Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Özel Gereksinimli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi

1. Soru

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel becerileri yerine getirebiliyor olmaları gerekir bu temeler beceriler nelerdir?

Cevap

Sosyal beceriler, dil ve iletişim becerileri, özbakım becerileri, akademik beceriler ve uyumsal becerilerdir.


2. Soru

Özel gereksinimli bireylere öğretilebilecek güvenlik becerilerini incelediğimiz gruplar nelerdir?

Cevap

Evde,okulda,iş yerinde,diğer toplumsal ortamlarda    


3. Soru

Evde gereksinim duyulan beş güvenlik becerileri nelerdir?

Cevap

Temel ilk yardım becerileri, acil numaraları arama ve yardım isteme, acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma ve ürün uyarılarına dikkat etme becerileridir.


4. Soru

Özel gereksinimli bir bireyin kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma için gereksinim duyulabilecek beceri basamakları nelerdir?

Cevap

  • Kapı zili çalındıktan   sonra çocuğun  kapıyı kapalı tutması,
  • Ev içerisinde   aile üyelerinden     birinin bulunduğu ortama gitmesi,     
  • Aile üyelerinden birine    kapıda     yabancı   bir   kişinin olduğunu    bildirmesi,
  •    Evde   herhangi bir aile üyesi yoksa kapıyı yabancı kişiye kapalı tutmasıdır.

5. Soru

Okul ortamında gereksinim duyulabilecek üç güvenlik becerileri nedir?

Cevap

Yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, cinsel istismardan korunma ve fiziksel/duygusal istismardan korunma.


6. Soru

Davranışsal öğretim paketleri nelerdir?

Cevap

Rol-oyun, model olma, geri bildirim, fiziksel ipucu, sözel ipuçları, olumlu pekiştirmedir.


7. Soru

Zihinsel yetersizliği olan, otizmli bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılan etkili uygulamalar nelerdir?

Cevap

Davranışsal öğretim paketleri,yanlışsız öğretim yöntemleri,video modelle öğretim,sosyal öyküler,toplum temeli öğretim,görsel destekler,iş güvenliği becerilerinin öğretimidir.


8. Soru

Video modelle öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Video modelle öğretim bir kişi tarafından sergilenen becerinin video kaydına alınıp daha sonra özel gereksinimli bireye video kaydının izletilmesi ve ardından bireye beceriyi sergilemesi için fırsat verilmesidir.


9. Soru

Sosyal öyküler nedir?

Cevap

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylere sosyal becerileri öğretmek amacıyla belirli bir formatta yazılan, sosyal bilgiyi doğrudan ve kolay anlaşılır bir biçimde sunan, kısa öykülerdir. Sosyal öyküler sosyal becerilerin yanı sıra çeşitli güvenlik becerilerinin (yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma, cinsel tacizden korunma ve alay etmeyle başa çıkma) öğretiminde de kullanılabilir.


10. Soru

Otizmli bireyler hangi uyaranları daha kolay algılar?

Cevap

Otizmli bireyler görsel uyaranları işitsel uyaranlara kıyasla daha kolay algılar.


11. Soru

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli birey işyeri tehlikelerine karşı kendisini nasıl korumalıdır?

Cevap

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylerin iş yerinde sağlık ve güvenlik problemleriyle karşılaşmamaları için güvenlik kurallarına uymaları ve iş yerinde önceden kaza geçirmiş kişilerle görüşmeleri yararlı olabilir.


12. Soru

Görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

Cevap

Grup çalışmaları,yardımcı teknolojiler,davranışsal öğretim paketi ,yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretimidir.


13. Soru

Yönelim becerileri nedir?

Cevap

Görme yetersizliği olan bireyin görme, işitme, dokunma ve koklama duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkisini belirleme süreci olarak tanımlanabilir becerileri rota öğretimiyle sağlanabilir. Rota öğretiminde kullanılan uygulamalardan biri yanlışsız öğretim yöntemlerinden; “eş zamanlı ipucuyla öğretim” yöntemidir.


14. Soru

Dokunsal haritaların işlevi nedir?

Cevap

Dokunsal haritalar; bir ortamın belli bir orana/ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünümüyle bir düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür planıdır. Görme yetersizliği olan bireylere doğal afetlerden korunma becerilerinin öğretiminde dokunsal haritalardan yararlanılabilir.


15. Soru

Dokunsal haritalar hangi bireyler tarafından kullanılır?

