Uluslararası Lojistik Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası Lojistik Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Depolama Sistemleri

1. Soru

Depo operasyonları hangi süreçler dahilinde gerçekleştirilmektedir?

Cevap

• Depo operasyonları, malzeme akışına paralel işleyen şu süreçler dâhilinde gerçekleşmektedir: • Mal kabul (Receiving): Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesidir. Taşımacılık firmasının yetkilisine ambar tesellüm fişi (ATF) (receipt of goods) düzenlenir ve teslim edilir. • Raflama/Yerleştirme (Putaway): Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemidir. • Depolama (Storage): Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumudur. • İkmal (Replenishment): Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemidir. • Sipariş toplama (Order Picking): Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemidir. • Biriktirme, ayrıştırma, paketleme (Accumulation, sortation, packaging): Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemleridir. • Sevkiyat (Shipment): Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemidir.


2. Soru

Çevrim süresi ile ilgili olan temel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Depolardaki iki temel süreç olan raflama ve sipariş toplama için çevrim süresi ile ilgili olarak iki temel performans ölçütü kullanılabilir: • Kapıdan Stoğa Geçen Süre KSGS (Dock-to- Stock Time): Bir ürünün faturasının depoya ulaşmasından itibaren o ürünün toplanmaya hazır hale gelmesine kadar geçen süre • Depo Sipariş Çevrim Süresi – DSÇS (Warehouse Order Cycle Time): Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren (toplama, paketleme işlemlerini takiben) o siparişin sevkiyata hazır hale gelmesine kadar geçen süre.


3. Soru

Akıllı karar destek yazılımlarının bulunmadığı ortamlarda ürün yerleştirme ve bölge belirleme için kullanılan temel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Akıllı karar destek yazılımlarının bulunmadığı ortamlarda ürün yerleştirme ve bölge belirleme için iki temel yaklaşım kullanılmalıdır: • En sık toplanan ve küçük hacme sahip olan malzemeleri paketleme alanına ve çıkış rampalarına yakın konumlandırınız. • Siparişte sıkça birlikte yer alan malzemeleri birbirine yakın konumlandırınız: Siparişlerde sıkça birlikte görülen malzemeleri birbirine yakın konumlandırdığınızda birini toplamak için giden depo çalışanı aynı rota üzerinde diğer malzemeyi de kolayca, fazla yürümek zorunda kalmadan toplayabilecektir.


4. Soru

Çapraz sevkiyata geçiş için uygulanması gereken dört aşamalı stratejik seviyede bir çerçeve önerilmektedir. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

1. Değerlendirme ve anlaşma, 2. Planlama ve tasarlama, 3. Ekonomik doğrulama ve 4. Canlıya geçiş


5. Soru

Depo yönetim sistemi nedir?

Cevap

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara Depo Yönetim Sistemi – DYS (Warehouse Management System – WMS) adı verilmektedir.


6. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre raf gözlerine sığmayan ve standart boyutlarda olmayan malzemeleri nasıl depolamak gerekir?

Cevap

Raf gözlerine sığmayan ve standart boyutlarda olmayan malzemeleri paletli olarak en alt gözlerde tutmak gerekir.


7. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre konveyörde biriken malzemelerin konveyörü tıkamasını önlemek için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Cevap

Konveyörde biriken malzemelerin konveyörü tıkamasını önlemek için dikey biriktirme sistemleri kullanın; böylece daha kısa konveyörler kullanabilir ve konveyöre daha az alan ayırabilirsiniz.


8. Soru

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel stratejiler nelerdir?

Cevap

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel iki strateji büyük öneme sahiptir: • Bölgesel toplama (Zone picking): Çok sayıda malzeme tipin içeren siparişlerde yer alan malzemeler deponun farklı bölgelerinde yer alabilir ve bu da siparişin tamamen toplanması için gerekli olan süreyi uzatabilir. Bu durumda bir tek rota ile siparişin toplanması yerine siparişte yer alan malzemeler aynı anda birkaç depo çalışanı tarafından toplanabilir. Böyle bir durumda depo ve sipariş toplama işlemi bölgelere ayrılarak yapılır ve daha sonra farklı bölgelerden gelen malzemeler ait oldukları siparişe göre birleştirilir. Özellikle mağazalara hizmet veren depolarda her bir mağazadan gelen sipariş onlarca, hatta yüzlerce farklı malzeme tipi içerebilir ve bu tür durumlarda bölgesel toplama kaçınılmaz olarak uygulanır. • Parti toplama (Batching): Az sayıda malzeme tipi içeren siparişlerin yoğun olduğu bir depo düşünelim. Her bir sipariş için ayrı bir toplama rotası oluşturulacak olursa sipariş toplama için gerekli olan işgücü son derece fazla olacaktır. Böyle bir durumda tek bir turda birden fazla siparişi aynı anda toplayarak işgücü tasarrufu sağlanabilir. Hatta bölgesel toplama ile parti toplama birleştirilebilir: Tek bir bölgesel turda birden fazla siparişin o bölgedeki malzemeleri toplanarak daha sonra deponun paketleme alanında hem birleştirme ve hem de siparişlere ayrıştırma gerçekleştirilebilir.


