Tarla Bitkileri 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarla Bitkileri 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yem Bitkileri Tarımı

1. Soru

Hayvanların ihtiyacı olan yemin sağlandığı başlıca tarla tarım kaynakları nelerdir?

Cevap

Tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri tarım alanları ile çayır ve mera alanları hayvanların ihtiyacı olan yemin sağlandığı başlıca iki ana kaynaktır.


2. Soru

Türkiye’de tarla tarımı içerisinde kaliteli yem üretimi, hangi değerli yem bitkilerinin yetiştirilmesi ile mümkün olabilir?

Cevap

Türkiye’de tarla tarımı içerisinde kaliteli yem üretimi başlıca yonca, korunga, üçgül, fiğ, silajlık mısır ve hayvan pancarı gibi değerli yem bitkilerinin yetiştirilmesi ile mümkün olabilir.


3. Soru

Türkiye’deki meraların hayvansal verimin düşüklüğüne neden olmasının sebebi nedir?

Cevap

Türkiye’deki hayvancılık meraya dayalı ekstansif şekilde gerçekleşmektedir. Bu meraların büyük kısmı kaliteli kaba yem üretmekten çok uzaktır. Bu meralarda otlatılmak zorunda kalan hayvanların iyi ve dengeli bir şekilde beslenememesi hayvansal verimin düşüklüğüne neden olmaktadır.


4. Soru

Hayvanların ihtiyacı olan yemi en ucuz ve en bol sağlayan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Yem bitkileri tarımı ve çayır meralar hayvanların ihtiyacı olan yemi en ucuz ve en bol sağlayan kaynaklardır.


5. Soru

Yem bitkileri yetiştiriciliğinin en birinci hedefi nedir?

Cevap

Yem bitkileri yetiştiriciliğinin en birinci hedefi hayvan beslemedir.


6. Soru

Hayvanları beslemede yem bitkilerinin yanında neler kullanılmaktadır?

Cevap

Hayvanları beslemede yem bitkilerinin yanında çoğu kez bağ bahçe artıkları, sap, saman, küspe, fabrika artıkları ve bazı tahıl daneleri de kullanılır.


7. Soru

Hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerde, yem bitkileri sayılan diğer bitkisel materyallerin yerine, hayvancılık esas olarak yem bitkileri tarımına dayalı olarak yürütülmesinin nedeni nedir?

Cevap

Yem bitkileri sayılan diğer bitkisel materyallere göre hayvansal ürünlerin artışında birinci derecede rol oynayan tüm kalite faktörlerine sahip, yüksek verimli, yetiştiriciliği daha kolay ve daha ucuz bitkilerdir. Yem bitkileri tarımı ile birim alandan diğer birçok bitki grubuna göre daha fazla verim ve toplam sindirilebilir besin maddesi elde edilir. Bu nedenle hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerde hayvancılık esas olarak yem bitkileri tarımına dayalı olarak yürütülmektedir.


8. Soru

Türkiye’de hayvan beslenmesi, yem bitkileri tarımı yerine daha çok hangi kaynaklara dayanmaktadır?

Cevap

Türkiye’de hayvan beslenmesi çoğunlukla doğal çayır ve meralara, anızlara, tahıl samanına dayanmaktadır.


9. Soru

Erozyon nedir?

Cevap

Toprak parçacıklarının hareket halindeki su ve rüzgârla bulunduğu yerden koparılarak başka yerlere taşınıp yığılmasına “Erozyon” denir.


10. Soru

Erozyona karşı toprakları korumanın en etkili yolu nedir?

Cevap

Erozyonun doğal hareketine karşı toprakları korumanın en etkili yolu toprak yüzeyini bitki ile örtülü tutmaktır. Bitkilerin kökleri, toprağı kavrayarak aşınımı büyük ölçüde önler. Aşınıma karşı en etkili bitki örtüsü ormandır. Ormanlardan sonra aşınımın önlenme yönünden en önemli bitki örtüsü çayır ve meralardır. Sık ve gelişmiş çayır ve mera bitkilerinden oluşan örtü tabakası, toprağı erozyona karşı çok iyi korur. Buna karşılık diğer tarla bitkileri ve tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkileri toprak yüzeyini yılın belli devrelerinde örttüğü için aşınıma karşı bir dereceye kadar etkilidir.


