Gastronomi Ve Medya Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gastronomi Ve Medya Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Objektifteki Gastronomi: Fotoğraf

1. Soru

Sayısal arkalık nedir?

Cevap

Sayısal arkalık , film kullanan profesyonel fotoğraf makinelerinin sayısal teknolojiye uyumlandırılabilmesi amacıyla film taşıyıcı bölümlerinin yerine üretilen ve sayısal algılayıcı içeren bölümdür. 


2. Soru

Refleks Fotoğraf Makinesi nedir?

Cevap

Refleks Fotoğraf Makinesi, objektiften geçen görüntüyü bakaca aktaran ayna ve prizma sistemine sahip fotoğraf makinesi türüdür. Refleks makinelerde bakaçtan izlenen, gerçek görüntünün yansımasıdır.


3. Soru

Aynasız Fotoğraf Makinesi nedir?

Cevap

Aynasız fotoğraf makinesi, objektiften geçen görüntüyü bakaca aktaran ayna ve prizma sistemi içermeyen fotoğraf makinesi türüdür. Aynasız makinelerde bakaçtan izlenen, gerçek görüntü değil, elektronik bir ekran görüntüsüdür.


4. Soru

Profesyonel makinelerin sahip olması gereken bazı asgari temel özellikleri sıralayınız. 

Cevap

Profesyonel makinelerin sahip olması gereken bazı asgari temel özellikleri de şöyle sıralanabilir:
• Değişebilir objektif sistemi
• Ayarlanabilir örtücü sistemi
• Diyafram öncelikli, örtücü öncelikli ve el ile ayarlanabilir pozlama seçenekleri
• RAW ya da TIFF çekim seçeneği
• Etkili bir “Beyaz Ayarı” sistemi


5. Soru

Yemek fotoğrafçısının ihtiyaç duyacağı objektifleri sıralayınız. 

Cevap

Yemek fotoğrafçısının ihtiyaç duyacağı kullanmak zorunda kalacağı objektifleri şöyle sıralayabiliriz:
• Uzun odak uzaklıklı objektif çeşitleri (100, 105, 135 mm gibi)
• 1.2 ve 1.4 gibi geniş diyafram açıklığına sahip objektifler.
• Makro netleme özelliği olan objektifler
• Perspektif düzeltebilen PC Objektifler
• Eğme kaydırma gibi etkiler yaratan “Lensbaby” tipi objektif.


6. Soru

Fotoğraf ya da benzer görsel malzemelerin tasarım sürecinde kullanılması, grafik tasarım profesyonellerinin çalışma alanında yer alır. Buna göre grafik tasarımcının yapacağı işlemler nelerdir?  

Cevap

Grafik tasarımcının yapacağı işlemler şöyle sıralanabilir:

 • Fotoğrafın bazı temel teknik düzeltmelerinin yapılması,
 • Baskıya gidecek kadrajın belirlenmesi ve çerçevelenmesi,
 • Yazı ve tipografik içeriğin fotoğraf üzerine uygulanması,
 • Farklı katmanlarla birleştirilerek istenen atmosferin yaratılması,
 • Görüntüye herhangi bir nesnenin eklenip çıkarılması,
 • Sayfa tasarımı içine yerleştirilmesi gibi görsel düzenlemeler, grafik tasarımcıların yapacağı uygulamalar arasında yer almaktadır.

7. Soru

Yemek fotoğrafında olması gereken temel teknik nitelikleri sıralayınız. 

Cevap

Bütün fotoğraf türlerinde olduğu gibi, yemek fotoğrafında da olması gereken bazı temel teknik
nitelikler vardır. Bu özellikleri netlik ve keskinlik; aydınlatma ve beyaz ayarı; doğru pozlama ve pozlama ölçüsü; format  gibi çok temel başlıklar halinde sıralamak mümkündür.


8. Soru

Kapalı ve açık kompozisyonu tanımlayınız. 

