Turizm Ulaştırması Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Turizm Ulaştırması Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Havayolu İşletmelerinde Dağıtım Kanalları

Giriş

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bilgi teknolojilerindeki (bilgi ve iletişim) gelişmeler günlük yaşamın her alanında, hemen hemen her sektörde hızla ve geniş kullanım alanı bulmanın yanı sıra, küreselleşme olgusu başta olmak üzere ekonomik siyasal, kültürel ve sosyal birçok değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimler tüm dünyada hızla yayılmakta ve işletmeler açısından rekabetin değişen, yeni yüzünü ifade etmektedir.

Günümüzde birçok sektörde kendini gösteren yoğun rekabet ortamı içerisinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanım gerekliliği, havayolu sektörü için de hayati ve stratejik bir önem taşımaktadır. Zira havayolu arzının ve talebinin hızlı gelişimi, bilgi teknolojilerini sektörün zorunlu bir ortağı haline getirmiştir.

Bu kapsamda havayolu işletmeleri tarafından ortaya konan ve kullanılan bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ve küresel dağıtım sistemleri havayolu rezervasyon ve biletleme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bilgisayarlı rezervasyon sistemine, İngilizce “Computer Reservations System” teriminin baş harfleri alınarak, kısaca CRS denmektedir. Küresel dağıtım sistemlerine ise İngilizce “Global Distribution Systems” teriminin baş harfleri alınarak, kısaca GDS adı verilmektedir.

Hizmet Sektöründe Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucu 21. yüzyıl bilgi çağı, “yeni ekonomi”, “bilgi ekonomisi”, “dijital ekonomi” gibi adlarla adlandırılmaktadır. Bu kapsamda yaşanan değişimler arasında; teknolojik gelişmeler, artan bilgi yoğun faaliyetler, kısalan pazara girme ve ürün/hizmet hayat süreleri, küreselleşme sayılabilmektedir.

Günümüzde doğru ürünlerin, doğru pazar bölümlerine, doğru zamanda iletilmesi işletmelerin başarısı ve rekabet üstünlüğü sağlaması için temel gerekliliktir ve bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin pek çok işletmenin dağıtım kanalları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ürün ve hizmetlerin dağıtımında kullanılması, dağıtımı oldukça kolaylaştırmakta, basitleştirmekte, işletmelerin maliyetlerini düşürmekte; iletişim hızını arttırarak zaman avantajı ve hizmet sağlayıcılarla hedef pazar arasında karşılıklı etkileşimi kolaylaştırarak daha hızlı ve ucuz iletişim sağlamakta ve birçok ürün ve hizmetin dağıtımını bütünleşmiş ağlar sayesinde küresel hale getirmektedir.

Somut özelliğe sahip ürünlerin yanı sıra, soyut özelliğe sahip ürünlerin üretildiği hizmet sektöründe de bilgi teknolojilerinin önemli etkileri ve faydaları bulunmaktadır. Günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden olan hizmet sektörü, küresel hale gelen dünyada en hızlı yayılıma ve gelişime sahip sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojilerinin tüm işletmeler için en önemli unsurlarından birisi olması nedeniyle, teknolojinin etkin kullanımı, mal üreten işletmelerin yanında, hizmet üreten sektörler için de hayati önem taşımakta, verimli işbirliklerinin sağlanması ve gerçek bir küreselleşme için araçlar sunmaktadır. Bu kapsamda havayolu taşımacılığı ve turizm sektörleri, bilgi teknolojilerinin en yoğun ve en yaygın olarak kullanıldığı sektörler arasında sayılmaktadır. Hizmet sektörünün önemli bir parçası olan havayolu taşımacılığı sektörü, farklı noktalara seyahat eden tüketicilere ulaşım sağlamaktadır. Uçuş sayıları, ücretler, tarifeler ve yolcu kayıt bilgileri gibi çok geniş bir bilgi yoğunluğu, sektöre özel, gelişmiş veri izleme yöntemlerinin geliştirilmesini, kullanılmasını ve gelişen teknolojiyle uyumlu olarak sürekli yenilenmesini gerektirmektedir.

Havayolu Sektöründe Bilgi Teknolojileri

Havayolu hizmeti temel olarak yolcunun bir noktadan diğer bir noktaya taşınması olarak nitelendirilmesine rağmen, bu hizmetin gerçekleşme aşamasına kadar pek çok başka hizmette yerine getirilmektedir. Sözü geçen hizmetlerin hızlı ve doğru biçimde yerine getirilmesi gerekliliği, havayolu işletmelerini bilgi sistemleri ve iletişim teknolojilerinin en büyük kullanıcıları durumuna getirmiştir.

Havayolu işletmeleri tarafından bilgi sistemleri yardımıyla verilen en önemli hizmetler, rezervasyon ve ücretlendirmedir. Bununla birlikte, bilgi sistemleri bagaj ve kargo işlemleri, kabin içi operasyonlar, uçuş planlama ve tarifelendirme, mürettebat planlanması ve yönetimi, uçuşların havaalanlarıyla koordinasyonu konularında da karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, doğru bir şekilde uygulandığında havayolu işletmelerinin faaliyetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlarken, maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Havayolu İşletmelerinde Dağıtım Kanalları

Havayolu işletmeleri hizmetlerini müşterilerine dolaylı ya da doğrudan pazarlarlar. Havayolu işletmelerinin dolaylı dağıtım kanalları; diğer havayolu işletmelerinin satış ofisleri ve seyahat acenteleri; doğrudan dağıtım kanalları ise kendi bilet satış ve rezervasyon ofisleri, telefonla rezervasyon için çağrı merkezleri, otomatik bilet satış makinaları ve internettir.

Havayolu İşletmelerinde Dolaylı Dağıtım Kanalları

Diğer havayolu işletmelerinin satış ofisleri : Havayolu işletmelerinin rezervasyon ve bilet satışlarının diğer havayolu işletmelerinin satış ofislerinden tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bu durumda havayolu işletmeleri birbirlerinin rakipleri olmanın yanında, birbirleri için müşteri konumuna gelmektedirler. Bu dağıtım şeklinde havayolu işletmeleri birbirlerinin satış ofislerini kullanarak satışlar yapabilmekte ve satışlar sonucunda elde edilen gelirler bir havuz sisteminde toplanarak havayolu işletmeleri arasında paylaşılmaktadır.

