Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tüketicinin Korunması Ve Türkiye’De Tüketicinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler

1. Soru

Tüketici nedir?

Cevap

İhtiyaçlarını gidermek amacı ile talepte bulunan, satın alan, kullanan ve satın alınan ürünleri hiçbir ticarî değişime konu olmayan kişi, kurum ve ailedir.


2. Soru

Tüketicinin Korunması hangi konularla ilişkilidir?

Cevap

Hukuk, iktisat ve sosyoloji gibi birçok bilim dalının ilgilendiği karmaşık bir yapıya sahiptir.


3. Soru

Tüketicinin korunması ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

İlk defa 19.yüzyılda tüketicinin korunması konusu, ABD’de konuşulmaya başlanmış, daha sonra 1950-1960’lı yıllarda toplumsal bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.


4. Soru

Tüketicinin korunması hangi kanun ile yürürlüğe girmiştir?

Cevap

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun


5. Soru

Tüketicinin korunmasının amaçları nelerdir?

Cevap

Tüketicinin bir ürünü alırken seçimini ihtiyaçlarına en uygun ve akılcı şekilde yapabilmesi için
kendisine gerekli bilgileri sağlamak,
• Tüketicinin doğru ve sağlıklı bir tüketici ve yurttaşlık bilincine sahip olabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak,
• Tüketiciyi güvenilir ve sağlıklı olmayan ürünleri satın almaktan korumak,
• Kalite kontrolü sağlamak, tüketicilere ürünlerin kalitesini nasıl belirleyecekleri konusunda uyarmak,
• Üretim işletmelerine ve aracı kurumlara, tüketicinin korunması konusunda en büyük sorumluluğun düştüğünü kabul ettirmek,
• Tüketicilerin, medya ve reklâmların etkisinde kalarak ihtiyaçları olmayan mal ve hizmetleri tüketmelerine engel olmak,
• Tüketicilere sadece kendi değil, tüm tüketicilerin haklarına nasıl sahip çıkması gerektiğini öğreterek tüketiciler arası dayanışmayı kuvvetlendirmektir.


6. Soru

Tüketicinin korunmasının araçları nelerdir?

Cevap

Tüketiciler

Devlet

Medya ve Bilim İnsanları

Üreticiler, Aracılar ve İş Sahipleri

Tüketici Örgütleri


7. Soru

Tüketici hakları kavramı nedir?

Cevap

Tüketicilerin örgütlü mücadelesi ve girişimleri sonucunda elde ettikleri kazanımlarla birlikte yapılmış yasal düzenlemeleri içerir.


8. Soru

Bilinçli tüketici kimdir?

Cevap

Mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan; satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan; firmalar arasında güvenirliliği ön planda tutan; hakkını bilen, haklarına sahip çıkan ve savunan; çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen; her çeşit savurganlık karşısında olan; tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının, tüketicilerin birliği, organize olmaları ve örgütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan kişi.


9. Soru

Türkiye’ de tüketici hareketi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de rekabetçi piyasa dönemine geçildiği 1980’den sonra tüketicilik hareketi ivme kazanmıştır.


10. Soru

Tüketici haklarının gelişmesine neler katkı sağlamıştır?

Cevap

Demokrasinin Gelişmesi ve Yaygınlaşması

Artan Fiyatlar ve Enflasyon

İletişimdeki Gelişmeler ile Yanıltıcı Reklâm ve Bilgilendirmeler

İnsan Sağlığına ve Güvenliğine Verilen Önem

Sosyal ve Çevre Sorunlarındaki Artış

Adil Gelir Dağılımı ve Refahın Adil Paylaşımı


11. Soru

Tüketici eğitiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

• Tüketicinin kendi değer sistemini anlamasını,
• Karar verme yeteneklerini geliştirmesini,
• Pazarda bilgi ve seçenekleri değerlendirmesini,
• Satın alma işleminden tatmin olmasını,
• Hak ve sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamaktır.


12. Soru

Tüketici eğitiminin başlıca amacı nedir?

Cevap

Tüketicileri, hakları konusunda bilgilendirmek ve haklarını nasıl kullanacaklarını öğretmek, tüketici eğitiminin başlıca amacıdır.


13. Soru

BM Tüketici Rehberinde yayınlanan ve evrensel olarak kabul edilen tüketici hakları nelerdir?

Cevap

1. Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı
2. Güvenlik ve güven duyma hakkı
3. Ekonomik çıkarların korunması hakkı
4. Zararların karşılanması (tazmin edilme) hakkı
5. Örgütlenme ve temsil edilme hakkı
6. Bilgilendirme ve eğitim hakkı
7. Bilgi edinme hakkı
8. Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı
9. Şikâyet hakkı


14. Soru

Temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı nedir?

