Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
4
A+
A-

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

1. Soru

Hedef kitlenenin belirlenmesinin önemi nasıl açıklanır? 

Cevap

Hedef kitle belirleme, kurumun mal ve hizmetlerinin satışa sunulacağı doğru pazarı belirlemek ve kampanyalarla doğru kişilere ulaşma konusunda önemi büyüktür. Kurumlar iş ve iletişim faaliyetlerini yürütürken tüm pazarlama ve halkla ilişkiler çabalarında hedef kitle belirlemenin önemini gözetmek zorundadır. 


2. Soru

Halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle kimleri kapsar? 

Cevap

Halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle, kurumun mal ve hizmetlerini sattığı müşterilerden iş ortaklarına, basından bürokratik temsilcilere kadar birçok dış kitleri ve ayrıca kurumun çalışanları, yönetim kurulu ve şirket ortakları gibi iç kitleleri de kapsar.


3. Soru

Hedef kitle ne anlama gelir? 

Cevap

Hedef kitle, iletişim sürçesinde iletilen mesajın ulaşması amaçlana kitle ya da kitlelerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişikliği beklenen kişi ve gruplardır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı için önceden özellikleri ve yapısı analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim ögesidir. Kurumların faaliyetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenen kendileri de ortak bir güç oluşturarak kurumların gelecekteki başarısını etkileyen gruplardır. Daha farklı tanımlamalarda yapılabilir.


4. Soru

Hedef kitlenin temel özelliklerini nelerdir? 

Cevap

Hedef kitlenin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bütün hakla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.
 • İletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.
 • Hedef kitle hakkında detaylı bilgi sahihi olunmalıdır.
 • Halkla ilişkiler çalışmalarının sürekliliği ve başarısı için hedef kitlelerden mutlaka geribildirim alınmalıdır.
 • Hedef kitlede tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.
 • Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.
 • Kurumların faaliyetlerinden doğudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.
 • Farklı hedef kitlelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. 

5. Soru

Hedef kitlenin önem taşıdığı halkla ilişkiler ilkeleri nelerdir? 

Cevap

İlkeler şunlardır;

 • Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı ve sağlıklı ilişkilerin olduğu bir iletişim türüdür.
 • Halkla ilişkiler uygulamaların sağlıklı olabilmesi büyük orada hedef kitle saptamasının titizlikle ve gerçekçi bir şekilde yapılmasına bağlıdır.
 • Halkla ilişkiler uygulamaları ile hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçeği yansıtmalıdır.
 • Halkla ilişkiler bir uzmanlık işidir ve halkla ilişkiler adı altında yapılan her uygulama gerçek anlamda halkla ilişkiler değildir.
 • Halkla ilişkiler, sürekli bir çalışmadır.
 • Halkla ilişkilerin önemi kurumun bütün çalışanları tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir.
 • Halkla ilişkiler çalışmaları için ayrılan bütçe, etkinlikler arasında rasyonel bir şekilde dağıtılmalıdır.
 • Halkla ilişkiler çalışmaları daima bilimsel çalışmalara dayandırılmalıdır. 

6. Soru

Hedef kitleler kimlerdir? 

Cevap

Hedef kitleler şunlardır;

 • Çalışanlar
 • Mal ve hizmet sağlayıcılar (Tedarikçiler)
 • Yatırımcılar (Hissedarlar)
 • Dağıtıcılar
 • Tüketiciler ve kullanıcılar
 • Fikir liderleri 

7. Soru

Hedef kitle hangi sınıflandırmalara göre belirlenir? 

Cevap

Hedef kitle şu sınıflandırmalara göre belirlenir;

 • İç ve dış hedef kitle
 • Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle
 • Mevcut ve potansiyel hedef kitle
 • Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle 

8. Soru

Hedef kitlenin belirlenmesi kurumlara ne yarar sağlar? 

Cevap

Hedef kitlenin belirlenmesi kurumlara şu yararları sağlar;

 • Kampanya ile bütün gruplar önceden saptanır.
 • Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
 • İletişim araç ve teknikleri seçilir.
 • Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.

9. Soru

Planlama aşamasında neler gerçekleştirilir? 

Cevap

Planlama aşamasında, belirlenmiş hedef kitleye yönelik olarak mesaj, etkinlik ve iletişim kanalı planlaması gerçekleştirilir.


10. Soru

Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar nelerdir?

Cevap

Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar şunlardır;

 • Doğru kişilere ulaşılamaz. Kaynaklar, etkili biçimde kullanılamaz. Mesajlar, doğru bir şekilde tasarlanamaz ve sağlıklı bir şekilde iletilemez.
 • Zaman, materyaller ve medya etkin biçimde kullanılamaz. 

11. Soru

Hedef kitle belirlenirken sorulması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle belirlenirken sorulması gereken sorular;

 • Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?
 • Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?
 • Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne hissetmektedir?
 • Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecek, hedef kitle nasıl etkilenecektir?
 • Hedef kitle, kurum hakkındaki bilgileri nasıl edinmektedir?
 • Hedef kitle, kurunla ilgili sahip olduğu bilgiler arasında en önemli bilgi olarak neyi görmektedir? 

12. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarını neler oluşturmaktadır? 

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanını; kurumun dış çevresini oluşturan hedef kitlelerle, iletişim kuran kurumsal halkla ilişkilerle ve kurumun iç çevresini oluşturan hedef kitlelerle iletişim kuran kurumiçi halkla ilişkiler oluşturmaktadır.


13. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler neyi amaçlamaktadır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, öncelikle çalışanlarla kurum arasında karşılıklı güven ve iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirerek, çalışanların moral ve motivasyon değerini yükselterek kurumun verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.


14. Soru

Kurum kültürü neleri etkilemektedir?

Cevap

Kurum kültürü, bir kurumun iş yapış biçimin, kurumun iletişim düzeylerini, hedef kitleye vereceği mesajları, çalışanlara karşı olan politikaları etkiler.


15. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumlara hangi avantajları sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler çalışanlara şu avantajları sağlar;

 • Çalışanların verimliliği ve motivasyonu artar.
 • Çalışanların kuruma bağlılığı artar.
 • Kurum içerisinde “biz” bilinci oluşur.
 • Çalışanlar, dış hedef kitlelerle kurumun elçisi olarak iletişim kurarlar.
 • Çalışanlar arasında ve kurum genelinde dayanışma sağlanır ve birlikte hareket etme bilinci gelişir.
 • Kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmış olur.
 • Çalışanlar, kurum kültürünü içtenlikle benimserler.
 • Kurum felsefesi güçlenir.
 • Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir.
 • Yaşanabilecek sorunlar, çatışma ve krize dönüşmeden çözümlenir.
 • Çalışanların, aktif olarak kurumun yönetimine katılmaları sağlanır.
 • Kurumun iş süreçlerinde mükemmelliğe doğru yol alınır. 

16. Soru

Çalışan ne demektir? 

Cevap

Çalışan, kurumun ürün ve hizmetlerinin üretim sürecinde aktif olarak yer alan kişilerdir.


17. Soru

Yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Yönetim kurulu, işletme yönetiminin en verimli biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla işletme sahipleri arasında seçilen ya da dışarıdan getirilen profesyonel yöneticilerden oluşur.


18. Soru

Kurumun halkla ilişkiler birimlerinin, ortakların bilgi edinme haklarına cevap verebilmek amacıyla düzenlediği programlara neler örnek verilebilir? 

Cevap

Ortakların belirli aralıklara kurumun yönetim merkezine davet edilmeleri, üretim personel gibi konularda bilgilendirilmeleri, kuruluşun çeşitli haberlerinin yer aldığı kurum gazetesi yayınlayarak ortakların adreslerine postalanması, tek tek gelen küçük ortakların ortaklık haklarından yararlanmasına yardımcı olmak, onları iyi biçimde ağırlamak üzere küçük ortaklarla ilişkiler bürosunun devreye sokulması bu programlara örnek olarak verilebilir.


19. Soru

Kurumun itibarında rol oynayan etmenler nelerdir? 

Cevap

Kurumun itibarında rol oynayan 4 etmen vardır. Bu etmenler şunlardır;

 • Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi
 • Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık
 • Kurumun misyonu ve değerleri
 • Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu 

20. Soru

Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürebilmek için yapılacaklar nelerdir? 

Cevap

Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürebilmek için yapılacaklar arasında özgün haklarının düzgün bir şekilde sağlanması, maaşların düzgün bir şekilde yatırılması, çalışanlara eğitim yatırımı yapılması, ödül-prim ilişkisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi, motivasyon arttırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.


