Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Darbeler Dönemi Ve Demokrasiyi Yaşatma Çabaları Iı

1. Soru

Beş kişinden oluşan Milli Güvenlik Konseyi’nde kimler yer aldı?

Cevap

Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun yer aldı.


2. Soru

Anayasa tasarısı kamuoyuna ne zaman açıklandı?

Cevap

Milli Güvenlik Konseyi tarafından 19 Ekim 1982’de kamuoyuna açıklandı ve halka bizzat Kenan Evren tarafından tanıtımı yapıldı.


3. Soru

Halkoylaması ne zaman yapıldı?

Cevap

7 Kasım 1982’de yapılan halkoylaması sonucu yüzde 91 civarında kabul oyu alan Anayasa yürürlüğe girdi ve aynı sonuca bağlı olarak Kenan Evren de Anayasanın geçici birinci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı seçildi.


4. Soru

Anayasanın bu denli yüksek bir oyla kabul edilmesinin etkileri nelerdir?

Cevap

1980 öncesindeki kaotik ortamın halkta derin izler bırakmasının, eski siyasi iktidarlara olan güvensizliğin devam etmesinin, basın-yayın organlarının sıkı bir denetim altında tutulmasının, Anayasa hakkında yorum ve değerlendirme yapma yasağının getirilmesinin etkili olduğu söylenebilir.


5. Soru

Partilerin seçimlerdeki oy oranı ve milletvekili sayıları nedir?

Cevap

Anavatan Partisi %45.15 oy oranı ile 400 üyeden oluşan Meclis’te 211 milletvekiline sahip olurken, Halkçı Parti % 30.46 oyla 117 milletvekili, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise % 23.27 oy oranı ile 71 milletvekili çıkardı.


6. Soru

Anavatan Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte görülen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin dış politikasında ve ekonomik politika tercihlerinde ciddi değişiklikler görüldü. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alandaki gelişmelere bağlı olarak Türk toplumunun değerlerinde de bir farklılaşma ortaya çıktı.


7. Soru

25 Mart 1984’te yapılan yerel seçimler, siyasi partilerin oy oranları nedir?

Cevap

Genel seçimlerden farklı olarak daha fazla siyasi partinin katıldığı bu seçimlerde, ANAP%45’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıkarken, SODEP % 22 oy oranıyla ikinci, DYP%13 oranıyla üçüncü parti oldu. Kısa bir süre önce parlamentoda temsil olanağı elde eden Halkçı Parti’nin %8, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin ise % 6,5’lik oy oranı ile büyük bir düşüş yaşadılar.


8. Soru

Türkiye 1990 yılında karşı karşıya kaldığı önemli suikastlar nelerdir?

Cevap

31 Ocak’ta Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 7 Martta Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Emeç öldürüldü. 6 Ekim’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok, kendisine gönderilen bombalı paketi açması sonucunda hayatını kaybetti.


9. Soru

Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı görevini uhdesine aldıktan sonra hükümeti kurmakla kimi görevlendirdi?

Cevap

ANAP Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut’u yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.


10. Soru

Hangi olaylar hükümetin toplumdan aldığı desteği her geçen gün biraz daha azaltmıştır?

Cevap

5 Nisan 1994’te açıklanan ekonomik önlemler ve dövizdeki aşırı yükselme, terör olaylarının yanı sıra ekonomik bunalımın etkisiyle hükümetin toplumdan aldığı destek her geçen gün biraz daha azaldı.


11. Soru

Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasını hangi olaylar kaçınılmaz bir hale getirmiştir?

Cevap

Sivil siyasetin çözüm üretmekte yetersiz kalması, Çorum’da, Malatya’da ve Maraş’ta yaşanan toplumsal olaylar, 1980 yılının yaz aylarında eski Başbakanlardan Nihat Erim’in ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’ in öldürülme olaylarıdır?


12. Soru

Türk siyasi tarihinde, 27 Mayıs 1961 tarihindeki askeri müdahaleyle başlayan müdahaleler ve muhtıralar döneminin önemli halkası hangisidir?

Cevap

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesidir.


13. Soru

Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayınlanan 1 numaralı bildiride 12 Eylül darbesinin gerekçeleri nelerdir?

Cevap

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllarda iç ve dış düşmanların tahrikleriyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fizikî haince saldırılar içinde olduğu” belirtilerek, “İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri de iç hizmet kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararı almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Girişilen harekâtın amacı ülke bütünlüğünü korumak, millî birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır”


14. Soru

Siyasal partilerin feshedildiğine dair kanun ne zaman onaylandı?

Cevap

16 Ekim 1981’de Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.


15. Soru

Cumhuriyet tarihinin en sert Anayasası olarak nitelenen ve her şeyi ayrıntısıyla düzenlemeyi amaç edinen ve bu yüzden de düzenleyici bir Anayasa olarak tanımlanan 1982 Anayasası ile neler getirildi?

Cevap

Yürütme güçlendirildi ve 1980 öncesindeki siyasal tıkanmaları önleyecek bazı tedbirler getirildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının seçimini kolaylaştırılıp, toplantı ve karar yeter sayısında düzenlemeler yapıldı ve siyasi partilerin grup kurabilmesi için 20 milletvekiline sahip olma koşulu getirildi.


16. Soru

Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği müdahale ne zaman oldu?

Cevap

12 Eylül’de1980 tarihinde sabaha karşı Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından kamuoyuna açıklandı.


17. Soru

1982 Anayasasının bölümleri nelerdi ve neler hedeflendi?

Cevap

Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam yedi bölümden oluşan 1982 Anayasası ile devletin yeniden düzenlenmesi hedeflendi.


18. Soru

Hükümeti kurmakla kim görevlendirildi?

Cevap

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bülent Ulusu görevlendirildi.


19. Soru

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, aktif siyasetten neden çekildi?

Cevap

12 Eylül yönetiminin baskılarının hem de parti içindeki çekişmelerin etkisiyle 30 Ekim 1980’de görevinden istifa ederek, aktif siyasetten bir süreliğine çekildi.


20. Soru

3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimde partilerin oy oranları ve milletvekili sayıları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi %34.43 oy oranı ve 365 milletvekili ile birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidara geldi. CHP’nin 177 milletvekili çıkardığı seçimlerde, diğer siyasal partiler yüzde 10 olan seçim barajının altında kalarak parlamentoya giremediler.


21. Soru

Danışma Meclisi Başkanlığına kim seçildi?

Cevap

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın seçildi.


22. Soru

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde onluk barajı aşarak Parlamentoya girmeyi hangi partiler başardı?

Cevap

DYP’nin %27.03 oy oranıyla 178 milletvekili, ANAP’ın %24.01 oy oranıyla 115 milletvekili, SHP’nin ise %20.75 oy oranı ile 88 milletvekili, RP%16.88 oy oranı ile 62 milletvekili, DSP ise %10.75’lik oy oranıyla 7 milletvekili ile TBMM’de temsil hakkı elde ettiler.


23. Soru

1980 sonrasının kurulan ilk siyasi partisi hangisidir?

Cevap

1980 sonrasının ilk siyasi partisi olarak 15 Mayıs 1982’de, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu.


24. Soru

1982 Anayasası ile neler güç kaybına uğradı?

Cevap

Yargı, yasama ve yürütme karşısında güç kaybına uğradı.


25. Soru

Milli Güvenlik Konseyi 1 Haziran 1981’de yayınladığı bildiri neleri yasakladı?

Cevap

Siyasi partilerin eski yöneticilerinin demeç vermelerini ve yazı yazmalarını yasakladı. Aynı zamanda eski siyasetçileri övme, yerme ve eleştirmeye de yasak getirdi.


