Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Besin Kaynaklı Mikrobiyal Enfeksiyonlar Ve Zehirlenmeler

1. Soru

Tek bir spor, vejetatif hücre veya aynı organizmanın düzenli-düzensiz bir araya gelmesiyle oluşan hücreler topluluğuna ne denir?

Cevap

Koloni


2. Soru

Hastalığa sebep olan (organizma veya madde), patoloji ise hastalık veya hastalık bilimi nedir?

Cevap

Patojen


3. Soru

Besinlerin bozulmasının karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kokuşma
• Gaz oluşumu
• Ekşime
• Çürüme
• Küflenme
• Yapışkanlık
• Renklenme
• Sıvılaşma


4. Soru

DNA ve RNA içermemesine rağmen hücreleri enfekte ederek çoğalma yeteneğine sahip olan, bağışıklık cevabına sebep olmayan, nükleaz, mor ötesi ve iyonize ışınlara dirençli küçük bulaşıcı proteinlere ne denir?

Cevap

Prion


5. Soru

Besin kaynaklı patojen tipleri nelerdir?

Cevap

Virüs
Fungus
Helmint
Toksinler
Diğer
parazitler
Prion
Bakteri


6. Soru

Bakteri, mantar, virüs veya protozoonların bir organizmaya/konağa girmesi/bulaşması; enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği duruma ne denir?

Cevap

Enfeksiyon


7. Soru

Suşu nedir?

Cevap

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarıdır.


8. Soru

Besinlerden ve anlık durumlarından kaynaklanan, bazen besinlerle ilgili yanlış uygulamaların neden olduğu ve farklı patolojilere sebep olan bazı faktörler nelerdir?

Cevap

 • Kalitesiz hammadde kullanımı,
  • Beklemiş, taze/çiğ olarak tüketim (balık, et, süt ve yumurta gibi),
  • Uygun olmayan ortam ve sıcaklık,
  • Pişmiş ve işlenmiş besinlerin uygun soğutulmaması,
  • Sıcak yemek servisinde yemeklerin 63°C’nin altında tutulması,
  • Dondurma sonrası yetersiz veya yanlış çözündürme (defrost),
  • Yetersiz ısıtma ve pişirme süreleri,
  • Çok fazla miktarlarda yemek hazırlanması,
  • Çapraz bulaşma,
  • Tüketimden nispeten uzun bir süre önce hazırlanması,
  • Personel (Örneğin; aşçı ve servis personeli) kaynaklı kontaminasyonlar,
  • Yetersiz genel temizlik ve hijyen koşulları,
  • Pişmiş besinlerin sonrasında mikroorganizmayla kontaminasyonu,
  • Besinlerin raf ömründen daha uzun sürelerde kullanımı

9. Soru

Besin zehirlenmesi: intoksikasyon” veya “toksemi” nedir?

Cevap

Patojen mikroorganizmaların besin maddesi içinde gelişerek salgıladıkları zehirlerin besinlerle vücuda alınması sonucu ortaya çıkan sistemik zehirlenmelere “besin zehirlenmesi: intoksikasyon” veya “toksemi” adı verilir.


10. Soru

Besin zehirlenmesi semptomları nelerdir?

Cevap

• Ateş
• Titreme
• Kas ağrısı
• Halsizlik
• Baş dönmesi
• Karın ağrısı
• Mide bulanması
• Kusma
• İshal


11. Soru

Besin kalitesini olumsuz etkileyen bazı mikrobiyal metabolitler bulunuyor. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kadaverin ve putresin, Diasetil, Etanol, Histamin, Laktik asit, Trimetilamin (TMA), Toplam uçucu bazlar ve azot (TVB ve TVN), Uçucu-sabit yağ asitleridir.


12. Soru

Bakterilere özel toksinler nelerdir?

Cevap

Antraks toksini, Botulinum toksini, Difteri toksini, Kolera toksini, Tetanoz toksini, Toksik yapıdaki bakteriyel enzimler


13. Soru

Corynebacterium diphtheriae tarafından üretilen toksin sıcaklığa duyarlıdır. Enzimin etkinliği çok güçlüdür ve tek bir alt birimi birkaç saat içinde tüm protein sentezini durdurarak hücrelere kısa süre içinde ciddi hasarlar veren toksin nedir?

Cevap

Difteri toksini


14. Soru

Mikroskopik incelemeler sonucu mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu gösterebilmiş bilim adamı kimdir?

Cevap

Athanasius Kircher


15. Soru

Bitki toksinlerinin alınması, hangi enfeksiyon grubundadır?

Cevap

invaziv (yayılım gösteren) enfeksiyondur


16. Soru

Besinlerden mikroorganizma gelişmesine bağlı olarak istenmeyen koku, renk, yapı ve görünüş gibi değişikliklerinin bazılarının veya tümünün olmasına ne denir?

Cevap

Bozulma


17. Soru

Besinlerde bulunan mikroorganizmalar nelerdir?

Cevap

Faydalı, Saprofit ve Patojen


18. Soru

Mikroorganizmaların organizma veya konakları enfekte edebildikleri, yaşayıp korunabildikleri bölgelere  ne isim verilir?

Cevap

rezervuar denir.


19. Soru

Etiyoloji ne demektir?

Cevap

Hastalık sebeblerini araştıran tıp bilim dalıdır.


20. Soru

El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı ünlü eserinde ise farklı enfeksiyonların ve tüberküloz gibi  hastalıkların bulaşıcı olabileceğini belirtmiş, hatta karantina uygulamalarında bulunmuş olan bilim insanı kimdir?

