Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Planları Geliştirmede İşbirliği Ve İletişim

1. Soru

Etkili bir bakım planı hazırlanırken, bakım hizmetini sunacak bireyler arasındaki işbirliğinin önemini açıklayınız.

Cevap

İşbirliği ortak amaçlar doğrultusunda gönüllülük esasına dayanan, alınan kararlarda ve sonuçlarda sorumluluğu karşılıklı olarak paylaşma sürecidir.


2. Soru

Bakım hizmetlerinde kimlerin rol ve sorumluluklarının olduğu açıkça belirtilmelidir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş bakım planının merkezinde hizmeti alacak birey ve gereksinimleri olduğundan bakım planı oluştururken bireyin yaşamında yer alan değişkenlerin de incelenmesi uygun olan yaklaşımlardan biridir. Bu plan hazırlanırken bireylerin, ailenin/bakıcının ve uzmanların bakım hizmetleri konusunda fikirleri ve bakış açıları değerlendirilmeli, bakım hizmetlerinde kimlerin rol ve sorumluluklarının olduğu açıkça belirtilmelidir.


3. Soru

Doğru hizmetin verilebilmesinde bireylerin gereksinimlerini karşılayacak uzmanlardan ve bireylerden oluşan bir ekip nasıl oluşturulmalıdır?

Cevap

Bu süreçte, doğru hizmetin verilebilmesinde bireylerin gereksinimlerini karşılayacak uzmanlardan ve bireylerden oluşan bir ekip oluşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle ekipte yer alacak üyelerin belirlenmesi ve bu ekip üyelerinin birbirleriyle işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Engelli bireylerin bireysel farklılıklarına göre tüm bireylere verilecek hizmetin içeriği aynı olamayacağından tüm bireylere verilecek hizmetlerde yer alacak ekip üyelerinin de aynı olması beklenmemelidir.


4. Soru

Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler kimlerden oluşmalıdır?

Cevap

Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmazsa olmazlarıdır.


5. Soru

Engelli bireyin ailesi, yakınları ve bakım uzmanlarının haricinde olması gereken uzmanlar ise hangileridir?

Cevap

Bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizik tedavi uzmanı, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve iyileştirme uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.


6. Soru

Engelli bakım elemanının görevi nedir?

Cevap


7. Soru

Özel eğitim uzmanının görevini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireyin gereksinimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren bireylerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmetlerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bireysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış olduğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar.


8. Soru

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanının görevi nedir?

Cevap

Bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alanlarındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.


9. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları gibi dil ve konuşma bozuklarınınım önlenmesi, tanılanması, tedavi ve takip edilmesi üzerinde çalışmaktadır.


10. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Fizyoterapistin görevini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireylerin fiziksel engelinden kaynaklanan yeti kayıplarının önlenmesi, tedavi ve takip edilmesi için uygun gördüğü fizik tedavi ve iyileştirme hizmetlerini planlar, planı uygular, değerlendirir ve takip eder.


11. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Ergoterapistin görevini açıklayınız.

Cevap

Ergoterapist bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin gün içerisinde yerine getirdikleri bazı etkinlik ve aktivitelerde bireylerin kendilerinden beklenen becerilerin arttırılmasına ve daha iyi düzeye gelmesine yardımcı olan meslek elemanıdır. Aynı zamanda engelli bireylerin günlük yaşamında yerine getirmesi gereken etkinlikleri ve çevreyi bireyin gereksinimlerine göre düzenleyerek bireylerin performanslarının artmasını hedefler.


12. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Doktorun görevini açıklayınız.

Cevap

Doktor tıbbi açıdan bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumunu değerlendirir, takip eder ve sağlıklı bireyler olmaları konusunda sağlık danışmanlığı hizmeti verir. Aynı zamanda bireylerin gereksinimleri doğrultusunda sağlık durumlarıyla ilgili diğer uzmanlarla koordinasyonu sağlar.


13. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Uzman Hekimlerin görevini açıklayınız

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili özel uzmanlık gerektiren durumlarla karşılaşıldığında bireyin alması gereken tıbbi tedavi hizmetini veren ilgili alanda uzman hekimlerdir. Bu uzman hekimler bireylerin gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Bireylerin gereksinimlerine göre ilgili uzman hekim tarafından engelli bireyin tedavisi planlanır, uygulanır ve takip edilir.


14. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde hemşirelerin görevlerini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili doktor ya da uzman hekimle işbirliği içerisinde çalışan yardımcı personeldir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin sağlık durumlarını ve tedavi edici ilaçların düzenli kullanımını takip eder. Bireyin sağlık durumuyla ilgili bilgiyi doktorla ya da uzman hekimlerle paylaşır.


15. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde diyetisyenlerin görevini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin hem boy, kilo, yaş ve sağlık durumu gibi özelliklerini hem de içinde bulunduğu çevreyi dikkate alarak sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak beslenme programının hazırlanması ve takip edilmesinde görev alır ve bireylerin beslenme şekillerini düzenler.


16. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde psikologların görevini açıklayınız.

Cevap

Davranış biçimlerinin inceleyen ve davranışların sebeplerini araştıran uzmandır. Bunun yanı sıra bakım gereksinimi olan engelli bireylerin kişisel sorunları hakkında farkındalık kazanmalarını ve ruhsal olarak iyi olma hallerini sağlayarak motivasyonlarının arttırılması, kaygı, stres, endişe gibi hayatı olumsuz etkileyen duyguların en aza indirilmesi ve psikolojik olarak gereksinimleri olan konularda rehberlik yapılması için bireysel veya grup tedavi programı planlar ve bu programı yürütür.


17. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde odyologların görevini açıklayınız.

Cevap

Odyolog bakıma gereksinimi olan bireylerin işitme duyarlıklarını test ederek yaptığı ölçümlemelerle işitme yetisinin kaybına ya da denge bozukluklarına yönelik tanı koyan uzmandır. İşitme kaybının olduğu durumlarda ise bireyin gereksinimi olan yardımcı cihazın belirlenmesi, kullanılması, takip edilmesi ve uygun eğitim programının hazırlanmasında görev alır. Bireyin işitme kaybı henüz oluşmamış ise işitme duyusunu koruma ve yeti kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yapar.


18. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.


19. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Ev ekonomistlerinin görevlerini açıklayınız.

Cevap

Özellikle bakım hizmetinden yaralanan, maddi ve manevi gereksinimleri olan ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla ellerindeki kaynakları daha verimli bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitim programları hazırlar, bu programı uygular ve takip eder. Hazırladığı çalışma programları kapsamında bireylere yeni bilgi ve teknikler öğretmek veya mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için hem bireysel hem de grup çalışmalarına yer verir.


20. Soru

Engelli bireylerde profesyonel olmayan bakım işlemini kimler üstlenmektedir?

Cevap

Bireyin ailesi (anne-baba) veya kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve tanıdıklar gibi bireyin bakımından sorumlu yakınları bakıma gereksinimi olan engelli bireyin günlük yaşamında yerine getirmesi gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve günlük basit sosyal ve fiziksel aktiviteleri içeren etkinlerin yaptırılmasına gönüllü bir şekilde yardımcı olurlar. Profesyonel olmayan bakım hizmeti sunarlar.


21. Soru

Engelli bireylere verilen bakım hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu düşünüldüğünde ailenin önemini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireyin kendisinden sonra bu ekibin en önemli öğesi ailedir. Engelli bireye sunulacak bakım hizmetleri her ne olursa olsun, aile bireylerin bakımından birinci derece sorumlu yakını olarak düşünülmektedir. Engelli bireylere verilen bakım hizmetinin niteliğinin arttırılması ve hedeflenen başarıya ulaşması için bireyin ailesinin de sürece aktif bir şekilde dâhil edilmesi ve bu süreç içerisinde farklı hizmetler veren diğer uzmanlardan oluşan ekip ile ailenin işbirliği içerisinde olması oldukça önemlidir.


