Türk Dili 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türk Dili 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bilimsel Yazılar Ve Yazışma Türleri

1. Soru

Araştırma nedir?

Cevap

Bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır.


2. Soru

Araştırma tekniği nedir?

Cevap

Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.


3. Soru

Bir konunun önemi nasıl belli olur?

Cevap

Konunun yeni oluşu, zamanlı olması ve akademik olduğu kadarda pratik bir değer taşımasıyla belli olmaktadır.


4. Soru

Tez cümlesi nasıl olmalıdır?

Cevap

Sağlam ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.


5. Soru

Araştırmacı yazmaya başlamadan önce ne yapmalıdır?

Cevap

Elde ettiği malzemeyi elden geçirmeli, hangi kaynaklara çalışmasında yer vereceğine karar vermelidir.


6. Soru

Konuyla ilgili topladığı kaynakları ve bilgileri yazıya dönüştürmeye hazır olan araştırmacı ne yapmalıdır?

Cevap

Giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça ifade etmelidir.


7. Soru

Giriş bölümünün ardından araştırmacı ne yapar?

Cevap

Girişte izleyeceğini belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sunduğu sorular çerçevesinde yazısını oluşturur.


8. Soru

Yazar, çalışmanın tezini/düşüncesini nasıl ifade eder?

Cevap

Konu ile ilgili kaynaklara atıfta bulunarak ifade eder.


9. Soru

Yazının sonuç bölümünde yazar ne yapar?

Cevap

Giriş bölümünde ulaşmayı hedeflediği sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyarak konu ile ilgili kendi yorumlarını içeren ifadelere yer verir.


10. Soru

Bilimsel yazı yazım stili hangi formatta olmalıdır?

Cevap

Imrad formatında olmalıdır.


11. Soru

Akademik üslubun en başta gelen özelliği hangisidir?

Cevap

Anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etmektir.


12. Soru

Bilimsel yazıda kullanılmaması gereken bir özellik yazınız.

Cevap

Bilimsel yazıda üçüncü tekil ve edilgen yapı kullanılmamalıdır.


13. Soru

Bilimsel araşatırmanın en temel sonucu nedir?

Cevap

Elde edilen sonuçların bilimsel yazı halinde yayınlanmasıdır.


14. Soru

Yazımda standartlaşma neden önemlidir?

Cevap

Bilgiye kolay erişim ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlaması açısından önemlidir.


15. Soru

Dünyada Kabul gören yazım stillerinden bir tanesini yazınız.

Cevap

APA: Amerikan Psikploji Birliği(American Psychological Association).


16. Soru

AMA Bilimsel yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Medical Association.


17. Soru

CONSORT Yazım tarzının açılımı nedir?

Cevap

Consolidated Standarts of Reporting Trials Group.


18. Soru

ASA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Statistical Association.


19. Soru

APSA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Politic Science Association.


20. Soru

MLA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

Modern Language Association.


21. Soru

Bir bilimsel çalışmada yazar metin aktarımını hangi yollarla yapar?

Cevap

Doğrudan ve dolaylı aktarım teknikleri yoluyla yapar.


22. Soru

Bir kitabı dip notta ilk kez tanıtırken verilecek ilk bilgi nedir?

Cevap

Yazar adı verilir.


23. Soru

Dip not gösterirken kitap başlığı hangi fontta olmalıdır?

Cevap

İtalik olmalıdır.


24. Soru

Dip not gösterirken kitap başlığından sonra hangi bilgiye yer verilir?

Cevap

Yayım bilgilerine yer verilir.


25. Soru

Kaynağı tanıtıcı bilgiden sonra ne yazılmalıdır?

Cevap

Sayfa numarası yazılmalıdır.


26. Soru

Yararlanılan kaynak tek yazarlı ise hangi bilgiler verilir?

Cevap

Parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve alıntının yapıldığı sayfa numarası verilir.


27. Soru

Kitabın iki yazarlı olması durumunda hangi bilgi verilir?

Cevap

Her iki yazarında soyadı bilgisine yer verilir.


28. Soru

Kitabın İkiden fazla yazarlı olması durumunda hangi bilgiler verilir?

Cevap

Sadece kitapta ismi ilk sırada yer alan yazarın soyadı yazılır ve yanına diğerleri alamına gelen vd kısaltması konulur.


29. Soru

Yayım tarihi hangi sırada yazılmalıdır?

