Optik Bakış Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Optik Bakış Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uzun Odak Uzaklıklı Objektifler

1. Soru

Görüntüyü oluşturan ardışık biçimde sıralanmış, yerleşmiş nesnelerin birbirlerinin üstüne binmesi, aralarındaki boşluğun yok olması ya da yok denecek kadar azalması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Yığılma, görüntüyü oluşturan ardışık biçimde sıralan-mış, yerleşmiş nesnelerin birbirlerinin üstüne binmesi, aralarındaki boşluğun yok olması ya da yok denecek kadar azalması olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında yığılma/boşluk etkilerinden hangisi ortaya çıkar?

Cevap

Hiç şüphe yok ki, uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında, yığılma etkisi genellikle görüntüye hâkim durumdadır.


3. Soru

bina gibi mimari yapıların uzaktan, kenar çizgileri görüntü çerçevesine paralel olarak görüntülenebilmesine izin veren objektif türü nedir?

Cevap

Perspektif kaçış noktalarının farklı oluşması nedeniyle, bina gibi mimari yapılar uzaktan tele objektiflerle kenar çizgileri görüntü çerçevesine paralel olarak görüntülenebilir.


4. Soru

Tele objektif kullanılan durumlarda uzaktaki ve yakındaki nesnelerin hareket hızları nasıl algılanır?

Cevap

Tele objektifle-rin uzaktaki bir nesnenin hareketini algılama düzeyi çok düşük olabilir. Karşıdan makineye ya da kameraya doğru hızla hareket eden bir nesne, sanki yavaş hareket ediyormuş gibi görüntülenebilir. Hareket halindeki nesne, uzun odak uzaklıklı objektiften uzaklaştıkça hareketinin algılanması zorlaşır, yaklaştığında ise hareket etkisi daha fazla algılanabilir


5. Soru

Görüntülemede bazı nesnelerin ön plana çıkarılması, arka ya da ön planın netsizleştirilmesi gereken durumlarda kullanılabilecek objektif türü hangisidir?

Cevap

Görüntülemede bazı nesnelerin ön plana çıkarılması, arka ya da ön planın netsizleştirilmesi gereken durumlarda uzun odak uzaklıklı objektifler etkili çözüm sunarlar.


6. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektifler kullanıldığında herhangi bir alanın görüntülenmesinin ardından çerçeve değiştirilmesi ve yeni bir görüntünün çerçevelenip çekilmesi neden zordur?

Cevap

…herhangi bir alanın görüntülenmesinin ardından çerçeve değiş-tirilmesi ve yeni bir görüntünün çerçevelenip çekilmesi daha zordur. Uzun odak uzaklıklı bir objektifte çok küçük bir hareket bile, görüntü çerçevesini önemli öl-çüde değiştirdiği için, fotoğrafçı veya kamera kullanıcısının görüntüyü kontrol etmesinde güçlükler yaşanabilir.


7. Soru

Yakın temas, duygusal yakınlık, kalabalık ve dolu dolu bir çerçeve göstermek gerektiği zaman kullanılabilecek en etkili objektifler hangileridir?

Cevap

Fotoğrafın aktardığı bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durumlarda; yakın temas, duygusal yakınlık, kalabalık ve dolu dolu bir çerçeve göstermek gerektiği zaman da en etkili objektifler uzun odak özelliği taşıyanlardır.


8. Soru

İki tarafında ağaçlar sıralanmış bir yolu ele alalım. Yeterli bir uzaklıktan çekilen fotoğrafta ağaçlar arasında bırakılan boşluklar, gerçekte olduğundan daha az algılanıyorsa, fotoğraf çekiminde kullanılan objektifin türü nedir?

Cevap

Hiç şüphe yok ki, uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında, yığılma etkisi genellikle görüntüye hâkim durumdadır. Örneğin iki tarafında ağaçlar sıralanmış bir yolu ele alalım. Yeterli bir uzaklıktan çekilen fotoğrafta ağaçlar arasında bırakı-lan boşluklar, gerçekte olduğundan daha az algılanacaktır.


9. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin haber fotoğrafçılığında kullanımının yaratabileceği önemli sorun nedir?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken dar bir açıyla görüntüleme çalışması yapıldığı için, çekim anında etrafta olup bitten diğer etkinliklerin algılanması ko-lay olmaz. Bu durum zaman zaman bazı önemli an ve görüntülerin kaçırılmasına neden olabilmektedir. Özellikle haber fotoğrafçılığı alanında bu durumun önemli bir sakınca yarattığı düşünülebilir.


10. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken sehpa kullanımını neden zorunlu hale gelmektedir?

Cevap

Hareket algısını çok fazla hissettirdiği için küçük el hareketleri, hatta nefes alma eylemi bile, fotoğrafın netlik düzeyine etki edebilir. Bu yüzden uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışmak, sehpa kullanımını zorunlu hale getirmektedir.


11. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin pozlama değerlerini olumsuz anlamda etkilemesinin sebebi nedir?

Cevap

Uzun odak uzaklığı, ışık kaybı anlamına da gelir. Tele objektiflerin optik yapı-ları nedeniyle boyutları uzun, mercek yapıları oldukça büyük çaplıdır. Objektifin boyutunun uzaması, içinden geçen ışığın gücünü azalttığı için pozlama değerleri-ni olumsuz anlamda etkiler.


12. Soru

Fotoğrafçının konuya yaklaşmasını engelleyen kimi unsurların bulunduğu durumlarda, görüntüyü fotoğrafçıya yaklaştırarak çekimi kolaylaştıran en önemli teknik ekipman hangisidir?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektifler önceki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, ge-nel olarak, uzakta bulunan konuları görüntülemek amacıyla kullanılırlar. Konuyu bakış açısı yönünden değerlendirelim:Fotoğrafçının konuya yaklaşmasını engelleyen kimi unsurların bulunduğu durumlarda, görüntüyü fotoğrafçıya yaklaştırarak çekimi kolaylaştıran en önemli teknik ekipmandır.


13. Soru

85 mm., 105 mm., 135 mm. ve 180 mm. sabit odak uzaklıklarından ve bun-lara yakın mm. ölçülerine sahip olan objektiflerden oluşan grup, özellikle portre fotoğrafçılığında tercih edilmektedir. Bu tercihin sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu tercihin temelinde yatan başlıca iki ne-denden söz edilebilir. İlki, bu gruptaki objektiflerin ayıklama özelliğiyle modelin etkili bir çerçeve içinde görüntülenebilmesine olanak sağlamasıdır. İkincisi ise, net alan derinliğinin çok düşük olması sayesinde zemini netsiz görüntüleyerek modeli zeminden ayırma konusunda sağladığı başarıdır. Aynı etkiyi aksi yönde de düşünebiliriz. Çekimi yapılan nesnenin önünde bulunan detaylar, aslında yokmuş gibi görüntülenebilir.


14. Soru

70 mm. odak uzaklığının üstünde yer alan, çoğunlukla da 200 mm. ile 300 mm. aralığında olanları tercih edilen objektif türü hangisidir?

Cevap

70 mm. odak uzaklığının üstünde yer alan, çoğunlukla da 200 mm. ile 300 mm. aralığında olanları tercih edilen uzun odak uzaklıklı objektiflerin 400 mm. ya da 800 mm. gibi daha uzun odak uzaklıklarına sahip olan türleri de bazı alan-larda özellikle tercih edilebilmektedir.


15. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çekilen video görüntüsü ve fotoğraflarda net alan derinliği nasıl olur?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çekilen video görüntüsü ve fotoğraflarda net alan derinliği azdır.


16. Soru

Uzun odak uzaklığının görüntüdeki derinlik üzerindeki etkisi nasıldır?

Cevap

Uzun odak uzaklığı görüntüdeki derinlik etkisini azaltır.


17. Soru

Ayıklama etkisi konusunda en başarılı olan objektifler hangileridir?

Cevap

Uzun odaklı uzaklıklı objektiflerin en belirleyici ve ayırdedici özelliklerinden biri, ayıklama etkisi konusunda en başarılı optik malzemeler olmalarıdır.


18. Soru

Nesne hareketi ve hızının oluşturabileceği netsizliğin önüne geçebilmek için yapılabilecek şeyler nelerdir?

Cevap

Nesne hareketi ve hızının oluşturabileceği netsizliğin önüne geçebilmek için yüksek örtücü değerleri kullanmak, beraberinde yüksek duyarlık değerlerini ve görüntü sabitleme sistemlerini devreye sokmak, sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek yöntemler olarak görünmektedir.


19. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin perspektif üzerinde yarattığı etki nasıldır?

Cevap

Uzun odak uzaklığı, perspektif algısını azaltır, nesnelerin perspektif bozulmalarını önemli ölçüde engeller. Örneğin dikey bir dikdörtgen prizma biçimli nesne, üst veya alt açıdan görüntülendiğinde perspektif bozulur. Uzun odak uzaklığı ile uzaktan çekilen nesnede bu bozulma önemli ölçüde azalır, en az düzeye iner.


20. Soru

Hareketli nesneyi don-durarak çekerken, zemine hareket etkisi veren yöntem nedir?

Cevap

Bu yöntem, hareketli nesneyi don-durarak çekerken, zemine hareket etkisi vermek amacıyla yapılan çekimlerde kul-lanılır. “Pan tekniği” olarak adlandırılan bu yöntem, spor, vahşi yaşam gibi alan-larda çok kullanılır.