22. Soru

Uzmanların işlerini kolaylaştırmada ailenin ne gibi bir faktörü bulunmaktadır?

Cevap

Engelli bireylere verilecek bakım hizmetlerinin planlanmasında bakıma gereksinimi olan bireylerden elde edilen bilgilerin yanı sıra bireyin ailesinden ve yakınlarından elde edilen bilgiler önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yetersizliği nedeniyle bireyin kendisinden bilgi almanın zor olduğu durumlarda ya da bilgi alınamadığı durumlarda bireyin ailesi ve yakınlarından elde edilen bilgiler daha da önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda bireyin ailesi veya yakınlarının bakım hizmetlerinin planlanmasında yer alan diğer ekip üyeleriyle iyi ilişkiler kurması, işbirliği ve iletişim içerisinde olması, engelli bireylere sunulacak bakım hizmetlerinin planlanmasında hayati önem taşımaktadır.


23. Soru

İletişim nedir açıklayınız.

Cevap

İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.


24. Soru

Engellilerde iletişimin önemini açıklayınız.

Cevap

İletişim, engelli bakım olgusunun tüm alanları açısından merkezî bir önem taşımaktadır. Gerek bakım süreçlerinin planlanması ve uygulanması gerekse diğer meslektaşlarla ve üstlerle, bu meslekî alanla kesişen yakın mesleklerdeki çalışanlarla, engelli bireylerin yakınlarıyla ve bu mesleği öğrenen bakım öğrencileriyle bir işbirliği içerisinde gerçekleşen ve sayılan tüm bu noktaları kapsayan bir alandır. Bakım hizmetlerinde iletişim, meslekî bilgileri ve bunlarla ilgili konuları anlamaktan ziyade, bu alanla ilgili izlenim, uzlaşma, planlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olma ve diğer meslektaşlarla birlikte bir iş birliği içerisinde çalışabilmeyi içerir.


25. Soru

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Bu değişkenlerden konuşmacıdan kaynaklı iletişim engellerini açıklayınız.

Cevap

 • Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma
 • Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj
 • Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız)
 • Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği
 • Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme
 • İnandırıcılığı olmayan gönderici
 • Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim

26. Soru

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Bu değişkenlerden dinleyiciden kaynaklı iletişim engellerini açıklayınız.

Cevap

 • Dikkatsiz ve yanlış dinleme
 • Bilgi ve düşünce eksikliği
 • Önyargılı dinleme
 • Geri bildirim yapmama
 • Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
 • Düşünme ve yoğunlaşma eksikliği
 • Soru sormama

27. Soru

Etkili bir iletişimi engelleyen faktörler nelerdir?

Cevap

 • Yapıcı Engeller
 • Kişisel Engeller
  • Dil ve anlatım güçlükleri
  • Dinleme ve algılama yetersizliği
  • Bilgi eksikliği
  • Statü farklılıkları
  • Cinsiyet ve kültürel farklılıklar
  • Hatalı tanımlama
 • Kanal Engelleri
 • Psikolojik Engeller
  • Korkular
  • Stres
  • Ön kabuller
 • Teknik Engeller
 • Fiziksel Uzaklık
 • Zaman Baskısı
 • Kesintiler

28. Soru

Engelli bireye verilen bakım hizmetleri sırasında iletişim ve işbirliğinin büyük bir kısmı gerçekleşmektedir. Bunlar nelerdir açıklayınız.

Cevap

Bunlar, bedensel yakınlık, göz kontağı, yüz yüze iletişim, gülümseme, dokunma gibi olumlu ve sözel olmayan mesajlar ve sözel olarak yapılan karşılıklı kısa bir sohbettir. Böylece doğal olarak kurulan bu karşılıklı iletişim aracılığıyla her iki tarafı olumlu bir şekilde etkileyen bir güven ortamının oluşması sağlanmaktadır. Bakım hizmetleri içerisinde nitelikli ve kaliteli bir iletişimin kurulmasında güven ortamı içerisinde karşımızdaki bireye saygı duymak çok önemlidir. Nitelikli ve kaliteli bir iletişim ise iyi bir kişiler arası etkileşimin kurulmasına neden olmaktadır.


29. Soru

Etkili bir iletişim bakım hizmetini vermede nasıl bir özellik taşır?

Cevap

Bakım hizmeti veren birey ile engelli birey arasındaki etkili iletişim, bakım hizmetinin verilmesinde kritik bir özelliktir. Engelli bireyler sahip oldukları yetersizliklerden dolayı toplum içerisinde bağımsız yaşamada ve toplumsal yaşama tam katılımda bazı sınırlılıklar ve sorunlar yaşamaktadırlar. Yaşadıkları bu sınırlılıklar ve sorunlar onların karşısındaki bireylerle iletişim ve etkileşim süreçlerine yansıyabilir. Bu nedenle engelli bireye bakım hizmeti sunan bireylerin işiyle ilgili yeterli donanıma sahip, empati kurabilen, işbirlikçi ve iletişime açık bireyler olması oldukça önemlidir.


30. Soru

Bakım hizmeti veren birey ile bakıma gereksinimi olan engelli birey arasındaki etkileşimlerde önemli olan temel nokta nedir açıklayınız.

Cevap

Bakım hizmeti veren birey ile bakıma gereksinimi olan engelli birey arasındaki etkileşimlerde önemli olan temel nokta iyi bir kişiler arası ilişki kurulmasını sağlamaktır. İyi bir kişiler arası ilişki ise birey ve uzman arasındaki karşılıklı iletişimin kalitesine dayanmaktadır. Bakım hizmeti veren birey, bakıma gereksinimi olan bireyin sahip olduğu yetersizlik türüne göre hem kendisini bireye anlatmakta hem de bireyi anlamakta zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle bakıma gereksinimi olan engelli bireye hizmet verirken iletişim kurabilmek için çabanın çift yönlü olması gerekmektedir. Bakım hizmeti veren bireyler engelli bireyle iletişim esnasında üzerine düşen görevleri bilmeli ve bireylerin yetersizlikten kaynaklanan gereksinimlerini karşılamak için iletişim şeklini hizmet verdiği bireyin özelliklerine göre ayarlamalıdır.


31. Soru

Engelli bireylerle iletişim kurarken hangi hususlar unutulmamalıdır?

Cevap

Engelli bireylerle iletişim kurarken öncelikle farklı iletişimsel gereksinimlerinin dışında onların da toplumdaki tüm bireyler gibi bir birey oldukları ve kendilerine özgü bir kişiliğe sahip oldukları unutulmamalıdır. Engelli bireyler ile iletişim kurmak için toplumdaki tüm bireylere yaklaşıldığı gibi yaklaşılmalıdır. Engelli bireyler yaşadıkları yetersizlik durumundan dolayı olumsuz benlik saygısı gelişebilmektedir. Bu bireylerle iletişim kurarken, farklı iletişimsel yolların dışında onların da diğer tüm insanlar gibi saygı görmek, önemsenmek ve dikkate alınmak gibi isteklerinin olabileceği, bunun yanı sıra iletişim yetersizliklerinden dolayı aşırı ilgi ya da görmezden gelme durumlarının onları olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.


32. Soru

Engelli bireylere ne tarz bir yaklaşım güven verebilir?

Cevap

Engelli bireylere hizmet verirken geleceğe yönelik hedefler belirlemek, yapamadığı aktivitelerde yapabildiklerine vurgu yapmak, başarılı olacakları yaşantılar sunmak, duygularını ifade etmesine fırsat vermek, düşüncelerine saygı duymak, bireye değerli olduğunu hissettirmek ve onlara güven vermek çok önemlidir.


33. Soru

Ailelerde iletişimde kullanılan yol ve yöntemleri belirtiniz.

