Türk Tiyatrosu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türk Tiyatrosu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Cumhuriyet Dönemi, 1923-1946 Dönemi Tiyatromuz

1. Soru

Türkiye değişik ülkelerle yaptığı antlaşmalara sadık kalarak hiçbir devletten yana tutum sergilememiş, ve böylece neyi başarmış ve uzak kaldığı nokta ne olmuştur?

Cevap

Türkiye değişik ülkelerle yaptığı antlaşmalara sadık kalarak hiçbir devletten yana tutum sergilememiş, 1939’da başlayan ve bütün dünyayı saran II. Dünya Savaşı’ndan uzak durmayı başarmıştır. Ancak savaş sonrası değişen dünya düzeninde Türkiye, yeni oluşumlardan uzak kalmış ve yeni sorunlar baş göstermiştir.


2. Soru

Atatürk’ e göre kültürün oluşumu içinde ele almak ve değerlendirmek gereken şeyler nelerdir?

Cevap

Atatürk’e göre; edebiyat, resim, heykel, müzik, tiyatro, mimari gibi bütün güzel sanatları, kültürün oluşumu içinde ele almak ve değerlendirmek gerekir


3. Soru

Cumhuriyet döneminin ilk kadın aktristi kimdir?

Cevap

Bedia Muvahhit, Cumhuriyet döneminin ilk kadın aktristidir


4. Soru

“Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız. Hayatını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.” Atatürk bu konuşmasını kimlere hitaben yapmıştır?

Cevap

Darülbedayi sanatçılarına hitaben yapmıştır


5. Soru

1923 yılında sahne sanatlarıyla ilgili olan tek kurum,  hangisidir?

Cevap

İstanbul Belediyesine bağlı Darülbedayi


6. Soru

Türk kadınının Bedia Muvahhit ile sahnede yerini almış olduğu oyun hangisidir?

Cevap

31 Temmuz 1923’de Mustafa Kemal’in huzurunda oynadıkları İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Ceza Kanunu uyarlamasında, Bedia Muvahhit de sahneye çıkar ve böylece Türk kadını sahnede yerini almış olur


7. Soru

Tiyatro eserlerimizin ilk örnekleri Tanzimat ile verilmiş olup bu eserlerde amaç nedir?

Cevap

Tiyatro eserlerimizin ilk örnekleri Tanzimat ile verilmiş olup bu eserlerde amaç, toplumu eğitmek ve öğretmek olduğundan estetik kaygı güdülmemiştir.


8. Soru

Atatürk yeni kurduğu cumhuriyet rejiminin yerleşmesi, korunması, inkılâp ve ilkelerin halka benimsetilmesi, Türk milletinin yüce erdemleri, ülküsü ve değerlerinin yeniden halka tanıtılmasında tiyatrodan yararlanmış ve tiyatro yazarlarına piyesler sipariş etmiştir. Bu örnekler hangileridir?

Cevap

Faruk Nafiz’in “Akın, Özyurt ve Kahraman” piyesleri bu sipariş üzerine yazılmıştır?


9. Soru

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun ilk dramaturgu olarak Atatürk’ün gösterilmesine vesile olan olay nedir?

Cevap

Behçet Kâmil’in Tünübük adlı tiyatro eserlerinde Atatürk, bazı düzeltmeler yapmış, Abdülhak Hamit Tarhan’ın Hakan (1935) oyununu da okumuş bazı satırların altını çizmiştir. Bu yüzden Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun ilk dramaturgu olarak Atatürk gösterilmektedir.


10. Soru

1924-1925 sezonunda oynanan ilk yerli eserlerden biri olan oyun hangisidir?

Cevap

Ahmet Vefik Paşa’nın Molyer’den adapteleriyle birlikte Vedat Nedim Tör’ün İşsizler adlı telif oyunu oynanan ilk yerli eserlerdendir.


11. Soru

Özellikle 1930’lu yıllarda, Atatürk’ün belirlediği amaç doğrultusunda, konusunu Türk tarihinden, uygarlığından, destan ve efsanelerinden halk kültüründen, Cumhuriyet’in erdemlerinden, devrimlerinden alan birçok oyun yazılmıştır. Bu yıllarda yazılan oyunlar hangileridir?