Cevap

Görme engelli bireylerde kullanılır


16. Soru

Dokunsal haritalar için gerekli olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Ortalama   dokunsal bir harita için     28 x    43 cm boyutlarında beyaz bir köpük, Dokunsal haritayı    oluşturacak malzemelerin seçiminde, gerçek ortamdaki dokulara benzer materyaller seçilmelidir (örneğin, çimleri temsil etmek için keçe, betonu temsil etmek için tuğla kaplamaları, suyu temsil etmek için alüminyum folyo, direkleri temsil etmek için birkaç parça ahşap çubuk vb.).


17. Soru

Bireye kaybolduğunda yolunu bulma ya da yardım isteme, şiddete maruz kaldığında kendini koruyabilme, karşıdan karşıya geçebilme gibi güvenlik becerileri için farklı rota belirleme teknolojilerinden yararlanılabilir. Bu teknolojiler nelerdir?

Cevap

Konuşan işaretler diğer adıyla sesli levhalar, elektronik seyahat cihazları, radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri,Lazer baston,mesafe büyütecidir.


18. Soru

İşitme yetersizliği olan bireyler için yardımcı teknoloji cihazları nelerdir?

Cevap

İşitme teknolojisi cihazları, uyarı cihazları ve iletişim desteği sağlayan cihazlardır.


19. Soru

İşitme teknolojisi cihazları kim tarafından kullanılır ve ne işe yarar?

Cevap

Belirli düzeylerde işitme kaybı olan bireyler için kullanılabilen cihazlardır. dinleyiciye ses kaynağıyla doğrudan bağlantı sağlar ve arka plan gürültüsü, mesafe ve oda akustiğinin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olarak işitme kaybı olan bireylerin sesleri daha iyi duymalarını sağlayabilir. Bu cihazlar doğrudan bilgisayar, TV, MP3, iPod veya radyo gibi diğer cihazlara bağlanabilir.


20. Soru

Fetal alkol sendromu nedir?

Cevap

Gebelik döneminde annenin alkol kullanımından kaynaklanan doğumdan itibaren bebeklerde görülen bir sendromdur.  


21. Soru

Fetal alkol sendromu olan bir bireyde ne gibi sorunlar bulunur?

Cevap

Fetal alkol sendromu olan bireylerde büyüme yetersizlikleri, zihinsel yetersizlik ve yaşam boyunca devam eden davranışsal sorunları olabilir.


1. Soru

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel becerileri yerine getirebiliyor olmaları gerekir bu temeler beceriler nelerdir?

Cevap

Sosyal beceriler, dil ve iletişim becerileri, özbakım becerileri, akademik beceriler ve uyumsal becerilerdir.

2. Soru

Özel gereksinimli bireylere öğretilebilecek güvenlik becerilerini incelediğimiz gruplar nelerdir?

Cevap

Evde,okulda,iş yerinde,diğer toplumsal ortamlarda    

3. Soru

Evde gereksinim duyulan beş güvenlik becerileri nelerdir?

Cevap

Temel ilk yardım becerileri, acil numaraları arama ve yardım isteme, acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma ve ürün uyarılarına dikkat etme becerileridir.

4. Soru

Özel gereksinimli bir bireyin kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma için gereksinim duyulabilecek beceri basamakları nelerdir?

Cevap

  • Kapı zili çalındıktan   sonra çocuğun  kapıyı kapalı tutması,
  • Ev içerisinde   aile üyelerinden     birinin bulunduğu ortama gitmesi,     
  • Aile üyelerinden birine    kapıda     yabancı   bir   kişinin olduğunu    bildirmesi,
  •    Evde   herhangi bir aile üyesi yoksa kapıyı yabancı kişiye kapalı tutmasıdır.
5. Soru

Okul ortamında gereksinim duyulabilecek üç güvenlik becerileri nedir?

Cevap

Yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, cinsel istismardan korunma ve fiziksel/duygusal istismardan korunma.

6. Soru

Davranışsal öğretim paketleri nelerdir?

Cevap

Rol-oyun, model olma, geri bildirim, fiziksel ipucu, sözel ipuçları, olumlu pekiştirmedir.

7. Soru

Zihinsel yetersizliği olan, otizmli bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılan etkili uygulamalar nelerdir?

Cevap

Davranışsal öğretim paketleri,yanlışsız öğretim yöntemleri,video modelle öğretim,sosyal öyküler,toplum temeli öğretim,görsel destekler,iş güvenliği becerilerinin öğretimidir.

8. Soru

Video modelle öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Video modelle öğretim bir kişi tarafından sergilenen becerinin video kaydına alınıp daha sonra özel gereksinimli bireye video kaydının izletilmesi ve ardından bireye beceriyi sergilemesi için fırsat verilmesidir.

