Temel Bakım Hizmetleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Temel Bakım Hizmetleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Meşguliyet Tedavisi

1. Soru

Gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresinin yüzdelik oranı nedir?

Cevap

Beklenen yaşam süreleri gelişmiş ülkelerde %80- 85’lere ulaşmıştır.


2. Soru

Dünyadaki yaşlı nüfus sayısı 2000 yılında ne kadardır?

Cevap

Dünya’daki yaşlı sayısı 2000 yılında 600 milyondur.


3. Soru

Dünyadaki yaşlı nüfus sayısının 2050 yılında ne kadar olması beklenmektedir?

Cevap

Dünya’daki yaşlı sayısı 2050 yılında 1.2 milyar olması beklenmektedir.


4. Soru

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2009’daki yüzdelik dilimi nedir?

Cevap

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2009’da %7 olarak tespit edilmiştir.


5. Soru

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2025’deki yüzdelik dilimi oranı ne kadar öngörülmektedir?

Cevap

İleriye yönelik projeksiyonlarda 2025’te %10,7’lere ulaşacağı öngörülmektedir


6. Soru

Yaşlılık kavramı deyince düşünülen şey nedir?

Cevap

Artık yaşlılık kavramı hayatının sonuna gelen ve ölümü bekleyen zihinsel ve fiziksel aktivasyona ihtiyaç duymayan bir dönem olmaktan çıkıp, tüm engellere rağmen fiziksel, sosyal ve zihinsel açıdan desteklenmesi gereken bir dönem olarak düşünülmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını daha iyi ve faydalı geçirebilecekleri merkezler bulunmaktadır. Burada bulunan destek personeli yaşlılara fizyoterapi, iş ve meşguliyet tedavileri uygulamakta ve daha aktif bir dönem geçirmelerini sağlamaktadırlar.


7. Soru

Meşguliyet (ergoterapi) veya diğer adı ile uğraşı tedavisi ne demektir?

Cevap

Hastanın sağlığını sürdürmek, var ise patolojisini azaltmak, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için, seçilmiş işler veya işlevler ile fonksiyonlarını düzenleme, güçlendirme ve performansını arttırma sanatıdır. Bir diğer anlatımla, yaşlanma sonucu mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlerdir. Çeşitli nedenler ile sosyal hayattan kopmuş, kişilerde boş zaman etkili ve verimli geçirilmediği takdirde iletişim, bilişsel, duygusal, davranışlarda problemler yaşanabilir.


8. Soru

Meşguliyet tedavisi kimler tarafından yapılır?

Cevap

Meşguliyet tedavisi bu konuda uzmanlaşmış kişiler ve fizyoterapistler tarafından yapılır.


9. Soru

Meşguliyet tedavisi ilk kez nerelerde uygulanmıştır?

Cevap

İlk kez, akıl hastanelerinde, hastanın düşüncelerini sorunlarından uzaklaştırmak ve topluma yeniden uyumunu sağlamak amacıyla, uygulanmaya başlayan bu tedavi yöntemi, birinci dünya savaşında savaş mağdurlarının rehabilitasyonu için geliştirilmiştir.


10. Soru

Meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

1. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak, 2. Yaşlılık dönemi gibi toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, zihinsel ve çevresel engel taşıyan durumlarda, engele neden olan durumu değerlendirmek, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemektir.


11. Soru

Meşguliyet tedavisinin yaşlıya katkıları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi ile – Zihinsel ve motor işlevler korunur – Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilir – Yaşam kalitesinin artırılır – Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır.


12. Soru

Meşguliyet tedavisi hedefleri nelerdir?

Cevap

Yaşlı hastanın bakımında hedefler; hastalıkları ve fonksiyonel yetersizlikleri önlemek ve yaşlanan bireylerin hayat kalitelerini artırmaktır. İlerleyen yaşla bu amaclar ihtiyaca, bulunduğu sürece göre değişir. Yaşlanma sürecinde yaşlı;Sağlıklı- aktif dönem, Düşkünleşme dönemi ve yaşlının toplum içinde, evinde veya çevresinde aktif hizmet sağlanmadığı sürece tek başına yaşamayı sürdüremediği Hizmet gereksinimi dönemi aşamalarından geçer. Hizmet gereksinimi döneminde bakım anlamında daha profesyonel kişilerce aktif hizmet sağlanması gereklidir. Bu nedenle yaşlı bakımı planlamasında kronolojik yaştan ziyade yaşlının bulunduğu süreç (yaşlının fonksiyonel, fiziksel, mental, sosyal sağlık durumu değerlendirilerek), kişisel tercihleri, bakıcı ile ilgili faktörler, yaşlının sosyal guvencesi ve ekonomik durumu, bakım hizmetlerinin ulaşılabilirliği değerlendirilerek hareket edilmelidir.


13. Soru

Meşguliyet tedavisi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Meşguliyet Terapisi ikiye ayrılır 1. Fiziksel Meşguliyet 2. Zihinsel Meşguliyet


14. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi sağlamaktır.


15. Soru

Fiziksel Meşguliyet tedavisi uygulanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Uygulaması planlanan uğraşların seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Buna göre uğraşların, hasta – yaşlının yapabileceği, zevk alabileceği, kabul edebileceği ve sürdürebileceği uğraşlar olmalıdır.


16. Soru

Meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

1. Spor (Ev içi ve dışı) 2. Müzik aleti çalmak 3. El işçiliği (tahta boyama, resim, seramik, takı, dantel vs.) 4. Gezi 5. Yeni veya eski tanıdıkları ile bir araya gelmek


17. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Yaşlının zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması, psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır.


