Uluslararası Lojistik Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası Lojistik Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslar Arası Lojistikte Diğer Konular

1. Soru

Bir lojistik sistemin operasyonel amacları nelerdir?

Cevap

• Hızlı Yanıt • Tutarlılık • En Az Stok • Taşımaların Birleştirilmesi (konsolidasyonu • Kalite • Yaşam Çevrim Desteği


2. Soru

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Cevap

• Taşımaların birleştirilmesi • Ürünlerin birleştirilmesi • Müşteri hizmeti


3. Soru

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

• Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar. • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler. • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planı oluşturmalıdırlar. • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur. • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder. • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi. • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.


4. Soru

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

• Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması • Anahtar ölçütlere odaklanılması • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılmasıdır


5. Soru

Lojistik merkezlerin ana amaçları nelerdir?

Cevap

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir.


6. Soru

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden en önemlisi nedir?

Cevap

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler.


7. Soru

Lojistik merkez kavramı nedir?

Cevap

Genel itibari ile lojistik merkez, taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, altyapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok bütünleşik bankacılık ve bütünleşik lojistik faaliyetin belirli bir bölgede gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Lojistik merkezler, deniz limanı veya havalimanı tabanlı olsun faaliyetlerini belirli bir merkezde yürütmekle birlikte dünyanın her yerine ulaşabilme olanağını sağlamaktadır.


8. Soru

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.


9. Soru

Lojistik merkezinde konum itibari gerekli olan şartlar nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.


10. Soru

Lojistik Performan Ölçüleri nelerdir?

Cevap

Nitel Performans ölçütleri; Müşteri memnuniyeti, Esneklik, Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu, Etkili risk yönetimi, Tedarikçi performansıdır Nicel Performans Ölçütleri ise ikiye ayrılmaktadır; Maliyete Dayalı Ölçütler ve Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütlerdir. Maliyete Dayalı Ölçütler; Maliyet enküçüklemesi, Satışların enbüyüklenmesi, Kar enbüyüklemesi, Envanter yatırım enküçüklemesi, Yatırım geri dönüş enbüyüklemesidir. Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler ise; Doluluk oranı enbüyüklemesi, Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi, Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi ve Temin süresinin enküçüklenmesidir.


11. Soru

Lojistik merkezlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

• Coğrafî konum • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık • Bölge ülkelerine yakınlık • Üretim merkezlerine yakınlık • Tüketim merkezlerine yakınlık • İş süreçlerinde standartlaşma • Yasal çerçevede basitlik • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.) • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb. • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu) • Ro-Ro ve yolcu terminalleri • Transit taşımacılık için elverişlilik • Lojistik işletmeleri için ofisler • Gümrük yönetsel birimleri • Dağıtım merkezleri • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri • Sigorta hizmetleri • Bankacılık ve finans kurumları • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar • Tehlikeli madde depolama merkezleri • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları


12. Soru

Lojistik merkezler ne demektir?

Cevap

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.


13. Soru

Lojistik merkezlerin doğma nedenleri nelerdir?

Cevap

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, ağır taşıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliğine sebep olur ve oluşturduğuşehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaşam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçiliği de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taşımacılığına paralel olarak ağır taşıtların şehir yaşamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm ağır taşıtların şehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve ağır taşıt temelli trafik tıkanıklığını azaltmaktır. Lojistik merkezler bu problemlere çözümdür.


14. Soru

Lojistik merkezlerin ana amaçları nelerdir?

Cevap

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir. Lojistik merkezler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulunmaktadır.


15. Soru

Lojistik merkezlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Coğrafî konum

 • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları

 • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller

 • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık

 • Bölge ülkelerine yakınlık

 • Üretim merkezlerine yakınlık

 • Tüketim merkezlerine yakınlık

 • İş süreçlerinde standartlaşma

 • Y asal çerçevede basitlik

 • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı

 • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.)

 • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb.

 • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu)

 • Ro-Ro ve yolcu terminalleri

 • Transit taşımacılık için elverişlilik

 • Lojistik işletmeleri için ofisler

 • Gümrük yönetsel birimleri

 • Dağıtım merkezleri

 • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri

 • Sigorta hizmetleri

 • Bankacılık ve finans kurumları

 • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar

 • Tehlikeli madde depolama merkezleri

 • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri

 • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları

 • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı

 • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar

 • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları

 • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları


16. Soru

Lojistik merkezlerin fiziksel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.


17. Soru

İntermodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

Cevap

İntermodal taşımacılık, ürünlerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın birden fazla taşıma birimiyle taşınmasıdır. Lojistik merkezlerde bu aktarımların yapılabilmesi için terminaller kurulmaktadı


18. Soru

Multimodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

Cevap

Multimodal taşımacılık daha genel bir kavramdır. En az iki farklı taşıma yöntemiyle, demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünlerin limanda birleştirilmesi veya ayrıştırılarak taşınması multimodal taşımacılıktır.


19. Soru

Lojistik merkezlerde aranan temel özellikler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkez projesinin taşıması gereken temel yapı özellikleri, master plan, tek bir merkezden yönetim, şehirlere yakınlık, kaliteli yerleşim, açık ve kapalı stok alanları ve yardımcı destek hizmetlerdir.


20. Soru

Lojistik merkezlerde verilen hizmetler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.


21. Soru

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

 • Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar.

 • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler.

 • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planıoluşturmalıdırlar.

 • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur.

 • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder.

 • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi.

 • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.


22. Soru

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Cevap

 • Taşımaların birleştirilmesi

 • Ürünlerin birleştirilmesi

 • Müşteri hizmeti

 •  
   


23. Soru

Performans ölçüm sistemlerinde genel olarak yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

 • Çok fazla veri ile ilgilenilmesi

 • Kısa döneme odaklanılması

 • Raporların geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre oluşturulması

 • Verilerin çok fazla özetlenmesi sonucunda anlamsızlaşması

 • Yetersiz sayıda ölçütün kullanılması (genellikle finansal ölçütlere odaklanılması, müşteri ve çalışanların tatmini gibi uzun dönemli ölçütlerin değerlendirilmemesi)

 • Çelişkili ve gereksiz verilerin toplanması

 • Yanlış performans ölçümünün sürdürülmesi (bir alan için uygun olan bir performans ölçümü

  diğer alanlar için anlamsız olabilir)

 • Rekabetin özendirilmesi ve takım çalışmasının olumsuz olarak etkilenmesi

 • Gerçekçi olmayan ve anlamsız ölçütlerin kurulması

 • Ölçümler arasındaki sürenin belirlenmesi

 • Müşterinin ihmal edilmesi

 • Yanlış alanlara odaklanılarak yanlış soruların sorulması

 • Performans ölçüm sisteminin amacının anlaşılmaması


24. Soru

SMART özellikler nelerdir?

