Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uyap Editör, Sanal Tartışma, İnternet, Extranet Ve İntranet

1. Soru

UYAP EDİTÖR nedir?

Cevap

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime İşlemci (UYAP Editör) programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak ola­rak kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. Editör, UYAP kapsamında bulunan tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden ta­nımlanan belge, yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da doküma­nın hazırlanmasına imkân vermektedir. Ayrıca editör programının bir diğer özelliği de UYAP uygulamalarından bağımsız bir şekilde lokal bir bilgisayarda da çalışabiliyor ol­masıdır. UYAP Editörü sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

Örneğin; 50 sanıklı bir davada kâtip, gerekçeli kararı hazırlarken karar başlığına, sa­nıkların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda değildir. Sistem bunları otomatik olarak veri tabanından çekip gerekçeli karar başlığına yazmaktadır.

UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili ya­zabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP kullanıcılarının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özellik­lerine sahiptir. Diğer yandan elektronik imza altyapısına uygun olarak geliştirilen UYAP Editör, java ile geliştirildiği için tüm işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir değişiklik yapmadan sorunsuz olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve lisansı Bakanlığa ait olan UYAP Editör Programı sayesinde lisans vb. bazı harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.


2. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Yeni (Ctrl+N) butonu ne işe yarar?

Cevap

Belge adında yeni .udf uygulaması açar. Standart araç çubuğunda vardır.


3. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Aç (Ctrl+O) butonu ne işe yarar?

Cevap

Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi sabitdiskten veya disketten açabiliriz. Standart araç çubuğunda vardır.


4. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Yedekleri Aç (Ctrl+Shitf+Y) butonu ne işe yarar?

Cevap

UYAP editörün sağladığı yedekleri açar. UYAP Yerel Disk(C)-Döküman and Setttings-absicilno-.uki-yedekler de tüm belgelerin yedek­lerini tutmaktadır.


5. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Yazı Kes (Ctrl+X) butonu ne işe yarar?

Cevap

Metin grubunu veya resmi başka bir yere taşımak için kullanılır.


6. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Tekrarla (Ctrl+Y) butonu ne işe yarar?

Cevap

Yapılan bir işlemi geri aldıktan sonra tekrar ileri almak için kullanılır.


7. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Sayfa Numarası (Alt+Shift+N) butonu ne işe yarar?

Cevap

Belgeye sayfa numarası ekler.


8. Soru

UYAP Editörü-Word Ekle Menüsünde Sayfa Kesmesi (Alt+Shift+S) butonu ne işe yarar?

Cevap

Ekleme noktasına bir sayfa sonu sütun sonu veya bölüm sonu ekler.


9. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde Yazı Özellikleri (Ctrl+I) butonu ne işe yarar?

Cevap

Seçilen yazı tipini karakter aralığını ve tipini değiştirir. Bu fonksiyona mouse ile sağ tıklanmak suretiyle ulaşılabileceği gibi, “biçim” me­nüsünün altından veya ekran arayüzünden de ulaşılabilmektedirç


10. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde paragraf özellikleri butonu ne işe yarar?

Cevap

Seçilen paragrafta paragraf girintilerini, metin hizalanması­nı, satır aralığını sayfalandırmayı ve diğer paragraf biçimlerini değiştirir.


11. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde sekmeler butonu ne işe yarar?

Cevap

Sekme duraklarının konumunu ve hizasını ayarlar ve her sekme başın­daki karakter türünü belirler. Biçim/Paragraf özelliklerinin altındadır.


12. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde stiller butonu ne işe yarar?

Cevap

Biçimlendirme için çeşitli stiller oluşturulur.


13. Soru

UYAP Editörü-Word Pencere Menüsünde pencere butonu ne işe yarar?

Cevap

İçeriği etkin pencereyle aynı olan yani pencere açarak bir dosyanın deği­şik kısımlarını aynı anda görmenizi sağlar.


14. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Kısayol Düzenle (Alt+Shift+) butonu ne işe yarar?

Cevap

Araç çubuğu düğmelerinin kısayol tuş atamalarını özelleştirir.


15. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Dokümanı İmzala (Ctrl+Shift+U) butonu ne işe yarar?

Cevap

Dokümanı elektronik imza ile imzalamak için kullanılır.


16. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Sertifika Geçerliliği butonu ne işe yarar?

Cevap

Editör bu fonksiyonu ile sertifikaların geçerliliğini kontrol etmektedir.


17. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Dosya Çubuğu butonu ne işe yarar?