18. Soru

Zihinsel Meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

1. Müzik dinlemek 2. Şarkı söylemek 3. Album, video gibi yöntemler kullanılarak, eski anılarını yeniden gözden geçirmek, düğün gibi bazı önemli tarihleri konuşmak 4. Güncel olayları ve haberleri değerlendirmek 5. Yeni durumlarla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak (Banka işlemi, market alışverişi, yemek yapmak gibi…)


19. Soru

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri nasıl sıralanabilir?

Cevap

1. Kararlı olmak 2. Aynı saatte devamlılığı sağlamak 3. İlginç, eğlendirici olmak 4. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak 5. Yan etkisi bulunmamak 6. Bu durumun gerekli olduğuna ve yararlı olacağına kişiyi ikna etmek


20. Soru

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları nelerdir?

Cevap

1. Sanat 2. Müzik


21. Soru

Meşguliyet tedavisine sanatsal uğraşıların katkısı nelerdir?

Cevap

Sanat, zamanı iyi değerlendirmek için yapılan sanatsal uğraşılar, hem kişiye hem de çevreye olumlu katkılar sağlayabilir. Sanat aynı zamanda bireyin yaratıcılığını da ortaya çıkarır. Sanat kavramı içinde; fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş, batik, biçki, ebru, cam boyama drama ve müzik sayılabilir. Yaşlılara bildikleri sanat aktivitelerini arttıracak ya da yeni kazandıracak fırsatların sunulması onların yaşama zevklerini arttırabilir. Yaşlılar bu kurslarda aldıkları bilgilerle yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar. Ayrıca ürettikleri malzemeyi sergileyerek beğeniye sunabilirler. Bu nedenle bu tip aktivitelerin sürdürülebileceği mekanlar açmak ve yaşlıya araç gereç desteğini sağlanmak önemli bir rehabilitasyon hizmetidir.


22. Soru

Sanatsal uygulamaların yolları nelerdir?

Cevap

1. Seramik 2. Örgü 3. Boncuk 4. Cam ve Kumaş Boyama


23. Soru

Seramik Sanatı ve meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Seramikle uğraşma, insanın yaşadığı çevre ile arasındaki bağı kuvvelendirmesini sağlar. Seramiğin içindeki ana malzeme olan kil, yaşlının yaşadığı çevre olan ilişkini kurmasında güçlendirir. Böylece yaşlı, içinde bulunduğu çevreye kendi özgün ürünleri ile katılabileceğini görür. Seramik çalışmaları yorucu işler olup, yaşlılara çamurun yoğrulması aşamalarında yardımcı olmak gerekir. Seramik elle veya kalıpla şekillendirilebilir. Elle şekillendirmek yaşlılar için daha tercih edilen olmalıdır.


24. Soru

Seramik uğraşısında elle şekillendirmenin yararları nelerdir?

Cevap

1. Sakinleştirme etkisi vardır. 2. Yaratıcılığı destekler. 3. El-göz koordinasyonu sağlar. 4. Üç boyutlu çalışmaya fırsatı verir. 5. Hayal gücünü geliştirir ve özgün ürünler çıkarır. 6. Hem zihinsel hem de bedensel aktiviteye sağlar. 7. Grupla çalışması gerçekleştirir. 8. Yaşlının problemlere farklı çözümler getirmesini sağlar. 9-Özgüven kazandırır. 9. Bağımsız düşünmeye ve bunu uygulamaya imkân tanır.


25. Soru

Örgünün meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Tığ veya şiş ile yapılan örgüler olarak çeşitlere ayrılır. Türk insanının özellikle kadınların yatkın olduğu bir uygulamamdır. Yapılışı kolay, ekonomik, sağlam ve estetik bir görünüşü vardır. Uygulama alanı çok geniştir. Yaşlı için oldukça iyi zaman geçirme etkinliğidir. Böylece yaşlı etrafındaki bireylere hediyeler hazırlayabilir, ürünlerini sergileyebilir ve kendini işe yarayan bir insan olarak hisseder. Zevk ve bilgisini göre ürünler hazırlar.


26. Soru

Boncuk işinin meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Boncuk işi, geleneksel işlerimiz arasındadır. Gündelik kullanımdan, hediyelik eşyaya kadar pek çok kullanım alanı vardır. Anadolu’da nazar boncuğu, boncuk oyası, boncuk takısı ve giysi süslemeleri yaygındır. Genellikle yaşlı bayanların tercih ettiği bir aktivitedir.


27. Soru

Cam ve kumaş boyamanın meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Cam ve kumaş boyama; Her ikiside uzun uğraş ve dikkat gerektirir. Uğraşı sırasında, özellikle cam işinde, güvenlik açısından dikkatli olunmalıdır.


28. Soru

Müzik ve yaşlılıkta meşguliyet tedavisi arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Seslerin, insan üzerindeki etkisi, ilkçağlardan bu yana bilinen bir gerçektir. İnsanın tabiatında var olan manalı, ritmik ve melodik seslere karşı hassasiyetin, ne gibi fonksiyonları olduğuna dair son yıllarda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzik, kişinin ruh halini tersine döndürüp, mutluluk oluşturur.


29. Soru

Büyük İslam bilgini İbn-i Sina, musikinin tıpta oynadığı rolü nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Tedavinin en iyi yollarından, en yetkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli ve hoşa giden hale getirmektir.


