Genel Havacılık Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Genel Havacılık Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Genel Havacılığa Giriş

1. Soru

Montgolfier Kardeşler tarafından icat edilen sıcak hava balonu ile ilk insanlı uçuş hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Cevap

İnsan gücünün uçmak için yeterli olmadığının anlaşılmasından sonra sıcak hava balonları bulunmuştur. Montgolfier Kardeşler tarafından icat edilen sıcak hava balonu ile 1783 yılında Paris’te ilk insanlı uçuş gerçekleştirilmiştir.


2. Soru

18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın olarak ilgilenilen bir alan olan ve zeplin adı verilen yönlendirilebilir ve kumanda edilebilir balonlar ile ilk olarak hangi yıl ticari uçuşlar yapılmıştır?

Cevap

Balonculuk, 18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın olarak ilgilenilen bir alan olmuş ve zeplin adı verilen yönlendirilebilir ve kumanda edilebilir balonlar üzerinde çalışmalar devam etmiştir. 1908 yılında ise zeplin ile ticari uçuşlar yapılmıştır


3. Soru

Havacılık tarihinde motorlu bir hava aracı ile ilk uçuş hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Orville ve Wilbur Wright Kardeşler, üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava taşıtı olan planörler ile uçma çalışmaları devam etmekteydi. Uçurtmalar ve planörler ile yaptıkları sayısız denemeler sonucunda kendilerini geliştiren Wright Kardeşler, 17 Aralık 1903 yılında motorlu bir hava aracı ile ilk uçuşlarını gerçekleştirmiştir.


4. Soru

Kendi yapmış olduğu kanat ile, Galata Kulesi’nden Doğancılara kadar uçarak 1200 metrelik mesafeyi geçen ve dünyada uçmayı başaran ilk insan olarak tarihe geçen kişi kimdir?

Cevap

Hezarfen Ahmet Çelebi kendi yapmış olduğu kanat ile, Galata Kulesi’nden Doğancılara kadar uçarak 1200 metrelik mesafeyi geçmiştir. Dünyada uçmayı başaran ilk insan olarak tarihe geçmiştir. Hezarfen ile ilgili bu bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden aktarılmıştır.


5. Soru

1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International Civil Aviation Organization)’nın kuruluş amacı nedir?

Cevap

1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International Civil Aviation Organization) uluslararası sivil havacılık sisteminin emniyetli, verimli, düzenli, ekonomik ve güvenli şekilde yapılanması, gelişmesi ve devamının sağlanması amacıyla gerekli kural, standart ve düzenlemeleri yapan sivil havacılık örgütüdür.


6. Soru

ICAO’ya göre sivil havacılık faaliyetlerini hangi şekilde sınıflandırmaktadır?

Cevap

* Ticari Hava Tasımacılık Hizmetleri
* Genel Havacılık
* Havaalanı Hizmetleri
* Hava Seyrüsefer Hizmetleri
* Egitim Hizmetleri
* Sivil Havacılık Imalat Hizmeti
* Bakım Onarım Hizmetleri


7. Soru

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri hangi kanuna göre yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 14 Ekim 1983 yılı 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu gereğince yürütülmektedir.


8. Soru

Hava taşımacılığı nedir?

Cevap

Hava taşımacılığı, kâr amacı güdülerek veya güdülmeyerek insanların ya da yükün bir hava aracı ile yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, hava taşımacılığı, yetki belgesi verilmiş hava taşıyıcılar tarafından yapılan tüm sivil uçuşları (havayolu taşımacılığı) ve genel havacılığı kapsayan faaliyetler bütünü olarak da ifade edilmektedir.


9. Soru

Genel havacılık faaliyetleri ne ifade etmektedir?