21. Soru

Kurum elçisi hangi davranışlarda bulunarak kuruma katkı sağlar? 

Cevap

Kurum elçisi şu davranışlarla kuruma katkı sağlar;

 • Bulunduğu iş çevresi ve sosyal çevrede kurumun itibarını düşünce, davranış ve bilgi ile yükseltir. Bireysel itibarına önem verir. Toplum ve kurumda kabul görmüş tüm etik değerlerin, çalıştığı kurum adına paydaşlar kapsamında temsilcisi olur.
 • Çalıştığı şirketi ve şirket çalışanlarını, şirket ilke ve hedefleri paralelinde temsil eder ve bu alanda yapılacak tüm iyileştirme/yenileşme çalışmalarına bilgi ve deneyimiyle katkıda bulunur.
 • Fikri sorulmadan, kurum itibarini etkileyen konular hakkında görüş ve kanaatini paylaşır ve olumlu etki yaratır.
 • Kurumun sözcüsü olur. 

22. Soru

Çalışan markası ne demektir? 

Cevap

Çalışan markası, çalışanların bireysel değeri ile şirket kültürünün optimizasyonudur. Çalışanlar, artık kurumun sadece çalışanı değil aynı zamanda birer şirket ortağıdır.


23. Soru

Detaylı bilgi almak için hangi sorular sorulmalıdır? 

Cevap

Detaylı bilgi almak için şu sorular sorulmalıdır;

 • Çalışanların sayısı ve yapısı nedir?
 • Örgütün çalışanlar gözünde itibari nasıl?
 • Kurum, genelde ne tarz iletişim teknikleri kullanmaktadır?
 • Özel olarak kullanılan iletişim taktikleri var mıdır?
 • Geçmişte kurum, çalışanlara yönelik iletişim programları oluşturdu mu?
 • Eğer oluşturduysa bu programın sonuçları ne oldu, değerlendirmesi yapıldı mı? değerlendirme nasıl yapıldı?
 • Çalışanlarına bir bütün olarak bakıldığında örgütün güçlü veya zayıf yönleri, onları bekleyen tehditler ya da fırsatlar nedir? 

24. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde çalışanlar için hangi unsurlar dikkate alınarak segmentasyon yapılır? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlenin görüşlerini, algılarını ve tutumlarını öğrenmek amacıyla bazı verilere ihtiyaç vardır. Kurumiçi halkla ilişkilerde çalışanlar için segmentasyon yapmak için dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır;

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Etnik geçmiş
 • Çalışılan yer
 • Eğitim
 • Tam zamanlı/yarı zamanlı olma durumu
 • Bordrolu olma ya da olmama
 • Kurumda bulunduğu süre (kaç yıldır çalıştığı)
 • Kurumdaki konumu 

Kurumiçi halkla ilişkilerde yapılacak sağlıklı bir segmentasyon, verilmek istenen mesajların daha iyi biçimlenmesine yardımcı olacak ve daha da hedefli iletişim imkanı sağlayacaktır. 


25. Soru

Kurumiçi hedef kitlerin alt grupları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlelerin alt grupları şunlardır;

 • Yönetim
 • Üst düzey çalışanlar
 • Orta düzey çalışanlar
 • Alt düzey çalışanlar
 • Yönetimde olmayanlar (çalışanlar)
 • Uzmanlar
 • İdari personel
 • Sekreterler
 • Üniformalı çalışanlar
 • Şoförler
 • Güvenlik
 • Diğer
 • Birlik temsilcileri
 • Diğer yönetim dışı kişiler 

26. Soru

Kurumiçi hedef kitle segmentasyonunu ne oluşturur? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlelerden toplanan veriler analiz edilerek, kurumiçi hedef kitle segmentasyonunu oluşturur.


27. Soru

Yönetimin kendine sorması gereken soru nedir? 

Cevap

Yönetimin kendisine sorması gereken soru “nasıl iletişim kurmalıyız?” sorusudur. Kar amaçlı ticari kurumların, tüketici, ortaklar ve çalışanlar gibi hedef kitlelerle iletişimi, yönetim için önemlidir. Bu nedenle yönetim “iletişime gerek var mı?” sorusunu sormamalıdır. İletişime kuşkusuz gerek vardır. Yönetici kurması gereken iletişimi nasıl kurması gerektiğini sormalıdır. 


28. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan iletişimi nasıl sınıflandırabiliriz? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan iletişimi biçimsel ve biçimsel olmayan olarak sınıflandırabiliriz. Biçimsel iletişimle kurumun kuruluş ve örgütlenme planının öngördüğü iletişim sisteminin ilkeleri ortaya konmaktadır. Biçimsel olmayan da ise, biçimsel iletişim yapısının karşılayamadığı ve kurum üyeleri arasındaki ihtiyaçlardan kaynaklanan kendiliğinden oluşmuş bir iletişim biçimidir.


29. Soru

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları şunlardır;

 • Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 • Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar sergilemesini sağlamak
 • Çalışanların yeni davranışlar beslemesini sağlamak 
 • Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmasını sağlamak
 • Çalışanların kurumiçi iletişim programı hakkında geri beslemelerini ve değerlendirmelerini anlamak 

30. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler şunlar;

 • Örgüt çalışanlarına günlük dergiler
 • İşyerlerinde şikayet ve haberleşme kutusu
 • Kurumiçi dergi-bülten
 • Yönetimden haberler broşürü
 • Hoparlörle açıklamalar
 • Kuruluş toplantıları
 • Kuruluşun düzenlediği personel gezileri
 • Bölüm buluşmaları
 • Çalışanların iş sonrası buluşmaları
 • Dışa yönelik halkla ilişkiler çalışmalarına personelin katılması ve bilgilendirilmesi
 • Firmanın yönetimine katılma
 • Ödüllendirmeler
 • İşletmede çalışan herkesin görüşünün alınması 
 • Danışma, şikayet ya da dilek kutuları
 • Kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
 • Yıllık faaliyet raporları
 • Ödül törenleri 
 • Eğitim kampları
 • Yıldönümü etkinlikleri
 • Yarışmalar
 • Kurumiçi sosyal ağ
 • Kurumiçi ilan-iletişim panoları
 • Üst düzey yöneticiler tarafından günlük kısa bilgiler verilmesi
 • Yaş günü ya da doğum günü kutlamaları 

31. Soru

Cutlip’in belirttiği çalışanlarla ilişkinin iletişime özen gösterilmesi gereken evreleri nelerdir? 

Cevap

Cutlip çalışanlarla ilişkinin iletişime özen gösterilmesi gereken 4 evre belirtmiştir. Bu evreler şunlardır;

 • Başlangıç
 • Çalışma
 • Ödüllendirme
 • Ayrılık 

32. Soru

Çalışanlarla iletişimde sıkça düşülen hatalardan biri nedir? 

Cevap

Çalışanlarla iletişimde sıkça düşülen hatalardan biri yönetimin kendi düşüncelerini dayatmasıdır.


33. Soru

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerine önem verdiğini göstermelidir. Bunun için neler yapabilir? 

Cevap

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerine önem verdiğini göstermek için kurum içerisinde araştırma yapmalı görüş ve önerilerin belirlenmesini ve bunların alt kademelerden yukarıya iletilmesini sağlayacak mekanizmalar düzenlemelidir. Bu görüş ve önerilerle ilgili geri dönüş yapılması gerekir. Aşağı kademelerden de fikirler gelmeli ve bu fikirler dikkate alınmalıdır.


34. Soru

Halkla ilişkiler etkinliği programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta nedir? 

Cevap

Halkla ilişkiler etkinliği programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta etkinliklerin sürekliliğin sağlanmasıdır. Tek seferlik yapıp da devam ettirmemek yanlış bir davranıştır. Düzenli bir şekilde iç hedef kitlelere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmelidir.


35. Soru

Kimler başlangıç evresinde nitelikli çalışanları bünyesine çekebilir? 

Cevap

Cutlip’in ilk evrelerinden olan başlangıç evresinde nitelikli çalışanları kamuoyunda güçlü imaja sahip kurumlar bünyelerine çekebilirler.


36. Soru

Hedef kitle nedir? 

