Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri Dersi 1. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri Dersi 1. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Konaklama Hizmetleri Ve Organizasyonu

Giriş

Turizm sektörü, ekonomik katkıları, ödemeler dengesine olumlu etkileri ve istihdam kaynağı olması nedeniyle önemli bir sektördür. Çok çeşitli hizmetler sunulan bu sektörde konaklama hizmetleri en temel hizmetlerdendir. Konaklama hizmetleri, seyahat eden kişinin geceleme ve barınma gibi en temel ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Konaklama hizmetleri temel olarak müşterinin karşılanması, geceleme/dinlenmesinin sağlanması, harcamalarının izlenmesi ve bilgi ile danışma hizmetlerinin karşılanması ile ilgilidir. Konaklama hizmetleri, önbüro ve kat hizmetleri olmak üzere iki işlevsel alanda yürütülmektedir. Önbüro ve kat hizmetleri çalışanlarının organizasyon içindeki yerleri, konaklama işletmelerinin büyüklüklerine, yönetim felsefesine ve bölümlerin fonksiyonel ilişkilerine göre değişebilmektedir.

Konaklama Hizmetleri

Konaklama işletmeleri, başta konaklama yani geceleme olmak üzere, beslenme, dinlenme, eğlenme, iletişim, alışveriş, sağlık vb. ihtiyaçların karşılandığı sosyal, ekonomik ve ticari işletmeler olarak kabul görmüştür. Konaklama hizmetleri; müşterinin işletmeye gelmeden önceki rezervasyon işlemlerinden başlayıp, müşterinin karşılanması, işletmede konaklaması, işletmedeki diğer hizmetlerden yararlanması ve işletmeden ayrılması sürecinden oluşmaktadır.

Konaklama işletmeleri aslında daha geniş bir kavram olan “ağırlama hizmetleri” içinde yer almaktadır. Ağırlama hizmetleri, evinden uzakta olan kişinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan tüm işletmeleri kapsamaktadır. Bir otel işletmesinde sunulan geceleme, yiyecek-içecek, eğlence/ dinlence vb. hizmetlere bakıldığında da genel olarak ağırlama şeklinde toplam bir hizmet sunulduğu söylenebilir. Birbirinden farklı bu hizmetlerin bir araya gelerek ağırlama hizmetinin ortaya çıkarılabilmesi için otel işletmelerinin birimleri arasında sürekli bir koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

Önbüro, müşterilerin otele kabul edilmesiyle ilgilenirken, kat hizmetleri de gereken hazırlıkların yapılması faaliyetini üstlenmektedir. Konaklama hizmetinin sunulabilmesi büyük ölçüde önbüro ve kat hizmetleri bölümünün koordineli faaliyetlerine bağlıdır.

Otel işletmesinde gün içinde sürekli bir hareketlilik söz konusudur ve bölümler ortaya çıkan gelişmeleri ve kendilerine yönelik talepleri bilgi sistemleri aracılığı ile kolayca izleyebilmektedir. Önbüro tarafından yapılan doluluk durumu ile ilgili güncel ve geleceğe yönelik tahminleme (forecast), günlük faaliyetlere yön veren bilgilerdendir. Önbüronun bir diğer rolü de müşterilerden kaynaklanmaktadır. Önbüro, müşteri ekleri, şikâyetleri ve önerileri ilgili birimlere aktarmaktır.

Önbüro ve kat hizmetleri bölümlerinden oluşan konaklama bölümünün bir diğer önemli özelliği, konaklama işletmelerinin en çok gelir getiren alanı olmasıdır. Ayrıca, müşterilerin genel hizmet algısının oluşmasında ve işletmeden tatmin olarak ayrılmasında büyük ölçüde önbüro ve kat hizmetlerinin etkili olduğu söylenebilir.

Önbüro Hizmetleri: Önbüro hizmetleri, müşterilerin işletmeye gelmeden önceki bilgi ve rezervasyon sürecinden başlayıp, işletmede konaklaması ve işletmeden ayrılması ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Önbüro, müşterilere oda satışının yapıldığı, kayıt ve hesaplarının tutulduğu, çeşitli danışma hizmetlerinin verildiği bir “ön alan” olarak müşterilerin ilk ve son temas noktasıdır. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için departmanlar arası iletişimi sağlayan merkezî bir öneme sahiptir. Konaklama işletmelerinde önbüro hizmetlerinin organizasyonu, işletmelerin büyüklüklerine göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak beş temel alt birime ayrılmaktadır:

 • Santral (Call center): Müşterilere gelen veya müşteriler için dışarıya açılan telefonları yönlendirme işlemlerinin yapıldığı, sabah uyandırma veya müşteri talepleri doğrultusunda belirli aralıklarda ikaz görevlerinin yerine getirildiği birimdir.
 • Rezervasyon (Reservation): Konaklama işletmelerinin oda satışlarına yönelik talepleri zamanında cevaplandıran ve rezervasyon işlemlerinin doğru yapılmasından sorumlu birimdir. Günlük ve haftalık rezervasyon listelerini hazırlar, ilgililere sunar, geçmiş dönem rezervasyonlarından hareketle geleceğe yönelik tahminleme (forecast) yapar.
 • Resepsiyon (Reception): Müşterilerin karşılanması, kayıtlarının yapılması, oda anahtar veya kartlarının tesliminin yapılması, müşterinin otel faaliyet ve özellikleri hakkında bilgilendirilmesi gibi işlevleri yerine getiren birimdir.
 • Ön kasa (Front Office Cashiering): Müşterilerin konaklama süresince yaptığı harcamaların oda hesabına işlenmesi ve çıkış (check-out) yapan müşterinin hesap kapatma ve tahsilat işlemlerinin yapıldığı birimdir.
 • Danışma (Concierge): Müşteri şikâyetlerinin dikkate alındığı ve çeşitli konularda bilgilendirmelerin yapıldığı birimdir.

