Aile Sosyolojisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Sosyolojisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile, Evlilik, Akrabalık Ve Hane

1. Soru

Evlilik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik, iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlanmaktadır.


2. Soru

Modern toplumlarda iki insanın cinsel birlikteli¤inin tanınması ve meşruiyetinin sağlanması ne ile sağlanmaktadır?

Cevap

Modern toplumlarda iki insanın cinsel birlikteliğinin tanınması ve meşruiyetinin sağlanması “resmi nikah” aracılığıyla sağlanmaktadır.


3. Soru

Bazı toplumlarda bir erkek birden çok kadınla evlenirken, bazı toplumlarda ise kadın birden çok erkekle evlenebilmektedir. Bunlar hangi kavramlarla tanımlanmaktadır?

Cevap

Bazı toplumlarda bir erkek birden çok kadınla evlenirken, bazı toplumlarda ise kadın birden çok erkekle evlenebilmektedir. Bunlar çok karılılık (polygyny) ve çok kocalılık (poliandry) olarak isimlendirilmektedir. 


4. Soru

Oturulan yere göre evlilik türleri nelerdir?

Cevap

Oturulan yere göre evlilik, matrilokal, patrilokal ve neolokal olarak üçe ayrılmaktadır.


5. Soru

Neolokal evlilik nasıl bir evlilik türünü ifade etmektedir?

Cevap

Neolokal evlilikte kadın ve erkek ailelerinden yan›nda kalmazlar ve onlardan ayrılarak kendilerine ayrı ev açarlar.


6. Soru

Eş sayısına göre evlilik kaç türe ayrılmaktadır?

Cevap

Eş sayısına göre evlilik, monogami ve poligami olmak üzere ikiye ayrılır.


7. Soru

Eşin seçildiği gruba göre yapılan evlilik türleri nelerdir?

Cevap

Eşin seçildiği gruba göre yapılan evlilik, endogami ve egzogami olmak üzere ikiye ayrılır.


8. Soru

Patriyarki ve Matriyarki arasındaki fark nedir?

Cevap

Evliliklerde kocanın üstünlüğüne patriyarki (atarerkil) derken, matriyarki ise evliliklerde kadının üstünlüğü ve otoritesi anlamına gelmektedir.


9. Soru

Patriliniyal sistem ile matriliniyal sistemde miras bölüşümü nasıl farklılaşmaktadır?

Cevap

Patriliniyal (patrilineal) sistemde mirasın paylaşımı baba soyunun üstünlüğe, matriliniyal (matrilineal) sistemde ise mirasın bölüşümü ana soyunun üstünlüğü ağır basmaktadır.


10. Soru

Evlilik yoluyla veya kan bağıyla (soy bağı) oluşan insan ilişkilerine ne ad verilmektedir?

Cevap

Akrabalık, evlilik yoluyla veya kan bağıyla (soy bağı) oluşan insan ilişkilerine verilen addır.

Akrabalık insan toplumlarının temel düzenleyici kurumlarından biridir.


11. Soru

Akrabalık sistemi hangi ilişkilere dayanmaktadır?

Cevap

Akrabalık sistemi;

• Birey ve gruplar arasındaki;

• Anne-baba ve çocuklar arasındaki;

• Kardeşler arasındaki ve

• Evli eşler arasındaki biyolojik ilişkilere dayanmaktadır.


12. Soru

Akrabalık kurumu hangi önemli unsurları belirlemektedir?

Cevap

Akrabalık kurumu;

• Anne, baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri,

• Büyükanneler, büyükbabalar ve torunlar arasındaki ilişkileri,

• Kuşaklar arası siyasi ilişkileri,

• Evlilik biçimlerini (yasak ve izinleri),

• Oturma yerini,

• İnsanların birbirlerine hitap biçimlerini ve

• Miras biçimlerini belirler.


13. Soru

Hangi toplumlarda miras annenin erkek kardeşinden kız kardeşinin oğluna, yani dayıdan yeğenine geçmektedir?

Cevap

Anasoylu toplumlarda miras annenin erkek kardeşinden kız kardeşinin oğluna, yani dayıdan yeğenine geçmektedir.


14. Soru

Hangi kurama göre “toplumlarda akrabalık sistemlerinin varoluş nedeni hak ve görevlerin dağıtılmasıdır”?

Cevap

Soy Kuramına göre, “toplumlarda akrabalık sistemlerinin varoluş nedeni hak ve görevlerin dağıtılmasıdır”.


