Aile Yapısı ve İlişkileri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Yapısı ve İlişkileri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ailede İletişim

1. Soru

Yaşam kalitesinin temel belirleyicileri olan fiziksel ve ruhsal gereksinimleri karşılayan bir kurum olan ailenin çocuklar açısından ne tür işlevleri vardır?

Cevap

Yaşam kalitesinin temel belirleyicileri olan fiziksel ve ruhsal gereksinimleri karşılayan bir kurum olan ailenin çocukların gelişim ve eğitimleri açısından önemli işlevleri vardır.


2. Soru

Çocuklar normal yaşam süreci içerisinde nasıl gelişme gösterir?

Cevap

Çocukların normal gelişim süreci içerisinde, toplumsal etkileşimi, iletişimi ve sosyal becerileri gelişme gösterir.


3. Soru

Biyolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla birbirine bağlanmış üyelerin oluşturduğu ailenin güçlü bir şeklide ve sağlıklı bir biçimde yaşatılması ne ile sağlanabilir?

Cevap

Biyolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla birbirine bağlanmış üyelerin oluşturduğu ailenin güçlü bir şeklide ve sağlıklı bir biçimde yaşatılması çok yönlü iletişim ve etkileşim ile sağlanabilir.


4. Soru

Sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumunda temel unsur nedir?

Cevap

Sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumunda iletişim ve etkileşim gereklidir.


5. Soru

İletişim ve etkileşim sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumu yanında çocuğun ne tür özellikleri gelişimi için önemli unsurdur?

Cevap

İletişim ve etkileşim sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumu ile berabere aynı zamanda çocuğun normal zeka gelişimi ve psikomotor gelişimi içinde gerekli ve önemli unsurdur.


6. Soru

Etkili iletişim ile ne tür kazanımlar elde edilebilmektedir?

Cevap

Etkili bir iletişim ile aile üyelerinin duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşabilmeleri, birbirlerini anlayabilmeleri, olumlu davranışları sergilemeleri ve sorunlarını çözebilme yolları kazanılmaktadır.


7. Soru

İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklarda ne tür olumlu davranışlar gelişir?

Cevap

İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirir.


8. Soru

Etkili iletişim oluşturulamadığı ailelerdeki çocuklarda ne tür olumsuz davranışlar gelişir?

Cevap

Eğer etkili iletişim oluşturulamazsa, çocuklar özgürce düşünemeyen, düşüncelerini ve duygularını açıkça dile getiremeyen bağımlı bir birey davranışları gelişir.


9. Soru

Ailede etkili iletişim kurulamamasının kaynağı nedir?

Cevap

Ailede etkili bir iletişimin kurulamaması, anne ve babaların çocuklarıyla nasıl bir iletişim kuracağını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.


10. Soru

Ortak ve üzerinde uzlaşılan iletişim tanımı nedir?

Cevap

Ortak ve üzerinde uzlaşılan bir iletişim; katılanların bilgi ya da sembol üreterek birbirine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.


11. Soru

İletişim nasıl bir süreçtir?

Cevap

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması sürecidir.


12. Soru

İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını hangi yollarla karşı tarafa iletmeye çalışırlar?

Cevap

İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.


13. Soru

İletişimin en genel anlamda tanımı nedir?

Cevap

İletişimin en genel anlamda, insanın kendisini başkalarına anlatabilmesi ve başkalarını anlayabilmesidir.


14. Soru

İletişim olabilmesi için iletinin gönderi da alınması dışında nelerin gerçekleşmesi gereklidir?

Cevap

İletişimin olabilmesi için alınan ve verilen iletilerin birbiriyle ilişkili olması gerekir.


15. Soru

İletişimi açıklayan temel ögeler nelerdir?

Cevap

İletişimi açıklayan temel ögeler şöyle sıralanabilir:
• Kaynak (Gönderici),
• İleti (Mesaj),
• Bağlam (Ortam),
• Kanal (Araç),
• Hedef (Alıcı),
• Geribildirim (Dönüt).


16. Soru

İletişiminin temel ögelerinden “kaynak” (gönderici) nedir?

Cevap

Kaynak mesajın oluştuğu yerdir. Eğer iletimi başlatan insan ise, bu insanın beyni, bilgi kaynağı sayılır. Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denilmektedir.


17. Soru

İletişimin temel ögelerinden “ileti” (mesaj) nedir?

Cevap

İleti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denilmektedir.


18. Soru

İletişimin temel ögelerinden “bağlam” (ortam) nedir?

Cevap

Bağlam, temel iletişimin gerçekleştiği ortama denir.


19. Soru

İletişimin temel ögelerinden “kanal” (araç) nedir?

Cevap

Kanal, iletici ve hedef arasındaki iletişim sağlayan bir araçtır.