Cevap

Kompozisyonun kapalı olması, görüntülenen düzenlemede yer alan bütün nesnelerin tamamen çerçeve
içine alınmasını tanımlamaktadır. Açık kompozisyonda ise görüntülenen alanda yer alan nesneler çerçeveleme ile kesilerek izleyicinin katılımı sağlanır. İzleyici bu düzenlemede, kesilen nesnelerin devamını kendi hayal gücü ile tamamlayacaktır. 


9. Soru

Işığın fotoğraf için önem taşıyan özelliklerini sıralayınız. 

Cevap

Işığın fotoğraf için önem taşıyan özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Şiddeti
• Rengi
• Kontrastı
• Yönü ve düşme açısı


10. Soru

Hem doğal hem de yapay ışık kullanımı sırasında yararlanılan bazı gereçler ışık yönetimini
kolaylaştırırken, ışığın daha kaliteli ve etkili kullanılmasına olanak sağlarlar. Bu açıklamaya göre bu araçlar nelerdir?

Cevap

Bu araçlar:
• Işığı süzerek yumuşatan difüzör,
• Işığı yansıtarak aydınlatmaya estetik katan reflektör
• Yapay ışığı biçimlendirmek ve yumuşatmak için kullanılan “softbox”lar
• Işığı yansıtmak için kullanılan şemsiyeler olarak sıralanabilir.


11. Soru

En temel aydınlatma kavramlarından biri, “Chiaroscuro” tekniğidir. Bu aydınlatma tekniğinde bulunan üç temel uygulamayı açıklayınız. 

Cevap

Bu uygulamalardan ilki olan Rembrandt aydınlatması, karanlık içinde merkezi bir bölgenin aydınlatılmasını diğer alanın ise karanlık kalmasını sağlayan aydınlatma yöntemidir. İkinci tür olan Cameo aydınlatmasında ise noktasal bir aydınlatma, belirgin bir detayı aydınlatırken, geriye kalan alan karanlık bırakılır. Üçüncü yöntem olan siluet aydınlatmada ise ışık kaynağı makineye göre karşı tarafta ve görüntülenen nesnenin arkasındadır. Bu aydınlatma, fotoğrafı çekilen nesnenin siyah bir leke olarak
görünmesini sağlarken, nesnenin dışında kalan bölüm ise aydınlık ve beyaz bir alan oluşturmaktadır.


12. Soru

Scheimpflug tekniği nedir?
Körüklü makinelerde uygulanan ve “Scheimpflug” adı verilen bu teknik, körük sayesinde, film, objektif
ve görüntü düzleminin uzayda herhangi bir noktada kesişecek biçimde açılandırılması yöntemine dayanmakta ve sıfır noktasından sonsuza kadar netlik elde edilebilmektedir.

Cevap

Körüklü makinelerde uygulanan ve “Scheimpflug” adı verilen bu teknik, körük sayesinde, film, objektif
ve görüntü düzleminin uzayda herhangi bir noktada kesişecek biçimde açılandırılması yöntemine dayanmakta ve sıfır noktasından sonsuza kadar netlik elde edilebilmektedir.


13. Soru

Renk ısısı derecelendirme sistemi nedir?

Cevap

Renk ısısı derecelendirme sistemi Kelvin’dir. 


14. Soru

Hazır görüntü kaynakları nelerdir? 

Cevap

Hazır görüntü kaynakları, yerel çalışan görüntü bankaları ile Internet ortamında fotoğraf ve diğer görsel malzemelerin pazarlamasını yapan “stok görüntü” siteleridir.


15. Soru

Lensbaby nedir? 

Cevap

Lensbaby, fotoğraflara özel efektler katmak için, profesyonel veya yarı profesyonel gövdelerde kullanılabilen körüklü bir gövdeyle birleştirilmiş basit bir objektif sistemidir. 


16. Soru

Yemek fotoğrafçılığında prop ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Yemek fotoğrafçılığında prop, prop stilisti olarak tanımlanan kişinin fotoğrafta görünmek üzere seçtiği nesneler anlamında kullanılır. 


17. Soru

 Re-touch (Rötuş) kavramını tanımlayınız.

