Temel Bakım Hizmetleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Temel Bakım Hizmetleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Elemanının Karşılaşılması Muhtemel Olan Sağlık Sorunları Ve Alınması Gereken Önlemler Tıbbi Dokümantasyonun Hukuksal Yönü

1. Soru

Gelişen sağlık teknolojileri, bilgi çağının getirdiği değişimler, yaşlı ve bakıma muhtaç popülasyondaki artış beraberinde hangi ihtiyaçları arttırmaktadır?

Cevap

Gelişen sağlık teknolojileri, bilgi çağının getirdiği değişimler sayesinde yaşlı ve bakıma muhtaç popülasyondaki artış sağlık alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Hasta, engelli ve yaşlı hizmetleri alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı ile alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.


2. Soru

Hangi meslek grubu çalışma ortamından kaynaklı sağlık riski açısından ilk sıralarda yer almaktadır?

Cevap

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında sağlık hizmetlerinde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır. Sosyal Sigortalar Kururmu’ nun 2003 yılı verilerine gore çalışanlarda en fazla bel ve sırt bölgesini ilgilendiren sağlık sorunları görülmektedir. Sağlık çalışanlarında da en fazla bel, sırt bölgesine ilişkin sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışanlar en çok bel-sırt bölgesine yönelik şikâyetlerle hastanelere gelmekte ve bel-sırt ağrılarına bağlı olarak hastaneye yatmaktadırlar.


3. Soru

Çalışma ortamından sağlığa zarar veren faktörler neler olabilmektedir?

Cevap

Bakım elemanları, çalıştıkları ortama bağlı olarak olumsuz durumlarla karşılaşabilmekte ve bu nedenle çalışan bireylerin sağlıkları tehlikeye girebilmektedir. Çalışma ortamında sağlığa zarar veren faktörler fiziksel ve psikososyal olabilmektedir.


4. Soru

Bakım elemanları en çok hangi fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşırlar?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde akla gelen hastalıklar, kas-iskelet sistemiyle alakalı olanlardır. Kas-iskelet hastalıkları, tüm çalışma gruplarında her yıl 600.000 çalışandan daha fazlasını etkileyerek, işten uzak kalmaya neden olan işle ilgili yaralanmaların üçte birinden daha fazlasını oluşturmaktadır. İşle ilgili kas-iskelet hastalıkları eğilme, dönme, ağır kaldırma ve güçlü hareketlerle ilişkilidir. Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık bel ve sırt ağrılarıdır.


5. Soru

Sağlık elemanları en çok hangi rahatsızlıklarla karşılaşırlar?

Cevap

Sağlık çalışanlarında en fazla bel, sırt bölgesine ilişkin sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışanlar en çok belsırt bölgesine yönelik şikayetlerle hastanelere başvurmakta ve bel-sırt ağrılarına bağlı olarak hastaneye yatmaktadırlar. Bel ağrısı, yetişkinlerin %60-80’ ini yaşamlarının bir döneminde etkilemekte ve en sık 25-44 yaşlar arasında görülmektedir.


6. Soru

Gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybına yol açan rahatsızlıklar arasında bel ağrıları kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap

Gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasında bel ağrıları ikinci sırada yer almaktadır ve üretim azalmasını etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir.


7. Soru

İş yerlerinde en sık rastlanan sakatlanma nedenleri neler olabilmektedir?

Cevap

İş yerinde ağır kaldırma, öne eğilerek çalışma, bel ve vücudun yanlış pozisyonlarda kullanılması gibi risk etkenlere maruz kalma ve uygun olmayan çalışma koşullarına bağlı gelişen mesleki bel ağrısı sık rastlanan sakatlanma nedenleridir.


8. Soru

Yapılan çalışmalara göre bakım elemanlarının bel ağrılarının sebepleri neler ile ilişkilendirilebilir?

Cevap

Bakım elemanlarında bel ağrısı çoğunlukla bel bölgesinin zorlanması ve incinmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda, bel ağrısı tekrarlayıcı ve güç isteyen işlerin gerçekleştirilmesi, gövdenin üst bölümünün rotasyon ve fleksiyonu, tüm bedeninin vibrasyona maruz kalması ve eşyaların elle kaldırılması arasında güçlü ilişki bulunmuştur.


9. Soru

Bakım elemanlarında bel ağrısının görülme nedenleri nelerdir?

Cevap

Hastaların hareket etmesine Yardım, Personel yetersizliği, Çalışma ortamının hasta bakımına uygun düzenlenmemesi, Bakım elemanlarının çoğunluğunun kadın olması, Hasta Babımında yaşanan stres, üniforma ve ayakkabı. Kas gerginliği, tendinit ve karpal tünal sendromu, omuz ağrıları bakım elemanlarında görülen diğer kasiskelet sistemi rahatsızlıklarıdır. Her insan farklı fiziksel kapasiteye sahip olduğundan, kas-iskelet hastalıkları için farklı risk faktörleri ve predispozan faktörlere sahiptir. Bakım elemanları arasında yapılan çalışmalarda, karpal tünel sendromlarının %70’i, tendinitlerin ise %62’si kadınlarda görülmüştür. Çok yüksek çalışma yükseklikleri ve ekipmana uzanma artışı omuz ağrısına neden olabilmektedir.


10. Soru

Dünyada ve ülkemizde kadın çalışanlara göre hemşirelerin işe bağlı bel ağrılarının görülme sıklığı nasıldır?

Cevap

İşe bağlı bel ağrıları, hemşirelerde diğer kadın çalışanlara göre 1,5-2 kat fazla görülmektedir. Dünyada yapılan farklı araştırmalarda hemşirelerde bel ağrısının bir yıllık prevelansını %45-%69 arasında bulunmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda hemşirelerin yaklaşık olarak %65-%85’ inin bel ağrısı yaşadığı belirlenmiştir.


11. Soru

Bel ağrısı nelere bağlıdır?

Cevap

Bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel nedenleri arasında çalışma koşulları önemli bir yer tutmaktadır. Bel ağrısı; bireyin gücünü aşan şekilde ağırlık kaldırması, uygun taşıma gereçlerinin olmaması, personel eksikliğine bağlı olarak fiziksel yükün artması, vücut mekaniklerinin doğru kullanılmaması ve bu konuda eğitim eksikliği gibi pek çok nedenlere bağlanmaktadır. Mesleğe bağlı bel ağrısının bakım elemanları arasında bu kadar yaygın olmasındaki en temel etken ise hasta kaldırma girişimleridir.


12. Soru

Bakım elemanlarının yaşadıkları bel ağrıları sonucu hangi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar?