Cevap

Yazar adından sonra veya yayım yeri bilgisinden sonra yazılmalıdır.


30. Soru

Dilekçe nedir?

Cevap

Herhangi bir konuda dilek, istek veya şikayet gibi durumların belirtildiği bir mektup türüdür.


31. Soru

Tutanak nedir?

Cevap

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılara tutanak adı verilir.


32. Soru

Rapor nedir?

Cevap

Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türüdür.


33. Soru

Özgeçmiş nedir?

Cevap

Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türüdür.


34. Soru

Özel yazışma nedir?

Cevap

Kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır.


35. Soru

Mektup nedir?

Cevap

Bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek amacıyla yazılan yazılara denir.


36. Soru

Özel mektup nedir?

Cevap

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır.


37. Soru

İş mektubu nedir?

Cevap

İşle ilgili konularda ticari kuruluşların birbirleriyle ya da ticari kuruluşlarla kişilerin iletişimlerinde kullanılan mektuplardır.


38. Soru

Resmi mektup nedir?

Cevap

Resmi dairelerin veya tüzel kişiliktaşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılarla, bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir.


39. Soru

Açık mektup nedir?

Cevap

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türüdür.


40. Soru

Özel mektuplar kimleri kapsar?

Cevap

Özel mektuplar sadece yazılanın kendisini ilgilendirmektedir.


41. Soru

Özel mektuplarla ne amaçlanır örnek veriniz?

Cevap

Yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanmaktadır.


42. Soru

Özel mektupların bir özelliğini yazınız.

Cevap

İnsanların duygu dünyalarını yansıtmaktadır.


43. Soru

Özel mektup nasıl başlar?

Cevap

Özel mektuplar hitap cümlesiyle başlamaktadır.


44. Soru

Karar nedir?

Cevap

Bazı resmi kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşleri, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına karar denir.


45. Soru

Toplantılarda alınan kararlar daha sonra hangi işleme tabi tutulmaktadır?

Cevap

Toplantılarda alınan kararlar daha sonra bir karar olarak deftere geçirilmektedir.


46. Soru

Karar yazısı ne şekilde sonlanmaktadır?

Cevap

Karar yazısı oy birliğiyle karar verildi veya oy çokluğuyla karar verildi yazısıyla sonlanır.


47. Soru

Karar yazısını kimler imzalar?

Cevap

Toplantı başkanı ve üzeleri imzalamaktadır.


48. Soru

Araştırmanın tanımı nedir ?

Cevap

Araştırma, bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının
kontrol edilmesi için harcanan çabadır.


49. Soru

Bilimsel bir yazı nasıl bir yazı türüdür ?

Cevap

Bilimsel bir yazı, içeriği nedeniyle deneme, fıkra, gazete yazısı gibi yazarın sadece kendisiyle baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu türlerin aksine, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunmasını, araştırma sürecini ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulmasını gerektiren bir yazı türüdür.


50. Soru

Bilim insanının amacı nedir ?

Cevap

Bilim insanının amacı, bilgileri toplamak ve bu bilgileri biriktirip sunmak değildir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüme kavuşturulabileceklerini ortaya çıkarmaktır.  Yani, araştırma, bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecidir.


51. Soru

Araştırma konusu seçilirken nelere dikkat edilmelidir ?

Cevap

Araştırma konusu seçilirken konunun yeni ve orijinal olmasına, güncel bir sorun olmasına, daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına, araştırılabilirlik durumuna, sonucun bir anlamlılık taşımasına, sonuçların geçerli ve genellenebilirlik özelliğine, maliyetine, zamana, araştırmacının yetenek ve ilgi alanına, bilgi düzeyine ve karakterine, yararlanabileceği teknik olanaklara, araştırmanın sonuçta getirmesi olası riske, desteklenme ve yardım görme olasılıklarına dikkat edilmelidir.


52. Soru

Bilimsel bir çalışmada giriş bölümü nasıl olmalıdır ?

Cevap

Giriş bölümü, çalışmanın amacının, konusunun,bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölümdür. Çalışmanın çok genel cümlelerle özetlendiği bölüm olarak tanımlanabilir.
Bu bölümde genel olarak amaç, kaynak taraması, önem, araştırma soruları yer alır.


53. Soru

IMRAD’ın açılımı nedir ?