Cevap

İnsanın, insan olmaktan doğan ve yaşamını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak, tüketicinin en temel hakkıdır.


15. Soru

Güvenlik ve güven duyma hakkı nedir?

Cevap

Tüketicilerin doğrudan sağlıkları ile ilgili olan bu hak, tüketiciye sunulan ve tüketicinin aldığı mal ve hizmetlerin, tüketicinin yaşamını ve sağlığını tehlikeye düşürmeyecek ve güvenliğine zarar vermeyecek derecede güvenilir ve kaliteli olması gerekliliğini içermektedir.


16. Soru

Ekonomik çıkarların korunması Hakkı nedir?

Cevap

Ekonomik çıkarların korunması hakkı, tüketicinin mal ve hizmet alımı için yaptığı ödemenin karşılığını tam olarak alabilmesidir.


17. Soru

Zararların karşılanması (tazmin edilme) hakkı nedir?

Cevap

Satın alınan mal veya hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, ayıplı veya hatalı çıkması durumunda; ayıplı malın geri alınması, değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi vb. gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşılanmasıdır.


18. Soru

Örgütlenme ve temsil edilme (sesini duyurma) hakkı nedir?

Cevap

Tüketicilerin hak ve çıkarlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini ilgilendiren kanunî, idarî, teknik, ticarî, ekonomik, sosyal ve siyasi her konuda düşünce ve görüşlerini belirtebilmeleri, kamuoyu oluşturabilmeleri ve çeşitli kuruluşlarca alınan kararlara örgütleri
aracılığı ile demokratik şekilde katılabilmelerini ifade eder.


19. Soru

Bilgi edinme hakkı nedir?

Cevap

Bilgi edinme hakkı, tüketicilerin satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder.


20. Soru

Bilgilendirme ve eğitim hakkı nedir?

Cevap

Tüketicinin mal ve hizmetleri satın alma ve kullanma becerisini geliştirmek, üretim ve bölüşüm şartlarının sorgulanmasını sağlamak, bir bütün olarak çevre bilincini oluşturmak, üretimin olduğu gibi tüketimin de niteliğini belirleyen ekonomik ve toplumsal seçimlerde taraf olmayı öğretmektir.


1. Soru

Tüketici nedir?

Cevap

İhtiyaçlarını gidermek amacı ile talepte bulunan, satın alan, kullanan ve satın alınan ürünleri hiçbir ticarî değişime konu olmayan kişi, kurum ve ailedir.

2. Soru

Tüketicinin Korunması hangi konularla ilişkilidir?

Cevap

Hukuk, iktisat ve sosyoloji gibi birçok bilim dalının ilgilendiği karmaşık bir yapıya sahiptir.

3. Soru

Tüketicinin korunması ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

İlk defa 19.yüzyılda tüketicinin korunması konusu, ABD’de konuşulmaya başlanmış, daha sonra 1950-1960’lı yıllarda toplumsal bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

4. Soru

Tüketicinin korunması hangi kanun ile yürürlüğe girmiştir?

Cevap

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5. Soru

Tüketicinin korunmasının amaçları nelerdir?

Cevap

Tüketicinin bir ürünü alırken seçimini ihtiyaçlarına en uygun ve akılcı şekilde yapabilmesi için
kendisine gerekli bilgileri sağlamak,
• Tüketicinin doğru ve sağlıklı bir tüketici ve yurttaşlık bilincine sahip olabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak,
• Tüketiciyi güvenilir ve sağlıklı olmayan ürünleri satın almaktan korumak,
• Kalite kontrolü sağlamak, tüketicilere ürünlerin kalitesini nasıl belirleyecekleri konusunda uyarmak,
• Üretim işletmelerine ve aracı kurumlara, tüketicinin korunması konusunda en büyük sorumluluğun düştüğünü kabul ettirmek,
• Tüketicilerin, medya ve reklâmların etkisinde kalarak ihtiyaçları olmayan mal ve hizmetleri tüketmelerine engel olmak,
• Tüketicilere sadece kendi değil, tüm tüketicilerin haklarına nasıl sahip çıkması gerektiğini öğreterek tüketiciler arası dayanışmayı kuvvetlendirmektir.

6. Soru

Tüketicinin korunmasının araçları nelerdir?

Cevap

Tüketiciler

Devlet

Medya ve Bilim İnsanları

Üreticiler, Aracılar ve İş Sahipleri

Tüketici Örgütleri

7. Soru

Tüketici hakları kavramı nedir?