26. Soru

1961 Anayasası’nı ortadan kaldırmak için kurulan Danışma Meclisi hangi üyelerden oluşturulmuştur?

Cevap

120’si illerden, 40’ı da Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 160 üyeden oluşturulmuştur.


27. Soru

Danışma Meclisi’ne üye olmanın şartları nelerdir?

Cevap

Yükseköğrenim görmüş, 30 yaşını bitirmiş ve 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal partiye girmemiş olmak gerekiyordu. Ancak Milli Güvenlik Konseyi’nin atadığı üyeler için yükseköğrenim görmüş olmak koşulu getirilmemiştir.


28. Soru

Cumhurbaşkanın seçiminde yapılan köklü değişiklik nedir?

Cevap

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı getirildi.


29. Soru

Milliyetçi Demokrasi Partisinden sonra kurulan partiler hangileridir?

Cevap

Anavatan Partisi (ANAP), Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), Halkçı Parti (HP) ve Refah Partisi (RP), Doğru Yol Partisi, Yeni Düzen Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Cumhuriyetçi Muhafazakâr Parti gibi partiler de kuruluş aşamalarını tamamladı.


30. Soru

Hangi partiler koalisyon hükümeti kurdu?

Cevap

DYP ile SHP arasında koalisyon hükümeti kuruldu.


31. Soru

Bu hükümetin temel gündemini neler oluşturdu?

Cevap

Önceki iki hükümet gibi, ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve Güneydoğu Anadolu’daki PKK terör örgütünün yıkıcı faaliyetlerini önlemek oluşturdu.


32. Soru

Seçimlere hangi partilere katılma hakkı verildi?

Cevap

Özal’ın Genel Başkanı olduğu Anavatan Partisi’ne, Necdet Calp’ın Genel Başkanı olduğu Halkçı Parti’ye ve Genel Başkanı Turgut Sunalp olan Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne seçimlere katılma hakkı verildi.


33. Soru

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in bindiği askeri uçağın Ankara’da düşmesiyle hayatını kaybetmesi hangi umutların azalmasına yol açmıştır?

Cevap

Kürt Sorununun demokratik yollardan çözümü konusundaki umutların azalmasına yol açtı.


34. Soru

Turgut Özal ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?

Cevap

31 Ekim 1989’da 8. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne çıktı.


35. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin 45. Hükümeti, bir başka deyişle I. Turgut Özal Hükümeti ne zaman kuruldu?

Cevap

13 Aralık 1983’te kuruldu.


36. Soru

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanı kimdir?

Cevap

Tansu Çiller, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanıdır.


37. Soru

DYP ile CHP arasındaki koalisyon ne zaman bozuldu?

Cevap

19 Eylül 1995’te bozuldu.


38. Soru

6 Kasım 1983’de 17. Dönem TBMM için yapılan genel seçimlerde hangi parti iktidara geldi?

Cevap

Anavatan Partisi (ANAP), Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti’ye göre daha fazla oy alarak tek başına iktidara geldi.


39. Soru

25 Aralık 1995’te yapılan 20. Dönem TBMM seçimlerinde hangi parti birinci çıkmıştır?

Cevap

RP’nin %21.38 oy oranıyla birinci parti çıkmış, hiçbir siyasal parti tek başına iktidara gelebilecek kadar oy toplayamadı.


40. Soru

19. Dönem TBMM, çalışmalarına ne zaman başladı?

Cevap

6 Kasım 1991’de başladı.


41. Soru

Yıldırım Akbulut’tan sonra hükümeti kurmakla kim görevlendirildi?

Cevap

17 Haziran 1991’de Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ANAP’ın Genel Başkanlığına seçilmiş olan Mesut Yılmaz’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.


42. Soru

12 Eylül yönetiminin her türlü çabasına karşın, toplum nelerin olamayacağını gösterdiler?

Cevap

Toplumun eski siyasilere olan ilgisinin sona ermediğini ve zorlamayla tabansız olarak kurulmuş olan partilerin uzun ömürlü olamayacaklarını gösterdi.


43. Soru

12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirilen dönemin Genel Kurmay Başkanı kimdir?

Cevap

12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirilen dönemin Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’dir.


44. Soru

REFAHYOL Hükümeti olarak adlandırılan 54. Cumhuriyet Hükümetini kimler kurdu?

Cevap

Haziran 1996’da RP ile DYP arasında yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu.


45. Soru

Yıllarca sürecek olan terör olaylarının fitilini hangi olaylar ateşlemiş oldu?

Cevap

15 Ağustos 1984’te Eruh ve Şemdinli’de PKK’nın büyük ölçekli silahlı eylemini gerçekleştirmesi yıllarca sürecek olan terör olaylarının da fitilini ateşlemiş oldu.


46. Soru

25 Aralık 1995’te yapılan seçimde hükümeti kim kurdu?

Cevap

ANAP-DYP arasında ANAYOL Hükümeti olarak anılan koalisyon hükümeti kuruldu.


47. Soru

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu ne zaman öldürüldü?

Cevap

24 Ocak 1993’te Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun arabasına koyulan bombayla öldürülmesi ülkeyi yeni toplumsal çatışmaların eşiğine getirdi.


48. Soru

1992 yılına damgasını vuran olaylar nelerdir?

Cevap

? 13 Mart 1992’de Erzincan’da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem,
? 21 Mart 1992 tarihinde Şırnak, Cizre ve Adana’daki Nevruz kutlamalarında çıkan olaylarda 38 kişinin hayatını kaybetmesi,
? Kentlerin sosyal, ekonomik, sanayi ve tarımsal hayatlarının gelişmelerini sağlamak amacıyla yirmi dört yeni üniversitenin kurulması 1992 yılına damgasını vuran olaylar arasında yer aldı.


49. Soru

Hangi olaylar Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın tehlikeli bir düzeye ulaştığını gözler önüne sermiştir?

Cevap

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta meydana gelen olaylar Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın ne denli tehlikeli bir düzeye ulaştığını gözler önüne serdi.


50. Soru

Turgut Özal ve ANAP’ın “hayır” propagandası yaptıkları halk oylaması sonucu nedir?

Cevap

Yasakların kaldırılması %50.16’lık bir “evet” oy oranıyla kabul edildi. Böylece pek çok eski siyasetçi yaklaşık yedi yıl sonra, yeniden siyaset yapma imkânına kavuşmuş oldu.


51. Soru

Sekiz yıllık temel eğitimi düzenleyen yasa hangi başbakan döneminde kabul edilmiştir?

Cevap

Sekiz yıllık temel eğitimi düzenleyen yasa Mesut Yılmaz’ın başbakanlığı döneminde kabul edilmiştir. 


52. Soru

28 Şubat kararları nasıl bir darbe olarak nitelendirildi?

Cevap

Bazı kesimler tarafından post-modern bir darbe olarak nitelendirildi.


53. Soru

Rahşan Ecevit’in başkanlığında hangi parti kuruldu?

Cevap

Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.


54. Soru

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hangi kararlar alındı?

Cevap

Etkilerini halen sürdüren ve üzerindeki tartışmalar devam eden bu toplantıda, Atatürk ilke ve İnkılâplarının kararlılıkla uygulanmasına karar verildi.


55. Soru

HEP’in, kapatılması sonucu, partinin milletvekilleri hangi partinin bünyesinde siyasete devam kararı aldılar?

Cevap

Demokrasi Partisi (DEP) bünyesinde siyasete devam kararı aldılar.


56. Soru

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ne zaman ölmüştür?

Cevap

17 Nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümü, siyasetin zirvesinde ciddi bir dalgalanmaya ve taşların yerinden oynamasına neden oldu.


57. Soru

Turgut Özal hangi olayla siyasi olarak gücünü arttırdı?

Cevap

Turgut Özal’ın 14 Temmuz 1988’de Anavatan Partisi’nin kurultayında uğradığı suikast siyasetin gündemini belirleyen olay oldu. Parmağından yaralanan Turgut Özal, siyasi olarak gücünü arttırdı.


