Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Temizlik İşlemleri

Temizlik Kavramı

Temizlik , materyaller veya yüzeylerdeki kir ve yabancı maddelerin giderilmesi işlemidir. Bir başka ifadeyle temizlik, yüzeylere mekanik veya kimyasal olarak zarar veren ve estetik görünümü bozan her türlü etkenin uzaklaştırılması işlemidir. Temizlik, gözle görünen ve görünmeyen ve kirliliği oluşturan tüm etkenlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Temizlik, yüzeyleri korumak ve kullanıma hazırlamak amacıyla yapılan tüm faaliyetleri kapsar.

Kirlilik ise bir mekânın toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsızlık verecek şekilde kaplanması, istenen doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesidir. Başka bir ifadeyle kirlilik, bir yüzey üzerinde mekanik ve kimyasal olarak zararlı etki gösteren ve estetik açıdan görünümü bozan her türlü etkendir. Temizlik kapsamında yer alan kavramlardan hijyen, ortamda bulunan bakterilerin hastalık yapıcı seviyenin altında olması için güvenli ve sağlıklı temizlik ortamının sağlanması olarak tanımlanabilir.

Dezenfeksiyon , herhangi bir kirli yüzeyde birikmesi çok kolay olan ve insan sağlığını etkileyen patojen (zararlı) organizmaların (bakteriler, mantarlar ve virüsler) ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik kapsamında ele alınan bir diğer kavram olan sanitasyon , gıda ve mutfak alanlarında sağlık koşullarının sağlanmasıyla ilgilidir.

Son olarak bakım ise temizliği kolaylaştırmak ve yüzeye güzel görünüm kazandırmak için yüzeylerin mekanik ve kimyasal etkilerden korunması işlemidir. Yüzey ve kir, temizliğin nasıl olacağını belirleyen başlıca etkenlerdir. Buna karşın, her türlü temizlikte etkili olan ve aynı zamanda kontrol edilebilen dört faktör vardır:

 • Kimyasal etki, temizlikte yararlanılacak deterjan vb. kimyasal maddeleri ifade eder.
 • Mekanik etki, temizlik işlemi için bedensel ya da bir araç ya da makine ile uygulanacak mekanik kuvveti ifade eder.
 • Sıcaklık, su ve kimyasal maddelerden oluşan çözeltinin sıcaklığını ifade eder.
 • Zaman ise kimyasal ve mekanik etkinin ya da sıcaklığın uygulanacağı süreyi ifade etmektedir.

Endüstriyel temizlik açısından bakıldığında ise temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi için çok fazla zaman olmadığı söylenebilir. İyi bir temizlik için bu faktörlerin doğru şekilde dengelenmesi gerekir. İyi bir temizlik için kullanılan kimyasal miktarını arttırılması gerektiği düşünülmektedir.

“Çok köpük-iyi temizlik” şeklindeki bu anlayış, deterjan israfına neden olduğu kadar aşırı köpük nedeniyle temizlik maddesinin yüzeye nüfuz etmesini de engellediğinden, temizliğin gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Doğru olan, kimyasalları çok ya da az değil, önerilen miktarlarda kullanmak ve temizliğin dört faktörünü dengeleyerek eşit oranlarda yararlanmaktır.

Temizlik İşlemleri

Temizlik, sağlıklı, estetik ve yaşanabilir ortamların yaratılması kadar, otel yatırımının korunması açısından da önemlidir. Oteller, yüksek maliyetli yatırımlardır ve bu yatırım içinde bina, mobilyalar, mefruşatlar, diğer donanım malzemelerinin temizlik ve bakımı yapılarak korunması konaklama hizmetlerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde, temizlik faaliyetinin belli bir plan içinde yürütülmesi gerekir. Temizlik konusunda deneyimli çalışanların olması ve çalışanlara belli aralıklarla eğitim verilmesi önemlidir.

Temizlik işlemi, çalışan kişinin amacına, yüzeylere, kullanılan araç-gereç ve makinelere ve temizliğin sıklığına göre farklılık gösterir. Hazırlanacak temizlik programında, günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik olarak hangi alanda ne tür işlemlerin yapılacağı belirlenmelidir. Temizlik, müşterilerin bir oteli tercih ederken en çok dikkate aldıkları faktörler arasında genellikle ilk sıralarda yer alır. Müşteriler odalar, lobi, restoran gibi ön-alanların temizliğiyle ilgili izlenimlerine dayanarak, çarşafların yıkanması, odanın temizlenmesi, hatta mutfak hijyenine kadar bu işlemlerde ne kadar özen gösterildiğine yönelik tahminlerde bulunurlar. Ön-alanların temizliği bu açıdan da önem taşır. Temizliğe gösterilecek özen, insan sağlığının yanı sıra, otelin genel imajı, malzemelerin korunması ve maliyetleri açısından da hayatî rol oynar. Bir temizlik süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Görünür kirin temizlenmesi,
 • Gizli kirin temizlenmesi,
 • Yüzeylerin mekanik ve kimyasal korozyondan korunması,
 • Yüzeylerin görüntüsünün güzelleştirilmesi (estetik),
 • Günlük bakımın yapılması,
 • Temizlik, dezenfeksiyon ve bakım kombinasyonunun sağlanması.

Kat hizmetleri yöneticisi, kaliteli bir temizlik süreci için temizlik işlemlerini kapsamlı bir şekilde planlamalıdır. Başarılı bir temizlik planlaması için şu faktörler dikkate alınmalıdır:

