Türev Araçlar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türev Araçlar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Forward (Alivre) Sözleşmeler

1. Soru

Türev ürünlerin tanımı nedir?

Cevap

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27


2. Soru

Risk primi nedir?

Cevap

Risk primi, risk alarak kazanmayı beklediğiniz ek bir getiridir.


3. Soru

Vadeli işlem piyasasındaki yatırımcıları riske karşı tepkileri ne şekilde olduğu varsayılmaktadır.

Cevap

Yatırımcıların çoğu riskten kaçınan bireyler olmalarına rağmen vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların riske karşı duyarsız oldukları varsayılmaktadır.


4. Soru

Açığa satışın tanımını yapınız.

Cevap

Açığa satış, sahip olunmayan bir menkul kıymetin satılması işlemidir. Bir menkul kıymetin fiyatı gelecekte düşeceği yönünde bir beklenti varsa yapılmaktadır.


5. Soru

Dayanak varlık nedir?

Cevap

Türev ürünlerinin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.


6. Soru

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon nedir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır.


7. Soru

Açık posizyonun tanımını yapınız.

Cevap

Açık pozisyon sayısı herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının yarısıdır.


8. Soru

Bir arbitrajcının temel amacı nedir?

Cevap

Arbitrajcı malı fiyatların düşük olduğu yerden alarak yüksek olduğu yerde satıp kâr etmeyi amaçlamaktadır.


9. Soru

Tek fiyat kanunu ile yönetilen piyasaların özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Yatırımcılar her zaman daha fazla refahı tercih eder.
 • İki yatırım fırsatı karşısında, yatırımcılar her zaman tüm durumlarda en az diğerleri kadar iyi performans göstereni sadece bir durumda iyi performans gösterene tercih ederler.
 • Eğer iki yatırım fırsatı eşit sonuçlar doğuruyorsa eşit fiyatlara sahip olmalıdır.
 • Tüm durumlarda eşit getiri sağlayan bir yatırım risksizdir ve getirisi risksiz faizoranı kadar olmalıdır.
 • Etkin piyasalarda, tek fiyat kanunu hiçbir zaman ihlal edilmez. Bazı durumlarda fiyatlar kısa süreli olarak çizginin dışına çıksa da arbitraj mekanizması fiyatları çizgide tutan bir mekanizmadır.


10. Soru

Teslim ve uzlaşma nasıl bir süreçtir?

Cevap

Vadede, forward sözleşmeler ve gelecek sözleşmeleri türev ürüne konu olan varlığın teslimi ya da nakit uzlaşması için çağrıda bulunur. Yani vadesi gelmiş bir forward sözleşmesi ya da bir gelecek sözleşmesi bir spot işlem gibidir.


11. Soru

Vadeli işlemler piyasalarında “hedger” kime denir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında riskini düşürmek için işlem yapan yatırımcılara riskten korunan yatırımcılar (hedger) denilmektedir.


12. Soru

Spekülatör kime denir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında risk alarak işlem yapan yatırımcılara spekülatör denilmektedir.


13. Soru

Tezgâh üstü piyasalar neye denir?

Cevap

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekâna bağlı kalmadan yapıldığı piyasalar tezgâhüstü piyasalardır.


14. Soru

Tezgâh üstü piyasalarda finansal kurumların alış ve satış fiyatlarını belirlemedeki etkinliğinin sebebi nedir?

Cevap

Çünkü, finansal kurumlar, işlem hacmi yoğun olan enstrümanlarda piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterirler.


15. Soru

Tezgâh üstü piyasaların en önemli avantajı nedir?

Cevap

Tezgâhüstü piyasaların en önemli avantajı sözleşme esnekliği olarak bilinmektedir.


16. Soru

İlk kez tezgâhüstü piyasalarda işlem yapacak tarafların imazaladığı ISDA ana sözleşmesinin amacı nedir?

Cevap

Bu sözleşmenin amacı iki taraf arasında yerine getirilecek işlemlerin genel şartlarını belirlemektir.


17. Soru

Forward sözleşmeleri tanımlayınız.

Cevap

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.


18. Soru

Forward piyasalarında genelde kimler işlem yapmaktadır?

Cevap

Forward piyasalarında bankalar ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar işlem yapmaktadır.


19. Soru

Forward piyasalarda iletişim ve işlem nasıl yapılır?

Cevap

Tipik bir forward piyasasında tara ar birbirleri ile telefon ve bilgisayar terminali yolu ile iletişime geçmektedir. Yatırımcı bilgisayar ya da telefonu kullanarak piyasada geçerli fiyatı görebilmektedir. Daha sonra ise başka bir işlemci ile aynı fiyat üzerine anlaşarak işlem yapabilmektedir. İşlemci kendi adına ya da kendi şirketi adına işlem yapabildiği gibi herhangi bir firma ya da bir hedge fon adına da işlem yapabilmektedir. Yapılan işlem bir riskten korunma işlemi ya da bir arbitraj işlemi olabilir.


