Uluslararası İktisat Politikası Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası İktisat Politikası Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Ve Ekonomik Entegrasyonlar

1. Soru

IMF nedir? Ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

1944 yılında Bretton Woods adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.


2. Soru

IMF’nin diğer görevleri nelerdir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar


3. Soru

GATT 1947 nedir?

Cevap

Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.


4. Soru

Gatt antlaşmasına taraf olan ülkeler hangileridir?

Cevap

O dönemki adlarıyla Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslovakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika gibi devletlerdir.


5. Soru

Gümrük birliği nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.


6. Soru

Serbest Ticaret Bölgesi nedir?

Cevap

Bir ekonomik uyum biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını sürdürür. Çin ve Hongkong ve Singapur gibi ülkelerin durumları böyledir.


7. Soru

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki özel rejimlere örnek veriniz.

Cevap

Bu çerçevede geliştirilen en kapsamlı rejim Genelleştirilmiş tercihler sistemidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından 1970’li yılların başlarında uygulanmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkeler ilgili sistem çerçevesinde geliştirdikleri özel rejimi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerine düşük veya sıfır tarife uygulaması gibi çeşitli tek taraflı ticari faaliyetlerdir.


8. Soru

Küçük ülke makro ekonomide nasıl tanımlanır?

Cevap

Daha önce de belirtildiği gibi rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında da fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkilemeyecek kadar küçük bir yapıya sahip olmasıdır.


9. Soru

Bağıl tarife oranı nedir?

Cevap

Gatt 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri, Abd, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksik , Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.


10. Soru

Tarım ürünlerine bağlı ticaret tarifesi nasıldır?

Cevap

Tarım ürünleri ithalatına bağlı tarife oranları uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu durum uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalarının ticari ürünlere oranla daha açık olduğunun bir göstergesidir.


11. Soru

Özel ve lehte muamele uygulamalarından ne anlarız?

Cevap

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla geliştirilen düzenlemelerdir. İlgili düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarının 1947 antlaşmaları ile günümüzdeki DTÖ kuralları ile uyumlu hale getirilmeleri amaçlanmaktadır. Gelen düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarını da uyumlu hale getirip özel ve lehte muamele uygulamaları çerçevesinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu kuralları benimsemeleri daha cazip hale getirmek için daha uzun geçiş süreleri tanınmakta ve kuralların kapsamı geçici olarak daraltılabilmektedir.


12. Soru

Gönüllü İhracat Kısıtlaması nedir?

Cevap

Bu tarife dışı engellerden biridir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında hükümetler tarafından bir tür kısıtlamaya gidilebilir. Bu koruma tedbirlerine gönüllü ihracat kısıtlaması denir ve iç üretici ve iç pazarı koruma amaçlıdır.


13. Soru

DTÖ nedir? Ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

4 yılında Bretton Woods adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.


14. Soru

Kurumun diğer görevleri nelerdir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar.


15. Soru

Singapur Konuları nelerdir?

Cevap

Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır


17. Soru

Daha sonradan hangi devletler antlaşmadan çekilmiştir?

Cevap

Çin, Suriye ve Lübnan sonradan antlaşmadan çekilmişlerdir.


18. Soru

Menşe kuralları nedir?

Cevap

Bir ekonomik uyum biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını sürdürür. Çin ve Hongkong ve Singapur gibi ülkelerin durumları böyledir.


19. Soru

Gümrük birliği özel koşulları nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir


20. Soru

Doha kalkınma gündemi nedir?

Cevap

Doha’nın diğer görevleri nelerdir? Buna bakmalıdır. Örneğin; IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar. Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.


21. Soru

Ticaret yolu değişmesi ne demektir?

Cevap

Artık günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri, Abd, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.


23. Soru

Viner analizi nedir?

Cevap

1986 yılında Volorem adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.


24. Soru

Ticaret Saptırma ne demektir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar.


25. Soru

Pareto Optimumu kullanan ülkeler hangileridir?

Cevap

O dönemki adlarıyla Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslovakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika gibi devletlerdir.


26. Soru

Bela Balessa teoremi nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.


