Klavye Öğretimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
7
A+
A-

Klavye Tekniklerine İlişkin Genel Bilgiler

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Klavye Öğretimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Klavye Tekniklerine İlişkin Genel Bilgiler

1. Soru

Ara çubuğunun (Space bar) fonksiyonu nedir? 

Cevap

Ara Çubuğu (Space Bar) : İmleci sağa doğru hareket ettirmek ve harfler arasında boşluk bırakmak istediğimiz zaman kullanılır.


2. Soru

Elleri klavyeye yaslamak neye sebep olur?

Cevap

Eller ya da bilekler klavyeye ya da masaya yaslanmamalıdır, elleri klavyeye yaslamak kan dolaşımınızı engelleyerek hızınızı keser


3. Soru

Klavyenin bölümleri nelerdir?

Cevap

Klavyenin bölümleri: Bir bilgisayar klavyesi; “klavye tuşları” (harf, rakam vb), “sayısal tuş bölümü” (rakam, işaret vb), “fonksiyon tuşları bölümü” (bilgisayara komut vermeye yarayan tuşlar), “hareket tuşları”ndan (imleçe yön veren tuşlar) oluşur.


4. Soru

Klavye kullanmayı öğrenmek ve doğru kullanmak ne açıdan önemlidir?

Cevap

Teknolojiyi mümkün olabildiğince etkin, verimli kullanmanın ilk adımı klavye kullanımı öğrenilerek atılabilir. Çünkü klavye, elimizdeki bilginin, verinin elektronik-sayısal (dijital) ortama ya da bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan “olmazsa olmaz”, temel araçtır. Bilginin, verinin işlenmesi, kullanılması ancak bu aktarımdan sonra gerçekleşebilir. İlk adımı yanlış ya da gelişigüzel atmak tüm bir süreci olumsuz etkileyeceği içindir ki, klavye kullanmayı öğrenmek ve doğru kullanmak çok büyük önem taşır.


5. Soru

Kontrol (Ctrl) Tuşunun fonksiyonu nedir?

Cevap

Kontrol (Ctrl) Tuşu: Klavyedeki diğer tuşlara fonksiyon yüklemek için kullanılan tuştur


6. Soru

Klavyede bulunan sıralar nelerdir?

Cevap

Sıralar: F klavye üzerinde (fonksiyon tuşları hariç) bizim on parmakla yazabileceğimiz temel olarak dört sıra bulunmaktadır. Bunlar; “BİRİNCİ SIRA, ÜST SIRA, TEMEL SIRA ve ALT SIRA”dır.


7. Soru

Standart Türk Klavyesi ne zaman oluşturuldu?

Cevap

1945’te başlayan çalışmalar, 1955’te tamamlanarak onbinlerce kelime üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Türk Dili’nin niteliklerine uygun olarak standart Türk klavyesi oluşturuldu.


8. Soru

Klavye nedir?

Cevap

Klavye, bilgisayar ya da daktilonun ön kısmında bulunan harf, rakam, noktalama işaretleri, semboller vb’den oluşan tuşlar topluluğuna denir. Klavye, bir anlamda “veri girişinin yapılmasına olanak sağlayan araçtır” diyebiliriz.


9. Soru

Klavye karşısındaki doğru oturuş ve duruş pozisyonu nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Sandalyenin yüksekliği kişinin klavyeye rahat uzanacağı ve rahat oturacağı şekilde ayarlanmalıdır.
 • Sandalyede sırt dik ve sandalyenin arkasına hafifçe yaslanmış olmalıdır.
 • Dirsekler rahat bırakılmalı, vücuda yakın olmalıdır.
 • Klavyeye karın bölgesi klavyeye dayanacak kadar yakın ya da kollar dümdüz uzanacak kadar uzak oturmayınız.
 • Bacaklar birbirine paralel ve ayakların her ikisi de yerle temas halinde, ancak biri diğerinden biraz önde olmalıdır

10. Soru

Standart Türk Klavyesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Standart Türk Klavyesinin özellikleri:

