Basın Fotoğrafçılığı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Basın Fotoğrafçılığı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Basın Fotoğrafçılığı Ve Etik

1. Soru

Etik hangi disiplinlerin ilgi alanı olmuştur?

Cevap

Sadece gazetecilik mesleği değil, hemen hemen bütün disiplin alanları kendilerini etik anlamda sorgulamaktadırlar. 1990’lardan günümüze piyasaya çıkan medya üzerine yazılmış kitapların, yayınlanan makalelerin, araştırmaların düzenlenen kongre, panel, sempozyum ve seminerlerin çoğu “etik” üzerinedir.


2. Soru

Medyanın en temel etik ilkelerini bünyesinde taşıyan haberler hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Medyanın en temel etik ilkelerini bünyesinde taşıyan haberler doğru, çarpıtılmamış, kişi hak ve özgürlüklerini gözeten, özel yaşama saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.


3. Soru

Fotoğraf hangi disiplinlerin ortak birikimidir?

Cevap

Fotoğraf, insanlık tarihinin (kimya, fizik, matematik, optik, t›p, estetik, felsefe, anatomi, ideoloji gibi disiplinlerin birikimleri sonucu) ortak birikimidir.


4. Soru

Etik ve ahlak arasındaki ayrım nasıl yapılabilir?

Cevap

Etik, doğru ve yanlış davranışların teorisidir. Ahlâk ise onun pratiğidir. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgilidir, ahlâk ise bunu hayata geçirme tarzıdır (Billington, 1997, s. 45.)


5. Soru

Basın fotoğrafçılarının mesleğini yaparken düşünmesi gereken etik soru ve sorunlar nelerdir?

Cevap

Basın fotoğrafçılarının mesleğini yaparken düşünmesi gereken etik soru ve sorunlar; Basın fotoğrafçıları insanların özel alanlarından, mahrem alanlarından fotoğraf çekebilirler mi? Kamusal alan nerede bitiyor? Özel alan nerede başlıyor? İnsanın kendiyle baş başa kalma ve rahatsız edilmeme hakkı var mı? Şiddet içerikli fotoğraflar vicdanları köreltiyor mu? İnsanların fotoğraflarını neden izinsiz çekmemeliyiz? gibi sorulardır.


6. Soru

Günsel Öngören’e göre; bir haberin ve dolayısıyla haber fotoğrafının hukuka aykırı olabilmesi için ne olması gerekmektedir?

Cevap

Günsel Öngören’e göre; bir haberin ve dolayısıyla haber fotoğrafının hukuka aykırı olabilmesi için kamu yararının bulunmaması, haberin gerçek olmaması ve haberin güncel olmaması gerekmektedir.


7. Soru

Basın fotoğrafının etik olup olmadığını anlamak için hangi sorulara bakmak gerekmektedir?

Cevap

1. Fotoğrafın öznesi ünlü bir kişi mi yoksa sıradan bir kişi mi?
2. Fotoğraf izinli mi yoksa izinsiz mi çekilmiş?
3. Fotoğraf kamusal alandan mı yoksa özel alandan mı çekilmiş?
4. Bu fotoğraf “kamu ilgisi”ne mi yoksa “kamu yararına” mı yöneliktir? sorularına vereceğimiz yanıt o basın fotoğrafının etik olup olmadığını bize söylemektedir.


8. Soru

Amerikan Profesyonel Gazeteciler Derneğine göre gizli kamera hangi koşullar altında kullanılabilmektedir?

Cevap

1. Elde edilecek enformasyon çok büyük bir öneme sahipse, yaşamsal bir kamu çıkarı söz konusuysa veya halkı önemli bir zarardan koruyacaksa,
2. Bu enformasyonu elde edebilmek için diğer tüm haber araştırma yöntemleri kullanılmışsa ve başarısızlığa uğramışsa,
3. Enformasyonun açığa çıkarılmasıyla önlenen zarar, bu yöntemle verilen zarardan daha büyükse.


9. Soru

“Gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının özel alan nerede başlar nerede biter?” sorusunu hangi konu başlığı altında değerlendirmek mümkündür?