58. Soru

Süleyman Demirel’in ardından cumhurbaşkanlığına seçilen devlet adamı kimdir?

Cevap

Süleyman Demirel’in ardından cumhurbaşkanlığına seçilen devlet adamı Ahmet Necdet Sezer’dir. 


59. Soru

Alparslan Türkeş ne zaman öldü?

Cevap

4 Nisanda 1997’de MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş kalp krizi geçirerek öldü.


60. Soru

ANAP’ın birinci iktidar döneminde siyasi açıdan en önemli olay nedir?

Cevap

12 Eylül askeri darbesi sonrasında siyasi yasaklı duruma düşen 1980 öncesinin siyasetçileriyle ilgili olarak yapılan halk oylamasıdır.


61. Soru

55. Hükümeti kimler kurdu?

Cevap

ANASOL-D adıyla tarihe geçen bir koalisyon hükümeti kuruldu. Mesut Yılmaz’ın Başbakan olduğu 55. Hükümette, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.


62. Soru

21. Dönem TBMM için yapılan seçimler sonucunda partilere göre milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

DSP 136 milletvekili, MHP 129, Fazilet Partisi 111, ANAP 86, DYP ise 85 milletvekili çıkardı.


63. Soru

REFAHYOL Hükümeti döneminde hangi olayların yaşandığı dönemdir?

Cevap

Laiklik tartışmalarının, devlet-mafya ilişkilerinin, milletvekili istifalarının, iktidar-muhalefet çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir.


64. Soru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi gerekçeyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır?

Cevap

12 Aralık 1997’de Siirt’te düzenlenen bir mitingde yapmış olduğu konuşma nedeniyle “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle yargılanarak 10 ay hapis cezasına çarptırılmış.


65. Soru

12 Eylül sonrasında kapatılan siyasal partilerin yeniden açılabilmelerinin önündeki son yasal engeller ne zaman kaldırıldı?

Cevap

19 Haziran 1992’de TBMM’de kabul edilen yasayla ortadan kaldırıldı.


66. Soru

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerin ardından tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi meclise kaç milletvekili sokmuştur?

Cevap

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerin ardından tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi meclise 364 milletvekili sokmuştur. 


67. Soru

Turgut Özal ve arkadaşları tarafından verilen Anayasa değişikliği önerisinin kabul edilmesi sonucunda alınan kararlar nelerdir?

Cevap

Seçmen yaşı 21’den 19’a indirildi, 400 olan milletvekili sayısı 450’ye çıkarıldı ve siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili olarak da halk oylaması yapılması kararı alındı.


68. Soru

28 Ağustos 2007’de Mecliste yapılan oylamada kim Cumhurbaşkanı seçildi?

Cevap

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi.


69. Soru

55. Hükümetin ilk ve en önemli icraatı nedir?

Cevap

Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimle ilgili yasa tasarısının kabulünü sağlamak oldu. Düzenlemeyi imam hatip okullarının kapatılması olarak gören RP’nin karşı çıktığı, CHP’nin ise sonuna kadar destek verdiği bu yasaya, DYP çevreleri ihtiyatla yaklaştı. Sonunda Türkiye 1997-1998 öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçti.


70. Soru

17 Ağustos 1999’da hangi olay meydana geldi?

Cevap

Gölcük Depremi olarak tarihe geçen 7,4 şiddetindeki depremde resmi raporlara göre 20 bine yakın insan öldü, binlerce kişi yaralandı ve yine binlerce konut ve işyeri kullanılamaz hale geldi.


71. Soru

CHP yeniden siyasal yaşama ne zaman katıldı?

Cevap

9 Eylül 1992’de CHP yeniden siyasal yaşama katıldı.


72. Soru

29 Kasım 1987’de 18. Dönem TBMM için yapılan genel seçim sonuçları nasıldır?

Cevap

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi barajı aşamadılar. Anavatan Partisi % 36.31 oy oranı ve 292 milletvekiliyle birinci parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti %24.74 oy oranı ve 99 milletvekiliyle ikinci parti, Doğru Yol Partisi ise %19.14 oy oranı ve 59 milletvekiliyle üçüncü parti olarak parlamentoda temsil hakkını elde ettiler.


73. Soru

Sovyet Birliği’nin çökmesi nelere neden oldu?

Cevap

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, Türk dış politikasında da köklü değişikliklere neden oldu. Türkiye açısından Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik alan olarak belirdi.


74. Soru

21. Dönem TBMM için genel seçimler ne zaman yapıldı?

Cevap

18Nisan 1999’da genel seçimler yapıldı.


75. Soru

55. Hükümetin istifasından sonra hükümeti kim kurdu?

Cevap

11 Ocak 1999’da DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından seçim hükümeti kuruldu.


76. Soru

Demokrasi Partisi’nin kapatılmasıyla hangi partinin bünyesinde siyasete devam kararı aldılar?

Cevap

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) bünyesinde toplandılar.


77. Soru

21. Dönemde DSP, ANAP ve MHP tarafından yapılan anayasal değişiklikler nelerdir?

Cevap

? “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı madde yeniden düzenlendi.
? “Haberleşme Hürriyeti”
? “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz”
? “Odak olma”


78. Soru

Hükümeti hangi partiler kurdu?

Cevap

DSP, MHP ve ANAP arasında bir koalisyon hükümeti kuruldu.


79. Soru

1982 Anayasası’nda, en kapsamlı değişiklikler hangi partinin iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirildi?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirildi.


80. Soru

Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümeti ne zaman kurdu?

Cevap

29 Ağustos 2007’de 60. Hükümeti kurdu.


81. Soru

23 Temmuz 1995’de yapılan değişiklikler nelerdir?

Cevap

? 19 olan seçmenlik yaşı 18’e indirildi.
? Siyasal partilerin yurt dışı faaliyetleri, kadın ve gençlik kolları gibi yan örgüt kurmalarını yasaklayan hükümler kaldırıldı.
? Yükseköğretim elemanlarına, yasayla düzenlenecek çerçevede, siyasal partilere üye olabilme olanağı sağlandı. Aynı hak yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere de tanındı.
? 450 olan milletvekili sayısı 550’ye yükseltildi.
? “Milletvekilliğinin nasıl sona ereceği” konusundaki tartışmalı hüküm yeniden düzenlendi.
? Yasama yılı başlangıcı Eylül ayından Ekim’e alındı.
? Anayasa’nın sendikalara siyasal faaliyet yasağını düzenleyen 52. maddesi yürürlükten kaldırılırken, sendikacıların siyasal faaliyette bulunmalarının yanı sıra sendikaların ve siyasal partilerin birbirlerine destek vermesinin önündeki engel kaldırıldı.


82. Soru

Abdullah Gül Başbakanlıktan istifasıyla yeni hükümeti kim kurdu?

Cevap

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2003’de yeni hükümeti kurdu.


83. Soru

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hangi parti kuruldu?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla yeni bir parti siyaset alanındaki yerini aldı.


84. Soru

12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulan Anayasa değişikliği nelerdir?

Cevap

? TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak,
? Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek;
? Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek;
? İdare Mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak;
? Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar yargıya başvurabilecek, ancak terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek;
? Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak; Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek, 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak;
? Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek;
? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak; meslekten çıkarılan
hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek; olağan yargı yollarını tüketen kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek;
? TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanabilecektir.


85. Soru

Sol partiler açısından bir dönüm noktası olan 25 Aralık 1995 seçimlerin partilerin oy oranları nedir?

Cevap

DSP’nin %14.64’lük oy oranıyla 76 milletvekili, CHP ise %10.70’lik oy oranıyla 70 milletvekiliyle temsil olanağına kavuştu.