 • Türkçe sözcüklerdeki bir ünlü-bir ünsüz bağlantısı göz önünde tutularak, iki elin parmaklarının birbiri arkasına sıra ile kullanılabilmesini sağlamak için 8 ünlü harf sol elde, çok kullanılan ünsüz harfler (k, l, m, gibi) sağ elde toplanmıştır. Türkçe’de daha az kullanılan ünsüzler de (j ve ğ gibi) sol elde toplanmıştır.
 • Parmaklara düşen yük oranları, parmakların fiziksel gücü ve hareket yetenekleri göz önünde tutularak düzenlenmiştir. (İşaret parmakları %51,2, orta parmaklar %23,4, yüzük parmakları 16,6, küçük parmaklar %8,8)
 • Bir el ile arka arkaya iki harfin yazılma oranı %10’dur ve bir parmak ile birbiri arkasına vurma oranı %1’dir.
 • Ellere düşen yük oranı hemen hemen aynıdır; sol el %49, sağ el %51.

11. Soru

Ara çubuğun kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Ara çubuğunun kullanımında sol parmak hiç kullanılmadığı ve “dokuz” parmakla yazıldığı halde bu klavye tekniğine on parmak denir. Ara çubuğuna sadece sağ elin baş parmağıyla vurulur. Başka bir parmakla ara çubuğuna vurulmamalıdır. Vurma hareketi dokunup çekme şeklinde olmalıdır, başparmağınızı uzun süre ara çubuğunda tutarsanız örnekte görüldüğü gibi kelimeler arasında fazla boşluk vermiş olursunuz. Eğer ara çubuğuna vurmayı unutursanız, hem yazım kurallarına uygun olmaz hem de göze hoş
görünmez. 


12. Soru

Enter (return) tuşunun kullanımı nasıldır?

Cevap

Herhangi bir metni yazarken alt satıra geçmek, paragraflar arasında boşluk bırakmak amacıyla kullanılan tuştur. Klavyede üst sıra ve temel sıra tuşlarının hemen sağındaki (diğer harf tuşlarından büyük olan) ve “ters L”ye benzeyen tuştur. “Y” tuşunda duran sağ elin serçe parmağı “Enter” tuşuna uzanır, vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir.


13. Soru

21. yüzyıl hangi açıdan önemli bir rol oynamaktadır?

Cevap

21. yüzyıl, bilgiye sahip olmak kadar, sahip olunan bilgiyi işlemenin, paylaşmanın, aktarmanın, etkin kullanmanın ve iletişimin de önemli rol oynayacağı bir çağ olacaktır.


14. Soru

TAkip edilecek metin hangi tarafa konulmalıdır? Neden?

Cevap

Takip edilecek metni sol tarafa yerleştirilmelidir. Çünkü hem fare (mouse) hem de klavyedeki sayı tuşları sağ tarafta bulunmaktadır. Bu engeller nedeniyle sağa uzanmak yerine yazacağımız metni sol tarafımıza yerleştirmek daha rahat çalışmamızı sağlayabilir


15. Soru

“İletişim ve bilgi çağı” olarak adlandırılan çağ hangi çağdır?

Cevap

20. yüzyıl, “iletişim ve bilgi çağı” olarak adlandırılmıştır.


16. Soru

Neden “F” klavye kullanılmalıdır?

Cevap

Q klavyenin bilimsel ve dilsel bir dayanağı olmamasına karşılık, Türkçe F klavye ciddi araştırmaların, incelemelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Parmak hareketleri, Türkçe’de sık kullanılan harflerin belirlenmesi ve istatistiklerinin çıkartılması gibi ayrıntılı çalışmalardan sonra Türkçe’nin mantıklı, akılcı ve ergonomik bir uzantısı olarak F klavyeye ulaşılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalar da F klavye kullanmanın her açıdan daha uygun olduğu sonucunu vermiştir.


17. Soru

Alt tuşunun görevi nedir?

Cevap

Alt Tuşu: Klavyedeki tuşlara ikinci ve üçüncü fonksiyon yüklemek istediğimiz zaman kullanılan tuşlardır.


