Turizm Sosyolojisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Turizm Sosyolojisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Turizm Olgusunun Tarihsel Arka Planı

1. Soru

Gezip görme, eğlenme, spor ve sağlık gibi nedenlerle seyahatlere çıkan ilk uygarlık hangisidir?

Cevap

Sümerler; gezip görme, eğlenme, spor ve sağlık gibi nedenlerle seyahatlere çıkan ilk uygarlıktır.


2. Soru

Seyahati kolaylaştıran tekerlek ne zaman bulunmuştur?

Cevap

Seyahati kolaylaştıran tekerlek, MÖ 4000’lerde bulunmuştur.


3. Soru

Hangi turizm türlerinde ilk çağlardan günümüze taşınan benzerlikler söz konusudur?

Cevap

İnanç ve sağlık turizm türlerinde ilk çağlardan günümüz turizmine taşınan benzerlikler söz konusudur.


4. Soru

Seyahatlerin gerçekleştirilmeye başlandığı ilk dönemlerde Eski Mısır’ın ilgi çekmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Söz konusu dönemlerde Mısır toplumunun sahip olduğu refah ve zenginlik ile Mısır piramitleri Eski Mısır’ın ilgi çekmesinin nedenleri arasında sayılabilir.


5. Soru

Antik Yunan’da oynanan ve ilk turizm faaliyetlerinden birisi olarak kabul edilen etkinlik hangisidir?

Cevap

Olimpiyat oyunları, Antik Yunan’da oynanan ve ilk turizm faaliyetlerinden birisi olarak kabul edilen bir etkinliktir.


6. Soru

İlk gezi/turizm yazarı aynı zamanda ilk tarih yazarı olarak kabul edilen düşünür kimdir?

Cevap

Heredot, ilk gezi/turizm yazarı aynı zamanda ilk tarih yazarı olarak kabul edilmektedir.


7. Soru

Günümüzde de önemli turizm destinasyonlarından olan Efes, Antik Çağda yaklaşık ne kadar ziyaretçi çekerdi?

Cevap

Günümüzde de önemli turizm destinasyonlarından olan Efes, Antik Çağda gereçekleştirdikleri etkinliklerle yılda yaklaşık 700.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmekteydi.


8. Soru

Milattan sonra konaklama tesisleri için yapılan sınıflandırmada sadece imparatorun çevresinde yer alan yüksek sınıftan kişilerin yararlanabileceği hanlara ne ad verilmiştir?

Cevap

Milattan sonraki dönemde konaklama tesisleri için yapılan sınıflandırmada sadece imparatorun çevresinde yer alan yüksek sınıftan kişilerin yararlanabileceği hanlara “Mansiones” denilmiştir.


9. Soru

Stationes nedir?

Cevap

Milattan sonraki dönemde Roma imparatorluğunun, yol güzergahlarında yer alan konaklama tesisleri üzerine olan yatırımları daha da artmış ve farklı kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerden olan “stationes”, yol polisinin kullandığı hanlardır.


10. Soru

Anadolu’da kehanet merkezi ve kutsal yer olarak kabul edilen yer neresidir?

Cevap

Didyma Apollon Tapınağı, Anadolu’da bulunan kehanet merkezi ve kutsal yer olarak kabul edilmektedir.


11. Soru

Antik Çağ’da, kutsal yerlerin ziyaretleri nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Antik Çağ’da, kutsal yerlerin ziyaretleri, kutsal yerlerde düzenlenen festivaller yoluyla olmaktadır.


12. Soru

Her yıl düzenli olarak Didyma’ da düzenlenen ve adının Didymeia olduğu bilinen festival hangi amaçla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Her yıl düzenli olarak Didyma’ da düzenlenen ve adının Didymeia olduğu bilinen festival, Tanrı Apollon’un doğumunu kutlamak amacıyla, bahar ile kış arasında düzenlenmektedir.


13. Soru

Panioinion Festivali nerede gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Panioinion Festivali Ephesus’da (Efes)gerçekleştirilmektedir.


