Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Siyaset

1. Soru

Serim Timur’a göre geniş aileli hanelerin içeriği nasıldır?

Cevap

Geniş aileli haneler:
a. Ataerkil geniş aile (erkek tarafından üç kuşak bir arada ve yaşça en büyük erkek aile reisi)
b. Diğer geniş aileler


2. Soru

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te yukarıdaki iki sınıflamayı içerecek şekilde analiz birimi hane halkı olduğu için, “hane halklarının kompozisyonu” sınıflandırılmaktadır ve veri kaynakları hane halkı bazlı olduğu için hane halkı ve aile kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılmaktadır.


3. Soru

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) yüzde kaçı kırsal alanda yaşamıştır?

Cevap

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) % 75’i kırsal alanda yaşarken bu oran bugünlerde tersine dönmüş durumdadır.


4. Soru

Türkiye’de 2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde kaça yükselmiştir?

Cevap

2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 92,3’e yükselmiştir.


5. Soru

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde,
erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için bu süre kaç dakikadır?

Cevap

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde, erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için 4 saat 35 dakika olduğu saptanmıştır.


6. Soru

iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap

Evlilik, iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecidir. 


7. Soru

Karı, koca ve çocuklardan oluşan aile birliğine ne ad verilir?

Cevap

Karı, koca ve çocuklardan oluşan “çekirdek” (nükleer) birliği, iki yüz elli toplumun
her birinde işlevsel olarak önemli bir birim olarak görür.


8. Soru

Hangi aile tipi çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Tipik “modern” aile, nükleer, çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır (Goode, 1968) .


9. Soru

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla erkek nüfüsu sayısı kaçtır?

Cevap

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla  erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi olmuştur.


10. Soru

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre yüzde kaça ulaşmıştır? 

Cevap

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, % 8,3’e ulaşmıştır.


11. Soru

Lasslett’e göre bir karıkoca ,bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar, tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları nasıl bir aile yapısını oluşturur?

Cevap

Basit ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca
b. Bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar
c. Tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları


12. Soru

TÜİK verilerine göre 2016 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise kaç yaş olarak gerçekleşmiştir?

Cevap

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşmiştir.


13. Soru

Lasslett’e göre bir karıkoca ve birden çok akrabaları ve birden çok karıkoca şeklinde olan aileler nası ailelerdir?

Cevap

Karmaşık ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca ve birden çok akrabaları
b. Birden çok karıkoca


14. Soru

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en düşük olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu iller ise sırasıyla ‰5,07 ile Gümüşhane’dir.


15. Soru

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı yüzde kaç olmuştur?

Cevap

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı % 16,9 olmuştur.


16. Soru

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu iller sırasıyla ‰ 10,19 ile Kilis olmuştur.


17. Soru

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il ‰ 2,63 ile İzmir’dir.


18. Soru

Serim Timur’a göre çekirdek haneli ailelerin içeriği nasıldır?

Cevap

Çekirdek haneli aileler: Bir karıkoca, çocuk yok ya da evlenmemiş çocuklar var.


19. Soru

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kaç rakamına ulaşmıştır?

Cevap

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaşmıştır.


20. Soru

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde kaçı evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir?

Cevap

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin % 13,2’si evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir.


1. Soru

Serim Timur’a göre geniş aileli hanelerin içeriği nasıldır?

Cevap

Geniş aileli haneler:
a. Ataerkil geniş aile (erkek tarafından üç kuşak bir arada ve yaşça en büyük erkek aile reisi)
b. Diğer geniş aileler

2. Soru

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2013’te yukarıdaki iki sınıflamayı içerecek şekilde analiz birimi hane halkı olduğu için, “hane halklarının kompozisyonu” sınıflandırılmaktadır ve veri kaynakları hane halkı bazlı olduğu için hane halkı ve aile kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılmaktadır.

3. Soru

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) yüzde kaçı kırsal alanda yaşamıştır?

Cevap

1927 Nüfus Sayımına göre 13,6 milyon civarında olan ülke nüfusunun (TAYA, 2011: 92) % 75’i kırsal alanda yaşarken bu oran bugünlerde tersine dönmüş durumdadır.

4. Soru

Türkiye’de 2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde kaça yükselmiştir?

Cevap

2016 yılında İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı % 92,3’e yükselmiştir.

5. Soru

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde,
erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için bu süre kaç dakikadır?

Cevap

Zaman kullanım araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin hane halkı ve aile bakımına harcadıkları zaman incelendiğinde, erkeklerin bu faaliyet için harcadıkları süre 53 dakika iken kadınlar için 4 saat 35 dakika olduğu saptanmıştır.

6. Soru

iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecine ne ad verilir?

Cevap

Evlilik, iki olgun bireyin cinsel ilişkilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabullenilmesi sürecidir. 

7. Soru

Karı, koca ve çocuklardan oluşan aile birliğine ne ad verilir?

Cevap

Karı, koca ve çocuklardan oluşan “çekirdek” (nükleer) birliği, iki yüz elli toplumun
her birinde işlevsel olarak önemli bir birim olarak görür.

8. Soru

Hangi aile tipi çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Tipik “modern” aile, nükleer, çocuk merkezli ve ortak fonksiyonlara yakınlığı ve mahremiyeti tercih eden özel bir grup olarak tanımlanmaktadır (Goode, 1968) .

9. Soru

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla erkek nüfüsu sayısı kaçtır?

Cevap

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla  erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi olmuştur.

10. Soru

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre yüzde kaça ulaşmıştır? 

Cevap

Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun % 3’ünü oluşturan 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus
(TAYA, 2014: 24), 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, % 8,3’e ulaşmıştır.

11. Soru

Lasslett’e göre bir karıkoca ,bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar, tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları nasıl bir aile yapısını oluşturur?

Cevap

Basit ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca
b. Bir karıkoca ve evlenmemiş çocuklar
c. Tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları

12. Soru

TÜİK verilerine göre 2016 yılında erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise kaç yaş olarak gerçekleşmiştir?

Cevap

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşmiştir.

13. Soru

Lasslett’e göre bir karıkoca ve birden çok akrabaları ve birden çok karıkoca şeklinde olan aileler nası ailelerdir?

Cevap

Karmaşık ailelerden oluşan haneler:
a. Bir karıkoca ve birden çok akrabaları
b. Birden çok karıkoca

14. Soru

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en düşük olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu iller ise sırasıyla ‰5,07 ile Gümüşhane’dir.

15. Soru

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı yüzde kaç olmuştur?

Cevap

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde bireylerin % 17,6’sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı % 16,9 olmuştur.

16. Soru

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu iller sırasıyla ‰ 10,19 ile Kilis olmuştur.

17. Soru

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il hangisidir?

Cevap

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il ‰ 2,63 ile İzmir’dir.

18. Soru

Serim Timur’a göre çekirdek haneli ailelerin içeriği nasıldır?

Cevap

Çekirdek haneli aileler: Bir karıkoca, çocuk yok ya da evlenmemiş çocuklar var.

19. Soru

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kaç rakamına ulaşmıştır?

Cevap

Türkiye’de ikamet eden nüfus ADNKS sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaşmıştır.

20. Soru

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde kaçı evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir?

Cevap

Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin % 13,2’si evlat edinmeyi istediklerini beyan etmiştir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!