Cevap

 • Belirli (S-Specific): Hedefler yapılan iş ile ilgili olmalı, “belirli (somut)” olmalıdır.

 • Ölçülebilir (M-Measurable): Standartlar/hedefler objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.

 • Ulaşılabilir (A-Achievable): Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır. Hedefler asla başarılamayacak zorlukta olmamalı ve çok kolay başarılabilecek düzeyde de olmamalıdır.

 • Gerçekleşebilir (R-Reasonable): Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.

 • Zaman Sınırlı (T-Time-Bound): Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya

  yıllık) olmalıdır.


25. Soru

Lojistik performansının ölçümü nasıl yapılır?

Cevap

Lojistik performansının ölçümü için olası yaklaşımlardan bir tanesi lojistik iş süreçlerinin ölçümüdür.Keeping Score yazarları çoğu lojistik yöneticisinin depolama, taşıma ve diğer iç lojistik faaliyetlerinin performanslarına odaklanarak ölçüm yaptıklarını, müşterilerini tatmin edecek dış faaliyetlere genel olarak dikkat etmediklerini belirtmektedirler.


26. Soru

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

 • Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması

 • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması

 • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi

 • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması

 • Anahtar ölçütlere odaklanılması

 • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması

 • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılması


27. Soru

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak tanımlanamayan nitel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

 • Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetinin derecesi alınan hizmet ya da ürünle belirlenir ve bu hem iç hem de dış müşterilerle uygulanabilir.

 • Esneklik: Talepteki dalgalanmalara karşı lojistik sistemlerin verebileceği yanıtın derecesidir.

 • Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu: Lojistik sistem içerisinde yer alan tüm aşamalar arasındaki bilginin akışı ve malzemelerin taşınmasının entegrasyon derecesidir.

 • Etkili risk yönetimi: Lojistik sistemlerin hepsi doğal olarak birçok risk unsuru içerir. Etkili risk yönetimi bu risklerin etkisini veya olasılığını enküçüklemenin derecesi olarak tanımlanır.

 • Tedarikçi performansı: Hammaddelerin üretim firmalarına zamanında ve iyi koşullar altından dağıtılmasının derecesidir.

 •  


28. Soru

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri, direkt olarak maliyet ya da kara dayalı ölçütler ve müşteri sorumluluğuna dayalıölçütler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Maliyete Dayalı Ölçütler:

 • Maliyet enküçüklemesi: En çok kullanılan araçtır. Maliyet genel olarak tüm lojistik sistemi için ya da özel iş birimleri için enküçüklenir.

 • Satışların enbüyüklenmesi: Satış karını ya da birim satışların sayısını arttırmaktadır.

 • Kar enbüyüklemesi: Karı maksimize etmeyi amaçlar.

 • Envanter yatırım enküçüklemesi: Envanter maliyetlerini enküçükler. Bu maliyet ürün maliyetlerini ve elde tutma maliyetlerini kapsamaktadır.

 • Yatırım geri dönüş enbüyüklemesi: Üretim için yapılan yatırımın geri dönüş oranınıenbüyüklemeyi amaçlar.

  Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler:

 • Doluluk oranı enbüyüklemesi: Müşteri siparişlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinin enbüyüklenmesini amaçlar.
 • Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi: Planlanan ürün dağıtım tarihi ile gerçekleşen ürün dağıtım tarihi arasındaki sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi: Sipariş verildiği zamandan siparişin müşteri tarafından alınmasına kadar geçen zamanın enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Temin süresinin enküçüklenmesi: Bir ürünün üretimine başlanmasından o işlemin bitişine kadar geçen sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.


29. Soru

SCOR modeli kapsamında tanımlanan beş temel performans göstergesi nedir?

Cevap

 • Dağıtım güvenilirliği: Tedarik zincirinin doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru şekil ve ambalajda, doğru miktarda, doğru dokümanlar ile doğru müşteriye dağıtım performansı.

 • Cevap verilebilirlik: Tedarik zincirinin ürünleri müşteriye ulaştırma hızı, bir başka deyişle sipariş karşılama çevrim süresi.

 • Esneklik: Tedarik zincirinin, rekabet gücünü korumak ya da arttırmak adına pazardaki değişikliklere cevap verebilme çevikliği.

 • Maliyetler: Tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili tüm maliyetler.

 • Varlık yönetim etkinliği: Talebi karşılamak amacıyla tedarik zinciri organizasyonunun sabit varlıklar ve işletme sermayesi gibi varlıklarını yönetme verimliliği.


30. Soru

SCOR modelini açıklayınız.

Cevap

SCOR (Supply Chain Operation Reference) Modeli veya Türkçe açılımı ile “Tedarik Zinciri Çalışma Referans Modeli”, tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası bir standart olarak 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council) üyesi şirketler tarafından hazırlanmıştır.


31. Soru

SCOR modeli hangi temel süreçler üzerine kurulmuştur?

Cevap

SCOR modeli beş temel süreç üzerine kurulmuştur: Planlama, Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Geri Dönüşler.


1. Soru

Bir lojistik sistemin operasyonel amacları nelerdir?

Cevap

• Hızlı Yanıt • Tutarlılık • En Az Stok • Taşımaların Birleştirilmesi (konsolidasyonu • Kalite • Yaşam Çevrim Desteği

2. Soru

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Cevap

• Taşımaların birleştirilmesi • Ürünlerin birleştirilmesi • Müşteri hizmeti

3. Soru

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

• Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar. • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler. • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planı oluşturmalıdırlar. • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur. • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder. • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi. • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.

4. Soru

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

• Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması • Anahtar ölçütlere odaklanılması • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılmasıdır

5. Soru

Lojistik merkezlerin ana amaçları nelerdir?

Cevap

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir.

6. Soru

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden en önemlisi nedir?

Cevap

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler.

7. Soru

Lojistik merkez kavramı nedir?

Cevap

Genel itibari ile lojistik merkez, taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, altyapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok bütünleşik bankacılık ve bütünleşik lojistik faaliyetin belirli bir bölgede gerçekleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Lojistik merkezler, deniz limanı veya havalimanı tabanlı olsun faaliyetlerini belirli bir merkezde yürütmekle birlikte dünyanın her yerine ulaşabilme olanağını sağlamaktadır.

8. Soru

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.

