Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 5. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 5. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uyap Bilgi Sistemleri (Portallar)

Vatandaş Bilgi Sistemi

UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar İnternet üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler.

Faydaları

Vatandaşlar,

 • Tüm dosyalarını sorgulayabilir.
 • Hukuk davaları açabilir.
 • Evrak doğrulama yapabilir.
 • Duruşmaları takip edebilir.
 • Telefon no sorgulayabilir.
 • Safahat sorgulayabilir.

Kullanımı ve Kapsamı

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Temel dosya bilgileri,
 • Dosyanın tarafları,
 • Hangi aşamada olduğu,
 • Duruşma günleri,
 • İcraya konu miktar

Dava Takibi

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr web adresinden girilerek başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.
 • Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
 • Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.
 • Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.
 • Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.

Avukat Bilgi Sistemi

Avukat Bilgi Sistemi’nin Faydaları

 • Avukat Portal Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar vekâleti bulunan dava dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmakta, duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilmekte ve dosyalarını bir bütün hâlinde takip edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak avukatların, dosyalarının takibi ve bilgi toplamak için sık sık adliyelere gitme, özel program kullanma gibi ihtiyaçları kalmadığından, bunlar için harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaları mümkün olmaktadır.
 • Diğer yandan, avukatların dosyalarıyla ilgili işlem ve incelemelerini sistem üzerinden yapmaları sonucunda; yargı çalışanları, harcadıkları emek ve zamandan tasarruf sağlamakta, bu işler için harcadıkları emek ve mesailerini asıl işlerine ayırabilmekte, adliyelerdeki kalabalık bir nebze de olsa azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Avukat Portalı, dosyalarla ilgili olarak UYAP Bilişim Sisteminde yapılan ve kaydedilen işlemlerle ilgili bilgilere avukatların anında erişimini sağladığından şeffaflık ve denetim işlevi de görmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemi

Avukatlar ve vatandaşlar sistemden aşağıdaki şekilde yararlanabilmekteler:

 • UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına SMS yolu ile iletilmektedir.
 • Sistem İlk Bilgilendirme SMS’i ile avukat ve vatandaşlara vekili ya da tarafı oldukları davayla ilgili ilk işlem hakkında somut bilgiler veren mesajlar göndermektedir.
 • Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) dosyalarında yeni bir işlem yapıldığında bu işlem hakkındaki SMS’nin kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler.
 • Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmekteler.
 • Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları dava ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Kapsamı

Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, tebligat niteliğinde değildir. Ancak 5271 Sayılı CMK’nın 43. Maddesinde tanıkların her türlü araçla çağrılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda hüküm ifade edecektir. Ancak aynı madde gereğince çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar SMS ile bildirimlerde uygulanmaz.

Sistemin Faydaları

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Bir yönüyle e-Devlet’ten (Elektronik Devlet) mDevlet’e (Mobil Devlet) geçiştir.
 • Vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-Devlet’ten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren devlete geçişin bir aşamasıdır.
 • Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır.
 • Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.
 • UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.
 • Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
 • Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hâle gelecektir.
 • Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.
 • Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.
 • Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.
 • Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.
 • Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama giderleri düşürülecektir.
 • Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
 • Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.
 • İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.

Sisteme Abone Olma

SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan kişi SMS Bilgi Sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler.

 1. UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir.
 2. UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

SMS Bilgi Sistemine Nasıl Abone Olunur?

Cep telefonundan abone olmak için Avukat TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060 a gönderilerek vekil olunan tüm dosyalara abone olunur.

Abonelik Nasıl İptal Edilir?

Eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır.

Sistemin Kullanılması ve İçerikleri

UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir. Bunlar;

 • Sorgu SMS: Tarafın UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak anlık sorgulama yapabilmesi,
 • Bilgi SMS: Kayıtlı abone olan tarafın cep telefonuna dosyası ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi,
 • Avukat SMS: Avukatın vekili olduğu dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS’ten faydalanabilmesi,
 • UYAP SMS: UYAP ekranından dosya taraflarına SMS gönderimi için kullanılır. Bu sayede kullanıcıların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi sağlanır.

Kurumsal Bilgi Sistemi

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

Kurumlar,

 • Kuruma Ait Dosya Sorguları
 • Dosyaya İlişkin İstatistiki Veriler
 • Hazırlanmış Raporlar
 • Dosya Takip
 • Safahat İşlemleri
 • Duruşma Takip işlemlerini yapabilirler.

Kurumsal Web Servis

Kurumsal web servisin açılma amacı; kurumların/şirketlerin UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemindeki sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama gibi işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır.

Abonelik

Kamu Kurumları için;

 • Kurumun tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli bir dilekçe.
 • Sözleşme (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.) (Sözleşme örneği için tıklayınız.)
 • İmza sirküsü veya beyannamesi

Özel Şirketler için;

 • Şirketin tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli dilekçe
 • İmza sirküleri
 • Kuruluş Gazetesi (Varsa ünvan değişikliği gazetesi)
 • Faaliyet Belgesi
 • Sözleşme örneği (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.