Cevap

Faruk Nafiz Çamlıbel: Akın, (1932), Özyurt (1932), Kahraman (1933), Yangın (1933), Münir Hayri Egeli: Bayönder (1932), Bir Ülkü Yolu (1932), Taş Bebek (1932), Behçet Kemal Çağlar: Çoban (1933), Ergenekon (1933), Attilâ (1935), Yaşar Nabi Nayır: Mete {1932}, İnkılâp Çocukları (1933), Beş Devir (1933), Köyün Namusu (1933), İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci: Şeriye Mahkemesinde (1933), Belkıs (1934), Halit Fahri Ozansoy: On Yılın Destanı (1933), Necip Fazıl Kısakürek: Tohum (1933), Aka Gündüz: Beyaz Kahraman (1932), Yarım Osman (1933), Gazi Çocuklarıİçin (1933), Köy Muallimi


12. Soru

1923 -1946 döneminde yazılan tiyatro eserlerinin konuları nelerdir?

Cevap

1.Savaş yıllarının olaylarını ele alan eserler 2. Eski-yeni kurumların karşılaştırılması 3. Tarih, mitoloji ve masalları konu alan eserler 4. Batılılaşma, sosyal değerlerdeki değişimler 5. Türk’ün yüce karakter özelliklerini işleyen eserler, 6. Osmanlıyı yeren ve eleştiren eserler, 7. Cumhuriyet rejiminin faziletlerini anlatan eserler, 8., Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini işleyen eserler,


13. Soru

Oyunlarından çok tiyatro üzerine yaptığı eleştirilerden dolayı onu eleştirmen olarak değerlendirebiliriz. Yazarın sahneye konan tek tiyatro eseri Kadın Erkekleşince’dir bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Hüseyin Rahmi Gürpınar


14. Soru

Meşrutiyet Dönemi’nin önemli oyun yazarlarından olup Cumhuriyet Devrinde oyun yazarlığını başarıyla sürdürmüştür. Şinasi’nin tiyatroda tuttuğu yolu devam ettiren sanatçılarımızdandır. Osmanlı’nın yaşamı, kurumları, bazı inanç ve geleneklerini gülünçleştirerek anlattığı komedileri bazı eleştirmenlerce olumsuz eleştirilere neden olmuş, devrin hatırı için geçmişe küfrettiği öne sürülmüştür. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Musahipzade Celâl,


15. Soru

Pek çok konuda eser veren, gazetecilik yapan yazarın Sönmeyen Ateş (1933, Muharrir (1934), Alınyazısı (1952) adlı oyunları vardır. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Nahit Sırrı Örik (1895-1960)


16. Soru

Kadro” dergisinin kurucularından ve bu dergi çevresindeki siyasal düşünce akımının öncülerinden olmuştur. Başlıca tiyatro eserleri: İşsizler (1924), Fevkâlasriler (1928), Hayvan Fikri Yedi (1928), Kör (1928), Köksüzler (1934), İmralı’nın İnsanları (1940), Sanatkâr Aşkı (1945), Hep ve Hiç (1951), Siyah Beyaz (1952), Aşağıdan Yukarı (1952), Sahte Kahramanlar (1975). Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Vedat Nedim Tör (1897-1985)


17. Soru

20 yüzyılın en büyük şair ve oyun yazarlarından olan Nazım Hikmet in bu dönemde yazdığı başlıca oyunları hangileridir?

Cevap

Kafatası (1932), Bir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi) (1932), Unutulan Adam (1935)’dır. Diğer oyunları: İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (1955), Ferhat ile Şirin (1965), Sabahat (1965), İnek (1965), Ocak Başında / Yolcu (iki oyun bir arada-1966), Yusuf ile Menofis (1967), Sevdalı Bulut.


18. Soru

Tiyatro eserleri, dönemin tiyatrolarında aylarca kapalı gişe sahnelenmiştir. On yedi oyun yazan Necip Fazıl Kısakürek’in ilk oyunu hangisidir?

Cevap

Kısakürek’in ilk oyunu Tohum’dur (1935).


19. Soru

Münir Hayri Egeli (1904- 1970) nin başlıca oyunları hangileridir?

Cevap

Münir Hayri’nin Kadın Geçerken, Yiğit Hamza, Yörük Emine gibi piyesleri ile Atatürk’ün el yazıları ile tashih ettiği (Bayönder, Öz Soy ) ile Atatürk’ün hayatına ait senaryosu vardır.


20. Soru

Tersine Akan Nehir (1929), Rüya İçinde Rüya (1930), Kurtlar (1933) adlı oyunları Darülbedayi’de sahnelenmiştir. Danyal ve Sara adlı oyunu Varlık Dergisi’nde (1938), Yaşayan Ölüler adlı oyunu Ağaç Dergisi’nde (1936) tefrika edilmiştir. Geleneksel seyirlik oyunlarımız üzerine araştırmalar yapan yazarın üç ciltlik Karagöz (1968, 1969), iki ciltlik Ortaoyunu (1973, 1975) üzerine yazılmış eserleri de vardır. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Cevdet Kudret (1907-1992)


1. Soru

Türkiye değişik ülkelerle yaptığı antlaşmalara sadık kalarak hiçbir devletten yana tutum sergilememiş, ve böylece neyi başarmış ve uzak kaldığı nokta ne olmuştur?