Seyahat acenteleri: Havayolu işletmelerinin en önemli dolaylı dağıtım kanalları seyahat acenteleridir. Havayolu işletmelerinin dağıtım sistemlerinin gelişiminde büyük rol oynayan seyahat acenteleri, özellikle 1960’lı yıllarda bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin seyahat acentelerine kurulmasıyla sektörde oldukça güçlü bir konuma gelmişlerdir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri seyahat acentelerinin hem havayolu işletmelerinin tarife ve fiyat bilgilerine doğrudan ve gerçek zamanlı erişimine imkân sağlamış, hem de zamandan tasarruf edilirken rezervasyonlardaki hata oranlarını düşürmüşlerdir.

Havayolu İşletmelerinde Doğrudan Dağıtım Kanalları

Havayolu İşletmelerinin Bilet Satış ve Rezervasyon Ofisleri: Havayolu işletmelerinin müşterilerinin rezervasyonlarını yaptırabilmeleri ve biletlerini satın alabilmeleri için belirledikleri önemli merkezlere kendi bilet satış ve rezervasyon ofislerini kurarak, ürünlerini aracısız bir şekilde tüketiciye ulaştırmalarıdır.

Telefon ile Rezervasyon: Müşterilerin havayolu işletmelerinin çağrı merkezlerini (call center) arayarak gitmek istedikleri nokta veya noktalarla ilgili yer ve tarihe dayalı olarak rezervasyonlarını yaptırabilmeleri ve kredi kartları aracılığıyla biletlerini satın alabilmeleridir.

Otomatik Bilet Satış Makinaları: Havayolu işletmelerinin hizmetlerini müşterilerine doğrudan olarak ulaştırabilecekleri bir diğer kanal ise, otomatik bilet satış makinalarıdır. Havayolu işletmelerinin rezervasyon sistemleri ve bankalar ile bağlantılı olarak bilet satışına imkân veren otomatik bilet satış makineleri, önemli ticaret ve alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında ve otellerde kurulmaktadır.

İnternet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerleme ve genişlemenin temelinde, 1960’lı yıllarda ABD’de askeri sistemleri birbirine bağlayarak olası bir nükleer savaş durumunda iletişimin aksamaması için ARPANET adıyla kullanılmaya başlanan internetin gelişimi yatmaktadır. Daha sonra sivil ortamda da kullanılmaya başlandığında ise günlük yaşamın her alanında eğlence, eğitim ve ticaret gibi alanlarda etkinliği artan internet her kesimden insanı bir araya getirmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda internet üzerinden iletişim ve bilgi transferi, elektronik posta gibi hizmetlerden yararlanan işletmeler, 90’lı yılların ortalarından itibaren interneti iş yaşamında etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya başlamışlardır.

İnternet Aracılığıyla Dağıtımın Havayolu Dağıtım Faaliyetleri Üzerine Olan Etkileri

Ortaya çıkmasından itibaren pek çok sektör ve sektör faaliyetlerine etkisi olan internetin havayolu sektörüne de önemli etkileri olmaktadır. Temel olarak; dağıtım maliyetleri ve gelir yönetimi, işlevsel ortaklıklar, güçlü ve etkin müşteri ilişkileri olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir.

Dağıtım Maliyetleri ve Gelir Yönetimi

İnternetten önce, müşterilere geleneksel dağıtım kanalıyla yapılan satışlar, elektronik bilet satışının artmasıyla, özellikle seyahat acentelerinin fonksiyonunu yok eder hale gelmiştir. Zira biletlerin doğrudan müşterilere satılması, havayolu işletmeleri için seyahat acenteleri kullanılmasından çok daha az maliyetlidir. Internet, faaliyetlerin maliyetlerini azaltan bir unsur olması nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi havayolu sektöründe de dağıtım maliyetleri üzerinde önemli etkilerde bulunmakta, geleneksel dağıtım maliyetlerine oranla büyük maliyet avantajı sağlamaktadır. Havayolu maliyetlerinin büyük bölümünü oluşturan rezervasyon sistemlerine ödenen ücretler, satış komisyonları, biletleme süreci ile ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Günümüzde havayolu işletmeleri müşterilerinin internet üzerinden aracılar olmadan çevrimiçi rezervasyon yapmaların ın maliyetleri azaltacağının bilincindedirler. Bu nedenle doğrudan satış önerileri içeren web siteleri oluşturmaya yönelmişlerdir. Havayolu işletmeleri seyahat acenteleri tarafından yapılması mümkün olmayan bilet açık artırmaları gibi seçenekler sunarak ya da satış komisyonlarını azaltarak gün geçtikçe, geleneksel dağıtım ortakları olan seyahat acentelerine olan bağımlılıklarını azaltmaktadırlar.

Havayolu işletmelerinin internet yoluyla doğrudan satışlarını artırarak, seyahat acentelerini kontrol etme yeteneği çoğalmaktadır. Bu kapsamda seyahat acentelerinin sadece aracılık ya da bilet satışı ile varlıklarını sürdürmeleri yakın bir gelecekte mümkün olmayacağı ve seyahat ürününe artı değer katabilen acentelerin varlıklarını sürdürebileceği düşünülmektedir. Zira havayolu işletmeleri biletlerini satmak için bir aracıya ihtiyaçları olmadan interneti bir dağıtım kanalı olarak etkin biçimde kullanmaktadırlar.

İşlevsel Ortaklıklar

Havayolu işletmeleri arasında yapılan işbirliklerinin en temel amaçları ortaklarının küresel anlamda uçuş ağını genişletmek ve pazar payını arttırmaktır. Dünya çapında geniş bir ağa sahip olmak, müşteriler, özellikle sık uçan yolcular, için gerek havayolu işletmesine ve gerekse verilen hizmetlere ayrı bir değer eklemektedir. Bu durumun yanı sıra maliyet sinerjileri de yaratılmakta, havayolu işletmelerinin karşılıklı olarak yer hizmetleri, ikram, bakım gibi faaliyetlerinde çeşitli fırsatların oluşturulması da yardımcı amaçlar olarak değerlendirilmektedir.