Kat Hizmetleri: Uluslararası terminolojide “housekeping“ olarak geçen kat hizmetleri birimi, konaklama işletmelerinin temizlik, bakım ve onarımından sorumlu bölümüdür. Bu bölümde müşterilerle yüz yüze ilişkiler az olduğundan daha çok “arka alan” olarak kabul edilir. Kat hizmetlerinin sorumluluk alanları şöyle özetlenebilir: Müşteri odaları, toplantı, sergi ve fuar salonları, spor salonları, koridor ve merdivenler, genel tuvaletler ve duşlar, idare ofisleri, personel alanları, çamaşırhane, havuzlar, plajlar, park ve bahçeler. Kat hizmetleri faaliyetlerinde yoğun olarak makine, su, elektrik ve kimyasal kullanımı söz konusudur. Bu açıdan kat hizmetlerinin iyi bir araştırma ve planlama ile çevreye olan zararların en aza indirilmesine yönelik çabaları hem işletme verimliliği hem de etik açıdan son derece önem taşımaktadır. İşletmeler bünyesinde kendi kat hizmetleri personelini çalıştırabildiği gibi çamaşırhane, kuru temizleme, park ve bahçe bakımı, havuz temizliği gibi hizmetleri dışardan alma yöntemiyle yani dış kaynak kullanımı (outsourcing) yaparak da yerine getirebilmektedirler.

Konaklama Hizmetleri Organizasyon Yapısı

Konaklama işletmelerinde sunulan hizmetler soyut ve somut bileşenlerden oluşmaktadır ve bu bileşenler müşteri tatmini üzerinde etkili olmaktadır. Hizmet üretimi ve sunumunun gerçekleştirilmesi ile verilen hizmet karşılığı ücretlerin tahsil edilmesi, konaklama hizmetleri bölümünün görev ve sorumluluk alanındadır. Günümüzde internet erişimin yaygınlaşması ve akıllı mobil cihazların kullanımının artması, “çevrimiçi turizmi” de beraberinde geliştirmiştir. Çevrim içi (online) rezervasyon, çevrim içi giriş kayıt (online check-in) gibi hizmetlerin yaygınlaşması, konaklama işletmelerinin organizasyon yapısını da etkilemektedir. Konaklama işletmelerinde önbüro bölümünde yapılan işlerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak azalması, önbüro organizasyon yapısını da etkileyebilmekte ve bu birimde çalışacak personel sayısını azaltabilmektedir. Ancak, bütün bu teknolojik gelişmelere rağmen, turizm olayı temelde insan emeğine dayandığından sektörde insan faktörünün önemi hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Konaklama bölümü organizasyon yapısı önbüro ve kat hizmetleri temel gruplarından meydana gelmektedir. Önbüro; Rezervasyon (reservation), resepsiyon (reception), danışma (concierge), ön kasa (front office cashiering) ve santral (call center) alt birimlerinden oluşmaktadır. Kat hizmetleri ise genel alanlar, çamaşırhane (laundry) ve müşteri odaları sorumluluk alanlarından oluşmaktadır (S:10, Şekil 1.1). Aşağıdaki başlıklar altında konaklama hizmetleri organizasyon yapısında yer alan görev unvanları ve açıklamalarına yer verilmiştir.

Önbüro Yöneticisi (Front Office Manager): Önbüroda yer alan birimlerin ve çalışanların, işletme politikası ve planları doğrultusunda birbiri ile uyumlu ve eşgüdümlü (koordinasyonlu) bir şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Önbüroda yürütülen tüm faaliyetlerden sorumludur.

Rezervasyon Görevlisi (Reservation Clerk): Konaklama işletmesi doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak münferit, grup veya acentalardan gelen tüm oda rezervasyonlarına cevap vermek, bunları kaydetmek ve gerekli raporları hazırlayarak dağıtımını yapmak, bu personelin görevleri arasındadır.

Resepsiyon Görevlisi (Reception Clerk): Rezervasyonlu ya da rezervasyonsuz şekilde işletmeye gelen tüm müşterilerin karşılanması, giriş kayıt ve oda tahsis işlemlerinin yapıldığı birimdir. Bunun yanında, konaklama esnasında müşterilerden gelen tüm istek ve şikâyetlerle ilgilenmek ve ilgili birime aktarmak yine bu birimin sorumluluğundadır.

Ön Kasiyer (Front Cashier): Müşterilerin konaklama süresi boyunca yaptığı harcamaları oda hesaplarına işleyerek, bu hesapları çıkış sırasında tahsil etmek ve tahsilatı faturalandırmak bu birimin görevidir. Döviz bozma işlemleri, emanet kasa kiralama gibi işlevleri de yerine getiren ön kasa, aynı zamanda otelin bütün satış noktalarından gelen günlük gelirlerin toplandığı ve muhasebeye iletildiği ana kasadır.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (Customer Relations Manager): Konaklama işletmelerinde müşterilerle daha yakından ilgilenen ve müşterilerle işletme arasında iletişim kurarak her türlü soruna çözüm arayan bu birim, aynı zamanda çok önemli müşterilerle (VIP) ve sürekli müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve her türlü isteklerine daha iyi cevap verebilmek açısından da önemlidir. İşletme ve müşteri arasında köprü görevi görerek bu ilişkilerin geliştirilmesinden de sorumludur.

Danışma Görevlileri (Concierge): Üniformalı personel olarak da anılan danışma görevlileri; danışma şefi (bell captain), bagaj taşıyıcı (bellboy), kapıcı (doorman), asansörcü (liftman), anonsçu/dağıtıcı (pageboy) ve vestiyer görevlisinden (cloak room) oluşmaktadır. Müşterilerin karşılanması ve uğurlanması bu birim personeli tarafından yerine getirilmektedir.

Santral Görevlisi (Call Center Operator): Otel müşterilerine dışarıdan gelen telefonların bağlanması ve müşteriler adına tesis dışına yapılacak iletişim ihtiyaçlarının karşılandığı bölümdür.

Gece Denetçisi (Night Auditor): Büyük konaklama işletmelerinde, gece resepsiyon memurundan ayrı olarak, resepsiyon ofisinde çalışan ve gün boyunca önbüroda yapılan kayıt ve finansal işlemleri kontrol eden, gün sonu raporlarını alarak önbüroyu sonraki güne hazır hale getiren önbüro personelidir.

Kat Hizmetleri Yöneticisi (Executive Housekeeper): Bir konaklama işletmesinde, katlarda, genel alanlarda ve çamaşırhane biriminde yürütülen tüm faaliyetlerden sorumlu kat hizmetleri bölümünün tepe yöneticisidir. Kat hizmetleri bölümü çalışanlarının sevk ve idaresi ile birlikte, sorumlu olduğu alanların temizlik, bakım ve düzeninden sorumludur.

Genel Kat Yönetici Yardımcısı (Assistant Housekeeper): Kat hizmetleri bölümünde, daha çok günlük operasyonel işlerin yürütülmesinden sorumlu olan ikinci önemli yöneticidir.

Kat Şefi (Floor Supervisor): Belirli kat ya da katlardaki koridor, ofis, merdiven ve müşteri odalarının temizlik ve denetiminden sorumlu genel kat yöneticisine bağlı çalışanlardır.