Cevap

Bilimsel yazıda yer alan temel bölümler olan Introduction (Giriş), Material
(Yöntem, Veri Toplama), Results (Bulgular ve Analizler), And (ve), Discussion
(Tartışma) ana bölümlerinin baş harflerinden oluşan bir yazım tarzı kısaltmasıdır.


54. Soru

Bilimsel araştırmada dil ve anlatım nasıl olmalıdır ?

Cevap

Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur.


55. Soru

Dünya’da kabul gören yazım stilleri arasında yer alan APA, AMA’YI açıklayınız ?

Cevap

Daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki
bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan APA: Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association); tıp, sağlık bilimleri ve biyolojik bilimler, alanındaki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan AMA: Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association)gören yazım stilleridir.


56. Soru

Doğrudan ve dolaylı aktarım arasındaki farkı açıklayınız ?

Cevap

Doğrudan aktarımda yazar, konusuyla ilgili herhangi bir cümleyi/ paragrafı/
fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde
alıntılar.
Dolaylı aktarımda yazar, metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade eder.


57. Soru

Resmi yazışmalar hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel yazılarda olduğu
gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak
konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. Resmî yazışmalar kurumlar arasında
olabileceği gibi kurumdan kişiye, kişiden kuruma ya da kişiden kişiye de olabilir.


58. Soru

Dilekçelerin yazımında uyulması gereken noktalar nelerdir ?

Cevap

1. Dilekçe kağıdının üst kenarından bir miktar boşluk bırakıldıktan sonra isteğin iletildiği makam adı yazılır ve alt satıra geçilerek makamın bulunduğu yer adı yazılır.
2. Metin bölümü birkaç maddeden oluşmuyorsa paragraf başı kadar boşluk
bırakılarak yazıya başlanır. Dilek, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek,
açık ve anlaşılır bir ifade ile bildirilir. Anlatılmak istenen her şey kısa ve öz
biçimde yazılmalıdır.
3. Dilekçenin metin bölümü “arz ederim” ifadesiyle sonlandırılmalıdır.
4. Metin bölümünün sonuna sağ alta tarih yazılır. Tarihin altına imza atılır.
İmzanın altına da ad ve soyad yazılır.
5. İmza bölümünden sonra kâğıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri
yazılır.
6. Dilekçede ek belge varsa kağıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgilerinin altına sıralanır.


59. Soru

Tutanağın tanımı hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Herhangi bir olayın gerçekleşmesi durumunda,olayı kayıt altına almak
amacıyla hazır bulunanların onayı ve imzası alınarak yazılan yazılara da tutanak denmektedir.Tutanaklarda elde edilen hazır
durum anlatılmalı, yoruma veya kişisel görüşlere yer verilmemelidir.


60. Soru

Bir karar yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Cevap

1. Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.
2. Giriş bölümünde toplantının gündemi ya da konusu belirtilir.
3. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde
yazılır.
4. Karar yazısı “oy birliğiyle karar verildi” veya “oy çokluğuyla karar verildi”
ifadesiyle sonlandırılır.
5. Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar. Kararlar ya karar defterine elle okunaklı
ve düzenli bir biçimde yazılır, ya da bilgisayarla yazıldıktan sonra başkan ve
üyelerce imzalandıktan sonra karar defterine yapıştırılır.


61. Soru

Rapor nasıl bir yazı türüdür ?

Cevap

Rapor, çok geniş bir yelpazede hazırlanabilen bir yazı türüdür. Deney raporu,
tez raporu, çalışma raporu, hava raporu, ölüm raporu, yıllık faaliyet raporu, teknik rapor vb. konularda rapor hazırlanabilir. Raporu hazırlayacak kişinin konuyla ilgili uzmanlığının olması önem arz eder. Bu bakımdan rapor hazırlama görevi konunun uzmanı olan kişilere verilmelidir.


62. Soru

Özgeçmiş nasıl yazılmalıdır ?

Cevap

Öz geçmiş beyaz, düz bir kâğıda yazılır. Öz geçmişin el yazısı ile yazılması tercih edilmediğinden daktilo veya bilgisayar ile yazılmalıdır. Haberleşmek için açık adres yazılmalı, e-posta adresi olarak kişinin adı ve soyadı veya kısaltılmış biçimi kullanılmalı, sanal ve takma adlar kullanılmamalıdır.