20. Soru

İletişimin temel ögelerinden “hedef” (alıcı) nedir?

Cevap

Hedef, İletişim sürecinde alıcıdan iletilen işaretlerin yorumlandığı, anlamlandırıldığı yerdir. Alıcı ise kaynaktan gelen işaretleri hedefe ulaştıran yapıdır.


21. Soru

İletişimin temel ögelerinden “geribildirim” (dönüt) nedir?

Cevap

Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da geri bildirim olarak adlandırılır.


22. Soru

İletişim çeşitleri nelerdir?

Cevap

İletişim çeşitleri iki ana grup altında toplanabilir:
• Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri;
• “Sözlü” ve
• “Sözsüz” olarak;
• Birey üzerindeki etkileri bakımından da;
• “Etkili” ve
• “Etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.


23. Soru

Konuşma dili nelerden oluşur?

Cevap

Konuşma, seslerden oluşur.


24. Soru

Konuşma dili ile yazı dilinin farkı nedir?

Cevap

Konuşma dilindeki ortak sesler yazı diline geçerken bu sesleri anlatan ortak işaret ve sembollere dönüşür.


25. Soru

Sözlü iletişimin etkililiği nelere bağlıdır?

Cevap

Sözlü iletişimin etkililiği, iletişim içinde olan kişilerin sözcük dağarcıklarının zenginliğine konuşma ve yazı dilene ilişkin bilgi, beceri ve yetenek düzeyine bağlıdır.


26. Soru

İnsanların ilk anlaşma aracı ne olmuştur?

Cevap

İnsanların ilk anlaşma aracı beden dili olmuştur.


27. Soru

Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre niçin daha etkilidir?

Cevap

Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre çift anlamlı ve yoruma açık olduğu için daha etkilidir.


28. Soru

İletişim durumundaki insanlar arasında sözcükten daha anlamlı olanlar nelerdir?

Cevap

İletişim durumundaki insanlar arasında sözcükten daha anlamlı olanlar; mesafe, beden duruşu, yüz ifadeleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giysiler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevirme, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir harekettir.


29. Soru

Birey üzerindeki etkileri bakımından iletişim çeşitleri nelerdir?

Cevap

Birey üzerindeki etkileri bakımından iletişim çeşitleri;
• Etkili iletişim becerileri (kabul etme) ve
• Etkisiz iletişim becerilerdir (kabul etmeme).


30. Soru

Kabul etmek ve onaylamak niçin farklı kavramlardır?

Cevap

Kabul etmek ve onaylamak farklı kavramlardır. Çünkü kabul etmek, bir kişiye olumlu ve/veya olumsuz, iyi ve/veya kötü tüm yönleriyle kabul etmektir. Onaylanan şey ise davranışlardır.


31. Soru

Bir çocuğu kabul etme davranışı hangi şekillerde gösterilir?

Cevap

Çocuğu kabul etme davranışı şu şekillerde gösterilir:
• Çocuğa karışmama,
• Konuşmaya özendirme,
• Edilgin dinleme,
• Etkin dinleme.


32. Soru

Etkisiz iletişim becerileri kavramı neyi anlatmak için kullanılır?

Cevap

Etkisiz iletişim becerileri kavramı anne ve babanın ret edişi ya da “reddeden anne ya da baba” dar anlamda sürekli ihmal edilen çocuktan hor görülen, itilip kakılan çocuğa kadar uzanan ve istenmeyen, sevilmeyen çocukların durumunu anlatmak için kullanılmaktadır.


33. Soru

Anne ve babaların pek çoğu neden etkisiz iletişim becerilerine başvururlar?

Cevap

Anne ve babaların pek çoğu etkili iletişim becerilerini bilmediklerinden, iletişim engellerine yol açan etkisiz iletim becerilerine başvururlar.


34. Soru

İletişim engelleriyle karşılaşan çocuklar ne yaparlar?

Cevap

İletişim engelleriyle karşılaşan çocuklar, kabul edilmedikleri, kendilerini tehdit altında gördükleri için savunma mekanizmalarını harekete geçirirler.


35. Soru

Bireyler arasındaki iletişimi olumsuz yönden etkileyen en önemli nedenlerden biri nedir?

Cevap

Bireyler arasındaki iletişimi olumsuz yönden etkileyen en önemli nedenlerden biri, savunucu iletişimdir.


36. Soru

Savunucu iletişim neden kaynaklanır?

Cevap

Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kaynaklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.


38. Soru

İletişim engelleyen gruplar nelerdir?

Cevap

İletişim engelleyen gruplar şöyle sıralanabilir:
• Emir vermek, yönlendirmek.
• Uyarmak, göz dağı vermek.
• Ahlak dersi vermek.
• Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek.
• Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önermek.
• Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak.
• Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak.
• Ad takmak, alay etmek, utandırmak.
• Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak.
• Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak.
• Soru sormak, sorgulamak, sınamak.
• Sözünden dönmek oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak.