Cevap

Hedef kitle, iletişim sürecinde iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kitle ya da kitlelerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplardır. Hedef kitle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı için önceden özellikleri ve yapısı analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim ögesidir. Hedef kitleler, kurumların faaliyetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenen kendileri de ortak bir güç oluşturarak kurumların gelecekteki başarısını etkileyebilen gruplardır


37. Soru

Hedef kitle tanımlarının ortak özellikleri nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle tanımlarından yola çıkarak, hedef kitlenin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Bütün halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.
• Hedef kitle, iletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.
• Hedef kitlenin yapısı ve özellikleri çok kapsamlı bir şekilde analiz edilmelidir. Hedef kitle hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.
• Halkla ilişkiler çalışmalarının sürekliliği ve başarısı için hedef kitlelerden mutlaka geribildirim alınmalıdır.
• Hedef kitlede tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.
• Hedef kitleler, çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.
• Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.
• Hedef kitle, kurumların faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.
• Kurumlar, sadece bir hedef kitleye hitap etmez, farklı hedef kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.


38. Soru

Halkla ilişkilerin ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler tanımında yer almasının yanı sıra halkla ilişkilerin ilkeleri incelediğinde de hedef kitlenin taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: 
1. Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı ve sağlıklı bilgi alışverişinin olduğu bir iletişim sürecidir.

2. Halkla ilişkiler uygulamalarının sağlıklı olabilmesi büyük oranda hedef kitle saptamasının titizlikle ve gerçekçi bir şekilde yapılmasına bağlıdır.

3. Halkla ilişkiler uygulamaları ile hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçekleri yansıtmalıdır.

4. Halkla ilişkiler, bir uzmanlık işidir ve halkla ilişkiler adı altında yapılan her uygulama gerçek anlamda halkla ilişkiler değildir.

5. Halkla ilişkiler, sürekli bir çalışmadır.

6. Halkla ilişkilerin önemi kurumun tüm çalışanları tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir.

7. Halkla ilişkiler çalışmaları için ayrılan bütçe etkinlikler arasında rasyonel bir şekilde dağıtılmalıdır.

8. Halkla ilişkiler çalışmaları, daima bilimsel temellere dayandırılmalıdır. 


39. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak bulunan ana hedef kitleler kimlerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak 6 ana hedef kitle bulunmaktadır. Bu hedef kitleler şunlardır:
• Çalışanlar,
• Mal ve Hizmet sağlayıcılar (Tedarikçiler),
• Yatırımcılar (Hissedarlar),
• Dağıtıcılar,
• Tüketici ve Kullanıcılar,
• Fikir liderleri.


40. Soru

Hedef kitle belirlenirken hangi sınıflamalara dikkat edilir? 

Cevap

Hedef kitle aşağıdaki sınıflandırmalara göre belirlenebilir.
1. İç ve Dış Hedef Kitle: Danışmanlar, ofis elemanları, yöneticiler ve hissedarlar gibi kurum ile doğrudan bağlantısı olan ve rutin işler sırasında iletişimde bulunan kişiler iç hedef kitleyi oluşturur. Bir kurumla doğrudan ve organik bağlantısı olmayan basın, tüketiciler, müşteriler hükümet temsilcileri, dini liderler ise dış hedef kitleyi oluşturur.
2. Birincil, İkincil ve Marjinal Hedef Kitle: Aralarında bir tür önem sıralaması gerektiren bu ayrıma göre birincil hedef kitle kurumun iletişim çabaları içinde en önemli yeri tutarken ikincil hedef kitle ve marjinal hedef kitle onu izler. Birincil ve ikincil hedef kitle seçimi dönemsel ve projeye göre değişkenlik gösterebilir. Kurumun iletişim ve halkla ilişkiler amacına göre, bir hedef kitle birincil ya da ikincil hedef kitle olarak konumlanabilir.
3. Mevcut ve Potansiyel Hedef Kitle: Kurumun hâlihazırda muhatapları olan çalışanlar ve mevcut müşteriler mevcut hedef kitleyi oluştururken kazanılacak müşteriler ise potansiyel hedef kitleyi oluşturur.
4. Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle: Bir kurum, kendini destekleyen ve kendisine karşı olan hedef kitlelere karşı farklı yöntemlerle iletişim kurmak zorundadır. Destekleyenlere yönelik iletişimin amacı, desteği güçlendirmek iken görüşleri değiştirmek ise ikna edici iletişimi gerekli kılar.


41. Soru

Hedef kitlelerin belirlenmesinin kurumlara nasıl faydaları vardır? 

Cevap

Hedef kitlelerin belirlenmesi kurumlara şu yararları sağlar:
• Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
• Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
• İletişim araç ve teknikleri seçilir.
• Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.


42. Soru

Kurumların hedef kitlelerini net bir şekilde belirlememeleri halinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar nelerdir? 

Cevap

Kurumlar, hedef kitlelerini net bir şekilde belirlemezlerse birtakım olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar şunlardır: 
• Doğru kişilere ulaşılamaz.
• Kaynaklar, etkili biçimde kullanılamaz.
• Mesajlar, doğru bir şekilde tasarlanamaz ve sağlıklı bir şekilde iletilemez.
• Zaman, materyaller ve medya etkin biçimde kullanılamaz.


43. Soru

Hedef kitle belirlenirken ihtiyaç duyulan bilgiler nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle belirlenirken, birtakım bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgileri elde etmek için yanıtlanması gereken sorular şunlardır:
• Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?
• Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?
• Hedef kitle, kurumun şu an içinde bulunduğu durum hakkında ne hissetmektedir?
• Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecek, hedef kitle nasıl etkilenecektir?
• Hedef kitle, kurum hakkındaki bilgileri nasıl edinmektedir?
• Hedef kitle, kurumla ilgili sahip olduğu bilgiler arasında en önemli bilgi olarak neyi görmektedir?


44. Soru

Kampanyalarda iletişim stratejisi ne kadar önemlidir? 

Cevap

İletişim stratejisi, bir kampanyanın yol haritasıdır. Kampanyada atılacak bütün adımlar, planlı ve detaylı bir şekilde iletişim stratejisinde yer alır. İletişim stratejisinde yer alan; mesaj, etkinlik, zaman, medya ve bütçe planlaması için mutlaka hedef kitlenin net olarak belirlenmiş olması gereklidir.


45. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler kurumlara hangi avantajları sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumlara şu avantajları sağlar:
• Çalışanların motivasyonları ve verimlilikleri artar,
• Çalışanların kuruma bağlılıkları artar,
• Kurum içerisinde “biz” bilinci oluşur,
• Çalışanlar, dış hedef kitlelerle kurumun elçisi olarak iletişim kurarlar,
• Çalışanlar arasında ve kurum genelinde dayanışma sağlanır ve birlikte hareket etme bilinci gelişir,
• Kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmış olur,
• Çalışanlar, kurum kültürünü içtenlikle benimserler,
• Kurum felsefesi güçlenir,
• Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir,
• Yaşanabilecek sorunlar, çatışma ve krize dönüşmeden çözümlenir,
• Çalışanların, aktif olarak kurumun yönetim sürecine katılmaları sağlanır,
• Kurumun iş süreçlerinde mükemmelliğe doğru yol alınır,


46. Soru

İç hedef kitle türlerinden Yönetim Kurulu-Üst Yönetim nedir? 

Cevap

Yönetim kurulu olarak bilinen grup, işletme yönetiminin en verimli biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla işletme sahipleri arasından seçilen ya da dışarıdan getirilen profesyonel yöneticilerden oluşmaktadır. Bu grup, kurumun üst düzey yönetimini oluşturmakta ve kurumun stratejilerini belirlemektedir. Yönetim kurulu üyeleri, kurum sahibi ve ortakları bakış açılarını yansıtan birinci derecede öneme sahip kişiler olduğundan ve aynı zamanda stratejik planlama, üretim, pazarlama ve finans gibi önemli alanlara uzmanlıkları ve tecrübeleriyle katkıda bulunduklarından dolayı halkla ilişkiler açısından iş birliğinde bulunmayı gerektiren kitlelerden biridir. 


47. Soru

İç hedef kitle türlerinden işletme sahipleri ve ortakların önemi nedir? 