11. Soru

Türkiye’de erozyonun şiddetli olmasının ana nedenleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de erozyonun bu denli şiddetli olması “tarım sisteminin bozukluğu”, “mutlak meraların aşırı bir şekilde otlatılması”, “mutlak mera alanlarının tarla haline getirilmesi” olarak üç ana nedene bağlanmaktadır.


12. Soru

Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri, toprağa ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştirildikleri topraklara bol miktarda kök artığı bırakarak toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlarlar. Organik madde toprakta agregatlaşmayı hızlandırır, erozyonun azalmasına, bitki besin maddelerinin daha yüksek oranda tutulmasına yol açar. Özellikle baklagil yem bitkileri derinlere giden kazık kökleri nedeni ile toprağa fazla miktarda organik madde ekledikleri gibi, artıklarda azot oranının fazla olması nedeniyle toprağın azot içeriğinde de önemli katkılarda bulunurlar. Buğdaygil yem bitkileri, saçak köklü olmaları nedeni ile toprağa daha az organik madde bırakırlar.

Çoğu yüzlek köklü kültür bitkisinin yanı sıra korunga ve yonca gibi baklagil yem bitkileri kuvvetli ve çok derinlere giden kökleri ile hem organik maddece toprağı zenginleştirirler hem de farklı toprak katmanlarından yararlanılmasını sağlarlar. Derin ve kuvvetli kökler ile toprağın alt katmanlarından yararlanıldığı gibi baklagillerin kazık kökleri geçirimsiz sert alt tabakaları da delmektedir. Böylece derinlerdeki besin maddeleri alınarak toprağın üst katmanlarına çıkarılır, yıkanma yolu ile derinlere inmiş bitki besin maddelerinin kaybolması engellenir.


13. Soru

Rhizobium nedir?

Cevap

Rhizobium: Baklagillerin köklerinde bitkiyle ortak yaşayan ve nodozite meydana getiren bakteridir.


14. Soru

Ekim nöbeti nedir?

Cevap

Ekim nöbeti, tarlada yetiştirilen bir kültür bitkisinden sonra, aynı tarlaya diğer kültür bitkilerinin sırasıyla ekilmeleri düzenidir.


15. Soru

Ekim nöbetinin toprak ve çevre açısından faydaları nelerdir?

Cevap

Ekim nöbetinin toprak ve çevre açısından faydaları çok fazladır. Bunlar özetle;

 • Ekim nöbeti içersinde yer alan baklagillerin köklerinde bulunan yumrucuklarda yaşayan yumrucuk bakterileri (Rhizobium sp.) havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar. Bu bakteriler birlikte simbiotik olarak yaşadıkları baklagillerden glikoz alarak parçalarlar ve amonyağa çevirirler. Amonyakta bitki tarafından azot kaynağı olarak kullanılır.
 • Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştirildikleri toprakta bol miktarda kök artığı bırakarak, toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlarlar.
 • Baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin ekim nöbetine alınması toprağın çeşitli katmanlarından faydalanılmasını sağlar. Yem bitkilerinin ekim nöbetinde yer alması ile hem toprağın derin katmanlarından yararlanma arttırılmaktadır, hem de derinlerdeki bitki besin maddeleri kökler yardımıyla alınarak toprağın üst katmanlarına çıkarılmaktadır.
 • Ekim nöbetine alınan yembitkileri sayesinde işgücü bütün mevsimlere dengeli bir biçimde dağıtılır. Ekim nöbetine devamlı sulama, biçim, kurutma vb gibi işlerde devamlı işgücüne ihtiyaç duyulduğu için yem bitkilerinin yer almasında yarar vardır.
 • İşletmede uygun bir ekim nöbeti toprakta erozyonu (toprağın aşınıp taşınmasını=aşınım) önler.
 • Ekim nöbetinde yem bitkileri, hastalık ve zararlıların kontrolünde önemli rol oynarlar.
 • Ekim nöbeti sayesinde bir ürünün herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde diğer ürünlerle zarar kapatılır.

16. Soru

Yeşil gübreleme nedir?

