Öne çıkan konular

Açıköğretim - Aöf, Açıköğretim Bilgi Kaynağınız

Açıköğretim Genel Bilgiler

Duyurular

Açıköğretim Duyuruları
Konular
45
Mesajlar
46
Konular
45
Mesajlar
46

Sık Sorulan Sorular

Açıköğretimde Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Konular
226
Mesajlar
226
Konular
226
Mesajlar
226

Açıköğretim

Açıköğretim ile ilgili genel bilgiler
Konular
40
Mesajlar
41
Konular
40
Mesajlar
41

Sorularınız

Aklınıza takılan tüm soruları buraya ekleyebilirsiniz.
Konular
15
Mesajlar
26
Konular
15
Mesajlar
26

Kredili Açıköğretim Sistemi

Kredili Sistem Hakkında Bilgiler
Konular
3
Mesajlar
3
Konular
3
Mesajlar
3

Ders Notları & Çalışma Metodları

1. Sınıf Ders Notları

Konular
438
Mesajlar
451
Alt forumlar:
 1. 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Notları
  1. Muhasebe ve Hukuk Ders Notları
  2. Sosyoloji 1 Ders Notları
  3. Sosyolojiye Giriş Ders Notları
  4. İşletme İlkeleri Ders Notları
  5. Pazarlama Yönetimi Ders Notları
  6. İletişim Bilgisi Ders Notları
  7. Psikoloji Ders Notları
  8. İngilizce 1 Ders Notları
  9. Siyasi Tarih 1 Ders Notları
  10. Uygarlık Tarihi 1 Ders Notları
  11. Türk Anayasa Hukuku Ders Notları
  12. Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Ders Notları
  13. Dış Ticaret İşlemleri Ders Notları
  14. Batı Edebiyatında Akımlar 1 Ders Notları
  15. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü Ders No
  16. Halk Edebiyatına Giriş 1 Ders Notları
  17. Osmanlı Türkçesine Giriş 1 Ders Notları
  18. Türkçe Ses Bilgisi Ders Notları
  19. Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 Ders Notları
  20. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Ders Notları
  21. Psikolojiye Giriş Ders Notları
  22. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ders Notları
  23. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders No
  24. Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi Ders Notları
  25. Eski Anadolu Tarihi Ders Notları
  26. Helen ve Roma Tarihi Ders Notları
  27. İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 Ders Notları
  28. Orta Asya Türk Tarihi Ders Notları
  29. Osmanlı Türkçesi 1 Ders Notları
  30. Tarih Metodu Ders Notları
  31. İlkçağ Felsefesi Ders Notları
  32. Sosyal Politika Ders Notları
  33. Arapça 1 Ders Notları
  34. İlk Dönem İslam Tarihi Ders Notları
  35. İslam Ahlak Esasları Ders Notları
  36. İslam İbadet Esasları Ders Notları
  37. İslam İnanç Esasları Ders Notları
  38. İslam Sanatları Tarihi Ders Notları
  39. Adalet Meslek Etiği Ders Notları
  40. Halkla İlişkiler ve İletişim Ders Notları
  41. İdare Hukukuna Giriş Ders Notları
  42. Medeni Hukuk 1 Ders Notları