Cevap

Fotoğraf çevrelerinde “Re-touch” tanımıyla ifade edilen kavram, film döneminin rötuş uygulamasının
sayısal teknoloji kullanımı sayesinde geliştirilmiş biçimi olarak tanımlanabilmektedir. 


18. Soru

Pozlama nedir? 

Cevap

Pozlama  duyarlı yüzey (film ya da algılayıcı) üzerine gerektiği kadar ışık düşürme işlemidir. 


19. Soru

Fotoğraf çekiminde de içerik ve yüklenen mesajın etkili biçimde aktarılabilmesi için, doğru ve etkili bir kompozisyon ve görsel düzenleme çok önemlidir. Buna göre görüntü düzenleme ve kompozisyondaki önemli başlıkları sıralayınız. 

Cevap

Görüntü düzenleme ve kompozisyonda önemli başlıklar şöyle sıralanabilir:

 • Perspektif ve çerçeveleme
 • Denge unsurları
 • Odak uzaklığı ve optik etki
 • Form, çizgi ve renk

20. Soru

Çeşitli amaçlarla üretilen yemek fotoğraflarının kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Çeşitli amaçlarla üretilen yemek fotoğraflarının kullanım alanlarının başında gazete, dergi ve televizyon gibi basılı ve elektronik kitle iletişim araçlarının yanı sıra yemek kitapları, ansiklopediler ve özellikle içeriği yiyecek içecek olan süreli yayınlar gelmektedir. Gıda maddesi üreticisi olan firmaların ve restoranların reklam ve tanıtım amacıyla kullandıkları katalog, broşür flyer ve menü gibi basılı malzemeler de yiyecek içecek fotoğraflarının yoğun kullanıldığı alanlar olarak tanımlanabilir. Bir başka önemli alan ise, restoranların belirli bölgelerinde seçenekleri göstermek adına kullandıkları ışıklı fotoğraflar ve basılı olarak müşteriye sunulan menü uygulamalarıdır. Özellikle menü ve ışıklı fotoğraflar, en sıcak iletişim süreci ve müşterinin ne yiyip içeceğine karar vereceği anda karşılaştığı en çarpıcı görsel malzemeler olmaları itibariyle son derece etkili ve önemlidir.


1. Soru

Sayısal arkalık nedir?

Cevap

Sayısal arkalık , film kullanan profesyonel fotoğraf makinelerinin sayısal teknolojiye uyumlandırılabilmesi amacıyla film taşıyıcı bölümlerinin yerine üretilen ve sayısal algılayıcı içeren bölümdür. 

2. Soru

Refleks Fotoğraf Makinesi nedir?

Cevap

Refleks Fotoğraf Makinesi, objektiften geçen görüntüyü bakaca aktaran ayna ve prizma sistemine sahip fotoğraf makinesi türüdür. Refleks makinelerde bakaçtan izlenen, gerçek görüntünün yansımasıdır.

3. Soru

Aynasız Fotoğraf Makinesi nedir?

Cevap

Aynasız fotoğraf makinesi, objektiften geçen görüntüyü bakaca aktaran ayna ve prizma sistemi içermeyen fotoğraf makinesi türüdür. Aynasız makinelerde bakaçtan izlenen, gerçek görüntü değil, elektronik bir ekran görüntüsüdür.

4. Soru

Profesyonel makinelerin sahip olması gereken bazı asgari temel özellikleri sıralayınız. 

Cevap

Profesyonel makinelerin sahip olması gereken bazı asgari temel özellikleri de şöyle sıralanabilir:
• Değişebilir objektif sistemi
• Ayarlanabilir örtücü sistemi
• Diyafram öncelikli, örtücü öncelikli ve el ile ayarlanabilir pozlama seçenekleri
• RAW ya da TIFF çekim seçeneği
• Etkili bir “Beyaz Ayarı” sistemi

5. Soru

Yemek fotoğrafçısının ihtiyaç duyacağı objektifleri sıralayınız. 