39. Soru

Çatışma nedir?

Cevap

Çatışma, en az iki kişi arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engelleme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.


40. Soru

Kişiler arası iletişim nasıl sürdürülür?

Cevap

Kişiler arası iletişim, karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi ve semboller üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak sürdürülür.


41. Soru

İletişimde kişiler arası çatışma nedir?

Cevap

Kişiler arası çatışma, iki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanmadığında oluşan bir mücadeledir.


42. Soru

Kişiler arası çatışmalar nelerden kaynaklanır?

Cevap

Kişilerarası çatışmalar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.


43. Soru

İletişimde kişilerarası çatışma sonucu ilişkilerin bozulması insanlarda ne tür sağlık sorunlarına yol açar?

Cevap

Çatışma sonucu kişiler arası ilişkilerin bozulması; kişilerin stres yaşaması ile birlikte mide rahatsızlıkları, baş ağrıları gibi bedensel rahatsızlıklar ve depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklar görülebilir.


44. Soru

İletişim becerileri nelerdir?

Cevap

İletişim becerileri şöyle sıralanabilir:
• Dinleme,
• Empati,
• Geri bildirim,
• Ben dilinin kullanımı,
• Sözsüz iletişim.


45. Soru

Çatışmaların ortaya çıkması nasıl engellenebilir?

Cevap

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kullanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yöntemlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engeller.


46. Soru

Dinleme neyi sağlar?

Cevap

Dinleme, karşıdaki kişinin iletmek istediği mesajı onun iletmek istediği şekilde duymayı sağlar.


47. Soru

Empatinin temel ögeleri nelerdir?

Cevap

Empatinin temel ögeleri şöyle sıralanabilir:
• Empati kuracak kişi, kendisini karşıdakinin yerine koymalı olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.
• Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.
• Empati kuran kişinin zihinde oluşacak empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.


48. Soru

Ben dilinin kullanımı neyi sağlar?

Cevap

Ben dili kullanımı, bireyin karşılaştığı durum ya da davranış karşısında bireysel tepkisinin duygu ve düşüncelerle açıklanmasını sağlar.


49. Soru

Çatışmalara yol açan hatalı sözsüz iletişim davranışları nelerdir?

Cevap

Çatışmalara yol açan hatalı sözsüz iletişim davranışları;
• Yüksek ya da kısık sesle konuşma,
• Yüzüne bakmama,
• Yok sayma ve
• Sözlü mesajlara uygun olmayan beden dilidir.


50. Soru

Çatışma olumlu yönetildiğinde nelere katkı sağlar?

Cevap

Çatışma olumlu yönetildiğinde;
• Kişinin kendini tanımasına,
• Karşıdaki kişinin özellikleriyle ilgili farkındalığını arttırmasına,
• İlişkilerde çözülmesi gereken sorunların farkına varılmasına,
• Değişimi cesaretlendirmesine,
• Sorunları çözmek için enerji ve motivasyonunun artmasına,
• Büyük sorunlar olarak algılanan küçük sorunları ortaya çıkarmasına katkı sağlar.


51. Soru

Çatışmaya neden olan en önemli kişisel faktör nedir?

Cevap

Çatışmaya neden olan en önemli faktör; algılamadır.


52. Soru

Algılama sürecini neler etkiler?

Cevap

Algılama sürecini; kişilerin ses, ısı ve başka insanların varlığı gibi içinde bulundukları fiziksel ortamlar etkiler.


53. Soru

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yanlışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir?

Cevap

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yanlışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” şöyle sıralanabilir:
• Seçici soyutlama,
• Aşırı genelleme,
• Kişiselleştirme,
• Kutuplaşmış düşünce,
• Akıl okuma,
• Mutlakacılık,
• Büyütme, küçültme.


54. Soru

Çatışma ortaya çıktığında hangi yollarla çözülür?

Cevap

Çatışma ortaya çıktığında şu yollarla çözülür:
• Hükmetme; “ben kazanayım, sen kaybet” yaklaşımı.


55. Soru

İletişimin tanımını yapınız.

Cevap

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.


56. Soru

DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN HİPOKAMPÜSÜN TANIMINI VE ÖNEMİNİ AÇIKLAYINIZ.

Cevap

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.


57. Soru

OKSİTOSUN HORMONU NEDİR VE NE İŞE YARAR ?

Cevap

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.


58. Soru

İLETİŞİMİ AÇIKLAMAK İÇİN KULLANILAN ÖGELER NELERDİR ?

Cevap

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)


59. Soru

iletişimin ögelerinden olan ”bağlam” kavramını açıklayınız.

Cevap

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.