  43. Genel Muhasebe Ders Notları
  44. Genel Matematik Ders Notları
  45. Genel İşletme Ders Notları
  46. İktisada Giriş Ders Notları
  47. Hukuka Giriş Ders Notları
  48. Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları
  49. Davranış Bilimlerine Giriş Ders Notları
 2. 1. Sınıf Bahar Dönemi Ders Notları
  1. Yönetim ve Organizasyon Ders Notları
  2. Borçlar Hukuku Ders Notları
  3. Genel Muhasebe 2 Ders Notları
  4. İktisada Giriş 2 Ders Notları
  5. İşletme Hukuku Ders Notları
  6. Matematik 2 Ders Notları
  7. Davranış Bilimleri 2 Ders Notları
  8. Sosyoloji 2 Ders Notları
  9. Temel Bilgi Teknolojileri 2 Ders Notları
  10. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ders Notları
  11. Sözlü ve Sözsüz İletişim Ders Notları
  12. Yeni İletişim Teknolojileri Ders Notları
  13. İngilizce 2 Ders Notları
  14. Proje Yönetimi Ders Notları
  15. İşletme Fonksiyonları Ders Notları
  16. Genel Uygarlık Tarihi Ders Notları
  17. Siyasi Tarih 2 Ders Notları
  18. İnsan ve Toplum Ders Notları
  19. Sermaye Piyasası Hukuku Ders Notları
  20. Batı Edebiyatında Akımlar 2 Ders Notları
  21. Temel İdare Hukuku Ders Notları
  22. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları
  23. Halk Edebiyatına Giriş 2 Ders Notları
  24. Türk Siyasal Hayatı Ders Notları
  25. Osmanlı Türkçesine Giriş 2 Ders Notları
  26. Uluslararası İlişkilere Giriş Ders Notları
  27. Türkçe Biçim Bilgisi Ders Notları
  28. Uygarlık Tarihi 2 Ders Notları
  29. Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 Ders Notları
  30. Birey ve Davranış Ders Notları
  31. Bankacılık Hizmet Ürünleri Ders Notları
  32. Etik Ders Notları
  33. Bankaların Yönetimi ve Denetimi Ders Notları
  34. Çalışma Psikolojisi Ders Notları
  35. Kültür Tarihi Ders Notları
  36. Finans Matematiği Ders Notları
  37. Sembolik Mantık Ders Notları
  38. Bizans Tarihi Ders Notları
  39. Büyük Selçuklu Tarihi Ders Notları
  40. Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
  41. İlk Müslüman Türk Devletleri
  42. İslam Tarihi ve Medeniyetleri 2 Ders Notları
  43. Osmanlı Türkçesi 2 Ders Notları
  44. Arapça 2 Ders Notları
  45. Hadis Tarihi ve Usulü Ders Notları
  46. İslam Hukukuna Giriş Ders Notları
  47. İslam Kurumları ve Medeniyeti Ders Notları
  48. Tefsir Tarihi ve Usulü Ders Notları
  49. Türk İslam Edebiyatı Ders Notları
  50. Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ders Notları
  51. İdari Yargı Ders Notları
  52. İnfaz Hukuku Ders Notları
  53. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
  54. Kalem Mevzuatı Ders Notları
  55. Medeni Hukuk 2 Ders Notları
 3. 1. Sınıf Diğer Ders Notları
Konular
438
Mesajlar
451

