Pazarlama Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dağıtım Kanalları Ve Lojistik

1. Soru

Dağıtım kanalları kanalda yer alan kişi ya da işletmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından kaça ayrılır?

Cevap

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.


2. Soru

Dağıtım kanalı nedir?

Cevap

Dağıtım kanalı (pazarlama kanalı) ürünlerin tüketicilere doğru akışını sağlayan birbiri ile eşgüdümlü bir grup kişi ya da işletmeden oluşur.


3. Soru

Dağıtım kanalı işlevleri nelerdir?

Cevap

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.


4. Soru

Dağıtım kanalının işletmeler sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.


5. Soru

Aracı kimdir?

Cevap

Aracı, dağıtım görevlerinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmedir.


6. Soru

Pazarlama kanallarının tasarımında yöneticilerin cevap aradıkları sorular nelerdir?

Cevap

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?


7. Soru

Yoğun dağıtım nedir?

Cevap

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.


8. Soru

Seçimlik dağıtım nedir?

Cevap

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.


9. Soru

Özel dağıtım nedir?

Cevap

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.


10. Soru

Yoğun dağıtımın uygun olduğu ürün türleri nelerdir?

Cevap

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.


11. Soru

Seçimlik dağıtıma uygun olan ürünler nelerdir?

Cevap

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.


12. Soru

Özel dağıtıma uygun ürünler nelerdir?

Cevap

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.


13. Soru

Pazar büyüklüğü nedir?

Cevap

Pazar büyüklüğü ilgili hedef pazardaki tüketicilerin sayısıdır.


14. Soru

Pazar yoğunluğu nedir?

Cevap

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.


15. Soru

Kanal çatışması nedir?

Cevap

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.


16. Soru

Kanal çatışmasının çözümünde önem kazanan konular nelerdir?

Cevap

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.


17. Soru

Dikey pazarlama sistemleri nelerdir?

Cevap

Ortaklık şeklindeki dikey pazarlama sistemi

Sözleşmeye dayalı dikey dağıtım sistemi

Yönetilen sistem


18. Soru

Lojistik nedir?

Cevap

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.


19. Soru

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım) nedir?

Cevap

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.


20. Soru

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Cevap

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.


1. Soru

Dağıtım kanalları kanalda yer alan kişi ya da işletmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından kaça ayrılır?

Cevap

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dağıtım kanallarını kanalda yer alan kişi ya da iş- letmeler arasında gerçekleşen değişim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ilişkiler ve bu ilişkilerin yarattığı sonuçlar açısından aracısız ve aracılı kanallar olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Soru

Dağıtım kanalı nedir?

Cevap

Dağıtım kanalı (pazarlama kanalı) ürünlerin tüketicilere doğru akışını sağlayan birbiri ile eşgüdümlü bir grup kişi ya da işletmeden oluşur.

3. Soru

Dağıtım kanalı işlevleri nelerdir?

Cevap

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.

Dağıtım kanallarının tümü alıcı ve satıcıları bir araya getirmenin yanı sıra müşterilerin ürünleri istedikleri zaman ve yerde hazır bulunmalarını sağlar. Dağıtım kanalı aynı zamanda, üretici ihtiyaçlarının (yüksek üre- tim düzeyi, verimlilik, vb.), tüketici ihtiyaçlarının (çeşitlilik, sık alım imkanı) uyumlaştırılmasına yardımcı olur.

4. Soru

Dağıtım kanalının işletmeler sağladığı katkılar nelerdir?

Cevap

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.

Pazarlama çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

Pazara sunulan ürünler için tanıtım ve pa- zarlama iletişimi,

Alıcılarla ilişki kurma,

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

Alım-satımı gerçekleştirmek suretiyle mül- kiyeti devretme,

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçek- leştiren fiziksel dağıtım,

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

Üreticilerden tüketicilere olan süreçte risk taşıma.

5. Soru

Aracı kimdir?

Cevap

Aracı, dağıtım görevlerinin yerine getirilmesinde üreticiye destek olan kişi ya da işletmedir.

6. Soru

Pazarlama kanallarının tasarımında yöneticilerin cevap aradıkları sorular nelerdir?

Cevap

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?

1. Dağıtım hedefleri nelerdir?

2. Ürünün yapısal özellikleri nedir ve kanal gerekliliklerini nasıl etkiler?

3. Hedef pazarın yapısı ve ihtiyaçları nelerdir ve hangi kanallar bu ihtiyaçları karşılar?

4. Hangi kanallar ve aracılar en verimli ve en etkin biçimde yukarıdaki ihtiyaçları karşılar?

7. Soru

Yoğun dağıtım nedir?

Cevap

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.

