Klavye Öğretimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
7
A+
A-

Yazım Yanlışları Ve Hız Hesabı

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Klavye Öğretimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yazım Yanlışları Ve Hız Hesabı

1. Soru

On parmak klavye öğrenmenin temel amacı nedir?

Cevap

On parmak klavye öğrenmemizin temel amacı hatasız ve hızlı yazmaktır.


2. Soru

kuram ve uygulamata,çağın gereklerine bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut ve bakışp açısı edinilen pazarlama alanında, öneini ve güncelliğini hiçyitirmeyen en temel boyutlardan birisi birisi iletişimdir.

Yukarıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek cümleyi yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Kuram ve uygulamada, çağın gereklerine bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut ve bakış açısı edinilen pazarlama alanında, önemini ve güncelliğini hiç yitirmeyen en temel boyutlardan birisi iletişimdir.


3. Soru

Ektin iletişim, müşteri ilişkilerinde başarının da ön koşuhlarından biridir.Müşteri ilişkileri , işltme personelinin müşeriyle olan tümq iletişim sürecini kapsamaktadır.

Yukarıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek cümleyi yazım kurallarına uygun olarak yazınız. 

Cevap

Etkin iletişim, müşteri ilişkilerinde başarının da ön koşullarından biridir. Müşteri ilişkileri, işletme personelinin müşteriyle olan tüm iletişim sürecini kapsamaktadır


4. Soru

Diğer işletmelere oranla oranla sağlık hmizmeti veren özeal sağlık kurumlarında müşteri ilişkileri ve iletişiminin aryıcalıklı bir ömeme sahip olduğu söylenebilir. bunun nedeni insan sağlığının öncelikli deser oluşudur . Bu nedele sağlık personeli ile arasında kurulan iletişimin de satlıklı olması, hem işletme açısından hem de müşteri açısından çok önemlidir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Diğer işletmelere oranla sağlık hizmeti veren özel sağlık kurumlarında müşteri ilişkileri ve iletişiminin ayrıcalıklı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bunun nedeni insan sağlığının öncelikli değer oluşudur. Bu nedenle sağlık personeli ile müşteri arasında kurulan iletişimin de sağlıklı olması, hem işletme açısından hem de müşteri açısından çok önemlidir.


5. Soru

Modern teknoloi kullanımının ve ürünkalitesinin birbirine çok yakın olduğu günümüzde işletmelerin, diğer iletmelerle rekabet edebilmeleri, fakr yaratabilmeleri, tecrih edilmeleri; kısacası müşşterilerini daimi mütşeri haline getiribilmeleri için tüm porselenin müşteri müşteri ilişkilerini çok iyyi bilmessi ve uygulamasıkaçınılmaz olmuştur.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Modern teknoloji kullanımının ve ürün kalitesinin birbirine çok yakın olduğu günümüzde işletmelerin, diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri, fark yaratabilmeleri, tercih edilmeleri; kısacası müşterilerini daimi müşteri haline getirebilmeleri için tüm personelin müşteri ilişkilerini çok iyi bilmesi ve uygulaması kaçınılmaz olmuştur.


6. Soru

müşteri ilikilerinin bajarılı olmasının ön koşulklarından biriasi de dosrudan doğruya insandan kaymaklanan hataların enaza indirilmesidir ki ki, bu da ancak sahlıklı bir iletişim ile olanaklıdır. İletişimde insan unsuru önemlidir ancak başarı için yeterli değildir. ilketişim sürecinde kullanılan teknik donanımın işletmenin amaçlarına ve çağın teknolojik gelişmelerine uygun olması , personelin tüm iletişim türleriniş çoak iyi bilmesi ve uygulaması gerekir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Müşteri ilişkilerinin başarılı olmasının ön koşullarından birisi de doğrudan doğruya insandan kaynaklanan hataların en aza indirilmesidir ki, bu da ancak sağlıklı bir iletişim ile olanaklıdır. İletişimde insan unsuru önemlidir ancak başarı için yeterli değildir. İletişim sürecinde kullanılan teknik donanımın işletmenin amaçlarına ve çağın teknolojik gelişmelerine uygun olması, personelin tüm iletişim türlerini çok iyi bilmesi ve uygulaması gerekir.


7. Soru

Klavye kullanımında hız ne demektir?

Cevap

Klavye kullanımında hız, “bir dakikada yazılan kelime veya yapılan vuruş sayısı” demektir.


