Acil Çağrı Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Çağrı Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması Ve Türkiye Örneği

1. Soru

AB ülkelerinde neden tek acil çağrı numarasına geçilmiştir?

Cevap

AB ülkelerinde farklı acil çağrı numaralarının kullanılması ile birlikte, birçok ülkede farklı acil yardım hizmetleri (Acil Sağlık, İtfaiye, Polis) için farklı numaraların kullanılması (Örneğin ülkemizde, acil sağlık için 112, itfaiye için 110 ve polis için 155 gibi ) , insanların acil yardım talep edebilmelerini ve dolayısıyla da yardımın vatandaşa ulaşmasını geciktirmiş, yaşam hakkı ile bağlantılı acil hizmetlerin ulaştırılamaması, can kaybı ve yaralanma gibi telafisi mümkün olmayan zararların oluşmasına neden olmuştur.


2. Soru

Avrupa tek acil çağrı numarası uygulamasının amacı nedir?

Cevap

“Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması (ATAÇNU)’nun temel amacı, AB vatandaşlarının tüm AB sınırları içerisinde, acil bir durumla karşılaştıklarında ücretsiz kullanabilecekleri tek bir acil çağrı numarasının olmasını sağlamak ve acil çağrı hizmetlerini üye devletlerde standardize edilmesidir.


3. Soru

Acil çağrı numarasının hangi yılında AB’ye üye devletler tarafından ücretsiz sağlanması zorunlu hale gelmiştir ve hangi acil çağrı numarası kullanılmıştır?

Cevap

1998 yılında Avrupa Komisyonunun 98/10/ CEE numaralı kararı ile tüm AB sınırlarında 112 acil çağrı numarasının ücretsiz aranabilmesinin, üye devletler tarafından sağlanması zorunlu hâle getirilmiştir.


4. Soru

Sabit ve mobil hatlardan ülkenin tüm sınırlarından 112 acil çağrı numarasının aranabilmesi konusunda sorun yaşayan AB ülkesi hangisidir?

Cevap

Bulgaristan, “sabit ve mobil hatlardan ülkenin tüm sınırlarından 112 acil çağrı numarasının aranabilmesi” konusunda sorun yaşayan tek ülke olmuştur.


5. Soru

ATAÇNU’dan önce hangi ülkelerde 112 numarası tek acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve çağrılar tek merkezden yönetilmekteydi?

Cevap

ATAÇNU’dan önce sadece Danimarka, Hollanda ve İsveç’te 112 numarası tek acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve çağrılar tek merkezden yönetilmekteydi.


6. Soru

Hangi ülkeler sadece itfaiye ve ambulans hizmetleri için çağrı merkezlerini birleştirmiştir?

Cevap

Bazı devletler (Almanya, Estonya, Lüksemburg ve Slovenya. ) ise sadece itfaiye ve ambulans hizmetleri için çağrı merkezlerini birleştirmiş, birbirine daha yakın gördükleri bu iki hizmeti tek merkezden yönetmeye başlayıp, güvenlik hizmetleri için ayrı organizasyona gitmiştir.


7. Soru

ATAÇNU başladıktan sonra 112 dışında başka bir ulusal acil çağrı numarası kullanmayan ülkeler hangileriydi?

Cevap

Danimarka, Finlandiya, Malta, Portekiz, İsveç ve Hollanda, 112 dışında başka bir ulusal acil çağrı numarası kullanmayan birinci gruptur.


8. Soru

ATAÇNU başlamadan önce 112’den farklı bir tek acil çağrı numarası kullanan ve acil çağrıları tek merkezden yöneten devletler hangileridir?

Cevap

ATAÇNU başlamadan önce ikinci grupta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK), İrlanda ve Britanya, uygulamadan önce 112’den farklı bir tek acil çağrı numarası kullanan ve acil çağrıları tek merkezden yöneten devletlerdir.


9. Soru

112 acil çağrı numarası ile birlikte, bir tane daha ulusal acil çağrı numarası kullanılmaya devam etmekte olan ülkeler hangileridir?

