Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Bakım Ve Rehabilitasyonunda Cinsellik

1. Soru

Gelişimsel yetersizlik,nedir?

Cevap

Gelişimsel yetersizlik, 0-72 ay arasındaki çocukların bireysel özelliklerinin ve bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerinin, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda ve ilköğretime hazırlanma açısından yolunda gitmemesi durumudur.


2. Soru

Freud’a göre kişilik, kaç kısımdan oluşur? Nelerdir?

Cevap

Freud’a göre kişilik id, ego ve süperego olmak üzere üç kısımdan oluşur ve  kişiliğin yapı taşı id olarak tanımlanır.


3. Soru

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması, çocuğa nasıl bir katkı sağlar?

Cevap

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması çocuğun dünyaya karşı güven duygusunun gelişmesine katkı sağlar.


4. Soru

Anal dönemin özeliikleri nelerdir?

Cevap

Anal dönem, haz ve ilginin dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönem anlamındadır. Çocuğa hoşnutluk veren beden kontrolüne yönelik girişimleri, onun dışkısını kontrol etmesini sağlar. Bu kontrol, çocuğun edilgenlikten bağımsızlığa geçmesini sağlayan ilk eylemdir


5. Soru

Gizil (Latent) dönem, hangi yaş aralığını kapsar?

Cevap

7-11


6. Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemde neler gözlemlenmektedir?

Cevap

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemdeki (0-18ay) gelişimi sağlayan emme, çiğneme, ısırma gibi ilk eylemlerin geciktiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlenebilmektedir. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda duyusal girdilere dayalı etkileşim girişimleri ve devinime dayalı ilişkilendirmeler de sınırlı kalmaktadır.


7. Soru

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken,nedir?

Cevap

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken çocuğun kronolojik yaşı değil gelişimsel yaşıdır.


8. Soru

Mahremiyetin boyutları nelerdir?

Cevap

Mahremiyetin, mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti olmak üzere üç boyutu söz konusudur.


9. Soru

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda nasıl bir gelişim sağlar?

Cevap

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda sorun davranışların gelişmesini ya da oluşmasını önleyicidir.


10. Soru

Çocuğun tuvalet ihtiyacını giderirken çocuğa öğretilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık


11. Soru

Örtülülük nasıl ifade edilir?

Cevap

Ortak kullanılan sosyal paylaşım alanlarında ortamın gerektirdiği biçimde giyinik olmaya özen gösterilmesi ve cinsel organların hiçbir zaman açıkta bırakılmamasının öğretilmesi olarak tanımlanabilir.


12. Soru

“Güven çemberi” çalışması nedir?

Cevap

Gerçek nesne ile resimleri eşlemeyi öğrenen çocuğa ‘yabancıyı ayırt etme’ öğretimi başlatılabilir. Bu çalışmaya “güven çemberi” çalışması da denebilir. Bu çalışma, okulda çocuğa eğitim veren özel eğitimciniz tarafından kavram öğretimi esaslarına dayalı olarak da yapılabilir.


13. Soru

İzin alma ve izin verme öğretiminin gelişimsel geriliği olan çocuğa verilme amacı nedir?

Cevap

İzin alma ve izin verme öğretiminin, gelişimsel geriliği olan çocuğa tacizi ayırt etme ve tepki geliştirme amacıyla başlatılmıştır.


14. Soru

Kişisel alanını koruma ne için öğretilmektedir ?

Cevap

Kişisel alanını koruma hem fiziksel zarar görmeme hem de tacizden kaçınabilme için öğretilmektedir.


15. Soru

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi,nedir?

Cevap

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi, daha önce çocuğunuzun repertuvarında var olan kişisel bakım becerilerinin niteliğinin değiştirilmesidir.
Kişisel bakım becerileri; diş fırçalama, el-yüz yıkama, burun temizliği, banyo yapma, tırnak bakımı, cilt bakımı, bakım, makyaj yapma, tıraş olma gibi
becerilerdir.