Cevap

Türkiye değişik ülkelerle yaptığı antlaşmalara sadık kalarak hiçbir devletten yana tutum sergilememiş, 1939’da başlayan ve bütün dünyayı saran II. Dünya Savaşı’ndan uzak durmayı başarmıştır. Ancak savaş sonrası değişen dünya düzeninde Türkiye, yeni oluşumlardan uzak kalmış ve yeni sorunlar baş göstermiştir.

2. Soru

Atatürk’ e göre kültürün oluşumu içinde ele almak ve değerlendirmek gereken şeyler nelerdir?

Cevap

Atatürk’e göre; edebiyat, resim, heykel, müzik, tiyatro, mimari gibi bütün güzel sanatları, kültürün oluşumu içinde ele almak ve değerlendirmek gerekir

3. Soru

Cumhuriyet döneminin ilk kadın aktristi kimdir?

Cevap

Bedia Muvahhit, Cumhuriyet döneminin ilk kadın aktristidir

4. Soru

“Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız. Hayatını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.” Atatürk bu konuşmasını kimlere hitaben yapmıştır?

Cevap

Darülbedayi sanatçılarına hitaben yapmıştır

5. Soru

1923 yılında sahne sanatlarıyla ilgili olan tek kurum,  hangisidir?

Cevap

İstanbul Belediyesine bağlı Darülbedayi

6. Soru

Türk kadınının Bedia Muvahhit ile sahnede yerini almış olduğu oyun hangisidir?

Cevap

31 Temmuz 1923’de Mustafa Kemal’in huzurunda oynadıkları İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Ceza Kanunu uyarlamasında, Bedia Muvahhit de sahneye çıkar ve böylece Türk kadını sahnede yerini almış olur

7. Soru

Tiyatro eserlerimizin ilk örnekleri Tanzimat ile verilmiş olup bu eserlerde amaç nedir?

Cevap

Tiyatro eserlerimizin ilk örnekleri Tanzimat ile verilmiş olup bu eserlerde amaç, toplumu eğitmek ve öğretmek olduğundan estetik kaygı güdülmemiştir.

8. Soru

Atatürk yeni kurduğu cumhuriyet rejiminin yerleşmesi, korunması, inkılâp ve ilkelerin halka benimsetilmesi, Türk milletinin yüce erdemleri, ülküsü ve değerlerinin yeniden halka tanıtılmasında tiyatrodan yararlanmış ve tiyatro yazarlarına piyesler sipariş etmiştir. Bu örnekler hangileridir?

Cevap

Faruk Nafiz’in “Akın, Özyurt ve Kahraman” piyesleri bu sipariş üzerine yazılmıştır?

9. Soru

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun ilk dramaturgu olarak Atatürk’ün gösterilmesine vesile olan olay nedir?

Cevap

Behçet Kâmil’in Tünübük adlı tiyatro eserlerinde Atatürk, bazı düzeltmeler yapmış, Abdülhak Hamit Tarhan’ın Hakan (1935) oyununu da okumuş bazı satırların altını çizmiştir. Bu yüzden Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun ilk dramaturgu olarak Atatürk gösterilmektedir.

10. Soru

1924-1925 sezonunda oynanan ilk yerli eserlerden biri olan oyun hangisidir?

Cevap

Ahmet Vefik Paşa’nın Molyer’den adapteleriyle birlikte Vedat Nedim Tör’ün İşsizler adlı telif oyunu oynanan ilk yerli eserlerdendir.

11. Soru

Özellikle 1930’lu yıllarda, Atatürk’ün belirlediği amaç doğrultusunda, konusunu Türk tarihinden, uygarlığından, destan ve efsanelerinden halk kültüründen, Cumhuriyet’in erdemlerinden, devrimlerinden alan birçok oyun yazılmıştır. Bu yıllarda yazılan oyunlar hangileridir?

Cevap

Faruk Nafiz Çamlıbel: Akın, (1932), Özyurt (1932), Kahraman (1933), Yangın (1933), Münir Hayri Egeli: Bayönder (1932), Bir Ülkü Yolu (1932), Taş Bebek (1932), Behçet Kemal Çağlar: Çoban (1933), Ergenekon (1933), Attilâ (1935), Yaşar Nabi Nayır: Mete {1932}, İnkılâp Çocukları (1933), Beş Devir (1933), Köyün Namusu (1933), İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci: Şeriye Mahkemesinde (1933), Belkıs (1934), Halit Fahri Ozansoy: On Yılın Destanı (1933), Necip Fazıl Kısakürek: Tohum (1933), Aka Gündüz: Beyaz Kahraman (1932), Yarım Osman (1933), Gazi Çocuklarıİçin (1933), Köy Muallimi

12. Soru

1923 -1946 döneminde yazılan tiyatro eserlerinin konuları nelerdir?