Cevap

Almanya, Estonya, Slovenya ve Lüksemburg’un oluşturduğu üçüncü grup devletlerin acil çağrı sis temlerinde, 112 acil çağrı numarası ile birlikte, bir tane daha ulusal acil çağrı numarası kullanılmaya devam etmektedir.


10. Soru

ATAÇNU ile birlikte ise Avrupa Komisyonu özellikle acil çağrı hizmetleri ile ilgili üye devletlere getirilen sorumluluklar nelerdir?

Cevap

112 numarasına her yerden ücretsiz ulaşabilme olanağının sağlanması; Acil çağrı merkezlerine gelen çağrılara 20 saniye içerisinde yanıt verilebilmesi; 112 acil çağrı numarasına yapılan çağrılarda, otomatik yer bilgilerinin sağlanması. Yanlış aramalar ve kötüye kullanımla mücadele.


11. Soru

Telekomünikasyon Komitesi tarafından üye devletlerde tespit edilen en önemli sorunlar nelerdir?

Cevap

Bazı üye devletlerde sabit ve/veya mobil telefon kullanıcıların acil çağrı numarasını ücretsiz arayamamaları. Mobil telefonlar ile ülke coğrafyalarının, GSM operatörlerinin kapsama alanı dışında kalan yerlerinden 112 acil çağrı numarasına ulaşılamaması. 112 acil çağrı numarasına gelen aramaların zamanında cevaplanmasında başarısızlık. 112 acil çağrı numarasına gelen çağrıların uygun acil çağrı birimine aktarılmasında yaşanan sorunlar. Arayan kişinin lokalizasyon bilgilerine otomatik olarak ulaşılamaması, olarak saptanmıştır.


12. Soru

Hollanda’da acil çağrı hizmetlerinin organize edilmesi hangi olay ile bşlamıştır?

Cevap

Hollanda’da ambulans hizmetleri ile ilgili bir acil çağrı siteminin organize edilmesinde, 1962 yılında yaşanan “Harmelen Tren Kazası” dönüm noktası olmuştur.


13. Soru

Danimarka’da hangi acil çağrı numarası kaç yılında 112 olarak değiştirilmiştir?

Cevap

Danimarka’da, acil çağrı hizmetlerinin numarası, 1993 yılına kadar “000” iken, bu tarihten itibaren 112 olarak değiştirilmiştir.


14. Soru

Litvanya’da ATAÇNU’dan önce kaç farlı acil çağrı merkezi bulunmaktaydı?

Cevap

ATAÇNU’dan önce, her belediyede 3 ayrı acil çağrı merkezi olmak üzere, ülke genelinde toplam 180 acil çağrı merkezi bulunmaktaydı.


15. Soru

Almayan , ATAÇNU’dan önce acil çağrı numarası olarak hangi numarayı kullanmıştır ve ayrıca polis hizmeleri hangi numarayı kullanmıştır.

Cevap

Almanya’da, ATAÇNU’dan önce, ambulans ve itfaiye hizmetleri için acil çağrılar aynı merkezde karşılanmakta olup, bu hizmetlerle ilgili acil yardım çağrıları için “112” numarası kullanılmıştır. Ülkedeki polislik hizmetleri ile ilgili acil çağrılar için ise “110” numarası kullanılmıştır. Ambulans ve itfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü acil çağrı merkezlerinde tek bir operatör çağrıyı karşılamakta ve yönetmektedir.


16. Soru

Türkiye hangi tarihte 112 numarasının acil çağrı numarası olarak tahsis edilmesi kararı almıştır?

Cevap

Avrupa Komisyonunun, 2002 yılında ATAÇNU ile ilgili almış olduğu bağlayıcı kararlar sonrası; “Türkiye Telekomünikasyon Kurulu” 11.03.2002 tarihinde, 112 numarasının Türkiye’de “Tek Acil Çağrı Numarası” olarak tahsis edilmesi kararını almış ve bu kararı, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara bildirmiştir.


17. Soru

Hangi illerde 112 acil çağrı merkezleri pilot bölge olarak seçilmiştir ve altyapı çalışmaları hangi yılda tamamlanmıştır?

Cevap

Proje kapsamında Nisan 2005’te, Antalya ve Isparta uygulamanın pilot ili olarak seçilmiştir. Antalya ve Isparta 112 acil çağrı merkezleri ile ilgili alt yapı çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır.


