepler ve Edebiyat-ı Cedide örneği

3. Soru

Ahmet Haşim Fecr-i Âti adı yerine hangi adın konmasından yana olmuştur?

Cevap

Sinâ-yı Emel

4. Soru

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak iki sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak iki sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak iki sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak iki sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Cevap

Şiir ve Tefekkür

5. Soru

Şahabettin Süleyman’ın, Fecr-i Âtî’nin yayın organı olması ümidiyle ancak bir sayı çıkartabildiği derginin adı nedir?

Cevap

Jale

6. Soru

Servet-i Fünûn dergisinin sahibi kimdir?

Cevap

Ahmet İhsan

7. Soru

Namık Kemal edebiyatın millet olmadaki rolünü belirtmek için “Edebiyatsız millet dilsiz……..gibidir” benzetmesini yapmıştır. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelebilir?

Cevap

insan

8. Soru

Fecr-i Âtî’nin sanat ve edebiyattaki temel düşüncesi “sanat şahsî ve …………..” cümlesiyle özetlenebilir. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Fecr-i Âtî’nin sanat ve edebiyattaki temel düşüncesi “sanat şahsî ve …………..” cümlesiyle özetlenebilir. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Fecr-i Âtî’nin sanat ve edebiyattaki temel düşüncesi “sanat şahsî ve …………..” cümlesiyle özetlenebilir. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Fecr-i Âtî’nin sanat ve edebiyattaki temel düşüncesi “sanat şahsî ve …………..” cümlesiyle özetlenebilir. 

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

muhteremdir

9. Soru

Fecr-î Âti Kütüphanesinde yayınlanan beş kitaptan hangisi Fuat Köprülü’ye aittir?

Cevap

Hayat-i Fikriye

10. Soru

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “Fırtına” eseri kime aittir?

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “Fırtına” eseri kime aittir?

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “Fırtına” eseri kime aittir?

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “Fırtına” eseri kime aittir?

Cevap

Şahabettin Süleyman

11. Soru

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu bildiren haberde reis olarak kim gösterilmiştir?

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu bildiren haberde reis olarak kim gösterilmiştir?

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu bildiren haberde reis olarak kim gösterilmiştir?

Fecr-i Âtî’nin kuruluşunu bildiren haberde reis olarak kim gösterilmiştir?

Cevap

Faik Ali

12. Soru

Fecr-i Âti topluluğunun ikinci başkanı kimdir?

Cevap

Fazıl Ahmet

13. Soru

Fecr-i Âtî Kütüphanesinde yayınlanan “İntizam” eseri kime aittir?

Cevap

Cemil Süleyman

14. Soru

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi kaç yılında kabul görmeye başlamıştır?

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi kaç yılında kabul görmeye başlamıştır?

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi kaç yılında kabul görmeye başlamıştır?

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat Hareketi kaç yılında kabul görmeye başlamıştır?

Cevap

1912

15. Soru

Fecri Âti’nin etkisi ne zaman azalmaya başlamıştır?

Cevap

1912

16. Soru

Fecr-i Âti’den sonra hangi edebi topluluk gelmiştir?

Cevap

Nesl-i Âti

17. Soru

“Yeni Hayat: Hukuk, iktisat, ahlak, felsefe, eğitim-öğretim, dil ve edebiyat gibi toplum hayatının bütün parçalarında taklit yerine…………seçme felsefesidir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

“Yeni Hayat: Hukuk, iktisat, ahlak, felsefe, eğitim-öğretim, dil ve edebiyat gibi toplum hayatının bütün parçalarında taklit yerine…………seçme felsefesidir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

“Yeni Hayat: Hukuk, iktisat, ahlak, felsefe, eğitim-öğretim, dil ve edebiyat gibi toplum hayatının bütün parçalarında taklit yerine…………seçme felsefesidir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

“Yeni Hayat: Hukuk, iktisat, ahlak, felsefe, eğitim-öğretim, dil ve edebiyat gibi toplum hayatının bütün parçalarında taklit yerine…………seçme felsefesidir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

Cevap

millileşmeyi

18. Soru

Mehmet Rauf Serveti Fünûn’da hangi başlıklı yazıyı yazarak “Yeni Nesli” savunmuştur?

Cevap

Fecr-i Âtî’nin İf­lâsı

Fecr-i Âtî’nin İf­lâsı

Fecr-i Âtî’nin İf­lâsı

Fecr-i Âtî’nin İf­lâsı

19. Soru

Rübap mecmuasında Fecr-i Âtî’ye hücumlarıyla tanınan Yeni Nesil, başka hangi dergide aynı faaliyetlerine devam eder?

Rübap mecmuasında Fecr-i Âtî’ye hücumlarıyla tanınan Yeni Nesil, başka hangi dergide aynı faaliyetlerine devam eder?

Rübap mecmuasında Fecr-i Âtî’ye hücumlarıyla tanınan Yeni Nesil, başka hangi dergide aynı faaliyetlerine devam eder?

Rübap mecmuasında Fecr-i Âtî’ye hücumlarıyla tanınan Yeni Nesil, başka hangi dergide aynı faaliyetlerine devam eder?

Cevap

Kehkeşan

20. Soru

Yeni Nesil toplululuğu “Sanat………….içindir” ilkesini savunmuştur.

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

sanat

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!