 • Kirin özelliği,
 • Yüzeyin özelliği
 • Temizliğin süresi,
 • Temizliğin sıklığı,
 • Temizlik yöntemi,
 • Çözeltinin kullanım süresi,
 • Temizlik çözeltisinin sıcaklığı,
 • Temizlikte kullanılacak ekipman,
 • Temizlik görevlisinin bilgi ve becerisi,
 • Kullanılan temizlik maddesinin cins ve miktarı.
 • Temizlik işlemlerinde gerekli mekanik kuvvet nasıl uygulanırsa uygulansın, genellikle benzer bazı tekniklerden yararlanıldığı söylenebilir. Bu teknikler kısaca şöyle sıralanabilir:
 • Süpürme: Yüzeylerdeki toz ve döküntülerin veya gevşek kirlerin toplanması amacıyla yapılır.
 • Vakumlama: Zemindeki kirlerin, hava gücüyle makine içine çekilmesine dayalı bir temizlik tekniğidir.
 • Silme: Nemli ya da ıslak mop ya da toz bezi ile yüzeylerin kirlerinin alınmasıdır. Silme işlemlerinde en önemli sorun, temizlik malzemesinin yüzeylerde elyaf ya da hav kalıntıları bırakması ya da iz yapmasıdır.
 • Ovma: Fayans, taş, mermer gibi dayanıklı yüzeylerdeki kirlerin aşındırma usulüyle giderilmesidir. Ancak, işlem sırasında yüzeyin çizilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Yıkama: Kirlerin bol su ile temizlenmesidir. İç mekânlarda ve tekstil temizliğinde genellikle deterjan vb. ile yıkama yapılır.
 • Durulama: Yüzeylerin temizlik kimyasallarından arındırılmasıdır. Tekstil ve bulaşık durulama bol su ile yapılmalıdır.
 • Kurulama: Islak temizlik sonrasında yüzeylerdeki su veya nemin uzaklaştırılması işlemidir.
 • Spreyle temizleme: Cilalı zeminlerin temizliği için uygulanan tekniklerden biridir.
 • Şampuanlama: Şampuanın elle ya da makineyle uygulanmasıdır.
 • Kuru temizleme: Özel kimyasallarla susuz gerçekleştirilen bir temizlik tekniğidir.
 • Cilalama: Cilalama esas olarak bakım işlemleri arasında yer alır.
 • Parlatma: Cilalı yüzeylerde yapılan kuru ovmadır.
 • Buharla temizleme: Çok güçlü bir kir sökücü olan buharın dayanıklı yüzeylerde uygulanmasına dayalı bir temizlik ve bakım tekniğidir.
 • Zerre su püskürtme: Yüzeydeki çözünebilir kirlerin temizlenmesi için basit ve etkili bir basınçlı temizleme yöntemdir. Temiz ve hijyenik ortamlar için temizlikte belirli bir programın izlenmesi gerekir. Zaman temelinde yapılacak bir planlamaya göre başlıca temizlik işlemleri şu şekilde gruplandırılabilir:
 • Günlük temizlik: Müşteri odaları temizlenir, satılmayan odalarda toz kontrolü yapılır, tüm zeminler temizlenir, genel alanlarda toz alma yapılır, kat ofisi temizlenir, temizlik araçgereçleri temizlenir, kirliler çamaşırhaneye teslim edilip yenileri alınır, odalarda ve genel alanlarda arıza kontrolü yapılır, dış mekânlarda genel temizlik ve kontrol yapılır.
 • Haftalık temizlik: Camlar silinir, dolaplar detaylı temizlenir, telefonlar dezenfekte edilir, elektrik kordonlarının tozu alınır, buzdolapları karbonatla silinir, haşere denetimleri yapılır ve gerekirse ilaçlama yapılır, detaylı toz alma yapılır.
 • Aylık temizlik: Tül perdeler yıkanır, zeminler cilalanır, madeni eşyalar parlatılır, yatak şilteleri alt-üst edilir, banyo duş perdeleri yıkanır, yatak örtüleri kontrol edilir ve gerekirse yıkanır, halılardaki lekeler çıkarılır, çok kirli halılar yıkanır, banyolarda ve genel tuvaletlerde lavabo altları ve tavanlar detaylı temizlenir, mobilyaların döşemeleri silinir ya da şampuanlanır.
 • Mevsimlik temizlik: Envanter denetimi kapsamında tüm malzeme ve araç-gereç sayımı yapılır, kalın perdeler kuru temizleme yapılır ya da yıkanır, duvarlarda kaplama türüne göre silme ya da boyama işlemi yapılır, tüm mobilyaların bakımı yapılır, yatak müflonları yıkanır, gerekirse değiştirilir, kornişler elden geçirilir, tüm katlar ilaçlanır, parça halılar yıkanır, tavan bakımı yapılır, kapıların bakımı yapılır, havalandırıcılar ve kaloriferler kontrol edilir, bakımı yapılır.

Çeşitli Yüzeylerin Temizliği

 • Temizlikte genel yüzey bilgisi önemlidir. Otel işletmelerinde çok çeşitli yüzey türleri ile karşılaşılır. Farklı yüzeylerin temizlik ve bakımında farklı kimyasallar ve işlemler uygulanır. Otel işletmelerinde sık rastlanan bazı yüzey türleri ve temizlik yöntemleri şunlardır:
 • Cam yüzeyler, haftalık olarak temizlenmelidir. Cam temizliğinde önce kaba tozu alındıktan sonra, cam sileceği uygulanarak silecekle silinir. Çok kirli camlarda bu yöntem yerine, köpüklü temizlik de tercih edilebilir.
 • Metal yüzeylerin , paslanmaz türde olması önemlidir. Metal yüzeyler çelik, krom, pirinç, demir türünde olabilir. Metal temizliğinde yumuşak deterjanlar kullanılabildiği gibi, en uygun maddelerden biri kaoldür.
 • Sentetik yüzeyler , selüloz, pamuk, naylon veya cam dokulara reçine emdirilerek ısı ve basınç altında üretilir, marley, epoksil gibi farklı türleri vardır. Bu yüzeyler sert, sağlam fakat kolay kırılabilen özelliktedir. Sudan etkilendikleri için banyo gibi ıslak zeminlerde tercih edilmez.
 • Ahşap yüzeyler , sağlıklı ve sıcak görünümlü bir malzeme olan ahşabın cilalı ya da cilasız kullanılmasına dayanır. Yer döşemesi, duvar kaplaması ya da mobilya döşemelerinde kullanılır. Daha çok ceviz, gürgen, meşe gibi sert ağaçlar tercih edilir. Cilalı ve cilasız olarak kullanılabilir.
 • Beton yüzeyler , çimento, kum karışımı ile yapılan döşeme şeklidir. İçine mermer parçaları eklenerek, mozaik döşeme elde edilir. Suya dayanıklı olduğu için ıslak zeminlerde ve dış mekânlarda kullanılır. Beton yüzeylerin temizliğinde önce yüzeyin tozu alınır, çamaşır sodalı ya da arap sabunlu suyla yıkanır. Gerektiğinde çamaşır suyu da kullanılabilir.
 • Seramik yüzeyler , kil, kaolin ve çeşitli minerallerden oluşan fırınlanmış malzemelerdir. Karo, fayans gibi farklı adlar alır. Asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olup kolay çizilmez. Ancak güçlü asitler, parlaklığını azalttığından önerilmez.
 • Tekstil yüzeyler , arasında başlıca mobilya döşemeleri, perdeler, yatak ve restoran takımları, havlular, üniformalar ile halılar yer alır.

