Sosyal Ağ Analizi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Ağ Analizi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

NodeXL ile Ağların Çizimi ve Analizi

1. Soru

NodeXL programını kısaca açıklayınız.

Cevap

NodeXL de Pajek gibi sosyal ağ analizleri için kullanılabilen bir programdır. Temelde bir Excel şablonu olan NodeXL, ağın görselleştirilmesi ve analizi için verileri yapılandırır.


2. Soru

NodeXL’in temel şablonunu oluşturan çalışma sayfaları nelerdir?

Cevap

Beş çalışma sayfası NodeXL’in temel şablonunu oluşturur: “Edges (bağlantılar tablosu)”, “Vertices (düğümler tablosu)”, “Groups (gruplar tablosu)”, “Group Vertices (düğüm grupları tablosu)” ve “Overall Metrics (genel ölçüler tablosu)”


3. Soru

Twitter, facebook gibi sosyal ağlardan veri NodeXL şablonuna nasıl alınır?

Cevap

Veri NodeXL şablonuna, “Edges (bağlantılar)” çalışma sayfasına ad çiftleri biçiminde alınır. Ad çiftlerine ait ilişkideki diğer ek özellikler de bu çalışma sayfasına kaydedilir. Aynı tabloda çok sayıda bağlantı listesi saklanabilir. Bu ilişkiler, düğümler kümesi arasındaki farklı ilişkileri veya farklı zamanlarda aynı ilişkileri ifade edebilirler. İlişkinin gücü ile ilgili veriler de bu tabloya eklenir.


4. Soru

Edges tablosunun işlevini açıklayınız.

Cevap

Edges (bağlantılar tablosu): Bu tabloya bağlantıların listesi ve özellikleri girilebilir. Tabloda ilk iki sütun olan Vertex 1 (Düğüm 1) ve Vertex 2 (Düğüm 2) sütunlarına sırasıyla, “bağlantının çıktığı düğüm” ve “bağlantının varacağı düğüm”ler girilir


5. Soru

Vertices tablosunun işlevini açıklayınız. 

Cevap

Vertices (düğümler tablosu): Bu tabloda düğümler ve özellikleri bulunur. Düğümler bağlantılar tablosundan alınabilir.


6. Soru

Overall Metrics tablosunun işlevini açıklayınız. 

Cevap

Overall Metrics (genel ölçüler tablosu): Ağın ve düğümlerin ölçüleri bu tabloda
verilir


7. Soru

NodeXL programına veri alınabilecek kaynaklar nelerdir? 

Cevap

NodeXL’e bilgisayara girilmiş Excel ve CSV veri dosyaları alınıp çizim ve hesaplamalar yapılabileceği gibi, programın “Import” (veri al) özelliği ile de sosyal ağlardan veri alınabilir. NodeXL’e UCINET, Pajek gibisosyal ağ analizi yapan programlardan, NodeXL Graph Gallery’den, Flickr’dan, Twitter’dan ve Youtube’dan veri almak mümkündür.


8. Soru

Twitter’ dan NodeXL programına veri alma sürecini örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Import özelliği kullanılarak “From Twitter Search Network” (Twitter’ın kullanıcı ağından) seçilir. Varsayalım ki Twitter’dan #BigData (büyük veri) etiketiyle veri almak istiyoruz. Ekranda yer alan  ilk boşluğu BigData ile doldurup sağ altta da fazla zaman harcamamak için “Limit to 30 tweets” düzenlemesi yapılır ve OK’e tıklanırsa, veriler elde edilir.


9. Soru

NodeXL programında topluluk arama sürecinde izlenilen aşamaları açıklayınız. 

Cevap

Çizgesi çizilen verilere, topluluk bulmak amacıyla “Group by cluster” (kümelere göre grupla) uygularsak ve karşımıza çıkan diyalog kutusundan uygulamada kullanacağımız algoritmayı seçerek ve “Refresh Graph” (çizgeyi yenile) uygularız. Ekranın sağ altta bulunan “Group Vertices” tıklanırsa bu kez de bize hangi düğümün hangi grupta yer aldığını görebiliriz.


10. Soru

NodeXL ile merkezilik ölçülerini ve diğer çizge ölçülerinin hesaplanma sürecini açıklayınız. 

Cevap

“Graph Metrics” (çizge ölçüleri) tıklandığında diyalog kutusu karşımıza çıkar.  İstediklerimizi işaretleyip “Calculate metrics” (ölçüleri hesapla) tıklanırsa, sonuçlara ulaşırız. Sonuçların daha fazlasını görmek
için  çizgide bulunan sürgüyü aşağıya doğru çekmek gerekir.


11. Soru

NodeXL ile her düğüme ilişkin alt çizge görüntülerini nasıl görebiliriz.