9. Soru

Çapraz sevkiyat stratejisini uygulayabilmek için gerekli ön koşullar nelerdir?

Cevap

Çapraz sevkiyat stratejisini uygulayabilmek için gerekli ön koşullar şu şekilde listelenebilir: • Ortaklık gereklilikleri • Paydaşlar arasında mükemmel iletişim • Operasyonlardaki karmaşıklığın doğru yönetilmesi • Çapraz sevkiyatın maliyetlerinin ve kazanımlarının paylaşılması • Kaynak kullanımları üzerinde uzlaşma sağlanması • Mükemmel kalite gereklilikleri


10. Soru

Başlıca depo çeşitleri nelerdir? Tanımlayınız.

Cevap

• Ham madde ve parça depoları (Raw material and component warehouses): Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolardır. Bu depolar, genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır. • Yarı mamul depoları (Work-in-process warehouses): Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolardır. Genelde üretim tesisin içinde, hatta üretim bandının ya da üretim hücresinin hemen yanında yer alırlar. • Nihai mamul depoları (Finished goods warehouses): Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolardır. Ham madde ve parça depoları gibi bu depolar da genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır. • Dağıtım depoları ve dağıtım merkezleri (Distribution warehouses and distribution centers): Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolardır. • Katma değer servis depoları (Value-added service warehouses): Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolardır. • Yerel depolar (Local warehouses): Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolardır. Bu depoların en büyük avantajı, müşteri taleplerini çok hızlı bir biçimde karşılayabilmeleridir. • Antrepolar (Customs bonded warehouse): Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır (LODER, 2010). Özellikle uluslararası ticarette antrepolar büyük önem taşımaktadır.


11. Soru

Malzeme/ürün dağıtımında kullanılan temel stratejiler nelerdir?

Cevap

Malzeme/ürün dağıtımında kullanılan üç temel strateji şunlardır: • Geleneksel dağıtım: Depolar üzerinden gerçekleşen bu dağıtımda depolar malzemelerin geçici bir süre için saklandığı noktalardır. Bu stratejide depolarda mal kabul, raflama, depolama, ikmal (malzeme yenileme), sipariş toplama, sevkiyata hazırlama ve paketleme fonksiyonları gerçekleşir. • Doğrudan nakliyat: Malzemelerin tedarikçiden müşteriye doğrudan ulaştırılmasıdır • Çapraz sevkiyat: Tedarikçiden gelen malzemelerin çapraz sevkiyat tesisi olarak adlandırılan depolarda saklanmadan sadece geçici bir süre (24 saatin altında) tutularak müşteriye gönderilmesidir.


12. Soru

Kalite bazlı performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

• Yerleştirme Doğruluğu • Envanter Doğruluğu • Toplama Doğruluğu • Sevkiyat Doğruluğu


13. Soru

Çapraz sevkiyat sistemleri nelerdir?

Cevap

• Önceden tahsis edilmiş (pre-allocated – malzeme paketlerinin varış noktasının önceden belirlenmiş olduğu) tedarikçi konsolidasyonu (birleştirmesi) • Önceden tahsis edilmiş çapraz sevkiyat operatörü (ÇSO) konsolidasyonu • Sonradan tahsis edilmiş ÇSO konsolidasyonu.


14. Soru

Depolamanın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

• Üretim veya satın alımlarda küçük değil büyük ölçeklere ulaşılabilmesi sayesinde maliyet avantajları sağlayabilmek. • Tedarik ve talebi koordine edebilmek: Müşteri talebindeki mevsimsellik ve üretim, satın alma ve/veya taşımacılıktaki değişkenlikten doğan envanterler depolarda tutulur. • Ürüne değer katmak • Müşteri talebini karşılama süresinin kısaltılması. • Üretimin parçası olarak ürünün tutulması.


15. Soru

Modern Materials Handling (2004) dergisinde önerilen yer kazanımı fikirleri nelerdir?