İç Mekânların Temizliği

Dış mekân temizliği daha çok tatil köyü gibi geniş alana yayılan konaklama işletmelerinde yoğunluk kazanır. Bir otel işletmesinin iç mekân temizliğinde ortaya çıkan kirlilik, bu mekânların kullanılmasından olduğu kadar, dışarıdan bağımsız gibi görünse de, dış kaynaklardan da oluşabilir. Kat görevlileri müşteri odalarının temizliğini yürütürken, meydancılar da genel alanların ve aynı zamanda dış mekânların temizliğinden sorumludurlar.

Müşteri Odaları

Müşteri odalarında istenen kalitenin sağlanabilmesi için önce odanın uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Müşteri odaları, müşteriler açısından rahat, konforlu, dinlendirici bir dekorasyonla döşenmiş ve havalandırılabilir olmalıdır. Çalışanlar açısından ise rahat çalışmaya uygun, kolay temizlenebilir, odanın içinde rahat hareket edilebilir olmalıdır. Oda türüne göre farklılık gösterse de, deneyimli bir kat görevlisi için standart oda temizleme süresi ortalama 15 dakikadır. Temizlik görevlisi, kat arabasını kontrol ederek, çıkış yapacak odalardan başlamak üzere temizliğe başlar. Kat arabaları, oda kapısını kapatmayacak şekilde koridorda bırakılır. Temizlik görevlilerinin müşteri odalarına, mutlaka kapıyı en az üç kez çalarak ve “Housekeeping” diye seslenerek girmeleri gerekir. Müşteri odalarının temizliğinde en fazla kabul gören yaklaşım olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Yatak Yapımı: Müşteri odalarında yer alan yatakların yapımı yorgan nevresimi, çarşaf ve yastık kılıflarının değiştirilerek düzenlenmesine dayanır. Yatak yapımı için önerilen süre yaklaşık 3 dakikadır. Yatak yapımına yatağın sağ ucundan başlanır ve yatağın etrafında dönerek çarşaf şiltenin altına düzgünce zarflanır. Yatak yapımı sırasında, varsa müşterinin giysileri katlanarak gardıroba ya da yatak üzerine bırakılır. Diğer eşyaları masa ya da sehpa üzerine düzgün şekilde yerleştirilir.
 • Banyo Temizliği: Banyo temizliğinde belli bir işlem sırası izlenmelidir. Önce banyo havalandırılır, havalandırma yoksa kapısının açık tutulması yeterlidir. Küvet, lavabo, armatürler ve klozet ovularak temizlenir. Daha sonra duvarlar, varsa duş kapıları silinir. Banyoda kullanılan bezlerde, renk kodlarına dikkat edilmelidir. Banyoda tüm ıslak yüzeyler, temizlendikten sonra mutlaka kurulanmalıdır. Temizlikten sonra banyoda eksilen şampuan, sabun gibi buklet malzemeleri ve tuvalet kâğıtları tamamlanır, yeni havlular yerleştirilir. Banyo temizliğinde son olarak zemin moplanır ve kurulanır.
 • Zemin temizliği ve toz alma: Bu aşamada oda önce elektrikli süpürge ile temizlenir. Zemin taş ya da başka bir malzeme ile kaplıysa ıslak ya da nemli moplama gibi başka bir yöntemle de zemin temizlenebilir. Eğer açılmışsa pencere kapatılarak toz almaya geçilir. Oda temizliği ile banyo temizliğinde kullanılan bezler kesinlikle karıştırılmamalıdır. Toz alma işleminden sonra oda kontrol edilir ve kit malzemeleri (kibrit, dikiş poşeti, kalem, kâğıt, ayakkabı sileceği vb.) konularak oda temizliği bitirilir.

Genel Alanlar

Otel işletmelerinde genel alanlar en yaygın uygulama olarak mutfak dışında otelin tüm mekânlarını kapsar. Bazı otellerde restoran-bar temizliğinin ilgili bölüm personeli tarafından sağlandığı görülür.

Otellerde genel alanlar olarak kabul edilen mekânlar: Lobi, Havuzlar, İdare ofisleri, Çamaşırhane, Spor ve oyun salonları, Depolar, Genel tuvaletler, Yemek salonları, Personel alanları, Toplantı, sergi ve fuar salonları, Merdiven ve koridorlar, asansörler, Hamam ve SPA merkezleri, Otel içi alışveriş merkezleridir.

Genel alan temizliğinin önemli bir kısmı müşteri ve çalışan trafiğinin mevcut olduğu mekânlarda gerçekleştirilir. Bu nedenle genel alan temizliğinde, temizlik araçlarının ve malzemelerinin taşınması ve yerleştirilmesinde geçişin engellenmemesi, buna ek olarak ıslak zeminlerde uyarı levhalarının yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Genel alan temizliğinde, özellikle lobi ve çevresi, müşterilerin ilk izlenimi açısından önemlidir. Benzer şekilde, genel tuvaletler ve yiyecek-içecek alanlarının temizliği de işletmenin bu konudaki titizliğini göstermesi açısından önemlidir. Genel alan temizliğini aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür:

Lobi

Lobi, genellikle müşterilerin yoğun ve gün içinde sürekli kullandıkları bir mekândır. Bu nedenle lobi zemini sürekli temiz tutulmalıdır. Lobide temizlik arabaları çok göz önünde olmayacak konumda bulundurulmalıdır. Lobi kapalı ise sık sık havalanması sağlanmalıdır.

Merdivenler ve Koridorlar

Otellerde koridorlar genellikle gürültüyü önlemesi açısından halı ile kaplanır. Bu nedenle, koridor temizliği daha çok elektrikli süpürge ile vakumlanarak gerçekleştirilir. Müşterilerin kullandıkları merdivenler, zemin kaplama türüne göre günde en az bir kere silinmelidir.