60. Soru

İletişimde “şifre” nedir?

Cevap

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.


61. Soru

iletişim çeşitleri nelerdir , yazınız.

Cevap

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.


62. Soru

insanların ilk anlaşma aracı ne dili nedir açıklayınız 

Cevap

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.


63. Soru

etkili iletişim becerileri nelerdir ?

Cevap

kabul etmek

çocuğa karışmamak

konuşmayı özendirme

edilgin dinleme

etkin dinleme


64. Soru

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Cevap

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.


65. Soru

anne ve babaların etkisiz iletişim kullanmaları çocuklarda ne tür bir iletişim gelişmesine yol açar ?

Cevap

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.


66. Soru

iletişim engellerinin başlıklar halinde yazınız.

Cevap

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:


67. Soru

çatışmanın tanımınız yapınız.

Cevap

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.


68. Soru

kişilerarası çatışma nedir ve nelerden kaynaklanır?

Cevap

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.


69. Soru

iletişimde çatışmalar nasıl engellenir ?

Cevap

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.


70. Soru

empatinin tanımını yazarak temel ögelerini yazınız.

Cevap

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.


71. Soru

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

Cevap

seçici soyutlama

aşırı genelleme 

kişiselleştirme

kutuplaşmış düşünce 

akıl okuma

mutlakacılık

büyütme , küçültme


72. Soru

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.


73. Soru

karakter ve huy kavramlarını karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.


74. Soru

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Cevap

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.


1. Soru

Yaşam kalitesinin temel belirleyicileri olan fiziksel ve ruhsal gereksinimleri karşılayan bir kurum olan ailenin çocuklar açısından ne tür işlevleri vardır?

Cevap

Yaşam kalitesinin temel belirleyicileri olan fiziksel ve ruhsal gereksinimleri karşılayan bir kurum olan ailenin çocukların gelişim ve eğitimleri açısından önemli işlevleri vardır.

2. Soru

Çocuklar normal yaşam süreci içerisinde nasıl gelişme gösterir?

Cevap

Çocukların normal gelişim süreci içerisinde, toplumsal etkileşimi, iletişimi ve sosyal becerileri gelişme gösterir.

3. Soru

Biyolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla birbirine bağlanmış üyelerin oluşturduğu ailenin güçlü bir şeklide ve sağlıklı bir biçimde yaşatılması ne ile sağlanabilir?

Cevap

Biyolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla birbirine bağlanmış üyelerin oluşturduğu ailenin güçlü bir şeklide ve sağlıklı bir biçimde yaşatılması çok yönlü iletişim ve etkileşim ile sağlanabilir.

4. Soru

Sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumunda temel unsur nedir?

Cevap

Sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumunda iletişim ve etkileşim gereklidir.

5. Soru

İletişim ve etkileşim sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumu yanında çocuğun ne tür özellikleri gelişimi için önemli unsurdur?

Cevap

İletişim ve etkileşim sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumu ile berabere aynı zamanda çocuğun normal zeka gelişimi ve psikomotor gelişimi içinde gerekli ve önemli unsurdur.

6. Soru

Etkili iletişim ile ne tür kazanımlar elde edilebilmektedir?

Cevap

Etkili bir iletişim ile aile üyelerinin duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşabilmeleri, birbirlerini anlayabilmeleri, olumlu davranışları sergilemeleri ve sorunlarını çözebilme yolları kazanılmaktadır.

7. Soru

İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklarda ne tür olumlu davranışlar gelişir?

Cevap

İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirir.

8. Soru

Etkili iletişim oluşturulamadığı ailelerdeki çocuklarda ne tür olumsuz davranışlar gelişir?

Cevap

Eğer etkili iletişim oluşturulamazsa, çocuklar özgürce düşünemeyen, düşüncelerini ve duygularını açıkça dile getiremeyen bağımlı bir birey davranışları gelişir.

9. Soru

Ailede etkili iletişim kurulamamasının kaynağı nedir?

Cevap

Ailede etkili bir iletişimin kurulamaması, anne ve babaların çocuklarıyla nasıl bir iletişim kuracağını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.

10. Soru

Ortak ve üzerinde uzlaşılan iletişim tanımı nedir?

Cevap

Ortak ve üzerinde uzlaşılan bir iletişim; katılanların bilgi ya da sembol üreterek birbirine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.

11. Soru

İletişim nasıl bir süreçtir?

Cevap

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması sürecidir.

12. Soru

İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını hangi yollarla karşı tarafa iletmeye çalışırlar?

Cevap

İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

13. Soru

İletişimin en genel anlamda tanımı nedir?

Cevap

İletişimin en genel anlamda, insanın kendisini başkalarına anlatabilmesi ve başkalarını anlayabilmesidir.