Cevap

Kurumların faaliyet alanları genişledikçe kurum sahiplerinin rolleri, belirli oranda azalmakta ve kurumlar maddi kaynak temini için ortaklık ihtiyacı duymaktadırlar. Ortaklar, kurumun kârlılığı, yeni yatırımlar, kâr dağıtımı veya kârın anaparaya eklenmesi gibi konularla ilgilenen grubu oluşturmaktadır. Ortakların kurumun güçlendirilmesi, kredi alımları gibi finansal desteğin sağlanması ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin karar alımlarında söz sahibi oldukları söylenebilir. 
Ortakların bilgi alma hakkının yasalarla düzenlenmiş kısmı bir taraftan onların tüm bilgi ihtiyaçlarını karşılayamamakta, diğer taraftan da genel kurullarda onların güven ve sempatileri doğrultusunda mevcut yönetimin lehine oy kullanmalarını sağlamakta yeterli olmaktadır. Ortaklar yasal çerçeve içerisinde giderilen bilgi ihtiyaçlarına ilave olarak hisse senedini ellerinde bulundurdukları kurum yönetimlerinin kendilerine yakın ilgi göstermelerinin girişimin genel gidişatı hakkında sık sık bilgilendirilmelerini sahibi bulundukları pay senedinin kendilerine sağladığı bir hak olarak görmektedirler.
Kurumların halkla ilişkiler birimleri, ortakların bilgi edinme haklarına cevap verebilmek amacıyla programlar düzenlerler. Ortakların belirli aralıklarla kurumun yönetim merkezine davet edilmeleri, üretim personel gibi konularda bilgilendirilmeleri, kuruluşun çeşitli haberlerin yer aldığı kurum gazetelerinin yayınlanarak ortakların adreslerine postalanması, tek tek gelen küçük ortakların ortaklık haklarından yararlanmasına yardımcı olmak, onları iyi bir şekilde ağırlamak üzere küçük ortaklarla ilişkiler bürolarının devreye sokulması bu programların örnekleri arasında sayılabilir


48. Soru

Bir kurumun itibarında rol oynayan etkenler nelerdir? 

Cevap

Bir kurumun itibarında rol oynayan 4 etken vardır: 
1. Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi,
2. Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık,
3. Kurumun misyonu ve değerleri,
4. Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu


49. Soru

Mutlu çalışan kavramı nedir? 

Cevap

Mutlu bir iş ortamına sahip olan çalışanlar bulundukları kurumun olumlu imajının oluşturulması için bir halkla ilişkiler uzmanı gibi katkı sağlarlar. Kurumiçi halkla ilişkiler, çalışanların kuruma olan bağlılığını artırmayı amaçlar. Verimli üretim için çalışanın kurumuyla barışık olması öngörülmektedir. Çalışanın ekonomik anlamda görece tatmin edilmesi, mesleksel saygınlığının gözetilmesi ve kurumiçi iletişimin artırılması gerekmektedir. Mutlu çalışan kavramı son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Çalışanların mutlu olması demek sadece iyi bir maaş almaları ya da özlük haklarının sağlanmış olması demek değildir. Mutlu çalışanın ortaya çıkması için maddi-manevi birtakım unsurların ortaya konması gerekir.
Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürmek için yapılacaklar arasında özlük haklarının düzgün bir biçimde sağlanması, maaşların düzgün bir şekilde yatırılması, çalışanlara eğitim yatırımı yapılması, ödül-prim sisteminin sağlıklı işlemesi, motivasyon arttırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.


50. Soru

Kurum elçisi kavramı nedir? 

Cevap

Tüketiciler ve kamuoyu nezdinde itibarlı bir kurum olmak için öncelikle kurumiçi hedef kitleleri ve özellikle çalışanları, birer kurum elçisine dönüştürmek gerekir. Kurumun pazarlama iletişimi faaliyetlerinde çalışanların değeri göz ardı edilmemelidir. Bu durum profesyonel olarak ele alınıp stratejik anlamda planlandığında çalışanlar adeta kurumsal mesajları taşıyan kurumun elçileri olarak görülebilir. Çalışanların kurum elçisi olduklarının önemini kavrayanlar için söz konusu durum bir avantaj iken bu gerçeği dikkate almayan kurumlar için bu bir tehdit oluşturabilir. Diğer bir deyişle çalışanlar hem olumlu hem olumsuz mesaj taşıma potansiyeline sahiptir. Kurumun her çalışanı, kendi bulunduğu çevrede o kurumu temsil etmektedir. Hiçbir şey yapmasa dahi çalıştığı kurumun nasıl bir kurum olduğunu, ne düzeyde maaş ödendiğini, çalışma ortamının nasıl olduğunu, hangi ürün ve hizmetlerin üretildiğini ve personel ilişkilerinin nasıl olduğunu anlatmaktadır. Kurumun o çevrede iyi ya da kötü tanınmasına neden olacak bilgiler aktarmaktadır. Çalışanların çevrelerine sağlıklı bilgi aktarmalarını sağlamak için onlara doğru gerçek bilgiler ulaştırılmalı ve kurum ile ilgili konularda görüşlerini ve önerilerini alacak yöntemler geliştirilmelidir. 


51. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeden önce iç hedef kitle detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. bu analiz yapılırken sorulması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeden önce iç hedef kitle detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.
• Çalışanların sayısı ve yapısı nedir?
• Örgütün çalışanlar gözünde itibarı nasıl?
• Kurum, genelde ne tarz iletişim taktikleri kullanmaktadır?
• Özel olarak kullanılan iletişim taktikleri var mıdır?
• Geçmişte kurum, çalışanlara yönelik iletişim programları oluşturdu mu?
• Eğer oluşturduysa bu programın sonuçları ne oldu, değerlendirmesi yapıldı mı? Değerlendirme nasıl yapıldı?
• Çalışanlarına bir bütün olarak bakıldığında örgütün güçlü ve zayıf yönleri, onları bekleyen tehditler ya da fırsatlar nedir?


52. Soru

Kurumiçi hedef kitleler hangi kategorilere ayrılabilir? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitleler, şu şekilde alt kategorilere ayrılır. 
• Yönetim,
• Üst Düzey Çalışanlar,
• Orta Düzey Çalışanlar,
• Alt Düzey Çalışanlar,
• Yönetimde olmayanlar (çalışanlar),
• Uzmanlar,
• İdari Personel,
• Sekreterler,
• Üniformalı Çalışanlar,
• Şoför,
• Güvenlik,
• Diğer,
• Birlik temsilcileri,
• Diğer yönetim dışı kişiler.


53. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları şunlardır:
1. Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
2. Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar beslemesini sağlamak,
3. Çalışanların yeni davranışlar benimsemesini sağlamak,
4. Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmalarını sağlamak,
5. Çalışanların kurumiçi iletişim programı hakkında geri beslemelerini ve değerlendirmelerini anlamak.


54. Soru

Kurumiçi halkala ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler şunlardır:
• Örgüt çalışanlarına günlük dergiler,
• İşyerlerinde şikâyet ve haberleşme kutusu,
• Kurumiçi dergi-bülten
• Yönetimden haberler broşürü,
• Hoparlörle açıklamalar,
• Kuruluş toplantıları,
• Kuruluşun düzenlediği personel gezileri,
• Bölüm buluşmaları,
• Çalışanların iş sonrası buluşmaları,
• Dışa yönelik halkla ilişkiler çalışmalarına personelin katılması ve bilgilendirilmesi,
• Firmanın yönetimine katılma,
• Ödüllendirmeler,
• İşletmede çalışan herkesin görüşünün alınması,
• Danışma, şikâyet ya da dilek kutuları,
• Kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi,
• Yıllık faaliyet raporları,
• Ödül törenleri,
• Eğitim kampları,
• Yıldönümü etkinlikleri,
• Yarışmalar,
• Kurumiçi sosyal ağ,
• Kurumiçi ilan-iletişim panoları,
• Üst düzey yöneticiler tarafından günlük kısa bilgiler verilmesi,
• Yaş günü ya da doğum günü kutlamaları


55. Soru

Halkla ilişkiler etkinlikleri programlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler etkinlikleri programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta etkinliklerin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Halkla ilişkiler çalışmaları hedef kitle ile sürekli temas sağlayacak şekilde düzenlendiği takdirde hem bu çalışmaların etkisi artacak hem de söz konusu kurumun imajı hedef kitle zihninde her zaman çok daha canlı olacaktır. Kurumiçi halkla ilişkilerde tek seferlik büyük bir etkinlik yaparak geriye çekilmek ve başka etkinlik gerçekleştirmemek yanlış bir davranıştır. Düzenli bir şekilde iç hedef kitlelere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmelidir.


1. Soru

Hedef kitlenenin belirlenmesinin önemi nasıl açıklanır? 