Cevap

Modern Materials Handling (2004) dergisinde önerilen yer kazanım fikirleri de şöyledir: • Raf yüksekliklerini en uygun biçimde belirleyerek boşlukları azaltabilir, aynı hacimde daha çok malzeme saklayabilirsiniz. • Gözlerdeki derinliği en uygun biçimde kullanın. • Zemin istiflemede her malzeme için eşit genişlik kullanmak yerine o malzemeye uygun yeterli genişliği ayırın. • Koridor genişliklerini, forklift ve diğer araçların rahat hareketine izin verdiği sürece çok geniş yapmayın; böylece koridorlar için gereğinden fazla alan ayırmamış olursunuz. • Malzemeleri treyler içinde, depo dışında saklayın. • Paletleri çok büyük yapmayın, gerektiği kadar büyüklükte olsun; böylece daha az hacim kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta paletleri çok büyük yapmamaya dikkat ederken, çok küçük de yapmamaktır, zira bu durumda malzemenin sürekli olarak yeniden ikmalinin gerekebilir.


16. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre akıcı ürünler (örneğin un, çimento, sıvı) için depolama nasıl olmalıdır?

Cevap

Akıcı ürünler (örneğin un, çimento, sıvı) için konveyör üstündeki tanklarda saklama yapılmalıdır.


17. Soru

Depolarda, depolama fonksiyonu nasıl ve hangi ekipmanlar ile gerçekleştirilir?

Cevap

Depolarda, depolama fonksiyonu raflar kullanılarak, zemine blok olarak istifleyerek, açık sahada blok olarak istifleyerek ya da mekanize ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir.


18. Soru

Depolarda malzeme elleçleme hangi araçlar yardımı ile gerçekleşir?

Cevap

Depolarda, en yaygın kullanılan mekanize araçlar forkliftler, insan gücü ile çalışan araçlar ise manuel trans paletlerdir.


19. Soru

Çevrim süresi nedir?

Cevap

Çevrim süresi, herhangi bir sürecin tamamlanması için başından sonuna kadar geçen süreyi ifade eder.


20. Soru

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler nelerdir?

Cevap

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler şunlardır: • Daha çok sayıda işlemin gerçekleşmesi, bu işlemlerin daha az ürün çeşidi içermesi. • Daha çok sayıda ürünün depolanması ve elleçlenmesi. • Ürün ve hizmetlerde müşterilere dönük özelleştirmelerin artması. • Katma değerli hizmetlerin depolarda daha çok sunulması. Daha büyük hacimlerde ürün iadesinin yönetimi. • Daha çok miktarda uluslararası sipariş. • Bütün bu artışlara rağmen öte yandan, herhangi bir siparişi tamamlamak için daha az zaman ve hata için daha az bir tolerans bulunması.


21. Soru

Depolar niye vardır?

Cevap

Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlardan ilki, büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir (breakbulk). Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise birleştirmedir (consolidation).


22. Soru

Bir depoda temel olarak hangi faaliyetler gerçekleşmektedir?

Cevap

Bir depoda temel olarak iki faaliyet gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki malzemelerin depolanması (storage); diğeri ise malzemelerin elleçlenmesi (material handling), bir diğer ifade ile farklı noktalar arasında hareket ettirilmesidir. Elleçleme faaliyetleri arasında, gelen malzemelerin boşaltılması, depo içinde tutuldukları yerlere götürülmesi (raflanması/yerleştirilmesi), sipariş geldikten sonra siparişin toplanması, malzemelerin siparişi karşılayacak şekilde birleştirilerek paketlenmesi ve son olarak bu malzemelerin tamamlanmış siparişler halinde kamyonlara ve diğer ulaşım araçlarına yüklenmesi sayılabilir.


23. Soru

Depolama ve dağıtım fonksiyonları için, en üst seviyedeki performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Operasyon maliyetinin satışlara oranı, Operasyon verimliliği.


24. Soru

Depolarun temel olarak yerine getirdiği iki fonksiyon nelerdir?

Cevap

Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlardan ilki, büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir (breakbulk). Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise birleştirmedir (consolidation). 


25. Soru

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler nelerdir?

Cevap

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler şunlardır (Frazelle, 2001) :

• Daha çok sayıda işlemin gerçekleşmesi, bu işlemlerin daha az ürün çeşidi içermesi.

• Daha çok sayıda ürünün depolanması ve elleçlenmesi.

• Ürün ve hizmetlerde müşterilere dönük özelleştirmelerin artması.

• Katma değerli hizmetlerin depolarda daha çok sunulması.

• Daha büyük hacimlerde ürün iadesinin yönetimi.

• Daha çok miktarda uluslararası sipariş.

• Bütün bu artışlara rağmen öte yandan, herhangi bir siparişi tamamlamak için daha az zaman ve hata için daha az bir tolerans bulunması.


26. Soru

Bir depoda temel olarak gerçekleştirilen iki faaliyet nedir?