14. Soru

Efes’te gerçekleştirilen ve ziyaret edenlerin değişik dileklerde bulundukları önemli bir kültürel bir etkinlik olan festivalin adı nedir?

Cevap

Artemisia festivali, Efes’te gereçekleştirilmekte ve ziyaret edenlerin değişik dileklerde bulundukları ek olarak bu dileklerinin yerine geldiğine inanılan önemli bir kültürel etkinliktir.


15. Soru

Orta Çağ’da turizm ve seyahat faaliyetlerinde belirgin azalmanın yaşanmasının temel nedenleri nedir?

Cevap

Orta Çağ’da turizm ve seyahat faaliyetlerinde belirgin bir azalmanın yaşanmasının temel nedeni, V. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun parçalanarak Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması ve bunun sonucunda, Batı Roma İmparatorluğu’nun tamamen yıkılmasıyla birlikte, Avrupa’da ortaya çıkmış olan otorite boşluğudur. Buna ek olarak Hristiyanlığın gündelik yaşamda baskısının artması diğer bir neden olarak belirtilebilir.


16. Soru

Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda ortaya çıkan toplumsal örgütlenme hangisidir?

Cevap

Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Feodalizm denilen toplumsal örgütlenme ve üretim biçimi ortaya çıkmıştır.


17. Soru

Orta Çağ’ın ikinci yarısında dinsel temelli seyahatlerde artış göstermesinin temel nedeni nedir?

Cevap

Orta Çağda Hristiyanlığın gündelik yaşamda etkisini arttırması, dinsel temelli seyahatlerde artış göstermesinde etkili olmuştur.


18. Soru

Aydınlanma döneminde ortaya çıkan hangi gelişme ve teknolojiler hangi yolculuk türünü kolaylaştırmıştır?

Cevap

Aydınlanma döneminde özellikle deniz ulaşımında ortaya çıkan gelişmeler ve teknolojiler, deniz aşırı yolculukları oldukça kolaylaştırmıştır.


19. Soru

Hoteller ilk kez hangi dönemde kurulmaya başlanmıştır?

Cevap

Bugünkü turizm faaliyetlerinde kullanılanlara benzeyen konaklama tesisleri olan hoteller ilk kez bu dönemde kurulmaya başlanmıştır.


20. Soru

Anadolu’da, XV. yüzyılda turizmin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Anadolu’nun, Avrupa ile Asya ve hatta Afrika’nın kesişim noktasında bulunması, İpek ve Baharat Yollarının kontrolünün Osmanlı İmparatorluğu’na geçmesi, han ve kervansaray gibi tesislerin giderek yaygınlaşmaya başlaması, Anadolu’da XV. yüzyılda turizmin gelişmesinde etkili olan unsurlardır.


21. Soru

XV. yüzyılda hangi yazılı eser Anadolu’ya yönelik turizm hareketliliğin artmasına katkı sağlamıştır?

Cevap

XV. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatanme adlı eseri ülkenin değişik yerlerindeki ilginç yerlere ziyaret etme yönünde bir eğilim ortaya çıkarmış, böylece turizme katkı sağlamıştır.


22. Soru

Turizm hangi gelişmeden sonra ilk kez kitlesel bir boyut kazanmaya başlamıştır?

Cevap

XX. yüzyılın başlarında, 8 saatlik iş günü, 5 günlük çalışma haftası ve ücretli yıllık izin haklarını elde etmeye başlamasıyla, ilk kez turizm kitlesel bir nitelik kazanmaya başlamıştır.


23. Soru

Geniş kitleler için, uzak yol seyahat ve tatiller hangi dönemde başlamıştır?

Cevap

Geniş kitleler için, uzak yol seyahatlerinin ve tatillerin bir olasılık haline gelmesi ancak XIX. yüzyılın sonlarında söz konusu olabilmiştir.


24. Soru

Turizmin kitleselleşmesi açısından kırılma noktası olan tarihleri yazınız?

Cevap

Turizmin kitleselleşmesi açısından kırılma noktası olan tarihler; 1930’lu yıllar, 1950’li yıllar, 1980’li yıllar ve 1990’lı yıllardır.