9. Soru

Lojistik merkezinde konum itibari gerekli olan şartlar nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.

10. Soru

Lojistik Performan Ölçüleri nelerdir?

Cevap

Nitel Performans ölçütleri; Müşteri memnuniyeti, Esneklik, Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu, Etkili risk yönetimi, Tedarikçi performansıdır Nicel Performans Ölçütleri ise ikiye ayrılmaktadır; Maliyete Dayalı Ölçütler ve Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütlerdir. Maliyete Dayalı Ölçütler; Maliyet enküçüklemesi, Satışların enbüyüklenmesi, Kar enbüyüklemesi, Envanter yatırım enküçüklemesi, Yatırım geri dönüş enbüyüklemesidir. Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler ise; Doluluk oranı enbüyüklemesi, Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi, Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi ve Temin süresinin enküçüklenmesidir.

11. Soru

Lojistik merkezlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

• Coğrafî konum • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık • Bölge ülkelerine yakınlık • Üretim merkezlerine yakınlık • Tüketim merkezlerine yakınlık • İş süreçlerinde standartlaşma • Yasal çerçevede basitlik • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.) • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb. • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu) • Ro-Ro ve yolcu terminalleri • Transit taşımacılık için elverişlilik • Lojistik işletmeleri için ofisler • Gümrük yönetsel birimleri • Dağıtım merkezleri • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri • Sigorta hizmetleri • Bankacılık ve finans kurumları • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar • Tehlikeli madde depolama merkezleri • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları

12. Soru

Lojistik merkezler ne demektir?

Cevap

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.

Lojistikle ilgili etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için özel olarak kurulmuş yerlere “lojistik merkezler” denir. Bir lojistik merkez, farklı operatörler tarafından ticari olarak ulusal ve uluslararası transit taşımacılık, lojistik ve dağıtımla ilgili tüm etkinliklerin gerçekleştiği bir bölgedir.

13. Soru

Lojistik merkezlerin doğma nedenleri nelerdir?

Cevap

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, ağır taşıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliğine sebep olur ve oluşturduğuşehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaşam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçiliği de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taşımacılığına paralel olarak ağır taşıtların şehir yaşamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm ağır taşıtların şehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve ağır taşıt temelli trafik tıkanıklığını azaltmaktır. Lojistik merkezler bu problemlere çözümdür.

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, ağır taşıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliğine sebep olur ve oluşturduğuşehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaşam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçiliği de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taşımacılığına paralel olarak ağır taşıtların şehir yaşamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm ağır taşıtların şehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve ağır taşıt temelli trafik tıkanıklığını azaltmaktır. Lojistik merkezler bu problemlere çözümdür.

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, ağır taşıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliğine sebep olur ve oluşturduğuşehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaşam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçiliği de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taşımacılığına paralel olarak ağır taşıtların şehir yaşamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm ağır taşıtların şehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve ağır taşıt temelli trafik tıkanıklığını azaltmaktır. Lojistik merkezler bu problemlere çözümdür.

Lojistik merkezlerin doğma nedenlerinden belki de en önemlisi artan ticaret hacminin ve beraberinde gelen lojistik hareketliliğin şehir içinde yaptığı baskılardır. Tüm dünyada artan küresel ticaret ülke ekonomilerine olumlu bir etki yapar, satışları artırır, iş dünyasını canlandırır ve dengeler. Ancak bu olumlu etki, ağır taşıtların daha fazla kullanılmasına dolayısıyla hava kirliliğine sebep olur ve oluşturduğuşehir içi trafik tıkanıklıklarıyla insanların yaşam kalitesini bozar. Ayrıca bölgesel rekabetçiliği de artırır. Artan ticaret hacmine ve yük taşımacılığına paralel olarak ağır taşıtların şehir yaşamının kalitesini olumsuz etkilememesi için tek çözüm ağır taşıtların şehir içinde kat ettikleri mesafeyi ve ağır taşıt temelli trafik tıkanıklığını azaltmaktır. Lojistik merkezler bu problemlere çözümdür.

14. Soru

Lojistik merkezlerin ana amaçları nelerdir?

Cevap

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir. Lojistik merkezler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir. Lojistik merkezler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir. Lojistik merkezler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Temelde lojistik merkezlerin ana amaçları, lojistik zincirinin, yük taşıma araçlarının, depo kullanımının ve iş gücünün optimizasyonu ile toplu taşıma ve personel maliyetlerinin enküçüklenmesidir. Lojistik merkezler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulunmaktadır.

15. Soru

Lojistik merkezlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Coğrafî konum

 • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları

 • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller

 • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık

 • Bölge ülkelerine yakınlık

 • Üretim merkezlerine yakınlık

 • Tüketim merkezlerine yakınlık

 • İş süreçlerinde standartlaşma

 • Y asal çerçevede basitlik

 • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı

 • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.)

 • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb.

 • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu)

 • Ro-Ro ve yolcu terminalleri

 • Transit taşımacılık için elverişlilik

 • Lojistik işletmeleri için ofisler

 • Gümrük yönetsel birimleri

 • Dağıtım merkezleri

 • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri

 • Sigorta hizmetleri

 • Bankacılık ve finans kurumları

 • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar

 • Tehlikeli madde depolama merkezleri

 • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri

 • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları

 • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı

 • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar

 • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları

 • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları

 • Coğrafî konum

 • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları

 • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller

 • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık

 • Bölge ülkelerine yakınlık

 • Üretim merkezlerine yakınlık

 • Tüketim merkezlerine yakınlık

 • İş süreçlerinde standartlaşma

 • Y asal çerçevede basitlik

 • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı

 • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.)

 • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb.

 • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu)

 • Ro-Ro ve yolcu terminalleri

 • Transit taşımacılık için elverişlilik

 • Lojistik işletmeleri için ofisler

 • Gümrük yönetsel birimleri

 • Dağıtım merkezleri

 • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri

 • Sigorta hizmetleri

 • Bankacılık ve finans kurumları

 • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar

 • Tehlikeli madde depolama merkezleri

 • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri

 • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları

 • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı

 • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar

 • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları

 • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları

 • Coğrafî konum

 • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları

 • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller

 • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık

 • Bölge ülkelerine yakınlık

 • Üretim merkezlerine yakınlık

 • Tüketim merkezlerine yakınlık

 • İş süreçlerinde standartlaşma

 • Y asal çerçevede basitlik

 • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı

 • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.)

 • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb.

 • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu)

 • Ro-Ro ve yolcu terminalleri

 • Transit taşımacılık için elverişlilik

 • Lojistik işletmeleri için ofisler

 • Gümrük yönetsel birimleri

 • Dağıtım merkezleri

 • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri

 • Sigorta hizmetleri

 • Bankacılık ve finans kurumları

 • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar

 • Tehlikeli madde depolama merkezleri

 • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri

 • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları

 • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı

 • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar

 • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları

 • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları

 • Coğrafî konum

 • Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç suyolu ve boru hattı bağlantıları

 • Kombine taşımacılık altyapısı, intermodal/multimodal terminaller

 • İhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık

 • Bölge ülkelerine yakınlık

 • Üretim merkezlerine yakınlık

 • Tüketim merkezlerine yakınlık

 • İş süreçlerinde standartlaşma

 • Y asal çerçevede basitlik

 • Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı

 • Lojistik üs saha genişliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.)

 • Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler vb.

 • Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu)

 • Ro-Ro ve yolcu terminalleri

 • Transit taşımacılık için elverişlilik

 • Lojistik işletmeleri için ofisler

 • Gümrük yönetsel birimleri

 • Dağıtım merkezleri

 • Ambalaj, paketleme, elleçleme hizmetleri

 • Sigorta hizmetleri

 • Bankacılık ve finans kurumları

 • Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar

 • Tehlikeli madde depolama merkezleri

 • Tersaneler, bakım ve onarım hizmetleri

 • Havayolu kargo taşımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları

 • Havayolu eşya taşımacılığında gelişmiş yer hizmetlerinin varlığı

 • Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve meslekî eğitimlere elverişli mekânlar

 • Lojistik meslek kollarında çeşitlilik ve uzmanlaşmış insan kaynakları

 • Sosyal mekânlar, konaklama, dinlenme ve eğlence alanları

16. Soru

Lojistik merkezlerin fiziksel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.

Bir lojistik merkezin en az 250 hektar yüzölçümü olması, bir metropolün içinde ya da yakınında olması, karayoluyla ulaşım imkanı, demiryolu bağlantılarına sahip olması, çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve havaalanlarına yakınlığıyla doğrudan erişim imkanı, planlı imar, modern ofisler ve binalar ile gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi altyapısı sayılabilir.

17. Soru

İntermodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

İntermodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

İntermodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

İntermodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

Cevap

İntermodal taşımacılık, ürünlerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın birden fazla taşıma birimiyle taşınmasıdır. Lojistik merkezlerde bu aktarımların yapılabilmesi için terminaller kurulmaktadı

İntermodal taşımacılık, ürünlerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın birden fazla taşıma birimiyle taşınmasıdır. Lojistik merkezlerde bu aktarımların yapılabilmesi için terminaller kurulmaktadı

İntermodal taşımacılık, ürünlerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın birden fazla taşıma birimiyle taşınmasıdır. Lojistik merkezlerde bu aktarımların yapılabilmesi için terminaller kurulmaktadı

İntermodal taşımacılık, ürünlerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın birden fazla taşıma birimiyle taşınmasıdır. Lojistik merkezlerde bu aktarımların yapılabilmesi için terminaller kurulmaktadı

18. Soru

Multimodal taşımacılık ne anlama gelmektedir?

Cevap

Multimodal taşımacılık daha genel bir kavramdır. En az iki farklı taşıma yöntemiyle, demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünlerin limanda birleştirilmesi veya ayrıştırılarak taşınması multimodal taşımacılıktır.

Multimodal taşımacılık daha genel bir kavramdır. En az iki farklı taşıma yöntemiyle, demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünlerin limanda birleştirilmesi veya ayrıştırılarak taşınması multimodal taşımacılıktır.

Multimodal taşımacılık daha genel bir kavramdır. En az iki farklı taşıma yöntemiyle, demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünlerin limanda birleştirilmesi veya ayrıştırılarak taşınması multimodal taşımacılıktır.

Multimodal taşımacılık daha genel bir kavramdır. En az iki farklı taşıma yöntemiyle, demiryolu ve karayolu ile taşınan ürünlerin limanda birleştirilmesi veya ayrıştırılarak taşınması multimodal taşımacılıktır.

19. Soru

Lojistik merkezlerde aranan temel özellikler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkez projesinin taşıması gereken temel yapı özellikleri, master plan, tek bir merkezden yönetim, şehirlere yakınlık, kaliteli yerleşim, açık ve kapalı stok alanları ve yardımcı destek hizmetlerdir.

Bir lojistik merkez projesinin taşıması gereken temel yapı özellikleri, master plan, tek bir merkezden yönetim, şehirlere yakınlık, kaliteli yerleşim, açık ve kapalı stok alanları ve yardımcı destek hizmetlerdir.

Bir lojistik merkez projesinin taşıması gereken temel yapı özellikleri, master plan, tek bir merkezden yönetim, şehirlere yakınlık, kaliteli yerleşim, açık ve kapalı stok alanları ve yardımcı destek hizmetlerdir.

Bir lojistik merkez projesinin taşıması gereken temel yapı özellikleri, master plan, tek bir merkezden yönetim, şehirlere yakınlık, kaliteli yerleşim, açık ve kapalı stok alanları ve yardımcı destek hizmetlerdir.

20. Soru

Lojistik merkezlerde verilen hizmetler nelerdir?

Lojistik merkezlerde verilen hizmetler nelerdir?

Lojistik merkezlerde verilen hizmetler nelerdir?

Lojistik merkezlerde verilen hizmetler nelerdir?

Cevap

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.

Bir lojistik merkezin sahip olması gereken hizmetler şunlardır: Farklı ebat ve türlerde depo ve tesisler, gümrük hizmetleri, banka, postane, kargo ve sigorta firmaları, sosyal, eğitim ve sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri, hukuk büroları, kamuya açık telefon, toplu taşıma ile ulaşım altyapısı, yükleme–boşaltma işlemleri için yerler ve park alanları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, yakıt ikmal istasyonları ve araba yıkama merkezleridir.

21. Soru

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

 • Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar.

 • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler.

 • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planıoluşturmalıdırlar.

 • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur.

 • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder.

 • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi.

 • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.

 • Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar.

 • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler.

 • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planıoluşturmalıdırlar.

 • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur.

 • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder.

 • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi.

 • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.

 • Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar.

 • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler.

 • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planıoluşturmalıdırlar.

 • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur.

 • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder.

 • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi.

 • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.

 • Altyapısal Gereklilikleri Belirlemek: Karayolu bağlantıları, demiryolu bağlantıları, limanlarla olan bağlantılar.