Cevap

Engelli bireylerin bakım hizmetlerinde aile sürecin ihmal edilemez bir parçasıdır. Dolayısıyla ailelerle kurulacak etkili bir iletişim ve işbirliği engelli bireyin bakımını doğrudan etkileyecektir. Ailelerle iletişimde yazılı ya da sözlü iletişim olarak iki tür iletişimden söz edilebilir.


34. Soru

Yazılı iletişim türüne uygun olan araçlar nelerdir?

Cevap

 • Mektuplar, notlar ve iletişim defterleri
 • Haber bültenleri
 • El kitapları ya da rehberler
 • El ilanları ya da bildiriler
 • İnternet yoluyla iletişim

35. Soru

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

 • Telefon görüşmeleri
 • Planlanmamış görüşmeler
 • Planlanmış bire-bir aile görüşmeleri
 • Aile grup toplantıları

36. Soru

Etkili bakım hizmetlerinde, bakım hizmetinde yer alan personelin sürekli ve düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurmaları niçin gerekmektedir?

Cevap

Bakım hizmetinde yer alan personelin engelli bireyle ilgili belirledikleri amaçlara ulaşabilmesi için kendi aralarında belirli derecede iletişim ve işbirliği içerisinde birbirleriyle sosyal ilişkiler kurması önemlidir. İletişim, engelli bireye verilecek bakım hizmetlerinde bir ekibin oluşması, amaçlarına ulaşması ve işbirliği içerisinde varlığını sürdürmesi için son derece önemli bir faktördür. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen personel arasındaki mesleki iletişim hayati bir öneme sahiptir.


37. Soru

Olası iletişim hatalarının ortaya çıkması nasıl engellenir?

Cevap

Bakım hizmeti veren personel arasında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması iş birliğinin temelini oluşturur ve olası iletişim hatalarının ortaya çıkmasını engeller.


38. Soru

Nitelikli ve kalite bir iletişim nasıl olmalıdır?

Cevap

Nitelikli ve kalite bir iletişimin kurulmasında ise öncelikle karşımızdaki bireye güven ve saygı duymak gerekmektedir. Saygı ve güven ortamının olduğu bir iletişim sisteminde iyi bir kişilerarası ilişkiden ve işbirliğinden söz etmek mümkün olacaktır. Ancak olası iletişim hatalarının ortaya çıkmaması için bakım hizmetinde yer alan tüm personelin kendi mesleki sınırlarını bilmeleri ve bu sınırlar içerisinde birbirleriyle açık bir şekilde konuşabilmeleri çok önemlidir. Ancak yasal olarak bakım hizmeti veren bireyle ilgili çok özel sırların ve mesleklere ilişkin tahmin edilebilen birtakım meslek sırlarının korunmasına ilişkin sınırlamalarda bulunabilir. Bu sınırlamaların yanı sıra bakım hizmetinde yer alan personel kendi uzmanlık alanlarının sınırları içerisinde elde ettiği her türlü bilgiyi ve deneyimi diğer meslektaşlarıyla paylaşmak zorundadır.


39. Soru

Bakıma gereksinimi olan birey ile engelli bakım elamanı arasındaki gizlilik düzeyini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan birey ile engelli bakım elemanı arasındaki iletişimin düzeyine bağlı olarak, birey bakım personeline karşı güven duyduğundan kendi hayatıyla ilgili özel sorunları da anlatma gereksinimi duyabilir. Bu da son derece normal bir gereksinimdir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bakıma gereksinimi olan birey ile bakım personeli arasında paylaşılanlar ahlaki sınırlar içerisinde, güven ortamının zedelenmemesi için gizli tutulması gerekmektedir. Ancak gizlilik gerektiren bilgilerin neler olduğunu iyi analiz etmek ve bu bilgilerin hangilerinin diğer meslektaşlarla paylaşılıp paylaşılmaması gerektiğine iyi karar vermek gerekir.


40. Soru

Bakım hizmeti veren personelinin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta nedir açıklayınız.

Cevap

Bakım hizmeti veren personelinin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta da hizmetler sırasında kullanılan dildir. Bakım hizmeti veren personelin aralarında kullandıkları dil, iletişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireye verilen bakım hizmetinde yer alan bireyler, iletişim sırasında kendi uzmanlık alanlarına göre bir konuşma dili seçiyor olabilirler. Bu durumda ekip içerisinde ortak bir dilin oluşması zorlaşır ve iletişimde zorluklarla karşılaşılabilir. Bakım hizmeti veren bireylerin arasında etkili bir iletişim kurulabilmesi için kendi aralarında kullandıkları ortak bir dil olmalı ve bu dil aracılığıyla bir konuşma kültürü oluşturulmalıdır. Böylece bireyler arasında ortaya çıkabilecek iletişim engelleri önlenmiş olur. Aynı zamanda engelli bireye verilen bakım hizmetinde yer alan personel yeni katılan meslektaşlarına da ekip içerisinde kullanılan ortak dile ilişkin bilgi paylaşımında bulunmalıdır. Çünkü hem nitelikli bir bakım hizmetinin sağlanmasında hem de iletişimden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılmasında gösterilen özen bu bilgilerin yeni gelen personele doğru aktarılmasına bağlıdır.


41. Soru

Bakım planlama hizmetinde yer alan bireyler kimlerdir ?

Cevap

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.


42. Soru

Engelli bakım elemanı nasıl tanımlanır ?

Cevap

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.


43. Soru

Özel eğitim uzmanı personelinin rolleri nelerdir ?

Cevap

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.


44. Soru

Engelli Bakımı ve rehabilitasyon planlama görevlerinde çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanın rolleri nelerdir ?

Cevap

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.


45. Soru

Bakım planlarının geliştirilmesinde sosyal hizmet uzmanının görevleri nelerdir ?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.


46. Soru

İletişim nasıl tanımlanmaktadır ?

Cevap

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.


47. Soru

İletişimin amacı nedir ?

Cevap

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.


48. Soru

Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar nelerdir ?

Cevap

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.


49. Soru

Konuşmacıdan kaynaklı iletişim engelleri nelerdir ?

Cevap

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.


50. Soru

Dinleyiciden kaynaklı iletişim engelleri nelerdir ?

Cevap

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.


51. Soru

Etkili iletişimi engelleyen faktörler nasıl gruplanmaktadır ?

Cevap

 1. Yapıcı Engeller
 2. Kişisel Engeller
  1. dil ve anlatım güçlükleri
  2. dinleme ve algılama yetersizliği
  3. bilgi eksikliği
  4. statü farklılıkları
  5. cinsiyet ve kültürel farklılıklar
  6. hatalı tanımlama
 3. Kanal Engelleri
 4. Psikolojik Engeller
  1. korkular
  2. stres
  3. ön kabuller
 5. Teknik Engeller
 6. Fiziksel uzaklık
 7. Zaman baskısı
 8. Kesintiler

52. Soru

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Cevap

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.


53. Soru

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.


54. Soru

Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.


55. Soru

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.


56. Soru

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.


57. Soru

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.


58. Soru

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   


59. Soru

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.


60. Soru

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Cevap

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.


1. Soru

Etkili bir bakım planı hazırlanırken, bakım hizmetini sunacak bireyler arasındaki işbirliğinin önemini açıklayınız.

Cevap

İşbirliği ortak amaçlar doğrultusunda gönüllülük esasına dayanan, alınan kararlarda ve sonuçlarda sorumluluğu karşılıklı olarak paylaşma sürecidir.

2. Soru

Bakım hizmetlerinde kimlerin rol ve sorumluluklarının olduğu açıkça belirtilmelidir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş bakım planının merkezinde hizmeti alacak birey ve gereksinimleri olduğundan bakım planı oluştururken bireyin yaşamında yer alan değişkenlerin de incelenmesi uygun olan yaklaşımlardan biridir. Bu plan hazırlanırken bireylerin, ailenin/bakıcının ve uzmanların bakım hizmetleri konusunda fikirleri ve bakış açıları değerlendirilmeli, bakım hizmetlerinde kimlerin rol ve sorumluluklarının olduğu açıkça belirtilmelidir.