Cevap

Bakım elemanları, yaşadıkları bel ağrıları sonucunda fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bel ağrılarına bağlı olarak günlük yaşam olumsuz etkilenmekte, hareketler kısıtlanmakta; uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, depresyon görülmekte; boş zaman aktiviteleri ve aile için ayrılan zaman azalmaktadır. Bel ağrılarına bağlı olarak iş ortamından uzak kalma ve maddi kayıplar bakım elemanlarının bel ağrıları nedeniyle yaşadıkları diğer önemli sorunlardır. Bakım elemanlarının bel ağrıları nedeniyle işe gidememeleri, yaşadıkları ağrı düzeyine bağlı hareketlerinin kısıtlanması ve ağrı nedeniyle huzursuzluk yaşamaları hasta bakımına yansımakta ve bakımın aksamasına yol açabilmektedir.


13. Soru

Ruh sağlığı sorunlarının iş yaşamına etkisi arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

Ruh sağlığı sorunları, tüm akut ve kronik sağlık sorunlarının önemli bir oranını oluşturmasının yanı sıra, çalışma yaşamında en fazla iş gücü kaybına neden olan sorunlardan biridir. Tüm hastalıklar dikkate alınarak yapılan sıralamada iş yaşamını en çok etkileyen rahatsızlıklar kalp hastalıkları, ikincisi ise ruhsal bozukluklardır.


14. Soru

Bakım elemanları ruhsal açıdan nasıl sorunlarla karşılaşmaktadır?

Cevap

Bakım elemanları, zor çalışma koşulları, uykusuzluk, yorgunluk, görev ve sorumlulukların yeterince belirlenmemiş olması, acı çeken, felçli veya kendinde olmayan insanlara hizmet vermek gibi bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Bu bakımdan, uygunsuz ortamda çalışan bakım elemanlarının da ruh sağlığının iyi olması çoğu zaman mümkün olmamaktadır.


15. Soru

Bireylerin ruh sağlığı hangi etkileşimler sonucu belirlenir?

Cevap

Bireylerin ruh sağlığı üç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir; kalıtım, gelişim basamakları, çevre ve insan. Yaşayan her canlı çevresiyle etkileşim halindedir ve çevreye kendini uydurma becerisine sahiptir. Kişinin çevreye uyum çabaları yetersiz kaldığında ruhsal hastalıkların oluşma sürecinin arttığı görülür. Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler arasında; cinsiyet, evlilik, aile, iş yaşamı, eğitim, kültürel yapı, sosyoekonomik sınıf, yaşanan çevre yer almaktadır.


16. Soru

Stres nasıl ortaya çıkan bir durumdur?

Cevap

Stres, organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle çok etkenlidir ve organizmanın dengesini değiştirerek fonksiyonel ve/veya yapısal patolojilere öncülük eder. Stres; bireyin iç ve dış ortamlardaki değişiklikleri tehlike olarak algıladığı, uygun kaynaklara sahip olduğunda uyum gösterdiği ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir.


17. Soru

Bireylerin stres düzeylerinde farklılık görülmesinde hangi etmenler rol oynamaktadır?

Cevap

Bireylerin stres düzeylerinde farklılık görülmesinde; bilişsel değerlendirme, başa çıkma mekanizmaları, uyaranların süresi, şiddeti ve anlamı, yaşanan benzer deneyimler, kişilik özellikleri, durum üzerindeki kontrol algısı, sağlık durumu gibi kişiye özgü psikolojik faktörler rol oynamaktadır.


18. Soru

Çalışanın ruh sağlığını etkileyen başlıca konular nelerdir?

Cevap

İş sürecinin fiziksel faktörleri, Çalışanda, aynı zamanda bedensel bozukluğa sebep olan fiziksel faktörler, İşin organizasyonu ile ilgili problemler, İş faaliyetlerinin psikolojik özellikleri, İş yerinin ergonomik sisteme uygunluğu, İş yerinde kişilerarası ilişkilerin etkisi.


19. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için ne yapmaları gerekmektedir? Bu sorunlar kaç ayrılır?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için bu sorunların sebepleri ortaya konmalıdır. Bu sebepler kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel faktörler ve çevreden kaynaklanan psikososyal faktörler olmak üzere ikiye ayrılır.


20. Soru

Bireysel faktörler arasında neler yer alır?

Cevap

Bireysel faktörler arasında yaş, cinsiyet, fiziksel egzersiz, sigara kullanımı, kişisel eğitim, vücut mekaniklerinin bilinmesi ve antropometrik ölçüler bulunmaktadır.


21. Soru

Psikososyal faktörler arasında neler bulunmaktadır?

Cevap

Psikososyal faktörler arasında çalışanlarda yorgunluk, stres, işten kalma gibi olumsuz etkilere neden olan işin doğası gereği ortaya çıkan çalışma saatleri, iş görevleri ve iş stresi psikososyal faktörler içerisinde incelenmiştir.


22. Soru

Gürültünün iş gücü ve ruhsal açıdan etkileri nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Günümüzde gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıpları gittikçe artmaktadır. İşgücünün ruhsal ve fiziksel sağlığını bozan gürültü önemli ölçüde işgücü verimini olumsuz etkilemektedir. Aşırı gürültü işe verilen dikkati azaltmakta, sinirliliğe yol açmakta, karşılıklı anlaşma olanaklarını kısıtlamakta, kişiler arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz sonuç doğurmakta ve işitme duygusunun azalmasına kadar gidebilmektedir. Bu nedenle ortamda bulunanlar ve çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından gürültü olabildiğince azaltılmalıdır.


23. Soru

Hasta odalarının klima ve havalandırma sistemleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Hasta odalarında klima tesisatı, odalarda konfor şartlarının sağlanmasının yanı sıra oda içerisinde mikroorganizmaların, tozların, anestezi gazlarının ve kötü kokuların da en alt seviyelerde olmasını temin etmek için kullanılırlar. Hasta odalarındaki normal aktiviteler, havadaki mikroorganizmaların yayılmasına sebep olur. Havalandırma sistemi, bakterilerin çevreye saçılmasını mümkün olduğunca önlemelidir. Laminar akım şekli, hasta odaları için tercih nedenidir. Bu akım herhangi bir engelle karşılaşıp bozulmamalıdır.


24. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel sorunlar için alması gereken önlemler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Hasta bakım elemanlarının bel sağlığının korunmasında sigara içmeme, egzersiz, ideal kiloya sahip olma, yüksek topuklu ayakkabı giymeme, stresle bahşetme gibi bireysel önlemlerin yanında çalışma ortamına yönelik önlemler de büyük önem taşımaktadır. Bakım elemanlarının bel ağrılarının önlenmesi, fiziksel yüklerinin azaltılması, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlenmesi ve çalıştıkları ortama uygun eğitim programlarının düzenlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.