Kongre ve Toplantı Salonları

Toplantı yapılacak salonlar, toplantı öncesi temizlenir ve salonlarda gerekli düzenlemeler yapılır. Toplantı salonları genellikle halı kaplıdır. Halılar vakumla temizlenir. Perde ve mobilyaların tozu alınır. Cam yüzeyler, varsa pencereler silinir. Masa ve sehpaların tozu alınarak toplantı yerleşimi yapılır. Klima, projeksiyon aletleri, bilgisayar, aydınlatmalar, kablolar vb. tozu alınır.

Asansörler

Asansör temizliğinin günlük temizliğinin gün sonunda yapılması uygun olur. Ancak yoğun olarak kullanılıyorsa, asansörler gün içinde de belli aralıklarla temizlenmelidir. Asansör zemini halısı varsa vakumlanır, periyodik olarak yıkanır.

Genel Tuvaletler

Genel tuvalet mekânlarında hijyen kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir. Bu alanların temizliğinde asidik malzemeler kullanıldığından, alandaki malzemelerin aside dayanıklı olmasıdır. Özellikle, lavabo tezgâhlarında sıkça mermer tercih edilir. Ancak mermer aside dayanıksızdır ve asitle temas ettikçe mermerin hızla matlaştığı ve yıprandığı görülür. Bu nedenle, tuvalet temizleyicilerinin tezgâh gibi diğer alanlarla temas etmemesine özen gösterilmelidir. Genel tuvaletlerin periyodik temizliğinde tüm duvarların, lavabo altlarının ve çöp kovalarının temizliği yapılır. Klozetlerde ilk önce rezervuar çalıştırılmalı, ardından temizleyici dökülmeli, kısa süre beklenerek fırça ile ovulmalıdır. Lavabolarda sarı, klozet çevresinde kırmızı bez kodu benimsenmelidir. Lavabolar, armatürler, çöp sepetleri, el kurutma cihazları ve aynalar temizlenir. En son işlem olarak zemin paspaslanır ve tuvalet kâğıdı vb. eksikler tamamlanır.

Havuzlar

Havuz temizliği kullanım saatleri dışında yapılsa da, kullanım süresince de temizliği sık sık kontrol edilmelidir. Havuz temizliği öncesinde şezlong ve minderler düzenlenir, havuz kenarları zemine uygun özel kimyasalla yıkanır. Havuz çevresindeki duş, tuvalet ve dolaplar temizlenir, dezenfekte edilir. Ardından havuz içi bakım ve dezenfeksiyona geçilir. Havuz temizliğinde üç yöntemden yararlanılabilir, bunlar ilaçlama, filtrasyon ve süpürmedir. Havuz suyu belli periyodlarla boşaltılır (genellikle 6 ay), özel kimyasalla fırçalanarak yıkanır. Ancak havuz dolu haldeyken de yüzeylerinin temizliği yapılmalıdır. Bu amaçla yapılan süpürme, duvarlara yapışan kirlerin giderilmesine yöneliktir.

Hamam ve SPA Merkezleri

Hamam gibi ıslak zeminlerde bakterilerin üremesi ve küflenme ile kireç kalıntıları başlıca sorunlardır. Bu alanlarda sık sık kireç giderici işlemler uygulanmalıdır. Zeminler ve yüzeyler sık sık fırçalanmalıdır, bu alanlarda moplama uygun değildir. Ayrıca tüm yüzeylerin cilalanması da yararlıdır. Bu alanlarda yer alan banyolarda, müşteri odalarında uygulanan işlem yapılır. Sauna gibi ahşap alanlarda, uygun dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır. Saunalarda basınçlı ya da ıslak temizlik önerilmez, nemli bezle silinmelidir.

Spor Salonları

Spor salonlarında çok farklı yüzey çeşidi yer aldığından, her biri uygun yöntemle temizlenmelidir. Cam ve aynalar silinir ve parlatılır. Spor aletleri özel temizleyiciler ya da genel temizlik maddeleri ile temizlenebilir.

Ofisler

Otellerde yer alan idarî ofisler, çok çeşitli türde olabildiğinden, yüzey ve malzeme türüne göre temizlik işlemi yapılır. Ofis temizliğinde günlük olarak çöpler ve varsa servis takımları dışarı çıkarılır. Ofis havalandırılır, mobilyaların türüne uygun toz alma işlemi yapılır ve mobilyalar dağınıksa düzenlenir. Tüm yüzeylerin ve cihazların tozu alınır. Zeminler, kaplama türüne uygun olarak vakumlanır ya da moplanır.

Dış Mekânların Temizliği

Otel işletmelerinde otelin girişi başta olmak üzere çevre düzenlemesi ve temizliğine özen göstermek gerekmektedir. Büyük bir otel işletmesinde sık karşılaşılan dış mekân örnekleri şunlardır:

 • Plaj,
 • Otopark,
 • Eğlence alanları,
 • Yürüyüş yolları,
 • Golf ve diğer spor sahaları,
 • Park ve bahçeler.

Otelin dış mekânları, otelin büyüklüğü ve türüne göre farklılık gösterir. Özellikle haşeratlarla mücadele, bitki bakımı ve peyzaj, havuz temizliği, golf sahası gibi birbirinden çok farklı mekânlar, farklı temizlik işlemleri gerektirir. Dış mekân temizliği söz konusu olduğunda, öncelikle otelin girişi üzerinde durulmalıdır. Otel girişinin temizliği gün içinde sık sık kontrol edilir. Otel girişinde pencere ve kapılarda yer alan tüm camlar sık sık lekelenir ya da kirlenir. Bu nedenle sürekli kontrol edilerek camsil ile parlatılmalıdır.

Otel bahçesinin büyüklüğüne ve bahçede yer alan ve etkinlik merkezlerine göre temizlik planlaması yapılır. Otelin bahçesinde yer alan yollar taş ise süpürülür veya basınçla suyla temizlenir. Sahil kenarında yer alan otellerde varsa, plaj temizliğine de özen gösterilmelidir. Bu konuda en etkili yöntem, plaj temizlik makineleridir. Tüm dış mekânların temizliği kapsamında ıslak mekânlarda ya da ilaçlama vs. durumlarında uyarı levhaları bulundurulmalıdır. Tüm girişlerde kum tutucu paspasların bulunması ve bunların sık sık temizlenmesi de dışarıdan içeriye doğru kirlenmeyi azaltmaktadır.