Sekreter (Secretary): Kat hizmetleri yönetimi ile odalar (katlar), genel alanlar ve çamaşırhane birimi ve diğer işletme birimleri arasında bilgi akışını sağlayan kişidir.

Kat Görevlisi (Room Attendant-Maid/Vale): Katlardaki odaların temizliğinden (banyo temizleme, toz alma, yatak yapma, halı temizleme vb.) sorumludurlar. Bu görevli, kadın ise maid, erkek ise vale olarak adlandırılmaktadır.

Meydancı (Public Area Attendant): Müşterilerin kullandığı genel alanların temizlik ve düzeninden sorumlu kat hizmetleri personelidir. Otel lobisi, koridor ve merdivenler, genel duş ve tuvaletler, havuz, plaj ve diğer açık alanların temizliğinden de sorumludurlar.

Çamaşırhane Şefi (Laundry Supervisor): Çamaşırhanede gerçekleştirilen yıkama, kurutma, ütüleme, kuru temizleme vb. işlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesi ve bu birimdeki personelin yönetiminden sorumlu kişidir.

Çamaşırhane Görevlisi (Laundry Attendant): Konaklama işletmesinde eşyaların doğru bir şekilde yıkanması için gruplandırılması ve yıkanması yıkayıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu eşyaların kuru temizleme ve ütüleme işlemlerini ütücüler yaparken, terziler/markalayıcılar, konaklama işletmesine veya müşteriye ait eşyaların tamir (dikiş) işleri ile birlikte personel üniformalarının karışmasını engellemek için markalama işlerini yerine getirirler. Taşıyıcılar ise kirli masa örtüsü ve çarşaf benzeri eşyaların çamaşırhaneye taşınması ve temizlerinin dağıtılmasından sorumludurlar.

Konaklama Hizmetleri Çalışma Düzeni

Önbürodaki müşteri hizmet akışı (müşteri döngüsü);

 • Varış öncesi hizmetler,
 • Varış,
 • Konaklama süresince verilen hizmetler ve
 • Ayrılış hizmetlerinden oluşan ve sürekli bir döngü şeklinde gerçekleşen dört temel aşamada ele alınabilmektedir (S:15, Şekil 1.2).

Söz konusu müşteri hizmet döngüsünün kesintisiz bir şekilde gerçekleşebilmesi ve konaklama hizmetlerinin sürekli bir biçimde sağlanabilmesi için, konaklama hizmetleri personeli genellikle günde, sabah, akşam ve gece olmak üzere üç vardiya (shift) çalışmaktadır.

Sabah Vardiyasında Yapılan İşler: Konaklama hizmetleri bölümünün en yoğun olduğu vardiyadır. Genellikle giriş (check-in) ve çıkış (check-out) işlemleri bu vardiyada gerçekleşmektedir. Sabah vardiyasına gelen personel şu işlemleri yapmaktadır: Mesaj defterini inceler, kasa devrini yazılı bir şekilde teslim alır, odaların genel bir durum kontrolünü yapar, rezervasyonların oda tahsis işlemlerini gerçekleştirir, rezervasyonlara uygun oda blokajlarını yapar ve erken gelecek müşterileri kat hizmetlerine bildirir, Kat Hizmetleri Yöneticisi raporu ile oda durum listelerini karşılaştırır, fazla rezervasyon durumunu kontrol eder, gruplara ait yönetim memorandumlarını inceler ve çıkış yapan müşterilerin hesapları kontrol eder. Vardiya bitiminde kasa sayımı yapılarak kasa devredilir.

Önbüro, oda rezervasyon durumlarını gösterir raporları kat hizmetleri bölümüne iletir. Kat hizmetleri, bu raporlar doğrultusunda müşteri odalarını satışa hazırlar. Bu vardiyadaki kat hizmetleri personeli periyodik olarak şu işleri yerine getirmektedir: Çıkış yapan müşteri odalarının temizlenmesi, grup odalarının hazırlanması ve özel isteklerinin karşılanması. Ayrıca, bu vardiyada açık alanlar, periyodik çizelgelere göre düzenli olarak temizlenmektedir. Çamaşırhane birimi ise bu vardiyada kat hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu temiz çarşaf, nevresim ve havluların teslimini sağlar, sabah vardiyasına gelen personelin temiz üniformalarını dağıtır, restoranların ihtiyaç duyduğu temiz masa örtüleri ve peçeteleri zamanında teslim eder.

Akşam Vardiyasında Yapılan İşler: Akşam vardiyasına gelen önbüro personeli, ön kasayı devralır, not tutulan mesajları kontrol eder. Bu vardiyada şu işler yapılmaktadır: Odaların temizlik işlemleri takip edilir, oda durum kontrolleri ile birlikte anahtar kontrolleri yapılır, kapı müşterileri (walk-in) için genel oda durum kontrolleri yapılır, garantili ve garantisiz rezervasyonların durumu kontrol edilir. Grup girişi için gerekli hazırlıklar yapılır ve grup memorandumları ilgili bölümlere gönderilir, akşam yemeği alacak müşteri sayısı yiyecek-içecek bölümüne bildirilir, uyandırma listeleri hazırlanır, devredilecek mesajlar not alınır, ön kasa sayımı yapılarak kasa devri yapılır. Kat hizmetlerinde ise sabah vardiyasından kalan işler varsa tamamlanır, restoranların ve lobi gibi genel alanların temizlenmesi ve zeminlerin yıkanması da bu vardiyada yapılır.

Gece Vardiyasında Yapılan İşler: : Önbüro personeli, ön kasayı dikkatlice sayıp kontrol ederek teslim alır, not defterini inceler ve gerekli işleri planlar. Bu vardiyada şu işler yapılır: Günlük pansiyon raporları hazırlanır, polis raporu gönderilir, çıkış yapacak odaların listesi hazırlanır, diğer birimlerden gelen adisyon, kasa devri zarfı ve nakit para yazılı tutanakla devralınır ve gün boyu yapılan tüm işler kontrol edilip denetlenir. Bunlara ek olarak, personel anahtar/kart kontrollerini yapar, şüpheli bir durumla karşılaşırsa durumu gece sorumlusuna ve güvenliğe bildirir. Sonraki vardiyada yapılacak işler not defterine yazılır ve vardiya devri sırasında iletilir, gün kapanışı yapılır, kasa devir formu hazırlanarak, sabah tutanakla birlikte ana kasaya teslim edilir.

