Ulaştırma Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulaştırma Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Karayolu Taşımacılığı

1. Soru

Karayolu taşımacılığı ana unsurları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Karayolu taşımacılığı ana unsurlarını; insan, taşınacak yük, taşıyan ve karayolu oluşturmaktadır.


2. Soru

Karayolunun diğer taşıma türlerine göre maliyet avantajı sağlamasının nedeni nedir?

Cevap

Karayolunun diğer taşıma türlerine göre maliyet avantajı söz konusudur. Alt yapı ve bakım-onarım giderlerinin kullananlardan alınmıyor olması önemli bir maliyet avantajıdır. Oysaki uçak, tren ve gemi biletlerinin fiyatlarına bakım-onarım ve geliştirme gibi giderleri dahildir; çünkü bunların yapım ve sürekliliğinden de aynı işletmeler sorumludurlar.


3. Soru

Bir yolda başlangıç ve bitiş noktaları arasında, o yol bölümünün uzunluğunun aracın hareket süresine bölünmesiyle elde edilen hıza ne denir?

Cevap

İşletme Hızı: Bir yolda başlangıç ve bitiş noktaları arasında, o yol bölümünün uzunluğunun aracın hareket süresine bölünmesiyle elde edilen hız.


4. Soru

“Yatay kurp” nedir?

Cevap

Yatay Kurp (viraj): Yol güzergahının düz kısımları olan aliymanları birbirine bağlayan eğri parçası.


5. Soru

Taşıt sürücüsünün yol üzerinde gördüğü bir engele çarpmadan durabilmesi için gerekli minimum görüş uzaklığına ne ad verilir?

Cevap

Duruş görüş uzunluğu: Taşıt sürücüsünün yol üzerinde gördüğü bir engele çarpmadan durabilmesi için gerekli minimum görüş uzaklığıdır. Aynı zamanda duruş uzunluğu ya da fren emniyet uzunluğu da denir.


6. Soru

Duruş görüş uzunluğu hangi etkenler bileşimiyle hesaplanır?

Cevap

Bu mesafe, intikal ve reaksiyon uzunluğu ile fren uzunluğunun toplamıdır. İntikal ve reaksiyon uzunluğu, sürücünün engeli görmesi, durumu kavraması, alınacak önleme karar vermesi ve frene basması için geçen sürede, aracın aldığı yoldur. Fren mesafesi ise, sürücünün frene bastığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen zaman içinde katettiği yoldur.


7. Soru

Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne ad verilir?

Cevap

Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler.


8. Soru

Sözleşmeli taşıt nedir?

Cevap

Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtlar.


9. Soru

Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtlara ne ad verilir?

Cevap

Özmal taşıt: Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtlar.


10. Soru

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Cevap

Taşıma irsaliyesi: Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge.


11. Soru

İki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için hangi koşulların sağlanması gereklidir?

Cevap

İki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için;

• araçların kullanacağı yolların kullanılabilir halde olması,

• taşımacılığı icra edecek firmanın yeterli sermaye yatırımı yapması,

• ulaştırmada işleyişi sağlayacak yeterli teknik altyapının kurulmuş olması,

• yeterli düzeyde yüklemeye sahip olmak,

• getirisi düşük olabilecek verimsiz hatlarda yeterli kamu desteğinin alınması gereklidir.


12. Soru

Bir firma tarafından iki nokta arasında yapılan tüm seferlere katılan yolcu sayıları toplamının sefer sayısına bölünmesi ile buluna ortalama yolcu sayısının taşıma aracı kapasitesine oranına ne ad verilir?

Cevap

Bir firma tarafından iki nokta arasında yapılan tüm seferlere katılan yolcu sayıları toplamının sefer sayısına bölünmesi ile buluna ortalama yolcu sayısının taşıma aracı kapasitesine oranına yükleme denir. Sefer başına, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yükleme hesapları yapılabilir.


13. Soru

Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilen belge nedir?

Cevap

A3 Yetki Belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir.


14. Soru

Motorların sınıflandırılması nelere göre yapılmaktadır?