30. Soru

Müziğin tedavide kullanılma yolları nelerdir?

Cevap

– Sözlerle; Konuşma bozukluğu ve bellek bozukluğu tedavisinde kullanılır. – Enstrümanla; Motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır. – Ritim; Kas ve eklem hastalıklarında,


31. Soru

Müzikle tedavi ne sağlar?

Cevap

– Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir. – Sosyal ilişkileri güçlendirir. 3. Psikolojik etkileri vardır. – Koruyucu hekimlik alanında kullanılır. – Doğumda, stres azaltma ve ağrı giderici olarak kullanılır. – Nörolojik hastalarda, motor sinir siste


32. Soru

Meşguliyet tedavisi sırasında başarısızlık genellikle hangi faktörler sebebiyle görülür?

Cevap

Tedavinin ihtiyaca yönelik olmaması ya da kişinin bunu gereksiz hissetmesi durumunda tedavinin yarım bırakılması sıklıkla görülür. Aile ve toplumun tedaviye inanıp destek vermemesi tedaviyi olumsuz etkileyebilir. Maliyet olumsuz etki yapabilir. Erkekler terapiye uyum konusunda kadınlara göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek korku, mutsuzluk, başarısızlık hissi, başkaları tarafından küçümsenme tedaviyi bırakmaya neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Meşguliyet tedavisinin devamlılığı kişiye verdiği mutluluk ve haz ölçüsünde olur. Aksi halde verimlilik düşer.


33. Soru

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıkları sıralayınız.

Cevap

1. Yaşlıların fonksiyonel yeteneklerindeki düzelme 2. Yaşlıların yaşam kalitesinde düzelme 3. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklıklarında azalma 4. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerde düzelme


34. Soru

BARTHEL GÜNLÜK YAŞAM ÖLÇEĞİNE göre yaşlılarda fonksiyonel yetenek nasıl değerlendirilir?

Cevap

1. Beslenme 2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersi transferler 3. Kendine bakım 4. Klozete oturup kalkma 5. Yıkanma 6. Düzgün yüzeyde yürüme 7. Merdiven inip çıkma 8. Giyinip soyunma 9. Bağırsak bakımı 10. Mesane bakımı


35. Soru

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜ (WHOQOL-OLD: T )yaşam kalite ölçekleri nasıl incelenir?

Cevap

1. Bedensel 2. Ruhsal 3. Bağımsızlık düzeyi 4. Sosyal İlişkiler 5. Çevresel 6. Kişisel inançlar


36. Soru

YAŞLILAR İÇİN DÜŞME DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ (YDDÖ) hangi basamaklar dikkate alınarak incelenir?

Cevap

1. Bilişsel Uyum 2. Hareketlilik 3. Sakınma 4. Farkındalık 5. Acelecilik 6. Pratiklik 7. Aktivite planında değişiklik 8. Dikkatlilik 9. Seviye Değişiklikleri 10. Telefona yetişme


37. Soru

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİ nedir?

Cevap

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE, hastaya sorulan 30 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur. Yaşlı hastalarda depresyon taraması yapılması için 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 1991 yılında ise kullanım kolaylığı açısından Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk kısa formunun geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Geriatrik depresyon skalası-kısa (15 puanlık) formu hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama testidir. Beş puan üzeri depresyonla uyumlu olabilir, hastanın kliniğiyle değerlendirilmesi gerekir. Demanslı hastalara uygulanabilir olması bir avantajıdır. Testin Türkiyedeki geçerlilik ve güvenilirliği Ertan ve Eker tarafından 30u depresyonlu 276 hasta üzerinde 2000 yılında araştırılmış ve Türkiyedeki depresyonun taramasında kullanılmasında güvenilir olduğu saptanmıştır.


38. Soru

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE değerlendirme nasıl yapılmalıdır?

Cevap

DEĞERLENDİRME; 5 soru (1, 5, 7, 11 ve 13) olumlu, diğerleri olumsuz kurgulanmıştır. Ölçeğin değerlendirmesinde olumlu sorulara hayır, olumsuz sorulara evet yanıtları l er puanla eşleşmiştir. Ölçekten toplam 6 ve üzerinde puan toplanması depresyon tanısı için anlamlı kabul edilmektedir.


39. Soru

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Dünyada ve ülkemizde doğum oranlarının düşmesi, koruyucu tedaviler ile erken ölümlerin önlenmesi gibi nedenlerle yaşlı nüfus giderek artmaktadır.


40. Soru

Günümüzde tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını geçirdikleri merkezlerdeki destek personeli nasıl bir hizmet vermektedirler?

Cevap

Günümüzde gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını daha iyi ve faydalı geçirebilecekleri merkezler bulunmaktadır. Burada bulunan destek personeli yaşlılara fizyoterapi, iş ve meşguliyet tedavileri uygulamakta ve daha aktif bir dönem geçirmelerini sağlamaktadırlar.


41. Soru

Meşguliyet tedavisini tanımlayınız?

Cevap

Meşguliyet (ergoterapi) veya diğer adı ile uğraşı tedavisi; Hastanın sağğını sürdürmek, var ise patolojisini azaltmak, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için, seçilmiş işler veya işlevler ile fonksiyonlarını düzenleme, güçlendirme ve performansını arttırma sanatıdır.


42. Soru

Meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

1. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak,

2. Yaşlılık dönemi gibi toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, zihinsel ve çevresel engel taşıyan durumlarda, engele neden olan durumu değerlendirmek, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemektir.