Konaklama İşletmelerinde Oda Türleri

Konaklama işletmelerinde oda türleri genellikle, yatak sayısına göre, fiziki yapılarına göre ve sunulan hizmetlere göre üç grupta incelenebilir.

Yatak Sayısına Göre Oda Türleri: Yatak sayısına göre oda türleri, tek kişilik oda, çift kişilik oda, üç kişilik oda ve dört kişilik odadır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

 • Tek Kişilik Oda (Single Room): Tek kişinin konaklama ihtiyacını karşılayan ve tek kişilik yatağın bulunduğu odalardır.
 • Çift Kişilik Oda (Twin Room ve Double Room): Yatak türüne göre ikiye ayrılır:
  • İlki iki kişi için iki ayrı yatağın yer aldığı oda türüdür (twin room).
  • Diğeri çift kişilik büyük tek bir yatağın yer aldığı oda tipidir (double room).
 • Üç Kişilik Oda (Triple Room): Üç tek yataktan oluşabileceği gibi, iki kişilik büyük bir yatağın (french bed) olduğu bir odaya, ilave bir yatak (supplementary bed) konularak da oda üç kişinin konaklamasına uygun hale getirilebilir.
 • Dört Kişilik Oda (Quad Room): Oda dört kişinin kalacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarlama, çeşitli yatak tiplerinden oluşabilir.

Fizikî Yapılarına Göre Oda Türleri: Fiziki yapılarına göre oda türleri, süit oda, junior süit, ofis oda/yönetici odası, kral dairesi, bağlantılı oda, yan yana iki oda, stüdyo oda, engelli odası ve mutfaklı odadır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

 • Süit Oda (Suite): Yatak odası ile birlikte oturma odası olan geniş odalardır. İki ayrı yatak odası ve oturma odası olabileceği gibi jakuzili küvet ve duşa sahip oda türüdür.
 • Junior Süit (Junior Suite): Alan olarak daha küçük olmakla beraber süitlerle aynı niteliğe sahip odalardır. • Ofis Oda/Yönetici Odası (Executive Room): İş amaçlı müşterilerin fazla olduğu otellerde rastlanan oda türüdür. Odada çalışma masasının yer aldığı ayrı bir çalışma alanı bulunur. Genellikle üst düzey yöneticilere yönelik düzenlenen bu odalar belli bir katta ya da katlarda yer alır.
 • Kral Dairesi (Presidential Suite-Lux Suite): Kullanım alanı açısından büyük ve lüks tasarlanmış odalardır. Temel olarak bir kral dairesinde, iki ayrı yatak odası, oturma odası, mutfak, jakuzili küvet ve duş bulunmalıdır.
 • Bağlantılı Oda (Connecting Room): Yanyana ayrı girişi olup, içerdeki ara duvarda yer alan bir kapı ile birinden diğerine geçiş yapılabilen iki bağlantılı odadır.
 • Yan Yana İki Oda (Adjoining Room): Birinden diğerine içerden bir geçiş kapısı olmayan fakat birbiri ile bitişik odalardır.
 • Stüdyo Oda (Studio Room): Stüdyo tipi odalarda kullanım alanı dar olduğundan, odadaki yatakların, kullanılmayan zamanlarda katlanabilir özelliğe sahip olduğu odalardır.
 • Engelli Odası (Handicapped Room): Engelli müşteriler için özel tasarlanmış odalardır.
 • Mutfaklı Oda (Efficiency Room): Bir bölümünde küçük bir mutfağın yer aldığı oda türüdür.

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Fiyat Türleri

Konaklama işletmelerinde pansiyon türüne göre uygulanan fiyat türleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Oda Kahvaltı (Bed and Breakfast-BB): Konaklama hizmeti için ödenen ücrete sadece sabah kahvaltısı dâhildir.
 • Yarım Pansiyon (Half Board-HB): Konaklama hizmetine ek olarak kahvaltı ve bir öğün yemeği içermektedir.
 • Tam Pansiyon (Full Board-FB): Tam pansiyon kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin oda fiyatına dâhil edilmektedir.
 • Sadece Oda (Only Bed): Konaklama ücreti sadece oda fiyatını içermektedir.
 • Herşey Dâhil (All Inclusive): Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, alkollü ve alkolsüz tüm içecekler ile otelin türüne göre farklı hizmetler oda ücretine dâhildir

Pansiyon türlerinin yansıra, fiyatları etkileyen bir başka değişken olarak müşterilerden söz edilebilmektedir. Bu açıdan konaklama işletmelerinin müşterilere uygulayabileceği fiyatlar şöyledir:

 • Kapı Fiyatı (Rack Rate): Konaklama işletmeleri yönetimi tarafından belirlenmiş standart, perakende satış fiyatıdır. Afişe fiyat olarak da bilinir.
 • Bağımsız Tur (Independent Tour) Fiyatı: Seyahat acentası veya tur operatörü aracılığıyla gelen fakat grup sayılmayan müşterilere uygulanan fiyattır.
 • Grup Fiyatı (Group Rate): Seyahat acentası veya tur operatörleri aracılığıyla gelen gruplara uygulanan özel fiyat olabileceği gibi konaklama işletmesindeki odaların büyük bir bölümü için satın alma talebi olan müşterilere uygulanan özel fiyattır.
 • Anlaşmalı Şirket Fiyatı (Corporate Rate): Konaklama işletmelerinin anlaşma yaptığı şirket çalışanlarına uyguladığı fiyattır.
 • Tek Fiyat (ROH-Run of the House): Bir konaklama işletmesindeki odaların özellikleri ne olursa olsun fiyatlarının aynı olması anlamına gelmektedir.
 • Sezon Dışı Fiyat (Off-Season Rate): Konaklama işletmelerinin yüksek sezon dışında müşteri çekmek için uyguladığı indirimli fiyatlardır.
 • Kontenjan Fiyatı (Contingent Rate Agreement): Konaklama işletmelerinin, sezona başlamadan önce belirli sayıda müşteriyi konaklama işletmesine getireceğini taahhüt eden tur operatörleri veya seyahat acentalarına uyguladığı fiyattır.
 • Özel Fiyat (Complimentary Rate): Özel müşterilere uygulanan fiyattır.
 • Sürekli Müşteri Fiyatı (Regular Guest Rate): Sürekli aynı konaklama işletmesini tercih eden müşterilere sürekliliğin devamını sağlamak için uygulanan indirimli fiyattır.

Bütün bu fiyatlama türlerine ek olarak, müşteri sadakati oluşturma program fiyatları (loyalty program rate) ve müşteriler için farklı hizmetler içeren çeşitli paket fiyatlar da uygulanabilmektedir.

