Türev Araçlar Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türev Araçlar Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ve Türev Ürünler

1. Soru

Türev araçların en önemli özelliği nedir?

Cevap

Türev araçların en önemli özelliği risk yönetimine olanak sağlamalarıdır.


2. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimini en basit şekilde “geleceğe ilişkin belirsizlikten aleyhimize bir sonuç çıkması ihtimalini azaltmak veya lehimize bir sonuç çıkma ihtimalini güçlendirmek” biçiminde tanımlayabiliriz.


3. Soru

Risk yönetim sürecinin dört temel bileşenini sıralayınız.

Cevap

 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Uygulama
 • Takip ve değerlendirme

4. Soru

Risk yönetim alanındaki en önemli yapıtaşı olan Basel nedir?

Cevap

BASEL, bankaların uluslararası standartlarda çalışmalarını sağlamak adına gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinin katılımı ile oluşmuş komitedir.


5. Soru

Piyasa kavramını tanımlayınız.

Cevap

Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri mekân olarak tanımlanabilir. Piyasa dendiğinde aklımıza ilk faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları ticari ve yatırım olmak üzere iki farklı amaç güderek piyasalarda işlem yapabilirler.


6. Soru

Gelişmiş piyasaların en temel özelliği nedir?

Cevap

Alıcı ve satıcıların almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına veya satmalarına imkân vermesi gelişmiş piyasaların en temel özelliğidir.


7. Soru

Vadeli işlem nedir?

Cevap

Vadeli işlem, anlaşmanın bugün yapılmasına rağmen anlaşma yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.


8. Soru

Spot fiyat nedir?

Cevap

Spot fiyat, peşin fiyat olarak da ifade edilmektedir. O hâlde spot fiyattan kasıt malın hemen tesliminde geçerli olan pazar fiyatıdır.


9. Soru

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme ne zaman yapılmıştır?

Cevap

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapılmıştır.


10. Soru

Dayanak varlık nedir?

Cevap

Türev ürünlerin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.


11. Soru

Vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonu nedir?

Cevap

Risk yönetimi ve spot piyasalar öncülük vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonudur.


13. Soru

Açığa satış nedir?

Cevap

Açığa satış, fiyatın düşeceği beklentisinde olan bir yatırımcının bugün elinde olmayan bir finansal aracı satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdiği kişiye teslim etmeleri işlemidir.


14. Soru

Kısa pozisyon nedir?

Cevap

Kısa pozisyon, gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle bir finansal aracı (belirli bir anda sahip olunmayan finansal araçların satılması durumunu da kapsar) satma durumudur.


15. Soru

Vadeli işlem piyasalarını taraflarını sıralayınız.

Cevap

Vadeli işlemler piyasalarının tarafları Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kuruludur


16. Soru

Sermaye piyasasında aracılık nedir?

Cevap

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.


17. Soru

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası resmi faaliyetlerine hangi yılda başlamıştır?

Cevap

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 2005 yılında resmi faalyetlerine başlamıştır.


18. Soru

Vadeli işlemler piyasasındaki saklama hesabı nedir?

Cevap

Saklama hesabı, pozisyonların ve risklerin izlendiği, teminatların tutulduğu hesap saklama hesabıdır. Bir saklama hesabı birden fazla işlem hesabı ile ilişkilendirilebilir.


19. Soru

Vadeli işlem sözleşmelerinde kullanılan başlangıç teminatını tanımlayınız.

Cevap

Başlangıç teminatı, her bir sözleşmede işlem yapmak için takas kurumuna yatırılması zorunlu miktar veya oranı ifade eder (Örneğin sözleşme değerinin % 10’u veya sözleşme başına T150 gibi).


20. Soru

Future sözleşmeler, forward sözleşmelerden temel olarak nasıl ayrılır

Cevap

 • Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmektedir.
 • Futures sözleşmeler yüksek düzeyde standardize edilmiş forward sözleşmelerdir.
 • Futures işlemler takas kurumunun garantisindedir.
 • Futures piyasada işlemler marjine tabidir.


1. Soru

Türev araçların en önemli özelliği nedir?

Cevap

Türev araçların en önemli özelliği risk yönetimine olanak sağlamalarıdır.

2. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimini en basit şekilde “geleceğe ilişkin belirsizlikten aleyhimize bir sonuç çıkması ihtimalini azaltmak veya lehimize bir sonuç çıkma ihtimalini güçlendirmek” biçiminde tanımlayabiliriz.

3. Soru

Risk yönetim sürecinin dört temel bileşenini sıralayınız.

Cevap

 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Uygulama
 • Takip ve değerlendirme
4. Soru

Risk yönetim alanındaki en önemli yapıtaşı olan Basel nedir?

Cevap

BASEL, bankaların uluslararası standartlarda çalışmalarını sağlamak adına gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinin katılımı ile oluşmuş komitedir.

5. Soru

Piyasa kavramını tanımlayınız.

Cevap

Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri mekân olarak tanımlanabilir. Piyasa dendiğinde aklımıza ilk faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları ticari ve yatırım olmak üzere iki farklı amaç güderek piyasalarda işlem yapabilirler.

Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri mekân olarak tanımlanabilir. Piyasa dendiğinde aklımıza ilk faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları ticari ve yatırım olmak üzere iki farklı amaç güderek piyasalarda işlem yapabilirler.

Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri mekân olarak tanımlanabilir. Piyasa dendiğinde aklımıza ilk faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları ticari ve yatırım olmak üzere iki farklı amaç güderek piyasalarda işlem yapabilirler.

Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri mekân olarak tanımlanabilir. Piyasa dendiğinde aklımıza ilk faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya sanal mekânlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları ticari ve yatırım olmak üzere iki farklı amaç güderek piyasalarda işlem yapabilirler.

6. Soru

Gelişmiş piyasaların en temel özelliği nedir?

Cevap

Alıcı ve satıcıların almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına veya satmalarına imkân vermesi gelişmiş piyasaların en temel özelliğidir.

Alıcı ve satıcıların almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına veya satmalarına imkân vermesi gelişmiş piyasaların en temel özelliğidir.

Alıcı ve satıcıların almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına veya satmalarına imkân vermesi gelişmiş piyasaların en temel özelliğidir.

Alıcı ve satıcıların almak veya satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına veya satmalarına imkân vermesi gelişmiş piyasaların en temel özelliğidir.

7. Soru

Vadeli işlem nedir?

Cevap

Vadeli işlem, anlaşmanın bugün yapılmasına rağmen anlaşma yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.

Vadeli işlem, anlaşmanın bugün yapılmasına rağmen anlaşma yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.

Vadeli işlem, anlaşmanın bugün yapılmasına rağmen anlaşma yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.

Vadeli işlem, anlaşmanın bugün yapılmasına rağmen anlaşma yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir.

8. Soru

Spot fiyat nedir?

Cevap

Spot fiyat, peşin fiyat olarak da ifade edilmektedir. O hâlde spot fiyattan kasıt malın hemen tesliminde geçerli olan pazar fiyatıdır.

Spot fiyat, peşin fiyat olarak da ifade edilmektedir. O hâlde spot fiyattan kasıt malın hemen tesliminde geçerli olan pazar fiyatıdır.

Spot fiyat, peşin fiyat olarak da ifade edilmektedir. O hâlde spot fiyattan kasıt malın hemen tesliminde geçerli olan pazar fiyatıdır.

Spot fiyat, peşin fiyat olarak da ifade edilmektedir. O hâlde spot fiyattan kasıt malın hemen tesliminde geçerli olan pazar fiyatıdır.

9. Soru

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme ne zaman yapılmıştır?

Cevap

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapılmıştır.

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapılmıştır.

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapılmıştır.

İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart 1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapılmıştır.

10. Soru

Dayanak varlık nedir?

Cevap

Türev ürünlerin fiyatını belirleyen ve spot piyasada alınıp satılabilen varlıklara dayanak varlık denir.

11. Soru

Vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonu nedir?

Cevap

Risk yönetimi ve spot piyasalar öncülük vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonudur.

13. Soru

Açığa satış nedir?

Cevap

Açığa satış, fiyatın düşeceği beklentisinde olan bir yatırımcının bugün elinde olmayan bir finansal aracı satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdiği kişiye teslim etmeleri işlemidir.

14. Soru

Kısa pozisyon nedir?

Cevap

Kısa pozisyon, gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle bir finansal aracı (belirli bir anda sahip olunmayan finansal araçların satılması durumunu da kapsar) satma durumudur.

15. Soru

Vadeli işlem piyasalarını taraflarını sıralayınız.

Cevap

Vadeli işlemler piyasalarının tarafları Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kuruludur

Vadeli işlemler piyasalarının tarafları Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kuruludur

Vadeli işlemler piyasalarının tarafları Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kuruludur

Vadeli işlemler piyasalarının tarafları Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası Kuruludur

16. Soru

Sermaye piyasasında aracılık nedir?

Cevap

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.

17. Soru

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası resmi faaliyetlerine hangi yılda başlamıştır?

Cevap

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 2005 yılında resmi faalyetlerine başlamıştır.

18. Soru

Vadeli işlemler piyasasındaki saklama hesabı nedir?

Cevap

Saklama hesabı, pozisyonların ve risklerin izlendiği, teminatların tutulduğu hesap saklama hesabıdır. Bir saklama hesabı birden fazla işlem hesabı ile ilişkilendirilebilir.

19. Soru

Vadeli işlem sözleşmelerinde kullanılan başlangıç teminatını tanımlayınız.

Cevap

Başlangıç teminatı, her bir sözleşmede işlem yapmak için takas kurumuna yatırılması zorunlu miktar veya oranı ifade eder (Örneğin sözleşme değerinin % 10’u veya sözleşme başına T150 gibi).

20. Soru

Future sözleşmeler, forward sözleşmelerden temel olarak nasıl ayrılır

Cevap

 • Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmektedir.
 • Futures sözleşmeler yüksek düzeyde standardize edilmiş forward sözleşmelerdir.
 • Futures işlemler takas kurumunun garantisindedir.
 • Futures piyasada işlemler marjine tabidir.

 • Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmektedir.
 • Futures sözleşmeler yüksek düzeyde standardize edilmiş forward sözleşmelerdir.
 • Futures işlemler takas kurumunun garantisindedir.
 • Futures piyasada işlemler marjine tabidir.

 • Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmektedir.
 • Futures sözleşmeler yüksek düzeyde standardize edilmiş forward sözleşmelerdir.
 • Futures işlemler takas kurumunun garantisindedir.
 • Futures piyasada işlemler marjine tabidir.

 • Futures sözleşmeler organize piyasalarda işlem görmektedir.
 • Futures sözleşmeler yüksek düzeyde standardize edilmiş forward sözleşmelerdir.
 • Futures işlemler takas kurumunun garantisindedir.
 • Futures piyasada işlemler marjine tabidir.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!