Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
4
A+
A-

Kriz Öncesi Yapılacak Çalışmalar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kriz İletişimi Ve Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kriz Öncesi Yapılacak Çalışmalar

1. Soru

Kriz sinyallerinin algılanarak ve yorumlanarak krizin açık ve net olarak ortaya çıkmadığı dönemlerde yapılan kriz yönetimi ve kriz
çalışmalarına ne ad verilir?

Cevap

Proaktif kriz yönetimi yaklaşımı adı verilmektedir.


2. Soru

Proaktif kriz yönetimi yaklaşımının yetersiz kaldığı, krizin fiilen ortaya çıktığı ve krizin işletme üzerindeki etkilerini minimuma indirmeye çalışan kriz yönetimine ne ad verilmektedir? 

Cevap

Reaktif kriz yönetimi yaklaşımı 


3. Soru

Krize karşı plan nedir? 

Cevap

Bir işletmenin belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşması için neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapılacağını ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağını gösteren taslağa plan denilmektedir. 


4. Soru

Krize karşı planlama nedir?

Cevap

Bir işletmenin belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşması için neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapılacağını ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağını gösteren sürece planlama denmektedir. 


5. Soru

İşletmelerde geniş bir karakter gösteren ve tüm işletmeyi kapsayan ileri düzeydeki planlamaya ne ad verilir? 

Cevap

İşletmelerde geniş bir karakter gösteren ve tüm işletmeyi kapsayan ileri düzeydeki planlama stratejik planlama adı verilir. 


6. Soru

Hangi mal ve hizmetin üretildiğini, kimler için nasıl bir süreçle üretildiğini ve işletmenin felsefesini, değerlerini ortaya koyan varoluş nedeni hangi kavram ile açıklanabilir?

Cevap

Misyon kavramı hangi mal ve hizmetin üretildiğini, kimler için nasıl bir süreçle üretildiğini ve işletmenin felsefesini, değerlerini ortaya koyan varoluş nedenidir. 


7. Soru

İşletmeler kendilerine ait bir kriz yönetim planı hazırlarken hangi unsurları dikkate almalıdır?

Cevap

İşletmeler kendilerine ait bir kriz yönetim planı hazırlarken örgüt yapılarını, kültürlerini, kullandıkları sistemleri ve teknolojileri, sahip oldukları insan kaynaklarını, sermaye yapılarını, nakit akışlarını ve pazar payları gibi unsurları dikkate almalıdırlar. 


8. Soru

İç ve dış çevre analizi işletmeler açısından neden hayati önem taşımaktadır?

Cevap

Krizler iç ve dış çevresel faktörlerden kaynaklı olarak meydana geldiğinden dolayı iç ve dış çevre
analizi işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır.


9. Soru

Çevre analizinde ilk olarak yapılması gereken iş nedir?

Cevap

Çevre analizinde ilk önce uluslararası çevre ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, hukuki, teknolojik faktörlerin ve değişimlerin analizi yapılarak işletme için etkileri incelenmelidir.


10. Soru

Bir işletmede  en iyi örgüt yapısı neye göre değişmektedir?

Cevap

Bir işletme için her zaman her yerde en uygun tek bir örgüt yapısından söz etmek mümkün değildir. En iyi örgüt yapısı işletmenin içinde bulunduğu koşullara göre değişmektedir.


11. Soru

Çevre koşullarının dengeli ve durgun, değişim hızının çok az olduğu durumlarda ne tür bir örgüt yapısı uygundur?

Cevap

Çevre koşullarının dengeli ve durgun, değişim hızının çok az olduğu durumlarda mekanik örgüt yapısı uygundur.


12. Soru

Hangi örgüt yapısında, düşüncelere, yeni fikirlere, girişime önem verildiğini gören çalışanlar hem değişim önerebilirler hem de her türlü değişime ve krize hazır olurlar?

Cevap

Organik Örgüt yapısı 


13. Soru

 Hangi örgüt yapıları, çabuk hareket edebilen ve çevresel değişimlere daha kolay ve hızlı tepki verebilen organizasyon yapılarıdır?

Cevap

Esnek örgüt yapıları


14. Soru

Kalite nasıl sağlanır?

Cevap

Kalite müşterinin üründen beklentilerini karşılamakla sağlanır.


15. Soru

Toplam kalite yönetiminde dış müşteri memnuniyeti neye bağlıdır?

Cevap

Toplam kalite yönetiminde dış müşteri memnuniyeti iç müşteri memnuniyetine bağlıdır.


16. Soru

Toplam kalite yönetiminin temel felsefelerinden birini oluşturan Kaizen ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplam kalite yönetiminin temel felsefelerinden birini oluşturan Kaizen, sürekli olarak gelişmeyi ve iyileştirmeyi ifade etmektedir.


17. Soru

Değişim mühendisliğinin uygulanmasında, mevcut süreçlerin ve bunların içindeki hali hazır işlerin dökümünün yapılması hangi safhaya denk düşmektedir?

Cevap

Birinci safha 


18. Soru

Bir işletmenin yalın olması demek ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir işletmenin yalın olması demek ihtiyaç duyulmayan gereksiz işlemlerden arındırılması demektir.


19. Soru

İşletmeleri yalın organizasyon haline getiren en önemli araçlar hangileridir?

Cevap

İşletmeleri yalın organizasyon haline getiren en önemli araçlar bilgi teknolojileridir.


20. Soru

Bir işletmenin en üstün performansa ulaşması amacıyla en iyi uygulamaları tespit etmesi, kendine örnek alması ve bu uygulamaları kendi bünyesinde uygulama çalışmasına ne ad verilir?