Giriş

Turizm sektörü, ekonomik katkıları, ödemeler dengesine olumlu etkileri ve istihdam kaynağı olması nedeniyle önemli bir sektördür. Çok çeşitli hizmetler sunulan bu sektörde konaklama hizmetleri en temel hizmetlerdendir. Konaklama hizmetleri, seyahat eden kişinin geceleme ve barınma gibi en temel ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Konaklama hizmetleri temel olarak müşterinin karşılanması, geceleme/dinlenmesinin sağlanması, harcamalarının izlenmesi ve bilgi ile danışma hizmetlerinin karşılanması ile ilgilidir. Konaklama hizmetleri, önbüro ve kat hizmetleri olmak üzere iki işlevsel alanda yürütülmektedir. Önbüro ve kat hizmetleri çalışanlarının organizasyon içindeki yerleri, konaklama işletmelerinin büyüklüklerine, yönetim felsefesine ve bölümlerin fonksiyonel ilişkilerine göre değişebilmektedir.

Konaklama Hizmetleri

Konaklama işletmeleri, başta konaklama yani geceleme olmak üzere, beslenme, dinlenme, eğlenme, iletişim, alışveriş, sağlık vb. ihtiyaçların karşılandığı sosyal, ekonomik ve ticari işletmeler olarak kabul görmüştür. Konaklama hizmetleri; müşterinin işletmeye gelmeden önceki rezervasyon işlemlerinden başlayıp, müşterinin karşılanması, işletmede konaklaması, işletmedeki diğer hizmetlerden yararlanması ve işletmeden ayrılması sürecinden oluşmaktadır.

Konaklama işletmeleri aslında daha geniş bir kavram olan “ağırlama hizmetleri” içinde yer almaktadır. Ağırlama hizmetleri, evinden uzakta olan kişinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan tüm işletmeleri kapsamaktadır. Bir otel işletmesinde sunulan geceleme, yiyecek-içecek, eğlence/ dinlence vb. hizmetlere bakıldığında da genel olarak ağırlama şeklinde toplam bir hizmet sunulduğu söylenebilir. Birbirinden farklı bu hizmetlerin bir araya gelerek ağırlama hizmetinin ortaya çıkarılabilmesi için otel işletmelerinin birimleri arasında sürekli bir koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

Önbüro, müşterilerin otele kabul edilmesiyle ilgilenirken, kat hizmetleri de gereken hazırlıkların yapılması faaliyetini üstlenmektedir. Konaklama hizmetinin sunulabilmesi büyük ölçüde önbüro ve kat hizmetleri bölümünün koordineli faaliyetlerine bağlıdır.

Otel işletmesinde gün içinde sürekli bir hareketlilik söz konusudur ve bölümler ortaya çıkan gelişmeleri ve kendilerine yönelik talepleri bilgi sistemleri aracılığı ile kolayca izleyebilmektedir. Önbüro tarafından yapılan doluluk durumu ile ilgili güncel ve geleceğe yönelik tahminleme (forecast), günlük faaliyetlere yön veren bilgilerdendir. Önbüronun bir diğer rolü de müşterilerden kaynaklanmaktadır. Önbüro, müşteri ekleri, şikâyetleri ve önerileri ilgili birimlere aktarmaktır.

Önbüro ve kat hizmetleri bölümlerinden oluşan konaklama bölümünün bir diğer önemli özelliği, konaklama işletmelerinin en çok gelir getiren alanı olmasıdır. Ayrıca, müşterilerin genel hizmet algısının oluşmasında ve işletmeden tatmin olarak ayrılmasında büyük ölçüde önbüro ve kat hizmetlerinin etkili olduğu söylenebilir.

Önbüro Hizmetleri: Önbüro hizmetleri, müşterilerin işletmeye gelmeden önceki bilgi ve rezervasyon sürecinden başlayıp, işletmede konaklaması ve işletmeden ayrılması ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Önbüro, müşterilere oda satışının yapıldığı, kayıt ve hesaplarının tutulduğu, çeşitli danışma hizmetlerinin verildiği bir “ön alan” olarak müşterilerin ilk ve son temas noktasıdır. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için departmanlar arası iletişimi sağlayan merkezî bir öneme sahiptir. Konaklama işletmelerinde önbüro hizmetlerinin organizasyonu, işletmelerin büyüklüklerine göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak beş temel alt birime ayrılmaktadır:

 • Santral (Call center): Müşterilere gelen veya müşteriler için dışarıya açılan telefonları yönlendirme işlemlerinin yapıldığı, sabah uyandırma veya müşteri talepleri doğrultusunda belirli aralıklarda ikaz görevlerinin yerine getirildiği birimdir.
 • Rezervasyon (Reservation): Konaklama işletmelerinin oda satışlarına yönelik talepleri zamanında cevaplandıran ve rezervasyon işlemlerinin doğru yapılmasından sorumlu birimdir. Günlük ve haftalık rezervasyon listelerini hazırlar, ilgililere sunar, geçmiş dönem rezervasyonlarından hareketle geleceğe yönelik tahminleme (forecast) yapar.
 • Resepsiyon (Reception): Müşterilerin karşılanması, kayıtlarının yapılması, oda anahtar veya kartlarının tesliminin yapılması, müşterinin otel faaliyet ve özellikleri hakkında bilgilendirilmesi gibi işlevleri yerine getiren birimdir.
 • Ön kasa (Front Office Cashiering): Müşterilerin konaklama süresince yaptığı harcamaların oda hesabına işlenmesi ve çıkış (check-out) yapan müşterinin hesap kapatma ve tahsilat işlemlerinin yapıldığı birimdir.
 • Danışma (Concierge): Müşteri şikâyetlerinin dikkate alındığı ve çeşitli konularda bilgilendirmelerin yapıldığı birimdir.

Kat Hizmetleri: Uluslararası terminolojide “housekeping“ olarak geçen kat hizmetleri birimi, konaklama işletmelerinin temizlik, bakım ve onarımından sorumlu bölümüdür. Bu bölümde müşterilerle yüz yüze ilişkiler az olduğundan daha çok “arka alan” olarak kabul edilir. Kat hizmetlerinin sorumluluk alanları şöyle özetlenebilir: Müşteri odaları, toplantı, sergi ve fuar salonları, spor salonları, koridor ve merdivenler, genel tuvaletler ve duşlar, idare ofisleri, personel alanları, çamaşırhane, havuzlar, plajlar, park ve bahçeler. Kat hizmetleri faaliyetlerinde yoğun olarak makine, su, elektrik ve kimyasal kullanımı söz konusudur. Bu açıdan kat hizmetlerinin iyi bir araştırma ve planlama ile çevreye olan zararların en aza indirilmesine yönelik çabaları hem işletme verimliliği hem de etik açıdan son derece önem taşımaktadır. İşletmeler bünyesinde kendi kat hizmetleri personelini çalıştırabildiği gibi çamaşırhane, kuru temizleme, park ve bahçe bakımı, havuz temizliği gibi hizmetleri dışardan alma yöntemiyle yani dış kaynak kullanımı (outsourcing) yaparak da yerine getirebilmektedirler.