Cevap

İbn-i Sina


1. Soru

Tek bir spor, vejetatif hücre veya aynı organizmanın düzenli-düzensiz bir araya gelmesiyle oluşan hücreler topluluğuna ne denir?

Cevap

Koloni

2. Soru

Hastalığa sebep olan (organizma veya madde), patoloji ise hastalık veya hastalık bilimi nedir?

Cevap

Patojen

3. Soru

Besinlerin bozulmasının karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kokuşma
• Gaz oluşumu
• Ekşime
• Çürüme
• Küflenme
• Yapışkanlık
• Renklenme
• Sıvılaşma

4. Soru

DNA ve RNA içermemesine rağmen hücreleri enfekte ederek çoğalma yeteneğine sahip olan, bağışıklık cevabına sebep olmayan, nükleaz, mor ötesi ve iyonize ışınlara dirençli küçük bulaşıcı proteinlere ne denir?

Cevap

Prion

5. Soru

Besin kaynaklı patojen tipleri nelerdir?

Cevap

Virüs
Fungus
Helmint
Toksinler
Diğer
parazitler
Prion
Bakteri

6. Soru

Bakteri, mantar, virüs veya protozoonların bir organizmaya/konağa girmesi/bulaşması; enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği duruma ne denir?

Cevap

Enfeksiyon

7. Soru

Suşu nedir?

Cevap

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarıdır.

8. Soru

Besinlerden ve anlık durumlarından kaynaklanan, bazen besinlerle ilgili yanlış uygulamaların neden olduğu ve farklı patolojilere sebep olan bazı faktörler nelerdir?

Cevap

 • Kalitesiz hammadde kullanımı,
  • Beklemiş, taze/çiğ olarak tüketim (balık, et, süt ve yumurta gibi),
  • Uygun olmayan ortam ve sıcaklık,
  • Pişmiş ve işlenmiş besinlerin uygun soğutulmaması,
  • Sıcak yemek servisinde yemeklerin 63°C’nin altında tutulması,
  • Dondurma sonrası yetersiz veya yanlış çözündürme (defrost),
  • Yetersiz ısıtma ve pişirme süreleri,
  • Çok fazla miktarlarda yemek hazırlanması,
  • Çapraz bulaşma,
  • Tüketimden nispeten uzun bir süre önce hazırlanması,
  • Personel (Örneğin; aşçı ve servis personeli) kaynaklı kontaminasyonlar,
  • Yetersiz genel temizlik ve hijyen koşulları,
  • Pişmiş besinlerin sonrasında mikroorganizmayla kontaminasyonu,
  • Besinlerin raf ömründen daha uzun sürelerde kullanımı
9. Soru

Besin zehirlenmesi: intoksikasyon” veya “toksemi” nedir?

Cevap

Patojen mikroorganizmaların besin maddesi içinde gelişerek salgıladıkları zehirlerin besinlerle vücuda alınması sonucu ortaya çıkan sistemik zehirlenmelere “besin zehirlenmesi: intoksikasyon” veya “toksemi” adı verilir.

10. Soru

Besin zehirlenmesi semptomları nelerdir?

Cevap

• Ateş
• Titreme
• Kas ağrısı
• Halsizlik
• Baş dönmesi
• Karın ağrısı
• Mide bulanması
• Kusma
• İshal

11. Soru

Besin kalitesini olumsuz etkileyen bazı mikrobiyal metabolitler bulunuyor. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kadaverin ve putresin, Diasetil, Etanol, Histamin, Laktik asit, Trimetilamin (TMA), Toplam uçucu bazlar ve azot (TVB ve TVN), Uçucu-sabit yağ asitleridir.

12. Soru

Bakterilere özel toksinler nelerdir?

Cevap

Antraks toksini, Botulinum toksini, Difteri toksini, Kolera toksini, Tetanoz toksini, Toksik yapıdaki bakteriyel enzimler

13. Soru

Corynebacterium diphtheriae tarafından üretilen toksin sıcaklığa duyarlıdır. Enzimin etkinliği çok güçlüdür ve tek bir alt birimi birkaç saat içinde tüm protein sentezini durdurarak hücrelere kısa süre içinde ciddi hasarlar veren toksin nedir?

Cevap

Difteri toksini

14. Soru

Mikroskopik incelemeler sonucu mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu gösterebilmiş bilim adamı kimdir?

Cevap

Athanasius Kircher

15. Soru

Bitki toksinlerinin alınması, hangi enfeksiyon grubundadır?

Cevap

invaziv (yayılım gösteren) enfeksiyondur

16. Soru

Besinlerden mikroorganizma gelişmesine bağlı olarak istenmeyen koku, renk, yapı ve görünüş gibi değişikliklerinin bazılarının veya tümünün olmasına ne denir?

Cevap

Bozulma

17. Soru

Besinlerde bulunan mikroorganizmalar nelerdir?

Cevap

Faydalı, Saprofit ve Patojen

18. Soru

Mikroorganizmaların organizma veya konakları enfekte edebildikleri, yaşayıp korunabildikleri bölgelere  ne isim verilir?

Cevap

rezervuar denir.

19. Soru

Etiyoloji ne demektir?

Cevap

Hastalık sebeblerini araştıran tıp bilim dalıdır.

20. Soru

El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı ünlü eserinde ise farklı enfeksiyonların ve tüberküloz gibi  hastalıkların bulaşıcı olabileceğini belirtmiş, hatta karantina uygulamalarında bulunmuş olan bilim insanı kimdir?

Cevap

İbn-i Sina

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!