Türkiye´nin Kültürel Mirası 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´nin Kültürel Mirası 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Kutsal İnançlar Ve Kutsal Yerler

1. Soru

Ülkemizdeki çok tanrılı döneme ait kutsal yerleri maddeler halinde yazınız.

Cevap

Ülkemizde yer alan çok tanrılı döneme ait kutsal yerler şunlardır:
? Göbekli Tepe
? Ana Tanrıça (Kybele-Artemis) Kültü
? Apollon Kültü
? Letoon Kutsal Alanı
? Yazılıkaya
? Nemrut Dağı


2. Soru

Göbekli tepe nerede yer almaktadır?

Cevap

Göbekli Tepe, Şanlıurfa’da yer alan Örencik Köyü’nün sınırları içerisinde yer almaktadır.


3. Soru

Göbekli Tepe’nin son yıllarda en çok dikkati çeken yöre olmasın temel sebebi nedir?

Cevap

Bu durumun temel sebebi, Göbekli Tepe’nin ülkemizdeki en eski mimari yapıların bulunduğu yer olmasıdır.


4. Soru

Göbekli Tepe hangi dönemlere dayanmaktadır?

Cevap

Göbekli Tepe Neolitik Dönem’in çanak çömlek öncesine; günümüzden 11 bin yıl önceye dayanmaktadır.


5. Soru

Göbekli Tepe’de en çok dikkati çeken yapılar hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Yapılan kazılar sonucunda Göbekli Tepe’de en çok dikkati çeken yapılar, ibadet amaçlı olarak inşa edilen tapınaklar ve heykeller olmuştur. Öte yandan boyları 3 metrenin üzerinde olan T biçimli insana benzeyen dikili taşlar da dikkat çeken diğer yapılardır.


6. Soru

Göbekli Tepe’de elde edilen bulgulara göre insanların ö dönemdeki inançları hakkında kısaca bilgiler veriniz.

Cevap

Elde edilen buluntular ışığında, ilgili dönemde insanların doğaüstü varlıklara ve tanrı inancına sahip oldukları ifade edilmektedir.


7. Soru

Göbekli Tepe’deki mevcut kazıların tamamlanması ile ne gibi gelişmelerin olması beklenmektedir?

Cevap

Bu kazıların tamamlanması ile beraber elde edilecek yeni bulgularla Anadolu’nun tarih öncesi dönemi ve kültür tarihinin yeniden yazılabilmesi mümkün olacaktır.Bu kazıların tamamlanması ile beraber elde edilecek yeni bulgularla Anadolu’nun tarih öncesi dönemi ve kültür tarihinin yeniden yazılabilmesi mümkün olacaktır.


8. Soru

Ana Tanrıça nedir? Kısaca tanımlayınız.

Cevap

Ana Tanrıça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde Kubaba, Kybele, Artemis gibi çeşitli isimlerle tapınılan evrensel bir tanrıçadır.


9. Soru

Kybele, kendisine tapınanlar için hangi sembolleri yansıtmıştır?

Cevap

Kybele, genel olarak doğurganlığı ve üremeyi sembolize etmekle birlikte; doğaya egemenliği, halkların ve kentlerin koruyuculuğunu da sembolize etmiştir.


10. Soru

Anadolu’da Kybele kültürünün en çok öne çıktığı yerler nerelerdir?

Cevap

Frigya bölgesinde Eskişehir-Pesinus ve Psidia bölgesinde Yalvaç-Antiochia.


11. Soru

Sonraki dönemlerde ana tanrıça kültü hangi şekilde ortaya çıkmakta ve neyi sembolize etmektedir?

Cevap

Ana Tanrıça kültü sonraki dönemlerde Artemis ile ortaya çıkmakta ve Efes’te bulunan Artemis Tapınağı ve Artemis Heykeli bereketi simgelemektedir.


12. Soru

Apollon hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Her ne kadar bir Yunan tanrısı olduğu düşünülse de, son araştırmalarla bir Anadolu tanrısı olduğu kanıtlanmıştır. Kehanetin, güzel sanatların, güneşin, şiirin ve ışığın tanrısı olarak bilinmektedir. Sembolleri lir, ok ve yaydır.


13. Soru

Anadolu’daki en önemli Apollon kültü nerede yer almaktadır?

Cevap

Anadolu’da birçok Apollon kültü yer almakla beraber bunlardan en önemlisi Didim’de bulunmaktadır.


14. Soru

Didim dışındaki Apollon tapınaklarını yazınız.

Cevap

Bunlar; Çanakkale Ayvacık-Gülpınar, Side, Alabanda, Aigai, Hierepolis ve Letoon’da yer alan tapınaklardır.


15. Soru

Letoon nerede yer almaktadır?

Cevap

Letoon, Fethiye-Kaş karayolu üzerinde Kumluova Köyü yakınlarında yer almaktadır.


16. Soru

Letoon’da hangi önemli tanrılara ait tapınaklar yer almaktadır?

Cevap

Burada Antik Çağ’ın üç önemli tanrısı olan Leto, Apollon ve Artemis’e ait tapınaklar yer almaktadır.


17. Soru

Yazılıkaya nerede yer almaktadır?

Cevap

Çorum’un Boğazkale ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır.


18. Soru

Yazılıkaya’daki Kaya Tapınağı’nın yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Kaya Tapınağı, büyük galeri ve küçük galeri olarak isimlendirilen iki doğal galeriden meydana gelmektedir.


19. Soru

Yazılıkaya’da doğal kayalara işlenen kabartmalar bizlere ne tür bilgiler sunmaktadır?

Cevap

Bu kabartmalar Hitit döneminin inanç sistemi ve kıyafetleri hakkında bilgiler vermektedir.


20. Soru

Nemrut Dağı nerede yer almaktadır?

Cevap

Nemrut Dağı, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin kuzey doğusunda yer almaktadır.


21. Soru

Nemrut’ta yer alan heykeller kimlere aittir?

Cevap

Bu heykeller; Apollon, Tyche, Zeus, Antiochos ve Herakles’in heykelleridir.


22. Soru

Hatay’ın dinler açısından önemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Hatay çok uzun yıllardır tüm semavi dinlerden insanların beraber yaşadığı bir yer olagelmiştir. Hatay üç semavi din için kutsal bir yer olarak görülmekte ve bu dinlerin bir buluşma noktası olarak nitelendirilmektedir.


23. Soru

Pierre Kilisesi özellikle hangi nitelikleriyle öne çıkmaktadır?

Cevap

Pierre Kilisesi’nin dünyanın ilk kilisesi olduğuna ve Hz. İsa’nın dinini tanıyanlara ilk kez bu kilisede “Hristiyan” dediğine inanılması, bu kilisenin önemli bir dini yapı olarak görülmesini sağlamaktadır.


24. Soru

Psidia Antiocheia antik kenti nerede yer almaktadır?

Cevap

Psidia Antiocheia antik kenti Isparta ilinin Yalvaç ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır.


25. Soru

Psidia antik kenti hangi inançlar için önemli bir merkez olmuştur?

Cevap

Psidia antik kenti, Kybele, Men, Musevilik ve Hristiyanlık gibi inançlar için önemli bir merkez olmuştur.


26. Soru

Psidia antik kenti Hristiyanlar için ne gibi bir öneme sahiptir?

Cevap

Bu kent, havari olmadığı halde Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir rolü bulunan Paulus’un burada berili zamanlarda bulunması ve ilk vaazını burada vermiş olmasından dolayı Hristiyanlar için önemli bir yer olarak görülmektedir. Öte yandan Paulus’un ikinci misyonerlik seferine Antiocheia’dan başlamış olması da Hristiyanlık âlemi için kentin önemini artırmaktadır.


27. Soru

Psidia antik kentinde bulunan Paulus Kilisesi hangi özelliği açısından önemli olarak görülmektedir?

Cevap

Paulus Kilisesi’nin Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait ilk kiliselerden biri olması onu önemli kılmaktadır.


28. Soru

Eski adı Saul olan Paulus’un Hristiyan olarak yeni ismini almasına neden olan olayı kısaca açıklayınız.

Cevap

Paulus, Şam’da yaşamakta olan küçük bir Hristiyan topluluğunu yok etmek üzere harekete geçerken, gökyüzünde beliren bir ışık neticesinde görme yetisini kaybeder. Bu sırada duyduğu bir sesin Hz. İsa’ya ait olduğu belirtilmektedir. Bu olayın ardından Paulus vaftiz olur, Saul yerine Paulus ismini alır.


29. Soru

Paulus Hristiyan olduktan sonraki süreçte hangi yerleri gezerek misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur?

Cevap

Paulus bu süreçte Karaman, Yollarbaşı, Konya, Yalvaç, Efes, Ege Adaları, Yunanistan ve Makedonya’da 10 yıl süre ile misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur.


