Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uyap Bilgi Sistemleri (Portallar)

1. Soru

Vatandaş Bilgi Sistemi nedir? UYAP Vatandaş Portalına hangi kanallardan bağlanılabilmektedir?

Cevap

UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar İnternet üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler. Vatandaşlar; https://vatandas.uyap.gov.tr/index.html adresinden; e-İmza ya da mobil imzası olmayan vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sadece e-Devlet şifresini kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.


2. Soru

UYAP Kurumsal Bilgi Sistem nedir? Açıklayınız.

Cevap

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemelerile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir. UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarını ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engellemeyi amaçlamaktadır.


3. Soru

E-eğitim portalında kullanıcılara ilişkin hangi bilgilere erişilebilmektedir?

Cevap

Kullanıcının e-Eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar, derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler.


4. Soru

E-satış portalı cebri icra satış işlemlerine ne gibi kolaylıklar getirmiştir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı hâline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Satış ilanları satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecek olup bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile tarafların menfaatine işlem yapılmış olacaktır.


5. Soru

UYAP Vatandaş Portalı ile vatandaşlar hangi bilgilere erişebilmektedir?

Cevap

Vatandaşlar; tüm dosyalarını sorgulayabilir, hukuk davaları açabilir, evrak doğrulama yapabilir, duruşmaları takip edebilir, telefon no ve görülmekte olan dava dosyalarının safahatlarını sorgulayabilirler.


6. Soru

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile hangi işlemlerin yapılması gerekir?

Cevap

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

• Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr web adresinden girilerek başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.

• Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır. • Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.

• Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.

• Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.


7. Soru

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden kaç şekilde faydalanabilir? Açıklayınız.

Cevap

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler.

1. UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir. Bu işlem için sorgulama yapılacak dosyanın numarasının ve ilgili avukatın T.C. Kimlik numarasının kullanılması gerekmektedir. Sistem avukat sorgulamalarında avukatın kişisel olarak taraf olduğu dosyaların değil, vekil olduğu dosyaların bilgilerini döndürür.

2. UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyada herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.


8. Soru

UYAP Mevzuat Bilgi Bankasının getirdiği avantajlar nelerdir?

Cevap

Bilgi Bankası’nda olduğu gibi güncellenen bu UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, Bilgi Bankası’ndan farklı olarak lokal bilgisayarlara indirilebilmekte ve bağımsız çalışabilmektedir. Programın bu özelliği sayesinde mevzuata, içtihatlara ve diğer bilgilere ulaşmada zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır. Böylece dosyaların mevzuata ya da içtihatlara ulaşılamaması nedeniyle bozulması ve bu nedenle davaların uzaması bir nebze de olsa engellenmiştir. Hâkim ve savcılar ile diğer yargı personeli bu bilgilere ulaşmak için harcayacakları zamanı ve eforlarını başka işlere ayırarak zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlamaktadırlar. Diğer yandan mevzuatın ve içtihatların hâkim ve savcılara ve ilgili diğer adli personele ulaştırılması için basılan bültenlere, dergilere ve sair yayınlara gerek kalmamış; bu işlere ayrılan para, zaman ve emekten tasarruf sağlanmıştır.


9. Soru

UYAP Bilirkişi Portalı ile hangi işlemler yapılabilir?

Cevap

• Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilir,

• Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilir,

• Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilir ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilir,

• Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilir,

• Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilir,

• Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmaz,

• Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilir,

• Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaktadır.


10. Soru

UYAP Uzaktan Eğitim uygulamalarında kullanılan Eğitim Yönetim Sistemine kullanıcılar nasıl giriş yapabilmektedir?

Cevap

Kullanıcılar Eğitim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfasından, ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi yazmadan erişebildikleri gibi http://UYAPegitim.adalet.gov.tr/ portal/-index.asp adresini kullanarak İnternet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi yazarak da erişebilmekte, bu erişim sonucunda kendilerine tahsis edilen “e-Eğitim portalına” girebilmektedirler.