43. Soru

Meşguliyet tedavisinin yararları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi ile;

Zihinsel ve motor işlevler korunur

Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilir

Yaşam kalitesinin artırılır

Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır.


44. Soru

Kaç çeşit meşguliyet terapisi vardır?

Cevap

Meşguliyet Terapisi ikiye ayrılır

1. Fiziksel Meşguliyet

2. Zihinsel Meşguliyet


45. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı; yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi sağlamaktır.


46. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler hangileridir?

Cevap

En sık uygulanan yöntemler;

1. Spor (Ev içi ve dışı)

2. Müzik aleti çalmak

3. El işçiliği (tahta boyama, resim, seramik, takı, dantel vs.)

4. Gezi

5. Yeni veya eski tanıdıkları ile bir araya gelmek


47. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı; Yaşlının zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması ,psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır.


48. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

En sık uygulanan yöntemler;

1. Müzik dinlemek

2. Şarkı söylemek

3. Album, video gibi yöntemler kullanılarak, eski anılarını yeniden gözden geçirmek, düğün gibi

bazı önemli tarihleri konuşmak

4. Güncel olayları ve haberleri değerlendirmek

5. Yeni durumlarla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak (Banka işlemi, market

alışverişi, yemek yapmak gibi…)


49. Soru

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri şöyle sıralanabilir.

1. Kararlı olmak

2. Aynı saatte devamlılığı sağlamak

3. İlginç, eğlendirici olmak

4. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak

5. Yan etkisi bulunmamak

6. Bu durumun gerekli olduğuna ve yararlı olacağına kişiyi ikna etmek


50. Soru

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları;

1. Sanat

2. Müzik


51. Soru

Müziğin tedavide kullanılma yolları nelerdir?

Cevap

Müziğin tedavide kullanılma yolları;

Sözlerle; Konuşma bozukluğu ve bellek bozukluğu tedavisinde kullanılır.

Enstrümanla; Motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır.

Ritim; Kas ve eklem hastalıklarında, denge bozukluklarında, motivasyon eksikliği gibi durumlarda kullanılır.

Dinleme: Bellek ve dikkati artırır. Kendine güven duygusu kazandırır.


52. Soru

Müzikle tedavinin faydaları nelerdir?

Cevap

 

1. Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir.

2. Sosyal ilişkileri güçlendirir.

3. Psikolojik etkileri vardır.

4. Koruyucu hekimlik alanında kullanılır.

5. Doğumda, stres azaltma ve ağrı giderici olarak kullanılır.

6. Nörolojik hastalarda, motor sinir sistemi hastalıklarında, fizik tedavi metodu olarak kullanılır.


53. Soru

Tedaviyi yarıda bırakmaya neden olan etmenler nelerdir?

Cevap

Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek korku, mutsuzluk, başarısızlık hissi,başkaları tarafından küçümsenme tedaviyi bırakmaya neden olabilir.


54. Soru

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıklar nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıklar şöyle sıralanabilir.

a. Yaşlıların fonksiyonel yeteneklerindeki düzelme

b. Yaşlıların yaşam kalitesinde düzelme

c. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklıklarında azalma

d. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerde düzelme


55. Soru

Yaşlılarda fonksiyonel yetenekleri değerlendirme ölçeği olan Barthel günlük yaşam ölçeğinde hangi maddeler bulunur?

Cevap

1. Beslenme

2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersi transferler

3. Kendine bakım

4. Klozete oturup kalkma

5. Yıkanma

6. Düzgün yüzeyde yürüme

7. Merdiven inip çıkma

8. Giyinip soyunma

9. Bağırsak bakımı

10. Mesane bakımı

Başğında değerlendirilir. Toplam 100 puan olup, hasta kötüleştikçe puan düşer.


56. Soru

 Yaşlılar için dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi modülü olan (WHOQOL-OLD: T)

testi kaç alandan oluşmuştur?

Cevap

1. Bedensel

2. Ruhsal

3. Bağımsızlık düzeyi

4. Sosyal İlişkiler

5. Çevresel

6. Kişisel inançlar

Kalite arttıkça puan artar.


57. Soru

Yaşlılar için düşme davranışları ölçeğinde hangi maddeler bulunur?

Cevap

YAŞLILAR İÇİN DÜŞME DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ (YDDÖ)

1. Bilişsel Uyum

2. Hareketlilik

3. Sakınma

4. Farkındalık

5. Acelecilik

6. Pratiklik

7. Aktivite planında değişiklik

8. Dikkatlilik

9. Seviye Değişiklikleri

10. Telefona yetişme

Basamaklarında değerlendirilir. Her bir kategoride 1-4 arası puan vardır. Arttıkça düşme sıklığı artmaktadır.


58. Soru

Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerini ölçmede en çok kullanılan ölçek hangisidir?

Cevap

Geriatrik depresyon ölçeği ve kısa durum değerlendirme testi en sık kullanılanlarından biridir. GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE, hastaya sorulan 30 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur.


1. Soru

Gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresinin yüzdelik oranı nedir?

Cevap

Beklenen yaşam süreleri gelişmiş ülkelerde %80- 85’lere ulaşmıştır.

2. Soru

Dünyadaki yaşlı nüfus sayısı 2000 yılında ne kadardır?

Cevap

Dünya’daki yaşlı sayısı 2000 yılında 600 milyondur.