30. Soru

Paulus Kilisesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Paulus Kilisesi, Mersin’in Tarsus ilçe merkezindeki UIu Cami semtinde yer almaktadır.


31. Soru

Tarsus neden Hristiyanlar için kutsal bir yer olarak görülmektedir?

Cevap

Tarsus’un Paulus’un doğduğu yer olması ve yine burada kendisine ithaf edilen bir kilise ve kuyunun yer alması Tarsus’u Hristiyanlar için kutsal bir yer yapmaktadır.


32. Soru

Nikolaos Kilisesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Nikolaos Kilisesi Antalya’nın Demre ilçesi sınırlarında yer almaktadır.


33. Soru

Nikolos ve dolayısıyla Nikolaos Kilisesi’nin Hristiyan dünyası için önemini açıklayınız.

Cevap

Nikolaos, Hristiyan âleminin Noel babası olup ünlü bir aziz olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan Nikolas Kilisesi Hristiyanlık âlemi için önemli bir mekân olup, bir hac merkezi niteliğine sahiptir.


34. Soru

Meryem Ana Evi nerede yer almaktadır?

Cevap

Meryem Ana Evi, İzmir’in Efes ilçesi yakınlarında yer almaktadır.


35. Soru

Efes’in Meryem Ana ile olan ilgisini kısaca açıklayınız.

Cevap

Hz. Meryem’in her ne kadar Kudüs’te öldüğüne dair bir inanç olsa da, bir inanışa göre de Hz. Meryem Efes’te ölmüş ve burada defnedilmiştir.


36. Soru

Meryem Ana Evi Hristiyanlar açısından ne gibi bir öneme sahiptir? Açıklayınız.

Cevap

Hz. Meryem’in Efes’te ölmüş olması ve şimdiki adıyla Meryem Ana Evi’nde defnedilmiş olması bu yapıyı Hristiyan dünyası için önemli kılmaktadır. Nitekim bu yapı Hristiyanlar için aynı zamanda bir hac merkezi olarak görülmektedir.


37. Soru

Sumela Manastırı nerede yer almaktadır?

Cevap

Sumela Manastırı Trabzon’un Maçka ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı’nın yamaçlarında yer almaktadır.


38. Soru

Sumela Manastırı’nın yöre halkı tarafından kullanılan diğer ismi nedir?

Cevap

Halk bu yapıyı Meryemana olarak nitelendirmektedir.


39. Soru

Trabzon’un ve çevresinin Türkleşmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin Sumela Manastırı’na karşı tavrı ne şekilde olmuştur?

Cevap

Osmanlı Devleti zamanında manastır dikkatli bir biçimde korunmuş, manastıra birtakım imtiyazlar tanınmış ve hatta hediyeler yollanmıştır.


40. Soru

Ülkemizde Ashab-ı Kehf ile ilgili olarak hangi yörelerde mağaralar bulunmaktadır?

Cevap

Ülkemizde Tarsus, Afşin ve Efes’te Ashab-ı Kehf mağaraları bulunmaktadır.


41. Soru

Dünyada Ashab-ı Kehf mağaraları hangi yerlerde bulunmaktadır?

Cevap

Ülkemizdekilerin dışında İspanya, Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Türkistan’da da Ashab-ı Kehf mağaralarının bulunduğu bilinmektedir.


42. Soru

Ashab-ı Kehf ifadesi hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Ashab-I Kehf, mağara arkadaşları anlamına gelmektedir.


43. Soru

Ashab-ı Kehf’in Kuran-ı Kerim ile ne gibi bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim’de bir kıssa olarak verilmekte ve aynı zamanda Kehf Suresi’ne de ismini vermektedir.


44. Soru

Ashab-ı Kehf mağarasına aynı zamanda Yedi Uyurlar mağarası adı verilmesini açılayınız.

Cevap

Ashab-ı Kehf efsanesine göre, kendini tanrı olarak ilan eden kraldan kaçan yedi arkadaşın bir mağaraya sığınmaları ve burada çok uzun yıllar uyur vaziyette kaldıkları rivayet edilmektedir. İşte bundan dolayı mağara aynı zamanda Yedi Uyurlar mağarası olarak da anılmaktadır.


45. Soru

Şanlıurfa’da hangi peygamberlere ait makamlar yer almaktadır?

Cevap

Şanlıurfa’da Hz. İbrahim, Hz. Eyyub, Hz. El-Yasa, Hz. Musa, Hz. Şuayb, Hz. Âdem, Hz. Hun, Hz. İshak, Hz. Ya’kub, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya ait makamlar yer almaktadır.


46. Soru

Şanlıurfa özellikle hangi peygamber ile anılmaktadır?

Cevap

Hz. İbrahim.


47. Soru

Hz. İbrahim Müslümanlık için hangi önemli adımlara vesile olmuştur?

Cevap

Hz. İbrahim Kâbe’yi inşa etmiş olup ayrıca kurban kesme geleneğini de başlatmıştır.


48. Soru

Şanlıurfa’da Hz. İbrahim ile ilgili önemli olan ve sık ziyaret edilen yapılar nelerdir?

Cevap

Bu yapılar balıklı göl ve Hz. İbrahim’in doğduğu mağaradır. Ayrıca hem göl, hem de mağara etrafında birçok kutsal yapı yer almaktadır.


49. Soru

Harran, Müslüman âlemi ve Anadolu için neden önemli bir şehirdir?

Cevap

Hz. İbrahim’in burada ikamet etmiş olması, şehrin ilim, kültür ve sanat şehri olması ve Anadolu’daki en eski üniversite ve caminin burada yer almış olması Harran’ı önemli kılan özellikleridir.


50. Soru

Harran dışında Şanlıurfa’da önemli olan diğer inanç merkezleri nerelerde yer almaktadır?

Cevap

Harran dışında merkezde, Özkent ve Yağmurlu köyleri ile Eyyub Nebi Beldesi de önemli sayılan yapılara ev sahipliği yapmaktadır.


51. Soru

Battal Gazi Anadolu’da hangi yerlerde faaliyet göstermiştir?

Cevap

Battal Gazi Kayseri, Malatya, Afyon ve Eskişehir ile Suriye’ de faaliyet göstermiştir.


52. Soru

Battal Gazi Külliyesi’nin temeli hangi medeniyet döneminde atılmıştır?

Cevap

Külliyenin temeli Selçuklu Dönemi’nde atılmıştır.


53. Soru

Battal Gazi Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Battal Gazi Külliyesi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yer almaktadır.


54. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli hakkında kısaca bilgiler veriniz.

Cevap

Hacı Bektaş-ı Veli 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan etkili bir evliya olup, Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşmesinde etkin bir rol oynamıştır.


55. Soru

Velâyetname isimli eserde Hacı Bektaş-ı Veli ne gibi özelliklerle tanıtılmaktadır.

Cevap

Bu eserde Hacı Bektaş-ı Veli mitolojik bir kişi olarak tanıtılmakta ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin uçabilme ve birden fazla yerde olabilme şeklinde doğaüstü güçlere sahip olduğu belirtilmektedir.


56. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Külliye, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer almaktadır.


57. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli 16. yüzyılda hangi tarikatı kurmuştur?

Cevap

İlgili dönemde Hacı Bektaş-ı Veli Bektaşilik tarikatını kurmuştur.


58. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi günümüzde nasıl bir faaliyet sunmaktadır?

Cevap

Külliye 1964 yılında müze olarak faaliyete başlamış olup günümüzde halen müze olarak faaliyet göstermektedir.


59. Soru

Mevlana Külliyesi nerede yer almadır?

Cevap

Mevlana Külliyesi Konya’da yer almaktadır.


60. Soru

Mevlana’nın aile geçmişi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Mevlana saray çevresine mensup bir aileye sahiptir.


61. Soru

Mevla’nın hayatında önemli bir yer tutan ve belli bir süre insanlardan uzak kalmasına neden olan bilgin kimdir?

Cevap

Bu bilgi Şemsi Tebrizi’dir.


62. Soru

Mevlana’nın en çok bilinin iki eserini yazınız.

Cevap

Bu eserler Mesnevi ve Divan-ı Kebir’dir.


63. Soru

Mevlana’nın ölümünün ardından oğlu tarafından hangi tarikat kurulmuştur?

Cevap

Mevlevilik tarikatı kurulmuştur


64. Soru

Mevlevilik tarikatının temel amacı nedir?

Cevap

Mevleviliğin temel amacı, Mevlana’nın düşüncelerini canlı tutarak onu sonsuza dek yaşatmak şeklinde ifade edilmektedir.


65. Soru

Sultan Veled, Mevlevilik için özellikle hangi önemli faaliyette bulunmuştur?

Cevap

Sultan Veled, halife olarak Mevleviliğin kurumsal bir temele sahip olmasını ve tarikata girebilmek için dikkate alınması gereken usul ve erkânları belirlemiştir.