27. Soru

Ölçek ekonomi neye denir?

Cevap

Burada belirtildiği üzere, rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında da fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkilemeyecek kadar küçük bir yapıya sahip olmasıdır.


28. Soru

Güney Amerika ortak pazarı ve Nafta nedir?

Cevap

Gatt 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri , ABD, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.


29. Soru

IMF nedir? 

Cevap

Uluslararası parasal iş birliğini güçlendirmeyi, uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli büyümesini teşvik etmeyi ve böylece yüksek istihdamı ve reel gelir artışını desteklemeyi, döviz kuru istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz değer kayıplarına başvurmalarını engellemeyi, uluslararası ödemeler sistemi oluşturulmasına yardımcı olmayı, ödemeler dengesi dengesizliği sorunu yaşayan ülkelere finansal destek sağlamayı amaçlayan bir uluslararası kuruluştur.


30. Soru

“Uluslararası parasal iş birliğini güçlendirmeyi, uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli büyümesini teşvik etmeyi ve böylece yüksek istihdamı ve reel gelir artışını desteklemeyi, döviz kuru istikrarını
sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz değer kayıplarına başvurmalarını engellemeyi, uluslararası ödemeler sistemi oluşturulmasına yardımcı
olmayı, ödemeler dengesi dengesizliği sorunu yaşayan ülkelere finansal destek
sağlamayı amaçlayan bir uluslararası kuruluştur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

IMF


31. Soru

Dünya bankası nedir?

Cevap

 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği,
Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizması’ndan oluşan bir gruptur


32. Soru

“Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği,
Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizması’ndan oluşan bir gruptur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Dünya bankası


33. Soru

GATT 1947 nedir? 

Cevap

Anlaşma’ya taraf olan ülkeler, o dönemdeki adlarıyla, Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslavakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan,
Güney Rodezya, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Sonradan Çin, Suriye ve Lübnan Anlaşma’dan çekilmiştir


34. Soru

“Anlaşma’ya taraf olan ülkeler, o dönemdeki adlarıyla, Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslavakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan,
Güney Rodezya, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Sonradan Çin, Suriye ve Lübnan Anlaşma’dan çekilmiştir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

GATT 1947


35. Soru

Gümrük birliği nedir?

Cevap

Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Gümrük birliğine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar; gümrük birliği dışındaki ülkelere de ortak gümrük tarifesi uygularlar ve tek bir dış ticaret politikası yürütürler.


36. Soru

“Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Gümrük birliğine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar; gümrük birliği dışındaki ülkelere de ortak gümrük tarifesi uygularlar ve tek bir dış ticaret politikası yürütürler.” Tanı hangi başlığa aittir?

Cevap

Gümrük birliği


37. Soru

Serbest ticaret bölgesi nedir?

Cevap

Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler
dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini
kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını uygulamayı sürdürür


38. Soru

“Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler
dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeritüm ticaret engellerini
kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını uygulamayı sürdürür” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Serbest ticaret bölgesi


39. Soru

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geliştirilen özel rejimler’in açıklaması nedir?

Cevap

Bu çerçevede geliştirilen en kapsamlı rejim, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP-Generalized System of Preferences)’dir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından 1970’li yılların başlarında uygulanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkeler ilgili sistem çerçevesinde geliştirdikleri özel rejimlerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerine düşük veya sıfır tarife uygulaması gibi çeşitli, tek taraflı ticari tavizler tanımıştır.


40. Soru

Küçük ülke’nin tanımı nedir? 

Cevap

Tıpkı tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkileyemeyecek kadar küçük bir paya sahip olmasıdır.


41. Soru

“Tıpkı tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkileyemeyecek kadar küçük bir paya sahip olmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Küçük ülke


42. Soru

Otarşi nedir? 

Cevap

Uluslararası ticaretin olmadığı, dışa kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomiyi
tanımlamaktadır.


43. Soru

“Uluslararası ticaretin olmadığı, dışa kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomiyi
tanımlamaktadır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Otarşi


44. Soru

Bağlı tarife oranı nedir? 