3. Soru

Doğru hizmetin verilebilmesinde bireylerin gereksinimlerini karşılayacak uzmanlardan ve bireylerden oluşan bir ekip nasıl oluşturulmalıdır?

Cevap

Bu süreçte, doğru hizmetin verilebilmesinde bireylerin gereksinimlerini karşılayacak uzmanlardan ve bireylerden oluşan bir ekip oluşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle ekipte yer alacak üyelerin belirlenmesi ve bu ekip üyelerinin birbirleriyle işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Engelli bireylerin bireysel farklılıklarına göre tüm bireylere verilecek hizmetin içeriği aynı olamayacağından tüm bireylere verilecek hizmetlerde yer alacak ekip üyelerinin de aynı olması beklenmemelidir.

4. Soru

Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler kimlerden oluşmalıdır?

Cevap

Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmazsa olmazlarıdır.

5. Soru

Engelli bireyin ailesi, yakınları ve bakım uzmanlarının haricinde olması gereken uzmanlar ise hangileridir?

Cevap

Bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizik tedavi uzmanı, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve iyileştirme uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

6. Soru

Engelli bakım elemanının görevi nedir?

Cevap

7. Soru

Özel eğitim uzmanının görevini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireyin gereksinimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren bireylerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmetlerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bireysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış olduğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar.

8. Soru

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanının görevi nedir?

Cevap

Bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alanlarındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

9. Soru

Dil ve konuşma terapistinin görevini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları gibi dil ve konuşma bozuklarınınım önlenmesi, tanılanması, tedavi ve takip edilmesi üzerinde çalışmaktadır.

10. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Fizyoterapistin görevini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireylerin fiziksel engelinden kaynaklanan yeti kayıplarının önlenmesi, tedavi ve takip edilmesi için uygun gördüğü fizik tedavi ve iyileştirme hizmetlerini planlar, planı uygular, değerlendirir ve takip eder.

11. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Ergoterapistin görevini açıklayınız.

Cevap

Ergoterapist bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin gün içerisinde yerine getirdikleri bazı etkinlik ve aktivitelerde bireylerin kendilerinden beklenen becerilerin arttırılmasına ve daha iyi düzeye gelmesine yardımcı olan meslek elemanıdır. Aynı zamanda engelli bireylerin günlük yaşamında yerine getirmesi gereken etkinlikleri ve çevreyi bireyin gereksinimlerine göre düzenleyerek bireylerin performanslarının artmasını hedefler.

12. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Doktorun görevini açıklayınız.

Cevap

Doktor tıbbi açıdan bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumunu değerlendirir, takip eder ve sağlıklı bireyler olmaları konusunda sağlık danışmanlığı hizmeti verir. Aynı zamanda bireylerin gereksinimleri doğrultusunda sağlık durumlarıyla ilgili diğer uzmanlarla koordinasyonu sağlar.

13. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Uzman Hekimlerin görevini açıklayınız

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili özel uzmanlık gerektiren durumlarla karşılaşıldığında bireyin alması gereken tıbbi tedavi hizmetini veren ilgili alanda uzman hekimlerdir. Bu uzman hekimler bireylerin gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Bireylerin gereksinimlerine göre ilgili uzman hekim tarafından engelli bireyin tedavisi planlanır, uygulanır ve takip edilir.

14. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde hemşirelerin görevlerini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili doktor ya da uzman hekimle işbirliği içerisinde çalışan yardımcı personeldir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin sağlık durumlarını ve tedavi edici ilaçların düzenli kullanımını takip eder. Bireyin sağlık durumuyla ilgili bilgiyi doktorla ya da uzman hekimlerle paylaşır.

15. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde diyetisyenlerin görevini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerin hem boy, kilo, yaş ve sağlık durumu gibi özelliklerini hem de içinde bulunduğu çevreyi dikkate alarak sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak beslenme programının hazırlanması ve takip edilmesinde görev alır ve bireylerin beslenme şekillerini düzenler.

16. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde psikologların görevini açıklayınız.

Cevap

Davranış biçimlerinin inceleyen ve davranışların sebeplerini araştıran uzmandır. Bunun yanı sıra bakım gereksinimi olan engelli bireylerin kişisel sorunları hakkında farkındalık kazanmalarını ve ruhsal olarak iyi olma hallerini sağlayarak motivasyonlarının arttırılması, kaygı, stres, endişe gibi hayatı olumsuz etkileyen duyguların en aza indirilmesi ve psikolojik olarak gereksinimleri olan konularda rehberlik yapılması için bireysel veya grup tedavi programı planlar ve bu programı yürütür.

17. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde odyologların görevini açıklayınız.

Cevap

Odyolog bakıma gereksinimi olan bireylerin işitme duyarlıklarını test ederek yaptığı ölçümlemelerle işitme yetisinin kaybına ya da denge bozukluklarına yönelik tanı koyan uzmandır. İşitme kaybının olduğu durumlarda ise bireyin gereksinimi olan yardımcı cihazın belirlenmesi, kullanılması, takip edilmesi ve uygun eğitim programının hazırlanmasında görev alır. Bireyin işitme kaybı henüz oluşmamış ise işitme duyusunu koruma ve yeti kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yapar.

18. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

19. Soru

Bakıma gereksinimi olan engelli bireylerde Ev ekonomistlerinin görevlerini açıklayınız.

Cevap

Özellikle bakım hizmetinden yaralanan, maddi ve manevi gereksinimleri olan ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla ellerindeki kaynakları daha verimli bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitim programları hazırlar, bu programı uygular ve takip eder. Hazırladığı çalışma programları kapsamında bireylere yeni bilgi ve teknikler öğretmek veya mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için hem bireysel hem de grup çalışmalarına yer verir.

20. Soru

Engelli bireylerde profesyonel olmayan bakım işlemini kimler üstlenmektedir?

Cevap

Bireyin ailesi (anne-baba) veya kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve tanıdıklar gibi bireyin bakımından sorumlu yakınları bakıma gereksinimi olan engelli bireyin günlük yaşamında yerine getirmesi gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve günlük basit sosyal ve fiziksel aktiviteleri içeren etkinlerin yaptırılmasına gönüllü bir şekilde yardımcı olurlar. Profesyonel olmayan bakım hizmeti sunarlar.

21. Soru

Engelli bireylere verilen bakım hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu düşünüldüğünde ailenin önemini açıklayınız.

Cevap

Engelli bireyin kendisinden sonra bu ekibin en önemli öğesi ailedir. Engelli bireye sunulacak bakım hizmetleri her ne olursa olsun, aile bireylerin bakımından birinci derece sorumlu yakını olarak düşünülmektedir. Engelli bireylere verilen bakım hizmetinin niteliğinin arttırılması ve hedeflenen başarıya ulaşması için bireyin ailesinin de sürece aktif bir şekilde dâhil edilmesi ve bu süreç içerisinde farklı hizmetler veren diğer uzmanlardan oluşan ekip ile ailenin işbirliği içerisinde olması oldukça önemlidir.

22. Soru

Uzmanların işlerini kolaylaştırmada ailenin ne gibi bir faktörü bulunmaktadır?

Cevap

Engelli bireylere verilecek bakım hizmetlerinin planlanmasında bakıma gereksinimi olan bireylerden elde edilen bilgilerin yanı sıra bireyin ailesinden ve yakınlarından elde edilen bilgiler önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yetersizliği nedeniyle bireyin kendisinden bilgi almanın zor olduğu durumlarda ya da bilgi alınamadığı durumlarda bireyin ailesi ve yakınlarından elde edilen bilgiler daha da önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda bireyin ailesi veya yakınlarının bakım hizmetlerinin planlanmasında yer alan diğer ekip üyeleriyle iyi ilişkiler kurması, işbirliği ve iletişim içerisinde olması, engelli bireylere sunulacak bakım hizmetlerinin planlanmasında hayati önem taşımaktadır.

