Finansal Ekonomi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Finansal Ekonomi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Döviz Piyasaları Ve Döviz Kuru Riski Yönetim

1. Soru

Yabancı ülke paralarına ne ad verilir?

Cevap

Döviz ya da kambiyo


2. Soru

Döviz kuru nedir?

Cevap

Bir para birimi değişim oranına döviz kuru denilmektedir.


3. Soru

Çapraz kur nedir?

Cevap

Yurtiçi piyasalarda yerli para içermeyen gösterimler yani yabancı paraların birbirleri cinsinden değeridir.


4. Soru

Nominal döviz kuru nedir?

Cevap

Bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değeridir.


5. Soru

Reel döviz kuru nedir?

Cevap

Nominal kurların belirli bir zaman içerisinde yabancı ülkedeki enflasyon oranı ile yurtiçi enflasyon oranına göre düzeltilmesinden elde edilen kura reel döviz kuru adı verilir.


6. Soru

Reel döviz kuru nasıl hesaplanır?

Cevap

Er : Reel döviz kuru

E : Nominal döviz kuru

Pf : Yabancı ülkedeki enflasyon oranı

P : Yurtiçi enflasyon oranı

Er = E x (Pf / P)


7. Soru

Dış Ticaret Akımları Yaklaşımına göre döviz kuru ve ulusal paranın değeri nasıl belirlenir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre, bir ülkenin döviz kurlarını ve ulusal parasının değerini belirleyen en temel etken, o ülkenin dış ticaret dengesi, yani mal ihracatı ve ithalatıdır. Dış ticaret bilânçosunun fazla verdiği ya da ihracatın ithalattan fazla olduğu bir durumda ulusal paranın değeri artarken, dış ticaret bilânçosunun açık verdiği ya da ithalatın ihracatı aştığı bir durumda ulusal para değer kaybına uğramaktadır.


8. Soru

Faiz Paritesi Yaklaşımı döviz kurundaki değişimleri nasıl açıklar?

Cevap

Yurt içi ve yurt dışı finansal varlıklar arasında tam ikame söz konusu olduğunda çeşitli finansal varlıkların getiri oranları eşitlenmektedir. Bu eşitlik faiz paritesi koşulu olarak ifade edilmektedir. Faiz paritesi yaklaşımının en temel önerisi aynı riske sahip iki finansal varlığın aynı getiriye sahip olması gereğidir. Eğer aynı risk özelliğine sahip iki varlık aynı getiriye sahip değil ise, ekonomik birimlerin iki varlığın getiri oranı eşitleninceye kadar arbitraj yapmaları kaçınılmaz olmaktadır. Arbitraj imkânlarının varlığı ödünç verilen fonların sağladığı getirilerin (faiz oranlarının) uluslararası alanda eşitlenmesini sağlayacaktır. 


9. Soru

Uluslararası Fisher etkisi nedir?

Cevap

Uluslararası Fisher etkisine göre, ulusal piyasalarında yüksek faiz oranlarına sahip olan ülkelerin ulusal paraları, faiz oranları ölçüsünde değer kaybetmektedir. Bu olgunun doğal bir sonucu olarak, enflasyon oranları düşükse faiz oranları da düşük olmakta ve ulusal para döviz piyasasında değer kazanmaktadır. Yani, iki ülke parası arasında enflasyonu ve dolayısıyla faiz oranı daha yüksek olan ülkenin para birimi, diğer ülke para birimine göre değer yitirecek ve bu değer yitirmenin ölçüsü iki ülke faiz oranları arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak ortaya çıkacaktır.


10. Soru

Bir döviz kuru sistemi olarak Yönetimli Dalgalanma nasıl işler?

Cevap

Yönetimli dalgalanma: Bu kur sisteminde para otoritesi belli bir pariteye bağımlı olmaksızın kurlara müdahale ederek kur değişimlerini etkiler ancak bu müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmamaktadır.


11. Soru

Döviz kuru sistemi olarak “sürünen bantlar içindeki kurlar” nasıl uygulanır?

Cevap

Sürünen bantlar içindeki kurlar: Ülke parasının değeri merkezi bir kur etrafında belirli dalgalanma marjları içinde sürdürülür.


12. Soru

Sürünen pariteler rejiminde döviz kuru ayarlaması nasıl yapılır?