 • Lojistik Merkezin Yapısal Unsurlarının Belirlenmesi: Gümrük binaları, posta, banka, sigorta hizmetleri, ofisler, intermodal terminaller, depolar, diğer genel servisler.

 • İş Planı: Bir lojistik merkezi yönetenler, yönetsel amaçlarına göre yatırım ve gelişme planıoluşturmalıdırlar.

 • Genel altyapıları, depoları ve bütünleşik hizmetleri oluşturmak: Lojistik merkez yönetim şirketi, yerleşim planı ve iş planı tamamlandıktan sonra tüm altyapının inşasından sorumludur.

 • Taşıyıcılara yer kiralanması, depo ve ofislerin kiralanması, depo ve ofislerin satılması: Lojistik merkezinin kiralama ve satış işlemlerinden sorumlu olup ticarî işleri/pazarlama işlerini ve yasal işlemleri halleder.

 • Lojistik merkezinin idarî, malî, ticarî ve operasyonel yönetimi.

 • Ortak alanların bakımı ve korunması ile yönetimi.

22. Soru

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Lojistik merkezlerin temel kullanım işlevleri nelerdir?

Cevap

 • Taşımaların birleştirilmesi

 • Ürünlerin birleştirilmesi

 • Müşteri hizmeti

 •  
   

 • Taşımaların birleştirilmesi

 • Ürünlerin birleştirilmesi

 • Müşteri hizmeti

 •  
   

 • Taşımaların birleştirilmesi

 • Ürünlerin birleştirilmesi

 • Müşteri hizmeti

 •  
   

 • Taşımaların birleştirilmesi

 • Ürünlerin birleştirilmesi

 • Müşteri hizmeti

 •  
   
 

 

23. Soru

Performans ölçüm sistemlerinde genel olarak yapılan hatalar nelerdir?

Performans ölçüm sistemlerinde genel olarak yapılan hatalar nelerdir?

Performans ölçüm sistemlerinde genel olarak yapılan hatalar nelerdir?

Performans ölçüm sistemlerinde genel olarak yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

 • Çok fazla veri ile ilgilenilmesi

 • Kısa döneme odaklanılması

 • Raporların geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre oluşturulması

 • Verilerin çok fazla özetlenmesi sonucunda anlamsızlaşması

 • Yetersiz sayıda ölçütün kullanılması (genellikle finansal ölçütlere odaklanılması, müşteri ve çalışanların tatmini gibi uzun dönemli ölçütlerin değerlendirilmemesi)

 • Çelişkili ve gereksiz verilerin toplanması

 • Yanlış performans ölçümünün sürdürülmesi (bir alan için uygun olan bir performans ölçümü

  diğer alanlar için anlamsız olabilir)

 • Rekabetin özendirilmesi ve takım çalışmasının olumsuz olarak etkilenmesi

 • Gerçekçi olmayan ve anlamsız ölçütlerin kurulması

 • Ölçümler arasındaki sürenin belirlenmesi

 • Müşterinin ihmal edilmesi

 • Yanlış alanlara odaklanılarak yanlış soruların sorulması

 • Performans ölçüm sisteminin amacının anlaşılmaması

 • Çok fazla veri ile ilgilenilmesi

 • Kısa döneme odaklanılması

 • Raporların geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre oluşturulması

 • Verilerin çok fazla özetlenmesi sonucunda anlamsızlaşması

 • Yetersiz sayıda ölçütün kullanılması (genellikle finansal ölçütlere odaklanılması, müşteri ve çalışanların tatmini gibi uzun dönemli ölçütlerin değerlendirilmemesi)

 • Çelişkili ve gereksiz verilerin toplanması

 • Yanlış performans ölçümünün sürdürülmesi (bir alan için uygun olan bir performans ölçümü

  diğer alanlar için anlamsız olabilir)

 • Rekabetin özendirilmesi ve takım çalışmasının olumsuz olarak etkilenmesi

 • Gerçekçi olmayan ve anlamsız ölçütlerin kurulması

 • Ölçümler arasındaki sürenin belirlenmesi

 • Müşterinin ihmal edilmesi

 • Yanlış alanlara odaklanılarak yanlış soruların sorulması

 • Performans ölçüm sisteminin amacının anlaşılmaması

 • Çok fazla veri ile ilgilenilmesi

 • Kısa döneme odaklanılması

 • Raporların geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre oluşturulması

 • Verilerin çok fazla özetlenmesi sonucunda anlamsızlaşması

 • Yetersiz sayıda ölçütün kullanılması (genellikle finansal ölçütlere odaklanılması, müşteri ve çalışanların tatmini gibi uzun dönemli ölçütlerin değerlendirilmemesi)

 • Çelişkili ve gereksiz verilerin toplanması

 • Yanlış performans ölçümünün sürdürülmesi (bir alan için uygun olan bir performans ölçümü

  diğer alanlar için anlamsız olabilir)

 • Rekabetin özendirilmesi ve takım çalışmasının olumsuz olarak etkilenmesi

 • Gerçekçi olmayan ve anlamsız ölçütlerin kurulması

 • Ölçümler arasındaki sürenin belirlenmesi

 • Müşterinin ihmal edilmesi

 • Yanlış alanlara odaklanılarak yanlış soruların sorulması

 • Performans ölçüm sisteminin amacının anlaşılmaması

 • Çok fazla veri ile ilgilenilmesi

 • Kısa döneme odaklanılması

 • Raporların geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre oluşturulması

 • Verilerin çok fazla özetlenmesi sonucunda anlamsızlaşması

 • Yetersiz sayıda ölçütün kullanılması (genellikle finansal ölçütlere odaklanılması, müşteri ve çalışanların tatmini gibi uzun dönemli ölçütlerin değerlendirilmemesi)

 • Çelişkili ve gereksiz verilerin toplanması

 • Yanlış performans ölçümünün sürdürülmesi (bir alan için uygun olan bir performans ölçümü

  diğer alanlar için anlamsız olabilir)

 • Rekabetin özendirilmesi ve takım çalışmasının olumsuz olarak etkilenmesi

 • Gerçekçi olmayan ve anlamsız ölçütlerin kurulması

 • Ölçümler arasındaki sürenin belirlenmesi

 • Müşterinin ihmal edilmesi

 • Yanlış alanlara odaklanılarak yanlış soruların sorulması

 • Performans ölçüm sisteminin amacının anlaşılmaması

24. Soru

SMART özellikler nelerdir?

Cevap

 • Belirli (S-Specific): Hedefler yapılan iş ile ilgili olmalı, “belirli (somut)” olmalıdır.