Cevap

Hedef kitle belirleme, kurumun mal ve hizmetlerinin satışa sunulacağı doğru pazarı belirlemek ve kampanyalarla doğru kişilere ulaşma konusunda önemi büyüktür. Kurumlar iş ve iletişim faaliyetlerini yürütürken tüm pazarlama ve halkla ilişkiler çabalarında hedef kitle belirlemenin önemini gözetmek zorundadır. 

2. Soru

Halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle kimleri kapsar? 

Cevap

Halkla ilişkiler kampanyasında hedef kitle, kurumun mal ve hizmetlerini sattığı müşterilerden iş ortaklarına, basından bürokratik temsilcilere kadar birçok dış kitleri ve ayrıca kurumun çalışanları, yönetim kurulu ve şirket ortakları gibi iç kitleleri de kapsar.

3. Soru

Hedef kitle ne anlama gelir? 

Cevap

Hedef kitle, iletişim sürçesinde iletilen mesajın ulaşması amaçlana kitle ya da kitlelerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişikliği beklenen kişi ve gruplardır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı için önceden özellikleri ve yapısı analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim ögesidir. Kurumların faaliyetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenen kendileri de ortak bir güç oluşturarak kurumların gelecekteki başarısını etkileyen gruplardır. Daha farklı tanımlamalarda yapılabilir.

4. Soru

Hedef kitlenin temel özelliklerini nelerdir? 

Cevap

Hedef kitlenin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bütün hakla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.
 • İletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.
 • Hedef kitle hakkında detaylı bilgi sahihi olunmalıdır.
 • Halkla ilişkiler çalışmalarının sürekliliği ve başarısı için hedef kitlelerden mutlaka geribildirim alınmalıdır.
 • Hedef kitlede tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.
 • Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.
 • Kurumların faaliyetlerinden doğudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.
 • Farklı hedef kitlelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. 
5. Soru

Hedef kitlenin önem taşıdığı halkla ilişkiler ilkeleri nelerdir? 

Cevap

İlkeler şunlardır;

 • Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı ve sağlıklı ilişkilerin olduğu bir iletişim türüdür.
 • Halkla ilişkiler uygulamaların sağlıklı olabilmesi büyük orada hedef kitle saptamasının titizlikle ve gerçekçi bir şekilde yapılmasına bağlıdır.
 • Halkla ilişkiler uygulamaları ile hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçeği yansıtmalıdır.
 • Halkla ilişkiler bir uzmanlık işidir ve halkla ilişkiler adı altında yapılan her uygulama gerçek anlamda halkla ilişkiler değildir.
 • Halkla ilişkiler, sürekli bir çalışmadır.
 • Halkla ilişkilerin önemi kurumun bütün çalışanları tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir.
 • Halkla ilişkiler çalışmaları için ayrılan bütçe, etkinlikler arasında rasyonel bir şekilde dağıtılmalıdır.
 • Halkla ilişkiler çalışmaları daima bilimsel çalışmalara dayandırılmalıdır. 
6. Soru

Hedef kitleler kimlerdir? 

Cevap

Hedef kitleler şunlardır;

 • Çalışanlar
 • Mal ve hizmet sağlayıcılar (Tedarikçiler)
 • Yatırımcılar (Hissedarlar)
 • Dağıtıcılar
 • Tüketiciler ve kullanıcılar
 • Fikir liderleri 
7. Soru

Hedef kitle hangi sınıflandırmalara göre belirlenir? 

Cevap

Hedef kitle şu sınıflandırmalara göre belirlenir;

 • İç ve dış hedef kitle
 • Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle
 • Mevcut ve potansiyel hedef kitle
 • Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle 
8. Soru

Hedef kitlenin belirlenmesi kurumlara ne yarar sağlar? 

Cevap

Hedef kitlenin belirlenmesi kurumlara şu yararları sağlar;

 • Kampanya ile bütün gruplar önceden saptanır.
 • Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
 • İletişim araç ve teknikleri seçilir.
 • Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.
9. Soru

Planlama aşamasında neler gerçekleştirilir? 

Cevap

Planlama aşamasında, belirlenmiş hedef kitleye yönelik olarak mesaj, etkinlik ve iletişim kanalı planlaması gerçekleştirilir.

10. Soru

Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar nelerdir?

Cevap

Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar şunlardır;

 • Doğru kişilere ulaşılamaz. Kaynaklar, etkili biçimde kullanılamaz. Mesajlar, doğru bir şekilde tasarlanamaz ve sağlıklı bir şekilde iletilemez.
 • Zaman, materyaller ve medya etkin biçimde kullanılamaz. 
11. Soru

Hedef kitle belirlenirken sorulması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle belirlenirken sorulması gereken sorular;

 • Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?
 • Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?
 • Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne hissetmektedir?
 • Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecek, hedef kitle nasıl etkilenecektir?
 • Hedef kitle, kurum hakkındaki bilgileri nasıl edinmektedir?
 • Hedef kitle, kurunla ilgili sahip olduğu bilgiler arasında en önemli bilgi olarak neyi görmektedir? 
12. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarını neler oluşturmaktadır? 

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanını; kurumun dış çevresini oluşturan hedef kitlelerle, iletişim kuran kurumsal halkla ilişkilerle ve kurumun iç çevresini oluşturan hedef kitlelerle iletişim kuran kurumiçi halkla ilişkiler oluşturmaktadır.

13. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler neyi amaçlamaktadır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, öncelikle çalışanlarla kurum arasında karşılıklı güven ve iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirerek, çalışanların moral ve motivasyon değerini yükselterek kurumun verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

14. Soru

Kurum kültürü neleri etkilemektedir?

Cevap

Kurum kültürü, bir kurumun iş yapış biçimin, kurumun iletişim düzeylerini, hedef kitleye vereceği mesajları, çalışanlara karşı olan politikaları etkiler.

15. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumlara hangi avantajları sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler çalışanlara şu avantajları sağlar;

 • Çalışanların verimliliği ve motivasyonu artar.
 • Çalışanların kuruma bağlılığı artar.
 • Kurum içerisinde “biz” bilinci oluşur.
 • Çalışanlar, dış hedef kitlelerle kurumun elçisi olarak iletişim kurarlar.
 • Çalışanlar arasında ve kurum genelinde dayanışma sağlanır ve birlikte hareket etme bilinci gelişir.
 • Kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmış olur.
 • Çalışanlar, kurum kültürünü içtenlikle benimserler.
 • Kurum felsefesi güçlenir.
 • Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir.
 • Yaşanabilecek sorunlar, çatışma ve krize dönüşmeden çözümlenir.
 • Çalışanların, aktif olarak kurumun yönetimine katılmaları sağlanır.
 • Kurumun iş süreçlerinde mükemmelliğe doğru yol alınır. 
16. Soru

Çalışan ne demektir? 

Cevap

Çalışan, kurumun ürün ve hizmetlerinin üretim sürecinde aktif olarak yer alan kişilerdir.

17. Soru

Yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Yönetim kurulu, işletme yönetiminin en verimli biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla işletme sahipleri arasında seçilen ya da dışarıdan getirilen profesyonel yöneticilerden oluşur.

18. Soru

Kurumun halkla ilişkiler birimlerinin, ortakların bilgi edinme haklarına cevap verebilmek amacıyla düzenlediği programlara neler örnek verilebilir? 

Cevap

Ortakların belirli aralıklara kurumun yönetim merkezine davet edilmeleri, üretim personel gibi konularda bilgilendirilmeleri, kuruluşun çeşitli haberlerinin yer aldığı kurum gazetesi yayınlayarak ortakların adreslerine postalanması, tek tek gelen küçük ortakların ortaklık haklarından yararlanmasına yardımcı olmak, onları iyi biçimde ağırlamak üzere küçük ortaklarla ilişkiler bürosunun devreye sokulması bu programlara örnek olarak verilebilir.

19. Soru

Kurumun itibarında rol oynayan etmenler nelerdir? 

Cevap

Kurumun itibarında rol oynayan 4 etmen vardır. Bu etmenler şunlardır;

 • Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi
 • Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık
 • Kurumun misyonu ve değerleri
 • Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu 
20. Soru

Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürebilmek için yapılacaklar nelerdir? 

Cevap

Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürebilmek için yapılacaklar arasında özgün haklarının düzgün bir şekilde sağlanması, maaşların düzgün bir şekilde yatırılması, çalışanlara eğitim yatırımı yapılması, ödül-prim ilişkisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi, motivasyon arttırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

21. Soru

Kurum elçisi hangi davranışlarda bulunarak kuruma katkı sağlar? 