Cevap

Genel havacılık içerisinde çok çeşitli uçuş faaliyetlerini barındırmaktadır. Bu nedenle dünyada genel havacılık ve genel havacılık faaliyetleri tanımlanırken farklılıklar görülmektedir. Dünyadaki sınıflandırma çeşitlerine bakıldığında, faaliyet sınıflandırması yapılırken uçuşun ticari mi yoksa özel mi ve ne çeşit bir hava aracı kullanılarak yapıldığına dikkat edildiği söylenebilir. Burada uçak kelimesi yerine hava aracı kelimesinin kullanıldığına dikkat çekmek gerekir, çünkü genel havacılık faaliyetleri sadece uçak ya da helikopter ile yapılmamaktadır. Bu faaliyetler için; motorlu uçaklar (tek motorlu, çok motorlu), motorsuz uçaklar (planör vb.), çok hafif hava araçları (yamaç paraşütü, yelkenkanat (deltakanat), ultralight, microlight vb.) balon, zeplin gibi hava araçları kullanılmaktadır. Bir tanımlama yapılacak olunur ise genel havacılık, ticari havayolu şirketleri tarafından yapılan taşımacılık haricindeki tüm sivil havacılık faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.


10. Soru

ABD’nin, kullanılan hava araçlarına göre yaptığı genel havacılık sınıflandırması nasıldır?

Cevap

ABD’nin, kullanılan hava araçlarına göre yaptığı genel havacılık sınıflandırması da aşağıda verilmiştir:
• İş amaçlı uçuş
• Kişisel ve sportif amaçlı uçuş
• Eğitim amaçlı uçuş
• Ticari ve endüstriyel amaçlı uçuş
• Havadan harici yük taşıma
• Diğer uçuşlar


11. Soru

Emniyet amaçlı uçuşlar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emniyetli bir uçuşun gerçekleştirilebilmesi için eğitim en önemli unsurlardan biridir. Hem ticari hava taşımacılığı hem de genel havacılık faaliyetlerinde pilot olabilmek için, kişilerin hem öğretmen pilot eşliğinde hem de bireysel (solo) olarak belirlenen uçuş saatini dolduracak kadar uçuş eğitimi almaları gerekmektedir. Bu amaçla yapılan uçuşlar eğitim uçuşları olarak tanımlanmaktadır.


12. Soru

Genel havacılık faaliyetleri içerisinde yer alan zirai uygulamalar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Havadan yapılan zirai uygulamalar, gıda üretimi ve sağlık kontrol önlemlerinin alınması ile ilgili işler için uçak kullanılarak yapılan faaliyetlerdir. Dünya genelinde gıda üretimin sağlanmasında ziraatçılık en temel faktördür. Zirai uygulamalar pahalı işlerdir. Japonya, Rusya ve Çin, gübreleme, erişimi güç olan bölgelere tohum atma, ürünlere zarar veren haşereleri kontrol etme, ürünleri toplama gibi faaliyetler için yüksek miktarda para harcamaktadır. Bu kapsamda bakıldığında ziraatçılık alanındaki işlerin (pamuk, sebze-meyve üretimi, ürünlere zarar veren karınca, solucan gibi haşerelerin ilaçlama yapılarak kontrol edilmesi) havadan uçak kullanılarak yapılması kolaylık sağlamaktadır.


13. Soru

Hava taksi faaliyetleri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Hava taksi faaliyetleri, belirli bir programa bağlı olmayan, yolcu ve kargo taşıma amacıyla gerçekleştirilen uçuşlardır. Uçak, helikopter, balon, zeplin gibi hava araçları ile yapılan, havayolu taşımacılığı kapsamı dışındaki tüm ticari uçuşlar hava taksi uçuşları olarak değerlendirilmektedir.


14. Soru

Genel havacılık işletmeleri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın önceden belirlenmiş bir hava sahasında ve belirlenmiş bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonları ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler Genel Havacılık İşletmeleri olarak adlandırılmaktadır.


15. Soru

Türkiye’de 2014 yıl sonu itibarıyla 65 genel havacılık işletmesinde toplam kaç hava aracı faaliyettedir?