Cevap

1.Savaş yıllarının olaylarını ele alan eserler 2. Eski-yeni kurumların karşılaştırılması 3. Tarih, mitoloji ve masalları konu alan eserler 4. Batılılaşma, sosyal değerlerdeki değişimler 5. Türk’ün yüce karakter özelliklerini işleyen eserler, 6. Osmanlıyı yeren ve eleştiren eserler, 7. Cumhuriyet rejiminin faziletlerini anlatan eserler, 8., Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini işleyen eserler,

13. Soru

Oyunlarından çok tiyatro üzerine yaptığı eleştirilerden dolayı onu eleştirmen olarak değerlendirebiliriz. Yazarın sahneye konan tek tiyatro eseri Kadın Erkekleşince’dir bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Hüseyin Rahmi Gürpınar

14. Soru

Meşrutiyet Dönemi’nin önemli oyun yazarlarından olup Cumhuriyet Devrinde oyun yazarlığını başarıyla sürdürmüştür. Şinasi’nin tiyatroda tuttuğu yolu devam ettiren sanatçılarımızdandır. Osmanlı’nın yaşamı, kurumları, bazı inanç ve geleneklerini gülünçleştirerek anlattığı komedileri bazı eleştirmenlerce olumsuz eleştirilere neden olmuş, devrin hatırı için geçmişe küfrettiği öne sürülmüştür. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Musahipzade Celâl,

15. Soru

Pek çok konuda eser veren, gazetecilik yapan yazarın Sönmeyen Ateş (1933, Muharrir (1934), Alınyazısı (1952) adlı oyunları vardır. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Nahit Sırrı Örik (1895-1960)

16. Soru

Kadro” dergisinin kurucularından ve bu dergi çevresindeki siyasal düşünce akımının öncülerinden olmuştur. Başlıca tiyatro eserleri: İşsizler (1924), Fevkâlasriler (1928), Hayvan Fikri Yedi (1928), Kör (1928), Köksüzler (1934), İmralı’nın İnsanları (1940), Sanatkâr Aşkı (1945), Hep ve Hiç (1951), Siyah Beyaz (1952), Aşağıdan Yukarı (1952), Sahte Kahramanlar (1975). Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Vedat Nedim Tör (1897-1985)

17. Soru

20 yüzyılın en büyük şair ve oyun yazarlarından olan Nazım Hikmet in bu dönemde yazdığı başlıca oyunları hangileridir?

Cevap

Kafatası (1932), Bir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi) (1932), Unutulan Adam (1935)’dır. Diğer oyunları: İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (1955), Ferhat ile Şirin (1965), Sabahat (1965), İnek (1965), Ocak Başında / Yolcu (iki oyun bir arada-1966), Yusuf ile Menofis (1967), Sevdalı Bulut.

18. Soru

Tiyatro eserleri, dönemin tiyatrolarında aylarca kapalı gişe sahnelenmiştir. On yedi oyun yazan Necip Fazıl Kısakürek’in ilk oyunu hangisidir?

Cevap

Kısakürek’in ilk oyunu Tohum’dur (1935).

19. Soru

Münir Hayri Egeli (1904- 1970) nin başlıca oyunları hangileridir?

Cevap

Münir Hayri’nin Kadın Geçerken, Yiğit Hamza, Yörük Emine gibi piyesleri ile Atatürk’ün el yazıları ile tashih ettiği (Bayönder, Öz Soy ) ile Atatürk’ün hayatına ait senaryosu vardır.

20. Soru

Tersine Akan Nehir (1929), Rüya İçinde Rüya (1930), Kurtlar (1933) adlı oyunları Darülbedayi’de sahnelenmiştir. Danyal ve Sara adlı oyunu Varlık Dergisi’nde (1938), Yaşayan Ölüler adlı oyunu Ağaç Dergisi’nde (1936) tefrika edilmiştir. Geleneksel seyirlik oyunlarımız üzerine araştırmalar yapan yazarın üç ciltlik Karagöz (1968, 1969), iki ciltlik Ortaoyunu (1973, 1975) üzerine yazılmış eserleri de vardır. Bahsedilen yazar kimdir?

Cevap

Cevdet Kudret (1907-1992)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!