 • Ölçülebilir (M-Measurable): Standartlar/hedefler objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.

 • Ulaşılabilir (A-Achievable): Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır. Hedefler asla başarılamayacak zorlukta olmamalı ve çok kolay başarılabilecek düzeyde de olmamalıdır.

 • Gerçekleşebilir (R-Reasonable): Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.

 • Zaman Sınırlı (T-Time-Bound): Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya

  yıllık) olmalıdır.

 • Belirli (S-Specific): Hedefler yapılan iş ile ilgili olmalı, “belirli (somut)” olmalıdır.

 • Ölçülebilir (M-Measurable): Standartlar/hedefler objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.

 • Ulaşılabilir (A-Achievable): Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır. Hedefler asla başarılamayacak zorlukta olmamalı ve çok kolay başarılabilecek düzeyde de olmamalıdır.

 • Gerçekleşebilir (R-Reasonable): Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.

 • Zaman Sınırlı (T-Time-Bound): Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya

  yıllık) olmalıdır.

 • Belirli (S-Specific): Hedefler yapılan iş ile ilgili olmalı, “belirli (somut)” olmalıdır.

 • Ölçülebilir (M-Measurable): Standartlar/hedefler objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.

 • Ulaşılabilir (A-Achievable): Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır. Hedefler asla başarılamayacak zorlukta olmamalı ve çok kolay başarılabilecek düzeyde de olmamalıdır.

 • Gerçekleşebilir (R-Reasonable): Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.

 • Zaman Sınırlı (T-Time-Bound): Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya

  yıllık) olmalıdır.

 • Belirli (S-Specific): Hedefler yapılan iş ile ilgili olmalı, “belirli (somut)” olmalıdır.

 • Ölçülebilir (M-Measurable): Standartlar/hedefler objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.

 • Ulaşılabilir (A-Achievable): Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır. Hedefler asla başarılamayacak zorlukta olmamalı ve çok kolay başarılabilecek düzeyde de olmamalıdır.

 • Gerçekleşebilir (R-Reasonable): Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.

 • Zaman Sınırlı (T-Time-Bound): Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya

  yıllık) olmalıdır.

25. Soru

Lojistik performansının ölçümü nasıl yapılır?

Cevap

Lojistik performansının ölçümü için olası yaklaşımlardan bir tanesi lojistik iş süreçlerinin ölçümüdür.Keeping Score yazarları çoğu lojistik yöneticisinin depolama, taşıma ve diğer iç lojistik faaliyetlerinin performanslarına odaklanarak ölçüm yaptıklarını, müşterilerini tatmin edecek dış faaliyetlere genel olarak dikkat etmediklerini belirtmektedirler.

Lojistik performansının ölçümü için olası yaklaşımlardan bir tanesi lojistik iş süreçlerinin ölçümüdür.Keeping Score yazarları çoğu lojistik yöneticisinin depolama, taşıma ve diğer iç lojistik faaliyetlerinin performanslarına odaklanarak ölçüm yaptıklarını, müşterilerini tatmin edecek dış faaliyetlere genel olarak dikkat etmediklerini belirtmektedirler.

Lojistik performansının ölçümü için olası yaklaşımlardan bir tanesi lojistik iş süreçlerinin ölçümüdür.Keeping Score yazarları çoğu lojistik yöneticisinin depolama, taşıma ve diğer iç lojistik faaliyetlerinin performanslarına odaklanarak ölçüm yaptıklarını, müşterilerini tatmin edecek dış faaliyetlere genel olarak dikkat etmediklerini belirtmektedirler.

Lojistik performansının ölçümü için olası yaklaşımlardan bir tanesi lojistik iş süreçlerinin ölçümüdür.Keeping Score yazarları çoğu lojistik yöneticisinin depolama, taşıma ve diğer iç lojistik faaliyetlerinin performanslarına odaklanarak ölçüm yaptıklarını, müşterilerini tatmin edecek dış faaliyetlere genel olarak dikkat etmediklerini belirtmektedirler.

26. Soru

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Lojistik süreçlerinin ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

 • Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması

 • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması

 • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi

 • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması

 • Anahtar ölçütlere odaklanılması

 • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması

 • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılması

 • Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması

 • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması

 • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi

 • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması

 • Anahtar ölçütlere odaklanılması

 • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması

 • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılması

 • Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması

 • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması

 • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi

 • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması

 • Anahtar ölçütlere odaklanılması

 • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması

 • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılması

 • Lojistik ölçütlerinin stratejiyle uyumlu olması

 • Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması

 • Müşteri hizmeti sağlamanın maliyetlerinin bilinmesi

 • Lojistikte bir “süreç” bakış açısına sahip olunması

 • Anahtar ölçütlere odaklanılması

 • Etkin olmayan ölçme faaliyetlerini durdurulması

 • Ölçümü etkin yapılabilmesi için doğru veri kaynaklarını takip edebilen teknolojinin kullanılması

27. Soru

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak tanımlanamayan nitel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak tanımlanamayan nitel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak tanımlanamayan nitel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak tanımlanamayan nitel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

 • Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetinin derecesi alınan hizmet ya da ürünle belirlenir ve bu hem iç hem de dış müşterilerle uygulanabilir.

 • Esneklik: Talepteki dalgalanmalara karşı lojistik sistemlerin verebileceği yanıtın derecesidir.

 • Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu: Lojistik sistem içerisinde yer alan tüm aşamalar arasındaki bilginin akışı ve malzemelerin taşınmasının entegrasyon derecesidir.

 • Etkili risk yönetimi: Lojistik sistemlerin hepsi doğal olarak birçok risk unsuru içerir. Etkili risk yönetimi bu risklerin etkisini veya olasılığını enküçüklemenin derecesi olarak tanımlanır.

 • Tedarikçi performansı: Hammaddelerin üretim firmalarına zamanında ve iyi koşullar altından dağıtılmasının derecesidir.

 •  

 • Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetinin derecesi alınan hizmet ya da ürünle belirlenir ve bu hem iç hem de dış müşterilerle uygulanabilir.

 • Esneklik: Talepteki dalgalanmalara karşı lojistik sistemlerin verebileceği yanıtın derecesidir.

 • Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu: Lojistik sistem içerisinde yer alan tüm aşamalar arasındaki bilginin akışı ve malzemelerin taşınmasının entegrasyon derecesidir.

 • Etkili risk yönetimi: Lojistik sistemlerin hepsi doğal olarak birçok risk unsuru içerir. Etkili risk yönetimi bu risklerin etkisini veya olasılığını enküçüklemenin derecesi olarak tanımlanır.