Cevap

Türkiye’de genel havacılık faaliyetleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin SHGM’den izin ve işletme ruhsatı alması gereklidir. Ticari havacılıktan farklı olarak gerçek kişiler de işletme ruhsatı alabilmektedir. 2014 yıl sonu itibarıyla 65 genel havacılık işletmesi toplam 322 hava aracı ile faaliyettedir. Bu sayıya kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki hava araçları da dahildir.


16. Soru

2014 yılı istatistiklerine göre ABD’de ve eyaletlerinde genel havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü havaalanı, heliport, deniz uçağı üsleri ve diğer iniş tesisleri sayısı kaçtır?

Cevap

ABD’de ve eyaletlerinde 19.000’den fazla havaalanı, heliport, deniz uçağı üsleri ve diğer iniş tesisleri mevcuttur.


17. Soru

Avrupa’da genel havacılık faaliyetleri için kullanılan havaalanı sayısı kaçtır?

Cevap

Avrupa’da genel havacılık faaliyetleri için kullanılan 4.200’ün üzerinde havaalanı bulunmaktadır.


18. Soru

Türkiye’de, 2014 yılında SHGM tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre, toplam kaç adet hava aracı bulunmaktadır?

Cevap

Türkiye’de ise, 2014 yılında SHGM tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre, toplam 1231 adet hava aracı bulunmaktadır. Genel havacılık hava araçları toplam hava araçlarının %26’sını oluşturmaktadır.


19. Soru

2014 yılı itibariyle SHGM tarafından ruhsatlandırılan tarifeli ve tarifesiz olmak üzere kaç tane havayolu işletmesi mevcuttur?

Cevap

Türkiye’de SHGM tarafından ruhsatlandırılan tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 12 tane havayolu işletmesi mevcuttur. Bunlardan 3 tanesi sadece yük taşımacılığı yaparken, 1 tanesi ise bölgesel taşımacılık yapmaktadır.


20. Soru

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun amacı nedir?

Cevap

Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, hız ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini
sağlamaktır.


1. Soru

Montgolfier Kardeşler tarafından icat edilen sıcak hava balonu ile ilk insanlı uçuş hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Cevap

İnsan gücünün uçmak için yeterli olmadığının anlaşılmasından sonra sıcak hava balonları bulunmuştur. Montgolfier Kardeşler tarafından icat edilen sıcak hava balonu ile 1783 yılında Paris’te ilk insanlı uçuş gerçekleştirilmiştir.

2. Soru

18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın olarak ilgilenilen bir alan olan ve zeplin adı verilen yönlendirilebilir ve kumanda edilebilir balonlar ile ilk olarak hangi yıl ticari uçuşlar yapılmıştır?

Cevap

Balonculuk, 18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın olarak ilgilenilen bir alan olmuş ve zeplin adı verilen yönlendirilebilir ve kumanda edilebilir balonlar üzerinde çalışmalar devam etmiştir. 1908 yılında ise zeplin ile ticari uçuşlar yapılmıştır

3. Soru

Havacılık tarihinde motorlu bir hava aracı ile ilk uçuş hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Orville ve Wilbur Wright Kardeşler, üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava taşıtı olan planörler ile uçma çalışmaları devam etmekteydi. Uçurtmalar ve planörler ile yaptıkları sayısız denemeler sonucunda kendilerini geliştiren Wright Kardeşler, 17 Aralık 1903 yılında motorlu bir hava aracı ile ilk uçuşlarını gerçekleştirmiştir.

4. Soru

Kendi yapmış olduğu kanat ile, Galata Kulesi’nden Doğancılara kadar uçarak 1200 metrelik mesafeyi geçen ve dünyada uçmayı başaran ilk insan olarak tarihe geçen kişi kimdir?

Cevap

Hezarfen Ahmet Çelebi kendi yapmış olduğu kanat ile, Galata Kulesi’nden Doğancılara kadar uçarak 1200 metrelik mesafeyi geçmiştir. Dünyada uçmayı başaran ilk insan olarak tarihe geçmiştir. Hezarfen ile ilgili bu bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden aktarılmıştır.