23. Soru

İletişim nedir açıklayınız.

Cevap

İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

24. Soru

Engellilerde iletişimin önemini açıklayınız.

Cevap

İletişim, engelli bakım olgusunun tüm alanları açısından merkezî bir önem taşımaktadır. Gerek bakım süreçlerinin planlanması ve uygulanması gerekse diğer meslektaşlarla ve üstlerle, bu meslekî alanla kesişen yakın mesleklerdeki çalışanlarla, engelli bireylerin yakınlarıyla ve bu mesleği öğrenen bakım öğrencileriyle bir işbirliği içerisinde gerçekleşen ve sayılan tüm bu noktaları kapsayan bir alandır. Bakım hizmetlerinde iletişim, meslekî bilgileri ve bunlarla ilgili konuları anlamaktan ziyade, bu alanla ilgili izlenim, uzlaşma, planlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olma ve diğer meslektaşlarla birlikte bir iş birliği içerisinde çalışabilmeyi içerir.

25. Soru

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Bu değişkenlerden konuşmacıdan kaynaklı iletişim engellerini açıklayınız.

Cevap

 • Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma
 • Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj
 • Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız)
 • Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği
 • Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme
 • İnandırıcılığı olmayan gönderici
 • Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim
26. Soru

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Bu değişkenlerden dinleyiciden kaynaklı iletişim engellerini açıklayınız.

Cevap

 • Dikkatsiz ve yanlış dinleme
 • Bilgi ve düşünce eksikliği
 • Önyargılı dinleme
 • Geri bildirim yapmama
 • Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
 • Düşünme ve yoğunlaşma eksikliği
 • Soru sormama
27. Soru

Etkili bir iletişimi engelleyen faktörler nelerdir?

Cevap

 • Yapıcı Engeller
 • Kişisel Engeller
  • Dil ve anlatım güçlükleri
  • Dinleme ve algılama yetersizliği
  • Bilgi eksikliği
  • Statü farklılıkları
  • Cinsiyet ve kültürel farklılıklar
  • Hatalı tanımlama
 • Kanal Engelleri
 • Psikolojik Engeller
  • Korkular
  • Stres
  • Ön kabuller
 • Teknik Engeller
 • Fiziksel Uzaklık
 • Zaman Baskısı
 • Kesintiler
28. Soru

Engelli bireye verilen bakım hizmetleri sırasında iletişim ve işbirliğinin büyük bir kısmı gerçekleşmektedir. Bunlar nelerdir açıklayınız.

Cevap

Bunlar, bedensel yakınlık, göz kontağı, yüz yüze iletişim, gülümseme, dokunma gibi olumlu ve sözel olmayan mesajlar ve sözel olarak yapılan karşılıklı kısa bir sohbettir. Böylece doğal olarak kurulan bu karşılıklı iletişim aracılığıyla her iki tarafı olumlu bir şekilde etkileyen bir güven ortamının oluşması sağlanmaktadır. Bakım hizmetleri içerisinde nitelikli ve kaliteli bir iletişimin kurulmasında güven ortamı içerisinde karşımızdaki bireye saygı duymak çok önemlidir. Nitelikli ve kaliteli bir iletişim ise iyi bir kişiler arası etkileşimin kurulmasına neden olmaktadır.

29. Soru

Etkili bir iletişim bakım hizmetini vermede nasıl bir özellik taşır?

Cevap

Bakım hizmeti veren birey ile engelli birey arasındaki etkili iletişim, bakım hizmetinin verilmesinde kritik bir özelliktir. Engelli bireyler sahip oldukları yetersizliklerden dolayı toplum içerisinde bağımsız yaşamada ve toplumsal yaşama tam katılımda bazı sınırlılıklar ve sorunlar yaşamaktadırlar. Yaşadıkları bu sınırlılıklar ve sorunlar onların karşısındaki bireylerle iletişim ve etkileşim süreçlerine yansıyabilir. Bu nedenle engelli bireye bakım hizmeti sunan bireylerin işiyle ilgili yeterli donanıma sahip, empati kurabilen, işbirlikçi ve iletişime açık bireyler olması oldukça önemlidir.

30. Soru

Bakım hizmeti veren birey ile bakıma gereksinimi olan engelli birey arasındaki etkileşimlerde önemli olan temel nokta nedir açıklayınız.

Cevap

Bakım hizmeti veren birey ile bakıma gereksinimi olan engelli birey arasındaki etkileşimlerde önemli olan temel nokta iyi bir kişiler arası ilişki kurulmasını sağlamaktır. İyi bir kişiler arası ilişki ise birey ve uzman arasındaki karşılıklı iletişimin kalitesine dayanmaktadır. Bakım hizmeti veren birey, bakıma gereksinimi olan bireyin sahip olduğu yetersizlik türüne göre hem kendisini bireye anlatmakta hem de bireyi anlamakta zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle bakıma gereksinimi olan engelli bireye hizmet verirken iletişim kurabilmek için çabanın çift yönlü olması gerekmektedir. Bakım hizmeti veren bireyler engelli bireyle iletişim esnasında üzerine düşen görevleri bilmeli ve bireylerin yetersizlikten kaynaklanan gereksinimlerini karşılamak için iletişim şeklini hizmet verdiği bireyin özelliklerine göre ayarlamalıdır.

31. Soru

Engelli bireylerle iletişim kurarken hangi hususlar unutulmamalıdır?

Cevap

Engelli bireylerle iletişim kurarken öncelikle farklı iletişimsel gereksinimlerinin dışında onların da toplumdaki tüm bireyler gibi bir birey oldukları ve kendilerine özgü bir kişiliğe sahip oldukları unutulmamalıdır. Engelli bireyler ile iletişim kurmak için toplumdaki tüm bireylere yaklaşıldığı gibi yaklaşılmalıdır. Engelli bireyler yaşadıkları yetersizlik durumundan dolayı olumsuz benlik saygısı gelişebilmektedir. Bu bireylerle iletişim kurarken, farklı iletişimsel yolların dışında onların da diğer tüm insanlar gibi saygı görmek, önemsenmek ve dikkate alınmak gibi isteklerinin olabileceği, bunun yanı sıra iletişim yetersizliklerinden dolayı aşırı ilgi ya da görmezden gelme durumlarının onları olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.

32. Soru

Engelli bireylere ne tarz bir yaklaşım güven verebilir?

Cevap

Engelli bireylere hizmet verirken geleceğe yönelik hedefler belirlemek, yapamadığı aktivitelerde yapabildiklerine vurgu yapmak, başarılı olacakları yaşantılar sunmak, duygularını ifade etmesine fırsat vermek, düşüncelerine saygı duymak, bireye değerli olduğunu hissettirmek ve onlara güven vermek çok önemlidir.

33. Soru

Ailelerde iletişimde kullanılan yol ve yöntemleri belirtiniz.

Cevap

Engelli bireylerin bakım hizmetlerinde aile sürecin ihmal edilemez bir parçasıdır. Dolayısıyla ailelerle kurulacak etkili bir iletişim ve işbirliği engelli bireyin bakımını doğrudan etkileyecektir. Ailelerle iletişimde yazılı ya da sözlü iletişim olarak iki tür iletişimden söz edilebilir.

34. Soru

Yazılı iletişim türüne uygun olan araçlar nelerdir?