Cevap

Kurum elçisi şu davranışlarla kuruma katkı sağlar;

 • Bulunduğu iş çevresi ve sosyal çevrede kurumun itibarını düşünce, davranış ve bilgi ile yükseltir. Bireysel itibarına önem verir. Toplum ve kurumda kabul görmüş tüm etik değerlerin, çalıştığı kurum adına paydaşlar kapsamında temsilcisi olur.
 • Çalıştığı şirketi ve şirket çalışanlarını, şirket ilke ve hedefleri paralelinde temsil eder ve bu alanda yapılacak tüm iyileştirme/yenileşme çalışmalarına bilgi ve deneyimiyle katkıda bulunur.
 • Fikri sorulmadan, kurum itibarini etkileyen konular hakkında görüş ve kanaatini paylaşır ve olumlu etki yaratır.
 • Kurumun sözcüsü olur. 
22. Soru

Çalışan markası ne demektir? 

Cevap

Çalışan markası, çalışanların bireysel değeri ile şirket kültürünün optimizasyonudur. Çalışanlar, artık kurumun sadece çalışanı değil aynı zamanda birer şirket ortağıdır.

23. Soru

Detaylı bilgi almak için hangi sorular sorulmalıdır? 

Cevap

Detaylı bilgi almak için şu sorular sorulmalıdır;

 • Çalışanların sayısı ve yapısı nedir?
 • Örgütün çalışanlar gözünde itibari nasıl?
 • Kurum, genelde ne tarz iletişim teknikleri kullanmaktadır?
 • Özel olarak kullanılan iletişim taktikleri var mıdır?
 • Geçmişte kurum, çalışanlara yönelik iletişim programları oluşturdu mu?
 • Eğer oluşturduysa bu programın sonuçları ne oldu, değerlendirmesi yapıldı mı? değerlendirme nasıl yapıldı?
 • Çalışanlarına bir bütün olarak bakıldığında örgütün güçlü veya zayıf yönleri, onları bekleyen tehditler ya da fırsatlar nedir? 
24. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde çalışanlar için hangi unsurlar dikkate alınarak segmentasyon yapılır? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlenin görüşlerini, algılarını ve tutumlarını öğrenmek amacıyla bazı verilere ihtiyaç vardır. Kurumiçi halkla ilişkilerde çalışanlar için segmentasyon yapmak için dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır;

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Etnik geçmiş
 • Çalışılan yer
 • Eğitim
 • Tam zamanlı/yarı zamanlı olma durumu
 • Bordrolu olma ya da olmama
 • Kurumda bulunduğu süre (kaç yıldır çalıştığı)
 • Kurumdaki konumu 

Kurumiçi halkla ilişkilerde yapılacak sağlıklı bir segmentasyon, verilmek istenen mesajların daha iyi biçimlenmesine yardımcı olacak ve daha da hedefli iletişim imkanı sağlayacaktır. 

25. Soru

Kurumiçi hedef kitlerin alt grupları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlelerin alt grupları şunlardır;

 • Yönetim
 • Üst düzey çalışanlar
 • Orta düzey çalışanlar
 • Alt düzey çalışanlar
 • Yönetimde olmayanlar (çalışanlar)
 • Uzmanlar
 • İdari personel
 • Sekreterler
 • Üniformalı çalışanlar
 • Şoförler
 • Güvenlik
 • Diğer
 • Birlik temsilcileri
 • Diğer yönetim dışı kişiler 
26. Soru

Kurumiçi hedef kitle segmentasyonunu ne oluşturur? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitlelerden toplanan veriler analiz edilerek, kurumiçi hedef kitle segmentasyonunu oluşturur.

27. Soru

Yönetimin kendine sorması gereken soru nedir? 

Cevap

Yönetimin kendisine sorması gereken soru “nasıl iletişim kurmalıyız?” sorusudur. Kar amaçlı ticari kurumların, tüketici, ortaklar ve çalışanlar gibi hedef kitlelerle iletişimi, yönetim için önemlidir. Bu nedenle yönetim “iletişime gerek var mı?” sorusunu sormamalıdır. İletişime kuşkusuz gerek vardır. Yönetici kurması gereken iletişimi nasıl kurması gerektiğini sormalıdır. 

28. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan iletişimi nasıl sınıflandırabiliriz? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan iletişimi biçimsel ve biçimsel olmayan olarak sınıflandırabiliriz. Biçimsel iletişimle kurumun kuruluş ve örgütlenme planının öngördüğü iletişim sisteminin ilkeleri ortaya konmaktadır. Biçimsel olmayan da ise, biçimsel iletişim yapısının karşılayamadığı ve kurum üyeleri arasındaki ihtiyaçlardan kaynaklanan kendiliğinden oluşmuş bir iletişim biçimidir.

29. Soru

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları şunlardır;

 • Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 • Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar sergilemesini sağlamak
 • Çalışanların yeni davranışlar beslemesini sağlamak 
 • Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmasını sağlamak
 • Çalışanların kurumiçi iletişim programı hakkında geri beslemelerini ve değerlendirmelerini anlamak 
30. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler şunlar;

 • Örgüt çalışanlarına günlük dergiler
 • İşyerlerinde şikayet ve haberleşme kutusu
 • Kurumiçi dergi-bülten
 • Yönetimden haberler broşürü
 • Hoparlörle açıklamalar
 • Kuruluş toplantıları
 • Kuruluşun düzenlediği personel gezileri
 • Bölüm buluşmaları
 • Çalışanların iş sonrası buluşmaları
 • Dışa yönelik halkla ilişkiler çalışmalarına personelin katılması ve bilgilendirilmesi
 • Firmanın yönetimine katılma
 • Ödüllendirmeler
 • İşletmede çalışan herkesin görüşünün alınması 
 • Danışma, şikayet ya da dilek kutuları
 • Kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
 • Yıllık faaliyet raporları
 • Ödül törenleri 
 • Eğitim kampları
 • Yıldönümü etkinlikleri
 • Yarışmalar
 • Kurumiçi sosyal ağ
 • Kurumiçi ilan-iletişim panoları
 • Üst düzey yöneticiler tarafından günlük kısa bilgiler verilmesi
 • Yaş günü ya da doğum günü kutlamaları 
31. Soru

Cutlip’in belirttiği çalışanlarla ilişkinin iletişime özen gösterilmesi gereken evreleri nelerdir? 

Cevap

Cutlip çalışanlarla ilişkinin iletişime özen gösterilmesi gereken 4 evre belirtmiştir. Bu evreler şunlardır;

 • Başlangıç
 • Çalışma
 • Ödüllendirme
 • Ayrılık 
32. Soru

Çalışanlarla iletişimde sıkça düşülen hatalardan biri nedir? 

Cevap

Çalışanlarla iletişimde sıkça düşülen hatalardan biri yönetimin kendi düşüncelerini dayatmasıdır.

33. Soru

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerine önem verdiğini göstermelidir. Bunun için neler yapabilir? 

Cevap

Yönetim çalışanların görüş ve önerilerine önem verdiğini göstermek için kurum içerisinde araştırma yapmalı görüş ve önerilerin belirlenmesini ve bunların alt kademelerden yukarıya iletilmesini sağlayacak mekanizmalar düzenlemelidir. Bu görüş ve önerilerle ilgili geri dönüş yapılması gerekir. Aşağı kademelerden de fikirler gelmeli ve bu fikirler dikkate alınmalıdır.

34. Soru

Halkla ilişkiler etkinliği programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta nedir? 

Cevap

Halkla ilişkiler etkinliği programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta etkinliklerin sürekliliğin sağlanmasıdır. Tek seferlik yapıp da devam ettirmemek yanlış bir davranıştır. Düzenli bir şekilde iç hedef kitlelere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

35. Soru

Kimler başlangıç evresinde nitelikli çalışanları bünyesine çekebilir? 

Cevap

Cutlip’in ilk evrelerinden olan başlangıç evresinde nitelikli çalışanları kamuoyunda güçlü imaja sahip kurumlar bünyelerine çekebilirler.

36. Soru

Hedef kitle nedir? 