66. Soru

Mevlana’yı anma etkinlikleri ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap

Mevlana’yı anma etkinlikleri her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya’da yapılmaktadır.


67. Soru

Havı Bayram-ı Veli kimdir? Kısaca açıklayınız

Cevap

Hacı Bayram-ı Veli, 14. yüzyılın ilk yarısında Orhangazi döneminde Ankara’da doğmuştur. Bayramiye tarikatının piri olup, bir müderris olduğu kayıtlara geçmiştir.


68. Soru

Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi Ankara’nın Ulus semtinde yer almaktadır.


69. Soru

Somuncu Baba’nın bilinen diğer ismi nedir?

Cevap

Somuncu Baba aynı zamanda Hamidüddin Aksarayi olarak da anılmaktadır.


70. Soru

Somuncu Baba’nın mezarı nerede yer almaktadır?

Cevap

Aksaray’da.


71. Soru

Somuncu Baba isminin nereden geldiğini kısaca açıklayanız.

Cevap

Rivayete göre Somuncu Baba, odun toplayıp ekmek pişirmekte ve bu ekmekleri “somun” diye seslenerek halka dağıtmaktadır. Somuncu Baba siminin de buradan geldiği belirtilmektedir.


72. Soru

Aksaray dışında başka hangi yörede Somuncu Baba türbesi bulunmaktadır?

Cevap

Malatya ilinde yer alan Darende yöresinde.


73. Soru

Eyyüp Sultan hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Asıl ismi Ebu Eyyub el Ensari olup, ilk Müslümanlardan biridir. Hz. Muhammed dönemindeki tüm savaşlara katılmış olmakla beraber yaşlılığında dahi Allah yolunda savaşmaktan geri kalmamıştır. Emeviler dönemindeki İstanbul kuşatmasında vefat etmiş, naşı İstanbul surlarına yakın bir yere defnedilmiştir.


74. Soru

Eyyüp Sultan Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Eyyüp Sultan Külliyesi İstanbul’da, kendi ismiyle anılan Eyyüp Sultan semtinde yer almaktadır.


75. Soru

Emir Sultan hakkında kısaca bilgi veriniz

Cevap

Asıl ismi Şemseddin Muhammed olup 1368 yılında Buhara’da doğmuştur. Medine, Bağdat, Karaman ve Kütahya gibi şehirlerde bulunmuş ve son olarak Bursa’ya gelmiştir. Çevresinde çok saygın bir kişi olarak bilinmiştir. 1420’li yılların sonlarına doğru vefat etmiştir.


76. Soru

Emir Sultan Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Bursa’da.


77. Soru

Topkapı Sarayı kutsal emanetler bölümü sarayın neresinde yer almaktadır?

Cevap

Bu bölüm Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda, kuzeybatı köşede yer almaktadır.


78. Soru

Kutsal emanetler kavramı hangi emanetler için kullanılmaktadır?

Cevap

Kutsal emanetler, Hz. Muhammed ve diğer bazı peygamberler, sahabeler ve Haremeyn’e ait eşyaları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.


79. Soru

Kutsal Emanetler arasında ziyaretçilerin ilgisini en çok hangi emanetler çekmektedir?

Cevap

Bu emanetler arasında en çok ilgiyi Hz. Muhammed’e ait eşyalar çekmekte olup, bu eşyaların korunduğu bölüm olan Hırka-i Saadet önemli bir alandır. Hz. Muhammed’e ait hırka, sancak, sakal ve kırılan diş bu emanetlerden en çok bilinenleridir.


80. Soru

Hırka-i Saadet bölümünde Hz. Muhammed dışında başka hangi peygamberlere ait ne gibi emanetler sergilenmektedir?

Cevap

Hz. Musa’nın asası, Hz. İbrahim’in taştan yapılan kazanı, Hz. Yahya’nın kol ve kafatası kemikleri, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. Osman’a atfedilen Kuran-ı Kerim, Hz. Fatıma’nın hırkası, Hz. Hüseyin’in gömleği bu emanetlerden en önemlileridir.


81. Soru

Kutsal emanetler bölümünde Haremeyn’e ait özelikle önemli olan hangi eşyalar vardır?

Cevap

Bu eşyalardan en önemlileri; Kâbe’nin kilidi, anahtarları, olukları, kapısının ve Ravza-i Mutahhara’nın örtüleri, Hacerülesved’in muhafazaları, Tövbe Kapısı Kanadı, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Fatıma’nın kabirlerinin örtüleridir.


82. Soru

”Çanakkale Geçilmez” ifadesinin altında yatan olayları kısaca özetleyiniz.

Cevap

Bu ifade, Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusunun olağanüstü bir kahramanlık sergilemesi sonucunda, oldukça güçlü olan itilaf devletlerinin bu bölgeden geri çekilmeye itmesini temsil etmektedir.


83. Soru

Gelibolu Yarımadası’nda bulunan bazı şehitlikleri yazınız.

Cevap

Anafarta Köy Mezarlığı şehitliği, Al- çıtepe Sargıyeri şehitliği, Akbaş şehitliği, Çataldere şehitliği, Karayörük Dere şehitliği, Kesikdere şehitliği, Kireçtepe Jandarma şehitliği, Kocadere Hastane şehitliği, Soğanlıdere Hastane şehitliği ve Şahindere şehitliği.


84. Soru

Anıtkabir’in projesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Anıtkabir’in projesi, düzenlenen bir yarışma sonucunda seçilmiştir.


85. Soru

Anıtkabir hangi yıllar arasında tamamlanmıştır?

Cevap

Anıtkabir’in inşası 1944 yılında başlamış, 1953 yılında tamamlanmıştır.


86. Soru

Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

Cevap

Emin Onat ve Orhan Arda’dır.


87. Soru

Anıtkabir’in mimarisinde hangi dönemlere ait dokunuşlar görülür?

Cevap

Hem yapıldığı dönemin mimarisi, hem de Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nin mimari ve süslemeleri görülmektedir.


88. Soru

Anıtkabir hangi temel kısımlardan oluşmaktadır?

Cevap

Anıtkabir, Barış Parkı ve Anıt Blok’u olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır.


89. Soru

Anıtkabir’de hangi kuleler yer almaktadır?

Cevap

Anıtkabir’de; Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılâp, Cumhuriyet ve Müdafa-i Hukuk kuleleri yer alır.


90. Soru

Kuleler dışında Anıtkabir’de yer alan diğer önemli bölümler nelerdir?

Cevap

Bunlar; Aslanlı Yol, Tören Meydanı, heykel grupları, kütüphane, İsmet İnönü’nün lahiti, müze ve sanat galerisidir.


91. Soru

Anıtkabir’de yer alan 10 kule aslında neyi temsil etmektedir?

Cevap

Bu kuleler, ulusumuzun ve devletimizin oluşumunda etkili olan yüce kavramları temsil etmektedir.


92. Soru

Göbekli Tepe nerededir?

Cevap

Şanlıurfa’ya yaklaşık 20 km uzaklıkta, Örencik Köyü sınırları içerisinde bulunan Göbekli Tepe, Türkiye’deki en eski mimari yapıların bulunduğu yer olması açısından son senelerde en çok dikkati çeken yöre olmuştur.


93. Soru

Ana Tanrıça kültü nerede ortaya çıkmıştır ve değişik kültürlerde Ana Tanrıça hangi isimlerle anılmıştır?

Cevap

Ana tanrıça kültünün ortaya çıkış yeri Anadolu’dur. Ana Tanrıça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde çeşitli adlar altında tapınılan evrensel bir tanrıçadır. Hiçbir mitolojide hiçbir tanrı ana tanrıça kadar çeşitli adlarla anılmamıştır. Hititler Dönemi’nden itibaren Kubaba, Kuvava, Qubala, Kybele, Hepat, Artemis gibi Anadolu’da verilen isimlerin yanında Anadolu dışında da birçok isimle anılır. Ana tanrıça kültü Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Ege Adalarına, daha sonra da Yunanistan ve İtalya’ya kadar yayılmıştır.


94. Soru

Apollon’un simgeleri nelerdir?

Cevap

Anadolu’da yaygın olan bir külttür. Kehanetin, güzel sanatların, güneşin, şiirin ve ışığın tanrısı olan Apollon’un sembolleri lir, ok ve yaydır.


95. Soru

Hitit Dönemi’nin en önemli ibadet yeri neresidir ve nerededir?

Cevap

Hitit Dönemi’nin en önemli ibadet yerlerinin başında gelen Yazılıkaya, Çorum ili Boğazkale ilçesi sınırları içerisinde kalan, Hititlerin başkenti Hattuşaş’ın (Boğazköy) yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda bulunan üstü açık doğal bir kaya tapınağıdır.


96. Soru

Nemrut Dağı’ndaki anıt mezar hangi hükmdar için yapılmıştır?