25. Soru

Çalışma ortamının ergonomik açıdan düzenlenmesi bakım elemanına ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

İş ortamının ergonomik açıdan uygun olmaması bel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ergonomik yaklaşım, bakım elemanlarının çalışma ortamında rahat hareket etmelerini sağlamalı ve eğilme, bükülme, kaldırma gereksinimlerini en aza indirmelidir. Ergonomik düzenlemelerde, çalışma ortamının değerlendirilmesi ve ortamda gereken düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bakım elemanlarının çalıştıkları ortamda fiziksel zorlanmalarını azaltmak amacıyla kullanılan ve hastanın hareket ettirilmesine katkı sağlayan araçlar bulunmaktadır. Bu malzeme ve araçların başlıcaları, ayarlanabilir karyolalar, sandalyeler ve sedyeler, hastanın aynı seviyede iki yüzey arasında kaydırılmasını sağlayan (transfer tahtaları) malzemeler ve hastanın karyola içine ve dışına taşınmasını ve kaldırılmasını sağlayan araçlardır.


26. Soru

Bakım elemanlarının psikolojik sorunlar için alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

İş sağlığı denetimleri ile çalışanların iş yerinden kaynaklanan ruh sağlığı sorunları erken dönemde tespit edilerek, iş yaşamında önem taşıyan işe devamsızlık ve ruhsal rahatsızlığın çalışanda ortaya çıkardığı yetersizliği önlemek mümkün olabilir. İş yerlerinde çalışanların ruh sağlığı gereksinimleri, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyum ve medikal servis çalışması ile etkin bir şekilde düzenlenebilir.


27. Soru

Stres önleme hangi boyutlarda ele alınır? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Stresi önlemede bireysel ve kurumsal önlemler tek basına yeterli olmadığı için stres yönetimi bireysel ve kurumsal stres yönetimi olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Kurumsal yaklaşımlar; bu yaklaşımda amaç, iş ortamının kendisinden kaynaklanan stresörleri azaltmaktır. Bu yaklaşımla iş ortamının yapısına, işbirliği biçimine, karar verme süreçlerine, iş rollerine, işin niteliklerine, çalışanların seçimi ve eğitimine yönlendirilir. Bireysel yaklaşımlar; bu yaklaşımda amaç, stresin kaçınılamayacak kadar çok olabileceği olaylar üzerinde kontrol kazanmak ve çevreye sağlıklı bir şekilde uyum sağlamak için çalışanın beceriler kazanması ve uygulamasıdır. Bireysel yaklaşımlar, çalışanların kendi sağlık davranışlarının sorumluğunu alması ve stresin istenmeyen sonuçlarını ortadan kaldırmasıdır.


28. Soru

Bakım elemanları zaman yönetiminde nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Zamanı yönetebilmek için kişinin kapasitesine ve kişilik özelliklerine uygun gerçekçi bir program yapabilmek gerekir. Etkili bir program yapabilmek için zorunlulukların yanında, düzenli uyku, molalar, eğlenme, dinlenme, sosyal etkinlikler ve olası değişiklikler karşısında alternatif olabilecek etkinlikler de programda yer almalıdır.


29. Soru

Hangi sorulara cevap arayan birey stres yaratan durumdan uzaklaşarak çözüm için adım atmış olur?

Cevap

Problem Çözme Teknikleri Kullanma: En çok kontrol edilebilecek sorunlar üzerinde kullanılır. 1. Stres yaratan durum neden oluştu? 2. Durumu sadece o kişi mi sorun görüyor? 3. Bireyin kendi katkısı var mı? 4. Katkısı olabilecek başka şeyler ya da kişiler var mı? 5. Çözüm için olabildiğince çok seçenekler var mı?


30. Soru

Bakım elemanları hangi konularda daha dikkatli davranarak iş güçlerini arttırabilirler?

Cevap

Aşırı Genellemelerden Kaçınma, Kişiler Arası İlişkileri Geliştirme, Sosyal Etkinlikleri Geliştirme, Fiziksel Aktivite, Dengeli Beslenme.


31. Soru

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında hangi hizmetde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır? 

Cevap

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında sağlık hizmetlerinde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır.


32. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde ilk akla gelen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde akla gelen hastalıklar, kas-iskelet sistemiyle alakalı olanlardır.


33. Soru

Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık hangi bölgeye ait ağrılardır?

Cevap

Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık bel ve sırt bölgesine ait ağrılarıdır.  


34. Soru

Bakım elemanlarında bel ağrısının görülme nedenleri  nelerdir?

Cevap

Hastaların hareket etmesine yardım etmek, personel yetersizliği, ortamının hasta bakımına uygun düzenlenmemesi,bakım elemanlarının çoğunluğunun kadın olması, hasta bakımında yaşanan stres, üniforma ve ayakkabı gibi nedenler sayılabilir.


35. Soru

Ruh sağlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olması olarak tanımlanır.


36. Soru

Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler nelerdir?

Cevap

Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler arasında; cinsiyet, evlilik, aile, iş yaşamı, egitim, kültürel yapı, sosyo-ekonomik sınıf, yaşanan çevre yer almaktadır. 


37. Soru

Bireylerin ruh sağlığı kaç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir?

Cevap

Bireylerin ruh sağlığı üç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir; kalıtım, gelişim basamakları, çevre ve insan. 


38. Soru

Stresi tanımlayınız?

Cevap

Stres; bireyin iç ve dış ortamlardaki değisiklikleri tehlike olarak algıladıgı, uygun kaynaklara sahip oldugunda uyum gösterdigi ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir. 


39. Soru

Çalışanın ruh sağlığını etkileyen başlıca konular nelerdir? 

Cevap

İş sürecinin fiziksel faktörleri, Çalışanda, aynı zamanda bedensel bozukluğa sebep olan fiziksel faktörler,  İşin organizasyonu ile ilgili problemler, İş faaliyetlerinin psikolojik özellikleri, İş yerinin ergonomik sisteme uygunluğu, İş yerinde kişilerarası ilişkilerin etkisi.


40. Soru

Depresyon terimini açıklayınız?

Cevap

Depresyon terimi hafiften şiddetliye ve geçiciden kalıcıya değişen duygudurum bozukluğudur.. Kelime olarak “çöküş” anlamındadır ve belirli bir düzeyden alçalmayı ifade eder. Depresyon; üzüntü duygusuna bireyin etkinliğini ve günlük hayatını etkileyen, duygusal, zihinsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği bir durumdur. 


41. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel iş başarısı hangi yaşlarda en yüksek düzeye ulaşır?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel iş başarısı üzerinde yaşın etkisi büyüktür. Fiziksel iş yeteneği 25- 30’lu yaşlarda en yüksek düzeye ulaşır.


42. Soru

Vücut mekanikleri terimi nedir? 
 

Cevap

Vücut mekanikleri terimi birey hareket ederken, bir şey kaldırırken, duruş, oturuş, yatış pozisyonundayken ve tüm günlük yaşam aktiviteleri yerine getirilirken kas, iskelet ve sinir sisteminin koordineli bir şekilde çalışmasını içeren oldukça kapsamlı bir terimdir.


43. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarının sebepleri hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır? 
 

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için bu sorunların sebepleri ortaya konmalıdır. Bu sebepler kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel faktörler ve çevreden kaynaklanan psikososyal faktörlerdir. 


44. Soru

Bakım elemanı sürekli ayakta kalmak zorunda ise nelere dikkat etmesi gerekmektedir? 
 

Cevap

Bakım elemanı sürekli ayakta kalmak zorunda ise aşağıdaki önerilere dikkat etmesi gerekmektedir: • Eğer bir iş mutlaka ayakta çalışmayı gerektiriyor ise, ek olarak çalışanın belirli aralıklarla oturabilecekleri bir sandalye veya tabure sağlanmalıdır. • Çalışanın kollarının uzanabileceği alanlar dışına çıkmamalı ve bu alan dışına ulaşmak için sırtı dönme, eğilme ve uzanma hareketleri yapmamalıdır. • Çalışma masası veya çalışma yüzeyi farklı yükseklikteki işlere gore ayarlanabilir olmalıdır. • Ayak dinlenme destekleri acı ve ağrı hislerini engelleyecek ve çalışanın pozisyon değiştirebilmesine olanak sağlayacaktır. Ayak yüksekliğinin zaman zaman değişmesi sırt ve bacaklardaki ağrı ve rahatsızlıkları önler. • Çalışanlar sert olmayan bir malzeme üzerinde çalışmalıdırlar. Beton veya metal yüzeyler şokları absorbe edici malzeme ile kaplanmalıdır. Yerler temiz, düz ve kaymaz olmalıdır. • Ayakta iş yapan çalışan, alçak topuklu ve tabanı destekli iş ayakkabısı giymelidir. • Çalışanlar işine uzanmamalı ve vücudunun önünde 20-30 cm’lik bir uzaklıkta çalışmalıdırlar. 


45. Soru

Ayarlanabilinir çalışma biriminin kullanılması için nedenler nelerdir?

Cevap

 
Bakım elemanlarının boy ve vücut oranları oldukça çeşitlilik göstemektedir. • Farklı görevler farklı çalışma alanları gerektirebilir. • İnsanlar duruşlarını ve pozisyonlarını sıkça değiştirir. • Tıbbi sorunlar, ağrılar ve rahatsızlıklar için geçici değişimler gerektirebilir. • Deneyim bir insanın pozisyon tercihini değiştirebilir. • Daha yaşlı insanlar 10 kat daha fazla ışığa ihtiyaç duyabilir. • Isı, nem, hava akımı ve güneş ışığı açısı pozisyon değişimleri gerektirebilir. • Yorgunluk pozisyon değişimini gerektirebilir. • Hasta bakma işinde farklı görevlilerin çalışması gerekebilir.
 


46. Soru

Pelvik kaldırma aleti hasta ve bakım elemanına nasıl bir kolaylık sağlar?
 

Cevap

İletişime girilebilen hastalarda sürgü pozisyonunun verilemesine yardımcıdır. Pelvik altına yerleştirilip pompa ile şişirilerek pelvisin yükseltilmesi tuvalet esnasında hastaya rahatlık sağlar. Bu cihaz bakım elemanının fazla eğilerek bel bölgelerine ağırlık yüklemelerini engeller. Böylece vücut mekaniklerinin doğru kullanılmasına katkı sağlamış olur. 


47. Soru

İyi bir aydınlatmada aranan özellikler nelerdir?
 

Cevap

• Aydınlatmanın şiddeti yeterli olmalı, • Aydınlatma bütün alana eşit yayılmalı, • Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmeli, • Işık yansımalarından kaçınmalı (göz kamaşması), • Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalı, • Aydınlatma sabit olmalı (titreşim ve parlaklık değişmeleri engellenmeli) 


48. Soru

En uygun nitelikli ışık hangi renk olmalıdır?
  

Cevap

En uygun nitelikli ışığın beyaz ışık olduğu ortaya çıkmıştır. 


49. Soru

Bakım elemanlarında, fiziksel yükün azaltılması için başlıca öneriler nerlerdir?
 

Cevap

Bakım elemanlarında, fiziksel yükün azaltılması için: uygun hasta kaldırma tekniklerinin kullanılması, bakım elemanlarının hastaları tek başlarına kaldırmamaları ve hasta kaldırmak için ekiplerin oluşturulması başlıca önerilerdir. 


50. Soru

Bakım elemanlarında stresle başa çıkmada etkili olan yollar nelerdir?

Cevap

 
Bakım elemanlarında stresle başa çıkmada etkili olan yollar şunlardır; zamanı iyi yönetme, problem çözme teknikleri kullanma, aşırı genellemelerden kaçınma, kişiler arası ilişkiler ve sosyal etkinlikler geliştirme, fiziksel aktivitelerde bulunma, dengeli beslenme, gevşeme egzersizleri uygulama, zihinde canlandırma yaparak stresle daha kolay başa çıkılabileceği belirtilmektedir. 


1. Soru

Gelişen sağlık teknolojileri, bilgi çağının getirdiği değişimler, yaşlı ve bakıma muhtaç popülasyondaki artış beraberinde hangi ihtiyaçları arttırmaktadır?

Cevap

Gelişen sağlık teknolojileri, bilgi çağının getirdiği değişimler sayesinde yaşlı ve bakıma muhtaç popülasyondaki artış sağlık alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Hasta, engelli ve yaşlı hizmetleri alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı ile alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.

2. Soru

Hangi meslek grubu çalışma ortamından kaynaklı sağlık riski açısından ilk sıralarda yer almaktadır?

Cevap

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında sağlık hizmetlerinde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır. Sosyal Sigortalar Kururmu’ nun 2003 yılı verilerine gore çalışanlarda en fazla bel ve sırt bölgesini ilgilendiren sağlık sorunları görülmektedir. Sağlık çalışanlarında da en fazla bel, sırt bölgesine ilişkin sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışanlar en çok bel-sırt bölgesine yönelik şikâyetlerle hastanelere gelmekte ve bel-sırt ağrılarına bağlı olarak hastaneye yatmaktadırlar.