Cevap

GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle
ilgili müzakereler bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak
uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı
değildir. Uruguay Ticaret Turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat
tarifelerinin % 43’ü bağlı tarife oranı iken Uruguay Ticaret Turu sonrasında bu
oran % 83’e yükselmiştir. Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Norveç,
Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranına dönüştürmüştür (WTO, 2007). Tarım ürünleri ithalatında bağlı tarife oranı uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu
durum, uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalara sanayi
ürünlerine oranla daha açık olduğunu göstermektedir.


45. Soru

“GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle
ilgili müzakereler bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak
uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı
değildir. Uruguay Ticaret Turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat
tarifelerinin % 43’ü bağlı tarife oranı iken Uruguay Ticaret Turu sonrasında bu
oran % 83’e yükselmiştir. Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Norveç,
Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranına dönüştürmüştür (WTO, 2007). Tarım ürünleri ithalatında bağlı tarife oranı uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu
durum, uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalara sanayi
ürünlerine oranla daha açık olduğunu göstermektedir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Bağıl tarife oranı


46. Soru

Özel ve lehte muamele uygulamalarnı açıklayınız 

Cevap

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla geliştirilen düzenlemelerdir. İlgili düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarını GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kuralları ile uyumlu hâle getirmeleri kolaylaştırılmaktadır. Özel ve lehte muamele uygulamaları çerçevesinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere DTÖ kurallarını benimsemeleri için daha uzun geçiş süreleri tanınmakta veya kuralların kapsamı geçici olarak daraltılmaktadır.


47. Soru

Gönüllü ihracat kısıtlaması nedir? 

Cevap

Bir tarife dışı engeldir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında, ithalatçı ülke ihracatçı ülkeden belirli bir süre için ihracat miktarını sınırlamasını isteyebilir. İhracatçı ülke ihraç ettiği mal miktarını gönüllü olarak sınırlandırır. Çünkü aksi durumda daha ağır ticaret kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Taraflar arasındaki bu uzlaşma, gönüllü ihracat kısıtlaması olarak adlandırılır.


48. Soru

“Bir tarife dışı engeldir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında, ithalatçı ülke ihracatçı ülkeden belirli bir süre için ihracat miktarını sınırlamasını isteyebilir. İhracatçı ülke ihraç ettiği mal miktarını gönüllü olarak sınırlandırır. Çünkü aksi durumda daha ağır ticaret kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Taraflar arasındaki bu uzlaşma, gönüllü ihracat kısıtlaması olarak adlandırılır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Gönüllü ihracat kısıtlaması


1. Soru

IMF nedir? Ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

1944 yılında Bretton Woods adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.

2. Soru

IMF’nin diğer görevleri nelerdir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar

3. Soru

GATT 1947 nedir?

Cevap

Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. Soru

Gatt antlaşmasına taraf olan ülkeler hangileridir?

Cevap

O dönemki adlarıyla Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslovakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika gibi devletlerdir.

5. Soru

Gümrük birliği nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.

6. Soru

Serbest Ticaret Bölgesi nedir?

Cevap

Bir ekonomik uyum biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını sürdürür. Çin ve Hongkong ve Singapur gibi ülkelerin durumları böyledir.

7. Soru

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki özel rejimlere örnek veriniz.

Cevap

Bu çerçevede geliştirilen en kapsamlı rejim Genelleştirilmiş tercihler sistemidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek olmak üzere gelişmiş ülkeler tarafından 1970’li yılların başlarında uygulanmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkeler ilgili sistem çerçevesinde geliştirdikleri özel rejimi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerine düşük veya sıfır tarife uygulaması gibi çeşitli tek taraflı ticari faaliyetlerdir.

8. Soru

Küçük ülke makro ekonomide nasıl tanımlanır?

Cevap

Daha önce de belirtildiği gibi rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında da fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkilemeyecek kadar küçük bir yapıya sahip olmasıdır.

9. Soru

Bağıl tarife oranı nedir?

Cevap

Gatt 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri, Abd, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksik , Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.

10. Soru

Tarım ürünlerine bağlı ticaret tarifesi nasıldır?