Cevap

Hedef kitle, iletişim sürecinde iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kitle ya da kitlelerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplardır. Hedef kitle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı için önceden özellikleri ve yapısı analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim ögesidir. Hedef kitleler, kurumların faaliyetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenen kendileri de ortak bir güç oluşturarak kurumların gelecekteki başarısını etkileyebilen gruplardır

37. Soru

Hedef kitle tanımlarının ortak özellikleri nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle tanımlarından yola çıkarak, hedef kitlenin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Bütün halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.
• Hedef kitle, iletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.
• Hedef kitlenin yapısı ve özellikleri çok kapsamlı bir şekilde analiz edilmelidir. Hedef kitle hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.
• Halkla ilişkiler çalışmalarının sürekliliği ve başarısı için hedef kitlelerden mutlaka geribildirim alınmalıdır.
• Hedef kitlede tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.
• Hedef kitleler, çok çeşitli mesajların odağı konumundadır.
• Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.
• Hedef kitle, kurumların faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.
• Kurumlar, sadece bir hedef kitleye hitap etmez, farklı hedef kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

38. Soru

Halkla ilişkilerin ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler tanımında yer almasının yanı sıra halkla ilişkilerin ilkeleri incelediğinde de hedef kitlenin taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: 
1. Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı ve sağlıklı bilgi alışverişinin olduğu bir iletişim sürecidir.

2. Halkla ilişkiler uygulamalarının sağlıklı olabilmesi büyük oranda hedef kitle saptamasının titizlikle ve gerçekçi bir şekilde yapılmasına bağlıdır.

3. Halkla ilişkiler uygulamaları ile hedef kitleye gönderilen mesajlar daima gerçekleri yansıtmalıdır.

4. Halkla ilişkiler, bir uzmanlık işidir ve halkla ilişkiler adı altında yapılan her uygulama gerçek anlamda halkla ilişkiler değildir.

5. Halkla ilişkiler, sürekli bir çalışmadır.

6. Halkla ilişkilerin önemi kurumun tüm çalışanları tarafından bilinmeli ve kabul edilmelidir.

7. Halkla ilişkiler çalışmaları için ayrılan bütçe etkinlikler arasında rasyonel bir şekilde dağıtılmalıdır.

8. Halkla ilişkiler çalışmaları, daima bilimsel temellere dayandırılmalıdır. 

39. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak bulunan ana hedef kitleler kimlerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak 6 ana hedef kitle bulunmaktadır. Bu hedef kitleler şunlardır:
• Çalışanlar,
• Mal ve Hizmet sağlayıcılar (Tedarikçiler),
• Yatırımcılar (Hissedarlar),
• Dağıtıcılar,
• Tüketici ve Kullanıcılar,
• Fikir liderleri.

40. Soru

Hedef kitle belirlenirken hangi sınıflamalara dikkat edilir? 

Cevap

Hedef kitle aşağıdaki sınıflandırmalara göre belirlenebilir.
1. İç ve Dış Hedef Kitle: Danışmanlar, ofis elemanları, yöneticiler ve hissedarlar gibi kurum ile doğrudan bağlantısı olan ve rutin işler sırasında iletişimde bulunan kişiler iç hedef kitleyi oluşturur. Bir kurumla doğrudan ve organik bağlantısı olmayan basın, tüketiciler, müşteriler hükümet temsilcileri, dini liderler ise dış hedef kitleyi oluşturur.
2. Birincil, İkincil ve Marjinal Hedef Kitle: Aralarında bir tür önem sıralaması gerektiren bu ayrıma göre birincil hedef kitle kurumun iletişim çabaları içinde en önemli yeri tutarken ikincil hedef kitle ve marjinal hedef kitle onu izler. Birincil ve ikincil hedef kitle seçimi dönemsel ve projeye göre değişkenlik gösterebilir. Kurumun iletişim ve halkla ilişkiler amacına göre, bir hedef kitle birincil ya da ikincil hedef kitle olarak konumlanabilir.
3. Mevcut ve Potansiyel Hedef Kitle: Kurumun hâlihazırda muhatapları olan çalışanlar ve mevcut müşteriler mevcut hedef kitleyi oluştururken kazanılacak müşteriler ise potansiyel hedef kitleyi oluşturur.
4. Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle: Bir kurum, kendini destekleyen ve kendisine karşı olan hedef kitlelere karşı farklı yöntemlerle iletişim kurmak zorundadır. Destekleyenlere yönelik iletişimin amacı, desteği güçlendirmek iken görüşleri değiştirmek ise ikna edici iletişimi gerekli kılar.

41. Soru

Hedef kitlelerin belirlenmesinin kurumlara nasıl faydaları vardır? 

Cevap

Hedef kitlelerin belirlenmesi kurumlara şu yararları sağlar:
• Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
• Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
• İletişim araç ve teknikleri seçilir.
• Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.

42. Soru

Kurumların hedef kitlelerini net bir şekilde belirlememeleri halinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar nelerdir? 

Cevap

Kurumlar, hedef kitlelerini net bir şekilde belirlemezlerse birtakım olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Kurumların karşılaşabileceği olumsuz sonuçlar şunlardır: 
• Doğru kişilere ulaşılamaz.
• Kaynaklar, etkili biçimde kullanılamaz.
• Mesajlar, doğru bir şekilde tasarlanamaz ve sağlıklı bir şekilde iletilemez.
• Zaman, materyaller ve medya etkin biçimde kullanılamaz.

43. Soru

Hedef kitle belirlenirken ihtiyaç duyulan bilgiler nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle belirlenirken, birtakım bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgileri elde etmek için yanıtlanması gereken sorular şunlardır:
• Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?
• Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?
• Hedef kitle, kurumun şu an içinde bulunduğu durum hakkında ne hissetmektedir?
• Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecek, hedef kitle nasıl etkilenecektir?
• Hedef kitle, kurum hakkındaki bilgileri nasıl edinmektedir?
• Hedef kitle, kurumla ilgili sahip olduğu bilgiler arasında en önemli bilgi olarak neyi görmektedir?

44. Soru

Kampanyalarda iletişim stratejisi ne kadar önemlidir? 

Cevap

İletişim stratejisi, bir kampanyanın yol haritasıdır. Kampanyada atılacak bütün adımlar, planlı ve detaylı bir şekilde iletişim stratejisinde yer alır. İletişim stratejisinde yer alan; mesaj, etkinlik, zaman, medya ve bütçe planlaması için mutlaka hedef kitlenin net olarak belirlenmiş olması gereklidir.

45. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler kurumlara hangi avantajları sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumlara şu avantajları sağlar:
• Çalışanların motivasyonları ve verimlilikleri artar,
• Çalışanların kuruma bağlılıkları artar,
• Kurum içerisinde “biz” bilinci oluşur,
• Çalışanlar, dış hedef kitlelerle kurumun elçisi olarak iletişim kurarlar,
• Çalışanlar arasında ve kurum genelinde dayanışma sağlanır ve birlikte hareket etme bilinci gelişir,
• Kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmış olur,
• Çalışanlar, kurum kültürünü içtenlikle benimserler,
• Kurum felsefesi güçlenir,
• Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir,
• Yaşanabilecek sorunlar, çatışma ve krize dönüşmeden çözümlenir,
• Çalışanların, aktif olarak kurumun yönetim sürecine katılmaları sağlanır,
• Kurumun iş süreçlerinde mükemmelliğe doğru yol alınır,

46. Soru

İç hedef kitle türlerinden Yönetim Kurulu-Üst Yönetim nedir? 

Cevap

Yönetim kurulu olarak bilinen grup, işletme yönetiminin en verimli biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla işletme sahipleri arasından seçilen ya da dışarıdan getirilen profesyonel yöneticilerden oluşmaktadır. Bu grup, kurumun üst düzey yönetimini oluşturmakta ve kurumun stratejilerini belirlemektedir. Yönetim kurulu üyeleri, kurum sahibi ve ortakları bakış açılarını yansıtan birinci derecede öneme sahip kişiler olduğundan ve aynı zamanda stratejik planlama, üretim, pazarlama ve finans gibi önemli alanlara uzmanlıkları ve tecrübeleriyle katkıda bulunduklarından dolayı halkla ilişkiler açısından iş birliğinde bulunmayı gerektiren kitlelerden biridir. 

47. Soru

İç hedef kitle türlerinden işletme sahipleri ve ortakların önemi nedir? 