18. Soru

112 acil çağrı telefon numarası hangi yıldan itibaren ülkenin her yerinden kullanılmaya bailanmıştır?

Cevap

112 telefon numarası, Türkiye’de 1994 yılından beri acil sağlık hizmetlerinin acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve numaraya ülkenin her yerinden, hem sabit hem de mobil telefonlardan ücretsiz olarak aranabilmektedir.


19. Soru

Türkiye’de acil çağrı hizmetlerinde yanlış ve gereksiz aramalarla ilgili alınan tedbirler nelerdir?

Cevap

2014 yılında 112 acil çağrı merkezlerini gereksiz yere meşgul etmeye, “Kabahatler Kanunu”na eklenen bir madde ile cezai yaptırım getirilmiştir. 112 acil çağrı numarasına yapılan tüm aramalar kayıt altına alınmaktadır. 112 acil çağrı numarasını suiistimal amaçlı arayan telefon abonesinin, bunu tekrarlaması durumunda, 112 acil çağrı numarasını tekrar arayabilmesinin engellenmesi (kara liste uygulaması) gibi teknik korunma yöntemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. SIM kartsız mobil telefonlardan yapılan aramalarda telefon numarasına ulaşılamamakta ve SIM kartsız telefonlardan 112 acil çağrı numarasının suiistimali daha fazla olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için SIM kartsız mobil telefonlardan arama yapan kişilerin kimliğine ulaşılabilmesi için arama yapılan cihazların IMEI numaralarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.


20. Soru

Acil Çağrı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çocuklarda, acil çağrı hizmetleri ile ilgili eğitim ve farkındalığın arttırılması için yapılan çalışma hangisidir?

Cevap

Acil Çağrı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şube müdürlüğünün çocuklarda, acil çağrı hizmetleri ile ilgili eğitim ve farkındalığın arttırılması için yapılan “Çocuklarla 112” çalışmaları dikkat çekicidir. İlgili çalışmalara “http://cocuk.112. gov.tr” adresinden ulaşılabilir.  


1. Soru

AB ülkelerinde neden tek acil çağrı numarasına geçilmiştir?

Cevap

AB ülkelerinde farklı acil çağrı numaralarının kullanılması ile birlikte, birçok ülkede farklı acil yardım hizmetleri (Acil Sağlık, İtfaiye, Polis) için farklı numaraların kullanılması (Örneğin ülkemizde, acil sağlık için 112, itfaiye için 110 ve polis için 155 gibi ) , insanların acil yardım talep edebilmelerini ve dolayısıyla da yardımın vatandaşa ulaşmasını geciktirmiş, yaşam hakkı ile bağlantılı acil hizmetlerin ulaştırılamaması, can kaybı ve yaralanma gibi telafisi mümkün olmayan zararların oluşmasına neden olmuştur.

2. Soru

Avrupa tek acil çağrı numarası uygulamasının amacı nedir?

Cevap

“Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması (ATAÇNU)’nun temel amacı, AB vatandaşlarının tüm AB sınırları içerisinde, acil bir durumla karşılaştıklarında ücretsiz kullanabilecekleri tek bir acil çağrı numarasının olmasını sağlamak ve acil çağrı hizmetlerini üye devletlerde standardize edilmesidir.

3. Soru

Acil çağrı numarasının hangi yılında AB’ye üye devletler tarafından ücretsiz sağlanması zorunlu hale gelmiştir ve hangi acil çağrı numarası kullanılmıştır?

Cevap

1998 yılında Avrupa Komisyonunun 98/10/ CEE numaralı kararı ile tüm AB sınırlarında 112 acil çağrı numarasının ücretsiz aranabilmesinin, üye devletler tarafından sağlanması zorunlu hâle getirilmiştir.

4. Soru

Sabit ve mobil hatlardan ülkenin tüm sınırlarından 112 acil çağrı numarasının aranabilmesi konusunda sorun yaşayan AB ülkesi hangisidir?

Cevap

Bulgaristan, “sabit ve mobil hatlardan ülkenin tüm sınırlarından 112 acil çağrı numarasının aranabilmesi” konusunda sorun yaşayan tek ülke olmuştur.