Cevap

Yeşil gübreleme, toprakta organik madde miktarını ve azot içeriğini artırmak ve bu şekilde toprağın fiziksel yapısını düzeltmek amacı ile, baklagil yem bitkileri gibi kısa sürede bol vejetatif aksam meydana getiren bitkilerin, vejetasyon devresinde sürülerek toprağa karıştırılmasıdır.


17. Soru

Yeşil gübreleme amacı ile tek yıllık ve çok yıllık bitki türlerinden hangileri yetiştirilebilir?

Cevap

Yeşil gübreleme amacı ile özellikle azot içeriği yüksek baklagiller familyasına bağlı tek veya çok yıllık türler yaygın olarak kullanılır. Tek yıllık türler içerisinde yaygın fiğ, tüylü fiğ, koca fiğ, yem bezelyesi, acıbakla türleri, soya, kırmızı üçgül, İskenderiye üçgülü ve Anadolu üçgülü en çok kullanılan türlerdir. Çok yıllık yem bitkilerinden çayır üçgülü, melez üçgül, ak üçgül, bazen yonca yeşil gübreleme amacı ile ekilebilir. Bunların dışında birçok ülkede yem şalgamı, yem kolzası ile birlikte çim türleri, çavdar ve yulaf yeşil gübre amacıyla yetiştirilmektedir.


18. Soru

Yem bitkilerini ne şekilde tanımlıyabiliriz?

Cevap

Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silaj, tane ve yumru yemler ihtiyacını karşılamak üzere tarla topraklarında yetiştirilen bitkilere yem bitkileri ismi verilir.


19. Soru

Hangi bitkiler hayvanların tane yemi ihtiyacını karşılamada kullanılırsa da esasında tahıllar içinde yer alırlar?

Cevap

arpa, yulaf ve bazı hallerde buğday ve mısır hayvanların tane yemi ihtiyacını karşılamada kullanılırsa da esasında tahıllar içinde yer alırlar.


20. Soru

Doğal çayır ve meralarda kendiliğinden yetişen fakat kültürü yapılmayan kır kekiği, kır yavşanı, adi bozkırotu ne tür bitkilerdir?

Cevap

Doğal çayır ve meralarda kendiliğinden yetişen fakat kültürü yapılmayan kır kekiği (Thymus squarrosus), kır yavşanı (Artemisia fragrans) ve adi bozkırotu (Kochia prostrata) birer yem bitkisi olmayıp mera bitkisi olarak bilinirler.


21. Soru

Yem bitkileri, botanik bakımdan nasıl gruplandırılırlar?

Cevap

Botanik bakımdan yem bitkileri, genelde üç grupta toplanmaktadır. Bunlar Buğdaygiller (Poaceae=Gramineae), Baklagiller (Fabaceae=Leguminosae) ve diğer familyalara bağlı yem bitkileridir.


22. Soru

Botanik bakımdan büyük çoğunluğu Buğdaygil ve Baklagil familyaları içerisinde yer alan yem bitkilerinin bilinen diğer familyaları nelerdir?

Cevap

Diğer familyalardan bilinen yem bitkileri;

 • Ispanakgiller (Chenopodiaceae) familyası,
 • Şemsiye Çiçekliler (Umbelliferae) familyası,
 • Bileşikgiller (Compositae) familyası,
 • Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyası,
 • Gülgiller (Rosaceae) familyası,
 • Bileşikgiller (Compositae) familyası,
 • Ballıbabagiller (Labiate) familyasıdır.

23. Soru

Yıllık büyüme ve gelişmelerinin büyük kısmını yılın serin aylarında yapan yem bitkilerine ne ad verilir?

Cevap

Yıllık büyüme ve gelişmelerinin büyük kısmını yılın serin aylarında yapan yem bitkilerine Serin Mevsim yem bitkileri adı verilir.


24. Soru

Serin mevsim yem bitkilerinden önemlileri nelerdir?