Cevap

Tüketicilerin örgütlü mücadelesi ve girişimleri sonucunda elde ettikleri kazanımlarla birlikte yapılmış yasal düzenlemeleri içerir.

8. Soru

Bilinçli tüketici kimdir?

Cevap

Mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan; satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan; firmalar arasında güvenirliliği ön planda tutan; hakkını bilen, haklarına sahip çıkan ve savunan; çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen; her çeşit savurganlık karşısında olan; tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının, tüketicilerin birliği, organize olmaları ve örgütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan kişi.

9. Soru

Türkiye’ de tüketici hareketi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de rekabetçi piyasa dönemine geçildiği 1980’den sonra tüketicilik hareketi ivme kazanmıştır.

10. Soru

Tüketici haklarının gelişmesine neler katkı sağlamıştır?

Cevap

Demokrasinin Gelişmesi ve Yaygınlaşması

Artan Fiyatlar ve Enflasyon

İletişimdeki Gelişmeler ile Yanıltıcı Reklâm ve Bilgilendirmeler

İnsan Sağlığına ve Güvenliğine Verilen Önem

Sosyal ve Çevre Sorunlarındaki Artış

Adil Gelir Dağılımı ve Refahın Adil Paylaşımı

11. Soru

Tüketici eğitiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

• Tüketicinin kendi değer sistemini anlamasını,
• Karar verme yeteneklerini geliştirmesini,
• Pazarda bilgi ve seçenekleri değerlendirmesini,
• Satın alma işleminden tatmin olmasını,
• Hak ve sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamaktır.

12. Soru

Tüketici eğitiminin başlıca amacı nedir?

Cevap

Tüketicileri, hakları konusunda bilgilendirmek ve haklarını nasıl kullanacaklarını öğretmek, tüketici eğitiminin başlıca amacıdır.

13. Soru

BM Tüketici Rehberinde yayınlanan ve evrensel olarak kabul edilen tüketici hakları nelerdir?

Cevap

1. Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı
2. Güvenlik ve güven duyma hakkı
3. Ekonomik çıkarların korunması hakkı
4. Zararların karşılanması (tazmin edilme) hakkı
5. Örgütlenme ve temsil edilme hakkı
6. Bilgilendirme ve eğitim hakkı
7. Bilgi edinme hakkı
8. Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı
9. Şikâyet hakkı

14. Soru

Temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı nedir?

Cevap

İnsanın, insan olmaktan doğan ve yaşamını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak, tüketicinin en temel hakkıdır.

15. Soru

Güvenlik ve güven duyma hakkı nedir?

Cevap

Tüketicilerin doğrudan sağlıkları ile ilgili olan bu hak, tüketiciye sunulan ve tüketicinin aldığı mal ve hizmetlerin, tüketicinin yaşamını ve sağlığını tehlikeye düşürmeyecek ve güvenliğine zarar vermeyecek derecede güvenilir ve kaliteli olması gerekliliğini içermektedir.

16. Soru

Ekonomik çıkarların korunması Hakkı nedir?

Cevap

Ekonomik çıkarların korunması hakkı, tüketicinin mal ve hizmet alımı için yaptığı ödemenin karşılığını tam olarak alabilmesidir.

17. Soru

Zararların karşılanması (tazmin edilme) hakkı nedir?

Cevap

Satın alınan mal veya hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, ayıplı veya hatalı çıkması durumunda; ayıplı malın geri alınması, değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi vb. gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşılanmasıdır.

18. Soru

Örgütlenme ve temsil edilme (sesini duyurma) hakkı nedir?

Cevap

Tüketicilerin hak ve çıkarlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini ilgilendiren kanunî, idarî, teknik, ticarî, ekonomik, sosyal ve siyasi her konuda düşünce ve görüşlerini belirtebilmeleri, kamuoyu oluşturabilmeleri ve çeşitli kuruluşlarca alınan kararlara örgütleri
aracılığı ile demokratik şekilde katılabilmelerini ifade eder.

19. Soru

Bilgi edinme hakkı nedir?

Cevap

Bilgi edinme hakkı, tüketicilerin satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder.

20. Soru

Bilgilendirme ve eğitim hakkı nedir?

Cevap

Tüketicinin mal ve hizmetleri satın alma ve kullanma becerisini geliştirmek, üretim ve bölüşüm şartlarının sorgulanmasını sağlamak, bir bütün olarak çevre bilincini oluşturmak, üretimin olduğu gibi tüketimin de niteliğini belirleyen ekonomik ve toplumsal seçimlerde taraf olmayı öğretmektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!