20. Soru

Forward sözleşmeler devredilebilir mi?

Cevap

Hayır, devredilemez. Devredilebilir olan future (gelecek) sözleşmelerdir.


1. Soru

Türev ürünlerin tanımı nedir?

Cevap

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27

Türev ürünler, en basit tanımıyla değeri başka bir dayanak varlığın değerine bağlı olan finansal araçlardır.27

2. Soru

Risk primi nedir?

Cevap

Risk primi, risk alarak kazanmayı beklediğiniz ek bir getiridir.

3. Soru

Vadeli işlem piyasasındaki yatırımcıları riske karşı tepkileri ne şekilde olduğu varsayılmaktadır.

Cevap

Yatırımcıların çoğu riskten kaçınan bireyler olmalarına rağmen vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların riske karşı duyarsız oldukları varsayılmaktadır.

Yatırımcıların çoğu riskten kaçınan bireyler olmalarına rağmen vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların riske karşı duyarsız oldukları varsayılmaktadır.

Yatırımcıların çoğu riskten kaçınan bireyler olmalarına rağmen vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların riske karşı duyarsız oldukları varsayılmaktadır.

Yatırımcıların çoğu riskten kaçınan bireyler olmalarına rağmen vadeli işlem piyasalarında yatırımcıların riske karşı duyarsız oldukları varsayılmaktadır.

4. Soru

Açığa satışın tanımını yapınız.

Cevap

Açığa satış, sahip olunmayan bir menkul kıymetin satılması işlemidir. Bir menkul kıymetin fiyatı gelecekte düşeceği yönünde bir beklenti varsa yapılmaktadır.

5. Soru

Dayanak varlık nedir?

Cevap

Türev ürünlerinin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.

Türev ürünlerinin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.

Türev ürünlerinin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.

Türev ürünlerinin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.

6. Soru

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon nedir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır.

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır.

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır.

Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net pozisyona sahip olunmasıdır.

7. Soru

Açık posizyonun tanımını yapınız.

Cevap

Açık pozisyon sayısı herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının yarısıdır.

Açık pozisyon sayısı herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının yarısıdır.

Açık pozisyon sayısı herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının yarısıdır.

Açık pozisyon sayısı herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının yarısıdır.

8. Soru

Bir arbitrajcının temel amacı nedir?

Cevap

Arbitrajcı malı fiyatların düşük olduğu yerden alarak yüksek olduğu yerde satıp kâr etmeyi amaçlamaktadır.

Arbitrajcı malı fiyatların düşük olduğu yerden alarak yüksek olduğu yerde satıp kâr etmeyi amaçlamaktadır.

Arbitrajcı malı fiyatların düşük olduğu yerden alarak yüksek olduğu yerde satıp kâr etmeyi amaçlamaktadır.

Arbitrajcı malı fiyatların düşük olduğu yerden alarak yüksek olduğu yerde satıp kâr etmeyi amaçlamaktadır.

9. Soru

Tek fiyat kanunu ile yönetilen piyasaların özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Yatırımcılar her zaman daha fazla refahı tercih eder.
 • İki yatırım fırsatı karşısında, yatırımcılar her zaman tüm durumlarda en az diğerleri kadar iyi performans göstereni sadece bir durumda iyi performans gösterene tercih ederler.
 • Eğer iki yatırım fırsatı eşit sonuçlar doğuruyorsa eşit fiyatlara sahip olmalıdır.
 • Tüm durumlarda eşit getiri sağlayan bir yatırım risksizdir ve getirisi risksiz faizoranı kadar olmalıdır.
 • Etkin piyasalarda, tek fiyat kanunu hiçbir zaman ihlal edilmez. Bazı durumlarda fiyatlar kısa süreli olarak çizginin dışına çıksa da arbitraj mekanizması fiyatları çizgide tutan bir mekanizmadır.

 • Yatırımcılar her zaman daha fazla refahı tercih eder.
 • İki yatırım fırsatı karşısında, yatırımcılar her zaman tüm durumlarda en az diğerleri kadar iyi performans göstereni sadece bir durumda iyi performans gösterene tercih ederler.
 • Eğer iki yatırım fırsatı eşit sonuçlar doğuruyorsa eşit fiyatlara sahip olmalıdır.
 • Tüm durumlarda eşit getiri sağlayan bir yatırım risksizdir ve getirisi risksiz faizoranı kadar olmalıdır.
 • Etkin piyasalarda, tek fiyat kanunu hiçbir zaman ihlal edilmez. Bazı durumlarda fiyatlar kısa süreli olarak çizginin dışına çıksa da arbitraj mekanizması fiyatları çizgide tutan bir mekanizmadır.