Cevap

Serin mevsim yem bitkilerinden önemlileri şunlardır:

 • Trifolium pratense – Çayır üçgülü
 • Trifolium repens – Ak üçgül
 • Trifolium incarnatum – Kırmızı üçgül
 • Vicia villosa – Tüylü fiğ
 • Vicia narbonensis – Koca fiğ
 • Vicia sativa – Yaygın fiğ (bazı formları)
 • Medicago sativa – Yonca
 • Onobrychis sativa – Korunga
 • Pisum arvense – Yem bezelyesi
 • Agropyron cristatum – Otlak ayrığı
 • Agropyron intermedium – Mavi ayrık
 • Agropyron elongatum – Yüksek otlak ayrığı
 • Bromus inermis – Kılçıksız brom
 • Dactylis glomerata – Domuz ayrığı
 • Phleum pratense – Çayır kelpkuyruğu
 • Poa pratensis – Çayır salkımotu
 • Alopecurus pratensis – Çayır tilkikuyruğu

25. Soru

Sıcak mevsim yem bitkilerinden önemlileri nelerdir?

Cevap

Sıcak mevsim yem bitkilerinden önemlileri şunlardır:

 • Glycine max – Soya fasulyesi
 • Vigna sinensis – Yem börülcesi
 • Lupinus sp. – Acı bakla türleri
 • Andropogon ischaemum – Sarı sakalotu
 • Andropogon gryllus – Yeşil sakalotu
 • Cynodon dactylon – Köpek dişi
 • Panicum sp. -Darı türleri
 • Setaria italica – Cindarı
 • Sorghum sudanense – Sudanotu
 • Sorghum vulgare – Kocadarı

26. Soru

Yem bitkileri, ömürleri bakımından kaça ayrılırlar?

Cevap

Yem bitkileri ömürleri bakımından;

 1. Tek yıllık bitkiler
  1. Kışlık tek yıllık bitkiler
  2. Yazlık tek yıllık bitkiler
 2. İki yıllık bitkiler
 3. Çok yıllık bitkiler olmak üzere üçe ayrılırlar.

27. Soru

Tek yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

Tek yıllık yem bitkilerinden olanlar şunlardır:

 • Vicia sp. – Fiğ türleri
 • Pisum arvense – Yem bezelyesi
 • Glycine max – Soya fasulyesi
 • Vigna sinensis – Yem börülcesi
 • Setaria italica – Cindarı
 • Sorghum sudanense – Sudanotu
 • Sorghum vulgare – Kocadarı

28. Soru

İki yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

İki yıllık yem bitkileri şunlardır:

 • Melilotus alba – Ak taşyoncası
 • Melilotus officinalis – Sarı taşyoncası
 • Lolium italicum – İtalyan çimi
 • Beta vulgaris ssp. crassa-Hayvan pancarı

29. Soru

Çok yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

Çok yıllık yem bitkileri şunlardır:

 • Agropyron sp. – Ayrık türleri
 • Bromus inermis – Kılçıksız brom
 • Dactylis glomerata – Domuz ayrığı
 • Phleum pratense – Çayır kelp kuyruğu
 • Poa pratensis – Çayır salkımotu
 • Alopecurus pratensis – Çayır tilki kuyruğu
 • Phalaris tuberosa – Yumrulu kanyaş
 • Festuca arundinacea – Kamışsı yumak
 • Festuca ovina – Koyun yumağı
 • Medicago sativa – Yonca
 • Onobrychis sativa – Korunga
 • Trifolium pratense – Çayır üçgülü
 • Trifolium repens – Ak üçgül
 • Lotus corniculatus – Sarıçiçekli gazalboynuz

30. Soru

Yararlanma şekli yönünden yem bitkileri ne şekilde gruplara ayrılırlar?

Cevap

Yararlanma şekli yönünden yem bitkileri farklı gruplarda yer alırlar. Bunlar:

 • Kuru ot bitkileri
 • Yeşil yem bitkileri
 • Dane yem bitkileri
 • Yeşil gübre bitkileri
 • Silaj bitkileri
 • Yumru yem bitkileridir.

31. Soru

Yem bitkileri kaç şekilde yetiştirilebilirler?

Cevap

Yem bitkileri ana kültür bitkisi ve ara ziraati olmak üzere iki şekilde yetiştirilebilirler.


32. Soru

Ara ziraati ne şekillerde uygulanmaktadır?

Cevap

İklim koşullarına bağlı olarak yapılan ara ziraati çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar:

 • Yazlık veya kışlık tahıllarla birlikte bir alt bitki şeklinde yem bitkisi ekimi,
 • Tahıllar veya diğer kültür bitkilerinin anızına yem bitkisi ekimi,
 • İlk ürün kaldırıldıktan sonra anızın bozulup, sonbaharda yem bitkisi ekilmesi.