18. Soru

Doğru oturuş pozisyonundan sonra eller klavyeye nasıl yerleştirilmelidir?

Cevap

Doğru oturuş pozisyonuna geçtikten sonra, ellerinizi temel sıra tuşları üzerine aşağıdaki kurallara dikkat ederek yerleştirmelisiniz. Parmaklar avucun içinde küçük bir top varmışçasına bükülür.
Sonra sağ elin işaret parmağı “K”ye, sol elin işaret parmağı “A”ya götürülerek, dörder parmak, tuşlara tırnak uçları gelecek şekilde yerleştirilir.


19. Soru

Bilgisayar klavyesinin tuşlarına vururken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bilgisayar klavyesinin tuşlarına vururken şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Tuşlara ani ve kesin hareketlerle vurulmalıdır.
 • Tuşa dokunan parmağı hemen geri çekmelisiniz.
 • Tuşlara tırnak uçlarıyla hafifçe dokunulmalıdır.
 • Klavyede on parmak yazarken parmaklar sürekli temel sıra tuşları üzerinde durur. Alt veya üst sıra tuşlarına vuruş yapmak gerektiğinde sadece vuruşu yapacak olan parmak hareket eder ve vuruşunu yaptıktan sonra tekrar temel sıradaki yerini alır.

20. Soru

Büyük harf tuşu klavyede nerededir ve nasıl kullanılır?

Cevap

Büyük harf tuşu, bilgisayar klavyesinde biri virgül tuşunun “,” ve diğeri de “j” tuşunun yanında olmak üzere, genellikle bir klavyede iki tane bulunan, üzerinde yukarı doğru içi boş bir ok işareti olan “ ” ya da üzerinde “Shift” yazan tuştur. Bu tuş klavye üzerinde iki tanedir çünkü; herhangi bir harfi büyük harfle yazmak istediğiniz zaman; Yazacağınız harf “sağ ele aitse sol taraftaki büyük harf tuşuna”,
“sol ele aitse sağ taraftaki büyük harf tuşuna” basılır.


1. Soru

Ara çubuğunun (Space bar) fonksiyonu nedir? 

Cevap

Ara Çubuğu (Space Bar) : İmleci sağa doğru hareket ettirmek ve harfler arasında boşluk bırakmak istediğimiz zaman kullanılır.

2. Soru

Elleri klavyeye yaslamak neye sebep olur?

Cevap

Eller ya da bilekler klavyeye ya da masaya yaslanmamalıdır, elleri klavyeye yaslamak kan dolaşımınızı engelleyerek hızınızı keser

3. Soru

Klavyenin bölümleri nelerdir?

Cevap

Klavyenin bölümleri: Bir bilgisayar klavyesi; “klavye tuşları” (harf, rakam vb), “sayısal tuş bölümü” (rakam, işaret vb), “fonksiyon tuşları bölümü” (bilgisayara komut vermeye yarayan tuşlar), “hareket tuşları”ndan (imleçe yön veren tuşlar) oluşur.

4. Soru

Klavye kullanmayı öğrenmek ve doğru kullanmak ne açıdan önemlidir?

Cevap

Teknolojiyi mümkün olabildiğince etkin, verimli kullanmanın ilk adımı klavye kullanımı öğrenilerek atılabilir. Çünkü klavye, elimizdeki bilginin, verinin elektronik-sayısal (dijital) ortama ya da bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan “olmazsa olmaz”, temel araçtır. Bilginin, verinin işlenmesi, kullanılması ancak bu aktarımdan sonra gerçekleşebilir. İlk adımı yanlış ya da gelişigüzel atmak tüm bir süreci olumsuz etkileyeceği içindir ki, klavye kullanmayı öğrenmek ve doğru kullanmak çok büyük önem taşır.

5. Soru

Kontrol (Ctrl) Tuşunun fonksiyonu nedir?

