Türkiye´nin Kültürel Mirası 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´nin Kültürel Mirası 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dünya Mirasında Türkiye: Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya Kayalık Sitleri

1. Soru

Kapadokya’da Bizans kaya mimarisinin ne tür örnekleri bulunmaktadır?

Cevap

Bizans kaya mimarisinin örnekleri olarak manastırlar, kiliseler, keşiş hücreleri, sivil yapı örnekleri olarak çiftçi meskenleri, şarap işlikleri, fırınlar, güvercinlikler ve mezarlar yer alır.


2. Soru

Kapadokya’da kaç tane kaya kilisesi bulunmaktadır?

Cevap

Bölgede bulunan yaklaşık 230 yerleşmede 700’ü aşkın kaya kilisesi yer almaktadır.


3. Soru

9. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl sonları arasında bölgedeki yerleşimlerle birlikte manastır ve kilise yapılarının da çoğalmasını sağlayan etken nedir?

Cevap

9. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl sonları arasında Kapadokya’nın sınır eyaleti olmaktan çıkarak güvenli bir ortama kavuşması, bölgedeki yerleşimlerle birlikte manastır ve kilise yapılarının da çoğalmasını sağlamıştır.


4. Soru

Kapadokya nasıl bir coğrafi kuşak üzerinde yer alır?

Cevap

Kapadokya, İç Anadolu’nun güneydoğusundan doğuya doğru uzanan volkanik faaliyetlerin oluşturduğu bir coğrafi kuşak üzerinde yer alır.


5. Soru

Kapadokya bölgesinin en önemli akarsuları hangileridir?

Cevap

Bölgenin en önemli akarsuları kuzeyde Kızılırmak, güneydoğuda Mavrucan ve güneybatıda Melendiz Çayı’dır.


6. Soru

Kayseri hangi yıl Türklerin eline geçmiştir?

Cevap

Kayseri 1082 yılında Türklerin eline geçmiştir.


7. Soru

Göreme Vadisi’ndeki yapılar nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Göreme Vadisi’ndeki yapıları manastır ve kiliseler oluşturur.


8. Soru

Göreme Vadisi’ndeki kiliseler kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Kiliseler, tek, iki, üç nefli, serbest ve kare içinde haç ya da kapalı Yunan Haçı planlılar olmak üzere beş grupta incelenebilir.


9. Soru

Göreme Vadisi’nin en büyük kaya kilisesi olan Tokalı Kilise kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Bölgenin en büyük kaya kilisesi olan Tokalı Kilise, tek nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altında yer alan kilise ile Yeni Kilise’nin kuzeyinde bulunan şapelden oluşmaktadır.


10. Soru

Göreme Vadisi’ndeki iki nefli tek yapı tipi hangisidir?

Cevap

İki nefli yapı tipi bölgede oldukça sınırlıdır. Tek örnek Aziz Eustathios kilisesidir.


11. Soru

Ortahisar kasabasında hangi kiliseler yer alır?

Cevap

Kasabada Üzümlü, Harun ve Sarıca Kiliseleri yer alır.


12. Soru

Çavuşin’deki Vaftizci Yahya Kilisesi nasıl bir mimari yapıya sahiptir?

Cevap

Çavuşin’deki 5 ve 6. yüzyıllara tarihlenen Vaftizci Yahya Kilisesi, üç nefli bazilikal planlı olup bölgenin en büyük bazilikal planlı yapısıdır.


13. Soru

Ihlara Vadisi’nin güney kesiminde bulunan, 9-11. yüzyıllara ait manastır topluluğunda hangi kiliseler bulunmaktadır?

Cevap

Ihlara Vadisi’nin güney kesiminde 9-11. yüzyıllara ait Eğritaş, Yılanlı, Ağaçaltı, Kokar ve Pürenliseki Kiliselerinin grup oluşturduğu bir manastır topluluğu vardır.


14. Soru

Keşiş hücreleri nedir?

Cevap

Keşiş hücreleri tek başına inzivaya çekilen ve oldukça basit bir yaşam sürmek isteyen keşişlerin yaşadığı hücrelerdir.