33. Soru

Ara ziraati olarak yem bitkisi yetiştiriciliği için uygun ortam nasıl olmalıdır?

Cevap

Ara ziraati olarak yem bitkisi yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktör çevre şartlarıdır. Ekim yapılacak bölgede, yağış ve sıcaklık yılda birkaç ürün almaya yeterli derecede olmalı veya sulama imkanı bulunmalıdır. Bitkilerin besin maddeleri ihtiyaçları da gübreleme yoluyla karşılanmalıdır.


34. Soru

Sert tohumun özelliği nedir?

Cevap

Sert tohum, tohum kabuğunun sert olması nedeniyle, tohumun normal sıcaklık ve nemde çimlenememesi durumudur.


35. Soru

Küçük tohumlu yem bitkilerinin ekilebileceği en iyi tohum yatağının olması gereken özellikleri nelerdir?

Cevap

Küçük tohumlu yem bitkilerinin ekilebileceği en iyi tohum yatağının özellikleri şunlardır:

 • Toprak iyice ufalanmış olmalıdır;
 • Ufalanan toprak bastırılmalıdır;
 • Tohum yatağı besleyici olmalıdır;
 • Tohum yatağı yabancı otlardan arınmış olmalıdır;
 • Tohum yatağı erozyondan korunmuş olmalıdır.

36. Soru

Yem bitkilerinin tohum yatakları, dikim zamanlarına göre ne şekilde hazırlanır?

Cevap

Yem bitkileri ilkbaharda yazlık olarak ekilecekse, tarla sonbaharda derince sürülür ve bırakılır. Tohum yatağı ilkbaharda hazırlanır. Ekim sonbaharda güzlük veya kışlık olarak yapılacaksa ilk sürüm işi ilkbaharda yapılır. Bu mevsimde tarlada ürün bulunuyorsa bu kaldırıldıktan sonra anız bozulur. Bu durumda tohum yatağı ikilemek, diskaro ve merdane çekilmek suretiyle sonbaharda ekimden önce tohum yatağı hazırlanır.


37. Soru

Yem bitkileri ekiminin erken yapılmasında ne gibi yarar vardır?

Cevap

İlkbaharda yazlık olarak ekilen yem bitkisi tohumlarından meydana gelecek fideler, yaz mevsimine kuvvetli bir kök sistemi oluşturamadan girerlerse, yaz kuraklarından zarar görürler. Bu nedenle yaz mevsiminin normal sıcaklığın üstünde olduğu ve kuraklığın erken geldiği yıllarda, bu şekildeki fide kaybı çok fazla olabilir. Aynı şekilde sonbaharda ekimde geç kalınırsa, fideler kışa dayanacak kadar büyüme ve gelişme yapamazlar. Bu fidelerin de kış soğuklarından zarar görme tehlikesi vardır. Bunun için yem bitkileri ister kışlık, isterse yazlık olarak ekilsinler, ekimin mümkün olduğu kadar erken yapılmasında yarar vardır. Erken ekim yapmayı gerektiren diğer bir neden de bazı yem bitkisi tohumlarının en uygun koşullar altında bile normal çimlenme sürelerinin uzun olmasıdır.


38. Soru

Yem bitkilerinde, ekilecek tohum miktarı neye bağlı olarak değişir?

Cevap

Dekara ekilecek tohum miktarı yani ekim oranı tohumun büyüklüğüne bağlı olarak değişir.


39. Soru

Küçük tohumlara sahip yem bitkisi tohumlarının ekiminde kullanılacak mibzerlerin neden baskılı ayaklara sahip olması gerekir?

Cevap

küçük tohumlara sahip yem bitkisi tohumlarının ekimi için özel mibzerlere ihtiyaç vardır. Ayrıca ekim yapacak mibzerin baskılı ayaklara sahip olması gerekir. Çünkü tohumlar genelde küçük olduğundan tohumun toprakla temasının sağlanması için, toprağın bastırılması gerekir.


40. Soru

Yem bitkileri ekiminde sıra aralığının faydaları nelerdir? Maddeler halinde açıklayınız.