3. Soru

Çalışma ortamından sağlığa zarar veren faktörler neler olabilmektedir?

Cevap

Bakım elemanları, çalıştıkları ortama bağlı olarak olumsuz durumlarla karşılaşabilmekte ve bu nedenle çalışan bireylerin sağlıkları tehlikeye girebilmektedir. Çalışma ortamında sağlığa zarar veren faktörler fiziksel ve psikososyal olabilmektedir.

4. Soru

Bakım elemanları en çok hangi fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşırlar?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde akla gelen hastalıklar, kas-iskelet sistemiyle alakalı olanlardır. Kas-iskelet hastalıkları, tüm çalışma gruplarında her yıl 600.000 çalışandan daha fazlasını etkileyerek, işten uzak kalmaya neden olan işle ilgili yaralanmaların üçte birinden daha fazlasını oluşturmaktadır. İşle ilgili kas-iskelet hastalıkları eğilme, dönme, ağır kaldırma ve güçlü hareketlerle ilişkilidir. Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık bel ve sırt ağrılarıdır.

5. Soru

Sağlık elemanları en çok hangi rahatsızlıklarla karşılaşırlar?

Cevap

Sağlık çalışanlarında en fazla bel, sırt bölgesine ilişkin sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışanlar en çok belsırt bölgesine yönelik şikayetlerle hastanelere başvurmakta ve bel-sırt ağrılarına bağlı olarak hastaneye yatmaktadırlar. Bel ağrısı, yetişkinlerin %60-80’ ini yaşamlarının bir döneminde etkilemekte ve en sık 25-44 yaşlar arasında görülmektedir.

6. Soru

Gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybına yol açan rahatsızlıklar arasında bel ağrıları kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap

Gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasında bel ağrıları ikinci sırada yer almaktadır ve üretim azalmasını etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir.

7. Soru

İş yerlerinde en sık rastlanan sakatlanma nedenleri neler olabilmektedir?

Cevap

İş yerinde ağır kaldırma, öne eğilerek çalışma, bel ve vücudun yanlış pozisyonlarda kullanılması gibi risk etkenlere maruz kalma ve uygun olmayan çalışma koşullarına bağlı gelişen mesleki bel ağrısı sık rastlanan sakatlanma nedenleridir.

8. Soru

Yapılan çalışmalara göre bakım elemanlarının bel ağrılarının sebepleri neler ile ilişkilendirilebilir?

Cevap

Bakım elemanlarında bel ağrısı çoğunlukla bel bölgesinin zorlanması ve incinmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda, bel ağrısı tekrarlayıcı ve güç isteyen işlerin gerçekleştirilmesi, gövdenin üst bölümünün rotasyon ve fleksiyonu, tüm bedeninin vibrasyona maruz kalması ve eşyaların elle kaldırılması arasında güçlü ilişki bulunmuştur.

9. Soru

Bakım elemanlarında bel ağrısının görülme nedenleri nelerdir?

Cevap

Hastaların hareket etmesine Yardım, Personel yetersizliği, Çalışma ortamının hasta bakımına uygun düzenlenmemesi, Bakım elemanlarının çoğunluğunun kadın olması, Hasta Babımında yaşanan stres, üniforma ve ayakkabı. Kas gerginliği, tendinit ve karpal tünal sendromu, omuz ağrıları bakım elemanlarında görülen diğer kasiskelet sistemi rahatsızlıklarıdır. Her insan farklı fiziksel kapasiteye sahip olduğundan, kas-iskelet hastalıkları için farklı risk faktörleri ve predispozan faktörlere sahiptir. Bakım elemanları arasında yapılan çalışmalarda, karpal tünel sendromlarının %70’i, tendinitlerin ise %62’si kadınlarda görülmüştür. Çok yüksek çalışma yükseklikleri ve ekipmana uzanma artışı omuz ağrısına neden olabilmektedir.

10. Soru

Dünyada ve ülkemizde kadın çalışanlara göre hemşirelerin işe bağlı bel ağrılarının görülme sıklığı nasıldır?

Cevap

İşe bağlı bel ağrıları, hemşirelerde diğer kadın çalışanlara göre 1,5-2 kat fazla görülmektedir. Dünyada yapılan farklı araştırmalarda hemşirelerde bel ağrısının bir yıllık prevelansını %45-%69 arasında bulunmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda hemşirelerin yaklaşık olarak %65-%85’ inin bel ağrısı yaşadığı belirlenmiştir.

11. Soru

Bel ağrısı nelere bağlıdır?

Cevap

Bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel nedenleri arasında çalışma koşulları önemli bir yer tutmaktadır. Bel ağrısı; bireyin gücünü aşan şekilde ağırlık kaldırması, uygun taşıma gereçlerinin olmaması, personel eksikliğine bağlı olarak fiziksel yükün artması, vücut mekaniklerinin doğru kullanılmaması ve bu konuda eğitim eksikliği gibi pek çok nedenlere bağlanmaktadır. Mesleğe bağlı bel ağrısının bakım elemanları arasında bu kadar yaygın olmasındaki en temel etken ise hasta kaldırma girişimleridir.

12. Soru

Bakım elemanlarının yaşadıkları bel ağrıları sonucu hangi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar?

Cevap

Bakım elemanları, yaşadıkları bel ağrıları sonucunda fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bel ağrılarına bağlı olarak günlük yaşam olumsuz etkilenmekte, hareketler kısıtlanmakta; uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, depresyon görülmekte; boş zaman aktiviteleri ve aile için ayrılan zaman azalmaktadır. Bel ağrılarına bağlı olarak iş ortamından uzak kalma ve maddi kayıplar bakım elemanlarının bel ağrıları nedeniyle yaşadıkları diğer önemli sorunlardır. Bakım elemanlarının bel ağrıları nedeniyle işe gidememeleri, yaşadıkları ağrı düzeyine bağlı hareketlerinin kısıtlanması ve ağrı nedeniyle huzursuzluk yaşamaları hasta bakımına yansımakta ve bakımın aksamasına yol açabilmektedir.

13. Soru

Ruh sağlığı sorunlarının iş yaşamına etkisi arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

Ruh sağlığı sorunları, tüm akut ve kronik sağlık sorunlarının önemli bir oranını oluşturmasının yanı sıra, çalışma yaşamında en fazla iş gücü kaybına neden olan sorunlardan biridir. Tüm hastalıklar dikkate alınarak yapılan sıralamada iş yaşamını en çok etkileyen rahatsızlıklar kalp hastalıkları, ikincisi ise ruhsal bozukluklardır.

14. Soru

Bakım elemanları ruhsal açıdan nasıl sorunlarla karşılaşmaktadır?