Cevap

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Doğu Anadolu bölgesinde en çok tanınan yerlerin başında gelen I. Antiochos’un mezar anıtı ve üzerindeki tümülüsü Adıyaman ili Kâhta ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Nemrut Dağı’nın doruğunda yer alır.


97. Soru

Dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılan yapı nedir ve nerededir?

Cevap

Pierre Kilisesi Hatay-Reyhanlı yolu üzerinde, Habib-ün Neccar Dağı eteklerindedir. Yaklaşık 13 m uzunluğunda, 7,5 m genişliğinde ve 13 m yüksekliğindeki doğal mağara bazı eklemelerle kiliseye dönüştürülerek Pierre’e ithaf edilmiştir. Kilisenin dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılır. Ayrıca ilk kez bu kilisede Hz. İsa’nın dinini tanıyanlara “Hristiyan” denildiği söylenir.


98. Soru

Noel Baba adıyla bilinen aziz kimdir?

Cevap

Hristiyan dünyasının “Noel Baba”sı olarak bilinen Nikolaos, önceleri sade bir rahip iken bu ünü dolayısıyla aziz ilan edilmiştir. Bu yüzden Nikolaos Kilisesi, bir hac merkezine dönüşmüştür. Her yıl 6-8 Aralık tarihlerinde Demre’de “Uluslararası Noel Baba Festivali” düzenlenmekte buraya pek çok ziyaretçi gelmektedir.


99. Soru

St. Nikolas nerede ve ne zaman yaşamıştır?

Cevap

Patara doğumlu Nikolaos MS 4. yüzyılda Demre’de yaşamış ve burada ölmüştür.


100. Soru

Meryem Ana Evi nerededir?

Cevap

Meryem Ana Evi, İzmir – Efes’e yaklaşık dokuz kilometre uzaklıkta, Bülbül Dağı’nda bulunmaktadır.


101. Soru

Ashab-ı Kehf’in anlatıldığı efsanenin içeriği nedir?

Cevap

Efsane bazı yorum farkları olsa da genel anlamda şöyledir:
Putperest olan Roma İmparatoru Dakyanus kendisini tanrı ilan etmiştir. Fakat sarayda, yakınında bulunan ve tek tanrıya inanan altı genç onun tanrılığını kabul etmemiş, kral tekrar putperestliğe dönmeleri için onlara düşünme fırsatı tanımıştır. Bunun üzerine altı genç Dakyanus’un yanından kaçarak başka bir yere gitmeye karar verirler. Yolda bir çobana rastlarlar. Çobanla konuştuktan sonra onu ve köpeği Kıtmiri de yanlarına alarak yola devam ederler. Böylece yedi genç (Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş ve Kefeştetayuş) ve köpek yola koyulurlar. Yorulunca bir mağaraya girip uykuya dalarlar. Allah tarafından kendilerine 309 yıl (rivayetlere göre zaman değişiklik gösterir) bir uyku verilmiştir. Bunlardan ilk uyanan (Yemliha) yiyecek almak için kente gitmiş ama elindeki Dakyanus’un portresi olan para yüzünden yakalanmıştır. Yakalayanlar onunla birlikte mağaraya geldiklerinde Yemliha siz burada bekleyin, ben onlara haber vereyim, sizi birden karşılarında görürlerse korkarlar diyerek içeri girer. İçeriden kimsenin çıkmadığını gören askerler, içeri girdiklerinde gençleri görememiş, buna karşın mağaranın bir köşesinde birbirine sokulmuş durumda yedi kuş görmüşlerdir. Bu nedenle mağara, Yedi Uyurlar Mağarası diye de anılır.


102. Soru

Türkiye’deki en önemli dinî merkezin bulunduğu şehir hangisidir? Bunun sebebi nedir?

Cevap

Şanlıurfa Türkiye’deki en önemli dinî merkezlerden biridir, hatta başında gelir. Peygamberler diyarı, peygamberler şehri olarak da bilinmektedir. Hz. İbrahim, Hz. Eyyub, Hz. El-Yasa, Hz. Musa, Hz. Şuayb, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İshak, Hz. Ya’kub, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya ait makamların olduğu bilinmektedir. Bu makamlardan bazıları günümüzde mevcuttur, bazıları ise ortadan kalkmıştır. Bunların dışında Şanlıurfa’da bazı azizlere ithaf edilen çok sayıda kilise de bulunmaktadır.


103. Soru

Battal Gazi Külliyesi nerededir?

Cevap

Külliye Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinin güneybatısındaki üçler tepesinin güneydoğusunda, eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Külliyenin ilk yapıları Selçuklu Dönemi’ne ait olup, özellikle Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen yapılarla bugünkü şeklini almıştır.


104. Soru

Velâyetname adlı eserde Hacı Bektâş-ı Velî’den nasıl söz edilmiştir?

Cevap

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetname adlı eserde adeta mitolojik bir kişi olarak gösterilir. Çok sayıda kerameti vardır. O’nun bir bağırmasıyla yüzlerce kişi ölebilir, yok olabilir. Denize halısını ve postunu serip yüzebilmekte, bazen şahin bazen güvercin olup uçabilmekte, bir anda birçok yerde olabilmektedir. Mesela sabah namazında Kâbe’de, öğle namazında evinde olabilir. Ateşte yanmaz, taşa basınca  ayak izleri kalır, isterse taşı un gibi ezer, dağı saman çöpü gibi nefesiyle uçurabilir. Yırtıcı hayvanlar onun bir bakışı ile ya yok oluyor, ya da kesiliyor. İradesi tabiat kanunları üstündedir. Dileyip de gerçekleştiremediği şey yoktur. Doğuşu bile bir kerametin sonucudur.


105. Soru

Mevlana nerede ve ne zaman doğmuştur?

Cevap

Asıl adı Muhammed Celâleddîn olan Mevlâna Celâleddîn Rûmî 30 Eylül 1207 yılında, günümüzde Afganistan sınırları içerisinde kalan Belh şehrinde doğmuştur.


106. Soru

Hacı Bayram Veli hangi dönemde ve nerede doğmuştur?

Cevap

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiye’nin piri Hacı Bayrâm-ı Velî 14. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi Dönemi’nde Ankara’da doğmuştur.


107. Soru

Somuncu Baba adını nereden almıştır?

Cevap

Somuncu Baba ismini “eşeği ile ormandan odun taşıyıp, onunla da ekmek pişirerek sırtına yüklenip, somun” diye bağırarak
halka dağıtmasından aldığı rivayet edilir.


108. Soru

Kutsal Emanetler nedir? Öne çıkanları hangileridir?

Cevap

Kutsal Emanetler Hz. Muhammed ile diğer bazı peygamberler ve sahabeler ile Haremeyn’e ait eşyalara denmektedir. Kutsal Emanetler arasında en fazla ilgiyi Hz. Muhammed’e ait eşyalar çekmektedir. Bunların başında da özellikle eşyaların korunduğu bölüme adını da vermesi açısından önemli görülen Hırka-i Saadet gelir. Hırka-i Saadet Hz. Muhammed’in, Kâ’b bin Züheyr’in Müslümanlığı kabulü sırasında söylediği kasideyi çok beğenmesi üzerine çıkararak kendisine giydirdiği hırkadır. Sancak-ı Şerif ise Hz. Muhammed’e ait olan fakat zamanla neredeyse toz hâline gelen bir sancaktır. Sancak bir torba içerisine konularak saklanmış, bu torba da gümüş bir sandık içerisine konulmuştur.


109. Soru

Gelibolu’da Anzakların çıkarma yaptıkları nokta nerededir? Çıkarma ne zaman yapılmıştır?

Cevap

25 Nisan 1915 sabahı Anzaklar Arıburnu’na çıkarma yapmaya başladılar. Bu tarihten itibaren yaklaşık dört ay boyunca şiddetli çarpışmalar meydana gelmiş, her iki tarafa büyük kayıplar vermiştir.


110. Soru

Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

Cevap

Anıtkabir’in inşası 9 Ekim 1944 yılında görkemli bir temel atma töreni ile başlamış, yaklaşık dokuz yıl süren çalışmalar sonucunda 1 Eylül 1953 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Emin Onat ve Orhan Arda’dır.


111. Soru

Anıtkabir’in bölümleri nelerdir?

Cevap

Anıtkabir aslında külliye şeklinde düzenlenmiştir. Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılan Anıtkabir yaklaşık 750.000 m2’lik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Hürriyet Kulesi, İstiklal Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Millî Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi gibi kulelerden başka, Aslanlı Yol, Tören Meydanı, heykel grupları, kütüphane, İsmet İnönü’nün lahiti, müze, sanat galerisi gibi bölümler bulunur.


1. Soru

Ülkemizdeki çok tanrılı döneme ait kutsal yerleri maddeler halinde yazınız.

