Acil Çağrı Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Çağrı Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Acil Çağrı Merkezinin Teknolojik Altyapısı Ve Haberleşme Sistemleri

1. Soru

Acil çağrı merkezlerinin elektrik-elektronik sistemleri nelerdir?

Cevap

Acil çağrı merkezlerinin elektrik-elektronik sistemleri içerisinde yer alan unsurlar jeneratör, kesintisiz güç kaynağı (UPS), enerji panoları, programlanabilen lojik kontrolör (PLC) panosu, kartlı geçiş sistemi, yangın algılama ve alarm sistemi, gazlı söndürme sistemi, klima ve havalandırma sistemi ve güvenlik kamera sistemidir.


2. Soru

Kesintisiz güç kaynağı nedir?

Cevap

Kesintisiz güç kaynakları, elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri hem şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler, harmonikler gibi gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara denir.


3. Soru

Şebekeden, jeneratörden ve UPS’lerden gelen enerji hatlarının dağıtımını sağlayan şalter, sigorta ve kontaktörlerden oluşan panolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Şebekeden, jeneratörden ve UPS’lerden gelen enerji hatlarının dağıtımını sağlayan şalter, sigorta ve kontaktörlerden oluşan panolara enerji panoları denilmektedir.


4. Soru

Kartlı geçiş sisteminin kullanımına neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Erişim kontrol sistemi, access kontrol sistemi, geçiş kontrol sistemi olarak da adlandırılan kartlı geçiş sistemlerine iş yerlerinde insanların giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması için ihtiyaç duyulmaktadır.


5. Soru

Acil çağrı sistemindeki haberleşme araçları nelerdir?

Cevap

Acil çağrı sistemindeki haberleşme araçları;

 • Bilgisayar
 • Faks
 • IP Telefon Santrali
 • Analog Telefon Santrali
 • Telsiz
 • Mobil Termal 
 • Ajans Termaldir.

6. Soru

IP telefon santralleri ile analog telefon santrallerinin farkı nedir?

Cevap

IP telefon santrali; ses, görüntü vb. iletişim gereksinimlerini network (ağ) üzerinden IP protokolü ile ileten, yazılım
tabanlı telekomünikasyon sistemidir. Analog telefon santrali ise; iletişimi merkeze bağlı kablolar aracılığıyla sağlayan
modüler bir sistemdir.


7. Soru

Telsiz sistem nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 3. maddesine göre, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses, veri ve resimleri almaya ve vermeye veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleridir.


8. Soru

Telsiz haberleşme esaslarından üç tanesini yazınız.

Cevap

Telsiz haberleşme esaslarından üçü şu şekildedir:

 • Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmesi ile kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır.
 • Telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, değiştirilmesi, yenilenmesi ve hizmet dışı bırakılması işlemleri; başvuru üzerine yapılan inceleme ve tespitlere göre yürütülür.
 • Her türlü telsiz yayınının birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bölgesel, ülke çapında ve uluslararası frekans planlaması yapılır ve uygulanır.

9. Soru

Acil çağrı hizmetlerinde haberleşmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezinde haberleşme dört aşamadan oluşmaktadır. Gelen acil çağrı fiber kablolar aracılığıyla Telekom kabinine girmektedir. Telekom kabininden PRI Gateway cihazına gelen çağrı buradan switchler aracılığıyla çağrı alıcı personelin bulunduğu
konsoldaki yazılıma gelmektedir.


10. Soru

Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan telsiz sistemlerini sıralayınız.

Cevap

Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan telsiz sistemlerini altı başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlar JEMUS Sistemi, Analog Telsiz Sistemi, Sayısal Telsiz Sistemi, Project Sistem, TETRA Sistemi ve SAHMUS Sistemidir.


11. Soru

JEMUS telsiz sistemi hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap

JEMUS sistemi üç alanda kullanılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Asayiş hizmetleri
• Doğal afetler ve toplumsal olaylara müdahale
• Askeri operasyonlar


12. Soru

Sayısal telsiz sistemlerinin analog sistemlere göre daha güvenilir olmasının nedeni nedir?

Cevap

Sayısal telsiz sistemlerinde sesin kriptolaması için ses kodlama teknikleri kullanılmaktadır. İlk geliştirilen kodlama teknikleri 1 saniyelik ses işaretini 12000-16000 bit ile kodlayabilmekteydi. Bu şekilde kodlanan ses işaretinin kanal hatalarına karşı koruma yapılarak 25 kHz genişliğindeki telsiz kanallarından aktarılması mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu teknikler analog tekniklere göre daha güvenilir bulunmaktadır. 


13. Soru

Acil çağrı hizmetlerinde kullanılan araçlar çalışma frekanslarına göre nasıl sınıflanmaktadır?

Cevap

Acil çağrı hizmetlerinde kullanılan araçlar çalışma frekanslarına göre;

• HF
• VHF
• UHF şeklinde sınıflanmaktadır.