1. Soru

Gezip görme, eğlenme, spor ve sağlık gibi nedenlerle seyahatlere çıkan ilk uygarlık hangisidir?

Cevap

Sümerler; gezip görme, eğlenme, spor ve sağlık gibi nedenlerle seyahatlere çıkan ilk uygarlıktır.

2. Soru

Seyahati kolaylaştıran tekerlek ne zaman bulunmuştur?

Cevap

Seyahati kolaylaştıran tekerlek, MÖ 4000’lerde bulunmuştur.

3. Soru

Hangi turizm türlerinde ilk çağlardan günümüze taşınan benzerlikler söz konusudur?

Cevap

İnanç ve sağlık turizm türlerinde ilk çağlardan günümüz turizmine taşınan benzerlikler söz konusudur.

4. Soru

Seyahatlerin gerçekleştirilmeye başlandığı ilk dönemlerde Eski Mısır’ın ilgi çekmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Söz konusu dönemlerde Mısır toplumunun sahip olduğu refah ve zenginlik ile Mısır piramitleri Eski Mısır’ın ilgi çekmesinin nedenleri arasında sayılabilir.

5. Soru

Antik Yunan’da oynanan ve ilk turizm faaliyetlerinden birisi olarak kabul edilen etkinlik hangisidir?

Cevap

Olimpiyat oyunları, Antik Yunan’da oynanan ve ilk turizm faaliyetlerinden birisi olarak kabul edilen bir etkinliktir.

6. Soru

İlk gezi/turizm yazarı aynı zamanda ilk tarih yazarı olarak kabul edilen düşünür kimdir?

Cevap

Heredot, ilk gezi/turizm yazarı aynı zamanda ilk tarih yazarı olarak kabul edilmektedir.

7. Soru

Günümüzde de önemli turizm destinasyonlarından olan Efes, Antik Çağda yaklaşık ne kadar ziyaretçi çekerdi?

Cevap

Günümüzde de önemli turizm destinasyonlarından olan Efes, Antik Çağda gereçekleştirdikleri etkinliklerle yılda yaklaşık 700.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmekteydi.

8. Soru

Milattan sonra konaklama tesisleri için yapılan sınıflandırmada sadece imparatorun çevresinde yer alan yüksek sınıftan kişilerin yararlanabileceği hanlara ne ad verilmiştir?

Cevap

Milattan sonraki dönemde konaklama tesisleri için yapılan sınıflandırmada sadece imparatorun çevresinde yer alan yüksek sınıftan kişilerin yararlanabileceği hanlara “Mansiones” denilmiştir.

9. Soru

Stationes nedir?

Cevap

Milattan sonraki dönemde Roma imparatorluğunun, yol güzergahlarında yer alan konaklama tesisleri üzerine olan yatırımları daha da artmış ve farklı kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerden olan “stationes”, yol polisinin kullandığı hanlardır.

10. Soru

Anadolu’da kehanet merkezi ve kutsal yer olarak kabul edilen yer neresidir?

Cevap

Didyma Apollon Tapınağı, Anadolu’da bulunan kehanet merkezi ve kutsal yer olarak kabul edilmektedir.

11. Soru

Antik Çağ’da, kutsal yerlerin ziyaretleri nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Antik Çağ’da, kutsal yerlerin ziyaretleri, kutsal yerlerde düzenlenen festivaller yoluyla olmaktadır.

12. Soru

Her yıl düzenli olarak Didyma’ da düzenlenen ve adının Didymeia olduğu bilinen festival hangi amaçla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Her yıl düzenli olarak Didyma’ da düzenlenen ve adının Didymeia olduğu bilinen festival, Tanrı Apollon’un doğumunu kutlamak amacıyla, bahar ile kış arasında düzenlenmektedir.

13. Soru

Panioinion Festivali nerede gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Panioinion Festivali Ephesus’da (Efes)gerçekleştirilmektedir.

14. Soru

Efes’te gerçekleştirilen ve ziyaret edenlerin değişik dileklerde bulundukları önemli bir kültürel bir etkinlik olan festivalin adı nedir?