 • Tedarikçi performansı: Hammaddelerin üretim firmalarına zamanında ve iyi koşullar altından dağıtılmasının derecesidir.

 •  

 • Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetinin derecesi alınan hizmet ya da ürünle belirlenir ve bu hem iç hem de dış müşterilerle uygulanabilir.

 • Esneklik: Talepteki dalgalanmalara karşı lojistik sistemlerin verebileceği yanıtın derecesidir.

 • Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu: Lojistik sistem içerisinde yer alan tüm aşamalar arasındaki bilginin akışı ve malzemelerin taşınmasının entegrasyon derecesidir.

 • Etkili risk yönetimi: Lojistik sistemlerin hepsi doğal olarak birçok risk unsuru içerir. Etkili risk yönetimi bu risklerin etkisini veya olasılığını enküçüklemenin derecesi olarak tanımlanır.

 • Tedarikçi performansı: Hammaddelerin üretim firmalarına zamanında ve iyi koşullar altından dağıtılmasının derecesidir.

 •  

 • Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyetinin derecesi alınan hizmet ya da ürünle belirlenir ve bu hem iç hem de dış müşterilerle uygulanabilir.

 • Esneklik: Talepteki dalgalanmalara karşı lojistik sistemlerin verebileceği yanıtın derecesidir.

 • Bilgi ve malzeme akış entegrasyonu: Lojistik sistem içerisinde yer alan tüm aşamalar arasındaki bilginin akışı ve malzemelerin taşınmasının entegrasyon derecesidir.

 • Etkili risk yönetimi: Lojistik sistemlerin hepsi doğal olarak birçok risk unsuru içerir. Etkili risk yönetimi bu risklerin etkisini veya olasılığını enküçüklemenin derecesi olarak tanımlanır.

 • Tedarikçi performansı: Hammaddelerin üretim firmalarına zamanında ve iyi koşullar altından dağıtılmasının derecesidir.

 •  
 

28. Soru

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri nelerdir?

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri, direkt olarak maliyet ya da kara dayalı ölçütler ve müşteri sorumluluğuna dayalıölçütler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Maliyete Dayalı Ölçütler:

 • Maliyet enküçüklemesi: En çok kullanılan araçtır. Maliyet genel olarak tüm lojistik sistemi için ya da özel iş birimleri için enküçüklenir.

 • Satışların enbüyüklenmesi: Satış karını ya da birim satışların sayısını arttırmaktadır.

 • Kar enbüyüklemesi: Karı maksimize etmeyi amaçlar.

 • Envanter yatırım enküçüklemesi: Envanter maliyetlerini enküçükler. Bu maliyet ürün maliyetlerini ve elde tutma maliyetlerini kapsamaktadır.

 • Yatırım geri dönüş enbüyüklemesi: Üretim için yapılan yatırımın geri dönüş oranınıenbüyüklemeyi amaçlar.

  Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler:

 • Doluluk oranı enbüyüklemesi: Müşteri siparişlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinin enbüyüklenmesini amaçlar.
 • Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi: Planlanan ürün dağıtım tarihi ile gerçekleşen ürün dağıtım tarihi arasındaki sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi: Sipariş verildiği zamandan siparişin müşteri tarafından alınmasına kadar geçen zamanın enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Temin süresinin enküçüklenmesi: Bir ürünün üretimine başlanmasından o işlemin bitişine kadar geçen sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri, direkt olarak maliyet ya da kara dayalı ölçütler ve müşteri sorumluluğuna dayalıölçütler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Maliyete Dayalı Ölçütler:

 • Maliyet enküçüklemesi: En çok kullanılan araçtır. Maliyet genel olarak tüm lojistik sistemi için ya da özel iş birimleri için enküçüklenir.

 • Satışların enbüyüklenmesi: Satış karını ya da birim satışların sayısını arttırmaktadır.

 • Kar enbüyüklemesi: Karı maksimize etmeyi amaçlar.

 • Envanter yatırım enküçüklemesi: Envanter maliyetlerini enküçükler. Bu maliyet ürün maliyetlerini ve elde tutma maliyetlerini kapsamaktadır.

 • Yatırım geri dönüş enbüyüklemesi: Üretim için yapılan yatırımın geri dönüş oranınıenbüyüklemeyi amaçlar.

  Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler:

 • Doluluk oranı enbüyüklemesi: Müşteri siparişlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinin enbüyüklenmesini amaçlar.
 • Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi: Planlanan ürün dağıtım tarihi ile gerçekleşen ürün dağıtım tarihi arasındaki sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi: Sipariş verildiği zamandan siparişin müşteri tarafından alınmasına kadar geçen zamanın enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Temin süresinin enküçüklenmesi: Bir ürünün üretimine başlanmasından o işlemin bitişine kadar geçen sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri, direkt olarak maliyet ya da kara dayalı ölçütler ve müşteri sorumluluğuna dayalıölçütler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Maliyete Dayalı Ölçütler:

 • Maliyet enküçüklemesi: En çok kullanılan araçtır. Maliyet genel olarak tüm lojistik sistemi için ya da özel iş birimleri için enküçüklenir.

 • Satışların enbüyüklenmesi: Satış karını ya da birim satışların sayısını arttırmaktadır.

 • Kar enbüyüklemesi: Karı maksimize etmeyi amaçlar.

 • Envanter yatırım enküçüklemesi: Envanter maliyetlerini enküçükler. Bu maliyet ürün maliyetlerini ve elde tutma maliyetlerini kapsamaktadır.

 • Yatırım geri dönüş enbüyüklemesi: Üretim için yapılan yatırımın geri dönüş oranınıenbüyüklemeyi amaçlar.

  Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler:

 • Doluluk oranı enbüyüklemesi: Müşteri siparişlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinin enbüyüklenmesini amaçlar.
 • Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi: Planlanan ürün dağıtım tarihi ile gerçekleşen ürün dağıtım tarihi arasındaki sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi: Sipariş verildiği zamandan siparişin müşteri tarafından alınmasına kadar geçen zamanın enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Temin süresinin enküçüklenmesi: Bir ürünün üretimine başlanmasından o işlemin bitişine kadar geçen sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.

Lojistik sistemlerin tasarımında ve analizinde kullanılan ve sayısal olarak ifade edilebilen nicel performans ölçütleri, direkt olarak maliyet ya da kara dayalı ölçütler ve müşteri sorumluluğuna dayalıölçütler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Maliyete Dayalı Ölçütler:

 • Maliyet enküçüklemesi: En çok kullanılan araçtır. Maliyet genel olarak tüm lojistik sistemi için ya da özel iş birimleri için enküçüklenir.