Cevap

Tarım ürünleri ithalatına bağlı tarife oranları uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu durum uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalarının ticari ürünlere oranla daha açık olduğunun bir göstergesidir.

11. Soru

Özel ve lehte muamele uygulamalarından ne anlarız?

Cevap

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla geliştirilen düzenlemelerdir. İlgili düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarının 1947 antlaşmaları ile günümüzdeki DTÖ kuralları ile uyumlu hale getirilmeleri amaçlanmaktadır. Gelen düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarını da uyumlu hale getirip özel ve lehte muamele uygulamaları çerçevesinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu kuralları benimsemeleri daha cazip hale getirmek için daha uzun geçiş süreleri tanınmakta ve kuralların kapsamı geçici olarak daraltılabilmektedir.

12. Soru

Gönüllü İhracat Kısıtlaması nedir?

Cevap

Bu tarife dışı engellerden biridir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında hükümetler tarafından bir tür kısıtlamaya gidilebilir. Bu koruma tedbirlerine gönüllü ihracat kısıtlaması denir ve iç üretici ve iç pazarı koruma amaçlıdır.

13. Soru

DTÖ nedir? Ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

4 yılında Bretton Woods adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.

14. Soru

Kurumun diğer görevleri nelerdir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar.

15. Soru

Singapur Konuları nelerdir?

Cevap

Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır

17. Soru

Daha sonradan hangi devletler antlaşmadan çekilmiştir?

Cevap

Çin, Suriye ve Lübnan sonradan antlaşmadan çekilmişlerdir.

18. Soru

Menşe kuralları nedir?

Cevap

Bir ekonomik uyum biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını sürdürür. Çin ve Hongkong ve Singapur gibi ülkelerin durumları böyledir.

19. Soru

Gümrük birliği özel koşulları nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir

20. Soru

Doha kalkınma gündemi nedir?

Cevap

Doha’nın diğer görevleri nelerdir? Buna bakmalıdır. Örneğin; IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar. Bu isimdeki antlaşma ile 1947 yılında Uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin düzenlemelerin hukuki alt yapısı hazırlanmıştır. DTÖ kurulduktan sonra ise mal ticaretinde çok taraflı antlaşmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

21. Soru

Ticaret yolu değişmesi ne demektir?

Cevap

Artık günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri, Abd, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.

23. Soru

Viner analizi nedir?

Cevap

1986 yılında Volorem adlı konferansa katılan ülkeler dünya bankasının yanı sıra IMF ve ITO (Uluslararası ticaret örgütü) kurulmasına karar vermişlerdi. Bu konferansta dünya bankası ve IMF yapısı karara bağlanmış ancak ITO hakkında bir fikir birliği sağlanamamıştır. IMF amaç olarak uluslararası parasal iş birliğini güçlendirme amacıyla uluslararası ticaret ağının büyümesi ve ülkelerin yüksek istihdam ve reel gelir artışını hedeflemektedir.

24. Soru

Ticaret Saptırma ne demektir?

Cevap

IMF yukarıda belirtilenler haricinde döviz kurlarının istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz kuru kayıplarına başvurmalarını engelleme, uluslararası ödemeler sistemi oluşturma, ödemeler dengesi sistemindeki sorunları çözmek gibi pek çok konularda ülkelere yardımcı olarak finansal destek sağlar.

25. Soru

Pareto Optimumu kullanan ülkeler hangileridir?

Cevap

O dönemki adlarıyla Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslovakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika gibi devletlerdir.

26. Soru

Bela Balessa teoremi nedir?

Cevap

Bir tür ekonomik uyum hali ya da çabasıdır diyebiliriz. Gümrük birliğine üye olan ülkeler birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticari engelleri ve mesela kotaları kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda tek bir dış ticaret politikası uygulanması hedeflenen ülkelerde özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.

27. Soru

Ölçek ekonomi neye denir?

Cevap

Burada belirtildiği üzere, rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında da fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkilemeyecek kadar küçük bir yapıya sahip olmasıdır.

28. Soru

Güney Amerika ortak pazarı ve Nafta nedir?