8. Soru

Klavye kullanımında hız ölçmeleri kaç dakika verilerek yapılır?

Cevap

Hız ölçmeleri, üç veya beş dakika süre verilerek yapılır. Genelde beş dakika süre verilmesi tercih edilmektedir.


9. Soru

Beş dakikalık sürede 200 kelime yazan ve 10 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

38


10. Soru

Beş dakikalık sürede 120 kelime yazan ve 5 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

120 – (5 x 10) = 70

70 : 5 = 14.


11. Soru

Beş dakikalık sürede 220 kelime yazan ve 20 yanlışı olan bir öğrencinin beş dakikadaki net hızı kaçtır?

Cevap

220 – (20x 10) = 20.


12. Soru

Yanlışlar hesaba katılmadan bulunan hıza ne denir?

Cevap

Dakikalık Brüt Hız


13. Soru

Dakikalık Net Hız nasıl bulunur?

Cevap

Öğrenciye verilen süre içersinde yazılan kelime toplamından her yanlış için “on kelime” ceza indirimi yapılarak, verilen süreye bölünürse “Dakikalık Net Hız” (DNH) bulunur.


14. Soru

Beş dakikalık sürede 300 kelime yazan ve 15 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

300-15=285

285:5=57


15. Soru

Üç dakikalık sürede 124 kelime yazan ve 19 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

 124-19=105

105:3=35


16. Soru

Üç dakikalık sürede 180 kelime yazan ve 15  yanlışı olan bir öğrencinin üç dakikadaki net hızı kaçtır?

Cevap

180 – (3 x 10) = 150


17. Soru

Üç dakikalık sürede 120 kelime yazan ve 5 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

120 – (3 x 10) = 90

90:3= 30.


18. Soru

Üç dakikalık sürede 96 kelime yazan ve 3 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

96 – (3 x 10) = 66

66:3=22


19. Soru

Beş dakikalık sürede 100 kelime yazan ve 3 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

100 – (5 x 10) = 50

50:5=10


20. Soru

Beş dakikalık sürede 145 kelime yazan ve 4 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

145 – (4x 10) = 105

105:5=21


1. Soru

On parmak klavye öğrenmenin temel amacı nedir?

Cevap

On parmak klavye öğrenmemizin temel amacı hatasız ve hızlı yazmaktır.

2. Soru

kuram ve uygulamata,çağın gereklerine bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut ve bakışp açısı edinilen pazarlama alanında, öneini ve güncelliğini hiçyitirmeyen en temel boyutlardan birisi birisi iletişimdir.

Yukarıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek cümleyi yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Kuram ve uygulamada, çağın gereklerine bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut ve bakış açısı edinilen pazarlama alanında, önemini ve güncelliğini hiç yitirmeyen en temel boyutlardan birisi iletişimdir.

3. Soru

Ektin iletişim, müşteri ilişkilerinde başarının da ön koşuhlarından biridir.Müşteri ilişkileri , işltme personelinin müşeriyle olan tümq iletişim sürecini kapsamaktadır.

Yukarıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek cümleyi yazım kurallarına uygun olarak yazınız. 

Cevap

Etkin iletişim, müşteri ilişkilerinde başarının da ön koşullarından biridir. Müşteri ilişkileri, işletme personelinin müşteriyle olan tüm iletişim sürecini kapsamaktadır

4. Soru

Diğer işletmelere oranla oranla sağlık hmizmeti veren özeal sağlık kurumlarında müşteri ilişkileri ve iletişiminin aryıcalıklı bir ömeme sahip olduğu söylenebilir. bunun nedeni insan sağlığının öncelikli deser oluşudur . Bu nedele sağlık personeli ile arasında kurulan iletişimin de satlıklı olması, hem işletme açısından hem de müşteri açısından çok önemlidir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Diğer işletmelere oranla sağlık hizmeti veren özel sağlık kurumlarında müşteri ilişkileri ve iletişiminin ayrıcalıklı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bunun nedeni insan sağlığının öncelikli değer oluşudur. Bu nedenle sağlık personeli ile müşteri arasında kurulan iletişimin de sağlıklı olması, hem işletme açısından hem de müşteri açısından çok önemlidir.