Yeni işlevsel ortaklıklarda havayolu işletmeleri maliyetlerini düşürmenin yanı sıra toplu satış ve kaynak bulma yetenekleri aramaktadırlar. Satış ortaklıkları, satış ekonomilerini ciddi olarak bölgesel anlamda canlandırma esasını gerçeğe yansıtmaktadır. Araştırmalar ortaklıklara kaynak bulma ve satın alma maliyetlerini büyük havayolu işletmelerinin belirlediğini göstermektedir. Bu ortaklıklar havayolu olmayan katılımcıları da içine almaktadır.

İşlevsel ortaklıklar ile küresel işbirlikleri arasındaki önemli bir fark değer yaratma üzerinde potansiyellerinin olmasıdır. İşlevsel ortaklıklar anlamında havayolu ürünü dışında farklı (otel konaklamaları, araç kiralama hizmetleri vs.) ürünlerinin de müşteriye sunulması bu değerin en önemli göstergesi olmaktadır.

Güçlü ve Etkin Müşteri İlişkileri

İnternet ile etkin bir müşteri ilişkileri, işletmelere en büyük değer olan müşteriye yönelik yatırımları en uygun şekilde planlamak fırsatı sağlayacak, işletmelerin müşteriye dayalı ürünler ve süreçler geliştirmesini gerektirecektir. İnternet müşteri ve işletme arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını ve bu paralelde müşteri davranışlarının tahmin edilmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

İnternet 24 saat erişim sağlaması, gerekli tüm bilgileri sunabilmesi, çok çeşitli işlemlerin yapılabilmesi ve tüketici eğilimlerinin izlenmesi kolaylığı nedeniyle ürün ve hizmetlerin pazarlamasında oldukça etkili bir araç durumundadır. Bu nedenle artık hemen hemen tüm büyük işletmeler ürün veya hizmetlerini internet üzerinde pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir.

Birçok sektör gibi havayolu sektörü de yaşanan bu gelişim ve değişimlerden önemli oranda etkilenmiştir. Günümüzde seyahat bilgisi, seyahatinin planlaması, rezervasyonu ve satın alımının önemli bir parçası haline gelen internet ile havayolu sektörü eşi görülmemiş değişimlere sahne olmaktadır.

Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemlerinin (CRS) Tanımı, Gelişimi ve İşlevleri

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri çok geniş bir bilgisayar ağı olarak, havayolu işletmelerinin güncel uçuş bilgilerini sağlayabilen, tüm hat ve ücret listesini ortaya koyarken, koltuk seçimi, kalkış kontrolü, gibi birtakım ek faydalar sağlayan bir sistemdir.

Havayolu rezervasyon sistemlerinin tarihi, American Airlines’ın rezervasyon ve biletleme işlemlerini bütünleştirme ve otomatikleştirme için uçuş bilgilerine bütün ofislerinden gerçek zamanlı erişimi sağlayacak bir sistemi oluşturma çabası ile 1950’lerin sonlarında başlamıştır. Bunun sonucunda Sabre adı verilen sistem geliştirilmiş ve 1964 yılında hizmete girmiştir.

1970’lerin ortalarıyla birlikte Sabre bir envanter kontrol sisteminden daha fazlası haline gelmiştir. Sistemin teknolojisi, uçuş planlarının oluşturulmasını, personel planlaması yapılmasını ve yönetim karar destek sistemlerinin geliştirilmesini de sağlar hale gelmiştir.

1976 yılında United Airlines’da kendi sistemi olan Apollo’yu, Sabre gibi seyahat acentelerine yerleştirmeye başlamıştır. Böylelikle hızlı bir şekilde çeşitli havayolu rezervasyon sistemini birbirine bağlayan ve onları seyahat acentelerine ulaştıran ağ yapısı yani bilgisayarlı rezervasyon sistemi (CRS) ortaya çıkmıştır. Havayolu işletmelerinin rezervasyon sistemi, bir havayolunun uçuş ve koltuk kontrolünün otomatik hale getirilmesine olanak sağlarken, rezervasyon teknolojisini bir seyahat acentesindeki tüm havayolu işletmeleri için ulaşılabilir hale getirerek rezervasyon sürecini otomatik hale getirmiştir.

1978’de yaşanan serbestleşme hareketi, havayolu işletmelerinin hatlarını ve fiyatlarını istedikleri ölçüde değiştirebilme imkânı sağlamıştır. Bu durum hava trafiğinde oldukça önemli bir büyümeye neden olurken, gerekli bilginin artmasına da neden olmuştur. Dolayısıyla, tüm havayolu işletmelerinin etkin bilgi ve iletişim kurma ihtiyacı artarken, topla-dağıt (hub and spoke) ağlarının gelişimi, artan fiyat rekabeti ve karmaşıklığı, CRS’lerin gelişimini hızlandırmıştır.

CRS’ler havayolu işletmeleri için içsel organizasyonlarını iyileştirme, hatlarını ve fiyatlarını sürekli olarak güncelleme imkânı veren, güçlü bir yönetim aracı olurken; seyahat acenteleri ile de sürekli iletişim içinde olmalarını sağlamıştır.

Serbestleşmenin etkilerinin yaşanmasından kısa bir süre sonra Sabre ve Apollo gibi büyük CRS’ler kendi sahipleri olan havayolu işletmeleri yanında diğer büyük havayolu işletmelerinin uçuşlarını da rezervasyon sistemlerinde göstermeye başlayarak, çok sayıda seyahat acentesi ile havayolu işletmelerini birbirine bağlamıştır.