Cevap

Bir depoda temel olarak iki faaliyet gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki malzemelerin depolanması (storage); diğeri ise malzemelerin elleçlenmesi (material handling), bir diğer ifade ile farklı noktalar arasında hareket ettirilmesidir.


27. Soru

Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Ham madde ve parça depoları (Raw material and component warehouses): Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolardır. Bu depolar, genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır.


28. Soru

Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Yarı mamul depoları (Work-in-process warehouses): Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolardır. Genelde üretim tesisin içinde, hatta üretim bandının ya da üretim hücresinin hemen yanında yer alırlar.


29. Soru

Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Nihai mamul depoları (Finished goods warehouses): Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolardır. Ham madde ve parça depoları gibi bu depolar da genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır.


30. Soru

Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolara ne ad verilir?

Cevap

Dağıtım depoları ve dağıtım merkezleri (Distribution warehouses and distribution centers): Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolardır.


31. Soru

Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Katma değer servis depoları (Value-added service warehouses): Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolardır.


32. Soru

Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Yerel depolar (Local warehouses): Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolardır. Bu depoların en büyük avantajı, müşteri taleplerini çok hızlı bir biçimde karşılayabilmeleridir.


33. Soru

Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Antrepolar (Customs bonded warehouse): Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır (LODER, 2010). Özellikle uluslararası ticarette antrepolar büyük önem taşımaktadır.


34. Soru

Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesine ne ad verilmektedir?

Cevap

Mal kabul (Receiving): Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesidir. Taşımacılık firmasının yetkilisine ambar tesellüm fişi (ATF) (receipt of goods) düzenlenir ve teslim edilir.


35. Soru

Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Raflama/Yerleştirme (Putaway): Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemidir.


36. Soru

Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumuna ne ad verilmektedir?

Cevap

Depolama (Storage): Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumudur.


37. Soru

Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

İkmal (Replenishment): Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemidir.


38. Soru

Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Sipariş toplama (Order Picking): Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemidir.


39. Soru

Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemlerine ne ad verilmektedir?

Cevap

Biriktirme, ayrıştırma, paketleme (Accumulation, sortation, packaging): Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemleridir.


40. Soru

Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Sevkiyat (Shipment): Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemidir.


41. Soru

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel iki strateji nedir?

Cevap

Bölgesel toplama (Zone picking): Çok sayıda malzeme tipin içeren siparişlerde yer alan malzemeler deponun farklı bölgelerinde yer alabilir ve bu da siparişin tamamen toplanması için gerekli olan süreyi uzatabilir. Bu durumda bir tek rota ile siparişin toplanması yerine siparişte yer alan malzemeler aynı anda birkaç depo çalışanı tarafından toplanabilir. Böyle bir durumda depo ve sipariş toplama işlemi bölgelere ayrılarak yapılır ve daha sonra farklı bölgelerden gelen malzemeler ait oldukları siparişe göre birleştirilir. Özellikle mağazalara hizmet veren depolarda her bir mağazadan gelen sipariş onlarca, hatta yüzlerce farklı malzeme tipi içerebilir ve bu tür durumlarda bölgesel toplama kaçınılmaz olarak uygulanır.

Parti toplama (Batching): Az sayıda malzeme tipi içeren siparişlerin yoğun olduğu bir depo düşünelim. Her bir sipariş için ayrı bir toplama rotası oluşturulacak olursa sipariş toplama için gerekli olan işgücü son derece fazla olacaktır. Böyle bir durumda tek bir turda birden fazla siparişi aynı anda toplayarak işgücü tasarrufu sağlanabilir. Hatta bölgesel toplama ile parti toplama birleştirilebilir: Tek bir bölgesel turda birden fazla siparişin o bölgedeki malzemeleri toplanarak daha sonra deponun paketleme alanında hem birleştirme ve hem de siparişlere ayrıştırma gerçekleştirilebilir.


42. Soru

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara ne ad verilmektedir?

Cevap

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara Depo Yönetim Sistemi – DYS (Warehouse Management System – WMS) adı verilmektedir.


43. Soru

Tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen tedarik zinciri stratejisine ne ad verilmektedir?

Cevap

Çapraz sevkiyat tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen bir tedarik zinciri stratejisidir.


1. Soru

Depo operasyonları hangi süreçler dahilinde gerçekleştirilmektedir?

Cevap

• Depo operasyonları, malzeme akışına paralel işleyen şu süreçler dâhilinde gerçekleşmektedir: • Mal kabul (Receiving): Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesidir. Taşımacılık firmasının yetkilisine ambar tesellüm fişi (ATF) (receipt of goods) düzenlenir ve teslim edilir. • Raflama/Yerleştirme (Putaway): Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemidir. • Depolama (Storage): Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumudur. • İkmal (Replenishment): Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemidir. • Sipariş toplama (Order Picking): Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemidir. • Biriktirme, ayrıştırma, paketleme (Accumulation, sortation, packaging): Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemleridir. • Sevkiyat (Shipment): Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemidir.