Cevap

Bakım elemanları, zor çalışma koşulları, uykusuzluk, yorgunluk, görev ve sorumlulukların yeterince belirlenmemiş olması, acı çeken, felçli veya kendinde olmayan insanlara hizmet vermek gibi bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Bu bakımdan, uygunsuz ortamda çalışan bakım elemanlarının da ruh sağlığının iyi olması çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

15. Soru

Bireylerin ruh sağlığı hangi etkileşimler sonucu belirlenir?

Cevap

Bireylerin ruh sağlığı üç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir; kalıtım, gelişim basamakları, çevre ve insan. Yaşayan her canlı çevresiyle etkileşim halindedir ve çevreye kendini uydurma becerisine sahiptir. Kişinin çevreye uyum çabaları yetersiz kaldığında ruhsal hastalıkların oluşma sürecinin arttığı görülür. Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler arasında; cinsiyet, evlilik, aile, iş yaşamı, eğitim, kültürel yapı, sosyoekonomik sınıf, yaşanan çevre yer almaktadır.

16. Soru

Stres nasıl ortaya çıkan bir durumdur?

Cevap

Stres, organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle çok etkenlidir ve organizmanın dengesini değiştirerek fonksiyonel ve/veya yapısal patolojilere öncülük eder. Stres; bireyin iç ve dış ortamlardaki değişiklikleri tehlike olarak algıladığı, uygun kaynaklara sahip olduğunda uyum gösterdiği ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir.

17. Soru

Bireylerin stres düzeylerinde farklılık görülmesinde hangi etmenler rol oynamaktadır?

Cevap

Bireylerin stres düzeylerinde farklılık görülmesinde; bilişsel değerlendirme, başa çıkma mekanizmaları, uyaranların süresi, şiddeti ve anlamı, yaşanan benzer deneyimler, kişilik özellikleri, durum üzerindeki kontrol algısı, sağlık durumu gibi kişiye özgü psikolojik faktörler rol oynamaktadır.

18. Soru

Çalışanın ruh sağlığını etkileyen başlıca konular nelerdir?

Cevap

İş sürecinin fiziksel faktörleri, Çalışanda, aynı zamanda bedensel bozukluğa sebep olan fiziksel faktörler, İşin organizasyonu ile ilgili problemler, İş faaliyetlerinin psikolojik özellikleri, İş yerinin ergonomik sisteme uygunluğu, İş yerinde kişilerarası ilişkilerin etkisi.

19. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için ne yapmaları gerekmektedir? Bu sorunlar kaç ayrılır?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için bu sorunların sebepleri ortaya konmalıdır. Bu sebepler kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel faktörler ve çevreden kaynaklanan psikososyal faktörler olmak üzere ikiye ayrılır.

20. Soru

Bireysel faktörler arasında neler yer alır?

Cevap

Bireysel faktörler arasında yaş, cinsiyet, fiziksel egzersiz, sigara kullanımı, kişisel eğitim, vücut mekaniklerinin bilinmesi ve antropometrik ölçüler bulunmaktadır.

21. Soru

Psikososyal faktörler arasında neler bulunmaktadır?

Cevap

Psikososyal faktörler arasında çalışanlarda yorgunluk, stres, işten kalma gibi olumsuz etkilere neden olan işin doğası gereği ortaya çıkan çalışma saatleri, iş görevleri ve iş stresi psikososyal faktörler içerisinde incelenmiştir.

22. Soru

Gürültünün iş gücü ve ruhsal açıdan etkileri nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Günümüzde gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıpları gittikçe artmaktadır. İşgücünün ruhsal ve fiziksel sağlığını bozan gürültü önemli ölçüde işgücü verimini olumsuz etkilemektedir. Aşırı gürültü işe verilen dikkati azaltmakta, sinirliliğe yol açmakta, karşılıklı anlaşma olanaklarını kısıtlamakta, kişiler arasındaki ilişkiler üzerinde olumsuz sonuç doğurmakta ve işitme duygusunun azalmasına kadar gidebilmektedir. Bu nedenle ortamda bulunanlar ve çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından gürültü olabildiğince azaltılmalıdır.

23. Soru

Hasta odalarının klima ve havalandırma sistemleri nasıl olmalıdır?

Cevap

Hasta odalarında klima tesisatı, odalarda konfor şartlarının sağlanmasının yanı sıra oda içerisinde mikroorganizmaların, tozların, anestezi gazlarının ve kötü kokuların da en alt seviyelerde olmasını temin etmek için kullanılırlar. Hasta odalarındaki normal aktiviteler, havadaki mikroorganizmaların yayılmasına sebep olur. Havalandırma sistemi, bakterilerin çevreye saçılmasını mümkün olduğunca önlemelidir. Laminar akım şekli, hasta odaları için tercih nedenidir. Bu akım herhangi bir engelle karşılaşıp bozulmamalıdır.

24. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel sorunlar için alması gereken önlemler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Hasta bakım elemanlarının bel sağlığının korunmasında sigara içmeme, egzersiz, ideal kiloya sahip olma, yüksek topuklu ayakkabı giymeme, stresle bahşetme gibi bireysel önlemlerin yanında çalışma ortamına yönelik önlemler de büyük önem taşımaktadır. Bakım elemanlarının bel ağrılarının önlenmesi, fiziksel yüklerinin azaltılması, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlenmesi ve çalıştıkları ortama uygun eğitim programlarının düzenlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.

25. Soru

Çalışma ortamının ergonomik açıdan düzenlenmesi bakım elemanına ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

İş ortamının ergonomik açıdan uygun olmaması bel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ergonomik yaklaşım, bakım elemanlarının çalışma ortamında rahat hareket etmelerini sağlamalı ve eğilme, bükülme, kaldırma gereksinimlerini en aza indirmelidir. Ergonomik düzenlemelerde, çalışma ortamının değerlendirilmesi ve ortamda gereken düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bakım elemanlarının çalıştıkları ortamda fiziksel zorlanmalarını azaltmak amacıyla kullanılan ve hastanın hareket ettirilmesine katkı sağlayan araçlar bulunmaktadır. Bu malzeme ve araçların başlıcaları, ayarlanabilir karyolalar, sandalyeler ve sedyeler, hastanın aynı seviyede iki yüzey arasında kaydırılmasını sağlayan (transfer tahtaları) malzemeler ve hastanın karyola içine ve dışına taşınmasını ve kaldırılmasını sağlayan araçlardır.