14. Soru

İletişim olabilmesi için iletinin gönderi da alınması dışında nelerin gerçekleşmesi gereklidir?

Cevap

İletişimin olabilmesi için alınan ve verilen iletilerin birbiriyle ilişkili olması gerekir.

15. Soru

İletişimi açıklayan temel ögeler nelerdir?

Cevap

İletişimi açıklayan temel ögeler şöyle sıralanabilir:
• Kaynak (Gönderici),
• İleti (Mesaj),
• Bağlam (Ortam),
• Kanal (Araç),
• Hedef (Alıcı),
• Geribildirim (Dönüt).

16. Soru

İletişiminin temel ögelerinden “kaynak” (gönderici) nedir?

Cevap

Kaynak mesajın oluştuğu yerdir. Eğer iletimi başlatan insan ise, bu insanın beyni, bilgi kaynağı sayılır. Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denilmektedir.

17. Soru

İletişimin temel ögelerinden “ileti” (mesaj) nedir?

Cevap

İleti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denilmektedir.

18. Soru

İletişimin temel ögelerinden “bağlam” (ortam) nedir?

Cevap

Bağlam, temel iletişimin gerçekleştiği ortama denir.

19. Soru

İletişimin temel ögelerinden “kanal” (araç) nedir?

Cevap

Kanal, iletici ve hedef arasındaki iletişim sağlayan bir araçtır.

20. Soru

İletişimin temel ögelerinden “hedef” (alıcı) nedir?

Cevap

Hedef, İletişim sürecinde alıcıdan iletilen işaretlerin yorumlandığı, anlamlandırıldığı yerdir. Alıcı ise kaynaktan gelen işaretleri hedefe ulaştıran yapıdır.

21. Soru

İletişimin temel ögelerinden “geribildirim” (dönüt) nedir?

Cevap

Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da geri bildirim olarak adlandırılır.

22. Soru

İletişim çeşitleri nelerdir?

Cevap

İletişim çeşitleri iki ana grup altında toplanabilir:
• Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri;
• “Sözlü” ve
• “Sözsüz” olarak;
• Birey üzerindeki etkileri bakımından da;
• “Etkili” ve
• “Etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

23. Soru

Konuşma dili nelerden oluşur?

Cevap

Konuşma, seslerden oluşur.

24. Soru

Konuşma dili ile yazı dilinin farkı nedir?

Cevap

Konuşma dilindeki ortak sesler yazı diline geçerken bu sesleri anlatan ortak işaret ve sembollere dönüşür.

25. Soru

Sözlü iletişimin etkililiği nelere bağlıdır?

Cevap

Sözlü iletişimin etkililiği, iletişim içinde olan kişilerin sözcük dağarcıklarının zenginliğine konuşma ve yazı dilene ilişkin bilgi, beceri ve yetenek düzeyine bağlıdır.

26. Soru

İnsanların ilk anlaşma aracı ne olmuştur?

Cevap

İnsanların ilk anlaşma aracı beden dili olmuştur.

27. Soru

Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre niçin daha etkilidir?

Cevap

Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre çift anlamlı ve yoruma açık olduğu için daha etkilidir.

28. Soru

İletişim durumundaki insanlar arasında sözcükten daha anlamlı olanlar nelerdir?

Cevap

İletişim durumundaki insanlar arasında sözcükten daha anlamlı olanlar; mesafe, beden duruşu, yüz ifadeleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giysiler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevirme, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir harekettir.

29. Soru

Birey üzerindeki etkileri bakımından iletişim çeşitleri nelerdir?

Cevap

Birey üzerindeki etkileri bakımından iletişim çeşitleri;
• Etkili iletişim becerileri (kabul etme) ve
• Etkisiz iletişim becerilerdir (kabul etmeme).

30. Soru

Kabul etmek ve onaylamak niçin farklı kavramlardır?

Cevap

Kabul etmek ve onaylamak farklı kavramlardır. Çünkü kabul etmek, bir kişiye olumlu ve/veya olumsuz, iyi ve/veya kötü tüm yönleriyle kabul etmektir. Onaylanan şey ise davranışlardır.

31. Soru

Bir çocuğu kabul etme davranışı hangi şekillerde gösterilir?

Cevap

Çocuğu kabul etme davranışı şu şekillerde gösterilir:
• Çocuğa karışmama,
• Konuşmaya özendirme,
• Edilgin dinleme,
• Etkin dinleme.

32. Soru

Etkisiz iletişim becerileri kavramı neyi anlatmak için kullanılır?

Cevap

Etkisiz iletişim becerileri kavramı anne ve babanın ret edişi ya da “reddeden anne ya da baba” dar anlamda sürekli ihmal edilen çocuktan hor görülen, itilip kakılan çocuğa kadar uzanan ve istenmeyen, sevilmeyen çocukların durumunu anlatmak için kullanılmaktadır.