5. Soru

1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International Civil Aviation Organization)’nın kuruluş amacı nedir?

Cevap

1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International Civil Aviation Organization) uluslararası sivil havacılık sisteminin emniyetli, verimli, düzenli, ekonomik ve güvenli şekilde yapılanması, gelişmesi ve devamının sağlanması amacıyla gerekli kural, standart ve düzenlemeleri yapan sivil havacılık örgütüdür.

6. Soru

ICAO’ya göre sivil havacılık faaliyetlerini hangi şekilde sınıflandırmaktadır?

Cevap

* Ticari Hava Tasımacılık Hizmetleri
* Genel Havacılık
* Havaalanı Hizmetleri
* Hava Seyrüsefer Hizmetleri
* Egitim Hizmetleri
* Sivil Havacılık Imalat Hizmeti
* Bakım Onarım Hizmetleri

7. Soru

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri hangi kanuna göre yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 14 Ekim 1983 yılı 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu gereğince yürütülmektedir.

8. Soru

Hava taşımacılığı nedir?

Cevap

Hava taşımacılığı, kâr amacı güdülerek veya güdülmeyerek insanların ya da yükün bir hava aracı ile yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, hava taşımacılığı, yetki belgesi verilmiş hava taşıyıcılar tarafından yapılan tüm sivil uçuşları (havayolu taşımacılığı) ve genel havacılığı kapsayan faaliyetler bütünü olarak da ifade edilmektedir.

9. Soru

Genel havacılık faaliyetleri ne ifade etmektedir?

Cevap

Genel havacılık içerisinde çok çeşitli uçuş faaliyetlerini barındırmaktadır. Bu nedenle dünyada genel havacılık ve genel havacılık faaliyetleri tanımlanırken farklılıklar görülmektedir. Dünyadaki sınıflandırma çeşitlerine bakıldığında, faaliyet sınıflandırması yapılırken uçuşun ticari mi yoksa özel mi ve ne çeşit bir hava aracı kullanılarak yapıldığına dikkat edildiği söylenebilir. Burada uçak kelimesi yerine hava aracı kelimesinin kullanıldığına dikkat çekmek gerekir, çünkü genel havacılık faaliyetleri sadece uçak ya da helikopter ile yapılmamaktadır. Bu faaliyetler için; motorlu uçaklar (tek motorlu, çok motorlu), motorsuz uçaklar (planör vb.), çok hafif hava araçları (yamaç paraşütü, yelkenkanat (deltakanat), ultralight, microlight vb.) balon, zeplin gibi hava araçları kullanılmaktadır. Bir tanımlama yapılacak olunur ise genel havacılık, ticari havayolu şirketleri tarafından yapılan taşımacılık haricindeki tüm sivil havacılık faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

10. Soru

ABD’nin, kullanılan hava araçlarına göre yaptığı genel havacılık sınıflandırması nasıldır?

Cevap

ABD’nin, kullanılan hava araçlarına göre yaptığı genel havacılık sınıflandırması da aşağıda verilmiştir:
• İş amaçlı uçuş
• Kişisel ve sportif amaçlı uçuş
• Eğitim amaçlı uçuş
• Ticari ve endüstriyel amaçlı uçuş
• Havadan harici yük taşıma
• Diğer uçuşlar

11. Soru

Emniyet amaçlı uçuşlar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emniyetli bir uçuşun gerçekleştirilebilmesi için eğitim en önemli unsurlardan biridir. Hem ticari hava taşımacılığı hem de genel havacılık faaliyetlerinde pilot olabilmek için, kişilerin hem öğretmen pilot eşliğinde hem de bireysel (solo) olarak belirlenen uçuş saatini dolduracak kadar uçuş eğitimi almaları gerekmektedir. Bu amaçla yapılan uçuşlar eğitim uçuşları olarak tanımlanmaktadır.