26. Soru

Bakım elemanlarının psikolojik sorunlar için alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

İş sağlığı denetimleri ile çalışanların iş yerinden kaynaklanan ruh sağlığı sorunları erken dönemde tespit edilerek, iş yaşamında önem taşıyan işe devamsızlık ve ruhsal rahatsızlığın çalışanda ortaya çıkardığı yetersizliği önlemek mümkün olabilir. İş yerlerinde çalışanların ruh sağlığı gereksinimleri, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyum ve medikal servis çalışması ile etkin bir şekilde düzenlenebilir.

27. Soru

Stres önleme hangi boyutlarda ele alınır? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Stresi önlemede bireysel ve kurumsal önlemler tek basına yeterli olmadığı için stres yönetimi bireysel ve kurumsal stres yönetimi olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Kurumsal yaklaşımlar; bu yaklaşımda amaç, iş ortamının kendisinden kaynaklanan stresörleri azaltmaktır. Bu yaklaşımla iş ortamının yapısına, işbirliği biçimine, karar verme süreçlerine, iş rollerine, işin niteliklerine, çalışanların seçimi ve eğitimine yönlendirilir. Bireysel yaklaşımlar; bu yaklaşımda amaç, stresin kaçınılamayacak kadar çok olabileceği olaylar üzerinde kontrol kazanmak ve çevreye sağlıklı bir şekilde uyum sağlamak için çalışanın beceriler kazanması ve uygulamasıdır. Bireysel yaklaşımlar, çalışanların kendi sağlık davranışlarının sorumluğunu alması ve stresin istenmeyen sonuçlarını ortadan kaldırmasıdır.

28. Soru

Bakım elemanları zaman yönetiminde nelere dikkat etmelidir?

Cevap

Zamanı yönetebilmek için kişinin kapasitesine ve kişilik özelliklerine uygun gerçekçi bir program yapabilmek gerekir. Etkili bir program yapabilmek için zorunlulukların yanında, düzenli uyku, molalar, eğlenme, dinlenme, sosyal etkinlikler ve olası değişiklikler karşısında alternatif olabilecek etkinlikler de programda yer almalıdır.

29. Soru

Hangi sorulara cevap arayan birey stres yaratan durumdan uzaklaşarak çözüm için adım atmış olur?

Cevap

Problem Çözme Teknikleri Kullanma: En çok kontrol edilebilecek sorunlar üzerinde kullanılır. 1. Stres yaratan durum neden oluştu? 2. Durumu sadece o kişi mi sorun görüyor? 3. Bireyin kendi katkısı var mı? 4. Katkısı olabilecek başka şeyler ya da kişiler var mı? 5. Çözüm için olabildiğince çok seçenekler var mı?

30. Soru

Bakım elemanları hangi konularda daha dikkatli davranarak iş güçlerini arttırabilirler?

Cevap

Aşırı Genellemelerden Kaçınma, Kişiler Arası İlişkileri Geliştirme, Sosyal Etkinlikleri Geliştirme, Fiziksel Aktivite, Dengeli Beslenme.

31. Soru

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında hangi hizmetde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır? 

Cevap

Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları açısından risk altında olan meslek grupları arasında sağlık hizmetlerinde çalışanlar ilk sıralarda yer almaktadır.

32. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde ilk akla gelen hastalıklar nelerdir?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel rahatsızlıkları denildiğinde akla gelen hastalıklar, kas-iskelet sistemiyle alakalı olanlardır.

33. Soru

Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık hangi bölgeye ait ağrılardır?

Cevap

Bakım elemanlarında kas iskelet sistemiyle ilgili en sık görülen rahatsızlık bel ve sırt bölgesine ait ağrılarıdır.  

34. Soru

Bakım elemanlarında bel ağrısının görülme nedenleri  nelerdir?

Cevap

Hastaların hareket etmesine yardım etmek, personel yetersizliği, ortamının hasta bakımına uygun düzenlenmemesi,bakım elemanlarının çoğunluğunun kadın olması, hasta bakımında yaşanan stres, üniforma ve ayakkabı gibi nedenler sayılabilir.

35. Soru

Ruh sağlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olması olarak tanımlanır.

36. Soru

Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler nelerdir?

Cevap

Ruhsal hastalıkların oluşmasında etkili faktörler arasında; cinsiyet, evlilik, aile, iş yaşamı, egitim, kültürel yapı, sosyo-ekonomik sınıf, yaşanan çevre yer almaktadır. 

37. Soru

Bireylerin ruh sağlığı kaç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir?

Cevap

Bireylerin ruh sağlığı üç noktanın etkileşimi sonucu belirlenir; kalıtım, gelişim basamakları, çevre ve insan. 

38. Soru

Stresi tanımlayınız?

Cevap

Stres; bireyin iç ve dış ortamlardaki değisiklikleri tehlike olarak algıladıgı, uygun kaynaklara sahip oldugunda uyum gösterdigi ve dengesini sürdürdüğü, kaynaklar yeterli olmadığında uyum ve dengesinin bozulduğu dinamik bir süreçtir. 

39. Soru

Çalışanın ruh sağlığını etkileyen başlıca konular nelerdir? 

Cevap

İş sürecinin fiziksel faktörleri, Çalışanda, aynı zamanda bedensel bozukluğa sebep olan fiziksel faktörler,  İşin organizasyonu ile ilgili problemler, İş faaliyetlerinin psikolojik özellikleri, İş yerinin ergonomik sisteme uygunluğu, İş yerinde kişilerarası ilişkilerin etkisi.

40. Soru

Depresyon terimini açıklayınız?

Depresyon terimini açıklayınız?

Cevap

Depresyon terimi hafiften şiddetliye ve geçiciden kalıcıya değişen duygudurum bozukluğudur.. Kelime olarak “çöküş” anlamındadır ve belirli bir düzeyden alçalmayı ifade eder. Depresyon; üzüntü duygusuna bireyin etkinliğini ve günlük hayatını etkileyen, duygusal, zihinsel ve davranışsal belirtilerin eşlik ettiği bir durumdur. 

41. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel iş başarısı hangi yaşlarda en yüksek düzeye ulaşır?

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel iş başarısı üzerinde yaşın etkisi büyüktür. Fiziksel iş yeteneği 25- 30’lu yaşlarda en yüksek düzeye ulaşır.

42. Soru

Vücut mekanikleri terimi nedir? 
 

Vücut mekanikleri terimi nedir? 

 

Cevap

Vücut mekanikleri terimi birey hareket ederken, bir şey kaldırırken, duruş, oturuş, yatış pozisyonundayken ve tüm günlük yaşam aktiviteleri yerine getirilirken kas, iskelet ve sinir sisteminin koordineli bir şekilde çalışmasını içeren oldukça kapsamlı bir terimdir.

43. Soru

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarının sebepleri hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır? 
 

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarının sebepleri hangi faktörlerden kaynaklanmaktadır? 