Konaklama Hizmetleri Organizasyon Yapısı

Konaklama işletmelerinde sunulan hizmetler soyut ve somut bileşenlerden oluşmaktadır ve bu bileşenler müşteri tatmini üzerinde etkili olmaktadır. Hizmet üretimi ve sunumunun gerçekleştirilmesi ile verilen hizmet karşılığı ücretlerin tahsil edilmesi, konaklama hizmetleri bölümünün görev ve sorumluluk alanındadır. Günümüzde internet erişimin yaygınlaşması ve akıllı mobil cihazların kullanımının artması, “çevrimiçi turizmi” de beraberinde geliştirmiştir. Çevrim içi (online) rezervasyon, çevrim içi giriş kayıt (online check-in) gibi hizmetlerin yaygınlaşması, konaklama işletmelerinin organizasyon yapısını da etkilemektedir. Konaklama işletmelerinde önbüro bölümünde yapılan işlerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak azalması, önbüro organizasyon yapısını da etkileyebilmekte ve bu birimde çalışacak personel sayısını azaltabilmektedir. Ancak, bütün bu teknolojik gelişmelere rağmen, turizm olayı temelde insan emeğine dayandığından sektörde insan faktörünün önemi hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Konaklama bölümü organizasyon yapısı önbüro ve kat hizmetleri temel gruplarından meydana gelmektedir. Önbüro; Rezervasyon (reservation), resepsiyon (reception), danışma (concierge), ön kasa (front office cashiering) ve santral (call center) alt birimlerinden oluşmaktadır. Kat hizmetleri ise genel alanlar, çamaşırhane (laundry) ve müşteri odaları sorumluluk alanlarından oluşmaktadır (S:10, Şekil 1.1). Aşağıdaki başlıklar altında konaklama hizmetleri organizasyon yapısında yer alan görev unvanları ve açıklamalarına yer verilmiştir.

Önbüro Yöneticisi (Front Office Manager): Önbüroda yer alan birimlerin ve çalışanların, işletme politikası ve planları doğrultusunda birbiri ile uyumlu ve eşgüdümlü (koordinasyonlu) bir şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Önbüroda yürütülen tüm faaliyetlerden sorumludur.

Rezervasyon Görevlisi (Reservation Clerk): Konaklama işletmesi doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak münferit, grup veya acentalardan gelen tüm oda rezervasyonlarına cevap vermek, bunları kaydetmek ve gerekli raporları hazırlayarak dağıtımını yapmak, bu personelin görevleri arasındadır.

Resepsiyon Görevlisi (Reception Clerk): Rezervasyonlu ya da rezervasyonsuz şekilde işletmeye gelen tüm müşterilerin karşılanması, giriş kayıt ve oda tahsis işlemlerinin yapıldığı birimdir. Bunun yanında, konaklama esnasında müşterilerden gelen tüm istek ve şikâyetlerle ilgilenmek ve ilgili birime aktarmak yine bu birimin sorumluluğundadır.

Ön Kasiyer (Front Cashier): Müşterilerin konaklama süresi boyunca yaptığı harcamaları oda hesaplarına işleyerek, bu hesapları çıkış sırasında tahsil etmek ve tahsilatı faturalandırmak bu birimin görevidir. Döviz bozma işlemleri, emanet kasa kiralama gibi işlevleri de yerine getiren ön kasa, aynı zamanda otelin bütün satış noktalarından gelen günlük gelirlerin toplandığı ve muhasebeye iletildiği ana kasadır.

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (Customer Relations Manager): Konaklama işletmelerinde müşterilerle daha yakından ilgilenen ve müşterilerle işletme arasında iletişim kurarak her türlü soruna çözüm arayan bu birim, aynı zamanda çok önemli müşterilerle (VIP) ve sürekli müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve her türlü isteklerine daha iyi cevap verebilmek açısından da önemlidir. İşletme ve müşteri arasında köprü görevi görerek bu ilişkilerin geliştirilmesinden de sorumludur.

Danışma Görevlileri (Concierge): Üniformalı personel olarak da anılan danışma görevlileri; danışma şefi (bell captain), bagaj taşıyıcı (bellboy), kapıcı (doorman), asansörcü (liftman), anonsçu/dağıtıcı (pageboy) ve vestiyer görevlisinden (cloak room) oluşmaktadır. Müşterilerin karşılanması ve uğurlanması bu birim personeli tarafından yerine getirilmektedir.

Santral Görevlisi (Call Center Operator): Otel müşterilerine dışarıdan gelen telefonların bağlanması ve müşteriler adına tesis dışına yapılacak iletişim ihtiyaçlarının karşılandığı bölümdür.

Gece Denetçisi (Night Auditor): Büyük konaklama işletmelerinde, gece resepsiyon memurundan ayrı olarak, resepsiyon ofisinde çalışan ve gün boyunca önbüroda yapılan kayıt ve finansal işlemleri kontrol eden, gün sonu raporlarını alarak önbüroyu sonraki güne hazır hale getiren önbüro personelidir.

Kat Hizmetleri Yöneticisi (Executive Housekeeper): Bir konaklama işletmesinde, katlarda, genel alanlarda ve çamaşırhane biriminde yürütülen tüm faaliyetlerden sorumlu kat hizmetleri bölümünün tepe yöneticisidir. Kat hizmetleri bölümü çalışanlarının sevk ve idaresi ile birlikte, sorumlu olduğu alanların temizlik, bakım ve düzeninden sorumludur.

Genel Kat Yönetici Yardımcısı (Assistant Housekeeper): Kat hizmetleri bölümünde, daha çok günlük operasyonel işlerin yürütülmesinden sorumlu olan ikinci önemli yöneticidir.

Kat Şefi (Floor Supervisor): Belirli kat ya da katlardaki koridor, ofis, merdiven ve müşteri odalarının temizlik ve denetiminden sorumlu genel kat yöneticisine bağlı çalışanlardır.