CRS’ler havayolu işletmelerine her bir uçuş için karmaşık fiyat yapılarının belirlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede havayolu işletmeleri daha esnek yolcular için indirimli ücretler ile son dakika yolcular için tam ücret seçeneklerini daha kolay ayırabilmektedirler. Farklı yolcu isteklerine yanıt veren çeşitli fiyatlama yapısı havayolu işletmelerinin her bir uçuşta çok farklı gelir elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Diğer yandan havayolu işletmeleri tarafından geliştirilen CRS’ler günümüzde bir rezervasyon aracı olmaktan çıkarak, bilgi teknolojileri kapsamında küresel bir yapıya kavuşan turizm sektörü altyapısının bütünleştirici bir öğesi olmuştur. Otel rezervasyon sistemleri ile ilişkili olan bilgisayarlı rezervasyon sistemleri, sisteme sahip ana şirket için denetim, güncel bilgiye ulaşım ve kulanım aracı olmanın yanında, elektronik biletler, kablosuz veri tabanı girişi, otel ve araç kiralama rezervasyonları, sık uçan yolcu programı hizmetleri sağlama gibi geniş müşteri hizmetlerini de sunabilecek duruma gelmişlerdir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin günümüzde sadece havayolu işletmelerinin rezervasyon işlemlerini gerçekleştirdiği bir ağ sisteminden öte, tüm seyahat pazarının bilgilerinin bulunabileceği bir küresel bilgi havuzu niteliği de bulunmaktadır.

CRS’lerin temel işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Havayolu tarifeleri ve koltuk bulunabilirliği:
  • Tarife ve koltuk bulabilme durumlarının tarafsız gösterimi,
  • Diğer havayollarındaki son dakika satışlarının elde edilebilirliği,
  • Ortak havayolu işletmelerine doğrudan giriş imkânı,
  • Ücret sınıfıyla uygunluk
 • Havayolu rezervasyonları:
  • Yolcu isim kaydı (Passenger Name Record- PNR) yönetimi,
  • Ön rezervasyon
 • Fiyat ve biletlemenin hesaplanması:
  • Fiyatların gösterilmesi,
  • Fiyatların hesaplanması,
  • En iyi fiyatı bulma,
  • Biletleme
 • Seyahat acentesi için işlevler:
  • Destek ve eğitim: Arka ofis (Muhasebe ve yönetim), Ön ofis (Satış destek),
  • Müşteri bilgileri, İşletme girişi
 • Seyahatle ilişkili hizmetler:
  • Genel bilgiler,
  • Otel rezervasyonları,
  • Araba kiralama rezervasyonları,
  • Tur operatörleri ile olan rezervasyonlar,
  • Diğer hizmetler
 • Seyahatle ilişkili olmayan hizmetler:
  • Finansal hizmetler,
  • Elektronik posta
 • Diğer sistemlerle etkileşim:
  • Bankalar, kredi kartları,
  • Muhasebe sistemleri

Küresel Dağıtım Sistemleri (GDS)

21. yüzyılın başlarında, içinde bulunduğumuz dünya, ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal yönde bir takım değişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Kökeni 400 yıl önceye kadar gitse de, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerden itibaren sıkça kullanılmaya başlanan küreselleşme kavramı, tüm insanlığın yaşamını etkileyen bu değişim sürecini nitelemekte kullanılabilecek en önemli olgudur.

Havayolu işletmelerinin dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından küreselleşmenin en büyük sonuçlarından birisi, bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin geniş kapsamlı küresel dağıtım sistemlerine dönüşmeleridir. Küresel dağıtım sistemi kavramı, ürün dağıtımı ve dünyanın farklı ülkelerindeki sistemlere dâhil olmak için bir veya daha fazla merkezi rezervasyon sistemini ifade etmektedir.

Küresel dağıtım sistemi, farklı CRS’lerin birleşmesiyle (havayolu işletmeleri, tur operatörleri, oteller, araba kiralama şirketleri vb.) uluslararası alanda oluşturulmuş sistemlerdir. Bu kapsamda CRS ile GDS’ler arasındaki temel fark, CRS’lerin bir havayolu işletmesine kendi koltuklarını yönetme ve satma konusunda yardımcı olmaları iken, GDS’lerin birçok havayolu işletmesinden elde ettiği bilgileri birleştirerek, seyahat acentelerine, işletmelere ve bireylere elektronik ortamda alışveriş yapabilme imkânı sağlamasıdır.

GDS’ler seyahat acentelerine bağlantı ile kendi ekranlarından tüm gerekli bilgilere girebilecek ve kapsamlı seyahat programları geliştirebilecek imkânlar sağlamışlardır. GDS’ler havayolu koltuklarının büyük bir bölümünün dağıtımını yapmaları ve kontrol etmeleri nedeniyle tarifeli havayolu operasyonları ve stratejik acentelerin kalbi durumundadırlar. Günümüzde stratejik ittifaklar, birleşmeler ve CRS’ler arasındaki karşılıklı ilişkiler Sabre, Worldspan, Amadeus ve Galileo adlı dört büyük küresel dağıtım sistemini doğurmuştur.

Küresel Dağıtım Sisteminin Yararları

Küresel dağıtım sistemlerinin işletmeler için sağladığı yararlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

 • Uçuş tarifeleri ile ilgili arama kolaylıkları,
 • Diğer seyahat ve turizm ürünleri, örneğin, tatil paketleri, oto kiralama, gemi ve bu ürünlerin mevcut durumu ile ilgili bilgi,
 • Rezervasyon ve satış, biletleme,
 • Kullanıcı bilgilerinin korunması,
 • Fiyat kotaları ve kuralları için araştırma kolaylıkları,
 • En düşük fiyatları takip edebilme,
 • Gerçek zamanlı rezervasyon,
 • Rezervasyon iptallerini ya da değişikliklerini anında yapabilme,
 • Raporlara beklemeden, anında erişim,
 • 24 saat kesintisiz destek,
 • Günlük satışları takip edebilme ve geleceğe dönük planlamalara yardımcı olma,
 • Talebin nereden geldiğini görebilme,
 • Mali durum hakkındaki bilgiler,
 • Tek noktadan kontrol,
 • Müşterilere düzenli broşürler gönderebilme,
 • Değişik turistik çekim bölgeleri sunabilme,
 • Tüm işlemlerde anlaşılır ve kolay bir dil ile iletişim.