63. Soru

Özel yazışmanın tanımını ve türlerini yazınız ?

Cevap

Özel yazışmalar, kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır. Türleri; mektup, özel mektup, iş mektubu, resmi mektup, açık mektuptur.


64. Soru

Özel mektup hakkında kısaca bilgi veriniz ?

Cevap

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır. Bu tür mektuplarda yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanır. Özellikle duygu ve düşüncelerin anlatım aracı olarak kullanılan özel mektup,günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte gölgede kalmış bir yazı türüdür.


65. Soru

Kaynakça listesinde yer alacak eserler konusunda iki görüş mevcuttur. Bu görüşleri açıklayınız ?

Cevap

Birinci görüşe göre, daha önce metin içerisinde herhangi bir şekilde adı geçen, kendisine atıf yapılan, alıntı yapılan, yararlandığı dipnotu, numaralama, yazar adı, tarih vb. gibi yöntemlerle belirtilmiş olan eserler kaynakçada yer almalıdır. Bunun dışındaki eser adlarına kaynakçada yer vermeye gerek yoktur. İkinci görüşe göre ise yukarıdaki eserlere ek olarak, konuyla ilgili tüm kaynakların listede yer almasında bir sakınca yoktur. Böylece arzu eden okuyucu ve araştırmacılara daha geniş bir kaynak listesi sunulmuş olmaktadır


66. Soru

Yazımda standartlaşma hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Yazımda standartlaşma, bilgiye kolay erişimi ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlayacaktır. Evrensel birikime katkı sağlamanın en önemli üretimi olan bilimsel yazı, ancak konu ile ilgili başka bilimsel çalışmaların ilgi alanına dâhil edilmesiyle amacına ulaşabilir. Hem içerdiği bilimsel araştırma bilgileri hem de kullanılan yazım stilleri açısından standartlara uyan bir bilimsel yazıda okuyucu, doğrudan ilgi alanına giren bölümlere başvurarak hızlı ve kolay bilgi akışını sağlayacaktır. Böylece bilgi üretiminde zaman kaybı önlenmiş olacaktır.


67. Soru

Açık mektup nasıl bir mektup türüdür ?

Cevap

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini almak maksadıyla etki artırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.


1. Soru

Araştırma nedir?

Cevap

Bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır.

2. Soru

Araştırma tekniği nedir?

Cevap

Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.

3. Soru

Bir konunun önemi nasıl belli olur?

Cevap

Konunun yeni oluşu, zamanlı olması ve akademik olduğu kadarda pratik bir değer taşımasıyla belli olmaktadır.

4. Soru

Tez cümlesi nasıl olmalıdır?

Cevap

Sağlam ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.

5. Soru

Araştırmacı yazmaya başlamadan önce ne yapmalıdır?

Cevap

Elde ettiği malzemeyi elden geçirmeli, hangi kaynaklara çalışmasında yer vereceğine karar vermelidir.

6. Soru

Konuyla ilgili topladığı kaynakları ve bilgileri yazıya dönüştürmeye hazır olan araştırmacı ne yapmalıdır?

Cevap

Giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça ifade etmelidir.

7. Soru

Giriş bölümünün ardından araştırmacı ne yapar?

Cevap

Girişte izleyeceğini belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sunduğu sorular çerçevesinde yazısını oluşturur.

8. Soru

Yazar, çalışmanın tezini/düşüncesini nasıl ifade eder?

Cevap

Konu ile ilgili kaynaklara atıfta bulunarak ifade eder.

9. Soru

Yazının sonuç bölümünde yazar ne yapar?

Cevap

Giriş bölümünde ulaşmayı hedeflediği sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyarak konu ile ilgili kendi yorumlarını içeren ifadelere yer verir.

10. Soru

Bilimsel yazı yazım stili hangi formatta olmalıdır?

Cevap

Imrad formatında olmalıdır.

11. Soru

Akademik üslubun en başta gelen özelliği hangisidir?

Cevap

Anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etmektir.

12. Soru

Bilimsel yazıda kullanılmaması gereken bir özellik yazınız.

Cevap

Bilimsel yazıda üçüncü tekil ve edilgen yapı kullanılmamalıdır.

13. Soru

Bilimsel araşatırmanın en temel sonucu nedir?

Cevap

Elde edilen sonuçların bilimsel yazı halinde yayınlanmasıdır.