2. Sınıf Ders Notları

Konular
347
Mesajlar
359
Alt forumlar:
 1. 2. Sınıf Güz Dönemi Ders Notları
  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları
  2. Muhasebe Uygulamaları Ders Notları
  3. İstatistik Ders Notları
  4. İktisat Teorisi Ders Notları
  5. Ticaret Hukuku Ders Notları
  6. Kamu Maliyesi Ders Notları
  7. Anasaya Hukuku 1 Ders Notları
  8. Anayasa Hukuku Ders Notları
  9. Mikro İktisat Ders Notları
  10. Siyaset Bilimi Ders Notları
  11. Dönem Sonu İşlemleri Ders Notları
  12. İşletme Bilgi Sistemleri Ders Notları
  13. İşletme Yönetimi Ders Notları
  14. İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Notları
  15. Siyaset Sosyolojisi Ders Notları
  16. Yönetim Bilimi 1 Ders Notları
  17. Envanter ve Bilanço Ders Notları
  18. Genel Vergi Hukuku Ders Notları
  19. Çalışma Ekonomisi 1 Ders Notları
  20. Sosyal Politika 1 Ders Notları
  21. Türkiyenin Toplumsal Yapısı Ders Notları
  22. Uluslararası Hukuk 1 Ders Notları
  23. Uluslararası Politika 1 Ders Notları
  24. Halkla İlişkiler ve Uygulama Teknikleri
  25. Halkla İlişkiler Yönetimi Ders Notları
  26. İkna Edici İletişim Ders Notları
  27. İletişim Araştırmaları Ders Notları
  28. Kurumsal İletişim Ders Notları
  29. Reklamcılık Ders Notları
  30. Halk Hikayeleri Ders Notları
  31. Orhun Türkçesi Ders Notları
  32. Osmanlı Türkçesi Grameri 1 Ders Notları
  33. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 Ders Notları
  34. Türkçe Cümle Bilgisi 1 Ders Notları
  35. VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Ders Notları
  36. Antropoloji Ders Notları
  37. Felsefe Ders Notları
  38. Epistemoloji Ders Notları
  39. Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Ders Notları
  40. Klasik Sosyoloji Tarihi Ders Notları
  41. Ortaçağ Felsefesi 1 Ders Notları
  42. Sosyal Psikoloji 1 Ders Notları
  43. Toplumsal Değişme Kuramları Tarihi Ders Notları
  44. Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi
  45. Ortaçağ - Yeniçağ Avrupa Tarihi Ders Notları
  46. Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ders Notları
  47. Osmanlı Tarihi (1300-1566 Arası) Ders Notları
  48. Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Ders Notları
  49. Türkiye Selçuklu Tarihi Ders Notları
  50. Arapça 3 Ders Notları
  51. Sosyal Güvenlik Ders Notları
  52. Din Psikolojisi Ders Notları
  53. Çatışma ve Stres Yönetimi 1 Ders Notları
  54. Günümüz Fıkıh Problemleri Ders Notları
  55. Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Ders Notları
  56. İslam Düşünce Tarihi Ders Notları
  57. İslam Mezhepleri Tarihi Ders Notları
  58. Tefsir Ders Notları
  59. Türk Dili 1 Ders Notları
  60. Büro Teknolojileri Ders Notları
  61. Ceza Hukuku Ders Notları
  62. Medeni Usul Hukuku Ders Notları
  63. Memur Hukuku Ders Notları
  64. Ulusal yargı Ağı Projesi 1 Ders Notları
  65. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku Ders Notları
  66. Bankalarda Kredi Yönetimi Ders Notları
  67. Finansal Yönetim 1 Ders Notları
  68. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi
  69. Menkul Kıymet Yatırımları Ders Notları
  70. Türk Vergi Sistemi Ders Notları