Giriş

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bilgi teknolojilerindeki (bilgi ve iletişim) gelişmeler günlük yaşamın her alanında, hemen hemen her sektörde hızla ve geniş kullanım alanı bulmanın yanı sıra, küreselleşme olgusu başta olmak üzere ekonomik siyasal, kültürel ve sosyal birçok değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimler tüm dünyada hızla yayılmakta ve işletmeler açısından rekabetin değişen, yeni yüzünü ifade etmektedir.

Günümüzde birçok sektörde kendini gösteren yoğun rekabet ortamı içerisinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanım gerekliliği, havayolu sektörü için de hayati ve stratejik bir önem taşımaktadır. Zira havayolu arzının ve talebinin hızlı gelişimi, bilgi teknolojilerini sektörün zorunlu bir ortağı haline getirmiştir.

Bu kapsamda havayolu işletmeleri tarafından ortaya konan ve kullanılan bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ve küresel dağıtım sistemleri havayolu rezervasyon ve biletleme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bilgisayarlı rezervasyon sistemine, İngilizce “Computer Reservations System” teriminin baş harfleri alınarak, kısaca CRS denmektedir. Küresel dağıtım sistemlerine ise İngilizce “Global Distribution Systems” teriminin baş harfleri alınarak, kısaca GDS adı verilmektedir.

Hizmet Sektöründe Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucu 21. yüzyıl bilgi çağı, “yeni ekonomi”, “bilgi ekonomisi”, “dijital ekonomi” gibi adlarla adlandırılmaktadır. Bu kapsamda yaşanan değişimler arasında; teknolojik gelişmeler, artan bilgi yoğun faaliyetler, kısalan pazara girme ve ürün/hizmet hayat süreleri, küreselleşme sayılabilmektedir.

Günümüzde doğru ürünlerin, doğru pazar bölümlerine, doğru zamanda iletilmesi işletmelerin başarısı ve rekabet üstünlüğü sağlaması için temel gerekliliktir ve bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin pek çok işletmenin dağıtım kanalları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ürün ve hizmetlerin dağıtımında kullanılması, dağıtımı oldukça kolaylaştırmakta, basitleştirmekte, işletmelerin maliyetlerini düşürmekte; iletişim hızını arttırarak zaman avantajı ve hizmet sağlayıcılarla hedef pazar arasında karşılıklı etkileşimi kolaylaştırarak daha hızlı ve ucuz iletişim sağlamakta ve birçok ürün ve hizmetin dağıtımını bütünleşmiş ağlar sayesinde küresel hale getirmektedir.

Somut özelliğe sahip ürünlerin yanı sıra, soyut özelliğe sahip ürünlerin üretildiği hizmet sektöründe de bilgi teknolojilerinin önemli etkileri ve faydaları bulunmaktadır. Günümüzün en hızlı büyüyen sektörlerinden olan hizmet sektörü, küresel hale gelen dünyada en hızlı yayılıma ve gelişime sahip sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojilerinin tüm işletmeler için en önemli unsurlarından birisi olması nedeniyle, teknolojinin etkin kullanımı, mal üreten işletmelerin yanında, hizmet üreten sektörler için de hayati önem taşımakta, verimli işbirliklerinin sağlanması ve gerçek bir küreselleşme için araçlar sunmaktadır. Bu kapsamda havayolu taşımacılığı ve turizm sektörleri, bilgi teknolojilerinin en yoğun ve en yaygın olarak kullanıldığı sektörler arasında sayılmaktadır. Hizmet sektörünün önemli bir parçası olan havayolu taşımacılığı sektörü, farklı noktalara seyahat eden tüketicilere ulaşım sağlamaktadır. Uçuş sayıları, ücretler, tarifeler ve yolcu kayıt bilgileri gibi çok geniş bir bilgi yoğunluğu, sektöre özel, gelişmiş veri izleme yöntemlerinin geliştirilmesini, kullanılmasını ve gelişen teknolojiyle uyumlu olarak sürekli yenilenmesini gerektirmektedir.

Havayolu Sektöründe Bilgi Teknolojileri

Havayolu hizmeti temel olarak yolcunun bir noktadan diğer bir noktaya taşınması olarak nitelendirilmesine rağmen, bu hizmetin gerçekleşme aşamasına kadar pek çok başka hizmette yerine getirilmektedir. Sözü geçen hizmetlerin hızlı ve doğru biçimde yerine getirilmesi gerekliliği, havayolu işletmelerini bilgi sistemleri ve iletişim teknolojilerinin en büyük kullanıcıları durumuna getirmiştir.

Havayolu işletmeleri tarafından bilgi sistemleri yardımıyla verilen en önemli hizmetler, rezervasyon ve ücretlendirmedir. Bununla birlikte, bilgi sistemleri bagaj ve kargo işlemleri, kabin içi operasyonlar, uçuş planlama ve tarifelendirme, mürettebat planlanması ve yönetimi, uçuşların havaalanlarıyla koordinasyonu konularında da karar destek sistemi olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, doğru bir şekilde uygulandığında havayolu işletmelerinin faaliyetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlarken, maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Havayolu İşletmelerinde Dağıtım Kanalları

Havayolu işletmeleri hizmetlerini müşterilerine dolaylı ya da doğrudan pazarlarlar. Havayolu işletmelerinin dolaylı dağıtım kanalları; diğer havayolu işletmelerinin satış ofisleri ve seyahat acenteleri; doğrudan dağıtım kanalları ise kendi bilet satış ve rezervasyon ofisleri, telefonla rezervasyon için çağrı merkezleri, otomatik bilet satış makinaları ve internettir.

Havayolu İşletmelerinde Dolaylı Dağıtım Kanalları

Diğer havayolu işletmelerinin satış ofisleri : Havayolu işletmelerinin rezervasyon ve bilet satışlarının diğer havayolu işletmelerinin satış ofislerinden tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bu durumda havayolu işletmeleri birbirlerinin rakipleri olmanın yanında, birbirleri için müşteri konumuna gelmektedirler. Bu dağıtım şeklinde havayolu işletmeleri birbirlerinin satış ofislerini kullanarak satışlar yapabilmekte ve satışlar sonucunda elde edilen gelirler bir havuz sisteminde toplanarak havayolu işletmeleri arasında paylaşılmaktadır.