Cevap

Kontrol (Ctrl) Tuşu: Klavyedeki diğer tuşlara fonksiyon yüklemek için kullanılan tuştur

6. Soru

Klavyede bulunan sıralar nelerdir?

Cevap

Sıralar: F klavye üzerinde (fonksiyon tuşları hariç) bizim on parmakla yazabileceğimiz temel olarak dört sıra bulunmaktadır. Bunlar; “BİRİNCİ SIRA, ÜST SIRA, TEMEL SIRA ve ALT SIRA”dır.

7. Soru

Standart Türk Klavyesi ne zaman oluşturuldu?

Cevap

1945’te başlayan çalışmalar, 1955’te tamamlanarak onbinlerce kelime üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Türk Dili’nin niteliklerine uygun olarak standart Türk klavyesi oluşturuldu.

8. Soru

Klavye nedir?

Cevap

Klavye, bilgisayar ya da daktilonun ön kısmında bulunan harf, rakam, noktalama işaretleri, semboller vb’den oluşan tuşlar topluluğuna denir. Klavye, bir anlamda “veri girişinin yapılmasına olanak sağlayan araçtır” diyebiliriz.

9. Soru

Klavye karşısındaki doğru oturuş ve duruş pozisyonu nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Sandalyenin yüksekliği kişinin klavyeye rahat uzanacağı ve rahat oturacağı şekilde ayarlanmalıdır.
 • Sandalyede sırt dik ve sandalyenin arkasına hafifçe yaslanmış olmalıdır.
 • Dirsekler rahat bırakılmalı, vücuda yakın olmalıdır.
 • Klavyeye karın bölgesi klavyeye dayanacak kadar yakın ya da kollar dümdüz uzanacak kadar uzak oturmayınız.
 • Bacaklar birbirine paralel ve ayakların her ikisi de yerle temas halinde, ancak biri diğerinden biraz önde olmalıdır
10. Soru

Standart Türk Klavyesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Standart Türk Klavyesinin özellikleri:

 • Türkçe sözcüklerdeki bir ünlü-bir ünsüz bağlantısı göz önünde tutularak, iki elin parmaklarının birbiri arkasına sıra ile kullanılabilmesini sağlamak için 8 ünlü harf sol elde, çok kullanılan ünsüz harfler (k, l, m, gibi) sağ elde toplanmıştır. Türkçe’de daha az kullanılan ünsüzler de (j ve ğ gibi) sol elde toplanmıştır.
 • Parmaklara düşen yük oranları, parmakların fiziksel gücü ve hareket yetenekleri göz önünde tutularak düzenlenmiştir. (İşaret parmakları %51,2, orta parmaklar %23,4, yüzük parmakları 16,6, küçük parmaklar %8,8)
 • Bir el ile arka arkaya iki harfin yazılma oranı %10’dur ve bir parmak ile birbiri arkasına vurma oranı %1’dir.
 • Ellere düşen yük oranı hemen hemen aynıdır; sol el %49, sağ el %51.
11. Soru

Ara çubuğun kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Ara çubuğunun kullanımında sol parmak hiç kullanılmadığı ve “dokuz” parmakla yazıldığı halde bu klavye tekniğine on parmak denir. Ara çubuğuna sadece sağ elin baş parmağıyla vurulur. Başka bir parmakla ara çubuğuna vurulmamalıdır. Vurma hareketi dokunup çekme şeklinde olmalıdır, başparmağınızı uzun süre ara çubuğunda tutarsanız örnekte görüldüğü gibi kelimeler arasında fazla boşluk vermiş olursunuz. Eğer ara çubuğuna vurmayı unutursanız, hem yazım kurallarına uygun olmaz hem de göze hoş
görünmez. 

12. Soru

Enter (return) tuşunun kullanımı nasıldır?

Cevap

Herhangi bir metni yazarken alt satıra geçmek, paragraflar arasında boşluk bırakmak amacıyla kullanılan tuştur. Klavyede üst sıra ve temel sıra tuşlarının hemen sağındaki (diğer harf tuşlarından büyük olan) ve “ters L”ye benzeyen tuştur. “Y” tuşunda duran sağ elin serçe parmağı “Enter” tuşuna uzanır, vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri gelir.