2. Soru

Çevrim süresi ile ilgili olan temel performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Depolardaki iki temel süreç olan raflama ve sipariş toplama için çevrim süresi ile ilgili olarak iki temel performans ölçütü kullanılabilir: • Kapıdan Stoğa Geçen Süre KSGS (Dock-to- Stock Time): Bir ürünün faturasının depoya ulaşmasından itibaren o ürünün toplanmaya hazır hale gelmesine kadar geçen süre • Depo Sipariş Çevrim Süresi – DSÇS (Warehouse Order Cycle Time): Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren (toplama, paketleme işlemlerini takiben) o siparişin sevkiyata hazır hale gelmesine kadar geçen süre.

3. Soru

Akıllı karar destek yazılımlarının bulunmadığı ortamlarda ürün yerleştirme ve bölge belirleme için kullanılan temel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Akıllı karar destek yazılımlarının bulunmadığı ortamlarda ürün yerleştirme ve bölge belirleme için iki temel yaklaşım kullanılmalıdır: • En sık toplanan ve küçük hacme sahip olan malzemeleri paketleme alanına ve çıkış rampalarına yakın konumlandırınız. • Siparişte sıkça birlikte yer alan malzemeleri birbirine yakın konumlandırınız: Siparişlerde sıkça birlikte görülen malzemeleri birbirine yakın konumlandırdığınızda birini toplamak için giden depo çalışanı aynı rota üzerinde diğer malzemeyi de kolayca, fazla yürümek zorunda kalmadan toplayabilecektir.

4. Soru

Çapraz sevkiyata geçiş için uygulanması gereken dört aşamalı stratejik seviyede bir çerçeve önerilmektedir. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

1. Değerlendirme ve anlaşma, 2. Planlama ve tasarlama, 3. Ekonomik doğrulama ve 4. Canlıya geçiş

5. Soru

Depo yönetim sistemi nedir?

Cevap

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara Depo Yönetim Sistemi – DYS (Warehouse Management System – WMS) adı verilmektedir.

6. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre raf gözlerine sığmayan ve standart boyutlarda olmayan malzemeleri nasıl depolamak gerekir?

Cevap

Raf gözlerine sığmayan ve standart boyutlarda olmayan malzemeleri paletli olarak en alt gözlerde tutmak gerekir.

7. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre konveyörde biriken malzemelerin konveyörü tıkamasını önlemek için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Cevap

Konveyörde biriken malzemelerin konveyörü tıkamasını önlemek için dikey biriktirme sistemleri kullanın; böylece daha kısa konveyörler kullanabilir ve konveyöre daha az alan ayırabilirsiniz.

8. Soru

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel stratejiler nelerdir?

Cevap

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel iki strateji büyük öneme sahiptir: • Bölgesel toplama (Zone picking): Çok sayıda malzeme tipin içeren siparişlerde yer alan malzemeler deponun farklı bölgelerinde yer alabilir ve bu da siparişin tamamen toplanması için gerekli olan süreyi uzatabilir. Bu durumda bir tek rota ile siparişin toplanması yerine siparişte yer alan malzemeler aynı anda birkaç depo çalışanı tarafından toplanabilir. Böyle bir durumda depo ve sipariş toplama işlemi bölgelere ayrılarak yapılır ve daha sonra farklı bölgelerden gelen malzemeler ait oldukları siparişe göre birleştirilir. Özellikle mağazalara hizmet veren depolarda her bir mağazadan gelen sipariş onlarca, hatta yüzlerce farklı malzeme tipi içerebilir ve bu tür durumlarda bölgesel toplama kaçınılmaz olarak uygulanır. • Parti toplama (Batching): Az sayıda malzeme tipi içeren siparişlerin yoğun olduğu bir depo düşünelim. Her bir sipariş için ayrı bir toplama rotası oluşturulacak olursa sipariş toplama için gerekli olan işgücü son derece fazla olacaktır. Böyle bir durumda tek bir turda birden fazla siparişi aynı anda toplayarak işgücü tasarrufu sağlanabilir. Hatta bölgesel toplama ile parti toplama birleştirilebilir: Tek bir bölgesel turda birden fazla siparişin o bölgedeki malzemeleri toplanarak daha sonra deponun paketleme alanında hem birleştirme ve hem de siparişlere ayrıştırma gerçekleştirilebilir.