Cevap

Kurumların faaliyet alanları genişledikçe kurum sahiplerinin rolleri, belirli oranda azalmakta ve kurumlar maddi kaynak temini için ortaklık ihtiyacı duymaktadırlar. Ortaklar, kurumun kârlılığı, yeni yatırımlar, kâr dağıtımı veya kârın anaparaya eklenmesi gibi konularla ilgilenen grubu oluşturmaktadır. Ortakların kurumun güçlendirilmesi, kredi alımları gibi finansal desteğin sağlanması ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin karar alımlarında söz sahibi oldukları söylenebilir. 
Ortakların bilgi alma hakkının yasalarla düzenlenmiş kısmı bir taraftan onların tüm bilgi ihtiyaçlarını karşılayamamakta, diğer taraftan da genel kurullarda onların güven ve sempatileri doğrultusunda mevcut yönetimin lehine oy kullanmalarını sağlamakta yeterli olmaktadır. Ortaklar yasal çerçeve içerisinde giderilen bilgi ihtiyaçlarına ilave olarak hisse senedini ellerinde bulundurdukları kurum yönetimlerinin kendilerine yakın ilgi göstermelerinin girişimin genel gidişatı hakkında sık sık bilgilendirilmelerini sahibi bulundukları pay senedinin kendilerine sağladığı bir hak olarak görmektedirler.
Kurumların halkla ilişkiler birimleri, ortakların bilgi edinme haklarına cevap verebilmek amacıyla programlar düzenlerler. Ortakların belirli aralıklarla kurumun yönetim merkezine davet edilmeleri, üretim personel gibi konularda bilgilendirilmeleri, kuruluşun çeşitli haberlerin yer aldığı kurum gazetelerinin yayınlanarak ortakların adreslerine postalanması, tek tek gelen küçük ortakların ortaklık haklarından yararlanmasına yardımcı olmak, onları iyi bir şekilde ağırlamak üzere küçük ortaklarla ilişkiler bürolarının devreye sokulması bu programların örnekleri arasında sayılabilir

48. Soru

Bir kurumun itibarında rol oynayan etkenler nelerdir? 

Cevap

Bir kurumun itibarında rol oynayan 4 etken vardır: 
1. Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi,
2. Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık,
3. Kurumun misyonu ve değerleri,
4. Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu

49. Soru

Mutlu çalışan kavramı nedir? 

Cevap

Mutlu bir iş ortamına sahip olan çalışanlar bulundukları kurumun olumlu imajının oluşturulması için bir halkla ilişkiler uzmanı gibi katkı sağlarlar. Kurumiçi halkla ilişkiler, çalışanların kuruma olan bağlılığını artırmayı amaçlar. Verimli üretim için çalışanın kurumuyla barışık olması öngörülmektedir. Çalışanın ekonomik anlamda görece tatmin edilmesi, mesleksel saygınlığının gözetilmesi ve kurumiçi iletişimin artırılması gerekmektedir. Mutlu çalışan kavramı son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Çalışanların mutlu olması demek sadece iyi bir maaş almaları ya da özlük haklarının sağlanmış olması demek değildir. Mutlu çalışanın ortaya çıkması için maddi-manevi birtakım unsurların ortaya konması gerekir.
Çalışanları mutlu çalışanlara dönüştürmek için yapılacaklar arasında özlük haklarının düzgün bir biçimde sağlanması, maaşların düzgün bir şekilde yatırılması, çalışanlara eğitim yatırımı yapılması, ödül-prim sisteminin sağlıklı işlemesi, motivasyon arttırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.

50. Soru

Kurum elçisi kavramı nedir? 

Cevap

Tüketiciler ve kamuoyu nezdinde itibarlı bir kurum olmak için öncelikle kurumiçi hedef kitleleri ve özellikle çalışanları, birer kurum elçisine dönüştürmek gerekir. Kurumun pazarlama iletişimi faaliyetlerinde çalışanların değeri göz ardı edilmemelidir. Bu durum profesyonel olarak ele alınıp stratejik anlamda planlandığında çalışanlar adeta kurumsal mesajları taşıyan kurumun elçileri olarak görülebilir. Çalışanların kurum elçisi olduklarının önemini kavrayanlar için söz konusu durum bir avantaj iken bu gerçeği dikkate almayan kurumlar için bu bir tehdit oluşturabilir. Diğer bir deyişle çalışanlar hem olumlu hem olumsuz mesaj taşıma potansiyeline sahiptir. Kurumun her çalışanı, kendi bulunduğu çevrede o kurumu temsil etmektedir. Hiçbir şey yapmasa dahi çalıştığı kurumun nasıl bir kurum olduğunu, ne düzeyde maaş ödendiğini, çalışma ortamının nasıl olduğunu, hangi ürün ve hizmetlerin üretildiğini ve personel ilişkilerinin nasıl olduğunu anlatmaktadır. Kurumun o çevrede iyi ya da kötü tanınmasına neden olacak bilgiler aktarmaktadır. Çalışanların çevrelerine sağlıklı bilgi aktarmalarını sağlamak için onlara doğru gerçek bilgiler ulaştırılmalı ve kurum ile ilgili konularda görüşlerini ve önerilerini alacak yöntemler geliştirilmelidir. 

51. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeden önce iç hedef kitle detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. bu analiz yapılırken sorulması gereken sorular nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeden önce iç hedef kitle detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.
• Çalışanların sayısı ve yapısı nedir?
• Örgütün çalışanlar gözünde itibarı nasıl?
• Kurum, genelde ne tarz iletişim taktikleri kullanmaktadır?
• Özel olarak kullanılan iletişim taktikleri var mıdır?
• Geçmişte kurum, çalışanlara yönelik iletişim programları oluşturdu mu?
• Eğer oluşturduysa bu programın sonuçları ne oldu, değerlendirmesi yapıldı mı? Değerlendirme nasıl yapıldı?
• Çalışanlarına bir bütün olarak bakıldığında örgütün güçlü ve zayıf yönleri, onları bekleyen tehditler ya da fırsatlar nedir?

52. Soru

Kurumiçi hedef kitleler hangi kategorilere ayrılabilir? 

Cevap

Kurumiçi hedef kitleler, şu şekilde alt kategorilere ayrılır. 
• Yönetim,
• Üst Düzey Çalışanlar,
• Orta Düzey Çalışanlar,
• Alt Düzey Çalışanlar,
• Yönetimde olmayanlar (çalışanlar),
• Uzmanlar,
• İdari Personel,
• Sekreterler,
• Üniformalı Çalışanlar,
• Şoför,
• Güvenlik,
• Diğer,
• Birlik temsilcileri,
• Diğer yönetim dışı kişiler.

53. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçları şunlardır:
1. Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
2. Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar beslemesini sağlamak,
3. Çalışanların yeni davranışlar benimsemesini sağlamak,
4. Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmalarını sağlamak,
5. Çalışanların kurumiçi iletişim programı hakkında geri beslemelerini ve değerlendirmelerini anlamak.

54. Soru

Kurumiçi halkala ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan başlıca araç ve yöntemler şunlardır:
• Örgüt çalışanlarına günlük dergiler,
• İşyerlerinde şikâyet ve haberleşme kutusu,
• Kurumiçi dergi-bülten
• Yönetimden haberler broşürü,
• Hoparlörle açıklamalar,
• Kuruluş toplantıları,
• Kuruluşun düzenlediği personel gezileri,
• Bölüm buluşmaları,
• Çalışanların iş sonrası buluşmaları,
• Dışa yönelik halkla ilişkiler çalışmalarına personelin katılması ve bilgilendirilmesi,
• Firmanın yönetimine katılma,
• Ödüllendirmeler,
• İşletmede çalışan herkesin görüşünün alınması,
• Danışma, şikâyet ya da dilek kutuları,
• Kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi,
• Yıllık faaliyet raporları,
• Ödül törenleri,
• Eğitim kampları,
• Yıldönümü etkinlikleri,
• Yarışmalar,
• Kurumiçi sosyal ağ,
• Kurumiçi ilan-iletişim panoları,
• Üst düzey yöneticiler tarafından günlük kısa bilgiler verilmesi,
• Yaş günü ya da doğum günü kutlamaları

55. Soru

Halkla ilişkiler etkinlikleri programlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler etkinlikleri programlanırken özellikle göz önünde bulundurulması gereken nokta etkinliklerin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Halkla ilişkiler çalışmaları hedef kitle ile sürekli temas sağlayacak şekilde düzenlendiği takdirde hem bu çalışmaların etkisi artacak hem de söz konusu kurumun imajı hedef kitle zihninde her zaman çok daha canlı olacaktır. Kurumiçi halkla ilişkilerde tek seferlik büyük bir etkinlik yaparak geriye çekilmek ve başka etkinlik gerçekleştirmemek yanlış bir davranıştır. Düzenli bir şekilde iç hedef kitlelere yönelik etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.