86. Soru

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerin ardından hangi parti tek başına iktidara gelmiştir?

Cevap

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerin ardından Anavatan Partisi tek başına iktidara gelmiştir.


87. Soru

22. Dönem TBMM’nin siyasal gündeminde yer alan önemli konulardan biri nedir?

Cevap

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu.


88. Soru

12 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimler sonucunda partilere göre oy oranları ve milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %47’sini alarak 341 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi %20.87’lik oy oranıyla 112 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi %14.27’lik oy oranıyla 71 milletvekili elde etti.


89. Soru

1980 Darbesi’nin ardından siyaset yasağı getirilen devlet adamları hangi tarihte siyasi faaliyetlerini sürdürme hakkını tekrar elde etti?

Cevap

1980 Darbesi’nin ardından siyaset yasağı getirilen devlet adamları hangi 6 Eylül 1987 tarihinde siyasi faaliyetlerini sürdürme hakkını tekrar elde etti.


90. Soru

Demokratik Toplum Partisi (DTP) 12 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlere neden girmedi?

Cevap

Seçim barajına karşı bir önlem olarak seçime girmedi ve bağımsız adayları destekledi. 26 bağımsız milletvekilinin seçilmesiyle de Mecliste grup kuracak sayıya ulaştı.


91. Soru

REFAHYOL Hükümeti döneminde hangi konularda yorumlar yapıldı?

Cevap

Mafya-devlet-aşiret ilişkisini gün ışığına çıkardığına dair yorumlar yapıldı.


92. Soru

Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi hangi hükümet döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap

Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi DSP Başkanı Bülent Ecevit tarafından kurulan seçim hükümeti döneminde gerçekleşmiştir. 


93. Soru

12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulan Anayasa değişikliği sonuçları nedir?

Cevap

Halk oylamasında %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı ve bu sonuçla Anayasa değişiklikleri kabul edilmiş oldu.


94. Soru

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı hangi tarihte getirilmiştir?

Cevap

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı 31 Mayıs 1982 tarihinde yapılan değişikliklerle getirilmiştir.  


95. Soru

2003-2013 yılları arasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarı döneminde, Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde gidilen değişikliklere nelerdir?

Cevap

Dış politikada hem Avrupa Birliği ile olan ilişkiler geliştirildi hem de Türk ve İslam dünyasına dönük yeni politik anlayışlar hayata geçirildi. Güneydoğu’daki terörün sona erdirilmesi konusunda da önemli adımların atıldığı yaklaşık 10 yıl boyunca bir yandan yeni bir Anayasa hazırlanması çalışmalarına hız verilirken, diğer yandan mevcut Anayasada ciddi değişikliklere gidildi.


96. Soru

Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Haziran 2011 yapılan seçimleriyle birlikte meclise kaç tane milletvekili sokmuştur?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Haziran 2011 yapılan seçimleriyle birlikte meclise 327 milletvekili sokmuştur. 


97. Soru

Türk siyasal yaşamının en düşük katılımıyla gerçekleşen genel seçim hangisidir?

Cevap

3 Kasım 2002’de Türk siyasal yaşamının en düşük katılımıyla gerçekleşen seçimdir.


98. Soru

Recep Tayyip Erdoğan hangi tarihte “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı?

Cevap

Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 1997 tarihinde “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 


99. Soru

Siyasi partilerin grup kurabilmeleri için 20 milletvekiline sahip olma koşulu hangi anayasayla getirilmiştir?

Cevap

Siyasi partilerin grup kurabilmeleri için 20 milletvekiline sahip olma koşulu 1982 Anayasası’yla getirilmiştir. 


100. Soru

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yeni anayasayı oluşturmak için kurulan Danışma Meclisi’ne kim başkanlık etmiştir?

Cevap

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yeni anayasayı oluşturmak için kurulan Danışma Meclisi’ne Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak başkanlık etmiştir.


102. Soru

1980 darbesi sonrasında kurulan ilk siyasi partinin ismi nedir?

Cevap

1980 darbesi sonrasında kurulan ilk siyasi parti Milliyetçi Demokrat Parti’sidir. 


103. Soru

Hangi tarihte yapılan referandumla 12 Eylül 1980 darbe sürecinin yöneticilerine ilişkin yargılanma yolu açıldı?

Cevap

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla 12 Eylül 1980 darbe sürecinin yöneticilerine ilişkin yargılanma yolu açıldı.


104. Soru

20 Ekim 1991 tarihinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde hangi partiler yer almıştır?

Cevap

20 Ekim 1991 tarihinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi yer almıştır. 


105. Soru

Turgut Özal’ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı makamına getirilen devlet adamı kimdir?

Cevap

Turgut Özal’ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı makamına Süleyman Demirel getirilmiştir. 


106. Soru

1975 yılından sonra hangi olaylar, ülkeyi iç savaş ortamına getirmiştir?

Cevap

1975 yılından sonra hız kazanan öğrenci olayları, işçi grevleri, ağır ekonomik bunalımlar, siyasi istikrarsızlıklar, siyasi cinayetler ve toplumsal çatışmalar ülkeyi iç savaş ortamına getirmiştir.


107. Soru

Askeri darbe sonucunda hangi dernekler kapatılmadı?

Cevap

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu dışındaki bütün dernekler ile siyasal partiler kapatıldı.


108. Soru

Danışma Meclisi ilk toplantısını ne zaman yaptı?

Cevap

27 Ekim 1981’de ilk toplantısını yaptı.


109. Soru

Süleyman Demirel ne zaman Cumhurbaşkanı seçildi?

Cevap

16 Mayıs’ta TBMM’de yapılan oylamada Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi.


110. Soru

1991-1996 yılları arasındaki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Ekonomik olarak enflasyonun düşürülemediği, terörün toplumun gündeminden kaldırılması konusunda da herhangi bir sonucun alınamadığı görüldü. Türkiye’nin 1980 öncesindeki koalisyonlu günlere yeniden döndüğü, yine 12 Eylül öncesine benzer siyasi cinayetler ön plana çıktı.


111. Soru

Süleyman Demirel’den sonra Cumhurbaşkanı kim seçildi?

Cevap

16 Mayıs 2000’de dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.


112. Soru

58. Hükümet kim tarafından kuruldu?

Cevap

Abdullah Gül tarafından 58. Hükümet kuruldu.


113. Soru

Adalet ve Kalınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi ilden Milletvekili olarak parlamentoya girdi?

Cevap

Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.


114. Soru

12 Haziran 2011’de yapılan 24. Dönem TBMM seçimlerinde partilere göre oy oranları ve milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık %50 oy oranına ulaştı ve 327 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi % 26 oranı ile 135 milletvekili çıkarırken, %13 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi 53 milletvekili elde etti. Meclis’teki bağımsız milletvekilinin sayısında da bir önceki döneme göre artış oldu ve 35 bağımsız milletvekili parlamentoya girdi.


115. Soru

Turgut Özal hangi tarihte Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir?

Cevap

Turgut Özal 31 Ekim 1989’da Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 


116. Soru

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” hangi cumhurbaşkanı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır?

Cevap

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır.


117. Soru

12 Eylül 1980 darbesi sonrası kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi hangi tarihte siyasal yaşama tekrar katılmıştır?

Cevap

12 Eylül 1980 darbesi sonrası kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1992’de siyasal yaşama tekrar katılmıştır. 


1. Soru

Beş kişinden oluşan Milli Güvenlik Konseyi’nde kimler yer aldı?

Cevap

Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun yer aldı.

2. Soru

Anayasa tasarısı kamuoyuna ne zaman açıklandı?

Cevap

Milli Güvenlik Konseyi tarafından 19 Ekim 1982’de kamuoyuna açıklandı ve halka bizzat Kenan Evren tarafından tanıtımı yapıldı.