Cevap

Sıra aralığı yem bitkileri ekiminde önemli rol oynar. Sıra aralığının faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Toprak neminden faydalanma oranı yükselir.
 • Bitkiler daha uzun ömürlü olurlar.
 • Ekimde daha az tohum kullanılır. Böylece tohumluk masrafı azalır. Çünkü yem bitkisi tohumları genellikle pahalıdır.
 • Minimum miktardaki gübreden, maksimum fayda sağlanır.
 • Yabancı ot mücadelesi kolaylaşır.
 • Daha fazla, daha temiz, daha kaliteli tohum elde edilir.

41. Soru

Yem bitkilerinin bakımında yabancı otlarla nasıl mücadele edilir?

Cevap

Yem bitkileri fazla bakıma ihtiyaç göstermeyen bitkilerdir. Bakım yönünden en önemli sorun yabancı ot mücadelesidir. Yabancı ot mücadelesinin en etkin yolu tohum yatağı hazırlarken yabancı otların bir süre gelişmesini teşvik etmek, sonradan sürüp yok etmektir. Çünkü mekanik ve kimyasal yabancı ot savaşı yöntemleri yem bitkileri yetiştiriciliğinde zor ve pahalı olmaktadır. Fide çıkışından sonra yabancı otlar tarlada fazla bulunuyorsa biçim yapılmalıdır. Yabancı otlar tek yıllık iseler, çiçek açıp tohum bağlamadan önce çayır makinası ile biçilmelidir. Çok yıllıklarda ise, tomurcuklanma ve ilk çiçeklerin görüldüğü devrede biçim yapılırsa, yabancı otların gelişmeleri önlenir ve bu işleme dayanamayan yabancı otların çoğu ölür.


42. Soru

Ot amacı ile yetiştirilen buğdaygil yem bitkileri hasadının, başaklanma ile çiçeklenme arasında bir devrede yapılmasının ne gibi yararları vardır?

Cevap

Buğdaygil yem bitkileri ot amacı ile yetiştirildiklerinde genellikle başaklanma ile çiçeklenme arasındaki bir devrede biçilirler. Bu devrede bitkiler vejetatif büyümelerinin büyük bir kısmını tamamlamışlardır. Aynı zamanda yemin besleme değeri de oldukça iyi durumdadır. Bu devrede buğdaygil yem bitkilerinden ideal ot verimi alınır. Eğer bu devre geciktirilecek olursa yem veriminin artmasına karşılık yemin kalitesi düşecektir. Olgunlaştıkça sapları ve yaprakları sertleşen buğdaygil yem bitkilerinden besleme değeri düşük ot elde edilecektir. Çünkü bu devreden sonra selüloz miktarı artmış olacaktır.


43. Soru

Ot amacı ile yetiştirilen baklagil yem bitkileri, hangi devrede biçilirlerse yüksek kaliteli yem verirler?

Cevap

Baklagil yem bitkilerinde ise ot için hasat zamanı genellikle çiçeklenme zamanıdır. Baklagiller de bu devrede biçilirlerse yüksek kaliteli yem verirler.


44. Soru

Ot amacı ile biçilen buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin kurutma işlemi, son yıllarda nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Son yıllarda kurutma işlemi yüksek ısı altında hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yapay kurutma denilen bu yöntemde bitkiler, özellikle fazla su içeren baklagil yem bitkileri hızlı bir şekilde kurutulup, parçalanarak un haline getirilir. Bunlar daha sonra ya bu şekilde saklanır veya istenilen büyüklükte sıkıştırılmış yem haline getirilip depolanırlar.


45. Soru

küçük tohumlu yem bitkilerinin arpa gibi yardımcı bitkilerle beraber ekilmelerinin sebebi nedir?

Cevap

Ekimden sonra fazla yağış alan tarlalarda, toprak yüzeyinde kalın bir kaymak tabakası oluşur. Yem bitkilerinin tohumları ise genellikle küçük oldukları için bu kaymak tabakasını kırıp toprak yüzeyine çıkamazlar. Bu nedenle böyle küçük tohumlu yem bitkileri kaymak tabakasını kırabilen arpa gibi bazı bitkilerle beraber ekilirler. Arpa ve küçük tohumlu yem bitkileri aynı sıraya ekildiklerinde, kaymak tabakasını kolayca kıran arpa fideleri, yem bitkisi fidelerinin toprak yüzeyine çıkmalarına yardımcı olurlar.