Cevap

Gatt 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle ilgili müzakerelere bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı değildir. Uruguay ticaret turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat tarifelerinin yüzde kırk üçü bağlı tarife oranı iken Uruguay ticaret turu sonrasında bu olay yüzde 83 gibi sayılara kadar uzanmıştır. Günümüzde Avrupa birliği ülkeleri , ABD, Norveç, Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay gibi (Çin bir istisnadır) ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranlarına dönüştürmüşlerdir.

29. Soru

IMF nedir? 

Cevap

Uluslararası parasal iş birliğini güçlendirmeyi, uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli büyümesini teşvik etmeyi ve böylece yüksek istihdamı ve reel gelir artışını desteklemeyi, döviz kuru istikrarını sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz değer kayıplarına başvurmalarını engellemeyi, uluslararası ödemeler sistemi oluşturulmasına yardımcı olmayı, ödemeler dengesi dengesizliği sorunu yaşayan ülkelere finansal destek sağlamayı amaçlayan bir uluslararası kuruluştur.

30. Soru

“Uluslararası parasal iş birliğini güçlendirmeyi, uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli büyümesini teşvik etmeyi ve böylece yüksek istihdamı ve reel gelir artışını desteklemeyi, döviz kuru istikrarını
sağlayarak ülkelerin rekabetçi döviz değer kayıplarına başvurmalarını engellemeyi, uluslararası ödemeler sistemi oluşturulmasına yardımcı
olmayı, ödemeler dengesi dengesizliği sorunu yaşayan ülkelere finansal destek
sağlamayı amaçlayan bir uluslararası kuruluştur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

IMF

31. Soru

Dünya bankası nedir?

Cevap

 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği,
Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizması’ndan oluşan bir gruptur

32. Soru

“Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği,
Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizması’ndan oluşan bir gruptur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Dünya bankası

33. Soru

GATT 1947 nedir? 

Cevap

Anlaşma’ya taraf olan ülkeler, o dönemdeki adlarıyla, Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslavakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan,
Güney Rodezya, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Sonradan Çin, Suriye ve Lübnan Anlaşma’dan çekilmiştir

34. Soru

“Anlaşma’ya taraf olan ülkeler, o dönemdeki adlarıyla, Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma, Kanada, Seylan, Şili, Çin, Küba, Çekoslavakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakistan,
Güney Rodezya, Suriye, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Sonradan Çin, Suriye ve Lübnan Anlaşma’dan çekilmiştir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

GATT 1947

35. Soru

Gümrük birliği nedir?

Cevap

Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Gümrük birliğine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar; gümrük birliği dışındaki ülkelere de ortak gümrük tarifesi uygularlar ve tek bir dış ticaret politikası yürütürler.

36. Soru

“Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Gümrük birliğine üye olan ülkeler dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini kaldırırlar; gümrük birliği dışındaki ülkelere de ortak gümrük tarifesi uygularlar ve tek bir dış ticaret politikası yürütürler.” Tanı hangi başlığa aittir?

Cevap

Gümrük birliği

37. Soru

Serbest ticaret bölgesi nedir?

Cevap

Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler
dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeri tüm ticaret engellerini
kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını uygulamayı sürdürür

38. Soru

“Bir ekonomik entegrasyon biçimidir. Serbest ticaret bölgesine üye olan ülkeler
dış ticarette birbirlerine uyguladıkları tarife ve benzeritüm ticaret engellerini
kaldırırlar. Serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı her serbest ticaret bölgesi üyesi ülke kendi ulusal gümrük tarifesini ve ticaret politikasını uygulamayı sürdürür” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Serbest ticaret bölgesi

39. Soru

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geliştirilen özel rejimler’in açıklaması nedir?

Cevap

Bu çerçevede geliştirilen en kapsamlı rejim, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP-Generalized System of Preferences)’dir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından 1970’li yılların başlarında uygulanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkeler ilgili sistem çerçevesinde geliştirdikleri özel rejimlerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerine düşük veya sıfır tarife uygulaması gibi çeşitli, tek taraflı ticari tavizler tanımıştır.

40. Soru

Küçük ülke’nin tanımı nedir? 