Sekreter (Secretary): Kat hizmetleri yönetimi ile odalar (katlar), genel alanlar ve çamaşırhane birimi ve diğer işletme birimleri arasında bilgi akışını sağlayan kişidir.

Kat Görevlisi (Room Attendant-Maid/Vale): Katlardaki odaların temizliğinden (banyo temizleme, toz alma, yatak yapma, halı temizleme vb.) sorumludurlar. Bu görevli, kadın ise maid, erkek ise vale olarak adlandırılmaktadır.

Meydancı (Public Area Attendant): Müşterilerin kullandığı genel alanların temizlik ve düzeninden sorumlu kat hizmetleri personelidir. Otel lobisi, koridor ve merdivenler, genel duş ve tuvaletler, havuz, plaj ve diğer açık alanların temizliğinden de sorumludurlar.

Çamaşırhane Şefi (Laundry Supervisor): Çamaşırhanede gerçekleştirilen yıkama, kurutma, ütüleme, kuru temizleme vb. işlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesi ve bu birimdeki personelin yönetiminden sorumlu kişidir.

Çamaşırhane Görevlisi (Laundry Attendant): Konaklama işletmesinde eşyaların doğru bir şekilde yıkanması için gruplandırılması ve yıkanması yıkayıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu eşyaların kuru temizleme ve ütüleme işlemlerini ütücüler yaparken, terziler/markalayıcılar, konaklama işletmesine veya müşteriye ait eşyaların tamir (dikiş) işleri ile birlikte personel üniformalarının karışmasını engellemek için markalama işlerini yerine getirirler. Taşıyıcılar ise kirli masa örtüsü ve çarşaf benzeri eşyaların çamaşırhaneye taşınması ve temizlerinin dağıtılmasından sorumludurlar.

Konaklama Hizmetleri Çalışma Düzeni

Önbürodaki müşteri hizmet akışı (müşteri döngüsü);

 • Varış öncesi hizmetler,
 • Varış,
 • Konaklama süresince verilen hizmetler ve
 • Ayrılış hizmetlerinden oluşan ve sürekli bir döngü şeklinde gerçekleşen dört temel aşamada ele alınabilmektedir (S:15, Şekil 1.2).

Söz konusu müşteri hizmet döngüsünün kesintisiz bir şekilde gerçekleşebilmesi ve konaklama hizmetlerinin sürekli bir biçimde sağlanabilmesi için, konaklama hizmetleri personeli genellikle günde, sabah, akşam ve gece olmak üzere üç vardiya (shift) çalışmaktadır.

Sabah Vardiyasında Yapılan İşler: Konaklama hizmetleri bölümünün en yoğun olduğu vardiyadır. Genellikle giriş (check-in) ve çıkış (check-out) işlemleri bu vardiyada gerçekleşmektedir. Sabah vardiyasına gelen personel şu işlemleri yapmaktadır: Mesaj defterini inceler, kasa devrini yazılı bir şekilde teslim alır, odaların genel bir durum kontrolünü yapar, rezervasyonların oda tahsis işlemlerini gerçekleştirir, rezervasyonlara uygun oda blokajlarını yapar ve erken gelecek müşterileri kat hizmetlerine bildirir, Kat Hizmetleri Yöneticisi raporu ile oda durum listelerini karşılaştırır, fazla rezervasyon durumunu kontrol eder, gruplara ait yönetim memorandumlarını inceler ve çıkış yapan müşterilerin hesapları kontrol eder. Vardiya bitiminde kasa sayımı yapılarak kasa devredilir.

Önbüro, oda rezervasyon durumlarını gösterir raporları kat hizmetleri bölümüne iletir. Kat hizmetleri, bu raporlar doğrultusunda müşteri odalarını satışa hazırlar. Bu vardiyadaki kat hizmetleri personeli periyodik olarak şu işleri yerine getirmektedir: Çıkış yapan müşteri odalarının temizlenmesi, grup odalarının hazırlanması ve özel isteklerinin karşılanması. Ayrıca, bu vardiyada açık alanlar, periyodik çizelgelere göre düzenli olarak temizlenmektedir. Çamaşırhane birimi ise bu vardiyada kat hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu temiz çarşaf, nevresim ve havluların teslimini sağlar, sabah vardiyasına gelen personelin temiz üniformalarını dağıtır, restoranların ihtiyaç duyduğu temiz masa örtüleri ve peçeteleri zamanında teslim eder.

Akşam Vardiyasında Yapılan İşler: Akşam vardiyasına gelen önbüro personeli, ön kasayı devralır, not tutulan mesajları kontrol eder. Bu vardiyada şu işler yapılmaktadır: Odaların temizlik işlemleri takip edilir, oda durum kontrolleri ile birlikte anahtar kontrolleri yapılır, kapı müşterileri (walk-in) için genel oda durum kontrolleri yapılır, garantili ve garantisiz rezervasyonların durumu kontrol edilir. Grup girişi için gerekli hazırlıklar yapılır ve grup memorandumları ilgili bölümlere gönderilir, akşam yemeği alacak müşteri sayısı yiyecek-içecek bölümüne bildirilir, uyandırma listeleri hazırlanır, devredilecek mesajlar not alınır, ön kasa sayımı yapılarak kasa devri yapılır. Kat hizmetlerinde ise sabah vardiyasından kalan işler varsa tamamlanır, restoranların ve lobi gibi genel alanların temizlenmesi ve zeminlerin yıkanması da bu vardiyada yapılır.

Gece Vardiyasında Yapılan İşler: : Önbüro personeli, ön kasayı dikkatlice sayıp kontrol ederek teslim alır, not defterini inceler ve gerekli işleri planlar. Bu vardiyada şu işler yapılır: Günlük pansiyon raporları hazırlanır, polis raporu gönderilir, çıkış yapacak odaların listesi hazırlanır, diğer birimlerden gelen adisyon, kasa devri zarfı ve nakit para yazılı tutanakla devralınır ve gün boyu yapılan tüm işler kontrol edilip denetlenir. Bunlara ek olarak, personel anahtar/kart kontrollerini yapar, şüpheli bir durumla karşılaşırsa durumu gece sorumlusuna ve güvenliğe bildirir. Sonraki vardiyada yapılacak işler not defterine yazılır ve vardiya devri sırasında iletilir, gün kapanışı yapılır, kasa devir formu hazırlanarak, sabah tutanakla birlikte ana kasaya teslim edilir.

Konaklama İşletmelerinde Oda Türleri

Konaklama işletmelerinde oda türleri genellikle, yatak sayısına göre, fiziki yapılarına göre ve sunulan hizmetlere göre üç grupta incelenebilir.