 • Yatırımcılar her zaman daha fazla refahı tercih eder.
 • İki yatırım fırsatı karşısında, yatırımcılar her zaman tüm durumlarda en az diğerleri kadar iyi performans göstereni sadece bir durumda iyi performans gösterene tercih ederler.
 • Eğer iki yatırım fırsatı eşit sonuçlar doğuruyorsa eşit fiyatlara sahip olmalıdır.
 • Tüm durumlarda eşit getiri sağlayan bir yatırım risksizdir ve getirisi risksiz faizoranı kadar olmalıdır.
 • Etkin piyasalarda, tek fiyat kanunu hiçbir zaman ihlal edilmez. Bazı durumlarda fiyatlar kısa süreli olarak çizginin dışına çıksa da arbitraj mekanizması fiyatları çizgide tutan bir mekanizmadır.

 • Yatırımcılar her zaman daha fazla refahı tercih eder.
 • İki yatırım fırsatı karşısında, yatırımcılar her zaman tüm durumlarda en az diğerleri kadar iyi performans göstereni sadece bir durumda iyi performans gösterene tercih ederler.
 • Eğer iki yatırım fırsatı eşit sonuçlar doğuruyorsa eşit fiyatlara sahip olmalıdır.
 • Tüm durumlarda eşit getiri sağlayan bir yatırım risksizdir ve getirisi risksiz faizoranı kadar olmalıdır.
 • Etkin piyasalarda, tek fiyat kanunu hiçbir zaman ihlal edilmez. Bazı durumlarda fiyatlar kısa süreli olarak çizginin dışına çıksa da arbitraj mekanizması fiyatları çizgide tutan bir mekanizmadır.
10. Soru

Teslim ve uzlaşma nasıl bir süreçtir?

Cevap

Vadede, forward sözleşmeler ve gelecek sözleşmeleri türev ürüne konu olan varlığın teslimi ya da nakit uzlaşması için çağrıda bulunur. Yani vadesi gelmiş bir forward sözleşmesi ya da bir gelecek sözleşmesi bir spot işlem gibidir.

Vadede, forward sözleşmeler ve gelecek sözleşmeleri türev ürüne konu olan varlığın teslimi ya da nakit uzlaşması için çağrıda bulunur. Yani vadesi gelmiş bir forward sözleşmesi ya da bir gelecek sözleşmesi bir spot işlem gibidir.

Vadede, forward sözleşmeler ve gelecek sözleşmeleri türev ürüne konu olan varlığın teslimi ya da nakit uzlaşması için çağrıda bulunur. Yani vadesi gelmiş bir forward sözleşmesi ya da bir gelecek sözleşmesi bir spot işlem gibidir.

Vadede, forward sözleşmeler ve gelecek sözleşmeleri türev ürüne konu olan varlığın teslimi ya da nakit uzlaşması için çağrıda bulunur. Yani vadesi gelmiş bir forward sözleşmesi ya da bir gelecek sözleşmesi bir spot işlem gibidir.

11. Soru

Vadeli işlemler piyasalarında “hedger” kime denir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında riskini düşürmek için işlem yapan yatırımcılara riskten korunan yatırımcılar (hedger) denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında riskini düşürmek için işlem yapan yatırımcılara riskten korunan yatırımcılar (hedger) denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında riskini düşürmek için işlem yapan yatırımcılara riskten korunan yatırımcılar (hedger) denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında riskini düşürmek için işlem yapan yatırımcılara riskten korunan yatırımcılar (hedger) denilmektedir.

12. Soru

Spekülatör kime denir?

Cevap

Vadeli işlem piyasalarında risk alarak işlem yapan yatırımcılara spekülatör denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında risk alarak işlem yapan yatırımcılara spekülatör denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında risk alarak işlem yapan yatırımcılara spekülatör denilmektedir.

Vadeli işlem piyasalarında risk alarak işlem yapan yatırımcılara spekülatör denilmektedir.

13. Soru

Tezgâh üstü piyasalar neye denir?

Cevap

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekâna bağlı kalmadan yapıldığı piyasalar tezgâhüstü piyasalardır.

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekâna bağlı kalmadan yapıldığı piyasalar tezgâhüstü piyasalardır.

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekâna bağlı kalmadan yapıldığı piyasalar tezgâhüstü piyasalardır.

Finansal araçların alım-satım işlemlerinin belli kurallara bağlanmadığı ve bu işlemlerin herhangi bir fiziksel mekâna bağlı kalmadan yapıldığı piyasalar tezgâhüstü piyasalardır.

14. Soru

Tezgâh üstü piyasalarda finansal kurumların alış ve satış fiyatlarını belirlemedeki etkinliğinin sebebi nedir?