Cevap

Ülkemizde yer alan çok tanrılı döneme ait kutsal yerler şunlardır:
? Göbekli Tepe
? Ana Tanrıça (Kybele-Artemis) Kültü
? Apollon Kültü
? Letoon Kutsal Alanı
? Yazılıkaya
? Nemrut Dağı

2. Soru

Göbekli tepe nerede yer almaktadır?

Cevap

Göbekli Tepe, Şanlıurfa’da yer alan Örencik Köyü’nün sınırları içerisinde yer almaktadır.

3. Soru

Göbekli Tepe’nin son yıllarda en çok dikkati çeken yöre olmasın temel sebebi nedir?

Cevap

Bu durumun temel sebebi, Göbekli Tepe’nin ülkemizdeki en eski mimari yapıların bulunduğu yer olmasıdır.

4. Soru

Göbekli Tepe hangi dönemlere dayanmaktadır?

Cevap

Göbekli Tepe Neolitik Dönem’in çanak çömlek öncesine; günümüzden 11 bin yıl önceye dayanmaktadır.

5. Soru

Göbekli Tepe’de en çok dikkati çeken yapılar hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Yapılan kazılar sonucunda Göbekli Tepe’de en çok dikkati çeken yapılar, ibadet amaçlı olarak inşa edilen tapınaklar ve heykeller olmuştur. Öte yandan boyları 3 metrenin üzerinde olan T biçimli insana benzeyen dikili taşlar da dikkat çeken diğer yapılardır.

6. Soru

Göbekli Tepe’de elde edilen bulgulara göre insanların ö dönemdeki inançları hakkında kısaca bilgiler veriniz.

Cevap

Elde edilen buluntular ışığında, ilgili dönemde insanların doğaüstü varlıklara ve tanrı inancına sahip oldukları ifade edilmektedir.

7. Soru

Göbekli Tepe’deki mevcut kazıların tamamlanması ile ne gibi gelişmelerin olması beklenmektedir?

Cevap

Bu kazıların tamamlanması ile beraber elde edilecek yeni bulgularla Anadolu’nun tarih öncesi dönemi ve kültür tarihinin yeniden yazılabilmesi mümkün olacaktır.Bu kazıların tamamlanması ile beraber elde edilecek yeni bulgularla Anadolu’nun tarih öncesi dönemi ve kültür tarihinin yeniden yazılabilmesi mümkün olacaktır.

8. Soru

Ana Tanrıça nedir? Kısaca tanımlayınız.

Cevap

Ana Tanrıça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde Kubaba, Kybele, Artemis gibi çeşitli isimlerle tapınılan evrensel bir tanrıçadır.

9. Soru

Kybele, kendisine tapınanlar için hangi sembolleri yansıtmıştır?

Cevap

Kybele, genel olarak doğurganlığı ve üremeyi sembolize etmekle birlikte; doğaya egemenliği, halkların ve kentlerin koruyuculuğunu da sembolize etmiştir.

10. Soru

Anadolu’da Kybele kültürünün en çok öne çıktığı yerler nerelerdir?

Cevap

Frigya bölgesinde Eskişehir-Pesinus ve Psidia bölgesinde Yalvaç-Antiochia.

11. Soru

Sonraki dönemlerde ana tanrıça kültü hangi şekilde ortaya çıkmakta ve neyi sembolize etmektedir?

Cevap

Ana Tanrıça kültü sonraki dönemlerde Artemis ile ortaya çıkmakta ve Efes’te bulunan Artemis Tapınağı ve Artemis Heykeli bereketi simgelemektedir.

12. Soru

Apollon hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Her ne kadar bir Yunan tanrısı olduğu düşünülse de, son araştırmalarla bir Anadolu tanrısı olduğu kanıtlanmıştır. Kehanetin, güzel sanatların, güneşin, şiirin ve ışığın tanrısı olarak bilinmektedir. Sembolleri lir, ok ve yaydır.

13. Soru

Anadolu’daki en önemli Apollon kültü nerede yer almaktadır?

Cevap

Anadolu’da birçok Apollon kültü yer almakla beraber bunlardan en önemlisi Didim’de bulunmaktadır.

14. Soru

Didim dışındaki Apollon tapınaklarını yazınız.

Cevap

Bunlar; Çanakkale Ayvacık-Gülpınar, Side, Alabanda, Aigai, Hierepolis ve Letoon’da yer alan tapınaklardır.

15. Soru

Letoon nerede yer almaktadır?

Cevap

Letoon, Fethiye-Kaş karayolu üzerinde Kumluova Köyü yakınlarında yer almaktadır.

16. Soru

Letoon’da hangi önemli tanrılara ait tapınaklar yer almaktadır?

Cevap

Burada Antik Çağ’ın üç önemli tanrısı olan Leto, Apollon ve Artemis’e ait tapınaklar yer almaktadır.

17. Soru

Yazılıkaya nerede yer almaktadır?

Cevap

Çorum’un Boğazkale ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır.

18. Soru

Yazılıkaya’daki Kaya Tapınağı’nın yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Kaya Tapınağı, büyük galeri ve küçük galeri olarak isimlendirilen iki doğal galeriden meydana gelmektedir.

19. Soru

Yazılıkaya’da doğal kayalara işlenen kabartmalar bizlere ne tür bilgiler sunmaktadır?

Cevap

Bu kabartmalar Hitit döneminin inanç sistemi ve kıyafetleri hakkında bilgiler vermektedir.

20. Soru

Nemrut Dağı nerede yer almaktadır?

Cevap

Nemrut Dağı, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin kuzey doğusunda yer almaktadır.

21. Soru

Nemrut’ta yer alan heykeller kimlere aittir?

Cevap

Bu heykeller; Apollon, Tyche, Zeus, Antiochos ve Herakles’in heykelleridir.

22. Soru

Hatay’ın dinler açısından önemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Hatay çok uzun yıllardır tüm semavi dinlerden insanların beraber yaşadığı bir yer olagelmiştir. Hatay üç semavi din için kutsal bir yer olarak görülmekte ve bu dinlerin bir buluşma noktası olarak nitelendirilmektedir.

23. Soru

Pierre Kilisesi özellikle hangi nitelikleriyle öne çıkmaktadır?

Cevap

Pierre Kilisesi’nin dünyanın ilk kilisesi olduğuna ve Hz. İsa’nın dinini tanıyanlara ilk kez bu kilisede “Hristiyan” dediğine inanılması, bu kilisenin önemli bir dini yapı olarak görülmesini sağlamaktadır.

24. Soru

Psidia Antiocheia antik kenti nerede yer almaktadır?

Cevap

Psidia Antiocheia antik kenti Isparta ilinin Yalvaç ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır.

25. Soru

Psidia antik kenti hangi inançlar için önemli bir merkez olmuştur?

Cevap

Psidia antik kenti, Kybele, Men, Musevilik ve Hristiyanlık gibi inançlar için önemli bir merkez olmuştur.

26. Soru

Psidia antik kenti Hristiyanlar için ne gibi bir öneme sahiptir?

Cevap

Bu kent, havari olmadığı halde Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir rolü bulunan Paulus’un burada berili zamanlarda bulunması ve ilk vaazını burada vermiş olmasından dolayı Hristiyanlar için önemli bir yer olarak görülmektedir. Öte yandan Paulus’un ikinci misyonerlik seferine Antiocheia’dan başlamış olması da Hristiyanlık âlemi için kentin önemini artırmaktadır.

27. Soru

Psidia antik kentinde bulunan Paulus Kilisesi hangi özelliği açısından önemli olarak görülmektedir?

Cevap

Paulus Kilisesi’nin Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait ilk kiliselerden biri olması onu önemli kılmaktadır.

28. Soru

Eski adı Saul olan Paulus’un Hristiyan olarak yeni ismini almasına neden olan olayı kısaca açıklayınız.

Cevap

Paulus, Şam’da yaşamakta olan küçük bir Hristiyan topluluğunu yok etmek üzere harekete geçerken, gökyüzünde beliren bir ışık neticesinde görme yetisini kaybeder. Bu sırada duyduğu bir sesin Hz. İsa’ya ait olduğu belirtilmektedir. Bu olayın ardından Paulus vaftiz olur, Saul yerine Paulus ismini alır.

29. Soru

Paulus Hristiyan olduktan sonraki süreçte hangi yerleri gezerek misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur?

Cevap

Paulus bu süreçte Karaman, Yollarbaşı, Konya, Yalvaç, Efes, Ege Adaları, Yunanistan ve Makedonya’da 10 yıl süre ile misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur.

30. Soru

Paulus Kilisesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Paulus Kilisesi, Mersin’in Tarsus ilçe merkezindeki UIu Cami semtinde yer almaktadır.

31. Soru

Tarsus neden Hristiyanlar için kutsal bir yer olarak görülmektedir?