Cevap

Kıyaslama (Benchmarking)


1. Soru

Kriz sinyallerinin algılanarak ve yorumlanarak krizin açık ve net olarak ortaya çıkmadığı dönemlerde yapılan kriz yönetimi ve kriz
çalışmalarına ne ad verilir?

Cevap

Proaktif kriz yönetimi yaklaşımı adı verilmektedir.

2. Soru

Proaktif kriz yönetimi yaklaşımının yetersiz kaldığı, krizin fiilen ortaya çıktığı ve krizin işletme üzerindeki etkilerini minimuma indirmeye çalışan kriz yönetimine ne ad verilmektedir? 

Cevap

Reaktif kriz yönetimi yaklaşımı 

3. Soru

Krize karşı plan nedir? 

Cevap

Bir işletmenin belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşması için neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapılacağını ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağını gösteren taslağa plan denilmektedir. 

4. Soru

Krize karşı planlama nedir?

Cevap

Bir işletmenin belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşması için neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapılacağını ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağını gösteren sürece planlama denmektedir. 

5. Soru

İşletmelerde geniş bir karakter gösteren ve tüm işletmeyi kapsayan ileri düzeydeki planlamaya ne ad verilir? 

Cevap

İşletmelerde geniş bir karakter gösteren ve tüm işletmeyi kapsayan ileri düzeydeki planlama stratejik planlama adı verilir. 

6. Soru

Hangi mal ve hizmetin üretildiğini, kimler için nasıl bir süreçle üretildiğini ve işletmenin felsefesini, değerlerini ortaya koyan varoluş nedeni hangi kavram ile açıklanabilir?

Cevap

Misyon kavramı hangi mal ve hizmetin üretildiğini, kimler için nasıl bir süreçle üretildiğini ve işletmenin felsefesini, değerlerini ortaya koyan varoluş nedenidir. 

7. Soru

İşletmeler kendilerine ait bir kriz yönetim planı hazırlarken hangi unsurları dikkate almalıdır?

Cevap

İşletmeler kendilerine ait bir kriz yönetim planı hazırlarken örgüt yapılarını, kültürlerini, kullandıkları sistemleri ve teknolojileri, sahip oldukları insan kaynaklarını, sermaye yapılarını, nakit akışlarını ve pazar payları gibi unsurları dikkate almalıdırlar. 

8. Soru

İç ve dış çevre analizi işletmeler açısından neden hayati önem taşımaktadır?

Cevap

Krizler iç ve dış çevresel faktörlerden kaynaklı olarak meydana geldiğinden dolayı iç ve dış çevre
analizi işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır.

9. Soru

Çevre analizinde ilk olarak yapılması gereken iş nedir?

Cevap

Çevre analizinde ilk önce uluslararası çevre ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, hukuki, teknolojik faktörlerin ve değişimlerin analizi yapılarak işletme için etkileri incelenmelidir.

10. Soru

Bir işletmede  en iyi örgüt yapısı neye göre değişmektedir?

Cevap

Bir işletme için her zaman her yerde en uygun tek bir örgüt yapısından söz etmek mümkün değildir. En iyi örgüt yapısı işletmenin içinde bulunduğu koşullara göre değişmektedir.

11. Soru

Çevre koşullarının dengeli ve durgun, değişim hızının çok az olduğu durumlarda ne tür bir örgüt yapısı uygundur?

Cevap

Çevre koşullarının dengeli ve durgun, değişim hızının çok az olduğu durumlarda mekanik örgüt yapısı uygundur.

12. Soru

Hangi örgüt yapısında, düşüncelere, yeni fikirlere, girişime önem verildiğini gören çalışanlar hem değişim önerebilirler hem de her türlü değişime ve krize hazır olurlar?

Cevap

Organik Örgüt yapısı 

13. Soru

 Hangi örgüt yapıları, çabuk hareket edebilen ve çevresel değişimlere daha kolay ve hızlı tepki verebilen organizasyon yapılarıdır?

Cevap

Esnek örgüt yapıları

14. Soru

Kalite nasıl sağlanır?

Cevap

Kalite müşterinin üründen beklentilerini karşılamakla sağlanır.

15. Soru

Toplam kalite yönetiminde dış müşteri memnuniyeti neye bağlıdır?

Cevap

Toplam kalite yönetiminde dış müşteri memnuniyeti iç müşteri memnuniyetine bağlıdır.

16. Soru

Toplam kalite yönetiminin temel felsefelerinden birini oluşturan Kaizen ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplam kalite yönetiminin temel felsefelerinden birini oluşturan Kaizen, sürekli olarak gelişmeyi ve iyileştirmeyi ifade etmektedir.

17. Soru

Değişim mühendisliğinin uygulanmasında, mevcut süreçlerin ve bunların içindeki hali hazır işlerin dökümünün yapılması hangi safhaya denk düşmektedir?

Cevap

Birinci safha 

18. Soru

Bir işletmenin yalın olması demek ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir işletmenin yalın olması demek ihtiyaç duyulmayan gereksiz işlemlerden arındırılması demektir.

19. Soru

İşletmeleri yalın organizasyon haline getiren en önemli araçlar hangileridir?

Cevap

İşletmeleri yalın organizasyon haline getiren en önemli araçlar bilgi teknolojileridir.

20. Soru

Bir işletmenin en üstün performansa ulaşması amacıyla en iyi uygulamaları tespit etmesi, kendine örnek alması ve bu uygulamaları kendi bünyesinde uygulama çalışmasına ne ad verilir?

Cevap

Kıyaslama (Benchmarking)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.