Yoğun dağıtımda, ürünün uygun görülen tüm satış noktalarına dağıtımı yapılır.

8. Soru

Seçimlik dağıtım nedir?

Cevap

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.

Seçimlik dağıtımda, sadece uygun bazı satış noktaları ürün dağıtımı için seçilir.

9. Soru

Özel dağıtım nedir?

Cevap

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.

Özel dağıtımda ise ürün, nispeten büyük bir coğrafi alanda tek bir satış noktası aracılığı ile dağıtılır.

10. Soru

Yoğun dağıtımın uygun olduğu ürün türleri nelerdir?

Cevap

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.

Yoğun dağıtım, kolayda ürünler için oldukça uygundur. Bu ürünler çok satın alınmadığı ve çok az ya da hiç hizmet vermeyi gerektirmediği için bulunabilirlik durumu gözetilerek satılır. Yakıt istasyonları başarılı bir biçimde pil, traş bıçağı, ekmek, süt vb. satmaktadır.

11. Soru

Seçimlik dağıtıma uygun olan ürünler nelerdir?

Cevap

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.

Seçimlik dağıtım, genellikle beğenmeli ürünler ve temel ev gereçleri, dayanıklı tüketim ürünleri ve benzerleri için kullanılır. Tüketiciler bu ürünleri alırken zaman harcarlar ve fiyat, renk, biçim, verilen bakım hizmeti gibi özellikleri kıyaslamak için çok sayıda satış noktasını ziyaret ederler. Seçimlik dağıtım, bir ürün bazı özel hizmet ve bakım işleri gerektirdiğinde de uygundur. Örneğin tamir hizmeti sunan perakendeciler, yedek parçalar, ofis gereçleri seçimlik dağıtım yoluyla satılır.

12. Soru

Özel dağıtıma uygun ürünler nelerdir?

Cevap

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.

Özel dağıtım bazı özellikli ürünler ve lüks ürünler için kullanılır. Bu kanalla dağıtılan ürünler genellikle nadiren alınır ve çok uzun süre kullanılırlar. Örneğin lüks kol saatleri, Rolls Royce otomobillerindeki gibi, üreticinin elde etmek istediği çok seçkin imaja sahiptirler. Özel dağıtım, aynı zamanda, bir ürünü satmak ya da kullanmak için çok özel hizmet ya da eğitim gerektirdiğinde de uygundur. Bir yazarın ya da sanatçının temsilciliği gibi ürünün kendisi hizmet olduğunda tek bir büro ile yapılabilir.

13. Soru

Pazar büyüklüğü nedir?

Cevap

Pazar büyüklüğü ilgili hedef pazardaki tüketicilerin sayısıdır.

14. Soru

Pazar yoğunluğu nedir?

Cevap

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.

Hedef pazarın belli bir coğrafi bölgede toplanmasına pazar yoğunluğu adı verilir.

15. Soru

Kanal çatışması nedir?

Cevap

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.

İki ya da daha fazla kanal üyesi arasındaki sürtüşme genellikle bir kanal üyesinin kendisinden beklenen görevi yapmaması sonucu kanal çatışması diye adlandırılır.

16. Soru

Kanal çatışmasının çözümünde önem kazanan konular nelerdir?

Cevap

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.

Kanal çatışması çözümü iki konuyu gündeme getirir: İletişim ve liderlik. İletişim, bek- lenen performans düzeylerini tamamlamada ve tüm kanal amaçlarında fikir birliği geliştirmede önemlidir. Liderlik, tüm kanal performansını yönetme ve koordine etmede, potansiyel çatışma durumlarını saptamak için kanalı izlemek ve amaca zararlı hale gelmeden önce üyelerin çatışmalarını çözümlemek için harekete geçmede gereklidir.

17. Soru

Dikey pazarlama sistemleri nelerdir?

Cevap

Ortaklık şeklindeki dikey pazarlama sistemi

Sözleşmeye dayalı dikey dağıtım sistemi

Yönetilen sistem

18. Soru

Lojistik nedir?

Cevap

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.

Lojistik, doğru ürünlerin, doğru müşterilere doğru yer ve zamanda kazandırılmasıdır.

19. Soru

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım) nedir?

Cevap

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.

Pazarlama lojistiği (veya fiziksel dağıtım): Belirli bir kârlılıkta müşteri beklentilerini karşılamak üzere malların, hizmetlerin ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim noktalarından tüketim noktalarına fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve denetimidir.

20. Soru

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Cevap

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.

Tedarikçiler, satmak üzere satın alanlar ve son tüketiciler arasında malzemelerin, bitmiş malların ve bunlarla ilgili enformasyonun üretim öncesi kaynaklara ve pazara doğru katma değer yaratan akışının yönetimidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!