Temizlik Kavramı

Temizlik , materyaller veya yüzeylerdeki kir ve yabancı maddelerin giderilmesi işlemidir. Bir başka ifadeyle temizlik, yüzeylere mekanik veya kimyasal olarak zarar veren ve estetik görünümü bozan her türlü etkenin uzaklaştırılması işlemidir. Temizlik, gözle görünen ve görünmeyen ve kirliliği oluşturan tüm etkenlerin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Temizlik, yüzeyleri korumak ve kullanıma hazırlamak amacıyla yapılan tüm faaliyetleri kapsar.

Kirlilik ise bir mekânın toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsızlık verecek şekilde kaplanması, istenen doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesidir. Başka bir ifadeyle kirlilik, bir yüzey üzerinde mekanik ve kimyasal olarak zararlı etki gösteren ve estetik açıdan görünümü bozan her türlü etkendir. Temizlik kapsamında yer alan kavramlardan hijyen, ortamda bulunan bakterilerin hastalık yapıcı seviyenin altında olması için güvenli ve sağlıklı temizlik ortamının sağlanması olarak tanımlanabilir.

Dezenfeksiyon , herhangi bir kirli yüzeyde birikmesi çok kolay olan ve insan sağlığını etkileyen patojen (zararlı) organizmaların (bakteriler, mantarlar ve virüsler) ortamdan uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik kapsamında ele alınan bir diğer kavram olan sanitasyon , gıda ve mutfak alanlarında sağlık koşullarının sağlanmasıyla ilgilidir.

Son olarak bakım ise temizliği kolaylaştırmak ve yüzeye güzel görünüm kazandırmak için yüzeylerin mekanik ve kimyasal etkilerden korunması işlemidir. Yüzey ve kir, temizliğin nasıl olacağını belirleyen başlıca etkenlerdir. Buna karşın, her türlü temizlikte etkili olan ve aynı zamanda kontrol edilebilen dört faktör vardır:

 • Kimyasal etki, temizlikte yararlanılacak deterjan vb. kimyasal maddeleri ifade eder.
 • Mekanik etki, temizlik işlemi için bedensel ya da bir araç ya da makine ile uygulanacak mekanik kuvveti ifade eder.
 • Sıcaklık, su ve kimyasal maddelerden oluşan çözeltinin sıcaklığını ifade eder.
 • Zaman ise kimyasal ve mekanik etkinin ya da sıcaklığın uygulanacağı süreyi ifade etmektedir.

Endüstriyel temizlik açısından bakıldığında ise temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi için çok fazla zaman olmadığı söylenebilir. İyi bir temizlik için bu faktörlerin doğru şekilde dengelenmesi gerekir. İyi bir temizlik için kullanılan kimyasal miktarını arttırılması gerektiği düşünülmektedir.

“Çok köpük-iyi temizlik” şeklindeki bu anlayış, deterjan israfına neden olduğu kadar aşırı köpük nedeniyle temizlik maddesinin yüzeye nüfuz etmesini de engellediğinden, temizliğin gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Doğru olan, kimyasalları çok ya da az değil, önerilen miktarlarda kullanmak ve temizliğin dört faktörünü dengeleyerek eşit oranlarda yararlanmaktır.

Temizlik İşlemleri

Temizlik, sağlıklı, estetik ve yaşanabilir ortamların yaratılması kadar, otel yatırımının korunması açısından da önemlidir. Oteller, yüksek maliyetli yatırımlardır ve bu yatırım içinde bina, mobilyalar, mefruşatlar, diğer donanım malzemelerinin temizlik ve bakımı yapılarak korunması konaklama hizmetlerinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde, temizlik faaliyetinin belli bir plan içinde yürütülmesi gerekir. Temizlik konusunda deneyimli çalışanların olması ve çalışanlara belli aralıklarla eğitim verilmesi önemlidir.

Temizlik işlemi, çalışan kişinin amacına, yüzeylere, kullanılan araç-gereç ve makinelere ve temizliğin sıklığına göre farklılık gösterir. Hazırlanacak temizlik programında, günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik olarak hangi alanda ne tür işlemlerin yapılacağı belirlenmelidir. Temizlik, müşterilerin bir oteli tercih ederken en çok dikkate aldıkları faktörler arasında genellikle ilk sıralarda yer alır. Müşteriler odalar, lobi, restoran gibi ön-alanların temizliğiyle ilgili izlenimlerine dayanarak, çarşafların yıkanması, odanın temizlenmesi, hatta mutfak hijyenine kadar bu işlemlerde ne kadar özen gösterildiğine yönelik tahminlerde bulunurlar. Ön-alanların temizliği bu açıdan da önem taşır. Temizliğe gösterilecek özen, insan sağlığının yanı sıra, otelin genel imajı, malzemelerin korunması ve maliyetleri açısından da hayatî rol oynar. Bir temizlik süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Görünür kirin temizlenmesi,
 • Gizli kirin temizlenmesi,
 • Yüzeylerin mekanik ve kimyasal korozyondan korunması,
 • Yüzeylerin görüntüsünün güzelleştirilmesi (estetik),
 • Günlük bakımın yapılması,
 • Temizlik, dezenfeksiyon ve bakım kombinasyonunun sağlanması.

Kat hizmetleri yöneticisi, kaliteli bir temizlik süreci için temizlik işlemlerini kapsamlı bir şekilde planlamalıdır. Başarılı bir temizlik planlaması için şu faktörler dikkate alınmalıdır:

