Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Taşımacılıkta Özel Uygulamalar

1. Soru

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, yanıcı gaz açığa çıkarma hızı
maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan, ve Paketleme Grubu
I’in kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde hangi sınıfta değerlendirilir?

Cevap

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, yanıcı gaz açığa çıkarma hızı
maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan, ve Paketleme Grubu
I’in kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde Paketleme Grubu II olarak değerlendirilmektedir.


2. Soru

Sınıf-6.2 Bulaşıcı Maddeler kaç alt bölüme ayrılmaktadır?

Cevap

Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt bölümlere ayrılmaktadırlar.
• I1 İnsanlara bulaşıcı etkisi olan maddeler
• I2 Sadece hayvanlara bulaşıcı etkisi olan maddeler
• I3 Klinik atıklar
• I4 Diagnostik numuneler


3. Soru

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler kaç bölümden oluşur?

Cevap

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;
• Sınıflandırma
• Etiketleme,                                                                                                          • Tanımlama,
• Dokümantasyon ve eğitim olarak tanımlanabilmektedir.


4. Soru

Tehlikeli maddelerde paketleme grupları kaça ayrılır?

Cevap

Paketleme grupları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
• Paketleme grubu I: Çok tehlikeli maddeler
• Paketleme grubu II: Orta tehlikeli maddeler
• Paketleme grubu III: Az tehlikeli maddeler


5. Soru

Tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasında hangi araçlar kullanılır?

Cevap

Denizyolu taşımacılığında kullanılacak olan araçlar (gemi) taşınacak yükün tehlike
özelliklerine ve risklerine göre seçilmektedir. Bu çerçevede yükün dökme olması ya da
paketlenmiş olması da kullanılacak gemi türünü belirlemektedir. Kullanılacak araçlar
arasında kuru dökme yük gemileri, konteynır gemileri, tankerler sayılabilmektedir.


6. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin paket türünü açıklayan numaralar nelerdir?

Cevap

Taşınan Tehlikeli Maddenin Paket Türünü Açıklayan Numaralar;
• 1. Silindir
• 2. Ahşap fıçı
• 3. Galon
• 4. Sandık
• 5. Torba
• 6. Birden çok bileşeni olan paket
• 0. Hafif alaşımlı metal paketler


7. Soru

Bozulabilir ürünlerin taşınmasında en temel uluslararası yasal düzenleme nedir?

Cevap

ATP Sözleşmesi; bozulabilir ürünlerin taşınmasında en temel uluslararası yasal düzenlemedir.


8. Soru

Tehlikeli madde taşımacılığı nedir?

Cevap

Tehlikeli madde taşımacılığı; patlama, yanma, zehirleme, aşındırma vb. türde ve çeşitli düzeylerde risklere sahip madde ve materyallerin taşınması, elleçlenmesi ve diğer yasal prosedürleri içeren spesifik türde lojistik uygulamalardır.


9. Soru

Taşıma araçları aracın içerisindeki ısının kaybolmaması için nasıl araçlar kullanılmalıdır?

Cevap

Taşıma araçları aracın içerisindeki ısının kaybolmaması için yalıtımlı araçlar olmak
zorundadır. Bunun için kasa duvarları içerisinde plastik ve köpük kullanılmalıdır. Aynı
zamanda römorkun yan, ön ile arka duvarları su ve hava sızdırmamalı ayrıca paslanmaz olmalıdır. Aracın taşıma kabının yalıtımlı olması araç içerisindeki ortamın ve ürünlerin dış ortam sıcaklığından etkilenmelerini ortadan kaldırmaktadır.


10. Soru

Karayolunda canlı hayvan taşımalarında sorulacak soruların başında neler gelir?

Cevap

Karayolunda canlı hayvan taşımalarında sorulacak soruların başında; “Fiziksel ve sağlık şartları uygun olmayan hayvanlar uygun sağlık koşullarında taşınıyor mu?” “Hasta ve
sakat hayvanlar araca bindiriliyor mu?” Sorularıdır.


11. Soru

Gıda lojistiğinde temel gereklilikler nelerdir?

Cevap

Aracın bir hava dolaşım sistemine sahip olması ve sistemin düzgün çalışması gıda lojistiğinde temel gereklilikler arasındadır.