Cevap

Sürünen pariteler kur rejiminde döviz kuru periyodik olarak belirli istatistiki göstergelere (örneğin TÜFE) göre ayarlanır.


13. Soru

Kur sistemi olarak “yatay bant içerisinde çapa” nasıl uygulanır?

Cevap

Yatay bant içerisinde çapa: Bu uygulamada yerli paranın değeri bir başka para birimine bağlanıp sabitlenir ancak bu sabit kur etrafında kurun dalgalanma sınırı sabit kur sistemine göre biraz daha geniştir.


14. Soru

Döviz kuru sistemi olarak Para Kurulu nasıl uygulanır?

Cevap

Para Kurulu: Ülke parasının seçilecek bir ülke parası ile sabit bir kurdan değişimini öngören ve belirli yasal düzenlemeleri gerektiren bir sistemdir. Para otoritesi yerli parayı yalnızca yabancı para girişi karşılığı basabilir.


15. Soru

Döviz kuru rejimleri arasında katı rejimler hangileridir?

Cevap

  • Başka bir para biriminin yasal para birimi olarak kullanılması
  • Para Kurulu

16. Soru

Döviz kuru sistemleri arasında hangi uygulamalar esnek rejimlerdir?

Cevap

  • Önceden belirlenmiş kurların bulunmadığı yönetimli dalgalanma
  • Serbest dalgalanma

17. Soru

Döviz kuru riski nedir?

Cevap

Döviz kuru riski, ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinde meydana gelebilecek değişmeler sebebiyle karşılaşılan risktir. Döviz kuru riskinin kaynağı, kurların oynaklığıdır.


18. Soru

Parite riski nedir?

Cevap

Parite riski: Döviz portföyündeki yabancı paraların çarpraz kurlarında (paritelerinde) meydana gelen değişmeden kaynaklanabilecek kâr ya da zarar etme ihtimalidir.


19. Soru

Türev ürün nedir?

Cevap

Türev ürün: Getirisi diğer varlıkların getirisine bağlı olarak belirlenen ürünlerdir.


20. Soru

Spot piyasaların temel özelliği nedir?

Cevap

Spot piyasalar: Belirli miktardaki bir kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın, işlemin ardından çok kısa süre içerisinde el değiştirdiği piyasalardır.


1. Soru

Yabancı ülke paralarına ne ad verilir?

Cevap

Döviz ya da kambiyo

2. Soru

Döviz kuru nedir?

Cevap

Bir para birimi değişim oranına döviz kuru denilmektedir.

3. Soru

Çapraz kur nedir?

Cevap

Yurtiçi piyasalarda yerli para içermeyen gösterimler yani yabancı paraların birbirleri cinsinden değeridir.

4. Soru

Nominal döviz kuru nedir?

Cevap

Bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden değeridir.

5. Soru

Reel döviz kuru nedir?

Cevap

Nominal kurların belirli bir zaman içerisinde yabancı ülkedeki enflasyon oranı ile yurtiçi enflasyon oranına göre düzeltilmesinden elde edilen kura reel döviz kuru adı verilir.

6. Soru

Reel döviz kuru nasıl hesaplanır?

Cevap

Er : Reel döviz kuru

E : Nominal döviz kuru

Pf : Yabancı ülkedeki enflasyon oranı

P : Yurtiçi enflasyon oranı

Er = E x (Pf / P)

7. Soru

Dış Ticaret Akımları Yaklaşımına göre döviz kuru ve ulusal paranın değeri nasıl belirlenir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre, bir ülkenin döviz kurlarını ve ulusal parasının değerini belirleyen en temel etken, o ülkenin dış ticaret dengesi, yani mal ihracatı ve ithalatıdır. Dış ticaret bilânçosunun fazla verdiği ya da ihracatın ithalattan fazla olduğu bir durumda ulusal paranın değeri artarken, dış ticaret bilânçosunun açık verdiği ya da ithalatın ihracatı aştığı bir durumda ulusal para değer kaybına uğramaktadır.

8. Soru

Faiz Paritesi Yaklaşımı döviz kurundaki değişimleri nasıl açıklar?