 • Kirin özelliği,
 • Yüzeyin özelliği
 • Temizliğin süresi,
 • Temizliğin sıklığı,
 • Temizlik yöntemi,
 • Çözeltinin kullanım süresi,
 • Temizlik çözeltisinin sıcaklığı,
 • Temizlikte kullanılacak ekipman,
 • Temizlik görevlisinin bilgi ve becerisi,
 • Kullanılan temizlik maddesinin cins ve miktarı.
 • Temizlik işlemlerinde gerekli mekanik kuvvet nasıl uygulanırsa uygulansın, genellikle benzer bazı tekniklerden yararlanıldığı söylenebilir. Bu teknikler kısaca şöyle sıralanabilir:
 • Süpürme: Yüzeylerdeki toz ve döküntülerin veya gevşek kirlerin toplanması amacıyla yapılır.
 • Vakumlama: Zemindeki kirlerin, hava gücüyle makine içine çekilmesine dayalı bir temizlik tekniğidir.
 • Silme: Nemli ya da ıslak mop ya da toz bezi ile yüzeylerin kirlerinin alınmasıdır. Silme işlemlerinde en önemli sorun, temizlik malzemesinin yüzeylerde elyaf ya da hav kalıntıları bırakması ya da iz yapmasıdır.
 • Ovma: Fayans, taş, mermer gibi dayanıklı yüzeylerdeki kirlerin aşındırma usulüyle giderilmesidir. Ancak, işlem sırasında yüzeyin çizilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Yıkama: Kirlerin bol su ile temizlenmesidir. İç mekânlarda ve tekstil temizliğinde genellikle deterjan vb. ile yıkama yapılır.
 • Durulama: Yüzeylerin temizlik kimyasallarından arındırılmasıdır. Tekstil ve bulaşık durulama bol su ile yapılmalıdır.
 • Kurulama: Islak temizlik sonrasında yüzeylerdeki su veya nemin uzaklaştırılması işlemidir.
 • Spreyle temizleme: Cilalı zeminlerin temizliği için uygulanan tekniklerden biridir.
 • Şampuanlama: Şampuanın elle ya da makineyle uygulanmasıdır.
 • Kuru temizleme: Özel kimyasallarla susuz gerçekleştirilen bir temizlik tekniğidir.
 • Cilalama: Cilalama esas olarak bakım işlemleri arasında yer alır.
 • Parlatma: Cilalı yüzeylerde yapılan kuru ovmadır.
 • Buharla temizleme: Çok güçlü bir kir sökücü olan buharın dayanıklı yüzeylerde uygulanmasına dayalı bir temizlik ve bakım tekniğidir.
 • Zerre su püskürtme: Yüzeydeki çözünebilir kirlerin temizlenmesi için basit ve etkili bir basınçlı temizleme yöntemdir. Temiz ve hijyenik ortamlar için temizlikte belirli bir programın izlenmesi gerekir. Zaman temelinde yapılacak bir planlamaya göre başlıca temizlik işlemleri şu şekilde gruplandırılabilir:
 • Günlük temizlik: Müşteri odaları temizlenir, satılmayan odalarda toz kontrolü yapılır, tüm zeminler temizlenir, genel alanlarda toz alma yapılır, kat ofisi temizlenir, temizlik araçgereçleri temizlenir, kirliler çamaşırhaneye teslim edilip yenileri alınır, odalarda ve genel alanlarda arıza kontrolü yapılır, dış mekânlarda genel temizlik ve kontrol yapılır.
 • Haftalık temizlik: Camlar silinir, dolaplar detaylı temizlenir, telefonlar dezenfekte edilir, elektrik kordonlarının tozu alınır, buzdolapları karbonatla silinir, haşere denetimleri yapılır ve gerekirse ilaçlama yapılır, detaylı toz alma yapılır.
 • Aylık temizlik: Tül perdeler yıkanır, zeminler cilalanır, madeni eşyalar parlatılır, yatak şilteleri alt-üst edilir, banyo duş perdeleri yıkanır, yatak örtüleri kontrol edilir ve gerekirse yıkanır, halılardaki lekeler çıkarılır, çok kirli halılar yıkanır, banyolarda ve genel tuvaletlerde lavabo altları ve tavanlar detaylı temizlenir, mobilyaların döşemeleri silinir ya da şampuanlanır.
 • Mevsimlik temizlik: Envanter denetimi kapsamında tüm malzeme ve araç-gereç sayımı yapılır, kalın perdeler kuru temizleme yapılır ya da yıkanır, duvarlarda kaplama türüne göre silme ya da boyama işlemi yapılır, tüm mobilyaların bakımı yapılır, yatak müflonları yıkanır, gerekirse değiştirilir, kornişler elden geçirilir, tüm katlar ilaçlanır, parça halılar yıkanır, tavan bakımı yapılır, kapıların bakımı yapılır, havalandırıcılar ve kaloriferler kontrol edilir, bakımı yapılır.

Çeşitli Yüzeylerin Temizliği

 • Temizlikte genel yüzey bilgisi önemlidir. Otel işletmelerinde çok çeşitli yüzey türleri ile karşılaşılır. Farklı yüzeylerin temizlik ve bakımında farklı kimyasallar ve işlemler uygulanır. Otel işletmelerinde sık rastlanan bazı yüzey türleri ve temizlik yöntemleri şunlardır:
 • Cam yüzeyler, haftalık olarak temizlenmelidir. Cam temizliğinde önce kaba tozu alındıktan sonra, cam sileceği uygulanarak silecekle silinir. Çok kirli camlarda bu yöntem yerine, köpüklü temizlik de tercih edilebilir.
 • Metal yüzeylerin , paslanmaz türde olması önemlidir. Metal yüzeyler çelik, krom, pirinç, demir türünde olabilir. Metal temizliğinde yumuşak deterjanlar kullanılabildiği gibi, en uygun maddelerden biri kaoldür.
 • Sentetik yüzeyler , selüloz, pamuk, naylon veya cam dokulara reçine emdirilerek ısı ve basınç altında üretilir, marley, epoksil gibi farklı türleri vardır. Bu yüzeyler sert, sağlam fakat kolay kırılabilen özelliktedir. Sudan etkilendikleri için banyo gibi ıslak zeminlerde tercih edilmez.
 • Ahşap yüzeyler , sağlıklı ve sıcak görünümlü bir malzeme olan ahşabın cilalı ya da cilasız kullanılmasına dayanır. Yer döşemesi, duvar kaplaması ya da mobilya döşemelerinde kullanılır. Daha çok ceviz, gürgen, meşe gibi sert ağaçlar tercih edilir. Cilalı ve cilasız olarak kullanılabilir.
 • Beton yüzeyler , çimento, kum karışımı ile yapılan döşeme şeklidir. İçine mermer parçaları eklenerek, mozaik döşeme elde edilir. Suya dayanıklı olduğu için ıslak zeminlerde ve dış mekânlarda kullanılır. Beton yüzeylerin temizliğinde önce yüzeyin tozu alınır, çamaşır sodalı ya da arap sabunlu suyla yıkanır. Gerektiğinde çamaşır suyu da kullanılabilir.
 • Seramik yüzeyler , kil, kaolin ve çeşitli minerallerden oluşan fırınlanmış malzemelerdir. Karo, fayans gibi farklı adlar alır. Asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olup kolay çizilmez. Ancak güçlü asitler, parlaklığını azalttığından önerilmez.
 • Tekstil yüzeyler , arasında başlıca mobilya döşemeleri, perdeler, yatak ve restoran takımları, havlular, üniformalar ile halılar yer alır.

