Kamera Tekniğine Giriş Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
9
A+
A-

Kameranın Toplumsal Tarihi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamera Tekniğine Giriş Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kameranın Toplumsal Tarihi

1. Soru

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Cevap

28 Aralık 1895


2. Soru

Modernleşme süreci içine kitle iletişim araçlarının ve özellikle de kameranın bir resmetme aracı olarak gündeme gelmesiyle birlikte, bu araçlar nasıl bir dönüşüm geçirmiştir

Cevap

Bu araçlar artık sadece birer çoğaltım aracı olmaktan çıkarlar ve sanatçıların bu aygıtları yeniden keşfiyle sanatın ortamına girerler.


3. Soru

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Cevap

Müzikholler


4. Soru

28 Aralık 1895 sinemanın doğum tarihinde seyirciler açısından nasıl bir özelliği vardır?

Cevap

Seyirciler bu gösterime para ödemişlerdir.


5. Soru

Üretici – Ticari mal – Tüketici 

yukarıdaki üçlü arasındaki ilişki sanat açısından nasıl kurgulanmaktadır?

Cevap

Sanatçı- Sanat Eseri – Halk


6. Soru

İmge nedir?

Cevap

İmge; yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür. 


7. Soru

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Cevap

Telgraf, televizyon ve internet


8. Soru

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Cevap

İşletici, izleyici ve görüntünün tayfı


9. Soru

Kamera neden bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir?

Cevap

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir


10. Soru

Büyülü fener nelerden oluşur ve çalışma prensibi nedir?

Cevap

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.


11. Soru

Büyülü fenerin en önemli işlevi nedir?

Cevap

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.


12. Soru

Görme sisteminde birbirine yakın duran nesneler arasındaki boşluğu doldurarak, gözün ağ tabakasında hiçbir hareket uyarısı olmadan, sürekli bir hareket algılama durumudur.

Cevap

Görünürde hareket.


13. Soru

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

Cevap

Selüloit tabanlı yeni bir yüzey geliştirmiştir.


14. Soru

Kamerayı bir gösterinin merkezine sokan ve filmle öykü anlatmayı hedefleyen ilk kişi kimdir?

Cevap

Georges Melies


15. Soru

Edwin S. Porter’ın film yapma tarzını açıklayınız.

Cevap

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.


16. Soru

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Cevap

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.


17. Soru

Nikon firmasının doğuşu nasıl olmuştur. Açıklayınız.

Cevap

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.


18. Soru

Sony firmasının Portapak tasarımının kameranın tarihsel gelişimine nasıl bir katkısı bulunmaktadır. Açıklayınız.

Cevap

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.


19. Soru

Sayısal (dijital) kameraların ürettiği görüntülerin avantajlarından birini açıklayınız.

Cevap

Daha kaliteli ses ve görüntü kaydı yapmaktadırlar.


20. Soru

Hali hazırda çalışan web kamerası hangisidir ve nerededir?

Cevap

San Fransisco Üniversitesinde bulunan Fogcam’dır.


1. Soru

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Sinemanın doğum tarihi kaçtır?

Cevap

28 Aralık 1895

28 Aralık 1895

28 Aralık 1895

28 Aralık 1895

28 Aralık 1895

2. Soru

Modernleşme süreci içine kitle iletişim araçlarının ve özellikle de kameranın bir resmetme aracı olarak gündeme gelmesiyle birlikte, bu araçlar nasıl bir dönüşüm geçirmiştir

Cevap

Bu araçlar artık sadece birer çoğaltım aracı olmaktan çıkarlar ve sanatçıların bu aygıtları yeniden keşfiyle sanatın ortamına girerler.

3. Soru

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Kaydedebilen kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasından hemen önce başlayan süreçte sanat ve ticaret arasındaki bağı yebiden oluşturmuştur. Armes’e göre bu durumun en çarpıcı örneğini hangisi sergiler?

Cevap

Müzikholler

4. Soru

28 Aralık 1895 sinemanın doğum tarihinde seyirciler açısından nasıl bir özelliği vardır?

Cevap

Seyirciler bu gösterime para ödemişlerdir.

5. Soru

Üretici – Ticari mal – Tüketici 

yukarıdaki üçlü arasındaki ilişki sanat açısından nasıl kurgulanmaktadır?

Cevap

Sanatçı- Sanat Eseri – Halk

6. Soru

İmge nedir?

Cevap

İmge; yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür. 

İmge; yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür. 

7. Soru

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Kanal mesaj içeriğini fiziksel olarak taşıyan ortamdır. Bu ortama örnekler veriniz?