11. Soru

UYAP Vatandaş Portalındaki dava dosyası safahat bilgileri hangi konuları içermektedir?

Cevap

Vatandaşlar İnternet aracılığıyla T.C kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red, mahkûmiyet veya beraat olup olmadığını ve dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediği gibi belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.


12. Soru

E-Satış Portalı nedir?

Cevap

6352 Sayılı Kanun ile 05/01/2013 tarihinden itibaren ihalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesi hüküm altına alınması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ihalelerin elektronik ortamda yayınlanıp, elektronik ortamda teminat yatırılıp teklif verilebilmesi amacıyla kurulan sistemdir. 


13. Soru

E-satış Portalının getirdiği kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Bu portal ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye’de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması sağlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişiler “esatis.uyap.gov.tr” adresi üzerinden icra daireleri ve satış memurluklarınca satışa çıkartılan tüm ilanlar görüntülenebilmekte ve kullanıcı kaydı oluşturmak suretiyle teminat yatırıp teklif verebilmektedir. Aynı şekilde yatırılan teminatlar ilgililer tarafından elektronik ortamda geri alınabilmektedir.


14. Soru

UYAP Mevzuat Bilgi Bankası nedir?

Cevap

Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.


15. Soru

UYAP Sms Bilgi Sistemi nedir?

Cevap

Dava bilgileri de dâhil olmak üzere UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesidir. SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir. 


16. Soru

UYAP Sms basit paketine abone olan kullanıcılara hangi durumlarda otomatik bilgi mesajı gönderilir?

Cevap

Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilecektir:

• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde

• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde

• Dosyada Karar Verildiğinde

• Dosyada Verilen Karar Değiştiğinde

• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde

• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında

• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında


17. Soru

UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında hangi eğitimler yapılmıştır?

Cevap

UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında; İdari Yargı, DYS, Hukuk Mah., CBS, İcra Daireleri, Ceza Mah., Portal, Ceza İnfaz Kurumu, İdari İşler, Komisyon, Denetimli Serbestlik,Adli Tıp, e-İmza,Avukat Portal, Vatandaş Portal, Hâkim Rolüne Özel Hukuk Mah., Başsavcı, Savcı Rolüne Özel Savcılık, Başkan, Üye Rolüne Özel Ceza Mah., Başkan, Üye Rolüne Özel İdari Yargı, Sahil Güvenlik, Jandarma, UYAP Entegrasyon, Filezilla, UYAP İstatistik, Kurum Portal, Westlaw, Farkındalık ve Renklerin Anlamı ve İnsan Üzerindeki Etkileri, Bütçe Ödenek Talebi Eğitimleri, Mal Beyanı Formu Doldurma Eğitimleri (Sanal Sınıf 2015), Taşra Web Şablon Eğitimi (Sanal Sınıf 2015), Stresle Başa Çıkma: Bedensel Teknikler Eğitimler yapılmıştır


18. Soru

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi ile kurumlar hangi işlemleri yapabilmektedir?

Cevap

Kurumlar; kuruma ait dosya sorguları, dosyaya ilişkin istatistiki veriler, hazırlanmış raporlar, dosya takip, safahat işlemleri, duruşma takip işlemlerini yapabilirler.


19. Soru

E-satış portalında bulunan butonlar nelerdir ve hangi işlevleri yerine getirmektedir? Açıklayınız.

Cevap

e-Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır .

Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.

Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.

İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.

Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.


20. Soru

UYAP Uzaktan eğitim içeriklerinin üretilmesinin nedeni nedir?

Cevap

UYAP eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.


1. Soru

Vatandaş Bilgi Sistemi nedir? UYAP Vatandaş Portalına hangi kanallardan bağlanılabilmektedir?