9. Soru

Çapraz sevkiyat stratejisini uygulayabilmek için gerekli ön koşullar nelerdir?

Cevap

Çapraz sevkiyat stratejisini uygulayabilmek için gerekli ön koşullar şu şekilde listelenebilir: • Ortaklık gereklilikleri • Paydaşlar arasında mükemmel iletişim • Operasyonlardaki karmaşıklığın doğru yönetilmesi • Çapraz sevkiyatın maliyetlerinin ve kazanımlarının paylaşılması • Kaynak kullanımları üzerinde uzlaşma sağlanması • Mükemmel kalite gereklilikleri

10. Soru

Başlıca depo çeşitleri nelerdir? Tanımlayınız.

Cevap

• Ham madde ve parça depoları (Raw material and component warehouses): Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolardır. Bu depolar, genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır. • Yarı mamul depoları (Work-in-process warehouses): Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolardır. Genelde üretim tesisin içinde, hatta üretim bandının ya da üretim hücresinin hemen yanında yer alırlar. • Nihai mamul depoları (Finished goods warehouses): Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolardır. Ham madde ve parça depoları gibi bu depolar da genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır. • Dağıtım depoları ve dağıtım merkezleri (Distribution warehouses and distribution centers): Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolardır. • Katma değer servis depoları (Value-added service warehouses): Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolardır. • Yerel depolar (Local warehouses): Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolardır. Bu depoların en büyük avantajı, müşteri taleplerini çok hızlı bir biçimde karşılayabilmeleridir. • Antrepolar (Customs bonded warehouse): Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır (LODER, 2010). Özellikle uluslararası ticarette antrepolar büyük önem taşımaktadır.

11. Soru

Malzeme/ürün dağıtımında kullanılan temel stratejiler nelerdir?

Cevap

Malzeme/ürün dağıtımında kullanılan üç temel strateji şunlardır: • Geleneksel dağıtım: Depolar üzerinden gerçekleşen bu dağıtımda depolar malzemelerin geçici bir süre için saklandığı noktalardır. Bu stratejide depolarda mal kabul, raflama, depolama, ikmal (malzeme yenileme), sipariş toplama, sevkiyata hazırlama ve paketleme fonksiyonları gerçekleşir. • Doğrudan nakliyat: Malzemelerin tedarikçiden müşteriye doğrudan ulaştırılmasıdır • Çapraz sevkiyat: Tedarikçiden gelen malzemelerin çapraz sevkiyat tesisi olarak adlandırılan depolarda saklanmadan sadece geçici bir süre (24 saatin altında) tutularak müşteriye gönderilmesidir.

12. Soru

Kalite bazlı performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

• Yerleştirme Doğruluğu • Envanter Doğruluğu • Toplama Doğruluğu • Sevkiyat Doğruluğu

13. Soru

Çapraz sevkiyat sistemleri nelerdir?

Cevap

• Önceden tahsis edilmiş (pre-allocated – malzeme paketlerinin varış noktasının önceden belirlenmiş olduğu) tedarikçi konsolidasyonu (birleştirmesi) • Önceden tahsis edilmiş çapraz sevkiyat operatörü (ÇSO) konsolidasyonu • Sonradan tahsis edilmiş ÇSO konsolidasyonu.

14. Soru

Depolamanın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

• Üretim veya satın alımlarda küçük değil büyük ölçeklere ulaşılabilmesi sayesinde maliyet avantajları sağlayabilmek. • Tedarik ve talebi koordine edebilmek: Müşteri talebindeki mevsimsellik ve üretim, satın alma ve/veya taşımacılıktaki değişkenlikten doğan envanterler depolarda tutulur. • Ürüne değer katmak • Müşteri talebini karşılama süresinin kısaltılması. • Üretimin parçası olarak ürünün tutulması.

15. Soru

Modern Materials Handling (2004) dergisinde önerilen yer kazanımı fikirleri nelerdir?

Cevap

Modern Materials Handling (2004) dergisinde önerilen yer kazanım fikirleri de şöyledir: • Raf yüksekliklerini en uygun biçimde belirleyerek boşlukları azaltabilir, aynı hacimde daha çok malzeme saklayabilirsiniz. • Gözlerdeki derinliği en uygun biçimde kullanın. • Zemin istiflemede her malzeme için eşit genişlik kullanmak yerine o malzemeye uygun yeterli genişliği ayırın. • Koridor genişliklerini, forklift ve diğer araçların rahat hareketine izin verdiği sürece çok geniş yapmayın; böylece koridorlar için gereğinden fazla alan ayırmamış olursunuz. • Malzemeleri treyler içinde, depo dışında saklayın. • Paletleri çok büyük yapmayın, gerektiği kadar büyüklükte olsun; böylece daha az hacim kaplayacak şekilde saklayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta paletleri çok büyük yapmamaya dikkat ederken, çok küçük de yapmamaktır, zira bu durumda malzemenin sürekli olarak yeniden ikmalinin gerekebilir.