 2. 2. Sınıf Bahar Dönemi Ders Notları
  1. Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
  2. İdare Hukuku Ders Notları
  3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Ders Notları
  4. Kamu Yönetimi Ders Notları
  5. Siyasi Düşünceler Tarihi Ders Notları
  6. Yerel Yönetimler Ders Notları
  7. Yönetim Bilimi 2 Ders Notları
  8. Şirketler Muhasebesi Ders Notları
  9. Vergi Teorisi Ders Notları
  10. Vergi Usul Hukuku Ders Notları
  11. Çalışma Ekonomisi 2 Ders Notları
  12. Sosyal Politika 2 Ders Notları
  13. Uluslararası İktisat Ders Notları
  14. Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ders Notları
  15. Türkiye Ekonomisi Ders Notları
  16. Uluslararası Hukuk 2 Ders Notları
  17. Uluslararası Politika 2 Ders Notları
  18. Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
  19. Halkla İlişkiler Yazarlığı Ders Notları
  20. Kriz İletişimi ve Yönetimi Ders Notları
  21. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ders Notları
  22. Medya Sosyolojisi Ders Notları
  23. Halk Masalları Ders Notları
  24. Osmanlı Türkçesi Grameri 2 Ders Notları
  25. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 Ders Notları
  26. Türkçe Cümle Bilgisi 2 Ders Notları
  27. Uygur Türkçesi Ders Notları
  28. XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Ders Notları
  29. Bilim Felsefesi Ders Notları
  30. Eğitim Felsefesi Ders Notları
  31. Eğitim Psikolojisi Ders Notları
  32. Modern Sosyoloji Tarihi Ders Notları
  33. Sosyal Psikoloji 2 Ders Notları
  34. Bilim ve Teknoloji Tarihi Ders Notları
  35. Güzel Sanatlar Ders Notları
  36. Metafizik Ders Notları
  37. Ortaçağ Felsefesi 2 Ders Notları
  38. Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
  39. Osmanlı Tarihi (1566–1789) Ders Notları
  40. Osmanlı Tarihi (1789–1876) Ders Notları
  41. Osmanlı Türkçesi Metinleri 2 Ders Notları
  42. Osmanlı'da İskan ve Göç Ders Notları
  43. Rusya Tarihi Ders Notları
  44. Arapça 4 Ders Notları
  45. Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
  46. Din Sosyolojisi Ders Notları
  47. Hadis Ders Notları
  48. Kelam'a Giriş Ders Notları
  49. Yaşayan Dünya Dinleri Ders Notları
  50. Türk Dili 2 Ders Notları
  51. Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ders Notları
  52. Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notları
  53. Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ders Notları
  54. İcra İflas Hukuku Ders Notları
  55. Ulusal yargı Ağı Projesi 2 Ders Notları
  56. Banka ve Sigorta Muhasebesi Ders Notları
  57. Finansal Yönetim 2 Ders Notları
  58. Hayat Dışı Sigortalar Ders Notları
  59. Mali Analiz Ders Notları
  60. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları
  61. Portföy Yönetimi Ders Notları
  62. Görsel Kültür Ders Notları
  63. İstatistik 2 Ders Notları
  64. Makro İktisat Ders Notları
  65. Muhasebe Bilgi Yönetimi Ders Notları
  66. Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notları
  67. Ticaret Hukuku 2 Ders Notları
  68. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 Ders Notları
 3. 2. Sınıf Diğer Ders Notları
Konular
347
Mesajlar
359