3. Soru

Dünyadaki yaşlı nüfus sayısının 2050 yılında ne kadar olması beklenmektedir?

Cevap

Dünya’daki yaşlı sayısı 2050 yılında 1.2 milyar olması beklenmektedir.

4. Soru

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2009’daki yüzdelik dilimi nedir?

Cevap

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2009’da %7 olarak tespit edilmiştir.

5. Soru

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2025’deki yüzdelik dilimi oranı ne kadar öngörülmektedir?

Cevap

İleriye yönelik projeksiyonlarda 2025’te %10,7’lere ulaşacağı öngörülmektedir

6. Soru

Yaşlılık kavramı deyince düşünülen şey nedir?

Cevap

Artık yaşlılık kavramı hayatının sonuna gelen ve ölümü bekleyen zihinsel ve fiziksel aktivasyona ihtiyaç duymayan bir dönem olmaktan çıkıp, tüm engellere rağmen fiziksel, sosyal ve zihinsel açıdan desteklenmesi gereken bir dönem olarak düşünülmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını daha iyi ve faydalı geçirebilecekleri merkezler bulunmaktadır. Burada bulunan destek personeli yaşlılara fizyoterapi, iş ve meşguliyet tedavileri uygulamakta ve daha aktif bir dönem geçirmelerini sağlamaktadırlar.

7. Soru

Meşguliyet (ergoterapi) veya diğer adı ile uğraşı tedavisi ne demektir?

Cevap

Hastanın sağlığını sürdürmek, var ise patolojisini azaltmak, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için, seçilmiş işler veya işlevler ile fonksiyonlarını düzenleme, güçlendirme ve performansını arttırma sanatıdır. Bir diğer anlatımla, yaşlanma sonucu mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak ve kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlerdir. Çeşitli nedenler ile sosyal hayattan kopmuş, kişilerde boş zaman etkili ve verimli geçirilmediği takdirde iletişim, bilişsel, duygusal, davranışlarda problemler yaşanabilir.

8. Soru

Meşguliyet tedavisi kimler tarafından yapılır?

Cevap

Meşguliyet tedavisi bu konuda uzmanlaşmış kişiler ve fizyoterapistler tarafından yapılır.

9. Soru

Meşguliyet tedavisi ilk kez nerelerde uygulanmıştır?

Cevap

İlk kez, akıl hastanelerinde, hastanın düşüncelerini sorunlarından uzaklaştırmak ve topluma yeniden uyumunu sağlamak amacıyla, uygulanmaya başlayan bu tedavi yöntemi, birinci dünya savaşında savaş mağdurlarının rehabilitasyonu için geliştirilmiştir.

10. Soru

Meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

1. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak, 2. Yaşlılık dönemi gibi toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, zihinsel ve çevresel engel taşıyan durumlarda, engele neden olan durumu değerlendirmek, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemektir.

11. Soru

Meşguliyet tedavisinin yaşlıya katkıları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi ile – Zihinsel ve motor işlevler korunur – Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilir – Yaşam kalitesinin artırılır – Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır.

12. Soru

Meşguliyet tedavisi hedefleri nelerdir?

Cevap

Yaşlı hastanın bakımında hedefler; hastalıkları ve fonksiyonel yetersizlikleri önlemek ve yaşlanan bireylerin hayat kalitelerini artırmaktır. İlerleyen yaşla bu amaclar ihtiyaca, bulunduğu sürece göre değişir. Yaşlanma sürecinde yaşlı;Sağlıklı- aktif dönem, Düşkünleşme dönemi ve yaşlının toplum içinde, evinde veya çevresinde aktif hizmet sağlanmadığı sürece tek başına yaşamayı sürdüremediği Hizmet gereksinimi dönemi aşamalarından geçer. Hizmet gereksinimi döneminde bakım anlamında daha profesyonel kişilerce aktif hizmet sağlanması gereklidir. Bu nedenle yaşlı bakımı planlamasında kronolojik yaştan ziyade yaşlının bulunduğu süreç (yaşlının fonksiyonel, fiziksel, mental, sosyal sağlık durumu değerlendirilerek), kişisel tercihleri, bakıcı ile ilgili faktörler, yaşlının sosyal guvencesi ve ekonomik durumu, bakım hizmetlerinin ulaşılabilirliği değerlendirilerek hareket edilmelidir.

13. Soru

Meşguliyet tedavisi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Meşguliyet Terapisi ikiye ayrılır 1. Fiziksel Meşguliyet 2. Zihinsel Meşguliyet

14. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi sağlamaktır.

15. Soru

Fiziksel Meşguliyet tedavisi uygulanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Uygulaması planlanan uğraşların seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler vardır. Buna göre uğraşların, hasta – yaşlının yapabileceği, zevk alabileceği, kabul edebileceği ve sürdürebileceği uğraşlar olmalıdır.

16. Soru

Meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

1. Spor (Ev içi ve dışı) 2. Müzik aleti çalmak 3. El işçiliği (tahta boyama, resim, seramik, takı, dantel vs.) 4. Gezi 5. Yeni veya eski tanıdıkları ile bir araya gelmek

17. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Yaşlının zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması, psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır.

18. Soru

Zihinsel Meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

1. Müzik dinlemek 2. Şarkı söylemek 3. Album, video gibi yöntemler kullanılarak, eski anılarını yeniden gözden geçirmek, düğün gibi bazı önemli tarihleri konuşmak 4. Güncel olayları ve haberleri değerlendirmek 5. Yeni durumlarla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak (Banka işlemi, market alışverişi, yemek yapmak gibi…)

19. Soru

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri nasıl sıralanabilir?