Cevap

Tarsus’un Paulus’un doğduğu yer olması ve yine burada kendisine ithaf edilen bir kilise ve kuyunun yer alması Tarsus’u Hristiyanlar için kutsal bir yer yapmaktadır.

32. Soru

Nikolaos Kilisesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Nikolaos Kilisesi Antalya’nın Demre ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

33. Soru

Nikolos ve dolayısıyla Nikolaos Kilisesi’nin Hristiyan dünyası için önemini açıklayınız.

Cevap

Nikolaos, Hristiyan âleminin Noel babası olup ünlü bir aziz olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan Nikolas Kilisesi Hristiyanlık âlemi için önemli bir mekân olup, bir hac merkezi niteliğine sahiptir.

34. Soru

Meryem Ana Evi nerede yer almaktadır?

Cevap

Meryem Ana Evi, İzmir’in Efes ilçesi yakınlarında yer almaktadır.

35. Soru

Efes’in Meryem Ana ile olan ilgisini kısaca açıklayınız.

Cevap

Hz. Meryem’in her ne kadar Kudüs’te öldüğüne dair bir inanç olsa da, bir inanışa göre de Hz. Meryem Efes’te ölmüş ve burada defnedilmiştir.

36. Soru

Meryem Ana Evi Hristiyanlar açısından ne gibi bir öneme sahiptir? Açıklayınız.

Cevap

Hz. Meryem’in Efes’te ölmüş olması ve şimdiki adıyla Meryem Ana Evi’nde defnedilmiş olması bu yapıyı Hristiyan dünyası için önemli kılmaktadır. Nitekim bu yapı Hristiyanlar için aynı zamanda bir hac merkezi olarak görülmektedir.

37. Soru

Sumela Manastırı nerede yer almaktadır?

Cevap

Sumela Manastırı Trabzon’un Maçka ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı’nın yamaçlarında yer almaktadır.

38. Soru

Sumela Manastırı’nın yöre halkı tarafından kullanılan diğer ismi nedir?

Cevap

Halk bu yapıyı Meryemana olarak nitelendirmektedir.

39. Soru

Trabzon’un ve çevresinin Türkleşmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin Sumela Manastırı’na karşı tavrı ne şekilde olmuştur?

Cevap

Osmanlı Devleti zamanında manastır dikkatli bir biçimde korunmuş, manastıra birtakım imtiyazlar tanınmış ve hatta hediyeler yollanmıştır.

40. Soru

Ülkemizde Ashab-ı Kehf ile ilgili olarak hangi yörelerde mağaralar bulunmaktadır?

Cevap

Ülkemizde Tarsus, Afşin ve Efes’te Ashab-ı Kehf mağaraları bulunmaktadır.

41. Soru

Dünyada Ashab-ı Kehf mağaraları hangi yerlerde bulunmaktadır?

Cevap

Ülkemizdekilerin dışında İspanya, Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Türkistan’da da Ashab-ı Kehf mağaralarının bulunduğu bilinmektedir.

42. Soru

Ashab-ı Kehf ifadesi hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Ashab-I Kehf, mağara arkadaşları anlamına gelmektedir.

43. Soru

Ashab-ı Kehf’in Kuran-ı Kerim ile ne gibi bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim’de bir kıssa olarak verilmekte ve aynı zamanda Kehf Suresi’ne de ismini vermektedir.

44. Soru

Ashab-ı Kehf mağarasına aynı zamanda Yedi Uyurlar mağarası adı verilmesini açılayınız.

Cevap

Ashab-ı Kehf efsanesine göre, kendini tanrı olarak ilan eden kraldan kaçan yedi arkadaşın bir mağaraya sığınmaları ve burada çok uzun yıllar uyur vaziyette kaldıkları rivayet edilmektedir. İşte bundan dolayı mağara aynı zamanda Yedi Uyurlar mağarası olarak da anılmaktadır.

45. Soru

Şanlıurfa’da hangi peygamberlere ait makamlar yer almaktadır?

Cevap

Şanlıurfa’da Hz. İbrahim, Hz. Eyyub, Hz. El-Yasa, Hz. Musa, Hz. Şuayb, Hz. Âdem, Hz. Hun, Hz. İshak, Hz. Ya’kub, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya ait makamlar yer almaktadır.

46. Soru

Şanlıurfa özellikle hangi peygamber ile anılmaktadır?

Cevap

Hz. İbrahim.

47. Soru

Hz. İbrahim Müslümanlık için hangi önemli adımlara vesile olmuştur?

Cevap

Hz. İbrahim Kâbe’yi inşa etmiş olup ayrıca kurban kesme geleneğini de başlatmıştır.

48. Soru

Şanlıurfa’da Hz. İbrahim ile ilgili önemli olan ve sık ziyaret edilen yapılar nelerdir?

Cevap

Bu yapılar balıklı göl ve Hz. İbrahim’in doğduğu mağaradır. Ayrıca hem göl, hem de mağara etrafında birçok kutsal yapı yer almaktadır.

49. Soru

Harran, Müslüman âlemi ve Anadolu için neden önemli bir şehirdir?

Cevap

Hz. İbrahim’in burada ikamet etmiş olması, şehrin ilim, kültür ve sanat şehri olması ve Anadolu’daki en eski üniversite ve caminin burada yer almış olması Harran’ı önemli kılan özellikleridir.

50. Soru

Harran dışında Şanlıurfa’da önemli olan diğer inanç merkezleri nerelerde yer almaktadır?

Cevap

Harran dışında merkezde, Özkent ve Yağmurlu köyleri ile Eyyub Nebi Beldesi de önemli sayılan yapılara ev sahipliği yapmaktadır.

51. Soru

Battal Gazi Anadolu’da hangi yerlerde faaliyet göstermiştir?

Cevap

Battal Gazi Kayseri, Malatya, Afyon ve Eskişehir ile Suriye’ de faaliyet göstermiştir.

52. Soru

Battal Gazi Külliyesi’nin temeli hangi medeniyet döneminde atılmıştır?

Cevap

Külliyenin temeli Selçuklu Dönemi’nde atılmıştır.

53. Soru

Battal Gazi Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Battal Gazi Külliyesi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yer almaktadır.

54. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli hakkında kısaca bilgiler veriniz.

Cevap

Hacı Bektaş-ı Veli 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan etkili bir evliya olup, Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşmesinde etkin bir rol oynamıştır.

55. Soru

Velâyetname isimli eserde Hacı Bektaş-ı Veli ne gibi özelliklerle tanıtılmaktadır.

Cevap

Bu eserde Hacı Bektaş-ı Veli mitolojik bir kişi olarak tanıtılmakta ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin uçabilme ve birden fazla yerde olabilme şeklinde doğaüstü güçlere sahip olduğu belirtilmektedir.

56. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Külliye, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer almaktadır.

57. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli 16. yüzyılda hangi tarikatı kurmuştur?

Cevap

İlgili dönemde Hacı Bektaş-ı Veli Bektaşilik tarikatını kurmuştur.

58. Soru

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi günümüzde nasıl bir faaliyet sunmaktadır?

Cevap

Külliye 1964 yılında müze olarak faaliyete başlamış olup günümüzde halen müze olarak faaliyet göstermektedir.

59. Soru

Mevlana Külliyesi nerede yer almadır?

Cevap

Mevlana Külliyesi Konya’da yer almaktadır.

60. Soru

Mevlana’nın aile geçmişi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Mevlana saray çevresine mensup bir aileye sahiptir.

61. Soru

Mevla’nın hayatında önemli bir yer tutan ve belli bir süre insanlardan uzak kalmasına neden olan bilgin kimdir?

Cevap

Bu bilgi Şemsi Tebrizi’dir.

62. Soru

Mevlana’nın en çok bilinin iki eserini yazınız.

Cevap

Bu eserler Mesnevi ve Divan-ı Kebir’dir.

63. Soru

Mevlana’nın ölümünün ardından oğlu tarafından hangi tarikat kurulmuştur?

Cevap

Mevlevilik tarikatı kurulmuştur

64. Soru

Mevlevilik tarikatının temel amacı nedir?

Cevap

Mevleviliğin temel amacı, Mevlana’nın düşüncelerini canlı tutarak onu sonsuza dek yaşatmak şeklinde ifade edilmektedir.

65. Soru

Sultan Veled, Mevlevilik için özellikle hangi önemli faaliyette bulunmuştur?

Cevap

Sultan Veled, halife olarak Mevleviliğin kurumsal bir temele sahip olmasını ve tarikata girebilmek için dikkate alınması gereken usul ve erkânları belirlemiştir.

66. Soru

Mevlana’yı anma etkinlikleri ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

Cevap

Mevlana’yı anma etkinlikleri her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya’da yapılmaktadır.