3. Sınıf Ders Notları

Konular
409
Mesajlar
431
Alt forumlar:
 1. 3. Sınıf Güz Dönemi Ders Notları
  1. Türk Vergi Sistemi Ders Notları
  2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları
  3. Pazarlama Yönetimi Ders Notları
  4. Yönetim Bilgi Sistemleri Ders Notları
  5. Devlet Bütçesi Ders Notları
  6. Kamu Ekonomisi Ders Notları
  7. Para Teorisi ve Politikası Ders Notları
  8. Finansal Yönetim Ders Notları
  9. Maliyet Muhasebesi Ders Notları
  10. Almanca-İngilizce-Fransızca Ders Notları
  11. İdare Hukuku Ders Notları
  12. Sosyal Politika Ders Notları
  13. Çalışma Ekonomisi Ders Notları
  14. Uluslararası İşletmecilik Ders Notları
  15. Üretim Yönetimi Ders Notları
  16. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Ders Notları
  17. Matematiksel İktisat Ders Notları
  18. Sanayi Ekonomisi Ders Notları
  19. Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar
  20. Uluslararası İktisat Teorisi Ders Notları
  21. Kamu Personel Hukuku Ders Notları
  22. Kentleşme ve Konut Politikaları Ders Notları
  23. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  24. Kamu Ekonomisi 1 Ders Notları
  25. Özel Vergi Hukuku 1 Ders Notları
  26. Para ve Banka Ders Notları
  27. Bireysel İş Hukuku Ders Notları
  28. Çalışma İlişkileri Tarihi Ders Notları
  29. Çalışma Sosyolojisi Ders Notları
  30. Modern Felsefe 1 Ders Notları
  31. Siyaset Felsefesi 1 Ders Notları
  32. Temel Fotoğrafçılık Ders Notları
  33. İstihdam ve İşsizlik Ders Notları
  34. Balkanlarda Siyaset Ders Notları
  35. İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci
  36. Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset Ders Notları
  37. Strateji ve Güvenlik Ders Notları
  38. Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 Ders Notları
  39. Genel Dilbilim 1 Ders Notları
  40. 2. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı
  41. Türk Halk Şiiri Ders Notları
  42. XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Ders Notları
  43. XVI Yüzyıl Türk Edebiyatı Ders Notları
  44. Aile Sosyolojisi Ders Notları
  45. Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ders Notları
  46. Ekonomi Sosyolojisi Ders Notları
  47. Kültür Sosyolojisi Ders Notları
  48. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Ders Notları
  49. Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
  50. Yeni Toplumsal Hareketler Ders Notları
  51. Osmanlı Diplomasisi Ders Notları
  52. Osmanlı İktisat Tarihi Ders Notları
  53. Osmanlı Tarihi (1876-1918) Ders Notları
  54. Tarihi Coğrafya Giriş Ders Notları
 2. 3. Sınıf Bahar Dönemi Ders Notları
  1. İş ve Sosyal Güvenik Hukuku Ders Notları
  2. Maliyet Yönetimi Ders Notları
  3. Örgüt Kuramı Ders Notları
  4. Örgütsel Davranış Ders Notları
  5. Pazarlama İletişimi Ders Notları
  6. Bilgi Ekonomisi Ders Notları
  7. Hizmetler Ekonomisi Ders Notları
  8. Uluslararası İktisat Politikası Ders Notları
  9. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ders Notları
  10. Mahalli İdareler Maliyesi Ders Notları
  11. Uluslararası Örgütler Ders Notları
  12. Kamu Ekonomisi 2 Ders Notları
  13. Kamu Mali Yönetimi Ders Notları
  14. Mahalli İdareler Maliyesi Ders Notları
  15. Özel Vergi Hukuku 2 Ders Notları
  16. Uluslararası Kamu Maliyesi Ders Notları
  17. Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2 Ders Notları
  18. Genel Dilbilim 2 Ders Notları
  19. 2.Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı Ders Notları
  20. Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları
  21. XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili Ders Notları
  22. XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Ders Notları
  23. Endüstri Sosyolojisi Ders Notları
  24. Kent Sosyolojisi Ders Notları
  25. Mantığın Gelişimi Ders Notları
  26. Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler Ders Notları
  27. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ders Notları
  28. Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik Ders Notları
  29. Modern Felsefe 2 Ders Notları
  30. Siyaset Felsefesi 2 Ders Notları
  31. Modern Ortadoğu Tarihi Ders Notları
  32. Türk Eğitim Tarihi Ders Notları
  33. Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Ders Notları
  34. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Ders Notları
  35. Türkiye'de Demokrasi ve Parlemento Tarihi
  36. XIX.Yüzyıl Türk Dünyası Ders Notları
 3. 3. Sınıf Diğer Ders Notları
Konular
409
Mesajlar
431