Seyahat acenteleri: Havayolu işletmelerinin en önemli dolaylı dağıtım kanalları seyahat acenteleridir. Havayolu işletmelerinin dağıtım sistemlerinin gelişiminde büyük rol oynayan seyahat acenteleri, özellikle 1960’lı yıllarda bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin seyahat acentelerine kurulmasıyla sektörde oldukça güçlü bir konuma gelmişlerdir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri seyahat acentelerinin hem havayolu işletmelerinin tarife ve fiyat bilgilerine doğrudan ve gerçek zamanlı erişimine imkân sağlamış, hem de zamandan tasarruf edilirken rezervasyonlardaki hata oranlarını düşürmüşlerdir.

Havayolu İşletmelerinde Doğrudan Dağıtım Kanalları

Havayolu İşletmelerinin Bilet Satış ve Rezervasyon Ofisleri: Havayolu işletmelerinin müşterilerinin rezervasyonlarını yaptırabilmeleri ve biletlerini satın alabilmeleri için belirledikleri önemli merkezlere kendi bilet satış ve rezervasyon ofislerini kurarak, ürünlerini aracısız bir şekilde tüketiciye ulaştırmalarıdır.

Telefon ile Rezervasyon: Müşterilerin havayolu işletmelerinin çağrı merkezlerini (call center) arayarak gitmek istedikleri nokta veya noktalarla ilgili yer ve tarihe dayalı olarak rezervasyonlarını yaptırabilmeleri ve kredi kartları aracılığıyla biletlerini satın alabilmeleridir.

Otomatik Bilet Satış Makinaları: Havayolu işletmelerinin hizmetlerini müşterilerine doğrudan olarak ulaştırabilecekleri bir diğer kanal ise, otomatik bilet satış makinalarıdır. Havayolu işletmelerinin rezervasyon sistemleri ve bankalar ile bağlantılı olarak bilet satışına imkân veren otomatik bilet satış makineleri, önemli ticaret ve alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında ve otellerde kurulmaktadır.

İnternet: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerleme ve genişlemenin temelinde, 1960’lı yıllarda ABD’de askeri sistemleri birbirine bağlayarak olası bir nükleer savaş durumunda iletişimin aksamaması için ARPANET adıyla kullanılmaya başlanan internetin gelişimi yatmaktadır. Daha sonra sivil ortamda da kullanılmaya başlandığında ise günlük yaşamın her alanında eğlence, eğitim ve ticaret gibi alanlarda etkinliği artan internet her kesimden insanı bir araya getirmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda internet üzerinden iletişim ve bilgi transferi, elektronik posta gibi hizmetlerden yararlanan işletmeler, 90’lı yılların ortalarından itibaren interneti iş yaşamında etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya başlamışlardır.

İnternet Aracılığıyla Dağıtımın Havayolu Dağıtım Faaliyetleri Üzerine Olan Etkileri

Ortaya çıkmasından itibaren pek çok sektör ve sektör faaliyetlerine etkisi olan internetin havayolu sektörüne de önemli etkileri olmaktadır. Temel olarak; dağıtım maliyetleri ve gelir yönetimi, işlevsel ortaklıklar, güçlü ve etkin müşteri ilişkileri olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir.

Dağıtım Maliyetleri ve Gelir Yönetimi

İnternetten önce, müşterilere geleneksel dağıtım kanalıyla yapılan satışlar, elektronik bilet satışının artmasıyla, özellikle seyahat acentelerinin fonksiyonunu yok eder hale gelmiştir. Zira biletlerin doğrudan müşterilere satılması, havayolu işletmeleri için seyahat acenteleri kullanılmasından çok daha az maliyetlidir. Internet, faaliyetlerin maliyetlerini azaltan bir unsur olması nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi havayolu sektöründe de dağıtım maliyetleri üzerinde önemli etkilerde bulunmakta, geleneksel dağıtım maliyetlerine oranla büyük maliyet avantajı sağlamaktadır. Havayolu maliyetlerinin büyük bölümünü oluşturan rezervasyon sistemlerine ödenen ücretler, satış komisyonları, biletleme süreci ile ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Günümüzde havayolu işletmeleri müşterilerinin internet üzerinden aracılar olmadan çevrimiçi rezervasyon yapmaların ın maliyetleri azaltacağının bilincindedirler. Bu nedenle doğrudan satış önerileri içeren web siteleri oluşturmaya yönelmişlerdir. Havayolu işletmeleri seyahat acenteleri tarafından yapılması mümkün olmayan bilet açık artırmaları gibi seçenekler sunarak ya da satış komisyonlarını azaltarak gün geçtikçe, geleneksel dağıtım ortakları olan seyahat acentelerine olan bağımlılıklarını azaltmaktadırlar.

Havayolu işletmelerinin internet yoluyla doğrudan satışlarını artırarak, seyahat acentelerini kontrol etme yeteneği çoğalmaktadır. Bu kapsamda seyahat acentelerinin sadece aracılık ya da bilet satışı ile varlıklarını sürdürmeleri yakın bir gelecekte mümkün olmayacağı ve seyahat ürününe artı değer katabilen acentelerin varlıklarını sürdürebileceği düşünülmektedir. Zira havayolu işletmeleri biletlerini satmak için bir aracıya ihtiyaçları olmadan interneti bir dağıtım kanalı olarak etkin biçimde kullanmaktadırlar.

İşlevsel Ortaklıklar

Havayolu işletmeleri arasında yapılan işbirliklerinin en temel amaçları ortaklarının küresel anlamda uçuş ağını genişletmek ve pazar payını arttırmaktır. Dünya çapında geniş bir ağa sahip olmak, müşteriler, özellikle sık uçan yolcular, için gerek havayolu işletmesine ve gerekse verilen hizmetlere ayrı bir değer eklemektedir. Bu durumun yanı sıra maliyet sinerjileri de yaratılmakta, havayolu işletmelerinin karşılıklı olarak yer hizmetleri, ikram, bakım gibi faaliyetlerinde çeşitli fırsatların oluşturulması da yardımcı amaçlar olarak değerlendirilmektedir.

