Türk İdare Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türk İdare Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İlk Türk-İslam Devletlerinde Yönetim Yapısı

1. Soru

Müttefik Abbasi – Karluk ordusunun Çinlileri yendi¤i ve bunun sonucunda Orta Asya kapılarınınİslamiyet’e açıldığı savaş (751) hangisidr?

Cevap

Müttefik Abbasi – Karluk ordusunun Çinlileri yendi¤i ve bunun sonucunda Orta Asya kapılarınınİslamiyet’e açıldığı savaş (751) Talas Savaşıdır.


2. Soru

Kökenleri tartışılmış (İran veya Türk) 874-1005 tarihlerinde hüküm sürmüş, İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını sağlamış, İran yönetim geleneklerine sahip çıkmış hanedan kimdir?

Cevap

Kökenleri tartışılmış (İran veya Türk) 874-1005 tarihlerinde hüküm sürmüş, İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını sağlamış, İran yönetim geleneklerine sahip çıkmış hanedan Samanidir.


3. Soru

1077-1231 yıllarında İran ve Batı Türkistan coğrafyasını kontrol altında tutmuş Türk devleti hangisidir?

Cevap

1077-1231 yıllarında İran ve Batı Türkistan coğrafyasını kontrol altında tutmuş Türk devleti Harezmşahlılar Devletidir.


4. Soru

Balasagunlu Yusuf olarak da anılan, Türk dilinin yüz akı, aynı zamanda dönem siyaset anlayışını gözler önüne seren Kutadgu Bilig isimli eserin yazarı, Karahanlı devlet adamı kimdir?

Cevap

Balasagunlu Yusuf olarak da anılan, Türk dilinin yüz akı, aynı zamanda dönem siyaset anlayışını gözler önüne seren Kutadgu Bilig isimli eserin yazarı, Karahanlı devlet adamı Yusuf Has Hacibdir.


5. Soru

Hanedana mensup kadınlara hangi adlar verilmişti?

Cevap

Hanedana  mensup kadınlara Hatunun yanı sıra“oglagu” (şefkatli, nahif) ve “terken” gibi başka kelimeler de verilmişti.


6. Soru

Saray halkının giyiminden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının giyiminden sorumlu kişiye Camedar denilirdi.


7. Soru

Saray halkının mutfak işlerinden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının mutfak işlerinden sorumlu kişiye Aşçıbaşı denilirdi.


8. Soru

Saray halkının içeceklerinden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının içeceklerinden sorumlu kişiye İdişçibaşı denilirdi.


9. Soru

Saray hayvanlarından sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray hayvanlarından sorumlu kişiye Seyisbaşı denilirdi.


10. Soru

Hayatı sarayda geçen devlet görevlilerinin bir numarası kimdir?

Cevap

Hayatı sarayda geçen devlet görevlilerinin bir numarası vezirdir.


11. Soru

Emevi hâkimiyetine son vererek İslam İmparatorluğunun başına geçen Arap hanedan kimdir?

Cevap

Abbasiler


12. Soru

961 yılında çıkan ayaklanmanın başında kim vardı?

Cevap

961 yılında çıkan ayaklanmanın başında Alp Tigin vardı.


13. Soru

977 tarihinde iktidara kim gelmiştir?

Cevap

977 tarihinde iktidara gelen Sebük Tigin gelmiştir.


14. Soru

Gazne Devleti kaç yılında yıkılmıştır?

Cevap

Gazne Devleti 1186 yılında yıkılmıştır.


15. Soru

Gazne Devleti’nin altın çağı hangi tarihler arasındadır?

Cevap

Gazne Devleti’nin altın çağı 998-1030 tarihleri arasındadır.


16. Soru

Sultan Mahmud’un şanını ve devletinin itibarını arttıran asıl gelişme hangisidir?

Cevap

Sultan Mahmud’un şanını ve devletinin itibarını arttıran asıl gelişme 1000 yılında başlattığı ve neredeyse ömrünü vakfedeceği Hint seferleridir.


17. Soru

Makamın başında olan sultan adına tüm dış temasları yürüten kişiye ne denirdi?

Cevap

Makamın başında olan sultan adına tüm dış temasları yürüten kişiye Divan-ı Risalet denirdi.


18. Soru

Selçuklu devletini kuracak olan ve Oğuzların 24 boyundan birisi olan boya ne denirdi?

Cevap

Selçuklu devletini kuracak olan ve Oğuzların 24 boyundan birisi olan boya kınık denir.


19. Soru

Selçukluların rüştünü ispatladığı, bağlı oldukları Gaznelileri dize getirdikleri, bir anlamda devletlerinin temellerini attıkları savaş hangisidir?

Cevap

Selçukluların rüştünü ispatladığı, bağlı oldukları Gaznelileri dize getirdikleri, bir anlamda devletlerinin temellerini attıkları savaş Dandanakan Savaşıdır.


20. Soru

Tuğrul Bey kaç yılında ölmüştür?

Cevap

Tuğrul Bey 1063 yılında ölmüştür.