12. Soru

Patlayıcı maddeler nasıl ifade edilir ve neleri kapsar?

Cevap

Patlayıcı maddeler, sıcaklık ve basınç gibi etkilerin sonucunda kimyasal tepkimeye giren ve netice olarak insan sağlığı, çevre ve diğer varlıklara zarar verebilecek nitelikte gaz
ortaya çıkaran katı ve sıvı maddeleri kapsamaktadır.


13. Soru

İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi neyi ifade eder?

Cevap

İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği
ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını
ifade etmektedir


14. Soru

Proje ve inşaat lojistiği nedir?

Cevap

Proje ve inşaat lojistiği operasyonel süreçler ve gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin genel kargo ve eşya (yük) operasyonlarından farklılık arz etmesinden dolayı spesifik operasyonlar olarak tanımlanabilmektedir.


15. Soru

Canlı hayvan taşımacılığında taşıma zinciri nerede başlar ve nerede biter?

Cevap

Taşıma zinciri, çoğunlukla üretim yeri olan mera ve çiftliklerde başlamakta teslim
noktası (kesimhane, et kombinaları ve gıda üretim tesislerinde) son bulmaktadır. Yüklemeden önce düzenli olarak hayvanlar veteriner kontrolünden geçirilmekte sağlıklı olanlar araçlara yüklenmektedir.


16. Soru

Tehlikeli madde sınıfları içerisinde yer alan Sınıf – 2 Gazlar grubunda hangi gazlar yer alır?

Cevap

Tehlikeli madde sınıfları içerisinde yer alan Sınıf – 2 Gazlar grubunda saf olarak bulunan
gazlar ile birlikte, bileşik halde olan gazlar yer almaktadır.


17. Soru

Yanıcı katı madde nedir?

Cevap

Katı özelliğe sahip olan, patlayıcı özelliği azaltılmış veya kendiliğinden reaktif özelliğe sahip sıvı ve katı maddelerin dahil olduğu tehlikeli maddeler, Sınıf – 4.1 Yanıcı Katı Maddeler olarak tanımlanmaktadır.


18. Soru

Proje lojistiğinde yardımcı ekipmanlar nelerdir?

Cevap

Proje lojistiğinde yardımcı ekipmanlar ana başlıklar halinde değerlendirildiğinde;
• Vinçler
• Kaydırma ve kriko sistemleri
• Taşıyıcı ve yük yayıcı kirişler
• Döner tablolar
• Çelik destekler
• Tahta takozlar
• Halatlar vd. yardımcı aparatlardan oluşmaktadır


19. Soru

Organik peroksitler nedir?

Cevap

Organik peroksitler içeriğinde iki oksijen atomu bulunan bir ya da iki hidrojen atomunun organik maddelerin yerini almış olduğu organik özelliklere sahip maddeler olarak tanımlanmaktadır.


20. Soru

Zehirli maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında değerlendirilir?

Cevap

Oldukça az miktarları bile insan sağlığına zararlı etkilerde bulunan, öldürücü özelliklere
sahip, solunum, dokunma veya temas ile ya da yutma sonucu etkide bulunan tehlikeli
maddeler sınıf – 6.1 içerisinde değerlendirilmektedir.


21. Soru

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında taşınan materyalin özelliklerine göre hangi araçlar kullanılır?

Cevap

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında taşınan materyalin özelliklerine göre farklı tip ve özellikte araçlar kullanılmaktadır. Kullanılan araçlar arasında; açık araçlar, tenteli araçlar, ısı kontrollü araçlar (frigorifik), tankerler, tank konteynırlar ve gaz konteynırları bulunmaktadır.


22. Soru

Tehlikeli madde taşımacılığında taşınacak yükler arasında hassas ve kırılabilir yükler varsa ne yapılmalıdır?

Cevap

Taşınacak yükler arasında hassas ve kırılabilir yükler varsa bu yükler diğer yüklerle
temas etmeyecek şekilde yüklenmelidir. Hassas ve kırılabilir yükler sabitlemenin dışında
diğer yüklerin etkilerine karşı koruyucu barlar ile çevrelenmelidir.


23. Soru

Gabari nedir?