5. Soru

ATAÇNU’dan önce hangi ülkelerde 112 numarası tek acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve çağrılar tek merkezden yönetilmekteydi?

Cevap

ATAÇNU’dan önce sadece Danimarka, Hollanda ve İsveç’te 112 numarası tek acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve çağrılar tek merkezden yönetilmekteydi.

6. Soru

Hangi ülkeler sadece itfaiye ve ambulans hizmetleri için çağrı merkezlerini birleştirmiştir?

Cevap

Bazı devletler (Almanya, Estonya, Lüksemburg ve Slovenya. ) ise sadece itfaiye ve ambulans hizmetleri için çağrı merkezlerini birleştirmiş, birbirine daha yakın gördükleri bu iki hizmeti tek merkezden yönetmeye başlayıp, güvenlik hizmetleri için ayrı organizasyona gitmiştir.

7. Soru

ATAÇNU başladıktan sonra 112 dışında başka bir ulusal acil çağrı numarası kullanmayan ülkeler hangileriydi?

Cevap

Danimarka, Finlandiya, Malta, Portekiz, İsveç ve Hollanda, 112 dışında başka bir ulusal acil çağrı numarası kullanmayan birinci gruptur.

8. Soru

ATAÇNU başlamadan önce 112’den farklı bir tek acil çağrı numarası kullanan ve acil çağrıları tek merkezden yöneten devletler hangileridir?

Cevap

ATAÇNU başlamadan önce ikinci grupta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK), İrlanda ve Britanya, uygulamadan önce 112’den farklı bir tek acil çağrı numarası kullanan ve acil çağrıları tek merkezden yöneten devletlerdir.

9. Soru

112 acil çağrı numarası ile birlikte, bir tane daha ulusal acil çağrı numarası kullanılmaya devam etmekte olan ülkeler hangileridir?

Cevap

Almanya, Estonya, Slovenya ve Lüksemburg’un oluşturduğu üçüncü grup devletlerin acil çağrı sis temlerinde, 112 acil çağrı numarası ile birlikte, bir tane daha ulusal acil çağrı numarası kullanılmaya devam etmektedir.

10. Soru

ATAÇNU ile birlikte ise Avrupa Komisyonu özellikle acil çağrı hizmetleri ile ilgili üye devletlere getirilen sorumluluklar nelerdir?

Cevap

112 numarasına her yerden ücretsiz ulaşabilme olanağının sağlanması; Acil çağrı merkezlerine gelen çağrılara 20 saniye içerisinde yanıt verilebilmesi; 112 acil çağrı numarasına yapılan çağrılarda, otomatik yer bilgilerinin sağlanması. Yanlış aramalar ve kötüye kullanımla mücadele.

11. Soru

Telekomünikasyon Komitesi tarafından üye devletlerde tespit edilen en önemli sorunlar nelerdir?

Cevap

Bazı üye devletlerde sabit ve/veya mobil telefon kullanıcıların acil çağrı numarasını ücretsiz arayamamaları. Mobil telefonlar ile ülke coğrafyalarının, GSM operatörlerinin kapsama alanı dışında kalan yerlerinden 112 acil çağrı numarasına ulaşılamaması. 112 acil çağrı numarasına gelen aramaların zamanında cevaplanmasında başarısızlık. 112 acil çağrı numarasına gelen çağrıların uygun acil çağrı birimine aktarılmasında yaşanan sorunlar. Arayan kişinin lokalizasyon bilgilerine otomatik olarak ulaşılamaması, olarak saptanmıştır.

12. Soru

Hollanda’da acil çağrı hizmetlerinin organize edilmesi hangi olay ile bşlamıştır?

Cevap

Hollanda’da ambulans hizmetleri ile ilgili bir acil çağrı siteminin organize edilmesinde, 1962 yılında yaşanan “Harmelen Tren Kazası” dönüm noktası olmuştur.

13. Soru

Danimarka’da hangi acil çağrı numarası kaç yılında 112 olarak değiştirilmiştir?

Cevap

Danimarka’da, acil çağrı hizmetlerinin numarası, 1993 yılına kadar “000” iken, bu tarihten itibaren 112 olarak değiştirilmiştir.