Cevap

Tıpkı tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkileyemeyecek kadar küçük bir paya sahip olmasıdır.

41. Soru

“Tıpkı tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma gibi dünya piyasasında fiyat kabullenici durumda olan ülkedir. Diğer bir ifadeyle küçük ülke, dünya piyasasında malın dünya fiyatını etkileme gücüne sahip olmayan ülkedir. Bunun nedeni, küçük ülkenin ilgili malın ticaretinde dünya ticaret hacmini etkileyemeyecek kadar küçük bir paya sahip olmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Küçük ülke

42. Soru

Otarşi nedir? 

Cevap

Uluslararası ticaretin olmadığı, dışa kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomiyi
tanımlamaktadır.

43. Soru

“Uluslararası ticaretin olmadığı, dışa kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomiyi
tanımlamaktadır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Otarşi

44. Soru

Bağlı tarife oranı nedir? 

Cevap

GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle
ilgili müzakereler bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak
uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı
değildir. Uruguay Ticaret Turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat
tarifelerinin % 43’ü bağlı tarife oranı iken Uruguay Ticaret Turu sonrasında bu
oran % 83’e yükselmiştir. Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Norveç,
Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranına dönüştürmüştür (WTO, 2007). Tarım ürünleri ithalatında bağlı tarife oranı uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu
durum, uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalara sanayi
ürünlerine oranla daha açık olduğunu göstermektedir.

45. Soru

“GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kapsamındaki ticaret turlarında tarifelerle
ilgili müzakereler bağlı tarife oranları üzerinden yürütülmektedir. Ancak
uluslararası ticarette uygulanan tarife oranlarının tümü bağlı tarife oranı
değildir. Uruguay Ticaret Turu öncesinde sanayi ürünlerine uygulanan ithalat
tarifelerinin % 43’ü bağlı tarife oranı iken Uruguay Ticaret Turu sonrasında bu
oran % 83’e yükselmiştir. Günümüzde Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Norveç,
Japonya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler ve Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uruguay ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler ithalat tarifelerinin tümünü bağlı tarife oranına dönüştürmüştür (WTO, 2007). Tarım ürünleri ithalatında bağlı tarife oranı uygulaması ise sanayi ürünleri ithalatına kıyasla daha düşüktür. Bu
durum, uluslararası tarım ürünleri ticaretinin korumacı uygulamalara sanayi
ürünlerine oranla daha açık olduğunu göstermektedir.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Bağıl tarife oranı

46. Soru

Özel ve lehte muamele uygulamalarnı açıklayınız 

Cevap

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla geliştirilen düzenlemelerdir. İlgili düzenlemelerle ülkelerin dış ticaret politikalarını GATT 1947 ve günümüzde DTÖ kuralları ile uyumlu hâle getirmeleri kolaylaştırılmaktadır. Özel ve lehte muamele uygulamaları çerçevesinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere DTÖ kurallarını benimsemeleri için daha uzun geçiş süreleri tanınmakta veya kuralların kapsamı geçici olarak daraltılmaktadır.

47. Soru

Gönüllü ihracat kısıtlaması nedir? 

Cevap

Bir tarife dışı engeldir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında, ithalatçı ülke ihracatçı ülkeden belirli bir süre için ihracat miktarını sınırlamasını isteyebilir. İhracatçı ülke ihraç ettiği mal miktarını gönüllü olarak sınırlandırır. Çünkü aksi durumda daha ağır ticaret kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Taraflar arasındaki bu uzlaşma, gönüllü ihracat kısıtlaması olarak adlandırılır.

48. Soru

“Bir tarife dışı engeldir. Bir malın ithalatı, ithalatçı ülkenin yerli sanayisini tehdit etmeye başladığında, ithalatçı ülke ihracatçı ülkeden belirli bir süre için ihracat miktarını sınırlamasını isteyebilir. İhracatçı ülke ihraç ettiği mal miktarını gönüllü olarak sınırlandırır. Çünkü aksi durumda daha ağır ticaret kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Taraflar arasındaki bu uzlaşma, gönüllü ihracat kısıtlaması olarak adlandırılır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Gönüllü ihracat kısıtlaması

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!