33. Soru

Anne ve babaların pek çoğu neden etkisiz iletişim becerilerine başvururlar?

Cevap

Anne ve babaların pek çoğu etkili iletişim becerilerini bilmediklerinden, iletişim engellerine yol açan etkisiz iletim becerilerine başvururlar.

34. Soru

İletişim engelleriyle karşılaşan çocuklar ne yaparlar?

Cevap

İletişim engelleriyle karşılaşan çocuklar, kabul edilmedikleri, kendilerini tehdit altında gördükleri için savunma mekanizmalarını harekete geçirirler.

35. Soru

Bireyler arasındaki iletişimi olumsuz yönden etkileyen en önemli nedenlerden biri nedir?

Cevap

Bireyler arasındaki iletişimi olumsuz yönden etkileyen en önemli nedenlerden biri, savunucu iletişimdir.

36. Soru

Savunucu iletişim neden kaynaklanır?

Cevap

Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kaynaklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

38. Soru

İletişim engelleyen gruplar nelerdir?

Cevap

İletişim engelleyen gruplar şöyle sıralanabilir:
• Emir vermek, yönlendirmek.
• Uyarmak, göz dağı vermek.
• Ahlak dersi vermek.
• Öğüt vermek ve çözüm önerileri getirmek.
• Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşünceler önermek.
• Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak.
• Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak.
• Ad takmak, alay etmek, utandırmak.
• Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak.
• Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak.
• Soru sormak, sorgulamak, sınamak.
• Sözünden dönmek oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak.

39. Soru

Çatışma nedir?

Cevap

Çatışma, en az iki kişi arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engelleme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

40. Soru

Kişiler arası iletişim nasıl sürdürülür?

Cevap

Kişiler arası iletişim, karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi ve semboller üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak sürdürülür.

41. Soru

İletişimde kişiler arası çatışma nedir?

Cevap

Kişiler arası çatışma, iki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanmadığında oluşan bir mücadeledir.

42. Soru

Kişiler arası çatışmalar nelerden kaynaklanır?

Cevap

Kişilerarası çatışmalar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

43. Soru

İletişimde kişilerarası çatışma sonucu ilişkilerin bozulması insanlarda ne tür sağlık sorunlarına yol açar?

Cevap

Çatışma sonucu kişiler arası ilişkilerin bozulması; kişilerin stres yaşaması ile birlikte mide rahatsızlıkları, baş ağrıları gibi bedensel rahatsızlıklar ve depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklar görülebilir.

44. Soru

İletişim becerileri nelerdir?

Cevap

İletişim becerileri şöyle sıralanabilir:
• Dinleme,
• Empati,
• Geri bildirim,
• Ben dilinin kullanımı,
• Sözsüz iletişim.

45. Soru

Çatışmaların ortaya çıkması nasıl engellenebilir?

Cevap

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kullanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yöntemlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engeller.

46. Soru

Dinleme neyi sağlar?

Cevap

Dinleme, karşıdaki kişinin iletmek istediği mesajı onun iletmek istediği şekilde duymayı sağlar.

47. Soru

Empatinin temel ögeleri nelerdir?

Cevap

Empatinin temel ögeleri şöyle sıralanabilir:
• Empati kuracak kişi, kendisini karşıdakinin yerine koymalı olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.
• Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.
• Empati kuran kişinin zihinde oluşacak empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.

48. Soru

Ben dilinin kullanımı neyi sağlar?

Cevap

Ben dili kullanımı, bireyin karşılaştığı durum ya da davranış karşısında bireysel tepkisinin duygu ve düşüncelerle açıklanmasını sağlar.

49. Soru

Çatışmalara yol açan hatalı sözsüz iletişim davranışları nelerdir?

Cevap

Çatışmalara yol açan hatalı sözsüz iletişim davranışları;
• Yüksek ya da kısık sesle konuşma,
• Yüzüne bakmama,
• Yok sayma ve
• Sözlü mesajlara uygun olmayan beden dilidir.

50. Soru

Çatışma olumlu yönetildiğinde nelere katkı sağlar?

Cevap

Çatışma olumlu yönetildiğinde;
• Kişinin kendini tanımasına,
• Karşıdaki kişinin özellikleriyle ilgili farkındalığını arttırmasına,
• İlişkilerde çözülmesi gereken sorunların farkına varılmasına,
• Değişimi cesaretlendirmesine,
• Sorunları çözmek için enerji ve motivasyonunun artmasına,
• Büyük sorunlar olarak algılanan küçük sorunları ortaya çıkarmasına katkı sağlar.

51. Soru

Çatışmaya neden olan en önemli kişisel faktör nedir?

Cevap

Çatışmaya neden olan en önemli faktör; algılamadır.