46. Soru

Yem bitkilerini fide devrelerinde su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Yem bitkilerini fide devrelerinde su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitkilere “Koruyucu Bitkiler” adı verilir.


1. Soru

Hayvanların ihtiyacı olan yemin sağlandığı başlıca tarla tarım kaynakları nelerdir?

Cevap

Tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri tarım alanları ile çayır ve mera alanları hayvanların ihtiyacı olan yemin sağlandığı başlıca iki ana kaynaktır.

2. Soru

Türkiye’de tarla tarımı içerisinde kaliteli yem üretimi, hangi değerli yem bitkilerinin yetiştirilmesi ile mümkün olabilir?

Cevap

Türkiye’de tarla tarımı içerisinde kaliteli yem üretimi başlıca yonca, korunga, üçgül, fiğ, silajlık mısır ve hayvan pancarı gibi değerli yem bitkilerinin yetiştirilmesi ile mümkün olabilir.

3. Soru

Türkiye’deki meraların hayvansal verimin düşüklüğüne neden olmasının sebebi nedir?

Cevap

Türkiye’deki hayvancılık meraya dayalı ekstansif şekilde gerçekleşmektedir. Bu meraların büyük kısmı kaliteli kaba yem üretmekten çok uzaktır. Bu meralarda otlatılmak zorunda kalan hayvanların iyi ve dengeli bir şekilde beslenememesi hayvansal verimin düşüklüğüne neden olmaktadır.

4. Soru

Hayvanların ihtiyacı olan yemi en ucuz ve en bol sağlayan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Yem bitkileri tarımı ve çayır meralar hayvanların ihtiyacı olan yemi en ucuz ve en bol sağlayan kaynaklardır.

5. Soru

Yem bitkileri yetiştiriciliğinin en birinci hedefi nedir?

Cevap

Yem bitkileri yetiştiriciliğinin en birinci hedefi hayvan beslemedir.

6. Soru

Hayvanları beslemede yem bitkilerinin yanında neler kullanılmaktadır?

Cevap

Hayvanları beslemede yem bitkilerinin yanında çoğu kez bağ bahçe artıkları, sap, saman, küspe, fabrika artıkları ve bazı tahıl daneleri de kullanılır.

7. Soru

Hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerde, yem bitkileri sayılan diğer bitkisel materyallerin yerine, hayvancılık esas olarak yem bitkileri tarımına dayalı olarak yürütülmesinin nedeni nedir?

Cevap

Yem bitkileri sayılan diğer bitkisel materyallere göre hayvansal ürünlerin artışında birinci derecede rol oynayan tüm kalite faktörlerine sahip, yüksek verimli, yetiştiriciliği daha kolay ve daha ucuz bitkilerdir. Yem bitkileri tarımı ile birim alandan diğer birçok bitki grubuna göre daha fazla verim ve toplam sindirilebilir besin maddesi elde edilir. Bu nedenle hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerde hayvancılık esas olarak yem bitkileri tarımına dayalı olarak yürütülmektedir.

8. Soru

Türkiye’de hayvan beslenmesi, yem bitkileri tarımı yerine daha çok hangi kaynaklara dayanmaktadır?

Cevap

Türkiye’de hayvan beslenmesi çoğunlukla doğal çayır ve meralara, anızlara, tahıl samanına dayanmaktadır.

9. Soru

Erozyon nedir?

Cevap

Toprak parçacıklarının hareket halindeki su ve rüzgârla bulunduğu yerden koparılarak başka yerlere taşınıp yığılmasına “Erozyon” denir.

10. Soru

Erozyona karşı toprakları korumanın en etkili yolu nedir?

Cevap

Erozyonun doğal hareketine karşı toprakları korumanın en etkili yolu toprak yüzeyini bitki ile örtülü tutmaktır. Bitkilerin kökleri, toprağı kavrayarak aşınımı büyük ölçüde önler. Aşınıma karşı en etkili bitki örtüsü ormandır. Ormanlardan sonra aşınımın önlenme yönünden en önemli bitki örtüsü çayır ve meralardır. Sık ve gelişmiş çayır ve mera bitkilerinden oluşan örtü tabakası, toprağı erozyona karşı çok iyi korur. Buna karşılık diğer tarla bitkileri ve tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yem bitkileri toprak yüzeyini yılın belli devrelerinde örttüğü için aşınıma karşı bir dereceye kadar etkilidir.