Cevap

Motorların sınıflandırılması ise aşağıdaki şekilde olmaktadır: Yakıt cinsine göre:

Benzin-Dizel-LPG Zamanlamasına göre: Çift zamanlı-Tek zamanlı

Soğutma sistemine göre: Su soğutmalı-Hava soğutmalı

Silindir dizilişine göre: Sıralı tip-V tipi-X tipi-Yıldız tipi-Boksör tipi

Ateşleme sistemine göre: Klasik ateşleme sistemli-Elektronik ateşleme sistemli


15. Soru

Araç sınıflarına göre uzunluklar nasıldır?

Cevap

Araç sınıflarına göre uzunluklar şu şekildedir:

• 2, 3 ve daha çok dingilli araçlar için en fazla 12,00 m

• Yarı römorklu araçlarda 16,00 m

• Bir römorklu katarlarda 18,75 m

• İki römorklu katarlarda 22,00 m

• Mafsallı (körüklü) otobüslerde 18,00 m

• 3 dingilli tek katlı otobüslerde en fazla 12,60 m


16. Soru

Uluslararası yol standartları dahilinde yol genişlikleri birinci sınıf yollar için ne kadardır?

Cevap

Uluslararası yol standartları dahilinde yol genişlikleri birinci sınıf yollar için bellidir (3,60 m).


17. Soru

KGM bünyesinde kaç tip yol vardır?

Cevap

KGM bünyesinde üç tip yol vardır: Otoyol, Devlet yolu, İl yolu.


18. Soru

Karayolu Trafik Kanunuyla belediyelere verilen görevler kimlerle işbirliği yapılarak yürütülür?

Cevap

): Karayolu Trafik Kanunuyla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür. Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.


19. Soru

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123’üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek kimin görev ve yetkileri dahilindedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı (MADDE 8): Görev ve yetkileri:

• Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123’üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek.

• Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

• Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak.


20. Soru

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu kimlerden oluşur?

Cevap

Başbakan’ın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü’nden oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurul’a çağrılabilir.


1. Soru

Karayolu taşımacılığı ana unsurları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Karayolu taşımacılığı ana unsurlarını; insan, taşınacak yük, taşıyan ve karayolu oluşturmaktadır.

2. Soru

Karayolunun diğer taşıma türlerine göre maliyet avantajı sağlamasının nedeni nedir?

Cevap

Karayolunun diğer taşıma türlerine göre maliyet avantajı söz konusudur. Alt yapı ve bakım-onarım giderlerinin kullananlardan alınmıyor olması önemli bir maliyet avantajıdır. Oysaki uçak, tren ve gemi biletlerinin fiyatlarına bakım-onarım ve geliştirme gibi giderleri dahildir; çünkü bunların yapım ve sürekliliğinden de aynı işletmeler sorumludurlar.

3. Soru

Bir yolda başlangıç ve bitiş noktaları arasında, o yol bölümünün uzunluğunun aracın hareket süresine bölünmesiyle elde edilen hıza ne denir?

Cevap

İşletme Hızı: Bir yolda başlangıç ve bitiş noktaları arasında, o yol bölümünün uzunluğunun aracın hareket süresine bölünmesiyle elde edilen hız.

4. Soru

“Yatay kurp” nedir?

Cevap

Yatay Kurp (viraj): Yol güzergahının düz kısımları olan aliymanları birbirine bağlayan eğri parçası.

5. Soru

Taşıt sürücüsünün yol üzerinde gördüğü bir engele çarpmadan durabilmesi için gerekli minimum görüş uzaklığına ne ad verilir?

Cevap

Duruş görüş uzunluğu: Taşıt sürücüsünün yol üzerinde gördüğü bir engele çarpmadan durabilmesi için gerekli minimum görüş uzaklığıdır. Aynı zamanda duruş uzunluğu ya da fren emniyet uzunluğu da denir.

6. Soru

Duruş görüş uzunluğu hangi etkenler bileşimiyle hesaplanır?