Bilirkişi Bilgi Sistemi

Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bilirkişi Portal ile Neler Yapılabilir?

 • Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilmekte,
 • Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilmekte,
 • Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilmekte ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilmekte,
 • Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilmekte,
 • Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilmekte,
 • Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmamakta,
 • Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilmekte,
 • Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaktadır.

e-Satış Portalı

Bu proje ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye’de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması sağlanmıştır.

Kullanımı

İmzasız girişte T.C. kimlik numarasını ve ekrandaki resim doğrulamayı yazarak, e-İmzalı girişte ise elektronik imza şifresi girilerek sisteme giriş yapılabilmektedir.

 • e-Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır.
 • Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.
 • Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.
 • İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.
 • Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.

UYAP Mevzuat Bilgi Bankası

Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.

Uzaktan Eğitim

UYAP eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.

Uzaktan Eğitim İçeriklerinin Özellikleri

Uzaktan eğitim kapsamında verilen eğitimlerde;

 • Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler.
 • İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır.
 • Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi uygulama da yapabilmektedirler. Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta; uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır.
 • Eğitimler 2015 yılında yapılmaya başlanan Sanal Sınıf Uygulaması üzerinde canlı, görüntülü, sesli ve etkileşimli olarak yapılabilmektedir.
 • Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulaşılabilmektedirler.
 • Anlatım bölümünde geçen metinler, bölümbölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde tekrar eklenebilmektedir.

Vatandaş Bilgi Sistemi

UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşlar İnternet üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler.

Faydaları

Vatandaşlar,

 • Tüm dosyalarını sorgulayabilir.
 • Hukuk davaları açabilir.
 • Evrak doğrulama yapabilir.
 • Duruşmaları takip edebilir.
 • Telefon no sorgulayabilir.
 • Safahat sorgulayabilir.

Kullanımı ve Kapsamı

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Temel dosya bilgileri,
 • Dosyanın tarafları,
 • Hangi aşamada olduğu,
 • Duruşma günleri,
 • İcraya konu miktar

Dava Takibi

UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Vatandaş bilgi sistemine http://vatandas.UYAP.gov.tr web adresinden girilerek başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.
 • Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
 • Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.
 • Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.
 • Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.

Avukat Bilgi Sistemi

Avukat Bilgi Sistemi’nin Faydaları

 • Avukat Portal Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar vekâleti bulunan dava dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmakta, duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilmekte ve dosyalarını bir bütün hâlinde takip edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak avukatların, dosyalarının takibi ve bilgi toplamak için sık sık adliyelere gitme, özel program kullanma gibi ihtiyaçları kalmadığından, bunlar için harcadıkları emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaları mümkün olmaktadır.
 • Diğer yandan, avukatların dosyalarıyla ilgili işlem ve incelemelerini sistem üzerinden yapmaları sonucunda; yargı çalışanları, harcadıkları emek ve zamandan tasarruf sağlamakta, bu işler için harcadıkları emek ve mesailerini asıl işlerine ayırabilmekte, adliyelerdeki kalabalık bir nebze de olsa azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Avukat Portalı, dosyalarla ilgili olarak UYAP Bilişim Sisteminde yapılan ve kaydedilen işlemlerle ilgili bilgilere avukatların anında erişimini sağladığından şeffaflık ve denetim işlevi de görmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemi

Avukatlar ve vatandaşlar sistemden aşağıdaki şekilde yararlanabilmekteler:

 • UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına SMS yolu ile iletilmektedir.
 • Sistem İlk Bilgilendirme SMS’i ile avukat ve vatandaşlara vekili ya da tarafı oldukları davayla ilgili ilk işlem hakkında somut bilgiler veren mesajlar göndermektedir.
 • Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) dosyalarında yeni bir işlem yapıldığında bu işlem hakkındaki SMS’nin kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler.
 • Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmekteler.
 • Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları dava ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Kapsamı

Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, tebligat niteliğinde değildir. Ancak 5271 Sayılı CMK’nın 43. Maddesinde tanıkların her türlü araçla çağrılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda hüküm ifade edecektir. Ancak aynı madde gereğince çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar SMS ile bildirimlerde uygulanmaz.

Sistemin Faydaları

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Bir yönüyle e-Devlet’ten (Elektronik Devlet) mDevlet’e (Mobil Devlet) geçiştir.
 • Vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-Devlet’ten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren devlete geçişin bir aşamasıdır.
 • Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır.
 • Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.
 • UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.
 • Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
 • Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hâle gelecektir.
 • Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.
 • Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.
 • Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.
 • Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.
 • Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama giderleri düşürülecektir.
 • Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
 • Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.
 • İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.

Sisteme Abone Olma

SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan kişi SMS Bilgi Sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler.

 1. UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir.
 2. UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

SMS Bilgi Sistemine Nasıl Abone Olunur?

Cep telefonundan abone olmak için Avukat TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060 a gönderilerek vekil olunan tüm dosyalara abone olunur.