16. Soru

Kuchta et al. (2004) tarafından önerilen yer kazanım fikirlerine göre akıcı ürünler (örneğin un, çimento, sıvı) için depolama nasıl olmalıdır?

Cevap

Akıcı ürünler (örneğin un, çimento, sıvı) için konveyör üstündeki tanklarda saklama yapılmalıdır.

17. Soru

Depolarda, depolama fonksiyonu nasıl ve hangi ekipmanlar ile gerçekleştirilir?

Cevap

Depolarda, depolama fonksiyonu raflar kullanılarak, zemine blok olarak istifleyerek, açık sahada blok olarak istifleyerek ya da mekanize ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir.

18. Soru

Depolarda malzeme elleçleme hangi araçlar yardımı ile gerçekleşir?

Cevap

Depolarda, en yaygın kullanılan mekanize araçlar forkliftler, insan gücü ile çalışan araçlar ise manuel trans paletlerdir.

19. Soru

Çevrim süresi nedir?

Cevap

Çevrim süresi, herhangi bir sürecin tamamlanması için başından sonuna kadar geçen süreyi ifade eder.

20. Soru

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler nelerdir?

Cevap

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler şunlardır: • Daha çok sayıda işlemin gerçekleşmesi, bu işlemlerin daha az ürün çeşidi içermesi. • Daha çok sayıda ürünün depolanması ve elleçlenmesi. • Ürün ve hizmetlerde müşterilere dönük özelleştirmelerin artması. • Katma değerli hizmetlerin depolarda daha çok sunulması. Daha büyük hacimlerde ürün iadesinin yönetimi. • Daha çok miktarda uluslararası sipariş. • Bütün bu artışlara rağmen öte yandan, herhangi bir siparişi tamamlamak için daha az zaman ve hata için daha az bir tolerans bulunması.

21. Soru

Depolar niye vardır?

Cevap

Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlardan ilki, büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir (breakbulk). Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise birleştirmedir (consolidation).

22. Soru

Bir depoda temel olarak hangi faaliyetler gerçekleşmektedir?

Cevap

Bir depoda temel olarak iki faaliyet gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki malzemelerin depolanması (storage); diğeri ise malzemelerin elleçlenmesi (material handling), bir diğer ifade ile farklı noktalar arasında hareket ettirilmesidir. Elleçleme faaliyetleri arasında, gelen malzemelerin boşaltılması, depo içinde tutuldukları yerlere götürülmesi (raflanması/yerleştirilmesi), sipariş geldikten sonra siparişin toplanması, malzemelerin siparişi karşılayacak şekilde birleştirilerek paketlenmesi ve son olarak bu malzemelerin tamamlanmış siparişler halinde kamyonlara ve diğer ulaşım araçlarına yüklenmesi sayılabilir.

23. Soru

Depolama ve dağıtım fonksiyonları için, en üst seviyedeki performans ölçütleri nelerdir?

Cevap

Operasyon maliyetinin satışlara oranı, Operasyon verimliliği.

24. Soru

Depolarun temel olarak yerine getirdiği iki fonksiyon nelerdir?

Cevap

Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlardan ilki, büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir (breakbulk). Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise birleştirmedir (consolidation). 

25. Soru

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler nelerdir?

Cevap

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler şunlardır (Frazelle, 2001) :

• Daha çok sayıda işlemin gerçekleşmesi, bu işlemlerin daha az ürün çeşidi içermesi.

• Daha çok sayıda ürünün depolanması ve elleçlenmesi.

• Ürün ve hizmetlerde müşterilere dönük özelleştirmelerin artması.

• Katma değerli hizmetlerin depolarda daha çok sunulması.

• Daha büyük hacimlerde ürün iadesinin yönetimi.

• Daha çok miktarda uluslararası sipariş.

• Bütün bu artışlara rağmen öte yandan, herhangi bir siparişi tamamlamak için daha az zaman ve hata için daha az bir tolerans bulunması.

26. Soru

Bir depoda temel olarak gerçekleştirilen iki faaliyet nedir?

Cevap

Bir depoda temel olarak iki faaliyet gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki malzemelerin depolanması (storage); diğeri ise malzemelerin elleçlenmesi (material handling), bir diğer ifade ile farklı noktalar arasında hareket ettirilmesidir.

27. Soru

Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Ham madde ve parça depoları (Raw material and component warehouses): Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolardır. Bu depolar, genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır.