Cevap

Yemek fotoğrafçısının ihtiyaç duyacağı kullanmak zorunda kalacağı objektifleri şöyle sıralayabiliriz:
• Uzun odak uzaklıklı objektif çeşitleri (100, 105, 135 mm gibi)
• 1.2 ve 1.4 gibi geniş diyafram açıklığına sahip objektifler.
• Makro netleme özelliği olan objektifler
• Perspektif düzeltebilen PC Objektifler
• Eğme kaydırma gibi etkiler yaratan “Lensbaby” tipi objektif.

6. Soru

Fotoğraf ya da benzer görsel malzemelerin tasarım sürecinde kullanılması, grafik tasarım profesyonellerinin çalışma alanında yer alır. Buna göre grafik tasarımcının yapacağı işlemler nelerdir?  

Cevap

Grafik tasarımcının yapacağı işlemler şöyle sıralanabilir:

 • Fotoğrafın bazı temel teknik düzeltmelerinin yapılması,
 • Baskıya gidecek kadrajın belirlenmesi ve çerçevelenmesi,
 • Yazı ve tipografik içeriğin fotoğraf üzerine uygulanması,
 • Farklı katmanlarla birleştirilerek istenen atmosferin yaratılması,
 • Görüntüye herhangi bir nesnenin eklenip çıkarılması,
 • Sayfa tasarımı içine yerleştirilmesi gibi görsel düzenlemeler, grafik tasarımcıların yapacağı uygulamalar arasında yer almaktadır.
7. Soru

Yemek fotoğrafında olması gereken temel teknik nitelikleri sıralayınız. 

Cevap

Bütün fotoğraf türlerinde olduğu gibi, yemek fotoğrafında da olması gereken bazı temel teknik
nitelikler vardır. Bu özellikleri netlik ve keskinlik; aydınlatma ve beyaz ayarı; doğru pozlama ve pozlama ölçüsü; format  gibi çok temel başlıklar halinde sıralamak mümkündür.

8. Soru

Kapalı ve açık kompozisyonu tanımlayınız. 

Cevap

Kompozisyonun kapalı olması, görüntülenen düzenlemede yer alan bütün nesnelerin tamamen çerçeve
içine alınmasını tanımlamaktadır. Açık kompozisyonda ise görüntülenen alanda yer alan nesneler çerçeveleme ile kesilerek izleyicinin katılımı sağlanır. İzleyici bu düzenlemede, kesilen nesnelerin devamını kendi hayal gücü ile tamamlayacaktır. 

9. Soru

Işığın fotoğraf için önem taşıyan özelliklerini sıralayınız. 

Cevap

Işığın fotoğraf için önem taşıyan özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Şiddeti
• Rengi
• Kontrastı
• Yönü ve düşme açısı

10. Soru

Hem doğal hem de yapay ışık kullanımı sırasında yararlanılan bazı gereçler ışık yönetimini
kolaylaştırırken, ışığın daha kaliteli ve etkili kullanılmasına olanak sağlarlar. Bu açıklamaya göre bu araçlar nelerdir?

Cevap

Bu araçlar:
• Işığı süzerek yumuşatan difüzör,
• Işığı yansıtarak aydınlatmaya estetik katan reflektör
• Yapay ışığı biçimlendirmek ve yumuşatmak için kullanılan “softbox”lar
• Işığı yansıtmak için kullanılan şemsiyeler olarak sıralanabilir.

11. Soru

En temel aydınlatma kavramlarından biri, “Chiaroscuro” tekniğidir. Bu aydınlatma tekniğinde bulunan üç temel uygulamayı açıklayınız. 

Cevap

Bu uygulamalardan ilki olan Rembrandt aydınlatması, karanlık içinde merkezi bir bölgenin aydınlatılmasını diğer alanın ise karanlık kalmasını sağlayan aydınlatma yöntemidir. İkinci tür olan Cameo aydınlatmasında ise noktasal bir aydınlatma, belirgin bir detayı aydınlatırken, geriye kalan alan karanlık bırakılır. Üçüncü yöntem olan siluet aydınlatmada ise ışık kaynağı makineye göre karşı tarafta ve görüntülenen nesnenin arkasındadır. Bu aydınlatma, fotoğrafı çekilen nesnenin siyah bir leke olarak
görünmesini sağlarken, nesnenin dışında kalan bölüm ise aydınlık ve beyaz bir alan oluşturmaktadır.