Cevap

1. Kararlı olmak 2. Aynı saatte devamlılığı sağlamak 3. İlginç, eğlendirici olmak 4. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak 5. Yan etkisi bulunmamak 6. Bu durumun gerekli olduğuna ve yararlı olacağına kişiyi ikna etmek

20. Soru

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları nelerdir?

Cevap

1. Sanat 2. Müzik

21. Soru

Meşguliyet tedavisine sanatsal uğraşıların katkısı nelerdir?

Cevap

Sanat, zamanı iyi değerlendirmek için yapılan sanatsal uğraşılar, hem kişiye hem de çevreye olumlu katkılar sağlayabilir. Sanat aynı zamanda bireyin yaratıcılığını da ortaya çıkarır. Sanat kavramı içinde; fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş, batik, biçki, ebru, cam boyama drama ve müzik sayılabilir. Yaşlılara bildikleri sanat aktivitelerini arttıracak ya da yeni kazandıracak fırsatların sunulması onların yaşama zevklerini arttırabilir. Yaşlılar bu kurslarda aldıkları bilgilerle yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar. Ayrıca ürettikleri malzemeyi sergileyerek beğeniye sunabilirler. Bu nedenle bu tip aktivitelerin sürdürülebileceği mekanlar açmak ve yaşlıya araç gereç desteğini sağlanmak önemli bir rehabilitasyon hizmetidir.

22. Soru

Sanatsal uygulamaların yolları nelerdir?

Cevap

1. Seramik 2. Örgü 3. Boncuk 4. Cam ve Kumaş Boyama

23. Soru

Seramik Sanatı ve meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Seramikle uğraşma, insanın yaşadığı çevre ile arasındaki bağı kuvvelendirmesini sağlar. Seramiğin içindeki ana malzeme olan kil, yaşlının yaşadığı çevre olan ilişkini kurmasında güçlendirir. Böylece yaşlı, içinde bulunduğu çevreye kendi özgün ürünleri ile katılabileceğini görür. Seramik çalışmaları yorucu işler olup, yaşlılara çamurun yoğrulması aşamalarında yardımcı olmak gerekir. Seramik elle veya kalıpla şekillendirilebilir. Elle şekillendirmek yaşlılar için daha tercih edilen olmalıdır.

24. Soru

Seramik uğraşısında elle şekillendirmenin yararları nelerdir?

Cevap

1. Sakinleştirme etkisi vardır. 2. Yaratıcılığı destekler. 3. El-göz koordinasyonu sağlar. 4. Üç boyutlu çalışmaya fırsatı verir. 5. Hayal gücünü geliştirir ve özgün ürünler çıkarır. 6. Hem zihinsel hem de bedensel aktiviteye sağlar. 7. Grupla çalışması gerçekleştirir. 8. Yaşlının problemlere farklı çözümler getirmesini sağlar. 9-Özgüven kazandırır. 9. Bağımsız düşünmeye ve bunu uygulamaya imkân tanır.

25. Soru

Örgünün meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Tığ veya şiş ile yapılan örgüler olarak çeşitlere ayrılır. Türk insanının özellikle kadınların yatkın olduğu bir uygulamamdır. Yapılışı kolay, ekonomik, sağlam ve estetik bir görünüşü vardır. Uygulama alanı çok geniştir. Yaşlı için oldukça iyi zaman geçirme etkinliğidir. Böylece yaşlı etrafındaki bireylere hediyeler hazırlayabilir, ürünlerini sergileyebilir ve kendini işe yarayan bir insan olarak hisseder. Zevk ve bilgisini göre ürünler hazırlar.

26. Soru

Boncuk işinin meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Boncuk işi, geleneksel işlerimiz arasındadır. Gündelik kullanımdan, hediyelik eşyaya kadar pek çok kullanım alanı vardır. Anadolu’da nazar boncuğu, boncuk oyası, boncuk takısı ve giysi süslemeleri yaygındır. Genellikle yaşlı bayanların tercih ettiği bir aktivitedir.

27. Soru

Cam ve kumaş boyamanın meşguliyet tedavisine katkıları nelerdir?

Cevap

Cam ve kumaş boyama; Her ikiside uzun uğraş ve dikkat gerektirir. Uğraşı sırasında, özellikle cam işinde, güvenlik açısından dikkatli olunmalıdır.

28. Soru

Müzik ve yaşlılıkta meşguliyet tedavisi arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Seslerin, insan üzerindeki etkisi, ilkçağlardan bu yana bilinen bir gerçektir. İnsanın tabiatında var olan manalı, ritmik ve melodik seslere karşı hassasiyetin, ne gibi fonksiyonları olduğuna dair son yıllarda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müzik, kişinin ruh halini tersine döndürüp, mutluluk oluşturur.

29. Soru

Büyük İslam bilgini İbn-i Sina, musikinin tıpta oynadığı rolü nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Tedavinin en iyi yollarından, en yetkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli ve hoşa giden hale getirmektir.

30. Soru

Müziğin tedavide kullanılma yolları nelerdir?

Cevap

– Sözlerle; Konuşma bozukluğu ve bellek bozukluğu tedavisinde kullanılır. – Enstrümanla; Motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır. – Ritim; Kas ve eklem hastalıklarında,

31. Soru

Müzikle tedavi ne sağlar?