13. Soru

21. yüzyıl hangi açıdan önemli bir rol oynamaktadır?

Cevap

21. yüzyıl, bilgiye sahip olmak kadar, sahip olunan bilgiyi işlemenin, paylaşmanın, aktarmanın, etkin kullanmanın ve iletişimin de önemli rol oynayacağı bir çağ olacaktır.

14. Soru

TAkip edilecek metin hangi tarafa konulmalıdır? Neden?

Cevap

Takip edilecek metni sol tarafa yerleştirilmelidir. Çünkü hem fare (mouse) hem de klavyedeki sayı tuşları sağ tarafta bulunmaktadır. Bu engeller nedeniyle sağa uzanmak yerine yazacağımız metni sol tarafımıza yerleştirmek daha rahat çalışmamızı sağlayabilir

15. Soru

“İletişim ve bilgi çağı” olarak adlandırılan çağ hangi çağdır?

Cevap

20. yüzyıl, “iletişim ve bilgi çağı” olarak adlandırılmıştır.

16. Soru

Neden “F” klavye kullanılmalıdır?

Cevap

Q klavyenin bilimsel ve dilsel bir dayanağı olmamasına karşılık, Türkçe F klavye ciddi araştırmaların, incelemelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Parmak hareketleri, Türkçe’de sık kullanılan harflerin belirlenmesi ve istatistiklerinin çıkartılması gibi ayrıntılı çalışmalardan sonra Türkçe’nin mantıklı, akılcı ve ergonomik bir uzantısı olarak F klavyeye ulaşılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalar da F klavye kullanmanın her açıdan daha uygun olduğu sonucunu vermiştir.

17. Soru

Alt tuşunun görevi nedir?

Cevap

Alt Tuşu: Klavyedeki tuşlara ikinci ve üçüncü fonksiyon yüklemek istediğimiz zaman kullanılan tuşlardır.

18. Soru

Doğru oturuş pozisyonundan sonra eller klavyeye nasıl yerleştirilmelidir?

Cevap

Doğru oturuş pozisyonuna geçtikten sonra, ellerinizi temel sıra tuşları üzerine aşağıdaki kurallara dikkat ederek yerleştirmelisiniz. Parmaklar avucun içinde küçük bir top varmışçasına bükülür.
Sonra sağ elin işaret parmağı “K”ye, sol elin işaret parmağı “A”ya götürülerek, dörder parmak, tuşlara tırnak uçları gelecek şekilde yerleştirilir.

19. Soru

Bilgisayar klavyesinin tuşlarına vururken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bilgisayar klavyesinin tuşlarına vururken şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Tuşlara ani ve kesin hareketlerle vurulmalıdır.
 • Tuşa dokunan parmağı hemen geri çekmelisiniz.
 • Tuşlara tırnak uçlarıyla hafifçe dokunulmalıdır.
 • Klavyede on parmak yazarken parmaklar sürekli temel sıra tuşları üzerinde durur. Alt veya üst sıra tuşlarına vuruş yapmak gerektiğinde sadece vuruşu yapacak olan parmak hareket eder ve vuruşunu yaptıktan sonra tekrar temel sıradaki yerini alır.
20. Soru

Büyük harf tuşu klavyede nerededir ve nasıl kullanılır?

Cevap

Büyük harf tuşu, bilgisayar klavyesinde biri virgül tuşunun “,” ve diğeri de “j” tuşunun yanında olmak üzere, genellikle bir klavyede iki tane bulunan, üzerinde yukarı doğru içi boş bir ok işareti olan “ ” ya da üzerinde “Shift” yazan tuştur. Bu tuş klavye üzerinde iki tanedir çünkü; herhangi bir harfi büyük harfle yazmak istediğiniz zaman; Yazacağınız harf “sağ ele aitse sol taraftaki büyük harf tuşuna”,
“sol ele aitse sağ taraftaki büyük harf tuşuna” basılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.