67. Soru

Havı Bayram-ı Veli kimdir? Kısaca açıklayınız

Cevap

Hacı Bayram-ı Veli, 14. yüzyılın ilk yarısında Orhangazi döneminde Ankara’da doğmuştur. Bayramiye tarikatının piri olup, bir müderris olduğu kayıtlara geçmiştir.

68. Soru

Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi Ankara’nın Ulus semtinde yer almaktadır.

69. Soru

Somuncu Baba’nın bilinen diğer ismi nedir?

Cevap

Somuncu Baba aynı zamanda Hamidüddin Aksarayi olarak da anılmaktadır.

70. Soru

Somuncu Baba’nın mezarı nerede yer almaktadır?

Cevap

Aksaray’da.

71. Soru

Somuncu Baba isminin nereden geldiğini kısaca açıklayanız.

Cevap

Rivayete göre Somuncu Baba, odun toplayıp ekmek pişirmekte ve bu ekmekleri “somun” diye seslenerek halka dağıtmaktadır. Somuncu Baba siminin de buradan geldiği belirtilmektedir.

72. Soru

Aksaray dışında başka hangi yörede Somuncu Baba türbesi bulunmaktadır?

Cevap

Malatya ilinde yer alan Darende yöresinde.

73. Soru

Eyyüp Sultan hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Asıl ismi Ebu Eyyub el Ensari olup, ilk Müslümanlardan biridir. Hz. Muhammed dönemindeki tüm savaşlara katılmış olmakla beraber yaşlılığında dahi Allah yolunda savaşmaktan geri kalmamıştır. Emeviler dönemindeki İstanbul kuşatmasında vefat etmiş, naşı İstanbul surlarına yakın bir yere defnedilmiştir.

74. Soru

Eyyüp Sultan Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Eyyüp Sultan Külliyesi İstanbul’da, kendi ismiyle anılan Eyyüp Sultan semtinde yer almaktadır.

75. Soru

Emir Sultan hakkında kısaca bilgi veriniz

Cevap

Asıl ismi Şemseddin Muhammed olup 1368 yılında Buhara’da doğmuştur. Medine, Bağdat, Karaman ve Kütahya gibi şehirlerde bulunmuş ve son olarak Bursa’ya gelmiştir. Çevresinde çok saygın bir kişi olarak bilinmiştir. 1420’li yılların sonlarına doğru vefat etmiştir.

76. Soru

Emir Sultan Külliyesi nerede yer almaktadır?

Cevap

Bursa’da.

77. Soru

Topkapı Sarayı kutsal emanetler bölümü sarayın neresinde yer almaktadır?

Cevap

Bu bölüm Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda, kuzeybatı köşede yer almaktadır.

78. Soru

Kutsal emanetler kavramı hangi emanetler için kullanılmaktadır?

Cevap

Kutsal emanetler, Hz. Muhammed ve diğer bazı peygamberler, sahabeler ve Haremeyn’e ait eşyaları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

79. Soru

Kutsal Emanetler arasında ziyaretçilerin ilgisini en çok hangi emanetler çekmektedir?

Cevap

Bu emanetler arasında en çok ilgiyi Hz. Muhammed’e ait eşyalar çekmekte olup, bu eşyaların korunduğu bölüm olan Hırka-i Saadet önemli bir alandır. Hz. Muhammed’e ait hırka, sancak, sakal ve kırılan diş bu emanetlerden en çok bilinenleridir.

80. Soru

Hırka-i Saadet bölümünde Hz. Muhammed dışında başka hangi peygamberlere ait ne gibi emanetler sergilenmektedir?

Cevap

Hz. Musa’nın asası, Hz. İbrahim’in taştan yapılan kazanı, Hz. Yahya’nın kol ve kafatası kemikleri, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. Osman’a atfedilen Kuran-ı Kerim, Hz. Fatıma’nın hırkası, Hz. Hüseyin’in gömleği bu emanetlerden en önemlileridir.

81. Soru

Kutsal emanetler bölümünde Haremeyn’e ait özelikle önemli olan hangi eşyalar vardır?

Cevap

Bu eşyalardan en önemlileri; Kâbe’nin kilidi, anahtarları, olukları, kapısının ve Ravza-i Mutahhara’nın örtüleri, Hacerülesved’in muhafazaları, Tövbe Kapısı Kanadı, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Fatıma’nın kabirlerinin örtüleridir.

82. Soru

”Çanakkale Geçilmez” ifadesinin altında yatan olayları kısaca özetleyiniz.

Cevap

Bu ifade, Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusunun olağanüstü bir kahramanlık sergilemesi sonucunda, oldukça güçlü olan itilaf devletlerinin bu bölgeden geri çekilmeye itmesini temsil etmektedir.

83. Soru

Gelibolu Yarımadası’nda bulunan bazı şehitlikleri yazınız.

Cevap

Anafarta Köy Mezarlığı şehitliği, Al- çıtepe Sargıyeri şehitliği, Akbaş şehitliği, Çataldere şehitliği, Karayörük Dere şehitliği, Kesikdere şehitliği, Kireçtepe Jandarma şehitliği, Kocadere Hastane şehitliği, Soğanlıdere Hastane şehitliği ve Şahindere şehitliği.

84. Soru

Anıtkabir’in projesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Anıtkabir’in projesi, düzenlenen bir yarışma sonucunda seçilmiştir.

85. Soru

Anıtkabir hangi yıllar arasında tamamlanmıştır?

Cevap

Anıtkabir’in inşası 1944 yılında başlamış, 1953 yılında tamamlanmıştır.

86. Soru

Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

Cevap

Emin Onat ve Orhan Arda’dır.

87. Soru

Anıtkabir’in mimarisinde hangi dönemlere ait dokunuşlar görülür?

Cevap

Hem yapıldığı dönemin mimarisi, hem de Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nin mimari ve süslemeleri görülmektedir.

88. Soru

Anıtkabir hangi temel kısımlardan oluşmaktadır?

Cevap

Anıtkabir, Barış Parkı ve Anıt Blok’u olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır.

89. Soru

Anıtkabir’de hangi kuleler yer almaktadır?

Cevap

Anıtkabir’de; Hürriyet, İstiklal, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılâp, Cumhuriyet ve Müdafa-i Hukuk kuleleri yer alır.

90. Soru

Kuleler dışında Anıtkabir’de yer alan diğer önemli bölümler nelerdir?

Cevap

Bunlar; Aslanlı Yol, Tören Meydanı, heykel grupları, kütüphane, İsmet İnönü’nün lahiti, müze ve sanat galerisidir.

91. Soru

Anıtkabir’de yer alan 10 kule aslında neyi temsil etmektedir?

Cevap

Bu kuleler, ulusumuzun ve devletimizin oluşumunda etkili olan yüce kavramları temsil etmektedir.

92. Soru

Göbekli Tepe nerededir?

Cevap

Şanlıurfa’ya yaklaşık 20 km uzaklıkta, Örencik Köyü sınırları içerisinde bulunan Göbekli Tepe, Türkiye’deki en eski mimari yapıların bulunduğu yer olması açısından son senelerde en çok dikkati çeken yöre olmuştur.

93. Soru

Ana Tanrıça kültü nerede ortaya çıkmıştır ve değişik kültürlerde Ana Tanrıça hangi isimlerle anılmıştır?

Cevap

Ana tanrıça kültünün ortaya çıkış yeri Anadolu’dur. Ana Tanrıça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde çeşitli adlar altında tapınılan evrensel bir tanrıçadır. Hiçbir mitolojide hiçbir tanrı ana tanrıça kadar çeşitli adlarla anılmamıştır. Hititler Dönemi’nden itibaren Kubaba, Kuvava, Qubala, Kybele, Hepat, Artemis gibi Anadolu’da verilen isimlerin yanında Anadolu dışında da birçok isimle anılır. Ana tanrıça kültü Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Ege Adalarına, daha sonra da Yunanistan ve İtalya’ya kadar yayılmıştır.

94. Soru

Apollon’un simgeleri nelerdir?

Cevap

Anadolu’da yaygın olan bir külttür. Kehanetin, güzel sanatların, güneşin, şiirin ve ışığın tanrısı olan Apollon’un sembolleri lir, ok ve yaydır.

95. Soru

Hitit Dönemi’nin en önemli ibadet yeri neresidir ve nerededir?

Cevap

Hitit Dönemi’nin en önemli ibadet yerlerinin başında gelen Yazılıkaya, Çorum ili Boğazkale ilçesi sınırları içerisinde kalan, Hititlerin başkenti Hattuşaş’ın (Boğazköy) yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda bulunan üstü açık doğal bir kaya tapınağıdır.

96. Soru

Nemrut Dağı’ndaki anıt mezar hangi hükmdar için yapılmıştır?