Cevap

Kamusal Alan ve Özel Alan


10. Soru

Hukuk öğretisinde kişinin yaşam alanları genellikle kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Hukuk öğretisinde kişinin yaşam alanları genellikle üçe ayrılmaktadır; bunlar kamusal alan (ortak yaşam alanı), özel alan(özel yaşam alanı), mahrem alan (gizli yaşam alanı, sır alanı)’dır.


11. Soru

Hukuk ve etik yayınlanan fotoğrafları değerlendirirken öncelikle neye bakar?

Cevap

Hukuk ve etik, yayınlanan fotoğrafları değerlendirirken öncelikle habere konu olan kişilere bakar: Bunlar kamuya mal olmuş (ünlüler) kişiler mi? Yoksa kamuya mal olmamış (sıradan) kişiler mi? İlk önce bu sorunun yanıtı gerekmektedir.


12. Soru

En önemli habercilik etik kurallarından biri nedir?

Cevap

En önemli habercilik etik kurallarından biri haber uydurmaktır.


13. Soru

2015 yılında Dünya Basın fotoğrafı yarışmasında İtalyan fotoğrafçı Giovanni Troilo’nun ödül alan “Avrupa’nın Karanlık Kalbi” başlıklı foto röportajı sonradan hangi gerekçeyle kendisinden alınmıştır?

Cevap

Giovanni Troilo ödül alan “Avrupa’nın Karanlık Kalbi (The Dark Heart of Europe)” başlıklı foto röportajı sonradan “gerçeklerden uzak olması ve foto muhabirliği mesleğine zarar verdiği” gerekçesi ile kendisinden geri alınmıştır. Kısaca Troilo diskalifiye edilmiştir.


14. Soru

Sanat fotoğrafçılığında üzerinde en çok durulan konulardan biri nedir?

Cevap

Sanat fotoğrafçılığında üzerinde en çok durulan konulardan biri izin alma konusudur.


15. Soru

Türkiye’de çalışan gazetecilerin uymaları gereken etik ilkeler bütününü oluşturan metinler hangileridir?

Cevap

Türkiye’de çalışan gazetecilerin uymaları gereken etik ilkeler bütünü iki metin halindedir. Bunlar “Basın Meslek İlkeleri” ve “Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi” dir.


16. Soru

Eylemlerimizin temelinde kişinin ya da toplumun yararına yönelik eğilimleri bulan, etik teoriler içerisinde yer alan ve gazetecilik etiği ile yakından ilgili olan öğretinin adı nedir?

Cevap

Eylemlerimizin temelinde kişinin ya da toplumun yararına yönelik eğilimleri bulan, etik teoriler içerisinde yer alan ve gazetecilik etiği ile yakından ilgili olan öğretinin adı Faydacılık Teorisi’dir.


17. Soru

Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir konuyu aydınlatan haberin, etik olmasa da onun telafi edilebilir bir yanının olması hangi kavramı açıklamaktadır?

Cevap

Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir konuyu aydınlatan haberin, etik olmasa da onun telafi edilebilir bir yanının olması kamu yararı kavramını açıklamaktadır.


18. Soru

Sansür ya da baskı anlamlarına gelmeyen daha çok özgürlükten herkesin olabildiğince yararlanabilmesi için gereken müdahale olarak tanımlanan kavram nedir?

Cevap

Sansür ya da baskı anlamlarına gelmeyen daha çok özgürlükten herkesin olabildiğince yararlanabilmesi için gereken müdahale olarak tanımlanan kavram etik kavramıdır.


19. Soru

Etik ihlallerin yapıldığı yerlerde gazetecilerin tutunduğu tek nokta nedir?

Cevap

Etik ihlallerin yapıldığı yerlerde gazetecilerin tutunduğu tek nokta “halkın bilme hakkı”dır.


20. Soru

“Gazeteciler haber toplarken ve sunarken karşılaştıkları insanların haysiyetlerine, özel hayatlarına, haklarına ve refahlarına daima saygı gösterecektir.” ifadesi hangi yasanın maddesinde yer almaktadır?

Cevap

Sigma Delta Chi (Profesyonel Gazeteciler Topluluğu) Yasası 5. maddesinde yer almaktadır.