15. Soru

Kapadokya bölgesinde tek nefli kilise yapılarına neden daha çok rastlanır?

Cevap

Fazla masraf ve beceri gerektirmeden oluşturulmaları, kırsal kesimde dağınık biçimde yaşayan toplulukların gereksinimlerini karşılayabilecek basit bir plan tipine sahip olmaları nedeniyle bu plan tipi özellikle küçük kiliselerde (şapel) olmak üzere bölgede sıkça kullanılmıştır.


16. Soru

Kapadokya bölgesindeki duvar resimlerinde mozaik tekniği yerine fresko ve secco teknikleri uygulanmasının sebebi nedir?

Cevap

Bu bölgede, pahalı olması ve iyi yetişmiş ustalar gerektirmesi açısından mozaik tekniği yerine fresko ve secco teknikleri uygulanmıştır.


17. Soru

Kapadokya’da turizme açılmış yeraltı şehirleri hangileridir?

Cevap

Kapadokya’da turizme açılmış yeraltı şehirleri, Kaymaklı, Derinkuyu, Mucur ve Özkonak’tadır.


18. Soru

“Fresko” nedir?

Cevap

Fresko, “intonaco” olarak adlandırılan yaş-taze kireç harcı ya da alçı sıva tabakası üzerine, su ile karıştırılan boyayla yapılan duvar resim tekniğinin adıdır.


19. Soru

Kapadokya bölge mimarisinin ham maddesini ne oluşturmuştur?

Cevap

Çeşitli atmosfer olaylarının yeryüzünü aşındırması sonucunda oluşan büyük tüf blokları, kolay oyulabilme özellikleri nedeniyle bölge mimarisinin ham maddesini oluşturmuştur.


20. Soru

Kaya mimarlığı ne tür malzemeler gerektirir?

Cevap

Kaya mimarlığı, kesme aletleri, çivi, külünk, balyoz, çok basit bir yapı iskelesi için kullanılacak direkler ve molozların taşınması için kullanılacak el arabaları dışında malzeme gerektirmez.


1. Soru

Kapadokya’da Bizans kaya mimarisinin ne tür örnekleri bulunmaktadır?

Cevap

Bizans kaya mimarisinin örnekleri olarak manastırlar, kiliseler, keşiş hücreleri, sivil yapı örnekleri olarak çiftçi meskenleri, şarap işlikleri, fırınlar, güvercinlikler ve mezarlar yer alır.

2. Soru

Kapadokya’da kaç tane kaya kilisesi bulunmaktadır?

Cevap

Bölgede bulunan yaklaşık 230 yerleşmede 700’ü aşkın kaya kilisesi yer almaktadır.

3. Soru

9. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl sonları arasında bölgedeki yerleşimlerle birlikte manastır ve kilise yapılarının da çoğalmasını sağlayan etken nedir?

Cevap

9. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl sonları arasında Kapadokya’nın sınır eyaleti olmaktan çıkarak güvenli bir ortama kavuşması, bölgedeki yerleşimlerle birlikte manastır ve kilise yapılarının da çoğalmasını sağlamıştır.

4. Soru

Kapadokya nasıl bir coğrafi kuşak üzerinde yer alır?

Cevap

Kapadokya, İç Anadolu’nun güneydoğusundan doğuya doğru uzanan volkanik faaliyetlerin oluşturduğu bir coğrafi kuşak üzerinde yer alır.

5. Soru

Kapadokya bölgesinin en önemli akarsuları hangileridir?

Cevap

Bölgenin en önemli akarsuları kuzeyde Kızılırmak, güneydoğuda Mavrucan ve güneybatıda Melendiz Çayı’dır.

6. Soru

Kayseri hangi yıl Türklerin eline geçmiştir?

Cevap

Kayseri 1082 yılında Türklerin eline geçmiştir.

7. Soru

Göreme Vadisi’ndeki yapılar nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Göreme Vadisi’ndeki yapıları manastır ve kiliseler oluşturur.