16. Soru

Cinsel Gelişime İlişkin Davranışlar Kazandırma aşamasında çocuğa öğretilme aşamasında hangi kavramlar ele alınabilir?

Cevap

Ergenliğin yaratacağı değişimler; büyüme, gelişme, hormonlar (androjen, ostrojen) gibi kavramları içerecek şekilde ele alınabilir.Gelişme, büyümeye dayalı olarak yapabildiklerimizin giderek artması şeklinde bir değişim olarak öğretilebilir.


17. Soru

”Mens”nedir?

Cevap

Mens (halk arasında adet kanaması, ay hâli vb. isimler de almaktadır) olarak da adlandırılır.


18. Soru

Mensturasyon Dönemi Hazırlık Eğitimi nasıl başlar?

Cevap

Menstural döneme hazırlık eğitiminin ne zaman başlatılacağına karar verebilmek önemlidir. Hekimden bir ultrason kontrolü talep edilebilir, inceleme sonrasında iş birliği içerisinde karar verilebilir. Ergenin mense yakın olduğu anlaşıldığında takvim çalışması başlatılır. Bunun için yıllık bir duvar takvimi ergen kızın odasına asılarak bazı günlere çiçek çizilmesi anneden istenir. Bundan sonra her gün takvime işaretlenerek çiçekli güne gelince çamaşırına çiçek yapıştırma şeklinde günlük ped yerleştirme çalışması başlatılır.


19. Soru

Mastürbasyon,nedir?

Cevap

Mastürbasyon, Latincede elle uyarılma, Türkçede “özdoyurum” olarak ya da “otoerotik aktivite” veya “otoerotizm” olarak kullanılmaktadır.


20. Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle ne zaman ortaya çıkmaktadır ?

Cevap

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle gelişime paralel öğretilmesi gereken beceri, kural ve davranışlar
öğretilmediğinde ortaya çıkmaktadır.


1. Soru

Gelişimsel yetersizlik,nedir?

Cevap

Gelişimsel yetersizlik, 0-72 ay arasındaki çocukların bireysel özelliklerinin ve bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerinin, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda ve ilköğretime hazırlanma açısından yolunda gitmemesi durumudur.

2. Soru

Freud’a göre kişilik, kaç kısımdan oluşur? Nelerdir?

Cevap

Freud’a göre kişilik id, ego ve süperego olmak üzere üç kısımdan oluşur ve  kişiliğin yapı taşı id olarak tanımlanır.

3. Soru

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması, çocuğa nasıl bir katkı sağlar?

Cevap

Çocuğun oral dönemde gereksinimlerinin karşılanması çocuğun dünyaya karşı güven duygusunun gelişmesine katkı sağlar.

4. Soru

Anal dönemin özeliikleri nelerdir?

Cevap

Anal dönem, haz ve ilginin dışkılama bölgesinde yoğunlaştığı dönem anlamındadır. Çocuğa hoşnutluk veren beden kontrolüne yönelik girişimleri, onun dışkısını kontrol etmesini sağlar. Bu kontrol, çocuğun edilgenlikten bağımsızlığa geçmesini sağlayan ilk eylemdir

5. Soru

Gizil (Latent) dönem, hangi yaş aralığını kapsar?

Cevap

7-11

6. Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemde neler gözlemlenmektedir?

Cevap

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda oral dönemdeki (0-18ay) gelişimi sağlayan emme, çiğneme, ısırma gibi ilk eylemlerin geciktiği ya da hiç gerçekleşmediği gözlenebilmektedir. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarımızda duyusal girdilere dayalı etkileşim girişimleri ve devinime dayalı ilişkilendirmeler de sınırlı kalmaktadır.

7. Soru

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken,nedir?

Cevap

Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi cinsel gelişim alanında da gelişimsel yetersizlik durumunda temel alınacak değişken çocuğun kronolojik yaşı değil gelişimsel yaşıdır.

8. Soru

Mahremiyetin boyutları nelerdir?

Cevap

Mahremiyetin, mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti olmak üzere üç boyutu söz konusudur.

9. Soru

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda nasıl bir gelişim sağlar?