1. Soru

Etik hangi disiplinlerin ilgi alanı olmuştur?

Cevap

Sadece gazetecilik mesleği değil, hemen hemen bütün disiplin alanları kendilerini etik anlamda sorgulamaktadırlar. 1990’lardan günümüze piyasaya çıkan medya üzerine yazılmış kitapların, yayınlanan makalelerin, araştırmaların düzenlenen kongre, panel, sempozyum ve seminerlerin çoğu “etik” üzerinedir.

2. Soru

Medyanın en temel etik ilkelerini bünyesinde taşıyan haberler hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Medyanın en temel etik ilkelerini bünyesinde taşıyan haberler doğru, çarpıtılmamış, kişi hak ve özgürlüklerini gözeten, özel yaşama saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.

3. Soru

Fotoğraf hangi disiplinlerin ortak birikimidir?

Cevap

Fotoğraf, insanlık tarihinin (kimya, fizik, matematik, optik, t›p, estetik, felsefe, anatomi, ideoloji gibi disiplinlerin birikimleri sonucu) ortak birikimidir.

4. Soru

Etik ve ahlak arasındaki ayrım nasıl yapılabilir?

Cevap

Etik, doğru ve yanlış davranışların teorisidir. Ahlâk ise onun pratiğidir. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgilidir, ahlâk ise bunu hayata geçirme tarzıdır (Billington, 1997, s. 45.)

5. Soru

Basın fotoğrafçılarının mesleğini yaparken düşünmesi gereken etik soru ve sorunlar nelerdir?

Cevap

Basın fotoğrafçılarının mesleğini yaparken düşünmesi gereken etik soru ve sorunlar; Basın fotoğrafçıları insanların özel alanlarından, mahrem alanlarından fotoğraf çekebilirler mi? Kamusal alan nerede bitiyor? Özel alan nerede başlıyor? İnsanın kendiyle baş başa kalma ve rahatsız edilmeme hakkı var mı? Şiddet içerikli fotoğraflar vicdanları köreltiyor mu? İnsanların fotoğraflarını neden izinsiz çekmemeliyiz? gibi sorulardır.

6. Soru

Günsel Öngören’e göre; bir haberin ve dolayısıyla haber fotoğrafının hukuka aykırı olabilmesi için ne olması gerekmektedir?

Cevap

Günsel Öngören’e göre; bir haberin ve dolayısıyla haber fotoğrafının hukuka aykırı olabilmesi için kamu yararının bulunmaması, haberin gerçek olmaması ve haberin güncel olmaması gerekmektedir.

7. Soru

Basın fotoğrafının etik olup olmadığını anlamak için hangi sorulara bakmak gerekmektedir?

Cevap

1. Fotoğrafın öznesi ünlü bir kişi mi yoksa sıradan bir kişi mi?
2. Fotoğraf izinli mi yoksa izinsiz mi çekilmiş?
3. Fotoğraf kamusal alandan mı yoksa özel alandan mı çekilmiş?
4. Bu fotoğraf “kamu ilgisi”ne mi yoksa “kamu yararına” mı yöneliktir? sorularına vereceğimiz yanıt o basın fotoğrafının etik olup olmadığını bize söylemektedir.

8. Soru

Amerikan Profesyonel Gazeteciler Derneğine göre gizli kamera hangi koşullar altında kullanılabilmektedir?

Cevap

1. Elde edilecek enformasyon çok büyük bir öneme sahipse, yaşamsal bir kamu çıkarı söz konusuysa veya halkı önemli bir zarardan koruyacaksa,
2. Bu enformasyonu elde edebilmek için diğer tüm haber araştırma yöntemleri kullanılmışsa ve başarısızlığa uğramışsa,
3. Enformasyonun açığa çıkarılmasıyla önlenen zarar, bu yöntemle verilen zarardan daha büyükse.

9. Soru

“Gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının özel alan nerede başlar nerede biter?” sorusunu hangi konu başlığı altında değerlendirmek mümkündür?