Cevap

– Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir. – Sosyal ilişkileri güçlendirir. 3. Psikolojik etkileri vardır. – Koruyucu hekimlik alanında kullanılır. – Doğumda, stres azaltma ve ağrı giderici olarak kullanılır. – Nörolojik hastalarda, motor sinir siste

32. Soru

Meşguliyet tedavisi sırasında başarısızlık genellikle hangi faktörler sebebiyle görülür?

Cevap

Tedavinin ihtiyaca yönelik olmaması ya da kişinin bunu gereksiz hissetmesi durumunda tedavinin yarım bırakılması sıklıkla görülür. Aile ve toplumun tedaviye inanıp destek vermemesi tedaviyi olumsuz etkileyebilir. Maliyet olumsuz etki yapabilir. Erkekler terapiye uyum konusunda kadınlara göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek korku, mutsuzluk, başarısızlık hissi, başkaları tarafından küçümsenme tedaviyi bırakmaya neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Meşguliyet tedavisinin devamlılığı kişiye verdiği mutluluk ve haz ölçüsünde olur. Aksi halde verimlilik düşer.

33. Soru

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıkları sıralayınız.

Cevap

1. Yaşlıların fonksiyonel yeteneklerindeki düzelme 2. Yaşlıların yaşam kalitesinde düzelme 3. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklıklarında azalma 4. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerde düzelme

34. Soru

BARTHEL GÜNLÜK YAŞAM ÖLÇEĞİNE göre yaşlılarda fonksiyonel yetenek nasıl değerlendirilir?

Cevap

1. Beslenme 2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersi transferler 3. Kendine bakım 4. Klozete oturup kalkma 5. Yıkanma 6. Düzgün yüzeyde yürüme 7. Merdiven inip çıkma 8. Giyinip soyunma 9. Bağırsak bakımı 10. Mesane bakımı

35. Soru

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜ (WHOQOL-OLD: T )yaşam kalite ölçekleri nasıl incelenir?

Cevap

1. Bedensel 2. Ruhsal 3. Bağımsızlık düzeyi 4. Sosyal İlişkiler 5. Çevresel 6. Kişisel inançlar

36. Soru

YAŞLILAR İÇİN DÜŞME DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ (YDDÖ) hangi basamaklar dikkate alınarak incelenir?

Cevap

1. Bilişsel Uyum 2. Hareketlilik 3. Sakınma 4. Farkındalık 5. Acelecilik 6. Pratiklik 7. Aktivite planında değişiklik 8. Dikkatlilik 9. Seviye Değişiklikleri 10. Telefona yetişme

37. Soru

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİ nedir?

Cevap

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE, hastaya sorulan 30 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur. Yaşlı hastalarda depresyon taraması yapılması için 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 1991 yılında ise kullanım kolaylığı açısından Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk kısa formunun geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Geriatrik depresyon skalası-kısa (15 puanlık) formu hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama testidir. Beş puan üzeri depresyonla uyumlu olabilir, hastanın kliniğiyle değerlendirilmesi gerekir. Demanslı hastalara uygulanabilir olması bir avantajıdır. Testin Türkiyedeki geçerlilik ve güvenilirliği Ertan ve Eker tarafından 30u depresyonlu 276 hasta üzerinde 2000 yılında araştırılmış ve Türkiyedeki depresyonun taramasında kullanılmasında güvenilir olduğu saptanmıştır.

38. Soru

GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE değerlendirme nasıl yapılmalıdır?

Cevap

DEĞERLENDİRME; 5 soru (1, 5, 7, 11 ve 13) olumlu, diğerleri olumsuz kurgulanmıştır. Ölçeğin değerlendirmesinde olumlu sorulara hayır, olumsuz sorulara evet yanıtları l er puanla eşleşmiştir. Ölçekten toplam 6 ve üzerinde puan toplanması depresyon tanısı için anlamlı kabul edilmektedir.

39. Soru

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Dünyada ve ülkemizde doğum oranlarının düşmesi, koruyucu tedaviler ile erken ölümlerin önlenmesi gibi nedenlerle yaşlı nüfus giderek artmaktadır.

40. Soru

Günümüzde tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını geçirdikleri merkezlerdeki destek personeli nasıl bir hizmet vermektedirler?

Cevap

Günümüzde gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm ülkelerde gerek sağlıklı gerekse hasta yaşlıların zamanlarını daha iyi ve faydalı geçirebilecekleri merkezler bulunmaktadır. Burada bulunan destek personeli yaşlılara fizyoterapi, iş ve meşguliyet tedavileri uygulamakta ve daha aktif bir dönem geçirmelerini sağlamaktadırlar.

41. Soru

Meşguliyet tedavisini tanımlayınız?

Cevap

Meşguliyet (ergoterapi) veya diğer adı ile uğraşı tedavisi; Hastanın sağğını sürdürmek, var ise patolojisini azaltmak, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için, seçilmiş işler veya işlevler ile fonksiyonlarını düzenleme, güçlendirme ve performansını arttırma sanatıdır.

42. Soru

Meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

1. Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamak,

2. Yaşlılık dönemi gibi toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, zihinsel ve çevresel engel taşıyan durumlarda, engele neden olan durumu değerlendirmek, bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemektir.

43. Soru

Meşguliyet tedavisinin yararları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi ile;

Zihinsel ve motor işlevler korunur

Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilir

Yaşam kalitesinin artırılır

Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanır.