3. Soru

Halkoylaması ne zaman yapıldı?

Cevap

7 Kasım 1982’de yapılan halkoylaması sonucu yüzde 91 civarında kabul oyu alan Anayasa yürürlüğe girdi ve aynı sonuca bağlı olarak Kenan Evren de Anayasanın geçici birinci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı seçildi.

4. Soru

Anayasanın bu denli yüksek bir oyla kabul edilmesinin etkileri nelerdir?

Cevap

1980 öncesindeki kaotik ortamın halkta derin izler bırakmasının, eski siyasi iktidarlara olan güvensizliğin devam etmesinin, basın-yayın organlarının sıkı bir denetim altında tutulmasının, Anayasa hakkında yorum ve değerlendirme yapma yasağının getirilmesinin etkili olduğu söylenebilir.

5. Soru

Partilerin seçimlerdeki oy oranı ve milletvekili sayıları nedir?

Cevap

Anavatan Partisi %45.15 oy oranı ile 400 üyeden oluşan Meclis’te 211 milletvekiline sahip olurken, Halkçı Parti % 30.46 oyla 117 milletvekili, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise % 23.27 oy oranı ile 71 milletvekili çıkardı.

6. Soru

Anavatan Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte görülen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin dış politikasında ve ekonomik politika tercihlerinde ciddi değişiklikler görüldü. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alandaki gelişmelere bağlı olarak Türk toplumunun değerlerinde de bir farklılaşma ortaya çıktı.

7. Soru

25 Mart 1984’te yapılan yerel seçimler, siyasi partilerin oy oranları nedir?

Cevap

Genel seçimlerden farklı olarak daha fazla siyasi partinin katıldığı bu seçimlerde, ANAP%45’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıkarken, SODEP % 22 oy oranıyla ikinci, DYP%13 oranıyla üçüncü parti oldu. Kısa bir süre önce parlamentoda temsil olanağı elde eden Halkçı Parti’nin %8, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin ise % 6,5’lik oy oranı ile büyük bir düşüş yaşadılar.

8. Soru

Türkiye 1990 yılında karşı karşıya kaldığı önemli suikastlar nelerdir?

Cevap

31 Ocak’ta Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 7 Martta Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Emeç öldürüldü. 6 Ekim’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok, kendisine gönderilen bombalı paketi açması sonucunda hayatını kaybetti.

9. Soru

Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı görevini uhdesine aldıktan sonra hükümeti kurmakla kimi görevlendirdi?

Cevap

ANAP Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut’u yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

10. Soru

Hangi olaylar hükümetin toplumdan aldığı desteği her geçen gün biraz daha azaltmıştır?

Cevap

5 Nisan 1994’te açıklanan ekonomik önlemler ve dövizdeki aşırı yükselme, terör olaylarının yanı sıra ekonomik bunalımın etkisiyle hükümetin toplumdan aldığı destek her geçen gün biraz daha azaldı.

11. Soru

Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasını hangi olaylar kaçınılmaz bir hale getirmiştir?

Cevap

Sivil siyasetin çözüm üretmekte yetersiz kalması, Çorum’da, Malatya’da ve Maraş’ta yaşanan toplumsal olaylar, 1980 yılının yaz aylarında eski Başbakanlardan Nihat Erim’in ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’ in öldürülme olaylarıdır?

12. Soru

Türk siyasi tarihinde, 27 Mayıs 1961 tarihindeki askeri müdahaleyle başlayan müdahaleler ve muhtıralar döneminin önemli halkası hangisidir?

Cevap

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesidir.

13. Soru

Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayınlanan 1 numaralı bildiride 12 Eylül darbesinin gerekçeleri nelerdir?

Cevap

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllarda iç ve dış düşmanların tahrikleriyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fizikî haince saldırılar içinde olduğu” belirtilerek, “İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri de iç hizmet kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararı almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Girişilen harekâtın amacı ülke bütünlüğünü korumak, millî birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır”

14. Soru

Siyasal partilerin feshedildiğine dair kanun ne zaman onaylandı?

Cevap

16 Ekim 1981’de Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.

15. Soru

Cumhuriyet tarihinin en sert Anayasası olarak nitelenen ve her şeyi ayrıntısıyla düzenlemeyi amaç edinen ve bu yüzden de düzenleyici bir Anayasa olarak tanımlanan 1982 Anayasası ile neler getirildi?

Cevap

Yürütme güçlendirildi ve 1980 öncesindeki siyasal tıkanmaları önleyecek bazı tedbirler getirildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının seçimini kolaylaştırılıp, toplantı ve karar yeter sayısında düzenlemeler yapıldı ve siyasi partilerin grup kurabilmesi için 20 milletvekiline sahip olma koşulu getirildi.

16. Soru

Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği müdahale ne zaman oldu?

Cevap

12 Eylül’de1980 tarihinde sabaha karşı Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el koyduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından kamuoyuna açıklandı.

17. Soru

1982 Anayasasının bölümleri nelerdi ve neler hedeflendi?

Cevap

Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam yedi bölümden oluşan 1982 Anayasası ile devletin yeniden düzenlenmesi hedeflendi.

18. Soru

Hükümeti kurmakla kim görevlendirildi?

Cevap

Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Bülent Ulusu görevlendirildi.

19. Soru

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, aktif siyasetten neden çekildi?

Cevap

12 Eylül yönetiminin baskılarının hem de parti içindeki çekişmelerin etkisiyle 30 Ekim 1980’de görevinden istifa ederek, aktif siyasetten bir süreliğine çekildi.

20. Soru

3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimde partilerin oy oranları ve milletvekili sayıları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi %34.43 oy oranı ve 365 milletvekili ile birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidara geldi. CHP’nin 177 milletvekili çıkardığı seçimlerde, diğer siyasal partiler yüzde 10 olan seçim barajının altında kalarak parlamentoya giremediler.

21. Soru

Danışma Meclisi Başkanlığına kim seçildi?

Cevap

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın seçildi.

22. Soru

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde onluk barajı aşarak Parlamentoya girmeyi hangi partiler başardı?

Cevap

DYP’nin %27.03 oy oranıyla 178 milletvekili, ANAP’ın %24.01 oy oranıyla 115 milletvekili, SHP’nin ise %20.75 oy oranı ile 88 milletvekili, RP%16.88 oy oranı ile 62 milletvekili, DSP ise %10.75’lik oy oranıyla 7 milletvekili ile TBMM’de temsil hakkı elde ettiler.

23. Soru

1980 sonrasının kurulan ilk siyasi partisi hangisidir?

Cevap

1980 sonrasının ilk siyasi partisi olarak 15 Mayıs 1982’de, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu.

24. Soru

1982 Anayasası ile neler güç kaybına uğradı?

Cevap

Yargı, yasama ve yürütme karşısında güç kaybına uğradı.

25. Soru

Milli Güvenlik Konseyi 1 Haziran 1981’de yayınladığı bildiri neleri yasakladı?

Cevap

Siyasi partilerin eski yöneticilerinin demeç vermelerini ve yazı yazmalarını yasakladı. Aynı zamanda eski siyasetçileri övme, yerme ve eleştirmeye de yasak getirdi.

26. Soru

1961 Anayasası’nı ortadan kaldırmak için kurulan Danışma Meclisi hangi üyelerden oluşturulmuştur?

Cevap

120’si illerden, 40’ı da Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 160 üyeden oluşturulmuştur.

27. Soru

Danışma Meclisi’ne üye olmanın şartları nelerdir?

Cevap

Yükseköğrenim görmüş, 30 yaşını bitirmiş ve 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal partiye girmemiş olmak gerekiyordu. Ancak Milli Güvenlik Konseyi’nin atadığı üyeler için yükseköğrenim görmüş olmak koşulu getirilmemiştir.