9. Soru

Sosyal öyküler nedir?

Cevap

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylere sosyal becerileri öğretmek amacıyla belirli bir formatta yazılan, sosyal bilgiyi doğrudan ve kolay anlaşılır bir biçimde sunan, kısa öykülerdir. Sosyal öyküler sosyal becerilerin yanı sıra çeşitli güvenlik becerilerinin (yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma, cinsel tacizden korunma ve alay etmeyle başa çıkma) öğretiminde de kullanılabilir.

10. Soru

Otizmli bireyler hangi uyaranları daha kolay algılar?

Cevap

Otizmli bireyler görsel uyaranları işitsel uyaranlara kıyasla daha kolay algılar.

11. Soru

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli birey işyeri tehlikelerine karşı kendisini nasıl korumalıdır?

Cevap

Zihinsel yetersizliği olan/otizmli bireylerin iş yerinde sağlık ve güvenlik problemleriyle karşılaşmamaları için güvenlik kurallarına uymaları ve iş yerinde önceden kaza geçirmiş kişilerle görüşmeleri yararlı olabilir.

12. Soru

Görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

Cevap

Grup çalışmaları,yardımcı teknolojiler,davranışsal öğretim paketi ,yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretimidir.

13. Soru

Yönelim becerileri nedir?

Cevap

Görme yetersizliği olan bireyin görme, işitme, dokunma ve koklama duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkisini belirleme süreci olarak tanımlanabilir becerileri rota öğretimiyle sağlanabilir. Rota öğretiminde kullanılan uygulamalardan biri yanlışsız öğretim yöntemlerinden; “eş zamanlı ipucuyla öğretim” yöntemidir.

14. Soru

Dokunsal haritaların işlevi nedir?

Cevap

Dokunsal haritalar; bir ortamın belli bir orana/ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünümüyle bir düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür planıdır. Görme yetersizliği olan bireylere doğal afetlerden korunma becerilerinin öğretiminde dokunsal haritalardan yararlanılabilir.

15. Soru

Dokunsal haritalar hangi bireyler tarafından kullanılır?

Cevap

Görme engelli bireylerde kullanılır

16. Soru

Dokunsal haritalar için gerekli olan araç ve gereçler nelerdir?

Cevap

Ortalama   dokunsal bir harita için     28 x    43 cm boyutlarında beyaz bir köpük, Dokunsal haritayı    oluşturacak malzemelerin seçiminde, gerçek ortamdaki dokulara benzer materyaller seçilmelidir (örneğin, çimleri temsil etmek için keçe, betonu temsil etmek için tuğla kaplamaları, suyu temsil etmek için alüminyum folyo, direkleri temsil etmek için birkaç parça ahşap çubuk vb.).

17. Soru

Bireye kaybolduğunda yolunu bulma ya da yardım isteme, şiddete maruz kaldığında kendini koruyabilme, karşıdan karşıya geçebilme gibi güvenlik becerileri için farklı rota belirleme teknolojilerinden yararlanılabilir. Bu teknolojiler nelerdir?

Cevap

Konuşan işaretler diğer adıyla sesli levhalar, elektronik seyahat cihazları, radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri,Lazer baston,mesafe büyütecidir.

18. Soru

İşitme yetersizliği olan bireyler için yardımcı teknoloji cihazları nelerdir?

Cevap

İşitme teknolojisi cihazları, uyarı cihazları ve iletişim desteği sağlayan cihazlardır.

19. Soru

İşitme teknolojisi cihazları kim tarafından kullanılır ve ne işe yarar?

Cevap

Belirli düzeylerde işitme kaybı olan bireyler için kullanılabilen cihazlardır. dinleyiciye ses kaynağıyla doğrudan bağlantı sağlar ve arka plan gürültüsü, mesafe ve oda akustiğinin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olarak işitme kaybı olan bireylerin sesleri daha iyi duymalarını sağlayabilir. Bu cihazlar doğrudan bilgisayar, TV, MP3, iPod veya radyo gibi diğer cihazlara bağlanabilir.

20. Soru

Fetal alkol sendromu nedir?

Cevap

Gebelik döneminde annenin alkol kullanımından kaynaklanan doğumdan itibaren bebeklerde görülen bir sendromdur.  

21. Soru

Fetal alkol sendromu olan bir bireyde ne gibi sorunlar bulunur?

Cevap

Fetal alkol sendromu olan bireylerde büyüme yetersizlikleri, zihinsel yetersizlik ve yaşam boyunca devam eden davranışsal sorunları olabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!