Cevap

Telgraf, televizyon ve internet

8. Soru

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Fotoğraf ya da film üç değişik uygulamanın nesnesidir; “yapan”, “maruz kalan” ve “bakan”dan oluşan bu üçlemenin daha yalın anlatımı nasıldır?

Cevap

İşletici, izleyici ve görüntünün tayfı

9. Soru

Kamera neden bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir?

Cevap

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir

Toplumsal düzen içinde kendine yer bulabildiği ve düzeni pekiştirebildiği nedeniyle bu derece uzun soluklu bir buluş olarak süregelmiştir

10. Soru

Büyülü fener nelerden oluşur ve çalışma prensibi nedir?

Cevap

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.

Bir ışık kaynağı, mercek sistemi, cam üzerine çizilmiş bir resim ve imgenin yansıtıldığı beyaz yüzeyden oluşur. Işık kaynağından gelen ışık, üzerine resim çizilmiş bir camdan geçirilerek, bir mercek sistemi ile beyaz bir yüzeye büyütülerek yansıtılır.

11. Soru

Büyülü fenerin en önemli işlevi nedir?

Cevap

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.

Kalabalık bir izleyici kitlesini, bir yüzey üzerinde oluşan optik yansımaları izletmek için karanlık bir ortamda bir araya getirmiş olmasıdır.

12. Soru

Görme sisteminde birbirine yakın duran nesneler arasındaki boşluğu doldurarak, gözün ağ tabakasında hiçbir hareket uyarısı olmadan, sürekli bir hareket algılama durumudur.

Görme sisteminde birbirine yakın duran nesneler arasındaki boşluğu doldurarak, gözün ağ tabakasında hiçbir hareket uyarısı olmadan, sürekli bir hareket algılama durumudur.

Görme sisteminde birbirine yakın duran nesneler arasındaki boşluğu doldurarak, gözün ağ tabakasında hiçbir hareket uyarısı olmadan, sürekli bir hareket algılama durumudur.

Görme sisteminde birbirine yakın duran nesneler arasındaki boşluğu doldurarak, gözün ağ tabakasında hiçbir hareket uyarısı olmadan, sürekli bir hareket algılama durumudur.

Cevap

Görünürde hareket.

13. Soru

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

1888 yılında George Eastman kamera tarihi açısından hangi önemli çalışmayı yapmıştır?

Cevap

Selüloit tabanlı yeni bir yüzey geliştirmiştir.

14. Soru

Kamerayı bir gösterinin merkezine sokan ve filmle öykü anlatmayı hedefleyen ilk kişi kimdir?

Cevap

Georges Melies

Georges Melies

Georges Melies

Georges Melies

Georges Melies

15. Soru

Edwin S. Porter’ın film yapma tarzını açıklayınız.

Cevap

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.

Belgesel nitelikli bir anlatımla öykü anlatımını birleştirerek; farklı zaman ve mekân dilimlerini bir araya toplamaktadır.

16. Soru

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Kracauer’e göre filmlerin ulusal işlevlerinin diğer ortamlardan daha etkin olmasının dört temel nedeni vardır. Bu nedenleri yazınız.

Cevap

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.

 • Filmler bireysel eserler değildir ve bireysellik diğer ortamalar göre daha az belirleyicidir.
 • Filmler yine kendilerine göndermede bulurlar ve bu durum filmin zenginliğine işaret eder.

 • Popüler film motifleri hâli hazırda bulunan kitle taleplerini gidermek için işlev görürler.

 • Sinema söylenmeyen şeyi aydınlatır, saklanan şeyi gözler önüne serer.

17. Soru

Nikon firmasının doğuşu nasıl olmuştur. Açıklayınız.

Cevap

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.

II. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusu için dürbün, periskop ve bomba nişangahı üretmiştir.

18. Soru

Sony firmasının Portapak tasarımının kameranın tarihsel gelişimine nasıl bir katkısı bulunmaktadır. Açıklayınız.

Cevap

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.

Hem görüntüleri manyetik bir ortama kaydedebilen, hem de kolaylıkla elde taşınabilen bir kamera tasarımını geliştirmiştir.

19. Soru

Sayısal (dijital) kameraların ürettiği görüntülerin avantajlarından birini açıklayınız.

Cevap

Daha kaliteli ses ve görüntü kaydı yapmaktadırlar.

20. Soru

Hali hazırda çalışan web kamerası hangisidir ve nerededir?

Cevap

San Fransisco Üniversitesinde bulunan Fogcam’dır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.