Cevap

Artemisia festivali, Efes’te gereçekleştirilmekte ve ziyaret edenlerin değişik dileklerde bulundukları ek olarak bu dileklerinin yerine geldiğine inanılan önemli bir kültürel etkinliktir.

15. Soru

Orta Çağ’da turizm ve seyahat faaliyetlerinde belirgin azalmanın yaşanmasının temel nedenleri nedir?

Cevap

Orta Çağ’da turizm ve seyahat faaliyetlerinde belirgin bir azalmanın yaşanmasının temel nedeni, V. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun parçalanarak Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması ve bunun sonucunda, Batı Roma İmparatorluğu’nun tamamen yıkılmasıyla birlikte, Avrupa’da ortaya çıkmış olan otorite boşluğudur. Buna ek olarak Hristiyanlığın gündelik yaşamda baskısının artması diğer bir neden olarak belirtilebilir.

16. Soru

Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda ortaya çıkan toplumsal örgütlenme hangisidir?

Cevap

Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Feodalizm denilen toplumsal örgütlenme ve üretim biçimi ortaya çıkmıştır.

17. Soru

Orta Çağ’ın ikinci yarısında dinsel temelli seyahatlerde artış göstermesinin temel nedeni nedir?

Cevap

Orta Çağda Hristiyanlığın gündelik yaşamda etkisini arttırması, dinsel temelli seyahatlerde artış göstermesinde etkili olmuştur.

18. Soru

Aydınlanma döneminde ortaya çıkan hangi gelişme ve teknolojiler hangi yolculuk türünü kolaylaştırmıştır?

Cevap

Aydınlanma döneminde özellikle deniz ulaşımında ortaya çıkan gelişmeler ve teknolojiler, deniz aşırı yolculukları oldukça kolaylaştırmıştır.

19. Soru

Hoteller ilk kez hangi dönemde kurulmaya başlanmıştır?

Cevap

Bugünkü turizm faaliyetlerinde kullanılanlara benzeyen konaklama tesisleri olan hoteller ilk kez bu dönemde kurulmaya başlanmıştır.

20. Soru

Anadolu’da, XV. yüzyılda turizmin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Anadolu’nun, Avrupa ile Asya ve hatta Afrika’nın kesişim noktasında bulunması, İpek ve Baharat Yollarının kontrolünün Osmanlı İmparatorluğu’na geçmesi, han ve kervansaray gibi tesislerin giderek yaygınlaşmaya başlaması, Anadolu’da XV. yüzyılda turizmin gelişmesinde etkili olan unsurlardır.

21. Soru

XV. yüzyılda hangi yazılı eser Anadolu’ya yönelik turizm hareketliliğin artmasına katkı sağlamıştır?

Cevap

XV. yüzyılda Evliya Çelebi’nin Seyahatanme adlı eseri ülkenin değişik yerlerindeki ilginç yerlere ziyaret etme yönünde bir eğilim ortaya çıkarmış, böylece turizme katkı sağlamıştır.

22. Soru

Turizm hangi gelişmeden sonra ilk kez kitlesel bir boyut kazanmaya başlamıştır?

Cevap

XX. yüzyılın başlarında, 8 saatlik iş günü, 5 günlük çalışma haftası ve ücretli yıllık izin haklarını elde etmeye başlamasıyla, ilk kez turizm kitlesel bir nitelik kazanmaya başlamıştır.

23. Soru

Geniş kitleler için, uzak yol seyahat ve tatiller hangi dönemde başlamıştır?

Cevap

Geniş kitleler için, uzak yol seyahatlerinin ve tatillerin bir olasılık haline gelmesi ancak XIX. yüzyılın sonlarında söz konusu olabilmiştir.

24. Soru

Turizmin kitleselleşmesi açısından kırılma noktası olan tarihleri yazınız?

Cevap

Turizmin kitleselleşmesi açısından kırılma noktası olan tarihler; 1930’lu yıllar, 1950’li yıllar, 1980’li yıllar ve 1990’lı yıllardır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!