 

Cevap

Bakım elemanlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarıyla baş edebilmek için bu sorunların sebepleri ortaya konmalıdır. Bu sebepler kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel faktörler ve çevreden kaynaklanan psikososyal faktörlerdir. 

44. Soru

Bakım elemanı sürekli ayakta kalmak zorunda ise nelere dikkat etmesi gerekmektedir? 
 

Bakım elemanı sürekli ayakta kalmak zorunda ise nelere dikkat etmesi gerekmektedir? 

 

Cevap

Bakım elemanı sürekli ayakta kalmak zorunda ise aşağıdaki önerilere dikkat etmesi gerekmektedir: • Eğer bir iş mutlaka ayakta çalışmayı gerektiriyor ise, ek olarak çalışanın belirli aralıklarla oturabilecekleri bir sandalye veya tabure sağlanmalıdır. • Çalışanın kollarının uzanabileceği alanlar dışına çıkmamalı ve bu alan dışına ulaşmak için sırtı dönme, eğilme ve uzanma hareketleri yapmamalıdır. • Çalışma masası veya çalışma yüzeyi farklı yükseklikteki işlere gore ayarlanabilir olmalıdır. • Ayak dinlenme destekleri acı ve ağrı hislerini engelleyecek ve çalışanın pozisyon değiştirebilmesine olanak sağlayacaktır. Ayak yüksekliğinin zaman zaman değişmesi sırt ve bacaklardaki ağrı ve rahatsızlıkları önler. • Çalışanlar sert olmayan bir malzeme üzerinde çalışmalıdırlar. Beton veya metal yüzeyler şokları absorbe edici malzeme ile kaplanmalıdır. Yerler temiz, düz ve kaymaz olmalıdır. • Ayakta iş yapan çalışan, alçak topuklu ve tabanı destekli iş ayakkabısı giymelidir. • Çalışanlar işine uzanmamalı ve vücudunun önünde 20-30 cm’lik bir uzaklıkta çalışmalıdırlar. 

45. Soru

Ayarlanabilinir çalışma biriminin kullanılması için nedenler nelerdir?

Cevap

 
Bakım elemanlarının boy ve vücut oranları oldukça çeşitlilik göstemektedir. • Farklı görevler farklı çalışma alanları gerektirebilir. • İnsanlar duruşlarını ve pozisyonlarını sıkça değiştirir. • Tıbbi sorunlar, ağrılar ve rahatsızlıklar için geçici değişimler gerektirebilir. • Deneyim bir insanın pozisyon tercihini değiştirebilir. • Daha yaşlı insanlar 10 kat daha fazla ışığa ihtiyaç duyabilir. • Isı, nem, hava akımı ve güneş ışığı açısı pozisyon değişimleri gerektirebilir. • Yorgunluk pozisyon değişimini gerektirebilir. • Hasta bakma işinde farklı görevlilerin çalışması gerekebilir.
 

 

Bakım elemanlarının boy ve vücut oranları oldukça çeşitlilik göstemektedir. • Farklı görevler farklı çalışma alanları gerektirebilir. • İnsanlar duruşlarını ve pozisyonlarını sıkça değiştirir. • Tıbbi sorunlar, ağrılar ve rahatsızlıklar için geçici değişimler gerektirebilir. • Deneyim bir insanın pozisyon tercihini değiştirebilir. • Daha yaşlı insanlar 10 kat daha fazla ışığa ihtiyaç duyabilir. • Isı, nem, hava akımı ve güneş ışığı açısı pozisyon değişimleri gerektirebilir. • Yorgunluk pozisyon değişimini gerektirebilir. • Hasta bakma işinde farklı görevlilerin çalışması gerekebilir.

 

46. Soru

Pelvik kaldırma aleti hasta ve bakım elemanına nasıl bir kolaylık sağlar?
 

Pelvik kaldırma aleti hasta ve bakım elemanına nasıl bir kolaylık sağlar?

 

Cevap

İletişime girilebilen hastalarda sürgü pozisyonunun verilemesine yardımcıdır. Pelvik altına yerleştirilip pompa ile şişirilerek pelvisin yükseltilmesi tuvalet esnasında hastaya rahatlık sağlar. Bu cihaz bakım elemanının fazla eğilerek bel bölgelerine ağırlık yüklemelerini engeller. Böylece vücut mekaniklerinin doğru kullanılmasına katkı sağlamış olur. 

47. Soru

İyi bir aydınlatmada aranan özellikler nelerdir?
 

İyi bir aydınlatmada aranan özellikler nelerdir?

 

Cevap

• Aydınlatmanın şiddeti yeterli olmalı, • Aydınlatma bütün alana eşit yayılmalı, • Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmeli, • Işık yansımalarından kaçınmalı (göz kamaşması), • Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalı, • Aydınlatma sabit olmalı (titreşim ve parlaklık değişmeleri engellenmeli) 

48. Soru

En uygun nitelikli ışık hangi renk olmalıdır?
  

En uygun nitelikli ışık hangi renk olmalıdır?

  

Cevap

En uygun nitelikli ışığın beyaz ışık olduğu ortaya çıkmıştır. 

49. Soru

Bakım elemanlarında, fiziksel yükün azaltılması için başlıca öneriler nerlerdir?
 

Bakım elemanlarında, fiziksel yükün azaltılması için başlıca öneriler nerlerdir?

 

Cevap

Bakım elemanlarında, fiziksel yükün azaltılması için: uygun hasta kaldırma tekniklerinin kullanılması, bakım elemanlarının hastaları tek başlarına kaldırmamaları ve hasta kaldırmak için ekiplerin oluşturulması başlıca önerilerdir. 

50. Soru

Bakım elemanlarında stresle başa çıkmada etkili olan yollar nelerdir?

Cevap

 
Bakım elemanlarında stresle başa çıkmada etkili olan yollar şunlardır; zamanı iyi yönetme, problem çözme teknikleri kullanma, aşırı genellemelerden kaçınma, kişiler arası ilişkiler ve sosyal etkinlikler geliştirme, fiziksel aktivitelerde bulunma, dengeli beslenme, gevşeme egzersizleri uygulama, zihinde canlandırma yaparak stresle daha kolay başa çıkılabileceği belirtilmektedir. 

 

Bakım elemanlarında stresle başa çıkmada etkili olan yollar şunlardır; zamanı iyi yönetme, problem çözme teknikleri kullanma, aşırı genellemelerden kaçınma, kişiler arası ilişkiler ve sosyal etkinlikler geliştirme, fiziksel aktivitelerde bulunma, dengeli beslenme, gevşeme egzersizleri uygulama, zihinde canlandırma yaparak stresle daha kolay başa çıkılabileceği belirtilmektedir. 
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!