14. Soru

Yazımda standartlaşma neden önemlidir?

Cevap

Bilgiye kolay erişim ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlaması açısından önemlidir.

15. Soru

Dünyada Kabul gören yazım stillerinden bir tanesini yazınız.

Cevap

APA: Amerikan Psikploji Birliği(American Psychological Association).

16. Soru

AMA Bilimsel yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Medical Association.

17. Soru

CONSORT Yazım tarzının açılımı nedir?

Cevap

Consolidated Standarts of Reporting Trials Group.

18. Soru

ASA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Statistical Association.

19. Soru

APSA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

American Politic Science Association.

20. Soru

MLA yazım stilinin açılımı nedir?

Cevap

Modern Language Association.

21. Soru

Bir bilimsel çalışmada yazar metin aktarımını hangi yollarla yapar?

Cevap

Doğrudan ve dolaylı aktarım teknikleri yoluyla yapar.

22. Soru

Bir kitabı dip notta ilk kez tanıtırken verilecek ilk bilgi nedir?

Cevap

Yazar adı verilir.

23. Soru

Dip not gösterirken kitap başlığı hangi fontta olmalıdır?

Cevap

İtalik olmalıdır.

24. Soru

Dip not gösterirken kitap başlığından sonra hangi bilgiye yer verilir?

Cevap

Yayım bilgilerine yer verilir.

25. Soru

Kaynağı tanıtıcı bilgiden sonra ne yazılmalıdır?

Cevap

Sayfa numarası yazılmalıdır.

26. Soru

Yararlanılan kaynak tek yazarlı ise hangi bilgiler verilir?

Cevap

Parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve alıntının yapıldığı sayfa numarası verilir.

27. Soru

Kitabın iki yazarlı olması durumunda hangi bilgi verilir?

Cevap

Her iki yazarında soyadı bilgisine yer verilir.

28. Soru

Kitabın İkiden fazla yazarlı olması durumunda hangi bilgiler verilir?

Cevap

Sadece kitapta ismi ilk sırada yer alan yazarın soyadı yazılır ve yanına diğerleri alamına gelen vd kısaltması konulur.

29. Soru

Yayım tarihi hangi sırada yazılmalıdır?

Cevap

Yazar adından sonra veya yayım yeri bilgisinden sonra yazılmalıdır.

30. Soru

Dilekçe nedir?

Cevap

Herhangi bir konuda dilek, istek veya şikayet gibi durumların belirtildiği bir mektup türüdür.

31. Soru

Tutanak nedir?

Cevap

Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılara tutanak adı verilir.

32. Soru

Rapor nedir?

Cevap

Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türüdür.

33. Soru

Özgeçmiş nedir?

Cevap

Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türüdür.

34. Soru

Özel yazışma nedir?

Cevap

Kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır.

35. Soru

Mektup nedir?

Cevap

Bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek amacıyla yazılan yazılara denir.

36. Soru

Özel mektup nedir?

Cevap

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır.

37. Soru

İş mektubu nedir?

Cevap

İşle ilgili konularda ticari kuruluşların birbirleriyle ya da ticari kuruluşlarla kişilerin iletişimlerinde kullanılan mektuplardır.

38. Soru

Resmi mektup nedir?

Cevap

Resmi dairelerin veya tüzel kişiliktaşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılarla, bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir.

39. Soru

Açık mektup nedir?

Cevap

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türüdür.

40. Soru

Özel mektuplar kimleri kapsar?

Cevap

Özel mektuplar sadece yazılanın kendisini ilgilendirmektedir.

41. Soru

Özel mektuplarla ne amaçlanır örnek veriniz?

Cevap

Yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanmaktadır.

42. Soru

Özel mektupların bir özelliğini yazınız.

Cevap

İnsanların duygu dünyalarını yansıtmaktadır.

43. Soru

Özel mektup nasıl başlar?

Cevap

Özel mektuplar hitap cümlesiyle başlamaktadır.

44. Soru

Karar nedir?

Cevap

Bazı resmi kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşleri, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına karar denir.

45. Soru

Toplantılarda alınan kararlar daha sonra hangi işleme tabi tutulmaktadır?

Cevap

Toplantılarda alınan kararlar daha sonra bir karar olarak deftere geçirilmektedir.

46. Soru

Karar yazısı ne şekilde sonlanmaktadır?