14. Soru

Acil yönetim sisteminin amacı nedir?

Cevap

Acil yönetim sistemleri tek bir ekran üzerinden tüm acil durum birimlerinin ilgili çağrılarının karşılanabilmesi ve gerekli kurumların vakalar ile ilgili bilgilendirilebilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.


15. Soru

Acil yönetim sisteminin unsurları nelerdir?

Cevap

Acil yönetim sisteminin temelinde çağrı alıcılar, çağrı yönlendiriciler ve uzmanlar bulunmaktadır.


16. Soru

Acil yönetim sisteminin işleyişinde uzmanların rolü nedir?

Cevap

Kurumlar üzerinde bulunan ve yönetici konumunda çalışan bütün sistemi izleyebilen ve bütün vakalara müdahale edebilen kişilerdir.


17. Soru

E-Call çağrı alıcısı ile MSD merkezine gönderilen bilgiler nelerdir?

Cevap

E-Call çağrı alıcısı ile MSD merkezine gönderilen bilgiler; kaza yeri konum bilgisi (GNSS) ve sürüş yönü, araç bilgileri , kaza ile ilgili bilgiler ve çağrıya ait zaman bilgileridir.


18. Soru

Acil çağrılar hangi birimlere yönlendirilmektedir?

Cevap

Acil çağrılar konunun içeriğine göre sağlık, itfaiye, jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Orman AFAD, Millî Parklar ekiplerine iletilmektedir.


19. Soru

Acil çağrı merkezlerinde teknolojik altyapının olmadığı durumlarda haberleşme nasıl sağlanmaktaydı?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile birlikte acil durum numaraları tek çatı altında toplanmadan önce birden fazla kurumun müdahalesini gerektiren
vakalarda acil durum numaraları tek tek aranıp bilgi verilmesi gerekmekteydi. Bu uygulama zaman kaybına ve mağduriyetlerin oluşmasına yol açabilmekteydi.


20. Soru

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen aramalara yönelik nasıl bir süreç izlenmektedir?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan aramalar çağrı alıcı personel tarafından “Acil Çağrı Merkezi” ifadesiyle karşılanmaktadır. Devamında çağrının, çağrı merkezinin işletme kurallarına uygun bir çağrı olup olmadığını tespit edilmektedir. Gelen çağrı acil çağrı ise vaka kaydı oluşturulmaktadır. Acil çağrı değil ise vaka kaydı oluşturulmadan çağrı uygun ve hızlı bir şekilde sonlandırılmaktadır.


1. Soru

Acil çağrı merkezlerinin elektrik-elektronik sistemleri nelerdir?

Cevap

Acil çağrı merkezlerinin elektrik-elektronik sistemleri içerisinde yer alan unsurlar jeneratör, kesintisiz güç kaynağı (UPS), enerji panoları, programlanabilen lojik kontrolör (PLC) panosu, kartlı geçiş sistemi, yangın algılama ve alarm sistemi, gazlı söndürme sistemi, klima ve havalandırma sistemi ve güvenlik kamera sistemidir.

2. Soru

Kesintisiz güç kaynağı nedir?

Cevap

Kesintisiz güç kaynakları, elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri hem şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler, harmonikler gibi gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara denir.

3. Soru

Şebekeden, jeneratörden ve UPS’lerden gelen enerji hatlarının dağıtımını sağlayan şalter, sigorta ve kontaktörlerden oluşan panolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Şebekeden, jeneratörden ve UPS’lerden gelen enerji hatlarının dağıtımını sağlayan şalter, sigorta ve kontaktörlerden oluşan panolara enerji panoları denilmektedir.

4. Soru

Kartlı geçiş sisteminin kullanımına neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Erişim kontrol sistemi, access kontrol sistemi, geçiş kontrol sistemi olarak da adlandırılan kartlı geçiş sistemlerine iş yerlerinde insanların giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması için ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Soru

Acil çağrı sistemindeki haberleşme araçları nelerdir?

Cevap

Acil çağrı sistemindeki haberleşme araçları;

 • Bilgisayar
 • Faks
 • IP Telefon Santrali
 • Analog Telefon Santrali
 • Telsiz
 • Mobil Termal 
 • Ajans Termaldir.
6. Soru

IP telefon santralleri ile analog telefon santrallerinin farkı nedir?

Cevap

IP telefon santrali; ses, görüntü vb. iletişim gereksinimlerini network (ağ) üzerinden IP protokolü ile ileten, yazılım
tabanlı telekomünikasyon sistemidir. Analog telefon santrali ise; iletişimi merkeze bağlı kablolar aracılığıyla sağlayan
modüler bir sistemdir.

7. Soru

Telsiz sistem nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 3. maddesine göre, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses, veri ve resimleri almaya ve vermeye veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleridir.

8. Soru

Telsiz haberleşme esaslarından üç tanesini yazınız.