12. Soru

Genel havacılık faaliyetleri içerisinde yer alan zirai uygulamalar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Havadan yapılan zirai uygulamalar, gıda üretimi ve sağlık kontrol önlemlerinin alınması ile ilgili işler için uçak kullanılarak yapılan faaliyetlerdir. Dünya genelinde gıda üretimin sağlanmasında ziraatçılık en temel faktördür. Zirai uygulamalar pahalı işlerdir. Japonya, Rusya ve Çin, gübreleme, erişimi güç olan bölgelere tohum atma, ürünlere zarar veren haşereleri kontrol etme, ürünleri toplama gibi faaliyetler için yüksek miktarda para harcamaktadır. Bu kapsamda bakıldığında ziraatçılık alanındaki işlerin (pamuk, sebze-meyve üretimi, ürünlere zarar veren karınca, solucan gibi haşerelerin ilaçlama yapılarak kontrol edilmesi) havadan uçak kullanılarak yapılması kolaylık sağlamaktadır.

13. Soru

Hava taksi faaliyetleri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Hava taksi faaliyetleri, belirli bir programa bağlı olmayan, yolcu ve kargo taşıma amacıyla gerçekleştirilen uçuşlardır. Uçak, helikopter, balon, zeplin gibi hava araçları ile yapılan, havayolu taşımacılığı kapsamı dışındaki tüm ticari uçuşlar hava taksi uçuşları olarak değerlendirilmektedir.

14. Soru

Genel havacılık işletmeleri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın önceden belirlenmiş bir hava sahasında ve belirlenmiş bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonları ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler Genel Havacılık İşletmeleri olarak adlandırılmaktadır.

15. Soru

Türkiye’de 2014 yıl sonu itibarıyla 65 genel havacılık işletmesinde toplam kaç hava aracı faaliyettedir?

Cevap

Türkiye’de genel havacılık faaliyetleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin SHGM’den izin ve işletme ruhsatı alması gereklidir. Ticari havacılıktan farklı olarak gerçek kişiler de işletme ruhsatı alabilmektedir. 2014 yıl sonu itibarıyla 65 genel havacılık işletmesi toplam 322 hava aracı ile faaliyettedir. Bu sayıya kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki hava araçları da dahildir.

16. Soru

2014 yılı istatistiklerine göre ABD’de ve eyaletlerinde genel havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü havaalanı, heliport, deniz uçağı üsleri ve diğer iniş tesisleri sayısı kaçtır?

Cevap

ABD’de ve eyaletlerinde 19.000’den fazla havaalanı, heliport, deniz uçağı üsleri ve diğer iniş tesisleri mevcuttur.

17. Soru

Avrupa’da genel havacılık faaliyetleri için kullanılan havaalanı sayısı kaçtır?

Cevap

Avrupa’da genel havacılık faaliyetleri için kullanılan 4.200’ün üzerinde havaalanı bulunmaktadır.

18. Soru

Türkiye’de, 2014 yılında SHGM tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre, toplam kaç adet hava aracı bulunmaktadır?

Cevap

Türkiye’de ise, 2014 yılında SHGM tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre, toplam 1231 adet hava aracı bulunmaktadır. Genel havacılık hava araçları toplam hava araçlarının %26’sını oluşturmaktadır.

19. Soru

2014 yılı itibariyle SHGM tarafından ruhsatlandırılan tarifeli ve tarifesiz olmak üzere kaç tane havayolu işletmesi mevcuttur?

Cevap

Türkiye’de SHGM tarafından ruhsatlandırılan tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 12 tane havayolu işletmesi mevcuttur. Bunlardan 3 tanesi sadece yük taşımacılığı yaparken, 1 tanesi ise bölgesel taşımacılık yapmaktadır.

20. Soru

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun amacı nedir?

Cevap

Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, hız ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini
sağlamaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!