Cevap

Bunun ,için Graph Metrics’ in seçilmesinin ardından SubGraph Images seçilir.


12. Soru

NodeXL Graph Gallery’ nin işlevini açıklayınız. 

Cevap

NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup çizdikleri çizgelerin verileri bulunmaktadır. İsterseniz siz de buraya çizgelerinizin verilerini başkalarının kullanımı amacıyla yükleyebilirsiniz


13. Soru

Graph Gallery’ i açmak için hangi işlemler gerçekleştirilir.

Cevap

Import menüsünden Graph Gallery seçilerek ekran açılabilir.


14. Soru

Graph Gallery’ de genel ölçülere hangi bağlantı ile ulaşabiliriz.

Cevap

Bunun için Overall Metrics kullanılmalıdır.


15. Soru

NodeXL Graph Gallery’de hangi veriler bulunur?

Cevap

NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup çizdikleri çizgelerin verileri bulunmaktadır.


16. Soru

NodeXL Graph Gallery’den veri alma işlemini gerçekleştirmek için izlenen adımları açıklayınız.

Cevap

NodeXL Graph Gallery’den veri almak için “Import” kısmından “From NodeXL Graph Gallery” seçilir. Daha sonra “Download the Graph Data as a NodeXL Workbook” tıklanır.


17. Soru

Overall metrics (Genel ölçüler) ile ağ ölçülerini elde ettikten sonra bu ölçüler tek ekranda görülmediği durumda sonuçların tümü nasıl görülebilir?

Cevap

Ekranın ortasındaki sürgüyü aşağıya çekerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. 


18. Soru

Graph Options,  NodeXL ekranında nerede yer almaktadır?

Cevap

Graph Options (Çizge seçenekleri) NodeXL ekranında, Belge eylemleri bölümünde yer almaktadır.


19. Soru

Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini NodeXL’de hesaplamak için izlenilen adımları açıklayınız.

Cevap

Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini NodeXL’de hesaplamak için öncelikle NodeXL’in ilk satırındaki “NodeXL” tıklanarak “Import” (veri alma,
dosya alma) fonksiyonu kullanılır. Burada “From Pajek file” seçilerek ilgili dosya alındıktan sonra önceki başlıklarda yer alan ölçü hesaplama adımları takip edilir.


20. Soru

NodeXL programında her bir gruba dahil olan düğümler hangi tabloda yer almaktadır?

Cevap

Group Vertices tablosunda her bir gruba dahil olan düğümler yer almaktadır. 


1. Soru

NodeXL programını kısaca açıklayınız.

Cevap

NodeXL de Pajek gibi sosyal ağ analizleri için kullanılabilen bir programdır. Temelde bir Excel şablonu olan NodeXL, ağın görselleştirilmesi ve analizi için verileri yapılandırır.

2. Soru

NodeXL’in temel şablonunu oluşturan çalışma sayfaları nelerdir?

Cevap

Beş çalışma sayfası NodeXL’in temel şablonunu oluşturur: “Edges (bağlantılar tablosu)”, “Vertices (düğümler tablosu)”, “Groups (gruplar tablosu)”, “Group Vertices (düğüm grupları tablosu)” ve “Overall Metrics (genel ölçüler tablosu)”

3. Soru

Twitter, facebook gibi sosyal ağlardan veri NodeXL şablonuna nasıl alınır?

Cevap

Veri NodeXL şablonuna, “Edges (bağlantılar)” çalışma sayfasına ad çiftleri biçiminde alınır. Ad çiftlerine ait ilişkideki diğer ek özellikler de bu çalışma sayfasına kaydedilir. Aynı tabloda çok sayıda bağlantı listesi saklanabilir. Bu ilişkiler, düğümler kümesi arasındaki farklı ilişkileri veya farklı zamanlarda aynı ilişkileri ifade edebilirler. İlişkinin gücü ile ilgili veriler de bu tabloya eklenir.

4. Soru

Edges tablosunun işlevini açıklayınız.

Cevap

Edges (bağlantılar tablosu): Bu tabloya bağlantıların listesi ve özellikleri girilebilir. Tabloda ilk iki sütun olan Vertex 1 (Düğüm 1) ve Vertex 2 (Düğüm 2) sütunlarına sırasıyla, “bağlantının çıktığı düğüm” ve “bağlantının varacağı düğüm”ler girilir

5. Soru

Vertices tablosunun işlevini açıklayınız. 

Cevap

Vertices (düğümler tablosu): Bu tabloda düğümler ve özellikleri bulunur. Düğümler bağlantılar tablosundan alınabilir.

6. Soru

Overall Metrics tablosunun işlevini açıklayınız. 

Cevap

Overall Metrics (genel ölçüler tablosu): Ağın ve düğümlerin ölçüleri bu tabloda
verilir

7. Soru

NodeXL programına veri alınabilecek kaynaklar nelerdir? 