14. Soru

Litvanya’da ATAÇNU’dan önce kaç farlı acil çağrı merkezi bulunmaktaydı?

Cevap

ATAÇNU’dan önce, her belediyede 3 ayrı acil çağrı merkezi olmak üzere, ülke genelinde toplam 180 acil çağrı merkezi bulunmaktaydı.

15. Soru

Almayan , ATAÇNU’dan önce acil çağrı numarası olarak hangi numarayı kullanmıştır ve ayrıca polis hizmeleri hangi numarayı kullanmıştır.

Cevap

Almanya’da, ATAÇNU’dan önce, ambulans ve itfaiye hizmetleri için acil çağrılar aynı merkezde karşılanmakta olup, bu hizmetlerle ilgili acil yardım çağrıları için “112” numarası kullanılmıştır. Ülkedeki polislik hizmetleri ile ilgili acil çağrılar için ise “110” numarası kullanılmıştır. Ambulans ve itfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü acil çağrı merkezlerinde tek bir operatör çağrıyı karşılamakta ve yönetmektedir.

16. Soru

Türkiye hangi tarihte 112 numarasının acil çağrı numarası olarak tahsis edilmesi kararı almıştır?

Cevap

Avrupa Komisyonunun, 2002 yılında ATAÇNU ile ilgili almış olduğu bağlayıcı kararlar sonrası; “Türkiye Telekomünikasyon Kurulu” 11.03.2002 tarihinde, 112 numarasının Türkiye’de “Tek Acil Çağrı Numarası” olarak tahsis edilmesi kararını almış ve bu kararı, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara bildirmiştir.

17. Soru

Hangi illerde 112 acil çağrı merkezleri pilot bölge olarak seçilmiştir ve altyapı çalışmaları hangi yılda tamamlanmıştır?

Cevap

Proje kapsamında Nisan 2005’te, Antalya ve Isparta uygulamanın pilot ili olarak seçilmiştir. Antalya ve Isparta 112 acil çağrı merkezleri ile ilgili alt yapı çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır.

18. Soru

112 acil çağrı telefon numarası hangi yıldan itibaren ülkenin her yerinden kullanılmaya bailanmıştır?

Cevap

112 telefon numarası, Türkiye’de 1994 yılından beri acil sağlık hizmetlerinin acil çağrı numarası olarak kullanılmakta ve numaraya ülkenin her yerinden, hem sabit hem de mobil telefonlardan ücretsiz olarak aranabilmektedir.

19. Soru

Türkiye’de acil çağrı hizmetlerinde yanlış ve gereksiz aramalarla ilgili alınan tedbirler nelerdir?

Cevap

2014 yılında 112 acil çağrı merkezlerini gereksiz yere meşgul etmeye, “Kabahatler Kanunu”na eklenen bir madde ile cezai yaptırım getirilmiştir. 112 acil çağrı numarasına yapılan tüm aramalar kayıt altına alınmaktadır. 112 acil çağrı numarasını suiistimal amaçlı arayan telefon abonesinin, bunu tekrarlaması durumunda, 112 acil çağrı numarasını tekrar arayabilmesinin engellenmesi (kara liste uygulaması) gibi teknik korunma yöntemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. SIM kartsız mobil telefonlardan yapılan aramalarda telefon numarasına ulaşılamamakta ve SIM kartsız telefonlardan 112 acil çağrı numarasının suiistimali daha fazla olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için SIM kartsız mobil telefonlardan arama yapan kişilerin kimliğine ulaşılabilmesi için arama yapılan cihazların IMEI numaralarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

20. Soru

Acil Çağrı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından çocuklarda, acil çağrı hizmetleri ile ilgili eğitim ve farkındalığın arttırılması için yapılan çalışma hangisidir?

Cevap

Acil Çağrı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şube müdürlüğünün çocuklarda, acil çağrı hizmetleri ile ilgili eğitim ve farkındalığın arttırılması için yapılan “Çocuklarla 112” çalışmaları dikkat çekicidir. İlgili çalışmalara “http://cocuk.112. gov.tr” adresinden ulaşılabilir.  

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!