Abonelik Nasıl İptal Edilir?

Eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır.

Sistemin Kullanılması ve İçerikleri

UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir. Bunlar;

 • Sorgu SMS: Tarafın UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak anlık sorgulama yapabilmesi,
 • Bilgi SMS: Kayıtlı abone olan tarafın cep telefonuna dosyası ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi,
 • Avukat SMS: Avukatın vekili olduğu dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS’ten faydalanabilmesi,
 • UYAP SMS: UYAP ekranından dosya taraflarına SMS gönderimi için kullanılır. Bu sayede kullanıcıların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi sağlanır.

Kurumsal Bilgi Sistemi

UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını İnternet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

Kurumlar,

 • Kuruma Ait Dosya Sorguları
 • Dosyaya İlişkin İstatistiki Veriler
 • Hazırlanmış Raporlar
 • Dosya Takip
 • Safahat İşlemleri
 • Duruşma Takip işlemlerini yapabilirler.

Kurumsal Web Servis

Kurumsal web servisin açılma amacı; kurumların/şirketlerin UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemindeki sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama gibi işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır.

Abonelik

Kamu Kurumları için;

 • Kurumun tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli bir dilekçe.
 • Sözleşme (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.) (Sözleşme örneği için tıklayınız.)
 • İmza sirküsü veya beyannamesi

Özel Şirketler için;

 • Şirketin tarafı olduğu davaları takip edebilmek için isim, soy isim ve T.C. kimlik numaraları belirtilen kişilere UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi giriş yetkisi verilmesi talepli dilekçe
 • İmza sirküleri
 • Kuruluş Gazetesi (Varsa ünvan değişikliği gazetesi)
 • Faaliyet Belgesi
 • Sözleşme örneği (Her sayfası paraflı, son sayfası kaşeli ve imzalı iki suret gönderilecektir.

Bilirkişi Bilgi Sistemi

Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bilirkişi Portal ile Neler Yapılabilir?

 • Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları on-line olarak teslim alıp inceleyebilmekte,
 • Rapor ve Ek Raporlarını kısa zaman içerisinde mahkemeye sistem üzerinden sunabilmekte,
 • Birden fazla bilirkişi seçilen dosyalarda, bilirkişiler birbirlerine Ön Rapor gönderebilmekte ve sistem üzerinden iletişim sağlayabilmekte,
 • Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilmekte,
 • Portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini görebilmekte,
 • Bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat gönderilmesine gerek kalmamakta,
 • Bilirkişilik kurumu ile ilgili istatistiki bilgilerde daha hızlı ve doğru sonuç alınabilmekte,
 • Bilirkişilerin dosya teslimi ve rapor sunumu için adliyeye gitmesine gerek kalmadığından, bunlar için harcanan emek, zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf sağlamaktadır.

e-Satış Portalı

Bu proje ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye’de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması sağlanmıştır.

Kullanımı

İmzasız girişte T.C. kimlik numarasını ve ekrandaki resim doğrulamayı yazarak, e-İmzalı girişte ise elektronik imza şifresi girilerek sisteme giriş yapılabilmektedir.

 • e-Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır.
 • Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.
 • Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.
 • İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.
 • Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.

UYAP Mevzuat Bilgi Bankası

Proje çerçevesinde geliştirilen UYAP Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek UYAP Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel hâliyle ve yine hukuksal makaleler, hukuk sözlüğü, sık kullanılan mevzuat gibi hukukçuların günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgiler hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara sunulmuştur.

Uzaktan Eğitim

UYAP eğitimlerinin, personel hareketleri, yaygınlaştırma çalışmaları, yazılımda yapılan güncellemeler ve kullanıcıların bilgilerini yenilemek istemeleri gibi nedenlerle süreklilik arz etmesi karşısında kullanıcıların eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekâna bağlı kalınmaksızın sürekli olarak karşılanması ve eğitim faaliyetleri nedeniyle yapılan harcamaların önüne geçilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak uzaktan eğitim içerikleri üretilmiştir.

Uzaktan Eğitim İçeriklerinin Özellikleri

Uzaktan eğitim kapsamında verilen eğitimlerde;

 • Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler.
 • İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır.
 • Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi uygulama da yapabilmektedirler. Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta; uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır.
 • Eğitimler 2015 yılında yapılmaya başlanan Sanal Sınıf Uygulaması üzerinde canlı, görüntülü, sesli ve etkileşimli olarak yapılabilmektedir.
 • Kullanıcılar istediğinde eğitim içinde anahtar kelime taraması yapabilmekte, aranan kelimelerin geçtiği başlıklar ve sahneler listelenerek, bu liste üzerinden ilgili sahnelere ulaşılabilmektedirler.
 • Anlatım bölümünde geçen metinler, bölümbölüm veya tamamıyla yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir. Uygulama bölümlerinde, kullanıcıların isteğine göre yardımcı efektler (ses, not, işaret gibi yönlendirmeler) gizlenebilmekte ve istendiğinde tekrar eklenebilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!