12. Soru

Scheimpflug tekniği nedir?
Körüklü makinelerde uygulanan ve “Scheimpflug” adı verilen bu teknik, körük sayesinde, film, objektif
ve görüntü düzleminin uzayda herhangi bir noktada kesişecek biçimde açılandırılması yöntemine dayanmakta ve sıfır noktasından sonsuza kadar netlik elde edilebilmektedir.

Cevap

Körüklü makinelerde uygulanan ve “Scheimpflug” adı verilen bu teknik, körük sayesinde, film, objektif
ve görüntü düzleminin uzayda herhangi bir noktada kesişecek biçimde açılandırılması yöntemine dayanmakta ve sıfır noktasından sonsuza kadar netlik elde edilebilmektedir.

13. Soru

Renk ısısı derecelendirme sistemi nedir?

Cevap

Renk ısısı derecelendirme sistemi Kelvin’dir. 

14. Soru

Hazır görüntü kaynakları nelerdir? 

Cevap

Hazır görüntü kaynakları, yerel çalışan görüntü bankaları ile Internet ortamında fotoğraf ve diğer görsel malzemelerin pazarlamasını yapan “stok görüntü” siteleridir.

15. Soru

Lensbaby nedir? 

Cevap

Lensbaby, fotoğraflara özel efektler katmak için, profesyonel veya yarı profesyonel gövdelerde kullanılabilen körüklü bir gövdeyle birleştirilmiş basit bir objektif sistemidir. 

16. Soru

Yemek fotoğrafçılığında prop ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Yemek fotoğrafçılığında prop, prop stilisti olarak tanımlanan kişinin fotoğrafta görünmek üzere seçtiği nesneler anlamında kullanılır. 

17. Soru

 Re-touch (Rötuş) kavramını tanımlayınız.

Cevap

Fotoğraf çevrelerinde “Re-touch” tanımıyla ifade edilen kavram, film döneminin rötuş uygulamasının
sayısal teknoloji kullanımı sayesinde geliştirilmiş biçimi olarak tanımlanabilmektedir. 

18. Soru

Pozlama nedir? 

Cevap

Pozlama  duyarlı yüzey (film ya da algılayıcı) üzerine gerektiği kadar ışık düşürme işlemidir. 

19. Soru

Fotoğraf çekiminde de içerik ve yüklenen mesajın etkili biçimde aktarılabilmesi için, doğru ve etkili bir kompozisyon ve görsel düzenleme çok önemlidir. Buna göre görüntü düzenleme ve kompozisyondaki önemli başlıkları sıralayınız. 

Cevap

Görüntü düzenleme ve kompozisyonda önemli başlıklar şöyle sıralanabilir:

 • Perspektif ve çerçeveleme
 • Denge unsurları
 • Odak uzaklığı ve optik etki
 • Form, çizgi ve renk
20. Soru

Çeşitli amaçlarla üretilen yemek fotoğraflarının kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Çeşitli amaçlarla üretilen yemek fotoğraflarının kullanım alanlarının başında gazete, dergi ve televizyon gibi basılı ve elektronik kitle iletişim araçlarının yanı sıra yemek kitapları, ansiklopediler ve özellikle içeriği yiyecek içecek olan süreli yayınlar gelmektedir. Gıda maddesi üreticisi olan firmaların ve restoranların reklam ve tanıtım amacıyla kullandıkları katalog, broşür flyer ve menü gibi basılı malzemeler de yiyecek içecek fotoğraflarının yoğun kullanıldığı alanlar olarak tanımlanabilir. Bir başka önemli alan ise, restoranların belirli bölgelerinde seçenekleri göstermek adına kullandıkları ışıklı fotoğraflar ve basılı olarak müşteriye sunulan menü uygulamalarıdır. Özellikle menü ve ışıklı fotoğraflar, en sıcak iletişim süreci ve müşterinin ne yiyip içeceğine karar vereceği anda karşılaştığı en çarpıcı görsel malzemeler olmaları itibariyle son derece etkili ve önemlidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!