Cevap

Yurt içi ve yurt dışı finansal varlıklar arasında tam ikame söz konusu olduğunda çeşitli finansal varlıkların getiri oranları eşitlenmektedir. Bu eşitlik faiz paritesi koşulu olarak ifade edilmektedir. Faiz paritesi yaklaşımının en temel önerisi aynı riske sahip iki finansal varlığın aynı getiriye sahip olması gereğidir. Eğer aynı risk özelliğine sahip iki varlık aynı getiriye sahip değil ise, ekonomik birimlerin iki varlığın getiri oranı eşitleninceye kadar arbitraj yapmaları kaçınılmaz olmaktadır. Arbitraj imkânlarının varlığı ödünç verilen fonların sağladığı getirilerin (faiz oranlarının) uluslararası alanda eşitlenmesini sağlayacaktır. 

9. Soru

Uluslararası Fisher etkisi nedir?

Cevap

Uluslararası Fisher etkisine göre, ulusal piyasalarında yüksek faiz oranlarına sahip olan ülkelerin ulusal paraları, faiz oranları ölçüsünde değer kaybetmektedir. Bu olgunun doğal bir sonucu olarak, enflasyon oranları düşükse faiz oranları da düşük olmakta ve ulusal para döviz piyasasında değer kazanmaktadır. Yani, iki ülke parası arasında enflasyonu ve dolayısıyla faiz oranı daha yüksek olan ülkenin para birimi, diğer ülke para birimine göre değer yitirecek ve bu değer yitirmenin ölçüsü iki ülke faiz oranları arasındaki farkın bir fonksiyonu olarak ortaya çıkacaktır.

10. Soru

Bir döviz kuru sistemi olarak Yönetimli Dalgalanma nasıl işler?

Cevap

Yönetimli dalgalanma: Bu kur sisteminde para otoritesi belli bir pariteye bağımlı olmaksızın kurlara müdahale ederek kur değişimlerini etkiler ancak bu müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmamaktadır.

11. Soru

Döviz kuru sistemi olarak “sürünen bantlar içindeki kurlar” nasıl uygulanır?

Cevap

Sürünen bantlar içindeki kurlar: Ülke parasının değeri merkezi bir kur etrafında belirli dalgalanma marjları içinde sürdürülür.

12. Soru

Sürünen pariteler rejiminde döviz kuru ayarlaması nasıl yapılır?

Cevap

Sürünen pariteler kur rejiminde döviz kuru periyodik olarak belirli istatistiki göstergelere (örneğin TÜFE) göre ayarlanır.

13. Soru

Kur sistemi olarak “yatay bant içerisinde çapa” nasıl uygulanır?

Cevap

Yatay bant içerisinde çapa: Bu uygulamada yerli paranın değeri bir başka para birimine bağlanıp sabitlenir ancak bu sabit kur etrafında kurun dalgalanma sınırı sabit kur sistemine göre biraz daha geniştir.

14. Soru

Döviz kuru sistemi olarak Para Kurulu nasıl uygulanır?

Cevap

Para Kurulu: Ülke parasının seçilecek bir ülke parası ile sabit bir kurdan değişimini öngören ve belirli yasal düzenlemeleri gerektiren bir sistemdir. Para otoritesi yerli parayı yalnızca yabancı para girişi karşılığı basabilir.

15. Soru

Döviz kuru rejimleri arasında katı rejimler hangileridir?

Cevap

  • Başka bir para biriminin yasal para birimi olarak kullanılması
  • Para Kurulu
16. Soru

Döviz kuru sistemleri arasında hangi uygulamalar esnek rejimlerdir?

Cevap

  • Önceden belirlenmiş kurların bulunmadığı yönetimli dalgalanma
  • Serbest dalgalanma
17. Soru

Döviz kuru riski nedir?

Cevap

Döviz kuru riski, ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinde meydana gelebilecek değişmeler sebebiyle karşılaşılan risktir. Döviz kuru riskinin kaynağı, kurların oynaklığıdır.

18. Soru

Parite riski nedir?

Cevap

Parite riski: Döviz portföyündeki yabancı paraların çarpraz kurlarında (paritelerinde) meydana gelen değişmeden kaynaklanabilecek kâr ya da zarar etme ihtimalidir.

19. Soru

Türev ürün nedir?

Cevap

Türev ürün: Getirisi diğer varlıkların getirisine bağlı olarak belirlenen ürünlerdir.

20. Soru

Spot piyasaların temel özelliği nedir?

Cevap

Spot piyasalar: Belirli miktardaki bir kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın, işlemin ardından çok kısa süre içerisinde el değiştirdiği piyasalardır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!