Yeni işlevsel ortaklıklarda havayolu işletmeleri maliyetlerini düşürmenin yanı sıra toplu satış ve kaynak bulma yetenekleri aramaktadırlar. Satış ortaklıkları, satış ekonomilerini ciddi olarak bölgesel anlamda canlandırma esasını gerçeğe yansıtmaktadır. Araştırmalar ortaklıklara kaynak bulma ve satın alma maliyetlerini büyük havayolu işletmelerinin belirlediğini göstermektedir. Bu ortaklıklar havayolu olmayan katılımcıları da içine almaktadır.

İşlevsel ortaklıklar ile küresel işbirlikleri arasındaki önemli bir fark değer yaratma üzerinde potansiyellerinin olmasıdır. İşlevsel ortaklıklar anlamında havayolu ürünü dışında farklı (otel konaklamaları, araç kiralama hizmetleri vs.) ürünlerinin de müşteriye sunulması bu değerin en önemli göstergesi olmaktadır.

Güçlü ve Etkin Müşteri İlişkileri

İnternet ile etkin bir müşteri ilişkileri, işletmelere en büyük değer olan müşteriye yönelik yatırımları en uygun şekilde planlamak fırsatı sağlayacak, işletmelerin müşteriye dayalı ürünler ve süreçler geliştirmesini gerektirecektir. İnternet müşteri ve işletme arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını ve bu paralelde müşteri davranışlarının tahmin edilmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

İnternet 24 saat erişim sağlaması, gerekli tüm bilgileri sunabilmesi, çok çeşitli işlemlerin yapılabilmesi ve tüketici eğilimlerinin izlenmesi kolaylığı nedeniyle ürün ve hizmetlerin pazarlamasında oldukça etkili bir araç durumundadır. Bu nedenle artık hemen hemen tüm büyük işletmeler ürün veya hizmetlerini internet üzerinde pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir.

Birçok sektör gibi havayolu sektörü de yaşanan bu gelişim ve değişimlerden önemli oranda etkilenmiştir. Günümüzde seyahat bilgisi, seyahatinin planlaması, rezervasyonu ve satın alımının önemli bir parçası haline gelen internet ile havayolu sektörü eşi görülmemiş değişimlere sahne olmaktadır.

Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemlerinin (CRS) Tanımı, Gelişimi ve İşlevleri

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri çok geniş bir bilgisayar ağı olarak, havayolu işletmelerinin güncel uçuş bilgilerini sağlayabilen, tüm hat ve ücret listesini ortaya koyarken, koltuk seçimi, kalkış kontrolü, gibi birtakım ek faydalar sağlayan bir sistemdir.

Havayolu rezervasyon sistemlerinin tarihi, American Airlines’ın rezervasyon ve biletleme işlemlerini bütünleştirme ve otomatikleştirme için uçuş bilgilerine bütün ofislerinden gerçek zamanlı erişimi sağlayacak bir sistemi oluşturma çabası ile 1950’lerin sonlarında başlamıştır. Bunun sonucunda Sabre adı verilen sistem geliştirilmiş ve 1964 yılında hizmete girmiştir.

1970’lerin ortalarıyla birlikte Sabre bir envanter kontrol sisteminden daha fazlası haline gelmiştir. Sistemin teknolojisi, uçuş planlarının oluşturulmasını, personel planlaması yapılmasını ve yönetim karar destek sistemlerinin geliştirilmesini de sağlar hale gelmiştir.

1976 yılında United Airlines’da kendi sistemi olan Apollo’yu, Sabre gibi seyahat acentelerine yerleştirmeye başlamıştır. Böylelikle hızlı bir şekilde çeşitli havayolu rezervasyon sistemini birbirine bağlayan ve onları seyahat acentelerine ulaştıran ağ yapısı yani bilgisayarlı rezervasyon sistemi (CRS) ortaya çıkmıştır. Havayolu işletmelerinin rezervasyon sistemi, bir havayolunun uçuş ve koltuk kontrolünün otomatik hale getirilmesine olanak sağlarken, rezervasyon teknolojisini bir seyahat acentesindeki tüm havayolu işletmeleri için ulaşılabilir hale getirerek rezervasyon sürecini otomatik hale getirmiştir.

1978’de yaşanan serbestleşme hareketi, havayolu işletmelerinin hatlarını ve fiyatlarını istedikleri ölçüde değiştirebilme imkânı sağlamıştır. Bu durum hava trafiğinde oldukça önemli bir büyümeye neden olurken, gerekli bilginin artmasına da neden olmuştur. Dolayısıyla, tüm havayolu işletmelerinin etkin bilgi ve iletişim kurma ihtiyacı artarken, topla-dağıt (hub and spoke) ağlarının gelişimi, artan fiyat rekabeti ve karmaşıklığı, CRS’lerin gelişimini hızlandırmıştır.

CRS’ler havayolu işletmeleri için içsel organizasyonlarını iyileştirme, hatlarını ve fiyatlarını sürekli olarak güncelleme imkânı veren, güçlü bir yönetim aracı olurken; seyahat acenteleri ile de sürekli iletişim içinde olmalarını sağlamıştır.

Serbestleşmenin etkilerinin yaşanmasından kısa bir süre sonra Sabre ve Apollo gibi büyük CRS’ler kendi sahipleri olan havayolu işletmeleri yanında diğer büyük havayolu işletmelerinin uçuşlarını da rezervasyon sistemlerinde göstermeye başlayarak, çok sayıda seyahat acentesi ile havayolu işletmelerini birbirine bağlamıştır.