İç Mekânların Temizliği

Dış mekân temizliği daha çok tatil köyü gibi geniş alana yayılan konaklama işletmelerinde yoğunluk kazanır. Bir otel işletmesinin iç mekân temizliğinde ortaya çıkan kirlilik, bu mekânların kullanılmasından olduğu kadar, dışarıdan bağımsız gibi görünse de, dış kaynaklardan da oluşabilir. Kat görevlileri müşteri odalarının temizliğini yürütürken, meydancılar da genel alanların ve aynı zamanda dış mekânların temizliğinden sorumludurlar.

Müşteri Odaları

Müşteri odalarında istenen kalitenin sağlanabilmesi için önce odanın uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Müşteri odaları, müşteriler açısından rahat, konforlu, dinlendirici bir dekorasyonla döşenmiş ve havalandırılabilir olmalıdır. Çalışanlar açısından ise rahat çalışmaya uygun, kolay temizlenebilir, odanın içinde rahat hareket edilebilir olmalıdır. Oda türüne göre farklılık gösterse de, deneyimli bir kat görevlisi için standart oda temizleme süresi ortalama 15 dakikadır. Temizlik görevlisi, kat arabasını kontrol ederek, çıkış yapacak odalardan başlamak üzere temizliğe başlar. Kat arabaları, oda kapısını kapatmayacak şekilde koridorda bırakılır. Temizlik görevlilerinin müşteri odalarına, mutlaka kapıyı en az üç kez çalarak ve “Housekeeping” diye seslenerek girmeleri gerekir. Müşteri odalarının temizliğinde en fazla kabul gören yaklaşım olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

 • Yatak Yapımı: Müşteri odalarında yer alan yatakların yapımı yorgan nevresimi, çarşaf ve yastık kılıflarının değiştirilerek düzenlenmesine dayanır. Yatak yapımı için önerilen süre yaklaşık 3 dakikadır. Yatak yapımına yatağın sağ ucundan başlanır ve yatağın etrafında dönerek çarşaf şiltenin altına düzgünce zarflanır. Yatak yapımı sırasında, varsa müşterinin giysileri katlanarak gardıroba ya da yatak üzerine bırakılır. Diğer eşyaları masa ya da sehpa üzerine düzgün şekilde yerleştirilir.
 • Banyo Temizliği: Banyo temizliğinde belli bir işlem sırası izlenmelidir. Önce banyo havalandırılır, havalandırma yoksa kapısının açık tutulması yeterlidir. Küvet, lavabo, armatürler ve klozet ovularak temizlenir. Daha sonra duvarlar, varsa duş kapıları silinir. Banyoda kullanılan bezlerde, renk kodlarına dikkat edilmelidir. Banyoda tüm ıslak yüzeyler, temizlendikten sonra mutlaka kurulanmalıdır. Temizlikten sonra banyoda eksilen şampuan, sabun gibi buklet malzemeleri ve tuvalet kâğıtları tamamlanır, yeni havlular yerleştirilir. Banyo temizliğinde son olarak zemin moplanır ve kurulanır.
 • Zemin temizliği ve toz alma: Bu aşamada oda önce elektrikli süpürge ile temizlenir. Zemin taş ya da başka bir malzeme ile kaplıysa ıslak ya da nemli moplama gibi başka bir yöntemle de zemin temizlenebilir. Eğer açılmışsa pencere kapatılarak toz almaya geçilir. Oda temizliği ile banyo temizliğinde kullanılan bezler kesinlikle karıştırılmamalıdır. Toz alma işleminden sonra oda kontrol edilir ve kit malzemeleri (kibrit, dikiş poşeti, kalem, kâğıt, ayakkabı sileceği vb.) konularak oda temizliği bitirilir.

Genel Alanlar

Otel işletmelerinde genel alanlar en yaygın uygulama olarak mutfak dışında otelin tüm mekânlarını kapsar. Bazı otellerde restoran-bar temizliğinin ilgili bölüm personeli tarafından sağlandığı görülür.

Otellerde genel alanlar olarak kabul edilen mekânlar: Lobi, Havuzlar, İdare ofisleri, Çamaşırhane, Spor ve oyun salonları, Depolar, Genel tuvaletler, Yemek salonları, Personel alanları, Toplantı, sergi ve fuar salonları, Merdiven ve koridorlar, asansörler, Hamam ve SPA merkezleri, Otel içi alışveriş merkezleridir.

Genel alan temizliğinin önemli bir kısmı müşteri ve çalışan trafiğinin mevcut olduğu mekânlarda gerçekleştirilir. Bu nedenle genel alan temizliğinde, temizlik araçlarının ve malzemelerinin taşınması ve yerleştirilmesinde geçişin engellenmemesi, buna ek olarak ıslak zeminlerde uyarı levhalarının yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Genel alan temizliğinde, özellikle lobi ve çevresi, müşterilerin ilk izlenimi açısından önemlidir. Benzer şekilde, genel tuvaletler ve yiyecek-içecek alanlarının temizliği de işletmenin bu konudaki titizliğini göstermesi açısından önemlidir. Genel alan temizliğini aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür:

Lobi

Lobi, genellikle müşterilerin yoğun ve gün içinde sürekli kullandıkları bir mekândır. Bu nedenle lobi zemini sürekli temiz tutulmalıdır. Lobide temizlik arabaları çok göz önünde olmayacak konumda bulundurulmalıdır. Lobi kapalı ise sık sık havalanması sağlanmalıdır.

Merdivenler ve Koridorlar

Otellerde koridorlar genellikle gürültüyü önlemesi açısından halı ile kaplanır. Bu nedenle, koridor temizliği daha çok elektrikli süpürge ile vakumlanarak gerçekleştirilir. Müşterilerin kullandıkları merdivenler, zemin kaplama türüne göre günde en az bir kere silinmelidir.