Cevap

Mahremiyet davranışları ile korunma davranışlarının öğretimi çocuklarda sorun davranışların gelişmesini ya da oluşmasını önleyicidir.

10. Soru

Çocuğun tuvalet ihtiyacını giderirken çocuğa öğretilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Gizlilik

Örtülülük

Dokunulmazlık

11. Soru

Örtülülük nasıl ifade edilir?

Cevap

Ortak kullanılan sosyal paylaşım alanlarında ortamın gerektirdiği biçimde giyinik olmaya özen gösterilmesi ve cinsel organların hiçbir zaman açıkta bırakılmamasının öğretilmesi olarak tanımlanabilir.

12. Soru

“Güven çemberi” çalışması nedir?

Cevap

Gerçek nesne ile resimleri eşlemeyi öğrenen çocuğa ‘yabancıyı ayırt etme’ öğretimi başlatılabilir. Bu çalışmaya “güven çemberi” çalışması da denebilir. Bu çalışma, okulda çocuğa eğitim veren özel eğitimciniz tarafından kavram öğretimi esaslarına dayalı olarak da yapılabilir.

13. Soru

İzin alma ve izin verme öğretiminin gelişimsel geriliği olan çocuğa verilme amacı nedir?

Cevap

İzin alma ve izin verme öğretiminin, gelişimsel geriliği olan çocuğa tacizi ayırt etme ve tepki geliştirme amacıyla başlatılmıştır.

14. Soru

Kişisel alanını koruma ne için öğretilmektedir ?

Cevap

Kişisel alanını koruma hem fiziksel zarar görmeme hem de tacizden kaçınabilme için öğretilmektedir.

15. Soru

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi,nedir?

Cevap

Ergenliğe geçiş becerilerinin öğretimi, daha önce çocuğunuzun repertuvarında var olan kişisel bakım becerilerinin niteliğinin değiştirilmesidir.
Kişisel bakım becerileri; diş fırçalama, el-yüz yıkama, burun temizliği, banyo yapma, tırnak bakımı, cilt bakımı, bakım, makyaj yapma, tıraş olma gibi
becerilerdir.

16. Soru

Cinsel Gelişime İlişkin Davranışlar Kazandırma aşamasında çocuğa öğretilme aşamasında hangi kavramlar ele alınabilir?

Cevap

Ergenliğin yaratacağı değişimler; büyüme, gelişme, hormonlar (androjen, ostrojen) gibi kavramları içerecek şekilde ele alınabilir.Gelişme, büyümeye dayalı olarak yapabildiklerimizin giderek artması şeklinde bir değişim olarak öğretilebilir.

17. Soru

”Mens”nedir?

Cevap

Mens (halk arasında adet kanaması, ay hâli vb. isimler de almaktadır) olarak da adlandırılır.

18. Soru

Mensturasyon Dönemi Hazırlık Eğitimi nasıl başlar?

Cevap

Menstural döneme hazırlık eğitiminin ne zaman başlatılacağına karar verebilmek önemlidir. Hekimden bir ultrason kontrolü talep edilebilir, inceleme sonrasında iş birliği içerisinde karar verilebilir. Ergenin mense yakın olduğu anlaşıldığında takvim çalışması başlatılır. Bunun için yıllık bir duvar takvimi ergen kızın odasına asılarak bazı günlere çiçek çizilmesi anneden istenir. Bundan sonra her gün takvime işaretlenerek çiçekli güne gelince çamaşırına çiçek yapıştırma şeklinde günlük ped yerleştirme çalışması başlatılır.

19. Soru

Mastürbasyon,nedir?

Cevap

Mastürbasyon, Latincede elle uyarılma, Türkçede “özdoyurum” olarak ya da “otoerotik aktivite” veya “otoerotizm” olarak kullanılmaktadır.

20. Soru

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle ne zaman ortaya çıkmaktadır ?

Cevap

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uygun olmayan cinsel davranışlar genellikle gelişime paralel öğretilmesi gereken beceri, kural ve davranışlar
öğretilmediğinde ortaya çıkmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!