Cevap

UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar İnternet üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler. Vatandaşlar; https://vatandas.uyap.gov.tr/index.html adresinden; e-İmza ya da mobil imzası olmayan vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sadece e-Devlet şifresini kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.

2. Soru

UYAP Kurumsal Bilgi Sistem nedir? Açıklayınız.

Cevap

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemelerile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir. UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarını ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

3. Soru

E-eğitim portalında kullanıcılara ilişkin hangi bilgilere erişilebilmektedir?

Cevap

Kullanıcının e-Eğitim portalında eğitim isimleri, başlangıç ve bitiş tarihleri, kullanıcının tamamladığı dersler, henüz devam eden dersler, alacağı dersler, sınavlar, derslerde kaldığı süre, derslerdeki durumu yer alacak, sayısal olan bilgiler grafiksel veya yüzde olarak gösterilebilmektedir. Kullanıcılar, kendilerine ait almış oldukları eğitimlerle ilgili detaylı durum bilgisi, giriş sayısı, süresi gibi bilgileri görebilmektedirler.

4. Soru

E-satış portalı cebri icra satış işlemlerine ne gibi kolaylıklar getirmiştir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı hâline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Satış ilanları satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecek olup bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile tarafların menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

5. Soru

UYAP Vatandaş Portalı ile vatandaşlar hangi bilgilere erişebilmektedir?

Cevap

Vatandaşlar; tüm dosyalarını sorgulayabilir, hukuk davaları açabilir, evrak doğrulama yapabilir, duruşmaları takip edebilir, telefon no ve görülmekte olan dava dosyalarının safahatlarını sorgulayabilirler.

6. Soru

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile hangi işlemlerin yapılması gerekir?

Cevap

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

• Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr web adresinden girilerek başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.

• Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır. • Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.

• Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.

• Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.

7. Soru

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden kaç şekilde faydalanabilir? Açıklayınız.

Cevap

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler.

1. UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir. Bu işlem için sorgulama yapılacak dosyanın numarasının ve ilgili avukatın T.C. Kimlik numarasının kullanılması gerekmektedir. Sistem avukat sorgulamalarında avukatın kişisel olarak taraf olduğu dosyaların değil, vekil olduğu dosyaların bilgilerini döndürür.

2. UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyada herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

8. Soru

UYAP Mevzuat Bilgi Bankasının getirdiği avantajlar nelerdir?

Cevap

Bilgi Bankası’nda olduğu gibi güncellenen bu UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, Bilgi Bankası’ndan farklı olarak lokal bilgisayarlara indirilebilmekte ve bağımsız çalışabilmektedir. Programın bu özelliği sayesinde mevzuata, içtihatlara ve diğer bilgilere ulaşmada zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmıştır. Böylece dosyaların mevzuata ya da içtihatlara ulaşılamaması nedeniyle bozulması ve bu nedenle davaların uzaması bir nebze de olsa engellenmiştir. Hâkim ve savcılar ile diğer yargı personeli bu bilgilere ulaşmak için harcayacakları zamanı ve eforlarını başka işlere ayırarak zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlamaktadırlar. Diğer yandan mevzuatın ve içtihatların hâkim ve savcılara ve ilgili diğer adli personele ulaştırılması için basılan bültenlere, dergilere ve sair yayınlara gerek kalmamış; bu işlere ayrılan para, zaman ve emekten tasarruf sağlanmıştır.

9. Soru

UYAP Bilirkişi Portalı ile hangi işlemler yapılabilir?

Cevap

• Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilir,

• Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilir,

• Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilir ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilir,

• Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilir,

• Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilir,

• Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmaz,

• Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilir,

• Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaktadır.

10. Soru

UYAP Uzaktan Eğitim uygulamalarında kullanılan Eğitim Yönetim Sistemine kullanıcılar nasıl giriş yapabilmektedir?