Cevap

Kamusal Alan ve Özel Alan

10. Soru

Hukuk öğretisinde kişinin yaşam alanları genellikle kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Hukuk öğretisinde kişinin yaşam alanları genellikle üçe ayrılmaktadır; bunlar kamusal alan (ortak yaşam alanı), özel alan(özel yaşam alanı), mahrem alan (gizli yaşam alanı, sır alanı)’dır.

11. Soru

Hukuk ve etik yayınlanan fotoğrafları değerlendirirken öncelikle neye bakar?

Cevap

Hukuk ve etik, yayınlanan fotoğrafları değerlendirirken öncelikle habere konu olan kişilere bakar: Bunlar kamuya mal olmuş (ünlüler) kişiler mi? Yoksa kamuya mal olmamış (sıradan) kişiler mi? İlk önce bu sorunun yanıtı gerekmektedir.

12. Soru

En önemli habercilik etik kurallarından biri nedir?

Cevap

En önemli habercilik etik kurallarından biri haber uydurmaktır.

13. Soru

2015 yılında Dünya Basın fotoğrafı yarışmasında İtalyan fotoğrafçı Giovanni Troilo’nun ödül alan “Avrupa’nın Karanlık Kalbi” başlıklı foto röportajı sonradan hangi gerekçeyle kendisinden alınmıştır?

Cevap

Giovanni Troilo ödül alan “Avrupa’nın Karanlık Kalbi (The Dark Heart of Europe)” başlıklı foto röportajı sonradan “gerçeklerden uzak olması ve foto muhabirliği mesleğine zarar verdiği” gerekçesi ile kendisinden geri alınmıştır. Kısaca Troilo diskalifiye edilmiştir.

14. Soru

Sanat fotoğrafçılığında üzerinde en çok durulan konulardan biri nedir?

Cevap

Sanat fotoğrafçılığında üzerinde en çok durulan konulardan biri izin alma konusudur.

15. Soru

Türkiye’de çalışan gazetecilerin uymaları gereken etik ilkeler bütününü oluşturan metinler hangileridir?

Cevap

Türkiye’de çalışan gazetecilerin uymaları gereken etik ilkeler bütünü iki metin halindedir. Bunlar “Basın Meslek İlkeleri” ve “Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi” dir.

16. Soru

Eylemlerimizin temelinde kişinin ya da toplumun yararına yönelik eğilimleri bulan, etik teoriler içerisinde yer alan ve gazetecilik etiği ile yakından ilgili olan öğretinin adı nedir?

Cevap

Eylemlerimizin temelinde kişinin ya da toplumun yararına yönelik eğilimleri bulan, etik teoriler içerisinde yer alan ve gazetecilik etiği ile yakından ilgili olan öğretinin adı Faydacılık Teorisi’dir.

17. Soru

Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir konuyu aydınlatan haberin, etik olmasa da onun telafi edilebilir bir yanının olması hangi kavramı açıklamaktadır?

Cevap

Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir konuyu aydınlatan haberin, etik olmasa da onun telafi edilebilir bir yanının olması kamu yararı kavramını açıklamaktadır.

18. Soru

Sansür ya da baskı anlamlarına gelmeyen daha çok özgürlükten herkesin olabildiğince yararlanabilmesi için gereken müdahale olarak tanımlanan kavram nedir?

Cevap

Sansür ya da baskı anlamlarına gelmeyen daha çok özgürlükten herkesin olabildiğince yararlanabilmesi için gereken müdahale olarak tanımlanan kavram etik kavramıdır.

19. Soru

Etik ihlallerin yapıldığı yerlerde gazetecilerin tutunduğu tek nokta nedir?

Cevap

Etik ihlallerin yapıldığı yerlerde gazetecilerin tutunduğu tek nokta “halkın bilme hakkı”dır.

20. Soru

“Gazeteciler haber toplarken ve sunarken karşılaştıkları insanların haysiyetlerine, özel hayatlarına, haklarına ve refahlarına daima saygı gösterecektir.” ifadesi hangi yasanın maddesinde yer almaktadır?

Cevap

Sigma Delta Chi (Profesyonel Gazeteciler Topluluğu) Yasası 5. maddesinde yer almaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!