8. Soru

Göreme Vadisi’ndeki kiliseler kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Kiliseler, tek, iki, üç nefli, serbest ve kare içinde haç ya da kapalı Yunan Haçı planlılar olmak üzere beş grupta incelenebilir.

9. Soru

Göreme Vadisi’nin en büyük kaya kilisesi olan Tokalı Kilise kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Bölgenin en büyük kaya kilisesi olan Tokalı Kilise, tek nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altında yer alan kilise ile Yeni Kilise’nin kuzeyinde bulunan şapelden oluşmaktadır.

10. Soru

Göreme Vadisi’ndeki iki nefli tek yapı tipi hangisidir?

Cevap

İki nefli yapı tipi bölgede oldukça sınırlıdır. Tek örnek Aziz Eustathios kilisesidir.

11. Soru

Ortahisar kasabasında hangi kiliseler yer alır?

Cevap

Kasabada Üzümlü, Harun ve Sarıca Kiliseleri yer alır.

12. Soru

Çavuşin’deki Vaftizci Yahya Kilisesi nasıl bir mimari yapıya sahiptir?

Cevap

Çavuşin’deki 5 ve 6. yüzyıllara tarihlenen Vaftizci Yahya Kilisesi, üç nefli bazilikal planlı olup bölgenin en büyük bazilikal planlı yapısıdır.

13. Soru

Ihlara Vadisi’nin güney kesiminde bulunan, 9-11. yüzyıllara ait manastır topluluğunda hangi kiliseler bulunmaktadır?

Cevap

Ihlara Vadisi’nin güney kesiminde 9-11. yüzyıllara ait Eğritaş, Yılanlı, Ağaçaltı, Kokar ve Pürenliseki Kiliselerinin grup oluşturduğu bir manastır topluluğu vardır.

14. Soru

Keşiş hücreleri nedir?

Cevap

Keşiş hücreleri tek başına inzivaya çekilen ve oldukça basit bir yaşam sürmek isteyen keşişlerin yaşadığı hücrelerdir.

15. Soru

Kapadokya bölgesinde tek nefli kilise yapılarına neden daha çok rastlanır?

Cevap

Fazla masraf ve beceri gerektirmeden oluşturulmaları, kırsal kesimde dağınık biçimde yaşayan toplulukların gereksinimlerini karşılayabilecek basit bir plan tipine sahip olmaları nedeniyle bu plan tipi özellikle küçük kiliselerde (şapel) olmak üzere bölgede sıkça kullanılmıştır.

16. Soru

Kapadokya bölgesindeki duvar resimlerinde mozaik tekniği yerine fresko ve secco teknikleri uygulanmasının sebebi nedir?

Cevap

Bu bölgede, pahalı olması ve iyi yetişmiş ustalar gerektirmesi açısından mozaik tekniği yerine fresko ve secco teknikleri uygulanmıştır.

17. Soru

Kapadokya’da turizme açılmış yeraltı şehirleri hangileridir?

Cevap

Kapadokya’da turizme açılmış yeraltı şehirleri, Kaymaklı, Derinkuyu, Mucur ve Özkonak’tadır.

18. Soru

“Fresko” nedir?

Cevap

Fresko, “intonaco” olarak adlandırılan yaş-taze kireç harcı ya da alçı sıva tabakası üzerine, su ile karıştırılan boyayla yapılan duvar resim tekniğinin adıdır.

19. Soru

Kapadokya bölge mimarisinin ham maddesini ne oluşturmuştur?

Cevap

Çeşitli atmosfer olaylarının yeryüzünü aşındırması sonucunda oluşan büyük tüf blokları, kolay oyulabilme özellikleri nedeniyle bölge mimarisinin ham maddesini oluşturmuştur.

20. Soru

Kaya mimarlığı ne tür malzemeler gerektirir?

Cevap

Kaya mimarlığı, kesme aletleri, çivi, külünk, balyoz, çok basit bir yapı iskelesi için kullanılacak direkler ve molozların taşınması için kullanılacak el arabaları dışında malzeme gerektirmez.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!