Cevap

 • Mektuplar, notlar ve iletişim defterleri
 • Haber bültenleri
 • El kitapları ya da rehberler
 • El ilanları ya da bildiriler
 • İnternet yoluyla iletişim
35. Soru

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

 • Telefon görüşmeleri
 • Planlanmamış görüşmeler
 • Planlanmış bire-bir aile görüşmeleri
 • Aile grup toplantıları
36. Soru

Etkili bakım hizmetlerinde, bakım hizmetinde yer alan personelin sürekli ve düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurmaları niçin gerekmektedir?

Cevap

Bakım hizmetinde yer alan personelin engelli bireyle ilgili belirledikleri amaçlara ulaşabilmesi için kendi aralarında belirli derecede iletişim ve işbirliği içerisinde birbirleriyle sosyal ilişkiler kurması önemlidir. İletişim, engelli bireye verilecek bakım hizmetlerinde bir ekibin oluşması, amaçlarına ulaşması ve işbirliği içerisinde varlığını sürdürmesi için son derece önemli bir faktördür. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen personel arasındaki mesleki iletişim hayati bir öneme sahiptir.

37. Soru

Olası iletişim hatalarının ortaya çıkması nasıl engellenir?

Cevap

Bakım hizmeti veren personel arasında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması iş birliğinin temelini oluşturur ve olası iletişim hatalarının ortaya çıkmasını engeller.

38. Soru

Nitelikli ve kalite bir iletişim nasıl olmalıdır?

Cevap

Nitelikli ve kalite bir iletişimin kurulmasında ise öncelikle karşımızdaki bireye güven ve saygı duymak gerekmektedir. Saygı ve güven ortamının olduğu bir iletişim sisteminde iyi bir kişilerarası ilişkiden ve işbirliğinden söz etmek mümkün olacaktır. Ancak olası iletişim hatalarının ortaya çıkmaması için bakım hizmetinde yer alan tüm personelin kendi mesleki sınırlarını bilmeleri ve bu sınırlar içerisinde birbirleriyle açık bir şekilde konuşabilmeleri çok önemlidir. Ancak yasal olarak bakım hizmeti veren bireyle ilgili çok özel sırların ve mesleklere ilişkin tahmin edilebilen birtakım meslek sırlarının korunmasına ilişkin sınırlamalarda bulunabilir. Bu sınırlamaların yanı sıra bakım hizmetinde yer alan personel kendi uzmanlık alanlarının sınırları içerisinde elde ettiği her türlü bilgiyi ve deneyimi diğer meslektaşlarıyla paylaşmak zorundadır.

39. Soru

Bakıma gereksinimi olan birey ile engelli bakım elamanı arasındaki gizlilik düzeyini açıklayınız.

Cevap

Bakıma gereksinimi olan birey ile engelli bakım elemanı arasındaki iletişimin düzeyine bağlı olarak, birey bakım personeline karşı güven duyduğundan kendi hayatıyla ilgili özel sorunları da anlatma gereksinimi duyabilir. Bu da son derece normal bir gereksinimdir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bakıma gereksinimi olan birey ile bakım personeli arasında paylaşılanlar ahlaki sınırlar içerisinde, güven ortamının zedelenmemesi için gizli tutulması gerekmektedir. Ancak gizlilik gerektiren bilgilerin neler olduğunu iyi analiz etmek ve bu bilgilerin hangilerinin diğer meslektaşlarla paylaşılıp paylaşılmaması gerektiğine iyi karar vermek gerekir.

40. Soru

Bakım hizmeti veren personelinin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta nedir açıklayınız.

Cevap

Bakım hizmeti veren personelinin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta da hizmetler sırasında kullanılan dildir. Bakım hizmeti veren personelin aralarında kullandıkları dil, iletişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireye verilen bakım hizmetinde yer alan bireyler, iletişim sırasında kendi uzmanlık alanlarına göre bir konuşma dili seçiyor olabilirler. Bu durumda ekip içerisinde ortak bir dilin oluşması zorlaşır ve iletişimde zorluklarla karşılaşılabilir. Bakım hizmeti veren bireylerin arasında etkili bir iletişim kurulabilmesi için kendi aralarında kullandıkları ortak bir dil olmalı ve bu dil aracılığıyla bir konuşma kültürü oluşturulmalıdır. Böylece bireyler arasında ortaya çıkabilecek iletişim engelleri önlenmiş olur. Aynı zamanda engelli bireye verilen bakım hizmetinde yer alan personel yeni katılan meslektaşlarına da ekip içerisinde kullanılan ortak dile ilişkin bilgi paylaşımında bulunmalıdır. Çünkü hem nitelikli bir bakım hizmetinin sağlanmasında hem de iletişimden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılmasında gösterilen özen bu bilgilerin yeni gelen personele doğru aktarılmasına bağlıdır.

41. Soru

Bakım planlama hizmetinde yer alan bireyler kimlerdir ?

Cevap

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

Engelli bireyin gereksinimleri ne olursa olsun bireye bakım hizmeti verecek ekibin merkezinde öncelikle engelli bireyin kendisinin yer alması gerekmektedir. Engelli bireyin kendisinden sonra ekip üyeleri içerisinde yer alması gereken kişiler, aile bireyleri veya bireyin bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanıdır. Engelli bireyin kendisi, ailesi veya bakımından sorumlu yakınları ve engelli bakım elemanı ekibin olmaz- sa olmazlarıdır. Daha sonra bireylerin gereksi- nimlerine göre özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, hemşire, dil ve konuşma terapisti, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, doktor ve bireye özgü sağlık sorunlarına ilişkin uzman hekimler (fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, ortopedist, plastik cerrah, ürolog, pediatrik nörolog, psikiyatrist, göz hastalıkları uzmanı, diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı vb.) de bu ekip içerisinde yer almalıdır.

42. Soru

Engelli bakım elemanı nasıl tanımlanır ?

Cevap

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.

Engelli bakım elemanı, gün içerisinde bireylerin yerine getirmeleri gereken kişisel bakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit zihinsel ve fiziksel aktiviteleri içeren sosyal etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan, bu süreç içerisinde ihtiyaca göre uygun materyalleri yerinde ve zamanında kullanarak bakıma gereksinimi olan bireylere profesyonel bakım hizmeti veren ara meslek elemanı olarak tanımlanmaktadır.

43. Soru

Özel eğitim uzmanı personelinin rolleri nelerdir ?

Cevap

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.

Engelli bireyin gereksi- nimlerine uygun eğitsel hizmetlerin sunulmasında özel eğitim uzmanı görev almaktadır. Özel eğitim uzmanı, özel gereksinimli bireylere yönelik tarama çalışmalarına katılır ve özel eğitim gerektiren birey- lerin belirlenmesinde rol alır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireylere sunulacak evde eğitim hizmet- lerini planlama ve yürütme, özel eğitim uzmanlarının görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, farklı kaynaklardan topladığı bilgilerle bireylerin eğitim gereksinimlerini belirler ve topladığı bilgilerle bi- reysel eğitim planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygun eğitsel düzenlemeler yapar, hazırlamış oldu- ğu planı uygular ve öğretimsel sürece yönelik karar verebilmek için değerlendirme yapar. Engelli birey- lerin gereksinimlerine yönelik aileleri bilgilendirme çalışmaları yapar, ailelerle, ilgili birim ve kurumlar- la işbirliği yapar ve özel gereksinimli bireylerin iş ve meslek hayatına veya yükseköğretim kurumuna geçişiyle ilgili çalışmalar yapar.

44. Soru

Engelli Bakımı ve rehabilitasyon planlama görevlerinde çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanın rolleri nelerdir ?

Cevap

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, bakıma gereksinimi olan 0-18 yaş arasındaki çocukların tüm gelişim alan- larındaki performansının değerlendirilmesinde, takip edilmesinde ve desteklenmesinde yer alan uzmandır. Aynı zamanda bireylerin gereksinimlerine uygun eğitsel programın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde özel eğitim uzmanıyla işbirliği içerisinde çalışır. Bakıma gereksinimi olan bireylerin bakımından sorumlu kişilere, çocuk gelişimi ve gelişime uygun çocuğu nasıl destekleyebileceklerine ilişkin aile eğitimleri verir.