Yatak Sayısına Göre Oda Türleri: Yatak sayısına göre oda türleri, tek kişilik oda, çift kişilik oda, üç kişilik oda ve dört kişilik odadır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

 • Tek Kişilik Oda (Single Room): Tek kişinin konaklama ihtiyacını karşılayan ve tek kişilik yatağın bulunduğu odalardır.
 • Çift Kişilik Oda (Twin Room ve Double Room): Yatak türüne göre ikiye ayrılır:
  • İlki iki kişi için iki ayrı yatağın yer aldığı oda türüdür (twin room).
  • Diğeri çift kişilik büyük tek bir yatağın yer aldığı oda tipidir (double room).
 • Üç Kişilik Oda (Triple Room): Üç tek yataktan oluşabileceği gibi, iki kişilik büyük bir yatağın (french bed) olduğu bir odaya, ilave bir yatak (supplementary bed) konularak da oda üç kişinin konaklamasına uygun hale getirilebilir.
 • Dört Kişilik Oda (Quad Room): Oda dört kişinin kalacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarlama, çeşitli yatak tiplerinden oluşabilir.

Fizikî Yapılarına Göre Oda Türleri: Fiziki yapılarına göre oda türleri, süit oda, junior süit, ofis oda/yönetici odası, kral dairesi, bağlantılı oda, yan yana iki oda, stüdyo oda, engelli odası ve mutfaklı odadır. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir:

 • Süit Oda (Suite): Yatak odası ile birlikte oturma odası olan geniş odalardır. İki ayrı yatak odası ve oturma odası olabileceği gibi jakuzili küvet ve duşa sahip oda türüdür.
 • Junior Süit (Junior Suite): Alan olarak daha küçük olmakla beraber süitlerle aynı niteliğe sahip odalardır. • Ofis Oda/Yönetici Odası (Executive Room): İş amaçlı müşterilerin fazla olduğu otellerde rastlanan oda türüdür. Odada çalışma masasının yer aldığı ayrı bir çalışma alanı bulunur. Genellikle üst düzey yöneticilere yönelik düzenlenen bu odalar belli bir katta ya da katlarda yer alır.
 • Kral Dairesi (Presidential Suite-Lux Suite): Kullanım alanı açısından büyük ve lüks tasarlanmış odalardır. Temel olarak bir kral dairesinde, iki ayrı yatak odası, oturma odası, mutfak, jakuzili küvet ve duş bulunmalıdır.
 • Bağlantılı Oda (Connecting Room): Yanyana ayrı girişi olup, içerdeki ara duvarda yer alan bir kapı ile birinden diğerine geçiş yapılabilen iki bağlantılı odadır.
 • Yan Yana İki Oda (Adjoining Room): Birinden diğerine içerden bir geçiş kapısı olmayan fakat birbiri ile bitişik odalardır.
 • Stüdyo Oda (Studio Room): Stüdyo tipi odalarda kullanım alanı dar olduğundan, odadaki yatakların, kullanılmayan zamanlarda katlanabilir özelliğe sahip olduğu odalardır.
 • Engelli Odası (Handicapped Room): Engelli müşteriler için özel tasarlanmış odalardır.
 • Mutfaklı Oda (Efficiency Room): Bir bölümünde küçük bir mutfağın yer aldığı oda türüdür.

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Fiyat Türleri

Konaklama işletmelerinde pansiyon türüne göre uygulanan fiyat türleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Oda Kahvaltı (Bed and Breakfast-BB): Konaklama hizmeti için ödenen ücrete sadece sabah kahvaltısı dâhildir.
 • Yarım Pansiyon (Half Board-HB): Konaklama hizmetine ek olarak kahvaltı ve bir öğün yemeği içermektedir.
 • Tam Pansiyon (Full Board-FB): Tam pansiyon kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin oda fiyatına dâhil edilmektedir.
 • Sadece Oda (Only Bed): Konaklama ücreti sadece oda fiyatını içermektedir.
 • Herşey Dâhil (All Inclusive): Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, alkollü ve alkolsüz tüm içecekler ile otelin türüne göre farklı hizmetler oda ücretine dâhildir

Pansiyon türlerinin yansıra, fiyatları etkileyen bir başka değişken olarak müşterilerden söz edilebilmektedir. Bu açıdan konaklama işletmelerinin müşterilere uygulayabileceği fiyatlar şöyledir:

 • Kapı Fiyatı (Rack Rate): Konaklama işletmeleri yönetimi tarafından belirlenmiş standart, perakende satış fiyatıdır. Afişe fiyat olarak da bilinir.
 • Bağımsız Tur (Independent Tour) Fiyatı: Seyahat acentası veya tur operatörü aracılığıyla gelen fakat grup sayılmayan müşterilere uygulanan fiyattır.
 • Grup Fiyatı (Group Rate): Seyahat acentası veya tur operatörleri aracılığıyla gelen gruplara uygulanan özel fiyat olabileceği gibi konaklama işletmesindeki odaların büyük bir bölümü için satın alma talebi olan müşterilere uygulanan özel fiyattır.
 • Anlaşmalı Şirket Fiyatı (Corporate Rate): Konaklama işletmelerinin anlaşma yaptığı şirket çalışanlarına uyguladığı fiyattır.
 • Tek Fiyat (ROH-Run of the House): Bir konaklama işletmesindeki odaların özellikleri ne olursa olsun fiyatlarının aynı olması anlamına gelmektedir.
 • Sezon Dışı Fiyat (Off-Season Rate): Konaklama işletmelerinin yüksek sezon dışında müşteri çekmek için uyguladığı indirimli fiyatlardır.
 • Kontenjan Fiyatı (Contingent Rate Agreement): Konaklama işletmelerinin, sezona başlamadan önce belirli sayıda müşteriyi konaklama işletmesine getireceğini taahhüt eden tur operatörleri veya seyahat acentalarına uyguladığı fiyattır.
 • Özel Fiyat (Complimentary Rate): Özel müşterilere uygulanan fiyattır.
 • Sürekli Müşteri Fiyatı (Regular Guest Rate): Sürekli aynı konaklama işletmesini tercih eden müşterilere sürekliliğin devamını sağlamak için uygulanan indirimli fiyattır.

Bütün bu fiyatlama türlerine ek olarak, müşteri sadakati oluşturma program fiyatları (loyalty program rate) ve müşteriler için farklı hizmetler içeren çeşitli paket fiyatlar da uygulanabilmektedir.

1
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!