28. Soru

Cumhurbaşkanın seçiminde yapılan köklü değişiklik nedir?

Cevap

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı getirildi.

29. Soru

Milliyetçi Demokrasi Partisinden sonra kurulan partiler hangileridir?

Cevap

Anavatan Partisi (ANAP), Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), Halkçı Parti (HP) ve Refah Partisi (RP), Doğru Yol Partisi, Yeni Düzen Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Cumhuriyetçi Muhafazakâr Parti gibi partiler de kuruluş aşamalarını tamamladı.

30. Soru

Hangi partiler koalisyon hükümeti kurdu?

Cevap

DYP ile SHP arasında koalisyon hükümeti kuruldu.

31. Soru

Bu hükümetin temel gündemini neler oluşturdu?

Cevap

Önceki iki hükümet gibi, ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve Güneydoğu Anadolu’daki PKK terör örgütünün yıkıcı faaliyetlerini önlemek oluşturdu.

32. Soru

Seçimlere hangi partilere katılma hakkı verildi?

Cevap

Özal’ın Genel Başkanı olduğu Anavatan Partisi’ne, Necdet Calp’ın Genel Başkanı olduğu Halkçı Parti’ye ve Genel Başkanı Turgut Sunalp olan Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne seçimlere katılma hakkı verildi.

33. Soru

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in bindiği askeri uçağın Ankara’da düşmesiyle hayatını kaybetmesi hangi umutların azalmasına yol açmıştır?

Cevap

Kürt Sorununun demokratik yollardan çözümü konusundaki umutların azalmasına yol açtı.

34. Soru

Turgut Özal ne zaman Cumhurbaşkanı oldu?

Cevap

31 Ekim 1989’da 8. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne çıktı.

35. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin 45. Hükümeti, bir başka deyişle I. Turgut Özal Hükümeti ne zaman kuruldu?

Cevap

13 Aralık 1983’te kuruldu.

36. Soru

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanı kimdir?

Cevap

Tansu Çiller, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanıdır.

37. Soru

DYP ile CHP arasındaki koalisyon ne zaman bozuldu?

Cevap

19 Eylül 1995’te bozuldu.

38. Soru

6 Kasım 1983’de 17. Dönem TBMM için yapılan genel seçimlerde hangi parti iktidara geldi?

Cevap

Anavatan Partisi (ANAP), Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti’ye göre daha fazla oy alarak tek başına iktidara geldi.

39. Soru

25 Aralık 1995’te yapılan 20. Dönem TBMM seçimlerinde hangi parti birinci çıkmıştır?

Cevap

RP’nin %21.38 oy oranıyla birinci parti çıkmış, hiçbir siyasal parti tek başına iktidara gelebilecek kadar oy toplayamadı.

40. Soru

19. Dönem TBMM, çalışmalarına ne zaman başladı?

Cevap

6 Kasım 1991’de başladı.

41. Soru

Yıldırım Akbulut’tan sonra hükümeti kurmakla kim görevlendirildi?

Cevap

17 Haziran 1991’de Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ANAP’ın Genel Başkanlığına seçilmiş olan Mesut Yılmaz’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

42. Soru

12 Eylül yönetiminin her türlü çabasına karşın, toplum nelerin olamayacağını gösterdiler?

Cevap

Toplumun eski siyasilere olan ilgisinin sona ermediğini ve zorlamayla tabansız olarak kurulmuş olan partilerin uzun ömürlü olamayacaklarını gösterdi.

43. Soru

12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirilen dönemin Genel Kurmay Başkanı kimdir?

Cevap

12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirilen dönemin Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’dir.

44. Soru

REFAHYOL Hükümeti olarak adlandırılan 54. Cumhuriyet Hükümetini kimler kurdu?

Cevap

Haziran 1996’da RP ile DYP arasında yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu.

45. Soru

Yıllarca sürecek olan terör olaylarının fitilini hangi olaylar ateşlemiş oldu?

Cevap

15 Ağustos 1984’te Eruh ve Şemdinli’de PKK’nın büyük ölçekli silahlı eylemini gerçekleştirmesi yıllarca sürecek olan terör olaylarının da fitilini ateşlemiş oldu.

46. Soru

25 Aralık 1995’te yapılan seçimde hükümeti kim kurdu?

Cevap

ANAP-DYP arasında ANAYOL Hükümeti olarak anılan koalisyon hükümeti kuruldu.

47. Soru

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu ne zaman öldürüldü?

Cevap

24 Ocak 1993’te Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun arabasına koyulan bombayla öldürülmesi ülkeyi yeni toplumsal çatışmaların eşiğine getirdi.

48. Soru

1992 yılına damgasını vuran olaylar nelerdir?

Cevap

? 13 Mart 1992’de Erzincan’da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem,
? 21 Mart 1992 tarihinde Şırnak, Cizre ve Adana’daki Nevruz kutlamalarında çıkan olaylarda 38 kişinin hayatını kaybetmesi,
? Kentlerin sosyal, ekonomik, sanayi ve tarımsal hayatlarının gelişmelerini sağlamak amacıyla yirmi dört yeni üniversitenin kurulması 1992 yılına damgasını vuran olaylar arasında yer aldı.

49. Soru

Hangi olaylar Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın tehlikeli bir düzeye ulaştığını gözler önüne sermiştir?

Cevap

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta meydana gelen olaylar Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın ne denli tehlikeli bir düzeye ulaştığını gözler önüne serdi.

50. Soru

Turgut Özal ve ANAP’ın “hayır” propagandası yaptıkları halk oylaması sonucu nedir?

Cevap

Yasakların kaldırılması %50.16’lık bir “evet” oy oranıyla kabul edildi. Böylece pek çok eski siyasetçi yaklaşık yedi yıl sonra, yeniden siyaset yapma imkânına kavuşmuş oldu.

51. Soru

Sekiz yıllık temel eğitimi düzenleyen yasa hangi başbakan döneminde kabul edilmiştir?

Cevap

Sekiz yıllık temel eğitimi düzenleyen yasa Mesut Yılmaz’ın başbakanlığı döneminde kabul edilmiştir. 

52. Soru

28 Şubat kararları nasıl bir darbe olarak nitelendirildi?

Cevap

Bazı kesimler tarafından post-modern bir darbe olarak nitelendirildi.

53. Soru

Rahşan Ecevit’in başkanlığında hangi parti kuruldu?

Cevap

Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.

54. Soru

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hangi kararlar alındı?

Cevap

Etkilerini halen sürdüren ve üzerindeki tartışmalar devam eden bu toplantıda, Atatürk ilke ve İnkılâplarının kararlılıkla uygulanmasına karar verildi.

55. Soru

HEP’in, kapatılması sonucu, partinin milletvekilleri hangi partinin bünyesinde siyasete devam kararı aldılar?

Cevap

Demokrasi Partisi (DEP) bünyesinde siyasete devam kararı aldılar.

56. Soru

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ne zaman ölmüştür?

Cevap

17 Nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümü, siyasetin zirvesinde ciddi bir dalgalanmaya ve taşların yerinden oynamasına neden oldu.

57. Soru

Turgut Özal hangi olayla siyasi olarak gücünü arttırdı?

Cevap

Turgut Özal’ın 14 Temmuz 1988’de Anavatan Partisi’nin kurultayında uğradığı suikast siyasetin gündemini belirleyen olay oldu. Parmağından yaralanan Turgut Özal, siyasi olarak gücünü arttırdı.

58. Soru

Süleyman Demirel’in ardından cumhurbaşkanlığına seçilen devlet adamı kimdir?

Cevap

Süleyman Demirel’in ardından cumhurbaşkanlığına seçilen devlet adamı Ahmet Necdet Sezer’dir. 

59. Soru

Alparslan Türkeş ne zaman öldü?