44. Soru

Kaç çeşit meşguliyet terapisi vardır?

Cevap

Meşguliyet Terapisi ikiye ayrılır

1. Fiziksel Meşguliyet

2. Zihinsel Meşguliyet

45. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Fiziksel meşguliyet tedavisinin amacı; yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunmak ve boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi sağlamaktır.

46. Soru

Fiziksel meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler hangileridir?

Cevap

En sık uygulanan yöntemler;

1. Spor (Ev içi ve dışı)

2. Müzik aleti çalmak

3. El işçiliği (tahta boyama, resim, seramik, takı, dantel vs.)

4. Gezi

5. Yeni veya eski tanıdıkları ile bir araya gelmek

47. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı nedir?

Cevap

Zihinsel meşguliyet tedavisinin amacı; Yaşlının zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması ,psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır.

48. Soru

Zihinsel meşguliyet tedavisinde en sık uygulanan yöntemler nelerdir?

Cevap

En sık uygulanan yöntemler;

1. Müzik dinlemek

2. Şarkı söylemek

3. Album, video gibi yöntemler kullanılarak, eski anılarını yeniden gözden geçirmek, düğün gibi

bazı önemli tarihleri konuşmak

4. Güncel olayları ve haberleri değerlendirmek

5. Yeni durumlarla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak (Banka işlemi, market

alışverişi, yemek yapmak gibi…)

49. Soru

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavilerinde uygulama ilkeleri şöyle sıralanabilir.

1. Kararlı olmak

2. Aynı saatte devamlılığı sağlamak

3. İlginç, eğlendirici olmak

4. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak

5. Yan etkisi bulunmamak

6. Bu durumun gerekli olduğuna ve yararlı olacağına kişiyi ikna etmek

50. Soru

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisi uygulama yolları;

1. Sanat

2. Müzik

51. Soru

Müziğin tedavide kullanılma yolları nelerdir?

Cevap

Müziğin tedavide kullanılma yolları;

Sözlerle; Konuşma bozukluğu ve bellek bozukluğu tedavisinde kullanılır.

Enstrümanla; Motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır.

Ritim; Kas ve eklem hastalıklarında, denge bozukluklarında, motivasyon eksikliği gibi durumlarda kullanılır.

Dinleme: Bellek ve dikkati artırır. Kendine güven duygusu kazandırır.

52. Soru

Müzikle tedavinin faydaları nelerdir?

Cevap

 

1. Müzik duygusal değişiklikler meydana getirir.

2. Sosyal ilişkileri güçlendirir.

3. Psikolojik etkileri vardır.

4. Koruyucu hekimlik alanında kullanılır.

5. Doğumda, stres azaltma ve ağrı giderici olarak kullanılır.

6. Nörolojik hastalarda, motor sinir sistemi hastalıklarında, fizik tedavi metodu olarak kullanılır.

53. Soru

Tedaviyi yarıda bırakmaya neden olan etmenler nelerdir?

Cevap

Tedavi sırasında ortaya çıkabilecek korku, mutsuzluk, başarısızlık hissi,başkaları tarafından küçümsenme tedaviyi bırakmaya neden olabilir.

54. Soru

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıklar nelerdir?

Cevap

Meşguliyet tedavisinin verimliliğini değerlendirmede incelenecek başlıklar şöyle sıralanabilir.

a. Yaşlıların fonksiyonel yeteneklerindeki düzelme

b. Yaşlıların yaşam kalitesinde düzelme

c. Yaşlıların düşme ve diğer kaza sıklıklarında azalma

d. Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerde düzelme

55. Soru

Yaşlılarda fonksiyonel yetenekleri değerlendirme ölçeği olan Barthel günlük yaşam ölçeğinde hangi maddeler bulunur?

Cevap

1. Beslenme

2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve tersi transferler

3. Kendine bakım

4. Klozete oturup kalkma

5. Yıkanma

6. Düzgün yüzeyde yürüme

7. Merdiven inip çıkma

8. Giyinip soyunma

9. Bağırsak bakımı

10. Mesane bakımı

Başğında değerlendirilir. Toplam 100 puan olup, hasta kötüleştikçe puan düşer.

56. Soru

 Yaşlılar için dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi modülü olan (WHOQOL-OLD: T)

testi kaç alandan oluşmuştur?

Cevap

1. Bedensel

2. Ruhsal

3. Bağımsızlık düzeyi

4. Sosyal İlişkiler

5. Çevresel

6. Kişisel inançlar

Kalite arttıkça puan artar.

57. Soru

Yaşlılar için düşme davranışları ölçeğinde hangi maddeler bulunur?

Cevap

YAŞLILAR İÇİN DÜŞME DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ (YDDÖ)

1. Bilişsel Uyum

2. Hareketlilik

3. Sakınma

4. Farkındalık

5. Acelecilik

6. Pratiklik

7. Aktivite planında değişiklik

8. Dikkatlilik

9. Seviye Değişiklikleri

10. Telefona yetişme

Basamaklarında değerlendirilir. Her bir kategoride 1-4 arası puan vardır. Arttıkça düşme sıklığı artmaktadır.

58. Soru

Yaşlıların ruhsal ve zihinsel aktivitelerini ölçmede en çok kullanılan ölçek hangisidir?

Cevap

Geriatrik depresyon ölçeği ve kısa durum değerlendirme testi en sık kullanılanlarından biridir. GERİATRİK DEPRESYON ÖLÇEĞİNDE, hastaya sorulan 30 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!