Cevap

NodeXL’e bilgisayara girilmiş Excel ve CSV veri dosyaları alınıp çizim ve hesaplamalar yapılabileceği gibi, programın “Import” (veri al) özelliği ile de sosyal ağlardan veri alınabilir. NodeXL’e UCINET, Pajek gibisosyal ağ analizi yapan programlardan, NodeXL Graph Gallery’den, Flickr’dan, Twitter’dan ve Youtube’dan veri almak mümkündür.

8. Soru

Twitter’ dan NodeXL programına veri alma sürecini örnek vererek açıklayınız.

Cevap

Import özelliği kullanılarak “From Twitter Search Network” (Twitter’ın kullanıcı ağından) seçilir. Varsayalım ki Twitter’dan #BigData (büyük veri) etiketiyle veri almak istiyoruz. Ekranda yer alan  ilk boşluğu BigData ile doldurup sağ altta da fazla zaman harcamamak için “Limit to 30 tweets” düzenlemesi yapılır ve OK’e tıklanırsa, veriler elde edilir.

9. Soru

NodeXL programında topluluk arama sürecinde izlenilen aşamaları açıklayınız. 

Cevap

Çizgesi çizilen verilere, topluluk bulmak amacıyla “Group by cluster” (kümelere göre grupla) uygularsak ve karşımıza çıkan diyalog kutusundan uygulamada kullanacağımız algoritmayı seçerek ve “Refresh Graph” (çizgeyi yenile) uygularız. Ekranın sağ altta bulunan “Group Vertices” tıklanırsa bu kez de bize hangi düğümün hangi grupta yer aldığını görebiliriz.

10. Soru

NodeXL ile merkezilik ölçülerini ve diğer çizge ölçülerinin hesaplanma sürecini açıklayınız. 

Cevap

“Graph Metrics” (çizge ölçüleri) tıklandığında diyalog kutusu karşımıza çıkar.  İstediklerimizi işaretleyip “Calculate metrics” (ölçüleri hesapla) tıklanırsa, sonuçlara ulaşırız. Sonuçların daha fazlasını görmek
için  çizgide bulunan sürgüyü aşağıya doğru çekmek gerekir.

11. Soru

NodeXL ile her düğüme ilişkin alt çizge görüntülerini nasıl görebiliriz.

Cevap

Bunun ,için Graph Metrics’ in seçilmesinin ardından SubGraph Images seçilir.

12. Soru

NodeXL Graph Gallery’ nin işlevini açıklayınız. 

Cevap

NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup çizdikleri çizgelerin verileri bulunmaktadır. İsterseniz siz de buraya çizgelerinizin verilerini başkalarının kullanımı amacıyla yükleyebilirsiniz

13. Soru

Graph Gallery’ i açmak için hangi işlemler gerçekleştirilir.

Cevap

Import menüsünden Graph Gallery seçilerek ekran açılabilir.

14. Soru

Graph Gallery’ de genel ölçülere hangi bağlantı ile ulaşabiliriz.

Cevap

Bunun için Overall Metrics kullanılmalıdır.

15. Soru

NodeXL Graph Gallery’de hangi veriler bulunur?

Cevap

NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup çizdikleri çizgelerin verileri bulunmaktadır.

16. Soru

NodeXL Graph Gallery’den veri alma işlemini gerçekleştirmek için izlenen adımları açıklayınız.

Cevap

NodeXL Graph Gallery’den veri almak için “Import” kısmından “From NodeXL Graph Gallery” seçilir. Daha sonra “Download the Graph Data as a NodeXL Workbook” tıklanır.

17. Soru

Overall metrics (Genel ölçüler) ile ağ ölçülerini elde ettikten sonra bu ölçüler tek ekranda görülmediği durumda sonuçların tümü nasıl görülebilir?

Cevap

Ekranın ortasındaki sürgüyü aşağıya çekerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. 

18. Soru

Graph Options,  NodeXL ekranında nerede yer almaktadır?

Cevap

Graph Options (Çizge seçenekleri) NodeXL ekranında, Belge eylemleri bölümünde yer almaktadır.

19. Soru

Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini NodeXL’de hesaplamak için izlenilen adımları açıklayınız.

Cevap

Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini NodeXL’de hesaplamak için öncelikle NodeXL’in ilk satırındaki “NodeXL” tıklanarak “Import” (veri alma,
dosya alma) fonksiyonu kullanılır. Burada “From Pajek file” seçilerek ilgili dosya alındıktan sonra önceki başlıklarda yer alan ölçü hesaplama adımları takip edilir.

20. Soru

NodeXL programında her bir gruba dahil olan düğümler hangi tabloda yer almaktadır?

Cevap

Group Vertices tablosunda her bir gruba dahil olan düğümler yer almaktadır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!