52. Soru

Algılama sürecini neler etkiler?

Cevap

Algılama sürecini; kişilerin ses, ısı ve başka insanların varlığı gibi içinde bulundukları fiziksel ortamlar etkiler.

53. Soru

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yanlışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir?

Cevap

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yanlışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” şöyle sıralanabilir:
• Seçici soyutlama,
• Aşırı genelleme,
• Kişiselleştirme,
• Kutuplaşmış düşünce,
• Akıl okuma,
• Mutlakacılık,
• Büyütme, küçültme.

54. Soru

Çatışma ortaya çıktığında hangi yollarla çözülür?

Cevap

Çatışma ortaya çıktığında şu yollarla çözülür:
• Hükmetme; “ben kazanayım, sen kaybet” yaklaşımı.

55. Soru

İletişimin tanımını yapınız.

Cevap

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

İletişim, en az iki kişi arasında sözel ya da sözel olmayan iletilerin sunulması ve alınması süreci- dir. İletişim sürecinde taraflar düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle, ses tonuyla, hareket ve duruşlarıyla karşı tarafa iletmeye çalışır.

56. Soru

DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN HİPOKAMPÜSÜN TANIMINI VE ÖNEMİNİ AÇIKLAYINIZ.

Cevap

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.

Beyinde duygusal yaşamın merkezi olan yörede hipokampus dediğimiz yerde çocuğun ilk duygusal belleği işlemeye başlıyor. Bu dil öncesi bellek. Çocuk doğumundan altı saat sonra örtük bellek dediğimiz dil önce- si belleğe kayıtlar yapmaya başlıyor.

57. Soru

OKSİTOSUN HORMONU NEDİR VE NE İŞE YARAR ?

Cevap

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.

Hipotalamusun çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma salınarak doğum eylemi sırasında uterusun ka- sılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan dışarı atılmasını sağlar.

58. Soru

İLETİŞİMİ AÇIKLAMAK İÇİN KULLANILAN ÖGELER NELERDİR ?

Cevap

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: 1. Kaynak (Gönderici)
2. İleti (Mesaj)
3. Bağlam (Ortam)

4. Kanal (Araç) 5. Hedef (Alıcı)

6. Geribildirim (Dönüt)

59. Soru

iletişimin ögelerinden olan ”bağlam” kavramını açıklayınız.

Cevap

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.

Bağlam (Ortam): Bu temel iletişimin ger- çekleştiği ortama bağlam denir.

60. Soru

İletişimde “şifre” nedir?

İletişimde “şifre” nedir?

İletişimde “şifre” nedir?

İletişimde “şifre” nedir?

İletişimde “şifre” nedir?

Cevap

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.

Bir “bağlam”da aktarılan ileti, bir “gönderici”ve “alıcı” tarafından iletişime dönüştürülür. “Şifre (kod)” aracılığıyla iletiler “kanal”a, oradan da alı- cıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) olur.

61. Soru

iletişim çeşitleri nelerdir , yazınız.

Cevap

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

İletişim çeşitleri, “gönderilme biçimine” ve “ birey üzerindeki etkilerine” göre iki grupta topla- nabilir.

 1. Gönderilme özellikleri bakımından iletişim çeşitleri; “sözlü” ve “sözsüz” olarak,

 2. Birey üzerindeki etkileri bakımından da “et- kili” ve “etkisiz” iletişim olarak ikiye ayrılır.

62. Soru

insanların ilk anlaşma aracı ne dili nedir açıklayınız 

Cevap

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce, beden diliyle anlaşmışlardır. Beden dili in- sanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur.

Beden diliyle insanlar duygularını, düşünceleri- ni isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal durumlarını başka insanlarla paylaşmışlardır. Günümüzde ruh ve beden birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Sözsüz iletişim veya beden dili iletişimi sözlü iletişime göre daha etkilidir; çift an- lamlıdır ve yoruma açıktır. İletişim durumundaki insanlar arasındaki mesafe, beden duruşu, yüz ifa- deleri, gözler, el ve kol hareketleri, dokunma, giy- siler, ses tonu, vurgulamalar, susmalar ve bunlara yüklenen anlamlar iletişimde bir bakış, başı çevir- me, anlamlı bir jest, benliği korumaya dönük bir hareket, birçok sözcükten çok daha anlamlı olur. Çünkü beden dilinin sözcüklerden çok daha kolay anlaşılma özelliği vardır.

63. Soru

etkili iletişim becerileri nelerdir ?

Cevap

kabul etmek

çocuğa karışmamak

konuşmayı özendirme

edilgin dinleme

etkin dinleme

64. Soru

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının koşulları nelerdir , açıklayınız.

Cevap

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.