CRS’ler havayolu işletmelerine her bir uçuş için karmaşık fiyat yapılarının belirlenmesi konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede havayolu işletmeleri daha esnek yolcular için indirimli ücretler ile son dakika yolcular için tam ücret seçeneklerini daha kolay ayırabilmektedirler. Farklı yolcu isteklerine yanıt veren çeşitli fiyatlama yapısı havayolu işletmelerinin her bir uçuşta çok farklı gelir elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Diğer yandan havayolu işletmeleri tarafından geliştirilen CRS’ler günümüzde bir rezervasyon aracı olmaktan çıkarak, bilgi teknolojileri kapsamında küresel bir yapıya kavuşan turizm sektörü altyapısının bütünleştirici bir öğesi olmuştur. Otel rezervasyon sistemleri ile ilişkili olan bilgisayarlı rezervasyon sistemleri, sisteme sahip ana şirket için denetim, güncel bilgiye ulaşım ve kulanım aracı olmanın yanında, elektronik biletler, kablosuz veri tabanı girişi, otel ve araç kiralama rezervasyonları, sık uçan yolcu programı hizmetleri sağlama gibi geniş müşteri hizmetlerini de sunabilecek duruma gelmişlerdir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin günümüzde sadece havayolu işletmelerinin rezervasyon işlemlerini gerçekleştirdiği bir ağ sisteminden öte, tüm seyahat pazarının bilgilerinin bulunabileceği bir küresel bilgi havuzu niteliği de bulunmaktadır.

CRS’lerin temel işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Havayolu tarifeleri ve koltuk bulunabilirliği:
  • Tarife ve koltuk bulabilme durumlarının tarafsız gösterimi,
  • Diğer havayollarındaki son dakika satışlarının elde edilebilirliği,
  • Ortak havayolu işletmelerine doğrudan giriş imkânı,
  • Ücret sınıfıyla uygunluk
 • Havayolu rezervasyonları:
  • Yolcu isim kaydı (Passenger Name Record- PNR) yönetimi,
  • Ön rezervasyon
 • Fiyat ve biletlemenin hesaplanması:
  • Fiyatların gösterilmesi,
  • Fiyatların hesaplanması,
  • En iyi fiyatı bulma,
  • Biletleme
 • Seyahat acentesi için işlevler:
  • Destek ve eğitim: Arka ofis (Muhasebe ve yönetim), Ön ofis (Satış destek),
  • Müşteri bilgileri, İşletme girişi
 • Seyahatle ilişkili hizmetler:
  • Genel bilgiler,
  • Otel rezervasyonları,
  • Araba kiralama rezervasyonları,
  • Tur operatörleri ile olan rezervasyonlar,
  • Diğer hizmetler
 • Seyahatle ilişkili olmayan hizmetler:
  • Finansal hizmetler,
  • Elektronik posta
 • Diğer sistemlerle etkileşim:
  • Bankalar, kredi kartları,
  • Muhasebe sistemleri

Küresel Dağıtım Sistemleri (GDS)

21. yüzyılın başlarında, içinde bulunduğumuz dünya, ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal yönde bir takım değişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Kökeni 400 yıl önceye kadar gitse de, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerden itibaren sıkça kullanılmaya başlanan küreselleşme kavramı, tüm insanlığın yaşamını etkileyen bu değişim sürecini nitelemekte kullanılabilecek en önemli olgudur.

Havayolu işletmelerinin dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından küreselleşmenin en büyük sonuçlarından birisi, bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin geniş kapsamlı küresel dağıtım sistemlerine dönüşmeleridir. Küresel dağıtım sistemi kavramı, ürün dağıtımı ve dünyanın farklı ülkelerindeki sistemlere dâhil olmak için bir veya daha fazla merkezi rezervasyon sistemini ifade etmektedir.

Küresel dağıtım sistemi, farklı CRS’lerin birleşmesiyle (havayolu işletmeleri, tur operatörleri, oteller, araba kiralama şirketleri vb.) uluslararası alanda oluşturulmuş sistemlerdir. Bu kapsamda CRS ile GDS’ler arasındaki temel fark, CRS’lerin bir havayolu işletmesine kendi koltuklarını yönetme ve satma konusunda yardımcı olmaları iken, GDS’lerin birçok havayolu işletmesinden elde ettiği bilgileri birleştirerek, seyahat acentelerine, işletmelere ve bireylere elektronik ortamda alışveriş yapabilme imkânı sağlamasıdır.

GDS’ler seyahat acentelerine bağlantı ile kendi ekranlarından tüm gerekli bilgilere girebilecek ve kapsamlı seyahat programları geliştirebilecek imkânlar sağlamışlardır. GDS’ler havayolu koltuklarının büyük bir bölümünün dağıtımını yapmaları ve kontrol etmeleri nedeniyle tarifeli havayolu operasyonları ve stratejik acentelerin kalbi durumundadırlar. Günümüzde stratejik ittifaklar, birleşmeler ve CRS’ler arasındaki karşılıklı ilişkiler Sabre, Worldspan, Amadeus ve Galileo adlı dört büyük küresel dağıtım sistemini doğurmuştur.

Küresel Dağıtım Sisteminin Yararları

Küresel dağıtım sistemlerinin işletmeler için sağladığı yararlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir:

 • Uçuş tarifeleri ile ilgili arama kolaylıkları,
 • Diğer seyahat ve turizm ürünleri, örneğin, tatil paketleri, oto kiralama, gemi ve bu ürünlerin mevcut durumu ile ilgili bilgi,
 • Rezervasyon ve satış, biletleme,
 • Kullanıcı bilgilerinin korunması,
 • Fiyat kotaları ve kuralları için araştırma kolaylıkları,
 • En düşük fiyatları takip edebilme,
 • Gerçek zamanlı rezervasyon,
 • Rezervasyon iptallerini ya da değişikliklerini anında yapabilme,
 • Raporlara beklemeden, anında erişim,
 • 24 saat kesintisiz destek,
 • Günlük satışları takip edebilme ve geleceğe dönük planlamalara yardımcı olma,
 • Talebin nereden geldiğini görebilme,
 • Mali durum hakkındaki bilgiler,
 • Tek noktadan kontrol,
 • Müşterilere düzenli broşürler gönderebilme,
 • Değişik turistik çekim bölgeleri sunabilme,
 • Tüm işlemlerde anlaşılır ve kolay bir dil ile iletişim.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!