Cevap

4 Nisanda 1997’de MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş kalp krizi geçirerek öldü.

60. Soru

ANAP’ın birinci iktidar döneminde siyasi açıdan en önemli olay nedir?

Cevap

12 Eylül askeri darbesi sonrasında siyasi yasaklı duruma düşen 1980 öncesinin siyasetçileriyle ilgili olarak yapılan halk oylamasıdır.

61. Soru

55. Hükümeti kimler kurdu?

Cevap

ANASOL-D adıyla tarihe geçen bir koalisyon hükümeti kuruldu. Mesut Yılmaz’ın Başbakan olduğu 55. Hükümette, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

62. Soru

21. Dönem TBMM için yapılan seçimler sonucunda partilere göre milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

DSP 136 milletvekili, MHP 129, Fazilet Partisi 111, ANAP 86, DYP ise 85 milletvekili çıkardı.

63. Soru

REFAHYOL Hükümeti döneminde hangi olayların yaşandığı dönemdir?

Cevap

Laiklik tartışmalarının, devlet-mafya ilişkilerinin, milletvekili istifalarının, iktidar-muhalefet çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir.

64. Soru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi gerekçeyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır?

Cevap

12 Aralık 1997’de Siirt’te düzenlenen bir mitingde yapmış olduğu konuşma nedeniyle “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle yargılanarak 10 ay hapis cezasına çarptırılmış.

65. Soru

12 Eylül sonrasında kapatılan siyasal partilerin yeniden açılabilmelerinin önündeki son yasal engeller ne zaman kaldırıldı?

Cevap

19 Haziran 1992’de TBMM’de kabul edilen yasayla ortadan kaldırıldı.

66. Soru

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerin ardından tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi meclise kaç milletvekili sokmuştur?

Cevap

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerin ardından tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi meclise 364 milletvekili sokmuştur. 

67. Soru

Turgut Özal ve arkadaşları tarafından verilen Anayasa değişikliği önerisinin kabul edilmesi sonucunda alınan kararlar nelerdir?

Cevap

Seçmen yaşı 21’den 19’a indirildi, 400 olan milletvekili sayısı 450’ye çıkarıldı ve siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili olarak da halk oylaması yapılması kararı alındı.

68. Soru

28 Ağustos 2007’de Mecliste yapılan oylamada kim Cumhurbaşkanı seçildi?

Cevap

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi.

69. Soru

55. Hükümetin ilk ve en önemli icraatı nedir?

Cevap

Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimle ilgili yasa tasarısının kabulünü sağlamak oldu. Düzenlemeyi imam hatip okullarının kapatılması olarak gören RP’nin karşı çıktığı, CHP’nin ise sonuna kadar destek verdiği bu yasaya, DYP çevreleri ihtiyatla yaklaştı. Sonunda Türkiye 1997-1998 öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçti.

70. Soru

17 Ağustos 1999’da hangi olay meydana geldi?

Cevap

Gölcük Depremi olarak tarihe geçen 7,4 şiddetindeki depremde resmi raporlara göre 20 bine yakın insan öldü, binlerce kişi yaralandı ve yine binlerce konut ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

71. Soru

CHP yeniden siyasal yaşama ne zaman katıldı?

Cevap

9 Eylül 1992’de CHP yeniden siyasal yaşama katıldı.

72. Soru

29 Kasım 1987’de 18. Dönem TBMM için yapılan genel seçim sonuçları nasıldır?

Cevap

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi barajı aşamadılar. Anavatan Partisi % 36.31 oy oranı ve 292 milletvekiliyle birinci parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti %24.74 oy oranı ve 99 milletvekiliyle ikinci parti, Doğru Yol Partisi ise %19.14 oy oranı ve 59 milletvekiliyle üçüncü parti olarak parlamentoda temsil hakkını elde ettiler.

73. Soru

Sovyet Birliği’nin çökmesi nelere neden oldu?

Cevap

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, Türk dış politikasında da köklü değişikliklere neden oldu. Türkiye açısından Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik alan olarak belirdi.

74. Soru

21. Dönem TBMM için genel seçimler ne zaman yapıldı?

Cevap

18Nisan 1999’da genel seçimler yapıldı.

75. Soru

55. Hükümetin istifasından sonra hükümeti kim kurdu?

Cevap

11 Ocak 1999’da DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından seçim hükümeti kuruldu.

76. Soru

Demokrasi Partisi’nin kapatılmasıyla hangi partinin bünyesinde siyasete devam kararı aldılar?

Cevap

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) bünyesinde toplandılar.

77. Soru

21. Dönemde DSP, ANAP ve MHP tarafından yapılan anayasal değişiklikler nelerdir?

Cevap

? “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı madde yeniden düzenlendi.
? “Haberleşme Hürriyeti”
? “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz”
? “Odak olma”

78. Soru

Hükümeti hangi partiler kurdu?

Cevap

DSP, MHP ve ANAP arasında bir koalisyon hükümeti kuruldu.

79. Soru

1982 Anayasası’nda, en kapsamlı değişiklikler hangi partinin iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirildi?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirildi.

80. Soru

Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümeti ne zaman kurdu?

Cevap

29 Ağustos 2007’de 60. Hükümeti kurdu.

81. Soru

23 Temmuz 1995’de yapılan değişiklikler nelerdir?

Cevap

? 19 olan seçmenlik yaşı 18’e indirildi.
? Siyasal partilerin yurt dışı faaliyetleri, kadın ve gençlik kolları gibi yan örgüt kurmalarını yasaklayan hükümler kaldırıldı.
? Yükseköğretim elemanlarına, yasayla düzenlenecek çerçevede, siyasal partilere üye olabilme olanağı sağlandı. Aynı hak yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere de tanındı.
? 450 olan milletvekili sayısı 550’ye yükseltildi.
? “Milletvekilliğinin nasıl sona ereceği” konusundaki tartışmalı hüküm yeniden düzenlendi.
? Yasama yılı başlangıcı Eylül ayından Ekim’e alındı.
? Anayasa’nın sendikalara siyasal faaliyet yasağını düzenleyen 52. maddesi yürürlükten kaldırılırken, sendikacıların siyasal faaliyette bulunmalarının yanı sıra sendikaların ve siyasal partilerin birbirlerine destek vermesinin önündeki engel kaldırıldı.

82. Soru

Abdullah Gül Başbakanlıktan istifasıyla yeni hükümeti kim kurdu?

Cevap

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2003’de yeni hükümeti kurdu.

83. Soru

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hangi parti kuruldu?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla yeni bir parti siyaset alanındaki yerini aldı.

84. Soru

12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulan Anayasa değişikliği nelerdir?

Cevap

? TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak,
? Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek;
? Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek;
? İdare Mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak;
? Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar yargıya başvurabilecek, ancak terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek;
? Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak; Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek, 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak;
? Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek;
? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak; meslekten çıkarılan
hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek; olağan yargı yollarını tüketen kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek;
? TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanabilecektir.

85. Soru

Sol partiler açısından bir dönüm noktası olan 25 Aralık 1995 seçimlerin partilerin oy oranları nedir?

Cevap

DSP’nin %14.64’lük oy oranıyla 76 milletvekili, CHP ise %10.70’lik oy oranıyla 70 milletvekiliyle temsil olanağına kavuştu.

86. Soru

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerin ardından hangi parti tek başına iktidara gelmiştir?

Cevap

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerin ardından Anavatan Partisi tek başına iktidara gelmiştir.

87. Soru

22. Dönem TBMM’nin siyasal gündeminde yer alan önemli konulardan biri nedir?

Cevap

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu.

88. Soru

12 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimler sonucunda partilere göre oy oranları ve milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %47’sini alarak 341 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi %20.87’lik oy oranıyla 112 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi %14.27’lik oy oranıyla 71 milletvekili elde etti.