15. Soru

Aynı evde, aynı çatı altında veya yaşama mekânında oturan, hep birlikte düzenli olarak yemek yiyen ve gelirlerini paylaşan insanlar için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Hane, aynı evde, aynı çatı altında veya yaşama mekânında oturan, hep birlikte düzenli olarak yemek yiyen (“ortak tencereyle”) ve gelirlerini paylaşan insanlar için kullanılan bir kavramdır.


16. Soru

Hane çalışma stratejileri nedir?

Cevap

Hane çalışma stratejileri, bilinçli veya bilinçsiz, üstü açık veya örtülü olsun hanede yaşayan bireyler arası iş bölümünü anlatan bir kavramdır.


17. Soru

Bir çiftin evli olmadan cinsel bir içinde birlikte yaşaması nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Birlikte yaşama, bir çiftin evli olmadan cinsel bir içinde birlikte yaşaması olarak tanımlamaktadır. Birlikte yaşamak bir “deneme evliliği” olarak da görülmektedir.


18. Soru

Komünal yaşam tarzlarına örnek olarak hangi topluluklar gösterilebilir.

Cevap

19. yüzyılda Amerika’da New England’da hayata geçirilen Oneida Topluluğu ve İsrail’deki Kibbutz Topluluğu komünal yaşam tarzlarına örnek olarak verilebilir.


19. Soru

Aynı cinsten olan kişilerle cinsel birliktelik yaşayan veya aynı cinse eğilim duyan kişileri anlatmak için hangi kavram kullanılmaktadır.

Cevap

Aynı cinsten olan kişilerle cinsel birliktelik yaşayan veya aynı cinse eğilim duyan kişileri anlatmak için “Eşcinsel” kavramı kullanılmaktadır.

Erkek eşcinsellere “gay”, kadın eşcinsellere ise “lezbiyen” denmektedir.


20. Soru

Hukuksal olarak kurulmuş bir evliliğin, yine resmi yasalar nezdinde ortadan kalkması” hangi kavram ile ifade edilmektedir?

Cevap

Marshall boşanmayı, “hukuksal olarak kurulmuş bir evliliğin, yine resmi yasalar nezdinde ortadan kalkması” olarak tanımlamaktadır.


1. Soru

Evlilik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik, iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlanmaktadır.

2. Soru

Modern toplumlarda iki insanın cinsel birlikteli¤inin tanınması ve meşruiyetinin sağlanması ne ile sağlanmaktadır?

Cevap

Modern toplumlarda iki insanın cinsel birlikteliğinin tanınması ve meşruiyetinin sağlanması “resmi nikah” aracılığıyla sağlanmaktadır.

3. Soru

Bazı toplumlarda bir erkek birden çok kadınla evlenirken, bazı toplumlarda ise kadın birden çok erkekle evlenebilmektedir. Bunlar hangi kavramlarla tanımlanmaktadır?

Cevap

Bazı toplumlarda bir erkek birden çok kadınla evlenirken, bazı toplumlarda ise kadın birden çok erkekle evlenebilmektedir. Bunlar çok karılılık (polygyny) ve çok kocalılık (poliandry) olarak isimlendirilmektedir. 

4. Soru

Oturulan yere göre evlilik türleri nelerdir?

Cevap

Oturulan yere göre evlilik, matrilokal, patrilokal ve neolokal olarak üçe ayrılmaktadır.

5. Soru

Neolokal evlilik nasıl bir evlilik türünü ifade etmektedir?

Cevap

Neolokal evlilikte kadın ve erkek ailelerinden yan›nda kalmazlar ve onlardan ayrılarak kendilerine ayrı ev açarlar.

6. Soru

Eş sayısına göre evlilik kaç türe ayrılmaktadır?

Cevap

Eş sayısına göre evlilik, monogami ve poligami olmak üzere ikiye ayrılır.

7. Soru

Eşin seçildiği gruba göre yapılan evlilik türleri nelerdir?

Cevap

Eşin seçildiği gruba göre yapılan evlilik, endogami ve egzogami olmak üzere ikiye ayrılır.

8. Soru

Patriyarki ve Matriyarki arasındaki fark nedir?

Cevap

Evliliklerde kocanın üstünlüğüne patriyarki (atarerkil) derken, matriyarki ise evliliklerde kadının üstünlüğü ve otoritesi anlamına gelmektedir.