Cevap

Araç çubuğu sayesinde dosya ve stil çubuğunun ekranda gözüküp gözükmemesini sağlanabilmektedir.


18. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Sözcük Sayımı butonu ne işe yarar?

Cevap

Etkin belgedeki sayfa, satır, sözcük ve paragraf sayımını yapar. Bu özellik menülerde olmasa bile UYAP editör ekranın altında bunları göstermektedir.


19. Soru

Serbest kürsü iletişim platformu nedir?

Cevap

UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına İnternet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak da sunulmaktadır. Başsavcılar, ağır ceza başkanları, hâkimler ve savcılar gibi e-posta grupları oluşturularak hâkim, Cumhuriyet savcısı ve per­sonelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca Messenger programı yerine kullanılmak üzere Haberci programı ge­liştirilmiş ve kurum mensuplarının kullanımına açılmıştır.

Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda araların­da tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest Kürsü iletişim platformu UYAP kapsamında hizmete sunulmuştur. Böylece adli ve idari yargı, ceza infaz ku­rumları, adli tıp kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile hâkim ve savcılara hizmet veren açık bir iletişim platformu oluşturularak yargı camiasında hızlı bir iletişim ve bilgi alışverişi sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak mesleki problemler başta olmak üzere diğer sorunlar kısa sürede çözülebilmektedir. Basit bir sorun için uzun uzadıya yazışmalara, fakslara ve telefon gö­rüşmelerine gerek kalmamaktadır. Ayrıca hızlı bir iletişim ile sorunlar kısa sürede çözülmekte ve tecrübeler paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sağ­lanmakta, doğrulara daha rahat ulaşılmakta, yardımlaşma ve birlik duyguları geliştirilmektedir. Çok önemli bir karar ve işlem, anında ilgililere ulaştırılarak uygulamaya geçirilebilmektedir.


20. Soru

İnternet nedir?

Cevap

İnternet sözcüğü İngilizce’de uluslararası ağ anlamına International Network sözcükleri­nin baş harflerinden oluşmuştur.

İnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve aralarında bilgi alışverişine olanak sağlayan büyük bir ağdır.


21. Soru

İnternet’in hukuk sistemine kazandırmış olduğu fay­dalar nelerdir?

Cevap

 

 • Adalet Bakanlığının web sayfasında özellikle Bakanlığın genel teşkilat yapısı, gö­revleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari teşkilat adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla ilgili faydalı bilgiler gibi konular yer almaktadır.
 • Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı birimleri için İnternet sitelerine yer sağlayıcılığı hizmetlerini de vermektedir. Bu bağlamda birimler kendi kurumlarını tanıtan İn­ternet sayfalarının yer ve erişim sağlayıcılığı hizmetleri Başkanlıkça yürütülmekte, içerikler ise kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.
 • Adalet Bakanlığı İnternet sayfasında aynı zamanda UYAP uygulamalarına doğ­rudan ulaşım amaçlı butonlar yer almaktadır. Bu butonlar sayesinde kullanıcılar, UYAP Portal, Bilgi Bankası, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan Eğitim gibi intranet sayfalarına erişebilmektedirler.
 • http://www.adalet.gov.tr adresinde Bakanlık genelgeleri ve duyuruları yayınlana­rak daha kısa sürede muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Bakanlık olarak taş­ranın bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda bunun İnternet’te yayınlanması ile telefon, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
 • UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla avukatla­rın kendi ofislerinde kullanmaları için hazırlanan e-Takip programı vasıtasıyla, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon listesi intranette yayınlanmaktadır.
 • İnternet sayesinde Bakanlık içi bilgi alışverişi çok hızlı olmakta ve bu sayede birim­ler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin; Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun tasarıları diğer birim hâkimleri, persone­li ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir.
 • Bakanlığa bağlı birimlerin İnternet ile ilgili tüm ihtiyaçları tek bir merkezden karşılan­maktadır. Böylece İnternet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf sağlanmıştır.

22. Soru

Extranet nedir?

Cevap

Extranet ise bir bakıma kurum içi İnternettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum için­deki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayarak kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gele­bildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Intranet’ler TCP/IP, HTTP, FTP vb İnternet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullanılan kurum içi özel ağdır.


1. Soru

UYAP EDİTÖR nedir?