Sağlıklı bir iletişim ve etkileşimin kurulmasının ilk koşulu doğru ve empatik dinlemek, ikinci ko- şulu ise, bu iletişim becerilerini geliştirmektir.

65. Soru

anne ve babaların etkisiz iletişim kullanmaları çocuklarda ne tür bir iletişim gelişmesine yol açar ?

Cevap

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

Çocuklarını kabul etmeyen anne ve babalar “kabul etmeme dili” ni, bu yüzden, “etkisiz İletişim” çeşit- lerini, yani “iletişim engellerini” kullanırlar. Bu du- rum çocuklarda “savunucu iletişim” in oluşmasına ve gelişmesine neden olur. Bireyler arasındaki ile- tişimi olumsuz yönde etkileyen en önemli neden- lerden biri savunucu iletişimdir. Savunucu iletişim bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından kay- naklanır ve kişi dikkatini iletinin içeriğinden çok kendini savunmaya harcar.

66. Soru

iletişim engellerinin başlıklar halinde yazınız.

Cevap

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

3. Ahlak dersi vermek:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

4. Öğüt vermek ve çözüm önerileri getir- mek:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

 1. Öğretme, nutuk çekme, mantıklı düşün- celer önermek:

 2. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak

 3. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak

 4. Ad takmak, alay etmek, utandırmak:

 5. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak

   Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

  Soru sormak, sorgulamak, sınamak

  Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

 Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak

Soru sormak, sorgulamak, sınamak

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Soru sormak, sorgulamak, sınamak

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Soru sormak, sorgulamak, sınamak

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak:

67. Soru

çatışmanın tanımınız yapınız.

Cevap

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

En az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler yaşanan durumlardır.

68. Soru

kişilerarası çatışma nedir ve nelerden kaynaklanır?

Cevap

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

İki kişinin aynı yolda ihtiyaçlarının karşılanma- dığında oluşan bir mücadeledir. Kişilerarası çatış- malar; farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanır.

69. Soru

iletişimde çatışmalar nasıl engellenir ?

Cevap

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.

Dinleme, empati, geri bildirimde bulunma, sözsüz iletişimi doğru kullanma, ben dilinin kul- lanımı gibi iletişim becerilerinde kullanılan yön- temlerin doğru kullanılması çatışmaların ortaya çıkmasını engellerken, var olan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesine neden olur.

70. Soru

empatinin tanımını yazarak temel ögelerini yazınız.

Cevap

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.

Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o ki- şinin duygu ve düşüncelerini anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir

Empatinin 3 temel ögesi vardır.

 1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısında- kinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımız- daki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.

 3. Empati kuran kişinin zihninde oluşacak empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilme- si davranışıdır.

71. Soru

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

İletişim çatışmalarına neden olan “mantık yan- lışlıkları” ya da “bilişsel hatalar” nelerdir yazınız

Cevap

seçici soyutlama

aşırı genelleme 

kişiselleştirme

kutuplaşmış düşünce 

akıl okuma

mutlakacılık

büyütme , küçültme

72. Soru

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.

Bireylerin çatışmayı çözmek için kullandıkları yaklaşımlar, çatışmanın yapıcı ya da yıkıcı olduğunu belirlemektedir. Hükmetme, kaçınma ve uyma yöntemleri genel olarak çatışmanın yıkıcı sonuçlandığı yaklaşımlardır ve bu yaklaşımların uygulanması durumunda kişinin çatışma sonucunda yaşadığı duygular olumsuzdur ve kendini tatmin olmamış hissetmektedir. Uzlaşma ve bütünleştirme ise yapıcı çatışma çöz- me yaklaşımlarıdır ve kişiler bu biçimlerle çatışmaları çözdüklerinde, olumlu duygular yaşamaktadırlar.

73. Soru

karakter ve huy kavramlarını karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

Karakter; kişinin dünyayı görüş, algılama ve ya- şamla başa çıkma biçimi olarak tanımlanırken, huy (mizaç) ise doğuştan gelen daha biyolojik te- meli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir.

74. Soru

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Kişilik tipi ile kişilik bozuk- luğu nedir ve arasındaki en önemli farklar nelerdir?

Cevap

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.

Herkesin bir bedeni olduğu gibi bir kişiliği vardır ve herkes kendine özgü bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu kişilik sayesinde ruhsal yapı korunur, toplumla uyumlu olunur yada tam tersi ruhsal yapıda ve toplumla uyumda so- runlar çıkabilir. Bazı benzer kişilik yapılarına sahip olan kişilik özelliklerinin bir kalıp oluşturmasına “kişilik tipi” denmektedir. Kişilik tipi ile kişilik bozukluğu arasındaki en büyük farklar; mesleki alanda işlevsellikte ve insan ilişkilerinde bir bozulma, sorunların farkında olmama ve insanları kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye kalkmadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!