Cevap

Karar yazısı oy birliğiyle karar verildi veya oy çokluğuyla karar verildi yazısıyla sonlanır.

47. Soru

Karar yazısını kimler imzalar?

Cevap

Toplantı başkanı ve üzeleri imzalamaktadır.

48. Soru

Araştırmanın tanımı nedir ?

Cevap

Araştırma, bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının
kontrol edilmesi için harcanan çabadır.

49. Soru

Bilimsel bir yazı nasıl bir yazı türüdür ?

Cevap

Bilimsel bir yazı, içeriği nedeniyle deneme, fıkra, gazete yazısı gibi yazarın sadece kendisiyle baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu türlerin aksine, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunmasını, araştırma sürecini ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulmasını gerektiren bir yazı türüdür.

50. Soru

Bilim insanının amacı nedir ?

Cevap

Bilim insanının amacı, bilgileri toplamak ve bu bilgileri biriktirip sunmak değildir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüme kavuşturulabileceklerini ortaya çıkarmaktır.  Yani, araştırma, bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecidir.

51. Soru

Araştırma konusu seçilirken nelere dikkat edilmelidir ?

Cevap

Araştırma konusu seçilirken konunun yeni ve orijinal olmasına, güncel bir sorun olmasına, daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına, araştırılabilirlik durumuna, sonucun bir anlamlılık taşımasına, sonuçların geçerli ve genellenebilirlik özelliğine, maliyetine, zamana, araştırmacının yetenek ve ilgi alanına, bilgi düzeyine ve karakterine, yararlanabileceği teknik olanaklara, araştırmanın sonuçta getirmesi olası riske, desteklenme ve yardım görme olasılıklarına dikkat edilmelidir.

52. Soru

Bilimsel bir çalışmada giriş bölümü nasıl olmalıdır ?

Cevap

Giriş bölümü, çalışmanın amacının, konusunun,bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölümdür. Çalışmanın çok genel cümlelerle özetlendiği bölüm olarak tanımlanabilir.
Bu bölümde genel olarak amaç, kaynak taraması, önem, araştırma soruları yer alır.

53. Soru

IMRAD’ın açılımı nedir ?

Cevap

Bilimsel yazıda yer alan temel bölümler olan Introduction (Giriş), Material
(Yöntem, Veri Toplama), Results (Bulgular ve Analizler), And (ve), Discussion
(Tartışma) ana bölümlerinin baş harflerinden oluşan bir yazım tarzı kısaltmasıdır.

54. Soru

Bilimsel araştırmada dil ve anlatım nasıl olmalıdır ?

Cevap

Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur.

55. Soru

Dünya’da kabul gören yazım stilleri arasında yer alan APA, AMA’YI açıklayınız ?

Cevap

Daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki
bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan APA: Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association); tıp, sağlık bilimleri ve biyolojik bilimler, alanındaki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan AMA: Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association)gören yazım stilleridir.

56. Soru

Doğrudan ve dolaylı aktarım arasındaki farkı açıklayınız ?

Cevap

Doğrudan aktarımda yazar, konusuyla ilgili herhangi bir cümleyi/ paragrafı/
fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde
alıntılar.
Dolaylı aktarımda yazar, metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade eder.

57. Soru

Resmi yazışmalar hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel yazılarda olduğu
gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak
konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. Resmî yazışmalar kurumlar arasında
olabileceği gibi kurumdan kişiye, kişiden kuruma ya da kişiden kişiye de olabilir.

58. Soru

Dilekçelerin yazımında uyulması gereken noktalar nelerdir ?

Cevap

1. Dilekçe kağıdının üst kenarından bir miktar boşluk bırakıldıktan sonra isteğin iletildiği makam adı yazılır ve alt satıra geçilerek makamın bulunduğu yer adı yazılır.
2. Metin bölümü birkaç maddeden oluşmuyorsa paragraf başı kadar boşluk
bırakılarak yazıya başlanır. Dilek, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek,
açık ve anlaşılır bir ifade ile bildirilir. Anlatılmak istenen her şey kısa ve öz
biçimde yazılmalıdır.
3. Dilekçenin metin bölümü “arz ederim” ifadesiyle sonlandırılmalıdır.
4. Metin bölümünün sonuna sağ alta tarih yazılır. Tarihin altına imza atılır.
İmzanın altına da ad ve soyad yazılır.
5. İmza bölümünden sonra kâğıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri
yazılır.
6. Dilekçede ek belge varsa kağıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgilerinin altına sıralanır.