9. Soru

Patriliniyal sistem ile matriliniyal sistemde miras bölüşümü nasıl farklılaşmaktadır?

Cevap

Patriliniyal (patrilineal) sistemde mirasın paylaşımı baba soyunun üstünlüğe, matriliniyal (matrilineal) sistemde ise mirasın bölüşümü ana soyunun üstünlüğü ağır basmaktadır.

10. Soru

Evlilik yoluyla veya kan bağıyla (soy bağı) oluşan insan ilişkilerine ne ad verilmektedir?

Cevap

Akrabalık, evlilik yoluyla veya kan bağıyla (soy bağı) oluşan insan ilişkilerine verilen addır.

Akrabalık insan toplumlarının temel düzenleyici kurumlarından biridir.

11. Soru

Akrabalık sistemi hangi ilişkilere dayanmaktadır?

Cevap

Akrabalık sistemi;

• Birey ve gruplar arasındaki;

• Anne-baba ve çocuklar arasındaki;

• Kardeşler arasındaki ve

• Evli eşler arasındaki biyolojik ilişkilere dayanmaktadır.

12. Soru

Akrabalık kurumu hangi önemli unsurları belirlemektedir?

Cevap

Akrabalık kurumu;

• Anne, baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri,

• Büyükanneler, büyükbabalar ve torunlar arasındaki ilişkileri,

• Kuşaklar arası siyasi ilişkileri,

• Evlilik biçimlerini (yasak ve izinleri),

• Oturma yerini,

• İnsanların birbirlerine hitap biçimlerini ve

• Miras biçimlerini belirler.

13. Soru

Hangi toplumlarda miras annenin erkek kardeşinden kız kardeşinin oğluna, yani dayıdan yeğenine geçmektedir?

Cevap

Anasoylu toplumlarda miras annenin erkek kardeşinden kız kardeşinin oğluna, yani dayıdan yeğenine geçmektedir.

14. Soru

Hangi kurama göre “toplumlarda akrabalık sistemlerinin varoluş nedeni hak ve görevlerin dağıtılmasıdır”?

Cevap

Soy Kuramına göre, “toplumlarda akrabalık sistemlerinin varoluş nedeni hak ve görevlerin dağıtılmasıdır”.

15. Soru

Aynı evde, aynı çatı altında veya yaşama mekânında oturan, hep birlikte düzenli olarak yemek yiyen ve gelirlerini paylaşan insanlar için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Hane, aynı evde, aynı çatı altında veya yaşama mekânında oturan, hep birlikte düzenli olarak yemek yiyen (“ortak tencereyle”) ve gelirlerini paylaşan insanlar için kullanılan bir kavramdır.

16. Soru

Hane çalışma stratejileri nedir?

Cevap

Hane çalışma stratejileri, bilinçli veya bilinçsiz, üstü açık veya örtülü olsun hanede yaşayan bireyler arası iş bölümünü anlatan bir kavramdır.

17. Soru

Bir çiftin evli olmadan cinsel bir içinde birlikte yaşaması nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Birlikte yaşama, bir çiftin evli olmadan cinsel bir içinde birlikte yaşaması olarak tanımlamaktadır. Birlikte yaşamak bir “deneme evliliği” olarak da görülmektedir.

18. Soru

Komünal yaşam tarzlarına örnek olarak hangi topluluklar gösterilebilir.

Cevap

19. yüzyılda Amerika’da New England’da hayata geçirilen Oneida Topluluğu ve İsrail’deki Kibbutz Topluluğu komünal yaşam tarzlarına örnek olarak verilebilir.

19. Soru

Aynı cinsten olan kişilerle cinsel birliktelik yaşayan veya aynı cinse eğilim duyan kişileri anlatmak için hangi kavram kullanılmaktadır.

Cevap

Aynı cinsten olan kişilerle cinsel birliktelik yaşayan veya aynı cinse eğilim duyan kişileri anlatmak için “Eşcinsel” kavramı kullanılmaktadır.

Erkek eşcinsellere “gay”, kadın eşcinsellere ise “lezbiyen” denmektedir.

20. Soru

Hukuksal olarak kurulmuş bir evliliğin, yine resmi yasalar nezdinde ortadan kalkması” hangi kavram ile ifade edilmektedir?

Cevap

Marshall boşanmayı, “hukuksal olarak kurulmuş bir evliliğin, yine resmi yasalar nezdinde ortadan kalkması” olarak tanımlamaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!