4. Sınıf Ders Notları

Konular
230
Mesajlar
244
Alt forumlar:
 1. 4. Sınıf Güz Dönemi Ders Notları
  1. Maliye Politikası Ders Notları
  2. Vergi Hukuku Ders Notları
  3. Yerel Yönetimler Ders Notları
  4. Finansal Ekonomi Ders Notları
  5. Örgütsel Davranış Ders Notları
  6. İktisadi Kalkınma ve Büyüme Ders Notları
  7. Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları
  8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ders Notları
  9. Türkiye Ekonomisi Ders Notları
  10. Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları
  11. Türk Dili Ders Notları
  12. Siyaset Bilimi Ders Notları
  13. İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları
  14. İktisat Tarihi Ders Notları
  15. Endüstri İlişkileri Ders Notları
  16. İngilizce 3 Ders Notları
  17. Denetim Ders Notları
  18. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik
  19. Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ders Notla
  20. Stratejik Yönetim 1 Ders Notları
  21. Avrupa Birliği Ders Notları
  22. İktisadi Kalkınma Ders Notları
  23. Vergi Hukuku Ders Notları
  24. Çevre Sorunları ve Politikaları Ders Notları
  25. Türk İdare Tarihi Ders Notları
  26. Devlet Borçları Ders Notları
  27. Vergi Ceza Hukuku Ders Notları
  28. Vergi İcra Hukuku Ders Notları
  29. Endüstri İlişkileri Ders Notları
  30. Amerikan Dış Politikası Ders Notları
  31. Diplomasi Tarihi Ders Notları
  32. Türk Dış Politikası 1 Ders Notları
  33. Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 Ders Notları
  34. Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri Ders Notları
  35. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Ders Notları
  36. Çağdaş Türk Edebiyatları 1 Ders Notları
  37. Eleştiri Tarihi Ders Notları
  38. XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Ders Notları
  39. XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili Ders Notları
  40. Çevre Sosyolojisi Ders Notları
  41. Hukuk Sosyolojisi Ders Notları
  42. İletişim Sosyolojisi Ders Notları
  43. Türkiye'de Sosyoloji Ders Notları
  44. Çağdaş Felsefe 1 Ders Notları
  45. Dil Felsefesi Ders Notları
  46. Tarih Felsefesi 1 Ders Notları
  47. Türkiye'de Felsefenin Gelişimi 1 Ders Notları
 2. 4. Sınıf Bahar Dönemi Ders Notları
  1. İngilizce 4 Ders Notları
  2. Türk Dili 2 Ders Notları
  3. Finansal Tablolar Analizi Ders Notları
  4. İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları
  5. Küresel Pazarlama Ders Notları
  6. Stratejik Yönetim 2 Ders Notları
  7. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Ders Notları
  8. Ekonominin Güncel Sorunları Ders Notları
  9. İktisadi Büyüme Ders Notları
  10. İktisat Tarihi Ders Notları
  11. Maliye Politikası 2 Ders Notları
  12. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
  13. Vergi Uygulamaları Ders Notları
  14. Vergi Yargılaması Hukuku Ders Notları
  15. Çalışma Yaşamının Denetimi Ders Notları
  16. Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları
  17. Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı Ders Notları
  18. Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim
  19. Türk Dış Politikası 2 Ders Notları
  20. Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 Ders Notları
  21. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri
  22. Çağdaş Türk Edebiyatları 2 Ders Notları
  23. Çağdaş Türk Romanı Ders Notları
  24. Eleştiri Kuramları Ders Notları
  25. Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkire
  26. Türk Tiyatrosu Ders Notları
  27. XIX.Yüzyıl Türk Edebiyatı Ders Notları
  28. Din ve Toplum Ders Notları
  29. Klasik Mantık Ders Notları
  30. Medya Sosyolojisi Ders Notları
  31. Suç Sosyolojisi Ders Notları
  32. Türk Sosyologları Ders Notları
  33. Çağdaş Felsefe 2 Ders Notları
  34. Tarih Felsefesi 2 Ders Notları
  35. Türkiye'de Felsefenin Gelişimi 2 Ders Notları
  36. Zihin Felsefesi Ders Notları
 3. 4. Sınıf Diğer Ders Notları
Konular
230
Mesajlar
244

Açıköğretim Lisans Bölümleri

Felsefe

Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi bölümüne ait tüm bilgileri bulabilirsiniz.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Sosyoloji

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

Tarih

Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü
Konular
8
Mesajlar
8
Konular
8
Mesajlar
8

Türk Dili ve Edebiyatı

Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Konular
15
Mesajlar
16
Konular
15
Mesajlar
16

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

İktisat

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü
Konular
16
Mesajlar
16
Konular
16
Mesajlar
16

Kamu Yönetimi

İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Konular
18
Mesajlar
18
Konular
18
Mesajlar
18