Kongre ve Toplantı Salonları

Toplantı yapılacak salonlar, toplantı öncesi temizlenir ve salonlarda gerekli düzenlemeler yapılır. Toplantı salonları genellikle halı kaplıdır. Halılar vakumla temizlenir. Perde ve mobilyaların tozu alınır. Cam yüzeyler, varsa pencereler silinir. Masa ve sehpaların tozu alınarak toplantı yerleşimi yapılır. Klima, projeksiyon aletleri, bilgisayar, aydınlatmalar, kablolar vb. tozu alınır.

Asansörler

Asansör temizliğinin günlük temizliğinin gün sonunda yapılması uygun olur. Ancak yoğun olarak kullanılıyorsa, asansörler gün içinde de belli aralıklarla temizlenmelidir. Asansör zemini halısı varsa vakumlanır, periyodik olarak yıkanır.

Genel Tuvaletler

Genel tuvalet mekânlarında hijyen kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir. Bu alanların temizliğinde asidik malzemeler kullanıldığından, alandaki malzemelerin aside dayanıklı olmasıdır. Özellikle, lavabo tezgâhlarında sıkça mermer tercih edilir. Ancak mermer aside dayanıksızdır ve asitle temas ettikçe mermerin hızla matlaştığı ve yıprandığı görülür. Bu nedenle, tuvalet temizleyicilerinin tezgâh gibi diğer alanlarla temas etmemesine özen gösterilmelidir. Genel tuvaletlerin periyodik temizliğinde tüm duvarların, lavabo altlarının ve çöp kovalarının temizliği yapılır. Klozetlerde ilk önce rezervuar çalıştırılmalı, ardından temizleyici dökülmeli, kısa süre beklenerek fırça ile ovulmalıdır. Lavabolarda sarı, klozet çevresinde kırmızı bez kodu benimsenmelidir. Lavabolar, armatürler, çöp sepetleri, el kurutma cihazları ve aynalar temizlenir. En son işlem olarak zemin paspaslanır ve tuvalet kâğıdı vb. eksikler tamamlanır.

Havuzlar

Havuz temizliği kullanım saatleri dışında yapılsa da, kullanım süresince de temizliği sık sık kontrol edilmelidir. Havuz temizliği öncesinde şezlong ve minderler düzenlenir, havuz kenarları zemine uygun özel kimyasalla yıkanır. Havuz çevresindeki duş, tuvalet ve dolaplar temizlenir, dezenfekte edilir. Ardından havuz içi bakım ve dezenfeksiyona geçilir. Havuz temizliğinde üç yöntemden yararlanılabilir, bunlar ilaçlama, filtrasyon ve süpürmedir. Havuz suyu belli periyodlarla boşaltılır (genellikle 6 ay), özel kimyasalla fırçalanarak yıkanır. Ancak havuz dolu haldeyken de yüzeylerinin temizliği yapılmalıdır. Bu amaçla yapılan süpürme, duvarlara yapışan kirlerin giderilmesine yöneliktir.

Hamam ve SPA Merkezleri

Hamam gibi ıslak zeminlerde bakterilerin üremesi ve küflenme ile kireç kalıntıları başlıca sorunlardır. Bu alanlarda sık sık kireç giderici işlemler uygulanmalıdır. Zeminler ve yüzeyler sık sık fırçalanmalıdır, bu alanlarda moplama uygun değildir. Ayrıca tüm yüzeylerin cilalanması da yararlıdır. Bu alanlarda yer alan banyolarda, müşteri odalarında uygulanan işlem yapılır. Sauna gibi ahşap alanlarda, uygun dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır. Saunalarda basınçlı ya da ıslak temizlik önerilmez, nemli bezle silinmelidir.

Spor Salonları

Spor salonlarında çok farklı yüzey çeşidi yer aldığından, her biri uygun yöntemle temizlenmelidir. Cam ve aynalar silinir ve parlatılır. Spor aletleri özel temizleyiciler ya da genel temizlik maddeleri ile temizlenebilir.

Ofisler

Otellerde yer alan idarî ofisler, çok çeşitli türde olabildiğinden, yüzey ve malzeme türüne göre temizlik işlemi yapılır. Ofis temizliğinde günlük olarak çöpler ve varsa servis takımları dışarı çıkarılır. Ofis havalandırılır, mobilyaların türüne uygun toz alma işlemi yapılır ve mobilyalar dağınıksa düzenlenir. Tüm yüzeylerin ve cihazların tozu alınır. Zeminler, kaplama türüne uygun olarak vakumlanır ya da moplanır.

Dış Mekânların Temizliği

Otel işletmelerinde otelin girişi başta olmak üzere çevre düzenlemesi ve temizliğine özen göstermek gerekmektedir. Büyük bir otel işletmesinde sık karşılaşılan dış mekân örnekleri şunlardır:

 • Plaj,
 • Otopark,
 • Eğlence alanları,
 • Yürüyüş yolları,
 • Golf ve diğer spor sahaları,
 • Park ve bahçeler.

Otelin dış mekânları, otelin büyüklüğü ve türüne göre farklılık gösterir. Özellikle haşeratlarla mücadele, bitki bakımı ve peyzaj, havuz temizliği, golf sahası gibi birbirinden çok farklı mekânlar, farklı temizlik işlemleri gerektirir. Dış mekân temizliği söz konusu olduğunda, öncelikle otelin girişi üzerinde durulmalıdır. Otel girişinin temizliği gün içinde sık sık kontrol edilir. Otel girişinde pencere ve kapılarda yer alan tüm camlar sık sık lekelenir ya da kirlenir. Bu nedenle sürekli kontrol edilerek camsil ile parlatılmalıdır.

Otel bahçesinin büyüklüğüne ve bahçede yer alan ve etkinlik merkezlerine göre temizlik planlaması yapılır. Otelin bahçesinde yer alan yollar taş ise süpürülür veya basınçla suyla temizlenir. Sahil kenarında yer alan otellerde varsa, plaj temizliğine de özen gösterilmelidir. Bu konuda en etkili yöntem, plaj temizlik makineleridir. Tüm dış mekânların temizliği kapsamında ıslak mekânlarda ya da ilaçlama vs. durumlarında uyarı levhaları bulundurulmalıdır. Tüm girişlerde kum tutucu paspasların bulunması ve bunların sık sık temizlenmesi de dışarıdan içeriye doğru kirlenmeyi azaltmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!