45. Soru

Bakım planlarının geliştirilmesinde sosyal hizmet uzmanının görevleri nelerdir ?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

Sosyal hizmet uzmanı, bakıma gereksinimi olan engelli bireylere gün içerisinde karşılaştıkları sorunları belirleyip çözüm yolları üretmede sahip oldukları olanakları kullanma ve çevrelerindeki olanakların farkına varıp onlardan faydalanma konusunda rehberlik eden uzmandır. Engelli bireylere psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda danışmanlık yapar, sosyal açıdan değişimleri inceler ve değerlendirir.

46. Soru

İletişim nasıl tanımlanmaktadır ?

Cevap

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

İletişim kelimesinin dilimizdeki sözlük anlamına bakıldığında ‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’ olarak tanımlanmaktadır. İletişim, en genel anlamıyla iki birim arasında bilgi, duygu, düşünce alıverişi olarak tanımlanırken; kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olamayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını alması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

47. Soru

İletişimin amacı nedir ?

Cevap

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.

İletişimin amacı, uygun araç kullanarak ve bu aracın aktarabileceği bir yoldan yararlanarak hedefteki bireyde kendi tasarladığı düşüncenin bir izdüşümü oluşturma çabasıdır. İletişim sürecinde, karşılıklı her iki taraf için de anlamlı olan bir mesaj bir kişi tarafından karşıdaki kişiye gönderilmektedir, karşıdaki kişi de bu mesajı alarak mesajda kodlanmış olan bilgiyi çözmektedir. İletişim, bu anlamda bünyesinde sosyal etkileşimi de barındırmaktadır. Çünkü iletişimin kurulabilmesi için iletişim ortağı ile karşılıklı etkileşim söz konusudur. İletişim toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir özelliğidir.

48. Soru

Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar nelerdir ?

Cevap

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.

Bireyin yaşamında yer alan kişi ve kişilerle iletişim kurmamızı engelleyen çeşitli değişkenler söz konusudur. Etkili iletişim farklı sebeplerden dolayı engellenebilir. Bu engellerden birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir (gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi). Diğer önemli bir engel ise başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin algılama farklılıklarıdır. Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir. Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Etkili bir iletişimi engelleyen durumlar iletişim ortaklarının herhangi birinden veya her ikisinden kaynaklanabilir.

49. Soru

Konuşmacıdan kaynaklı iletişim engelleri nelerdir ?

Cevap

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.

• Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma,

• Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj,

• Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil, hız),

• Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu eksikliği,

• Önyargılar, dinleyiciyi küçümseme,
• İnandırıcılığı olmayan gönderici,
• Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim şeklidir.

50. Soru

Dinleyiciden kaynaklı iletişim engelleri nelerdir ?

Cevap

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.

• Dikkatsiz ve yanlış dinleme,
• Bilgi ve düşünce eksikliği,
• Önyargılı dinleme,
• Geri bildirim yapmama,
• Yetersiz algılama, yanlış yorumlama,
• Düşünme ve konsantrasyon eksikliği,
• Soru sormama olarak sıralanmaktadır.

51. Soru

Etkili iletişimi engelleyen faktörler nasıl gruplanmaktadır ?

Cevap

 1. Yapıcı Engeller
 2. Kişisel Engeller
  1. dil ve anlatım güçlükleri
  2. dinleme ve algılama yetersizliği
  3. bilgi eksikliği
  4. statü farklılıkları
  5. cinsiyet ve kültürel farklılıklar
  6. hatalı tanımlama
 3. Kanal Engelleri
 4. Psikolojik Engeller
  1. korkular
  2. stres
  3. ön kabuller
 5. Teknik Engeller
 6. Fiziksel uzaklık
 7. Zaman baskısı
 8. Kesintiler
52. Soru

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Engel guruplarının hepsinde yer alan bireylerle iletişim kurarken genel olarak dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir ?

Cevap

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken yüz yüze iletişim kurmak ve ona gülümsemek bireyle uzman arasında iyi ilişkilerin kurulmasını destekleyecektir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken uzmanların kendilerini engelli bireyin yerine koyup onun gözüyle dünyaya bakması gerekir.

• İletişim yöntemini seçerken engelli bireyin yetersizlik durumuna (zihin, görme ve işitme yetersizliği vb.) göre bir seçim yapıl- malıdır. İletişim kurabilmek için engelli bi- reylerin yetersizlik durumuna ve güçlü yönlerine göre alternatif iletişim (jest, mimik, görsel destek sistemleri vb.) sistemlerinden de faydalanılabilir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin yaşına bilişsel ve dil gelişimi düzeyine uygun bir iletişim dili seçilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken bireylerin içinde bulunduğu yaşam şartları, sosyo- kültürel, psikolojik ve fizyolojik durumları ve davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı ve ona göre davranılmalıdır.

• İletişim sırasında engelli birey izin vermediği sürece ona dokunmamaya dikkat etmeli ve kişisel sınırlarına saygı duyulmalıdır.

• Engelli bireyle iletişim kurarken normal bir ses tonu ile konuşmalı ve karşınızdaki birey sözünü bitirene kadar dinlenilmelidir. Bireye onu dinlediğinizi hissettirebilmek için bireyin karşılıklı iletişimde verdiği geri bildirimleri (verdiği tepkiler, yanıtlar, vücut dili, ses tonu, jestler gibi) dikkatlice gözlemleyip ona uygun geri bildirimler verilmelidir.

• Engelli bireylerle iletişim kurarken onu iletişim kurmaya zorlayıcı bir tutum takınmamak yerine iletişim kurmaya teşvik edilmelidir.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

•Engelli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken temel nokta onlarında bir birey olduğunu düşünerek saygılı olmaktır.

53. Soru

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Otizmli bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurabilmek için öncelikle bu bireyler ile mümkün olabildiği kadar göz kontağı kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken kısa, açık, kolay anlaşılır, net ve somut yönergeler kullanılmalıdır. Karmaşık cümle yapılarını anlamakta zorlanabileceklerinden basit cümle yapıları tercih edilmeli ve aynı anda birden fazla yönerge verilmemelidir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken ses tonuna da dikkat edilmelidir. Eğer yüksek sesten rahatsız olan bir otizmli birey ise onunla iletişim kurarken sesin en alçak tonuyla konuşmak gerekebilir.

 • Otizmli bireylerle iletişim kurarken konuş- ma esnasında jestleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

 • Eğer kendisine dokunulmasından ve başka- sına dokunmaktan hoşlanmayan bir otizmli birey ise iletişim kurarken ona dokunmak- tan kaçınılmalıdır. Çünkü tek bir dokunuş bile bu bireyleri olumsuz etkileyebilir.

 • Bazı otizmli bireylerin kokulara karşı da aşırı hassasiyetleri vardır. Bu nedenle, eğer otizmli bireyin böyle bir özelliği varsa bu bireyle iletişim kurulacağı zamanlarda keskin kokusu olan parfümler, spreyler vs. kul- lanmaktan kaçınılmalıdır.

 • Otizmli bireylerin tanılarından bağımsız çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranış örüntüleri, iletişim esnasında farklı duygusal durumların yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle eğer ba- kım hizmeti verilecek birey otizmli bir birey ise bakım hizmeti verilmeden önce bireyin davranış özellikleri hakkında, aileden ve uz- manlardan ayrıntılı bilgi elde edilmelidir.

 • Otizmli bireyler tanıdan kaynaklanan özel- liklerinden dolayı iletişim başlatmada ve sürmede sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım hizmeti veren bireyler bu birey- lerle iletişim kurarken, iletişim başlatma ve sürdürme girişimlerini mümkün olduğunca desteklemelidirler.