Maliye

İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Konular
13
Mesajlar
14
Konular
13
Mesajlar
14

Uluslararası İlişkiler

İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Konular
16
Mesajlar
17
Konular
16
Mesajlar
17

İşletme

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Konular
15
Mesajlar
15
Konular
15
Mesajlar
15

Konaklama İşletmeciliği

İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

Açıköğretim Önlisans Bölümleri

Adalet

Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü
Konular
24
Mesajlar
25
Konular
24
Mesajlar
25

Aşçılık

Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü
Konular
10
Mesajlar
10
Konular
10
Mesajlar
10

Bankacılık ve Sigortacılık

Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Konular
16
Mesajlar
16
Konular
16
Mesajlar
16

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü
Konular
8
Mesajlar
8
Konular
8
Mesajlar
8

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
Konular
6
Mesajlar
6
Konular
6
Mesajlar
6

Dış Ticaret

Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü
Konular
17
Mesajlar
17
Konular
17
Mesajlar
17

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım

Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü
Konular
14
Mesajlar
15
Konular
14
Mesajlar
15

Emlak ve Emlak Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü
Konular
10
Mesajlar
10
Konular
10
Mesajlar
10

Ev İdaresi

Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Bölümü
Konular
10
Mesajlar
10
Konular
10
Mesajlar
10

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü
Konular
16
Mesajlar
16
Konular
16
Mesajlar
16

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Konular
22
Mesajlar
24
Konular
22
Mesajlar
24

İlahiyat

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü
Konular
16
Mesajlar
25
Konular
16
Mesajlar
25

İnsan Kaynakları Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Konular
3
Mesajlar
3
Konular
3
Mesajlar
3

İşletme Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü
Konular
5
Mesajlar
5
Konular
5
Mesajlar
5

Kültürel Miras ve Turizm

Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

Laborant ve Veteriner Sağlık

Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü
Konular
12
Mesajlar
19
Konular
12
Mesajlar
19

Lojistik

Açıköğretim Fakültesi Lojistik Bölümü
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Marka İletişimi

Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi Bölümü
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

Medya ve İletişim

Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü
Konular
5
Mesajlar
5
Konular
5
Mesajlar
5

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Açıköğretim Fakültesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Açıköğretim Fakültesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü
Konular
5
Mesajlar
5
Konular
5
Mesajlar
5

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Açıköğretim Fakültesi PRadyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü
Konular
8
Mesajlar
8
Konular
8
Mesajlar
8

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
Konular
18
Mesajlar
18
Konular
18
Mesajlar
18

Sosyal Hizmetler

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
Konular
16
Mesajlar
17
Konular
16
Mesajlar
17

Spor Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü
Konular
6
Mesajlar
6
Konular
6
Mesajlar
6

Tarım

Açıköğretim Fakültesi Tarım Bölümü
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
Konular
9
Mesajlar
9
Konular
9
Mesajlar
9

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü
Konular
6
Mesajlar
6
Konular
6
Mesajlar
6

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Duyuruları

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ilgili yapmış olduğu duyurular
Konular
8
Mesajlar
8
Konular
8
Mesajlar
8

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri
Konular
20
Mesajlar
21
Konular
20
Mesajlar
21

Atatürk Üniversitesi Sorular - Cevaplar

Atatürk Üniversitesi Sorular - Cevaplar
Konular
7
Mesajlar
7
Konular
7
Mesajlar
7

Atatürk Üniversitesi Ders Notları

Atatürk Üniversitesi Ders Notları Paylaşım Alanı
Konular
26
Mesajlar
26
Konular
26
Mesajlar
26

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Duyuruları

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Duyuruları
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri
Konular
4
Mesajlar
4
Konular
4
Mesajlar
4

İstanbul Üniversitesi Sorular - Cevaplar

İstanbul Üniversitesi Sorular - Cevaplar
Konular
1
Mesajlar
3
Konular
1
Mesajlar
3