Cevap

Kullanıcılar Eğitim Yönetim Sistemine, UYAP Portal sayfasından, ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi yazmadan erişebildikleri gibi http://UYAPegitim.adalet.gov.tr/ portal/-index.asp adresini kullanarak İnternet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi yazarak da erişebilmekte, bu erişim sonucunda kendilerine tahsis edilen “e-Eğitim portalına” girebilmektedirler.

11. Soru

UYAP Vatandaş Portalındaki dava dosyası safahat bilgileri hangi konuları içermektedir?

Cevap

Vatandaşlar İnternet aracılığıyla T.C kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red, mahkûmiyet veya beraat olup olmadığını ve dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediği gibi belli başlı safahat bilgilerini görebilmektedirler.

12. Soru

E-Satış Portalı nedir?

Cevap

6352 Sayılı Kanun ile 05/01/2013 tarihinden itibaren ihalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesi hüküm altına alınması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ihalelerin elektronik ortamda yayınlanıp, elektronik ortamda teminat yatırılıp teklif verilebilmesi amacıyla kurulan sistemdir. 

13. Soru

E-satış Portalının getirdiği kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Bu portal ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye’de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması sağlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişiler “esatis.uyap.gov.tr” adresi üzerinden icra daireleri ve satış memurluklarınca satışa çıkartılan tüm ilanlar görüntülenebilmekte ve kullanıcı kaydı oluşturmak suretiyle teminat yatırıp teklif verebilmektedir. Aynı şekilde yatırılan teminatlar ilgililer tarafından elektronik ortamda geri alınabilmektedir.

14. Soru

UYAP Mevzuat Bilgi Bankası nedir?

Cevap

Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.

15. Soru

UYAP Sms Bilgi Sistemi nedir?

Cevap

Dava bilgileri de dâhil olmak üzere UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesidir. SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir. 

16. Soru

UYAP Sms basit paketine abone olan kullanıcılara hangi durumlarda otomatik bilgi mesajı gönderilir?

Cevap

Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilecektir:

• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde

• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde

• Dosyada Karar Verildiğinde

• Dosyada Verilen Karar Değiştiğinde

• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde

• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında

• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında

17. Soru

UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında hangi eğitimler yapılmıştır?

Cevap

UYAP Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında; İdari Yargı, DYS, Hukuk Mah., CBS, İcra Daireleri, Ceza Mah., Portal, Ceza İnfaz Kurumu, İdari İşler, Komisyon, Denetimli Serbestlik,Adli Tıp, e-İmza,Avukat Portal, Vatandaş Portal, Hâkim Rolüne Özel Hukuk Mah., Başsavcı, Savcı Rolüne Özel Savcılık, Başkan, Üye Rolüne Özel Ceza Mah., Başkan, Üye Rolüne Özel İdari Yargı, Sahil Güvenlik, Jandarma, UYAP Entegrasyon, Filezilla, UYAP İstatistik, Kurum Portal, Westlaw, Farkındalık ve Renklerin Anlamı ve İnsan Üzerindeki Etkileri, Bütçe Ödenek Talebi Eğitimleri, Mal Beyanı Formu Doldurma Eğitimleri (Sanal Sınıf 2015), Taşra Web Şablon Eğitimi (Sanal Sınıf 2015), Stresle Başa Çıkma: Bedensel Teknikler Eğitimler yapılmıştır

18. Soru

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi ile kurumlar hangi işlemleri yapabilmektedir?

Cevap

Kurumlar; kuruma ait dosya sorguları, dosyaya ilişkin istatistiki veriler, hazırlanmış raporlar, dosya takip, safahat işlemleri, duruşma takip işlemlerini yapabilirler.

19. Soru

E-satış portalında bulunan butonlar nelerdir ve hangi işlevleri yerine getirmektedir? Açıklayınız.

Cevap

e-Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır .

Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.

Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.

İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.

Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.

20. Soru

UYAP Uzaktan eğitim içeriklerinin üretilmesinin nedeni nedir?

Cevap

UYAP eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!