 • Otizmli bireylerin güçlü oldukları alanlardan birinin, görsel uyaranları diğer uyaranlara kıyasla daha kolay fark edip algılamaları ve görsel ipuçlarını daha anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerle iletişim kurarken alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılabilir.

54. Soru

Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.

 • Zihin engeli olan bireylerle iletişim kurarken, mümkün olduğu kadar yüz yüze iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireylerin yerine getirmesi istenen beklentiler kolay anlaşılır, açık, net, vurgulu ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. Tane tane konuşmalı ve iletişim kurarken sözlü iletişiminin yanı sıra jest, mimik ve işaretler de kullanılabilir.

 • İletişim esnasında, zihin engeli olan bireyin dil ve bilişsel gelişim düzeyine uygun cümle kalıpları tercih edilmelidir.

 • Zihin engeli olan bireyler, hafif dereceden ağır dereceye kadar yetersizlikten etkilenmiş olabilirler. Bireyler yetersizlikten etkilenme durumuna göre söylenilenleri tek seferde anlayamayabilir ya da yanlış anlayabilirler. Bu nedenle aynı anda birden fazla yönerge vermemeli ve söylenenler birkaç defa ve çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmalıdır.

 • Zihin engeli olan bireyler zaman zaman da olsa fazlasıyla inatçı olabilirler. Bu durum- da verilen yönergeleri yerine getirmek istemeyebilirler. Böyle zamanlarda onlara karşı sabırlı olup tepki verene kadar beklemek gerekebilir.

 • Zihin engeli olan bireyler, yetersizlikten etkilenme durumuna göre hemen karar veremeyebilirler ya da iletişim girişimlerinize hemen karşılık veremeyebilirler. Bu nedenle bu bireylerle iletişim kurarken söylenilenleri anlamlandırıp tepki verebilmesi için beklemek gerekmektedir.

55. Soru

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.

Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun görme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate alınmalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurabilmek için önce uzmanın kendisini ayrıntılı bir şekilde tanıtması gerekmektedir. Uzmanı tanıyabilmesi için uzmanın tüm özellikleri sözlü olarak betimlenmeli ve fiziksel özelliklerini tanıması için uzmana dokunmasına izin verilmelidir. Görme engeli olan bireylerle iletişim kurarken tüm süreçlerde ve tüm uygulamalar için sözlü bilgilendirme yapmaya dikkat edilmesi gerekir. Ancak yapılacak tüm sözlü bilgilendirmeler, bireyin zihninde resmetmesine olanak tanıyacak şekilde yapılmalıdır.Görme engeli olan bir bireyle iletişim kurarken ona dokunmadan önce sözlü olarak ona dokunulması gerektiği söylenmelidir. Çünkü beklenmedik bir dokunuş onları olumsuz etkileyebilir.Görme engeli olan bir kişiye bakım hizmeti veren uzmanın bulundukları ortamdan ayrılırken bireye bilgi vermesi gerekmektedir.

56. Soru

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engeli olan bir bireylerle iletişim kurarken onun işitme yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bunu düşünerek iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken eğer işitme cihazı kullanıyorsa, cihazın doğru kulağa takılı olduğundan, açık olduğundan ve pilinin bitmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken bireyin dikkatini çekmek için kibarca omzuna dokunabilir ve yüz yüze bakılması sağlanabilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken en iyi iletişim kurabileceği yöntemi kendisine sorup onun tercihi doğrultusunda iletişim yöntemi (işaret dili, jest, yazılı ya da sözlü) seçilebilir.

 • İşitme engeli olan bireyler genellikle dudak okur. Bu yüzden bu bireylerle yüz yüze iletişim kurmak çok önemlidir. Bu bireylerin iletişim esnasında ağız okumalarına izin verilmelidir. Bu nedenle işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken ağzınızı kapatmamaya dikkat edilmelidir.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken konuşma esnasında jestleri ve işaretleri kullanmak, bireylerin konuşulanı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yazılı materyal ve resim gibi görsel desteklerden de faydalanılabilir.

  • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

  • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

  • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

 • İşitme engelli olan bireylerle iletişim kurar- ken bireyin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine söylemek istenilenleri farklı şekilde söylemek denenebilir.

 • İşitme engeli olan bireylerle konuşurken normal bir ses tonuyla, açık, anlaşılır kelimeler ve basit cümleler kullanarak, yavaşça konuşulmalıdır.

 • İşitme engeli olan bireylerle iletişim kurarken onu anlaşılmadığı anlamış gibi davranmak yerine onu anlaşılmadığı söylenebilir.

57. Soru

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Fiziksel engeli olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.

Fiziksel engeli olan bir bireyle iletişim kurarken onun fiziksel yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır.

• Fiziksel engeli olan bireyle iletişim kurarken onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır. Fiziksel engelli bireyi tanıyan en iyi kişi kendisi olduğu için yapılacak yardımlarda onun fikrinin de alınması işbirliği için oldukça önemlidir.

• Fiziksel engeli olan birey ile konuşurken onunla aynı göz hizasında olacak şekilde sandalyenin yüksekliği ayarlanmalıdır.

• Fiziksel yetersizliği olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kişisel alanına saygı göstermeli, birey izin verdiği durumlarda onun kişisel alanına girilmemelidir.

58. Soru

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyle iletişim kurarken onun dil ve konuşma yetersizliğinin dışında hiçbir yetersizliği olmadığını dikkate alınmalı ve bu durum düşünülerek iletişim kurulmalıdır.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onun konuştuklarına odaklanmaya dikkat edilmeleri ve sabırlı bir şekilde sözü kesilmeden konuşmasını bitirmesi beklenilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken ortamın sessiz olmasına ve iki kişinin de aynı anda konuşmamasına dikkat edilmelidir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken kendisinin anlaşılmadığı durumlarda anlamış gibi davranmak yerine onun anlaşılmadığı söylenmelidir. Benzer şekilde onun uzmanı anlayıp anlamadığından emin olmak için de bireyin söylemek istediklerinden ne anlaşıldığı tekrar edebilir ya da söylediklerini tekrarlamasını istenebilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken onu hiç anlayamadığınız durumlarda yazarak iletişim kurmayı deneyebilirsiniz.

 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerle iletişim kurarken bireyin kendini ifade ede- bilmek için gösterdiği çaba takdir edilmeli, bireyler kendisini ifade etmesi için teşvik edilmelidir.

   
 

59. Soru

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

Cevap

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun hastalığının dışında hiçbir yetersizliği olmadığı dikkate almalı ve bu durum göz önüne alınarak iletişim kurulmalıdır. İletişim esnasında onun tercihleri ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken sahip olduğu hastalık üzerine vurgu yapılmamalı bunun yerine güçlü olduğu alanlar üzerine vurgu yapılmalıdır.

 • Süreğen hastalık yelpazesi geniş olduğu için bireyin bireysel özellikleri ve hastalığa özgü gereksinimlerine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken onun kişisel sınırlarına saygı duyulmalı, kendisini iyi hissettiği ve onun tercih ettiği zamanlarda onunla iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken empatik dinleme becerisi geliştirilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumlar dikkate alınmalı ve konuşmalarda kelimeler özenli seçilmelidir.

 • Süreğen hastalığı olan bireylerle iletişim kurarken zaman zaman hastalığının seyrinin değişebileceği bilinmeli ve bu durumlarda bireyler iletişim kurmaya zorlanmamalıdır.

60. Soru

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Ailelerle sözlü iletişim kurmanın çeşitli yolları vardır bunlar nelerdir ?

Cevap

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.

• Telefon görüşmeleri,
• Planlanmamış görüşmeler,
• Planlanmış birebir aile görüşmeleri,                        • Aile grup toplantıları şeklindedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!