YKS (TYT - AYT - YDT) YKS (TYT - AYT - YDT) Sınavı

YKS (TYT - AYT - YDT) Sınavı

YKS (TYT - AYT - YDT) Sınavı Hakkında Genel Paylaşımlar
Konular
17
Mesajlar
17
Konular
17
Mesajlar
17

YKS (TYT - AYT - YDT) Hazırlık

YKS (TYT - AYT - YDT) Sınavına hazırlık amaçlı ders notları, sınav soruları
Konular
18
Mesajlar
18
Konular
18
Mesajlar
18

Tercihler ve Yerleştirme

Hangi bölümü seçmelisiniz, tercih ve yerleştirme işlemleri
Konular
28
Mesajlar
28
Konular
28
Mesajlar
28

Diğer Sınavlar

Kpss

Kpss Sınavı Hakkında Bilgi ve Döküman Paylaşımı
Konular
14
Mesajlar
15
Konular
14
Mesajlar
15

Dikey Geçiş Sınavı

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında Bilgi ve Döküman Paylaşımı
Konular
5
Mesajlar
5
Konular
5
Mesajlar
5

Ales Sınavı

Ales Sınavı Hakkında Bilgi ve Döküman Paylaşımı
Konular
36
Mesajlar
36
Konular
36
Mesajlar
36

S.M.M.M Sınavı

S.M.M.M (Serbest Muhasebeci Mai Müşavir) Sınavı Hakkında Bilgi ve Döküman Paylaşımı
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Açıköğretim Öğrencileri Tanışma

Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Yeni Kazananlar

Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Geleceğe Yönelik Kariyer Planlarım ve Gelecekteki

Açıköğretimi Bitirdiğinizde Yapmak İstediklerinizi Herkes ile Paylaşabileceğiniz Bölümdür
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Eğlence & Gündem Hep Ders Olmaz Değil mi

Kültür & Tarih

Kültürel ve Tarihsel Olayları Paylaşabileceğimiz Bölümdür.
Konular
71
Mesajlar
71
Konular
71
Mesajlar
71

Şiir - Edebiyat - Güzel Yazılar

Kendi Şiirlerinizi,Hoşunuza Giden Şiirleri,Edebi Metinleri Paylaşabileceğimiz Bölümdür.
Konular
12
Mesajlar
12
Konular
12
Mesajlar
12

Mizah

Mizah Üzerine ne varsa paylaşabileceğiniz bölümdür.
Konular
15
Mesajlar
15
Konular
15
Mesajlar
15

Genel Konular

Açık Öğretimle İlgisi Olmayan Tüm Konuları Paylaşabileceğimiz Bölümdür.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Güncel Haberler

Güncel Haberlerin Paylaşıldığı Bölümdür
Konular
25
Mesajlar
25
Konular
25
Mesajlar
25

Aof.net.tr Forumu

Forum Duyuruları

Forum Duyuruları, Güncelleme Bilgileri
Konular
2
Mesajlar
3
Konular
2
Mesajlar
3

Şikayetler, İstekler

Aof.net.tr hakkında şikayetlerinizi veya isteklerinizi burada dile getirebilirsiniz.
Konular
1
Mesajlar
1
Konular
1
Mesajlar
1

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son kaynaklar

Forum istatistikleri

Konular
2,655
Mesajlar
2,765
Kullanıcılar
885
Son üye
alaturka77

Son profil mesajları

Arkadaşlar ben fotoğrafçılık kameramanlik bölümü okumak istiyorum ama fazla bi bilgim yok.. yardımcı olabilirmisiniz lütfen
bsr_61, Açıköğretim adlı kullanıcının profilinde yazdı.
Tek ders sınavıı gelirmi bugün Yök ü dinledim büt yok ama Tek deers son sınıf öğrencileri için bişeyler düşünüyoruz dediler nolur sizcee
Üst