59. Soru

Tutanağın tanımı hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Herhangi bir olayın gerçekleşmesi durumunda,olayı kayıt altına almak
amacıyla hazır bulunanların onayı ve imzası alınarak yazılan yazılara da tutanak denmektedir.Tutanaklarda elde edilen hazır
durum anlatılmalı, yoruma veya kişisel görüşlere yer verilmemelidir.

60. Soru

Bir karar yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Cevap

1. Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.
2. Giriş bölümünde toplantının gündemi ya da konusu belirtilir.
3. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde
yazılır.
4. Karar yazısı “oy birliğiyle karar verildi” veya “oy çokluğuyla karar verildi”
ifadesiyle sonlandırılır.
5. Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar. Kararlar ya karar defterine elle okunaklı
ve düzenli bir biçimde yazılır, ya da bilgisayarla yazıldıktan sonra başkan ve
üyelerce imzalandıktan sonra karar defterine yapıştırılır.

61. Soru

Rapor nasıl bir yazı türüdür ?

Cevap

Rapor, çok geniş bir yelpazede hazırlanabilen bir yazı türüdür. Deney raporu,
tez raporu, çalışma raporu, hava raporu, ölüm raporu, yıllık faaliyet raporu, teknik rapor vb. konularda rapor hazırlanabilir. Raporu hazırlayacak kişinin konuyla ilgili uzmanlığının olması önem arz eder. Bu bakımdan rapor hazırlama görevi konunun uzmanı olan kişilere verilmelidir.

62. Soru

Özgeçmiş nasıl yazılmalıdır ?

Cevap

Öz geçmiş beyaz, düz bir kâğıda yazılır. Öz geçmişin el yazısı ile yazılması tercih edilmediğinden daktilo veya bilgisayar ile yazılmalıdır. Haberleşmek için açık adres yazılmalı, e-posta adresi olarak kişinin adı ve soyadı veya kısaltılmış biçimi kullanılmalı, sanal ve takma adlar kullanılmamalıdır.

63. Soru

Özel yazışmanın tanımını ve türlerini yazınız ?

Cevap

Özel yazışmalar, kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır. Türleri; mektup, özel mektup, iş mektubu, resmi mektup, açık mektuptur.

64. Soru

Özel mektup hakkında kısaca bilgi veriniz ?

Cevap

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır. Bu tür mektuplarda yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanır. Özellikle duygu ve düşüncelerin anlatım aracı olarak kullanılan özel mektup,günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte gölgede kalmış bir yazı türüdür.

65. Soru

Kaynakça listesinde yer alacak eserler konusunda iki görüş mevcuttur. Bu görüşleri açıklayınız ?

Cevap

Birinci görüşe göre, daha önce metin içerisinde herhangi bir şekilde adı geçen, kendisine atıf yapılan, alıntı yapılan, yararlandığı dipnotu, numaralama, yazar adı, tarih vb. gibi yöntemlerle belirtilmiş olan eserler kaynakçada yer almalıdır. Bunun dışındaki eser adlarına kaynakçada yer vermeye gerek yoktur. İkinci görüşe göre ise yukarıdaki eserlere ek olarak, konuyla ilgili tüm kaynakların listede yer almasında bir sakınca yoktur. Böylece arzu eden okuyucu ve araştırmacılara daha geniş bir kaynak listesi sunulmuş olmaktadır

66. Soru

Yazımda standartlaşma hakkında bilgi veriniz ?

Cevap

Yazımda standartlaşma, bilgiye kolay erişimi ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlayacaktır. Evrensel birikime katkı sağlamanın en önemli üretimi olan bilimsel yazı, ancak konu ile ilgili başka bilimsel çalışmaların ilgi alanına dâhil edilmesiyle amacına ulaşabilir. Hem içerdiği bilimsel araştırma bilgileri hem de kullanılan yazım stilleri açısından standartlara uyan bir bilimsel yazıda okuyucu, doğrudan ilgi alanına giren bölümlere başvurarak hızlı ve kolay bilgi akışını sağlayacaktır. Böylece bilgi üretiminde zaman kaybı önlenmiş olacaktır.

67. Soru

Açık mektup nasıl bir mektup türüdür ?

Cevap

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini almak maksadıyla etki artırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!