Cevap

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Doğu Anadolu bölgesinde en çok tanınan yerlerin başında gelen I. Antiochos’un mezar anıtı ve üzerindeki tümülüsü Adıyaman ili Kâhta ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Nemrut Dağı’nın doruğunda yer alır.

97. Soru

Dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılan yapı nedir ve nerededir?

Cevap

Pierre Kilisesi Hatay-Reyhanlı yolu üzerinde, Habib-ün Neccar Dağı eteklerindedir. Yaklaşık 13 m uzunluğunda, 7,5 m genişliğinde ve 13 m yüksekliğindeki doğal mağara bazı eklemelerle kiliseye dönüştürülerek Pierre’e ithaf edilmiştir. Kilisenin dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılır. Ayrıca ilk kez bu kilisede Hz. İsa’nın dinini tanıyanlara “Hristiyan” denildiği söylenir.

98. Soru

Noel Baba adıyla bilinen aziz kimdir?

Cevap

Hristiyan dünyasının “Noel Baba”sı olarak bilinen Nikolaos, önceleri sade bir rahip iken bu ünü dolayısıyla aziz ilan edilmiştir. Bu yüzden Nikolaos Kilisesi, bir hac merkezine dönüşmüştür. Her yıl 6-8 Aralık tarihlerinde Demre’de “Uluslararası Noel Baba Festivali” düzenlenmekte buraya pek çok ziyaretçi gelmektedir.

99. Soru

St. Nikolas nerede ve ne zaman yaşamıştır?

Cevap

Patara doğumlu Nikolaos MS 4. yüzyılda Demre’de yaşamış ve burada ölmüştür.

100. Soru

Meryem Ana Evi nerededir?

Cevap

Meryem Ana Evi, İzmir – Efes’e yaklaşık dokuz kilometre uzaklıkta, Bülbül Dağı’nda bulunmaktadır.

101. Soru

Ashab-ı Kehf’in anlatıldığı efsanenin içeriği nedir?

Cevap

Efsane bazı yorum farkları olsa da genel anlamda şöyledir:
Putperest olan Roma İmparatoru Dakyanus kendisini tanrı ilan etmiştir. Fakat sarayda, yakınında bulunan ve tek tanrıya inanan altı genç onun tanrılığını kabul etmemiş, kral tekrar putperestliğe dönmeleri için onlara düşünme fırsatı tanımıştır. Bunun üzerine altı genç Dakyanus’un yanından kaçarak başka bir yere gitmeye karar verirler. Yolda bir çobana rastlarlar. Çobanla konuştuktan sonra onu ve köpeği Kıtmiri de yanlarına alarak yola devam ederler. Böylece yedi genç (Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş ve Kefeştetayuş) ve köpek yola koyulurlar. Yorulunca bir mağaraya girip uykuya dalarlar. Allah tarafından kendilerine 309 yıl (rivayetlere göre zaman değişiklik gösterir) bir uyku verilmiştir. Bunlardan ilk uyanan (Yemliha) yiyecek almak için kente gitmiş ama elindeki Dakyanus’un portresi olan para yüzünden yakalanmıştır. Yakalayanlar onunla birlikte mağaraya geldiklerinde Yemliha siz burada bekleyin, ben onlara haber vereyim, sizi birden karşılarında görürlerse korkarlar diyerek içeri girer. İçeriden kimsenin çıkmadığını gören askerler, içeri girdiklerinde gençleri görememiş, buna karşın mağaranın bir köşesinde birbirine sokulmuş durumda yedi kuş görmüşlerdir. Bu nedenle mağara, Yedi Uyurlar Mağarası diye de anılır.

102. Soru

Türkiye’deki en önemli dinî merkezin bulunduğu şehir hangisidir? Bunun sebebi nedir?

Cevap

Şanlıurfa Türkiye’deki en önemli dinî merkezlerden biridir, hatta başında gelir. Peygamberler diyarı, peygamberler şehri olarak da bilinmektedir. Hz. İbrahim, Hz. Eyyub, Hz. El-Yasa, Hz. Musa, Hz. Şuayb, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İshak, Hz. Ya’kub, Hz. Yusuf ve Hz. İsa’ya ait makamların olduğu bilinmektedir. Bu makamlardan bazıları günümüzde mevcuttur, bazıları ise ortadan kalkmıştır. Bunların dışında Şanlıurfa’da bazı azizlere ithaf edilen çok sayıda kilise de bulunmaktadır.

103. Soru

Battal Gazi Külliyesi nerededir?

Cevap

Külliye Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinin güneybatısındaki üçler tepesinin güneydoğusunda, eğimli bir araziye inşa edilmiştir. Külliyenin ilk yapıları Selçuklu Dönemi’ne ait olup, özellikle Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen yapılarla bugünkü şeklini almıştır.

104. Soru

Velâyetname adlı eserde Hacı Bektâş-ı Velî’den nasıl söz edilmiştir?

Cevap

Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetname adlı eserde adeta mitolojik bir kişi olarak gösterilir. Çok sayıda kerameti vardır. O’nun bir bağırmasıyla yüzlerce kişi ölebilir, yok olabilir. Denize halısını ve postunu serip yüzebilmekte, bazen şahin bazen güvercin olup uçabilmekte, bir anda birçok yerde olabilmektedir. Mesela sabah namazında Kâbe’de, öğle namazında evinde olabilir. Ateşte yanmaz, taşa basınca  ayak izleri kalır, isterse taşı un gibi ezer, dağı saman çöpü gibi nefesiyle uçurabilir. Yırtıcı hayvanlar onun bir bakışı ile ya yok oluyor, ya da kesiliyor. İradesi tabiat kanunları üstündedir. Dileyip de gerçekleştiremediği şey yoktur. Doğuşu bile bir kerametin sonucudur.

105. Soru

Mevlana nerede ve ne zaman doğmuştur?

Cevap

Asıl adı Muhammed Celâleddîn olan Mevlâna Celâleddîn Rûmî 30 Eylül 1207 yılında, günümüzde Afganistan sınırları içerisinde kalan Belh şehrinde doğmuştur.

106. Soru

Hacı Bayram Veli hangi dönemde ve nerede doğmuştur?

Cevap

Anadolu topraklarında doğup büyüyen bir Türk mutasavvıfı tarafından kurulmuş ilk tarikat olan Bayramiye’nin piri Hacı Bayrâm-ı Velî 14. yüzyılın ilk yarısında Orhan Gazi Dönemi’nde Ankara’da doğmuştur.

107. Soru

Somuncu Baba adını nereden almıştır?

Cevap

Somuncu Baba ismini “eşeği ile ormandan odun taşıyıp, onunla da ekmek pişirerek sırtına yüklenip, somun” diye bağırarak
halka dağıtmasından aldığı rivayet edilir.

108. Soru

Kutsal Emanetler nedir? Öne çıkanları hangileridir?

Cevap

Kutsal Emanetler Hz. Muhammed ile diğer bazı peygamberler ve sahabeler ile Haremeyn’e ait eşyalara denmektedir. Kutsal Emanetler arasında en fazla ilgiyi Hz. Muhammed’e ait eşyalar çekmektedir. Bunların başında da özellikle eşyaların korunduğu bölüme adını da vermesi açısından önemli görülen Hırka-i Saadet gelir. Hırka-i Saadet Hz. Muhammed’in, Kâ’b bin Züheyr’in Müslümanlığı kabulü sırasında söylediği kasideyi çok beğenmesi üzerine çıkararak kendisine giydirdiği hırkadır. Sancak-ı Şerif ise Hz. Muhammed’e ait olan fakat zamanla neredeyse toz hâline gelen bir sancaktır. Sancak bir torba içerisine konularak saklanmış, bu torba da gümüş bir sandık içerisine konulmuştur.

109. Soru

Gelibolu’da Anzakların çıkarma yaptıkları nokta nerededir? Çıkarma ne zaman yapılmıştır?

Cevap

25 Nisan 1915 sabahı Anzaklar Arıburnu’na çıkarma yapmaya başladılar. Bu tarihten itibaren yaklaşık dört ay boyunca şiddetli çarpışmalar meydana gelmiş, her iki tarafa büyük kayıplar vermiştir.

110. Soru

Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

Cevap

Anıtkabir’in inşası 9 Ekim 1944 yılında görkemli bir temel atma töreni ile başlamış, yaklaşık dokuz yıl süren çalışmalar sonucunda 1 Eylül 1953 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Emin Onat ve Orhan Arda’dır.

111. Soru

Anıtkabir’in bölümleri nelerdir?

Cevap

Anıtkabir aslında külliye şeklinde düzenlenmiştir. Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılan Anıtkabir yaklaşık 750.000 m2’lik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Hürriyet Kulesi, İstiklal Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Millî Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi gibi kulelerden başka, Aslanlı Yol, Tören Meydanı, heykel grupları, kütüphane, İsmet İnönü’nün lahiti, müze, sanat galerisi gibi bölümler bulunur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!