Cevap

Çünkü, finansal kurumlar, işlem hacmi yoğun olan enstrümanlarda piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterirler.

15. Soru

Tezgâh üstü piyasaların en önemli avantajı nedir?

Cevap

Tezgâhüstü piyasaların en önemli avantajı sözleşme esnekliği olarak bilinmektedir.

Tezgâhüstü piyasaların en önemli avantajı sözleşme esnekliği olarak bilinmektedir.

Tezgâhüstü piyasaların en önemli avantajı sözleşme esnekliği olarak bilinmektedir.

Tezgâhüstü piyasaların en önemli avantajı sözleşme esnekliği olarak bilinmektedir.

16. Soru

İlk kez tezgâhüstü piyasalarda işlem yapacak tarafların imazaladığı ISDA ana sözleşmesinin amacı nedir?

Cevap

Bu sözleşmenin amacı iki taraf arasında yerine getirilecek işlemlerin genel şartlarını belirlemektir.

Bu sözleşmenin amacı iki taraf arasında yerine getirilecek işlemlerin genel şartlarını belirlemektir.

Bu sözleşmenin amacı iki taraf arasında yerine getirilecek işlemlerin genel şartlarını belirlemektir.

Bu sözleşmenin amacı iki taraf arasında yerine getirilecek işlemlerin genel şartlarını belirlemektir.

17. Soru

Forward sözleşmeleri tanımlayınız.

Cevap

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

Forward sözleşmeler, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, bugünden anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir.

18. Soru

Forward piyasalarında genelde kimler işlem yapmaktadır?

Cevap

Forward piyasalarında bankalar ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar işlem yapmaktadır.

Forward piyasalarında bankalar ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar işlem yapmaktadır.

Forward piyasalarında bankalar ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar işlem yapmaktadır.

Forward piyasalarında bankalar ve şirketler gibi kurumsal yatırımcılar işlem yapmaktadır.

19. Soru

Forward piyasalarda iletişim ve işlem nasıl yapılır?

Cevap

Tipik bir forward piyasasında tara ar birbirleri ile telefon ve bilgisayar terminali yolu ile iletişime geçmektedir. Yatırımcı bilgisayar ya da telefonu kullanarak piyasada geçerli fiyatı görebilmektedir. Daha sonra ise başka bir işlemci ile aynı fiyat üzerine anlaşarak işlem yapabilmektedir. İşlemci kendi adına ya da kendi şirketi adına işlem yapabildiği gibi herhangi bir firma ya da bir hedge fon adına da işlem yapabilmektedir. Yapılan işlem bir riskten korunma işlemi ya da bir arbitraj işlemi olabilir.

Tipik bir forward piyasasında tara ar birbirleri ile telefon ve bilgisayar terminali yolu ile iletişime geçmektedir. Yatırımcı bilgisayar ya da telefonu kullanarak piyasada geçerli fiyatı görebilmektedir. Daha sonra ise başka bir işlemci ile aynı fiyat üzerine anlaşarak işlem yapabilmektedir. İşlemci kendi adına ya da kendi şirketi adına işlem yapabildiği gibi herhangi bir firma ya da bir hedge fon adına da işlem yapabilmektedir. Yapılan işlem bir riskten korunma işlemi ya da bir arbitraj işlemi olabilir.

Tipik bir forward piyasasında tara ar birbirleri ile telefon ve bilgisayar terminali yolu ile iletişime geçmektedir. Yatırımcı bilgisayar ya da telefonu kullanarak piyasada geçerli fiyatı görebilmektedir. Daha sonra ise başka bir işlemci ile aynı fiyat üzerine anlaşarak işlem yapabilmektedir. İşlemci kendi adına ya da kendi şirketi adına işlem yapabildiği gibi herhangi bir firma ya da bir hedge fon adına da işlem yapabilmektedir. Yapılan işlem bir riskten korunma işlemi ya da bir arbitraj işlemi olabilir.

Tipik bir forward piyasasında tara ar birbirleri ile telefon ve bilgisayar terminali yolu ile iletişime geçmektedir. Yatırımcı bilgisayar ya da telefonu kullanarak piyasada geçerli fiyatı görebilmektedir. Daha sonra ise başka bir işlemci ile aynı fiyat üzerine anlaşarak işlem yapabilmektedir. İşlemci kendi adına ya da kendi şirketi adına işlem yapabildiği gibi herhangi bir firma ya da bir hedge fon adına da işlem yapabilmektedir. Yapılan işlem bir riskten korunma işlemi ya da bir arbitraj işlemi olabilir.

20. Soru

Forward sözleşmeler devredilebilir mi?

Cevap

Hayır, devredilemez. Devredilebilir olan future (gelecek) sözleşmelerdir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!