Cevap

Bu mesafe, intikal ve reaksiyon uzunluğu ile fren uzunluğunun toplamıdır. İntikal ve reaksiyon uzunluğu, sürücünün engeli görmesi, durumu kavraması, alınacak önleme karar vermesi ve frene basması için geçen sürede, aracın aldığı yoldur. Fren mesafesi ise, sürücünün frene bastığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen zaman içinde katettiği yoldur.

7. Soru

Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne ad verilir?

Cevap

Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler.

8. Soru

Sözleşmeli taşıt nedir?

Cevap

Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtlar.

9. Soru

Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtlara ne ad verilir?

Cevap

Özmal taşıt: Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıtlar.

10. Soru

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Cevap

Taşıma irsaliyesi: Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge.

11. Soru

İki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için hangi koşulların sağlanması gereklidir?

Cevap

İki nokta arasında düzenli yolcu taşımacılığı hizmetinin verilebilmesi için;

• araçların kullanacağı yolların kullanılabilir halde olması,

• taşımacılığı icra edecek firmanın yeterli sermaye yatırımı yapması,

• ulaştırmada işleyişi sağlayacak yeterli teknik altyapının kurulmuş olması,

• yeterli düzeyde yüklemeye sahip olmak,

• getirisi düşük olabilecek verimsiz hatlarda yeterli kamu desteğinin alınması gereklidir.

12. Soru

Bir firma tarafından iki nokta arasında yapılan tüm seferlere katılan yolcu sayıları toplamının sefer sayısına bölünmesi ile buluna ortalama yolcu sayısının taşıma aracı kapasitesine oranına ne ad verilir?

Cevap

Bir firma tarafından iki nokta arasında yapılan tüm seferlere katılan yolcu sayıları toplamının sefer sayısına bölünmesi ile buluna ortalama yolcu sayısının taşıma aracı kapasitesine oranına yükleme denir. Sefer başına, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak yükleme hesapları yapılabilir.

13. Soru

Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilen belge nedir?

Cevap

A3 Yetki Belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir.

14. Soru

Motorların sınıflandırılması nelere göre yapılmaktadır?

Cevap

Motorların sınıflandırılması ise aşağıdaki şekilde olmaktadır: Yakıt cinsine göre:

Benzin-Dizel-LPG Zamanlamasına göre: Çift zamanlı-Tek zamanlı

Soğutma sistemine göre: Su soğutmalı-Hava soğutmalı

Silindir dizilişine göre: Sıralı tip-V tipi-X tipi-Yıldız tipi-Boksör tipi

Ateşleme sistemine göre: Klasik ateşleme sistemli-Elektronik ateşleme sistemli

15. Soru

Araç sınıflarına göre uzunluklar nasıldır?

Cevap

Araç sınıflarına göre uzunluklar şu şekildedir:

• 2, 3 ve daha çok dingilli araçlar için en fazla 12,00 m

• Yarı römorklu araçlarda 16,00 m

• Bir römorklu katarlarda 18,75 m

• İki römorklu katarlarda 22,00 m

• Mafsallı (körüklü) otobüslerde 18,00 m

• 3 dingilli tek katlı otobüslerde en fazla 12,60 m

16. Soru

Uluslararası yol standartları dahilinde yol genişlikleri birinci sınıf yollar için ne kadardır?

Cevap

Uluslararası yol standartları dahilinde yol genişlikleri birinci sınıf yollar için bellidir (3,60 m).

17. Soru

KGM bünyesinde kaç tip yol vardır?

Cevap

KGM bünyesinde üç tip yol vardır: Otoyol, Devlet yolu, İl yolu.

18. Soru

Karayolu Trafik Kanunuyla belediyelere verilen görevler kimlerle işbirliği yapılarak yürütülür?

Cevap

): Karayolu Trafik Kanunuyla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür. Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi göz önünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.

19. Soru

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123’üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek kimin görev ve yetkileri dahilindedir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı (MADDE 8): Görev ve yetkileri:

• Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123’üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek.

• Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

• Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak.

20. Soru

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu kimlerden oluşur?

Cevap

Başbakan’ın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü’nden oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurul’a çağrılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!