1. Soru

Görüntüyü oluşturan ardışık biçimde sıralanmış, yerleşmiş nesnelerin birbirlerinin üstüne binmesi, aralarındaki boşluğun yok olması ya da yok denecek kadar azalması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Yığılma, görüntüyü oluşturan ardışık biçimde sıralan-mış, yerleşmiş nesnelerin birbirlerinin üstüne binmesi, aralarındaki boşluğun yok olması ya da yok denecek kadar azalması olarak tanımlanabilir.

2. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında yığılma/boşluk etkilerinden hangisi ortaya çıkar?

Cevap

Hiç şüphe yok ki, uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında, yığılma etkisi genellikle görüntüye hâkim durumdadır.

3. Soru

bina gibi mimari yapıların uzaktan, kenar çizgileri görüntü çerçevesine paralel olarak görüntülenebilmesine izin veren objektif türü nedir?

Cevap

Perspektif kaçış noktalarının farklı oluşması nedeniyle, bina gibi mimari yapılar uzaktan tele objektiflerle kenar çizgileri görüntü çerçevesine paralel olarak görüntülenebilir.

4. Soru

Tele objektif kullanılan durumlarda uzaktaki ve yakındaki nesnelerin hareket hızları nasıl algılanır?

Cevap

Tele objektifle-rin uzaktaki bir nesnenin hareketini algılama düzeyi çok düşük olabilir. Karşıdan makineye ya da kameraya doğru hızla hareket eden bir nesne, sanki yavaş hareket ediyormuş gibi görüntülenebilir. Hareket halindeki nesne, uzun odak uzaklıklı objektiften uzaklaştıkça hareketinin algılanması zorlaşır, yaklaştığında ise hareket etkisi daha fazla algılanabilir

5. Soru

Görüntülemede bazı nesnelerin ön plana çıkarılması, arka ya da ön planın netsizleştirilmesi gereken durumlarda kullanılabilecek objektif türü hangisidir?

Cevap

Görüntülemede bazı nesnelerin ön plana çıkarılması, arka ya da ön planın netsizleştirilmesi gereken durumlarda uzun odak uzaklıklı objektifler etkili çözüm sunarlar.

6. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektifler kullanıldığında herhangi bir alanın görüntülenmesinin ardından çerçeve değiştirilmesi ve yeni bir görüntünün çerçevelenip çekilmesi neden zordur?

Cevap

…herhangi bir alanın görüntülenmesinin ardından çerçeve değiş-tirilmesi ve yeni bir görüntünün çerçevelenip çekilmesi daha zordur. Uzun odak uzaklıklı bir objektifte çok küçük bir hareket bile, görüntü çerçevesini önemli öl-çüde değiştirdiği için, fotoğrafçı veya kamera kullanıcısının görüntüyü kontrol etmesinde güçlükler yaşanabilir.

7. Soru

Yakın temas, duygusal yakınlık, kalabalık ve dolu dolu bir çerçeve göstermek gerektiği zaman kullanılabilecek en etkili objektifler hangileridir?

Cevap

Fotoğrafın aktardığı bilgi ve mesaj içeriğinin gerektirdiği durumlarda; yakın temas, duygusal yakınlık, kalabalık ve dolu dolu bir çerçeve göstermek gerektiği zaman da en etkili objektifler uzun odak özelliği taşıyanlardır.

8. Soru

İki tarafında ağaçlar sıralanmış bir yolu ele alalım. Yeterli bir uzaklıktan çekilen fotoğrafta ağaçlar arasında bırakılan boşluklar, gerçekte olduğundan daha az algılanıyorsa, fotoğraf çekiminde kullanılan objektifin türü nedir?

Cevap

Hiç şüphe yok ki, uzun odak uzaklıklı objektif kullanımında, yığılma etkisi genellikle görüntüye hâkim durumdadır. Örneğin iki tarafında ağaçlar sıralanmış bir yolu ele alalım. Yeterli bir uzaklıktan çekilen fotoğrafta ağaçlar arasında bırakı-lan boşluklar, gerçekte olduğundan daha az algılanacaktır.

9. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin haber fotoğrafçılığında kullanımının yaratabileceği önemli sorun nedir?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken dar bir açıyla görüntüleme çalışması yapıldığı için, çekim anında etrafta olup bitten diğer etkinliklerin algılanması ko-lay olmaz. Bu durum zaman zaman bazı önemli an ve görüntülerin kaçırılmasına neden olabilmektedir. Özellikle haber fotoğrafçılığı alanında bu durumun önemli bir sakınca yarattığı düşünülebilir.

10. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışırken sehpa kullanımını neden zorunlu hale gelmektedir?

Cevap

Hareket algısını çok fazla hissettirdiği için küçük el hareketleri, hatta nefes alma eylemi bile, fotoğrafın netlik düzeyine etki edebilir. Bu yüzden uzun odak uzaklıklı objektiflerle çalışmak, sehpa kullanımını zorunlu hale getirmektedir.

11. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin pozlama değerlerini olumsuz anlamda etkilemesinin sebebi nedir?

Cevap

Uzun odak uzaklığı, ışık kaybı anlamına da gelir. Tele objektiflerin optik yapı-ları nedeniyle boyutları uzun, mercek yapıları oldukça büyük çaplıdır. Objektifin boyutunun uzaması, içinden geçen ışığın gücünü azalttığı için pozlama değerleri-ni olumsuz anlamda etkiler.

12. Soru

Fotoğrafçının konuya yaklaşmasını engelleyen kimi unsurların bulunduğu durumlarda, görüntüyü fotoğrafçıya yaklaştırarak çekimi kolaylaştıran en önemli teknik ekipman hangisidir?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektifler önceki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, ge-nel olarak, uzakta bulunan konuları görüntülemek amacıyla kullanılırlar. Konuyu bakış açısı yönünden değerlendirelim:Fotoğrafçının konuya yaklaşmasını engelleyen kimi unsurların bulunduğu durumlarda, görüntüyü fotoğrafçıya yaklaştırarak çekimi kolaylaştıran en önemli teknik ekipmandır.

13. Soru

85 mm., 105 mm., 135 mm. ve 180 mm. sabit odak uzaklıklarından ve bun-lara yakın mm. ölçülerine sahip olan objektiflerden oluşan grup, özellikle portre fotoğrafçılığında tercih edilmektedir. Bu tercihin sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu tercihin temelinde yatan başlıca iki ne-denden söz edilebilir. İlki, bu gruptaki objektiflerin ayıklama özelliğiyle modelin etkili bir çerçeve içinde görüntülenebilmesine olanak sağlamasıdır. İkincisi ise, net alan derinliğinin çok düşük olması sayesinde zemini netsiz görüntüleyerek modeli zeminden ayırma konusunda sağladığı başarıdır. Aynı etkiyi aksi yönde de düşünebiliriz. Çekimi yapılan nesnenin önünde bulunan detaylar, aslında yokmuş gibi görüntülenebilir.

14. Soru

70 mm. odak uzaklığının üstünde yer alan, çoğunlukla da 200 mm. ile 300 mm. aralığında olanları tercih edilen objektif türü hangisidir?

Cevap

70 mm. odak uzaklığının üstünde yer alan, çoğunlukla da 200 mm. ile 300 mm. aralığında olanları tercih edilen uzun odak uzaklıklı objektiflerin 400 mm. ya da 800 mm. gibi daha uzun odak uzaklıklarına sahip olan türleri de bazı alan-larda özellikle tercih edilebilmektedir.

15. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çekilen video görüntüsü ve fotoğraflarda net alan derinliği nasıl olur?

Cevap

Uzun odak uzaklıklı objektiflerle çekilen video görüntüsü ve fotoğraflarda net alan derinliği azdır.

16. Soru

Uzun odak uzaklığının görüntüdeki derinlik üzerindeki etkisi nasıldır?

Cevap

Uzun odak uzaklığı görüntüdeki derinlik etkisini azaltır.

17. Soru

Ayıklama etkisi konusunda en başarılı olan objektifler hangileridir?

Cevap

Uzun odaklı uzaklıklı objektiflerin en belirleyici ve ayırdedici özelliklerinden biri, ayıklama etkisi konusunda en başarılı optik malzemeler olmalarıdır.

18. Soru

Nesne hareketi ve hızının oluşturabileceği netsizliğin önüne geçebilmek için yapılabilecek şeyler nelerdir?

Cevap

Nesne hareketi ve hızının oluşturabileceği netsizliğin önüne geçebilmek için yüksek örtücü değerleri kullanmak, beraberinde yüksek duyarlık değerlerini ve görüntü sabitleme sistemlerini devreye sokmak, sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek yöntemler olarak görünmektedir.

19. Soru

Uzun odak uzaklıklı objektiflerin perspektif üzerinde yarattığı etki nasıldır?

Cevap

Uzun odak uzaklığı, perspektif algısını azaltır, nesnelerin perspektif bozulmalarını önemli ölçüde engeller. Örneğin dikey bir dikdörtgen prizma biçimli nesne, üst veya alt açıdan görüntülendiğinde perspektif bozulur. Uzun odak uzaklığı ile uzaktan çekilen nesnede bu bozulma önemli ölçüde azalır, en az düzeye iner.

20. Soru

Hareketli nesneyi don-durarak çekerken, zemine hareket etkisi veren yöntem nedir?

Cevap

Bu yöntem, hareketli nesneyi don-durarak çekerken, zemine hareket etkisi vermek amacıyla yapılan çekimlerde kul-lanılır. “Pan tekniği” olarak adlandırılan bu yöntem, spor, vahşi yaşam gibi alan-larda çok kullanılır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!