1. Soru

Müttefik Abbasi – Karluk ordusunun Çinlileri yendi¤i ve bunun sonucunda Orta Asya kapılarınınİslamiyet’e açıldığı savaş (751) hangisidr?

Cevap

Müttefik Abbasi – Karluk ordusunun Çinlileri yendi¤i ve bunun sonucunda Orta Asya kapılarınınİslamiyet’e açıldığı savaş (751) Talas Savaşıdır.

2. Soru

Kökenleri tartışılmış (İran veya Türk) 874-1005 tarihlerinde hüküm sürmüş, İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını sağlamış, İran yönetim geleneklerine sahip çıkmış hanedan kimdir?

Cevap

Kökenleri tartışılmış (İran veya Türk) 874-1005 tarihlerinde hüküm sürmüş, İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını sağlamış, İran yönetim geleneklerine sahip çıkmış hanedan Samanidir.

3. Soru

1077-1231 yıllarında İran ve Batı Türkistan coğrafyasını kontrol altında tutmuş Türk devleti hangisidir?

Cevap

1077-1231 yıllarında İran ve Batı Türkistan coğrafyasını kontrol altında tutmuş Türk devleti Harezmşahlılar Devletidir.

4. Soru

Balasagunlu Yusuf olarak da anılan, Türk dilinin yüz akı, aynı zamanda dönem siyaset anlayışını gözler önüne seren Kutadgu Bilig isimli eserin yazarı, Karahanlı devlet adamı kimdir?

Cevap

Balasagunlu Yusuf olarak da anılan, Türk dilinin yüz akı, aynı zamanda dönem siyaset anlayışını gözler önüne seren Kutadgu Bilig isimli eserin yazarı, Karahanlı devlet adamı Yusuf Has Hacibdir.

5. Soru

Hanedana mensup kadınlara hangi adlar verilmişti?

Cevap

Hanedana  mensup kadınlara Hatunun yanı sıra“oglagu” (şefkatli, nahif) ve “terken” gibi başka kelimeler de verilmişti.

6. Soru

Saray halkının giyiminden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının giyiminden sorumlu kişiye Camedar denilirdi.

7. Soru

Saray halkının mutfak işlerinden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının mutfak işlerinden sorumlu kişiye Aşçıbaşı denilirdi.

8. Soru

Saray halkının içeceklerinden sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray halkının içeceklerinden sorumlu kişiye İdişçibaşı denilirdi.

9. Soru

Saray hayvanlarından sorumlu kişiye ne ad verilirdi?

Cevap

Saray hayvanlarından sorumlu kişiye Seyisbaşı denilirdi.

10. Soru

Hayatı sarayda geçen devlet görevlilerinin bir numarası kimdir?

Cevap

Hayatı sarayda geçen devlet görevlilerinin bir numarası vezirdir.

11. Soru

Emevi hâkimiyetine son vererek İslam İmparatorluğunun başına geçen Arap hanedan kimdir?

Cevap

Abbasiler

12. Soru

961 yılında çıkan ayaklanmanın başında kim vardı?

Cevap

961 yılında çıkan ayaklanmanın başında Alp Tigin vardı.

13. Soru

977 tarihinde iktidara kim gelmiştir?

Cevap

977 tarihinde iktidara gelen Sebük Tigin gelmiştir.

14. Soru

Gazne Devleti kaç yılında yıkılmıştır?

Cevap

Gazne Devleti 1186 yılında yıkılmıştır.

15. Soru

Gazne Devleti’nin altın çağı hangi tarihler arasındadır?

Cevap

Gazne Devleti’nin altın çağı 998-1030 tarihleri arasındadır.

16. Soru

Sultan Mahmud’un şanını ve devletinin itibarını arttıran asıl gelişme hangisidir?

Cevap

Sultan Mahmud’un şanını ve devletinin itibarını arttıran asıl gelişme 1000 yılında başlattığı ve neredeyse ömrünü vakfedeceği Hint seferleridir.

17. Soru

Makamın başında olan sultan adına tüm dış temasları yürüten kişiye ne denirdi?

Cevap

Makamın başında olan sultan adına tüm dış temasları yürüten kişiye Divan-ı Risalet denirdi.

18. Soru

Selçuklu devletini kuracak olan ve Oğuzların 24 boyundan birisi olan boya ne denirdi?

Cevap

Selçuklu devletini kuracak olan ve Oğuzların 24 boyundan birisi olan boya kınık denir.

19. Soru

Selçukluların rüştünü ispatladığı, bağlı oldukları Gaznelileri dize getirdikleri, bir anlamda devletlerinin temellerini attıkları savaş hangisidir?

Cevap

Selçukluların rüştünü ispatladığı, bağlı oldukları Gaznelileri dize getirdikleri, bir anlamda devletlerinin temellerini attıkları savaş Dandanakan Savaşıdır.

20. Soru

Tuğrul Bey kaç yılında ölmüştür?

Cevap

Tuğrul Bey 1063 yılında ölmüştür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!