Cevap

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre;
Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin
amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,


1. Soru

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, yanıcı gaz açığa çıkarma hızı
maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan, ve Paketleme Grubu
I’in kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde hangi sınıfta değerlendirilir?

Cevap

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, yanıcı gaz açığa çıkarma hızı
maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan, ve Paketleme Grubu
I’in kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde Paketleme Grubu II olarak değerlendirilmektedir.

2. Soru

Sınıf-6.2 Bulaşıcı Maddeler kaç alt bölüme ayrılmaktadır?

Cevap

Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt bölümlere ayrılmaktadırlar.
• I1 İnsanlara bulaşıcı etkisi olan maddeler
• I2 Sadece hayvanlara bulaşıcı etkisi olan maddeler
• I3 Klinik atıklar
• I4 Diagnostik numuneler

3. Soru

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler kaç bölümden oluşur?

Cevap

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal düzenlemeler genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;
• Sınıflandırma
• Etiketleme,                                                                                                          • Tanımlama,
• Dokümantasyon ve eğitim olarak tanımlanabilmektedir.

4. Soru

Tehlikeli maddelerde paketleme grupları kaça ayrılır?

Cevap

Paketleme grupları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
• Paketleme grubu I: Çok tehlikeli maddeler
• Paketleme grubu II: Orta tehlikeli maddeler
• Paketleme grubu III: Az tehlikeli maddeler

5. Soru

Tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasında hangi araçlar kullanılır?

Cevap

Denizyolu taşımacılığında kullanılacak olan araçlar (gemi) taşınacak yükün tehlike
özelliklerine ve risklerine göre seçilmektedir. Bu çerçevede yükün dökme olması ya da
paketlenmiş olması da kullanılacak gemi türünü belirlemektedir. Kullanılacak araçlar
arasında kuru dökme yük gemileri, konteynır gemileri, tankerler sayılabilmektedir.

6. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin paket türünü açıklayan numaralar nelerdir?

Cevap

Taşınan Tehlikeli Maddenin Paket Türünü Açıklayan Numaralar;
• 1. Silindir
• 2. Ahşap fıçı
• 3. Galon
• 4. Sandık
• 5. Torba
• 6. Birden çok bileşeni olan paket
• 0. Hafif alaşımlı metal paketler

7. Soru

Bozulabilir ürünlerin taşınmasında en temel uluslararası yasal düzenleme nedir?

Cevap

ATP Sözleşmesi; bozulabilir ürünlerin taşınmasında en temel uluslararası yasal düzenlemedir.

8. Soru

Tehlikeli madde taşımacılığı nedir?

Cevap

Tehlikeli madde taşımacılığı; patlama, yanma, zehirleme, aşındırma vb. türde ve çeşitli düzeylerde risklere sahip madde ve materyallerin taşınması, elleçlenmesi ve diğer yasal prosedürleri içeren spesifik türde lojistik uygulamalardır.

9. Soru

Taşıma araçları aracın içerisindeki ısının kaybolmaması için nasıl araçlar kullanılmalıdır?

Cevap

Taşıma araçları aracın içerisindeki ısının kaybolmaması için yalıtımlı araçlar olmak
zorundadır. Bunun için kasa duvarları içerisinde plastik ve köpük kullanılmalıdır. Aynı
zamanda römorkun yan, ön ile arka duvarları su ve hava sızdırmamalı ayrıca paslanmaz olmalıdır. Aracın taşıma kabının yalıtımlı olması araç içerisindeki ortamın ve ürünlerin dış ortam sıcaklığından etkilenmelerini ortadan kaldırmaktadır.

10. Soru

Karayolunda canlı hayvan taşımalarında sorulacak soruların başında neler gelir?

Cevap

Karayolunda canlı hayvan taşımalarında sorulacak soruların başında; “Fiziksel ve sağlık şartları uygun olmayan hayvanlar uygun sağlık koşullarında taşınıyor mu?” “Hasta ve
sakat hayvanlar araca bindiriliyor mu?” Sorularıdır.

11. Soru

Gıda lojistiğinde temel gereklilikler nelerdir?

Cevap

Aracın bir hava dolaşım sistemine sahip olması ve sistemin düzgün çalışması gıda lojistiğinde temel gereklilikler arasındadır.