 • Satışların enbüyüklenmesi: Satış karını ya da birim satışların sayısını arttırmaktadır.

 • Kar enbüyüklemesi: Karı maksimize etmeyi amaçlar.

 • Envanter yatırım enküçüklemesi: Envanter maliyetlerini enküçükler. Bu maliyet ürün maliyetlerini ve elde tutma maliyetlerini kapsamaktadır.

 • Yatırım geri dönüş enbüyüklemesi: Üretim için yapılan yatırımın geri dönüş oranınıenbüyüklemeyi amaçlar.

  Müşteri Sorumluluğuna Dayalı Ölçütler:

 • Doluluk oranı enbüyüklemesi: Müşteri siparişlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinin enbüyüklenmesini amaçlar.
 • Ürün gecikmelerinin enküçüklenmesi: Planlanan ürün dağıtım tarihi ile gerçekleşen ürün dağıtım tarihi arasındaki sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Müşteri teslim süresinin enküçüklenmesi: Sipariş verildiği zamandan siparişin müşteri tarafından alınmasına kadar geçen zamanın enküçüklenmesi amaçlanır.
 • Temin süresinin enküçüklenmesi: Bir ürünün üretimine başlanmasından o işlemin bitişine kadar geçen sürenin enküçüklenmesi amaçlanır.
29. Soru

SCOR modeli kapsamında tanımlanan beş temel performans göstergesi nedir?

SCOR modeli kapsamında tanımlanan beş temel performans göstergesi nedir?

SCOR modeli kapsamında tanımlanan beş temel performans göstergesi nedir?

SCOR modeli kapsamında tanımlanan beş temel performans göstergesi nedir?

Cevap

 • Dağıtım güvenilirliği: Tedarik zincirinin doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru şekil ve ambalajda, doğru miktarda, doğru dokümanlar ile doğru müşteriye dağıtım performansı.

 • Cevap verilebilirlik: Tedarik zincirinin ürünleri müşteriye ulaştırma hızı, bir başka deyişle sipariş karşılama çevrim süresi.

 • Esneklik: Tedarik zincirinin, rekabet gücünü korumak ya da arttırmak adına pazardaki değişikliklere cevap verebilme çevikliği.

 • Maliyetler: Tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili tüm maliyetler.

 • Varlık yönetim etkinliği: Talebi karşılamak amacıyla tedarik zinciri organizasyonunun sabit varlıklar ve işletme sermayesi gibi varlıklarını yönetme verimliliği.

 • Dağıtım güvenilirliği: Tedarik zincirinin doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru şekil ve ambalajda, doğru miktarda, doğru dokümanlar ile doğru müşteriye dağıtım performansı.

 • Cevap verilebilirlik: Tedarik zincirinin ürünleri müşteriye ulaştırma hızı, bir başka deyişle sipariş karşılama çevrim süresi.

 • Esneklik: Tedarik zincirinin, rekabet gücünü korumak ya da arttırmak adına pazardaki değişikliklere cevap verebilme çevikliği.

 • Maliyetler: Tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili tüm maliyetler.

 • Varlık yönetim etkinliği: Talebi karşılamak amacıyla tedarik zinciri organizasyonunun sabit varlıklar ve işletme sermayesi gibi varlıklarını yönetme verimliliği.

 • Dağıtım güvenilirliği: Tedarik zincirinin doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru şekil ve ambalajda, doğru miktarda, doğru dokümanlar ile doğru müşteriye dağıtım performansı.

 • Cevap verilebilirlik: Tedarik zincirinin ürünleri müşteriye ulaştırma hızı, bir başka deyişle sipariş karşılama çevrim süresi.

 • Esneklik: Tedarik zincirinin, rekabet gücünü korumak ya da arttırmak adına pazardaki değişikliklere cevap verebilme çevikliği.

 • Maliyetler: Tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili tüm maliyetler.

 • Varlık yönetim etkinliği: Talebi karşılamak amacıyla tedarik zinciri organizasyonunun sabit varlıklar ve işletme sermayesi gibi varlıklarını yönetme verimliliği.

 • Dağıtım güvenilirliği: Tedarik zincirinin doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru şekil ve ambalajda, doğru miktarda, doğru dokümanlar ile doğru müşteriye dağıtım performansı.

 • Cevap verilebilirlik: Tedarik zincirinin ürünleri müşteriye ulaştırma hızı, bir başka deyişle sipariş karşılama çevrim süresi.

 • Esneklik: Tedarik zincirinin, rekabet gücünü korumak ya da arttırmak adına pazardaki değişikliklere cevap verebilme çevikliği.

 • Maliyetler: Tedarik zincirinin yönetimi ile ilgili tüm maliyetler.

 • Varlık yönetim etkinliği: Talebi karşılamak amacıyla tedarik zinciri organizasyonunun sabit varlıklar ve işletme sermayesi gibi varlıklarını yönetme verimliliği.

30. Soru

SCOR modelini açıklayınız.

Cevap

SCOR (Supply Chain Operation Reference) Modeli veya Türkçe açılımı ile “Tedarik Zinciri Çalışma Referans Modeli”, tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası bir standart olarak 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council) üyesi şirketler tarafından hazırlanmıştır.

SCOR (Supply Chain Operation Reference) Modeli veya Türkçe açılımı ile “Tedarik Zinciri Çalışma Referans Modeli”, tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası bir standart olarak 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council) üyesi şirketler tarafından hazırlanmıştır.

SCOR (Supply Chain Operation Reference) Modeli veya Türkçe açılımı ile “Tedarik Zinciri Çalışma Referans Modeli”, tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası bir standart olarak 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council) üyesi şirketler tarafından hazırlanmıştır.

SCOR (Supply Chain Operation Reference) Modeli veya Türkçe açılımı ile “Tedarik Zinciri Çalışma Referans Modeli”, tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası bir standart olarak 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council) üyesi şirketler tarafından hazırlanmıştır.

31. Soru

SCOR modeli hangi temel süreçler üzerine kurulmuştur?

Cevap

SCOR modeli beş temel süreç üzerine kurulmuştur: Planlama, Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Geri Dönüşler.

SCOR modeli beş temel süreç üzerine kurulmuştur: Planlama, Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Geri Dönüşler.

SCOR modeli beş temel süreç üzerine kurulmuştur: Planlama, Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Geri Dönüşler.

SCOR modeli beş temel süreç üzerine kurulmuştur: Planlama, Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Geri Dönüşler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!