28. Soru

Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Yarı mamul depoları (Work-in-process warehouses): Üretim yapılan bir tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş yarı mamullerin stoklandığı depolardır. Genelde üretim tesisin içinde, hatta üretim bandının ya da üretim hücresinin hemen yanında yer alırlar.

29. Soru

Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Nihai mamul depoları (Finished goods warehouses): Üretim yapılan bir tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı depolardır. Ham madde ve parça depoları gibi bu depolar da genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde ya da komşu bir yapı olarak yer alır.

30. Soru

Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolara ne ad verilir?

Cevap

Dağıtım depoları ve dağıtım merkezleri (Distribution warehouses and distribution centers): Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolardır.

31. Soru

Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Katma değer servis depoları (Value-added service warehouses): Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği depolardır.

32. Soru

Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Yerel depolar (Local warehouses): Özelikle müşterilerin yoğun taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak konumlandırılan depolardır. Bu depoların en büyük avantajı, müşteri taleplerini çok hızlı bir biçimde karşılayabilmeleridir.

33. Soru

Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolara ne ad verilmektedir?

Cevap

Antrepolar (Customs bonded warehouse): Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır (LODER, 2010). Özellikle uluslararası ticarette antrepolar büyük önem taşımaktadır.

34. Soru

Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesine ne ad verilmektedir?

Cevap

Mal kabul (Receiving): Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesidir. Taşımacılık firmasının yetkilisine ambar tesellüm fişi (ATF) (receipt of goods) düzenlenir ve teslim edilir.

35. Soru

Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Raflama/Yerleştirme (Putaway): Depo dışında ya da yükleme/boşaltma alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemidir.

36. Soru

Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumuna ne ad verilmektedir?

Cevap

Depolama (Storage): Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde beklemesi durumudur.

37. Soru

Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

İkmal (Replenishment): Palet toplama alanında, palet üstünde (palet halinde) tutulan malzemelerin kutular halinde toplanması için kutu toplama alanına ikmali ya da tek tek küçük parçalar halinde toplanmak üzere küçük parça toplama alanına ikmali işlemidir.

38. Soru

Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Sipariş toplama (Order Picking): Müşteri tarafından ya da firma içindeki tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemidir.

39. Soru

Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemlerine ne ad verilmektedir?

Cevap

Biriktirme, ayrıştırma, paketleme (Accumulation, sortation, packaging): Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin kutularının paketlenmesi işlemleridir.

40. Soru

Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?

Cevap

Sevkiyat (Shipment): Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma aracına yerleştirilmesi işlemidir.

41. Soru

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel iki strateji nedir?

Cevap

Bölgesel toplama (Zone picking): Çok sayıda malzeme tipin içeren siparişlerde yer alan malzemeler deponun farklı bölgelerinde yer alabilir ve bu da siparişin tamamen toplanması için gerekli olan süreyi uzatabilir. Bu durumda bir tek rota ile siparişin toplanması yerine siparişte yer alan malzemeler aynı anda birkaç depo çalışanı tarafından toplanabilir. Böyle bir durumda depo ve sipariş toplama işlemi bölgelere ayrılarak yapılır ve daha sonra farklı bölgelerden gelen malzemeler ait oldukları siparişe göre birleştirilir. Özellikle mağazalara hizmet veren depolarda her bir mağazadan gelen sipariş onlarca, hatta yüzlerce farklı malzeme tipi içerebilir ve bu tür durumlarda bölgesel toplama kaçınılmaz olarak uygulanır.

Parti toplama (Batching): Az sayıda malzeme tipi içeren siparişlerin yoğun olduğu bir depo düşünelim. Her bir sipariş için ayrı bir toplama rotası oluşturulacak olursa sipariş toplama için gerekli olan işgücü son derece fazla olacaktır. Böyle bir durumda tek bir turda birden fazla siparişi aynı anda toplayarak işgücü tasarrufu sağlanabilir. Hatta bölgesel toplama ile parti toplama birleştirilebilir: Tek bir bölgesel turda birden fazla siparişin o bölgedeki malzemeleri toplanarak daha sonra deponun paketleme alanında hem birleştirme ve hem de siparişlere ayrıştırma gerçekleştirilebilir.

42. Soru

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara ne ad verilmektedir?

Cevap

Herhangi bir depodaki tüm bilgilerin tutulduğu ve tüm süreçlerin elektronik olarak yönetildiği yazılımlara Depo Yönetim Sistemi – DYS (Warehouse Management System – WMS) adı verilmektedir.

43. Soru

Tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen tedarik zinciri stratejisine ne ad verilmektedir?

Cevap

Çapraz sevkiyat tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen bir tedarik zinciri stratejisidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!