Cevap

Telsiz haberleşme esaslarından üçü şu şekildedir:

 • Her türlü telsiz sisteminin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmesi ile kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır.
 • Telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, değiştirilmesi, yenilenmesi ve hizmet dışı bırakılması işlemleri; başvuru üzerine yapılan inceleme ve tespitlere göre yürütülür.
 • Her türlü telsiz yayınının birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bölgesel, ülke çapında ve uluslararası frekans planlaması yapılır ve uygulanır.
9. Soru

Acil çağrı hizmetlerinde haberleşmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezinde haberleşme dört aşamadan oluşmaktadır. Gelen acil çağrı fiber kablolar aracılığıyla Telekom kabinine girmektedir. Telekom kabininden PRI Gateway cihazına gelen çağrı buradan switchler aracılığıyla çağrı alıcı personelin bulunduğu
konsoldaki yazılıma gelmektedir.

10. Soru

Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan telsiz sistemlerini sıralayınız.

Cevap

Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılan telsiz sistemlerini altı başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlar JEMUS Sistemi, Analog Telsiz Sistemi, Sayısal Telsiz Sistemi, Project Sistem, TETRA Sistemi ve SAHMUS Sistemidir.

11. Soru

JEMUS telsiz sistemi hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap

JEMUS sistemi üç alanda kullanılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Asayiş hizmetleri
• Doğal afetler ve toplumsal olaylara müdahale
• Askeri operasyonlar

12. Soru

Sayısal telsiz sistemlerinin analog sistemlere göre daha güvenilir olmasının nedeni nedir?

Cevap

Sayısal telsiz sistemlerinde sesin kriptolaması için ses kodlama teknikleri kullanılmaktadır. İlk geliştirilen kodlama teknikleri 1 saniyelik ses işaretini 12000-16000 bit ile kodlayabilmekteydi. Bu şekilde kodlanan ses işaretinin kanal hatalarına karşı koruma yapılarak 25 kHz genişliğindeki telsiz kanallarından aktarılması mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu teknikler analog tekniklere göre daha güvenilir bulunmaktadır. 

13. Soru

Acil çağrı hizmetlerinde kullanılan araçlar çalışma frekanslarına göre nasıl sınıflanmaktadır?

Cevap

Acil çağrı hizmetlerinde kullanılan araçlar çalışma frekanslarına göre;

• HF
• VHF
• UHF şeklinde sınıflanmaktadır.

14. Soru

Acil yönetim sisteminin amacı nedir?

Cevap

Acil yönetim sistemleri tek bir ekran üzerinden tüm acil durum birimlerinin ilgili çağrılarının karşılanabilmesi ve gerekli kurumların vakalar ile ilgili bilgilendirilebilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.

15. Soru

Acil yönetim sisteminin unsurları nelerdir?

Cevap

Acil yönetim sisteminin temelinde çağrı alıcılar, çağrı yönlendiriciler ve uzmanlar bulunmaktadır.

16. Soru

Acil yönetim sisteminin işleyişinde uzmanların rolü nedir?

Cevap

Kurumlar üzerinde bulunan ve yönetici konumunda çalışan bütün sistemi izleyebilen ve bütün vakalara müdahale edebilen kişilerdir.

17. Soru

E-Call çağrı alıcısı ile MSD merkezine gönderilen bilgiler nelerdir?

Cevap

E-Call çağrı alıcısı ile MSD merkezine gönderilen bilgiler; kaza yeri konum bilgisi (GNSS) ve sürüş yönü, araç bilgileri , kaza ile ilgili bilgiler ve çağrıya ait zaman bilgileridir.

18. Soru

Acil çağrılar hangi birimlere yönlendirilmektedir?

Cevap

Acil çağrılar konunun içeriğine göre sağlık, itfaiye, jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Orman AFAD, Millî Parklar ekiplerine iletilmektedir.

19. Soru

Acil çağrı merkezlerinde teknolojik altyapının olmadığı durumlarda haberleşme nasıl sağlanmaktaydı?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile birlikte acil durum numaraları tek çatı altında toplanmadan önce birden fazla kurumun müdahalesini gerektiren
vakalarda acil durum numaraları tek tek aranıp bilgi verilmesi gerekmekteydi. Bu uygulama zaman kaybına ve mağduriyetlerin oluşmasına yol açabilmekteydi.

20. Soru

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen aramalara yönelik nasıl bir süreç izlenmektedir?

Cevap

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan aramalar çağrı alıcı personel tarafından “Acil Çağrı Merkezi” ifadesiyle karşılanmaktadır. Devamında çağrının, çağrı merkezinin işletme kurallarına uygun bir çağrı olup olmadığını tespit edilmektedir. Gelen çağrı acil çağrı ise vaka kaydı oluşturulmaktadır. Acil çağrı değil ise vaka kaydı oluşturulmadan çağrı uygun ve hızlı bir şekilde sonlandırılmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!