Cevap

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime İşlemci (UYAP Editör) programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak ola­rak kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. Editör, UYAP kapsamında bulunan tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden ta­nımlanan belge, yazışma ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirdikten sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da doküma­nın hazırlanmasına imkân vermektedir. Ayrıca editör programının bir diğer özelliği de UYAP uygulamalarından bağımsız bir şekilde lokal bir bilgisayarda da çalışabiliyor ol­masıdır. UYAP Editörü sayesinde yargı sisteminde iş süreçlerinde, belgelerde birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

Örneğin; 50 sanıklı bir davada kâtip, gerekçeli kararı hazırlarken karar başlığına, sa­nıkların kimlik bilgilerini ve adreslerini tek tek yazmak zorunda değildir. Sistem bunları otomatik olarak veri tabanından çekip gerekçeli karar başlığına yazmaktadır.

UYAP Editör; yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili ya­zabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP kullanıcılarının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özellik­lerine sahiptir. Diğer yandan elektronik imza altyapısına uygun olarak geliştirilen UYAP Editör, java ile geliştirildiği için tüm işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) hiçbir değişiklik yapmadan sorunsuz olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve lisansı Bakanlığa ait olan UYAP Editör Programı sayesinde lisans vb. bazı harcama kalemlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

2. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Yeni (Ctrl+N) butonu ne işe yarar?

Cevap

Belge adında yeni .udf uygulaması açar. Standart araç çubuğunda vardır.

3. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Aç (Ctrl+O) butonu ne işe yarar?

Cevap

Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi sabitdiskten veya disketten açabiliriz. Standart araç çubuğunda vardır.

4. Soru

UYAP Editörü-Word Dosya Menüsünde Yedekleri Aç (Ctrl+Shitf+Y) butonu ne işe yarar?

Cevap

UYAP editörün sağladığı yedekleri açar. UYAP Yerel Disk(C)-Döküman and Setttings-absicilno-.uki-yedekler de tüm belgelerin yedek­lerini tutmaktadır.

5. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Yazı Kes (Ctrl+X) butonu ne işe yarar?

Cevap

Metin grubunu veya resmi başka bir yere taşımak için kullanılır.

6. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Tekrarla (Ctrl+Y) butonu ne işe yarar?

Cevap

Yapılan bir işlemi geri aldıktan sonra tekrar ileri almak için kullanılır.

7. Soru

UYAP Editörü-Word Düzenle Menüsünde Sayfa Numarası (Alt+Shift+N) butonu ne işe yarar?

Cevap

Belgeye sayfa numarası ekler.

8. Soru

UYAP Editörü-Word Ekle Menüsünde Sayfa Kesmesi (Alt+Shift+S) butonu ne işe yarar?

Cevap

Ekleme noktasına bir sayfa sonu sütun sonu veya bölüm sonu ekler.

9. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde Yazı Özellikleri (Ctrl+I) butonu ne işe yarar?

Cevap

Seçilen yazı tipini karakter aralığını ve tipini değiştirir. Bu fonksiyona mouse ile sağ tıklanmak suretiyle ulaşılabileceği gibi, “biçim” me­nüsünün altından veya ekran arayüzünden de ulaşılabilmektedirç

10. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde paragraf özellikleri butonu ne işe yarar?

Cevap

Seçilen paragrafta paragraf girintilerini, metin hizalanması­nı, satır aralığını sayfalandırmayı ve diğer paragraf biçimlerini değiştirir.

11. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde sekmeler butonu ne işe yarar?

Cevap

Sekme duraklarının konumunu ve hizasını ayarlar ve her sekme başın­daki karakter türünü belirler. Biçim/Paragraf özelliklerinin altındadır.

12. Soru

UYAP Editörü-Word Biçim Menüsünde stiller butonu ne işe yarar?

Cevap

Biçimlendirme için çeşitli stiller oluşturulur.

13. Soru

UYAP Editörü-Word Pencere Menüsünde pencere butonu ne işe yarar?

Cevap

İçeriği etkin pencereyle aynı olan yani pencere açarak bir dosyanın deği­şik kısımlarını aynı anda görmenizi sağlar.

14. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Kısayol Düzenle (Alt+Shift+) butonu ne işe yarar?

Cevap

Araç çubuğu düğmelerinin kısayol tuş atamalarını özelleştirir.

15. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Dokümanı İmzala (Ctrl+Shift+U) butonu ne işe yarar?

Cevap

Dokümanı elektronik imza ile imzalamak için kullanılır.

16. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Sertifika Geçerliliği butonu ne işe yarar?

Cevap

Editör bu fonksiyonu ile sertifikaların geçerliliğini kontrol etmektedir.

17. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Dosya Çubuğu butonu ne işe yarar?

Cevap

Araç çubuğu sayesinde dosya ve stil çubuğunun ekranda gözüküp gözükmemesini sağlanabilmektedir.

18. Soru

UYAP Editörü-Word Araçlar Menüsünde Sözcük Sayımı butonu ne işe yarar?

Cevap

Etkin belgedeki sayfa, satır, sözcük ve paragraf sayımını yapar. Bu özellik menülerde olmasa bile UYAP editör ekranın altında bunları göstermektedir.

19. Soru

Serbest kürsü iletişim platformu nedir?

Cevap

UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına İnternet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak da sunulmaktadır. Başsavcılar, ağır ceza başkanları, hâkimler ve savcılar gibi e-posta grupları oluşturularak hâkim, Cumhuriyet savcısı ve per­sonelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alışverişi yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca Messenger programı yerine kullanılmak üzere Haberci programı ge­liştirilmiş ve kurum mensuplarının kullanımına açılmıştır.

Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda araların­da tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest Kürsü iletişim platformu UYAP kapsamında hizmete sunulmuştur. Böylece adli ve idari yargı, ceza infaz ku­rumları, adli tıp kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile hâkim ve savcılara hizmet veren açık bir iletişim platformu oluşturularak yargı camiasında hızlı bir iletişim ve bilgi alışverişi sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak mesleki problemler başta olmak üzere diğer sorunlar kısa sürede çözülebilmektedir. Basit bir sorun için uzun uzadıya yazışmalara, fakslara ve telefon gö­rüşmelerine gerek kalmamaktadır. Ayrıca hızlı bir iletişim ile sorunlar kısa sürede çözülmekte ve tecrübeler paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sağ­lanmakta, doğrulara daha rahat ulaşılmakta, yardımlaşma ve birlik duyguları geliştirilmektedir. Çok önemli bir karar ve işlem, anında ilgililere ulaştırılarak uygulamaya geçirilebilmektedir.

20. Soru

İnternet nedir?

Cevap

İnternet sözcüğü İngilizce’de uluslararası ağ anlamına International Network sözcükleri­nin baş harflerinden oluşmuştur.

İnternet, en genel anlamı ile dünyadaki milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve aralarında bilgi alışverişine olanak sağlayan büyük bir ağdır.

21. Soru

İnternet’in hukuk sistemine kazandırmış olduğu fay­dalar nelerdir?

Cevap

 

 • Adalet Bakanlığının web sayfasında özellikle Bakanlığın genel teşkilat yapısı, gö­revleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari teşkilat adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla ilgili faydalı bilgiler gibi konular yer almaktadır.
 • Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı birimleri için İnternet sitelerine yer sağlayıcılığı hizmetlerini de vermektedir. Bu bağlamda birimler kendi kurumlarını tanıtan İn­ternet sayfalarının yer ve erişim sağlayıcılığı hizmetleri Başkanlıkça yürütülmekte, içerikler ise kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.
 • Adalet Bakanlığı İnternet sayfasında aynı zamanda UYAP uygulamalarına doğ­rudan ulaşım amaçlı butonlar yer almaktadır. Bu butonlar sayesinde kullanıcılar, UYAP Portal, Bilgi Bankası, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan Eğitim gibi intranet sayfalarına erişebilmektedirler.
 • http://www.adalet.gov.tr adresinde Bakanlık genelgeleri ve duyuruları yayınlana­rak daha kısa sürede muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Bakanlık olarak taş­ranın bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda bunun İnternet’te yayınlanması ile telefon, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
 • UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla avukatla­rın kendi ofislerinde kullanmaları için hazırlanan e-Takip programı vasıtasıyla, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon listesi intranette yayınlanmaktadır.
 • İnternet sayesinde Bakanlık içi bilgi alışverişi çok hızlı olmakta ve bu sayede birim­ler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin; Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun tasarıları diğer birim hâkimleri, persone­li ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir.
 • Bakanlığa bağlı birimlerin İnternet ile ilgili tüm ihtiyaçları tek bir merkezden karşılan­maktadır. Böylece İnternet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf sağlanmıştır.
22. Soru

Extranet nedir?

Cevap

Extranet ise bir bakıma kurum içi İnternettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmak amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum için­deki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayarak kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gele­bildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Intranet’ler TCP/IP, HTTP, FTP vb İnternet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki kurumlar için kullanılan kurum içi özel ağdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!