12. Soru

Patlayıcı maddeler nasıl ifade edilir ve neleri kapsar?

Cevap

Patlayıcı maddeler, sıcaklık ve basınç gibi etkilerin sonucunda kimyasal tepkimeye giren ve netice olarak insan sağlığı, çevre ve diğer varlıklara zarar verebilecek nitelikte gaz
ortaya çıkaran katı ve sıvı maddeleri kapsamaktadır.

13. Soru

İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi neyi ifade eder?

Cevap

İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği
ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını
ifade etmektedir

14. Soru

Proje ve inşaat lojistiği nedir?

Cevap

Proje ve inşaat lojistiği operasyonel süreçler ve gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin genel kargo ve eşya (yük) operasyonlarından farklılık arz etmesinden dolayı spesifik operasyonlar olarak tanımlanabilmektedir.

15. Soru

Canlı hayvan taşımacılığında taşıma zinciri nerede başlar ve nerede biter?

Cevap

Taşıma zinciri, çoğunlukla üretim yeri olan mera ve çiftliklerde başlamakta teslim
noktası (kesimhane, et kombinaları ve gıda üretim tesislerinde) son bulmaktadır. Yüklemeden önce düzenli olarak hayvanlar veteriner kontrolünden geçirilmekte sağlıklı olanlar araçlara yüklenmektedir.

16. Soru

Tehlikeli madde sınıfları içerisinde yer alan Sınıf – 2 Gazlar grubunda hangi gazlar yer alır?

Cevap

Tehlikeli madde sınıfları içerisinde yer alan Sınıf – 2 Gazlar grubunda saf olarak bulunan
gazlar ile birlikte, bileşik halde olan gazlar yer almaktadır.

17. Soru

Yanıcı katı madde nedir?

Cevap

Katı özelliğe sahip olan, patlayıcı özelliği azaltılmış veya kendiliğinden reaktif özelliğe sahip sıvı ve katı maddelerin dahil olduğu tehlikeli maddeler, Sınıf – 4.1 Yanıcı Katı Maddeler olarak tanımlanmaktadır.

18. Soru

Proje lojistiğinde yardımcı ekipmanlar nelerdir?

Cevap

Proje lojistiğinde yardımcı ekipmanlar ana başlıklar halinde değerlendirildiğinde;
• Vinçler
• Kaydırma ve kriko sistemleri
• Taşıyıcı ve yük yayıcı kirişler
• Döner tablolar
• Çelik destekler
• Tahta takozlar
• Halatlar vd. yardımcı aparatlardan oluşmaktadır

19. Soru

Organik peroksitler nedir?

Cevap

Organik peroksitler içeriğinde iki oksijen atomu bulunan bir ya da iki hidrojen atomunun organik maddelerin yerini almış olduğu organik özelliklere sahip maddeler olarak tanımlanmaktadır.

20. Soru

Zehirli maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında değerlendirilir?

Cevap

Oldukça az miktarları bile insan sağlığına zararlı etkilerde bulunan, öldürücü özelliklere
sahip, solunum, dokunma veya temas ile ya da yutma sonucu etkide bulunan tehlikeli
maddeler sınıf – 6.1 içerisinde değerlendirilmektedir.

21. Soru

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında taşınan materyalin özelliklerine göre hangi araçlar kullanılır?

Cevap

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında taşınan materyalin özelliklerine göre farklı tip ve özellikte araçlar kullanılmaktadır. Kullanılan araçlar arasında; açık araçlar, tenteli araçlar, ısı kontrollü araçlar (frigorifik), tankerler, tank konteynırlar ve gaz konteynırları bulunmaktadır.

22. Soru

Tehlikeli madde taşımacılığında taşınacak yükler arasında hassas ve kırılabilir yükler varsa ne yapılmalıdır?

Cevap

Taşınacak yükler arasında hassas ve kırılabilir yükler varsa bu yükler diğer yüklerle
temas etmeyecek şekilde yüklenmelidir. Hassas ve kırılabilir yükler sabitlemenin dışında
diğer yüklerin etkilerine karşı koruyucu barlar ile çevrelenmelidir.

23. Soru

Gabari nedir?

Cevap

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre;
Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin
amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!