5. Soru

Modern teknoloi kullanımının ve ürünkalitesinin birbirine çok yakın olduğu günümüzde işletmelerin, diğer iletmelerle rekabet edebilmeleri, fakr yaratabilmeleri, tecrih edilmeleri; kısacası müşşterilerini daimi mütşeri haline getiribilmeleri için tüm porselenin müşteri müşteri ilişkilerini çok iyyi bilmessi ve uygulamasıkaçınılmaz olmuştur.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Modern teknoloji kullanımının ve ürün kalitesinin birbirine çok yakın olduğu günümüzde işletmelerin, diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri, fark yaratabilmeleri, tercih edilmeleri; kısacası müşterilerini daimi müşteri haline getirebilmeleri için tüm personelin müşteri ilişkilerini çok iyi bilmesi ve uygulaması kaçınılmaz olmuştur.

6. Soru

müşteri ilikilerinin bajarılı olmasının ön koşulklarından biriasi de dosrudan doğruya insandan kaymaklanan hataların enaza indirilmesidir ki ki, bu da ancak sahlıklı bir iletişim ile olanaklıdır. İletişimde insan unsuru önemlidir ancak başarı için yeterli değildir. ilketişim sürecinde kullanılan teknik donanımın işletmenin amaçlarına ve çağın teknolojik gelişmelerine uygun olması , personelin tüm iletişim türleriniş çoak iyi bilmesi ve uygulaması gerekir.

Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını tespit ederek paragrafı yazım kurallarına uygun olarak yazınız.

Cevap

Müşteri ilişkilerinin başarılı olmasının ön koşullarından birisi de doğrudan doğruya insandan kaynaklanan hataların en aza indirilmesidir ki, bu da ancak sağlıklı bir iletişim ile olanaklıdır. İletişimde insan unsuru önemlidir ancak başarı için yeterli değildir. İletişim sürecinde kullanılan teknik donanımın işletmenin amaçlarına ve çağın teknolojik gelişmelerine uygun olması, personelin tüm iletişim türlerini çok iyi bilmesi ve uygulaması gerekir.

7. Soru

Klavye kullanımında hız ne demektir?

Cevap

Klavye kullanımında hız, “bir dakikada yazılan kelime veya yapılan vuruş sayısı” demektir.

8. Soru

Klavye kullanımında hız ölçmeleri kaç dakika verilerek yapılır?

Cevap

Hız ölçmeleri, üç veya beş dakika süre verilerek yapılır. Genelde beş dakika süre verilmesi tercih edilmektedir.

9. Soru

Beş dakikalık sürede 200 kelime yazan ve 10 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

38

10. Soru

Beş dakikalık sürede 120 kelime yazan ve 5 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

120 – (5 x 10) = 70

70 : 5 = 14.

11. Soru

Beş dakikalık sürede 220 kelime yazan ve 20 yanlışı olan bir öğrencinin beş dakikadaki net hızı kaçtır?

Cevap

220 – (20x 10) = 20.

12. Soru

Yanlışlar hesaba katılmadan bulunan hıza ne denir?

Cevap

Dakikalık Brüt Hız

13. Soru

Dakikalık Net Hız nasıl bulunur?

Cevap

Öğrenciye verilen süre içersinde yazılan kelime toplamından her yanlış için “on kelime” ceza indirimi yapılarak, verilen süreye bölünürse “Dakikalık Net Hız” (DNH) bulunur.

14. Soru

Beş dakikalık sürede 300 kelime yazan ve 15 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

300-15=285

285:5=57

15. Soru

Üç dakikalık sürede 124 kelime yazan ve 19 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık brüt hızı kaçtır?

Cevap

 124-19=105

105:3=35

16. Soru

Üç dakikalık sürede 180 kelime yazan ve 15  yanlışı olan bir öğrencinin üç dakikadaki net hızı kaçtır?

Cevap

180 – (3 x 10) = 150

17. Soru

Üç dakikalık sürede 120 kelime yazan ve 5 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

120 – (3 x 10) = 90

90:3= 30.

18. Soru

Üç dakikalık sürede 96 kelime yazan ve 3 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

96 – (3 x 10) = 66

66:3=22

19. Soru

Beş dakikalık sürede 100 kelime yazan ve 3 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

100 – (5 x 10) = 50

50:5=10

20. Soru

Beş dakikalık sürede 145 kelime yazan ve 4 yanlışı olan bir öğrencinin dakikalık net hızı kaçtır?

Cevap

145 – (4x 10) = 105

105:5=21

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.