89. Soru

1980 Darbesi’nin ardından siyaset yasağı getirilen devlet adamları hangi tarihte siyasi faaliyetlerini sürdürme hakkını tekrar elde etti?

Cevap

1980 Darbesi’nin ardından siyaset yasağı getirilen devlet adamları hangi 6 Eylül 1987 tarihinde siyasi faaliyetlerini sürdürme hakkını tekrar elde etti.

90. Soru

Demokratik Toplum Partisi (DTP) 12 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlere neden girmedi?

Cevap

Seçim barajına karşı bir önlem olarak seçime girmedi ve bağımsız adayları destekledi. 26 bağımsız milletvekilinin seçilmesiyle de Mecliste grup kuracak sayıya ulaştı.

91. Soru

REFAHYOL Hükümeti döneminde hangi konularda yorumlar yapıldı?

Cevap

Mafya-devlet-aşiret ilişkisini gün ışığına çıkardığına dair yorumlar yapıldı.

92. Soru

Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi hangi hükümet döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap

Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi DSP Başkanı Bülent Ecevit tarafından kurulan seçim hükümeti döneminde gerçekleşmiştir. 

93. Soru

12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunulan Anayasa değişikliği sonuçları nedir?

Cevap

Halk oylamasında %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı ve bu sonuçla Anayasa değişiklikleri kabul edilmiş oldu.

94. Soru

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı hangi tarihte getirilmiştir?

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı hangi tarihte getirilmiştir?

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı hangi tarihte getirilmiştir?

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı hangi tarihte getirilmiştir?

Cevap

Cumhurbaşkanının 5+5 yıllık görev süresiyle, halk tarafından seçilmesi kuralı 31 Mayıs 1982 tarihinde yapılan değişikliklerle getirilmiştir.  

95. Soru

2003-2013 yılları arasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarı döneminde, Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde gidilen değişikliklere nelerdir?

Cevap

Dış politikada hem Avrupa Birliği ile olan ilişkiler geliştirildi hem de Türk ve İslam dünyasına dönük yeni politik anlayışlar hayata geçirildi. Güneydoğu’daki terörün sona erdirilmesi konusunda da önemli adımların atıldığı yaklaşık 10 yıl boyunca bir yandan yeni bir Anayasa hazırlanması çalışmalarına hız verilirken, diğer yandan mevcut Anayasada ciddi değişikliklere gidildi.

96. Soru

Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Haziran 2011 yapılan seçimleriyle birlikte meclise kaç tane milletvekili sokmuştur?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Haziran 2011 yapılan seçimleriyle birlikte meclise 327 milletvekili sokmuştur. 

97. Soru

Türk siyasal yaşamının en düşük katılımıyla gerçekleşen genel seçim hangisidir?

Cevap

3 Kasım 2002’de Türk siyasal yaşamının en düşük katılımıyla gerçekleşen seçimdir.

98. Soru

Recep Tayyip Erdoğan hangi tarihte “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı?

Recep Tayyip Erdoğan hangi tarihte “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı?

Recep Tayyip Erdoğan hangi tarihte “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı?

Recep Tayyip Erdoğan hangi tarihte “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı?

Cevap

Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 1997 tarihinde “halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 

99. Soru

Siyasi partilerin grup kurabilmeleri için 20 milletvekiline sahip olma koşulu hangi anayasayla getirilmiştir?

Cevap

Siyasi partilerin grup kurabilmeleri için 20 milletvekiline sahip olma koşulu 1982 Anayasası’yla getirilmiştir. 

100. Soru

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yeni anayasayı oluşturmak için kurulan Danışma Meclisi’ne kim başkanlık etmiştir?

Cevap

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yeni anayasayı oluşturmak için kurulan Danışma Meclisi’ne Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak başkanlık etmiştir.

102. Soru

1980 darbesi sonrasında kurulan ilk siyasi partinin ismi nedir?

Cevap

1980 darbesi sonrasında kurulan ilk siyasi parti Milliyetçi Demokrat Parti’sidir. 

103. Soru

Hangi tarihte yapılan referandumla 12 Eylül 1980 darbe sürecinin yöneticilerine ilişkin yargılanma yolu açıldı?

Cevap

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla 12 Eylül 1980 darbe sürecinin yöneticilerine ilişkin yargılanma yolu açıldı.

104. Soru

20 Ekim 1991 tarihinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde hangi partiler yer almıştır?

Cevap

20 Ekim 1991 tarihinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi yer almıştır. 

105. Soru

Turgut Özal’ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı makamına getirilen devlet adamı kimdir?

Cevap

Turgut Özal’ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı makamına Süleyman Demirel getirilmiştir. 

106. Soru

1975 yılından sonra hangi olaylar, ülkeyi iç savaş ortamına getirmiştir?

Cevap

1975 yılından sonra hız kazanan öğrenci olayları, işçi grevleri, ağır ekonomik bunalımlar, siyasi istikrarsızlıklar, siyasi cinayetler ve toplumsal çatışmalar ülkeyi iç savaş ortamına getirmiştir.

107. Soru

Askeri darbe sonucunda hangi dernekler kapatılmadı?

Cevap

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu dışındaki bütün dernekler ile siyasal partiler kapatıldı.

108. Soru

Danışma Meclisi ilk toplantısını ne zaman yaptı?

Cevap

27 Ekim 1981’de ilk toplantısını yaptı.

109. Soru

Süleyman Demirel ne zaman Cumhurbaşkanı seçildi?

Cevap

16 Mayıs’ta TBMM’de yapılan oylamada Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi.

110. Soru

1991-1996 yılları arasındaki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Ekonomik olarak enflasyonun düşürülemediği, terörün toplumun gündeminden kaldırılması konusunda da herhangi bir sonucun alınamadığı görüldü. Türkiye’nin 1980 öncesindeki koalisyonlu günlere yeniden döndüğü, yine 12 Eylül öncesine benzer siyasi cinayetler ön plana çıktı.

111. Soru

Süleyman Demirel’den sonra Cumhurbaşkanı kim seçildi?

Cevap

16 Mayıs 2000’de dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.

112. Soru

58. Hükümet kim tarafından kuruldu?

Cevap

Abdullah Gül tarafından 58. Hükümet kuruldu.

113. Soru

Adalet ve Kalınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi ilden Milletvekili olarak parlamentoya girdi?

Cevap

Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

114. Soru

12 Haziran 2011’de yapılan 24. Dönem TBMM seçimlerinde partilere göre oy oranları ve milletvekili dağılımları nedir?

Cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık %50 oy oranına ulaştı ve 327 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi % 26 oranı ile 135 milletvekili çıkarırken, %13 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi 53 milletvekili elde etti. Meclis’teki bağımsız milletvekilinin sayısında da bir önceki döneme göre artış oldu ve 35 bağımsız milletvekili parlamentoya girdi.

115. Soru

Turgut Özal hangi tarihte Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir?

Cevap

Turgut Özal 31 Ekim 1989’da Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 

116. Soru

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” hangi cumhurbaşkanı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır?

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” hangi cumhurbaşkanı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır?

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” hangi cumhurbaşkanı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır?

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” hangi cumhurbaşkanı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır?

Cevap

“Türkçe Dışındaki Dillerde (Kürtçe, Lazca Çerkezce) Konuşmayı ve Şarkı Söylemeyi Yasaklayan 2932 Sayılı Kanun” Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yürürlükten kaldırılmıştır.

117. Soru

12 Eylül 1980 darbesi sonrası kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi hangi tarihte siyasal yaşama tekrar katılmıştır?

Cevap

12 Eylül 1980 darbesi sonrası kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1992’de siyasal yaşama tekrar katılmıştır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!