11. Soru

Türkiye’de erozyonun şiddetli olmasının ana nedenleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de erozyonun bu denli şiddetli olması “tarım sisteminin bozukluğu”, “mutlak meraların aşırı bir şekilde otlatılması”, “mutlak mera alanlarının tarla haline getirilmesi” olarak üç ana nedene bağlanmaktadır.

12. Soru

Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri, toprağa ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştirildikleri topraklara bol miktarda kök artığı bırakarak toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlarlar. Organik madde toprakta agregatlaşmayı hızlandırır, erozyonun azalmasına, bitki besin maddelerinin daha yüksek oranda tutulmasına yol açar. Özellikle baklagil yem bitkileri derinlere giden kazık kökleri nedeni ile toprağa fazla miktarda organik madde ekledikleri gibi, artıklarda azot oranının fazla olması nedeniyle toprağın azot içeriğinde de önemli katkılarda bulunurlar. Buğdaygil yem bitkileri, saçak köklü olmaları nedeni ile toprağa daha az organik madde bırakırlar.

Çoğu yüzlek köklü kültür bitkisinin yanı sıra korunga ve yonca gibi baklagil yem bitkileri kuvvetli ve çok derinlere giden kökleri ile hem organik maddece toprağı zenginleştirirler hem de farklı toprak katmanlarından yararlanılmasını sağlarlar. Derin ve kuvvetli kökler ile toprağın alt katmanlarından yararlanıldığı gibi baklagillerin kazık kökleri geçirimsiz sert alt tabakaları da delmektedir. Böylece derinlerdeki besin maddeleri alınarak toprağın üst katmanlarına çıkarılır, yıkanma yolu ile derinlere inmiş bitki besin maddelerinin kaybolması engellenir.

13. Soru

Rhizobium nedir?

Cevap

Rhizobium: Baklagillerin köklerinde bitkiyle ortak yaşayan ve nodozite meydana getiren bakteridir.

14. Soru

Ekim nöbeti nedir?

Cevap

Ekim nöbeti, tarlada yetiştirilen bir kültür bitkisinden sonra, aynı tarlaya diğer kültür bitkilerinin sırasıyla ekilmeleri düzenidir.

15. Soru

Ekim nöbetinin toprak ve çevre açısından faydaları nelerdir?

Cevap

Ekim nöbetinin toprak ve çevre açısından faydaları çok fazladır. Bunlar özetle;

 • Ekim nöbeti içersinde yer alan baklagillerin köklerinde bulunan yumrucuklarda yaşayan yumrucuk bakterileri (Rhizobium sp.) havanın serbest azotunu toprağa bağlarlar. Bu bakteriler birlikte simbiotik olarak yaşadıkları baklagillerden glikoz alarak parçalarlar ve amonyağa çevirirler. Amonyakta bitki tarafından azot kaynağı olarak kullanılır.
 • Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştirildikleri toprakta bol miktarda kök artığı bırakarak, toprağın organik maddece zenginleşmesini sağlarlar.
 • Baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin ekim nöbetine alınması toprağın çeşitli katmanlarından faydalanılmasını sağlar. Yem bitkilerinin ekim nöbetinde yer alması ile hem toprağın derin katmanlarından yararlanma arttırılmaktadır, hem de derinlerdeki bitki besin maddeleri kökler yardımıyla alınarak toprağın üst katmanlarına çıkarılmaktadır.
 • Ekim nöbetine alınan yembitkileri sayesinde işgücü bütün mevsimlere dengeli bir biçimde dağıtılır. Ekim nöbetine devamlı sulama, biçim, kurutma vb gibi işlerde devamlı işgücüne ihtiyaç duyulduğu için yem bitkilerinin yer almasında yarar vardır.
 • İşletmede uygun bir ekim nöbeti toprakta erozyonu (toprağın aşınıp taşınmasını=aşınım) önler.
 • Ekim nöbetinde yem bitkileri, hastalık ve zararlıların kontrolünde önemli rol oynarlar.
 • Ekim nöbeti sayesinde bir ürünün herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde diğer ürünlerle zarar kapatılır.
16. Soru

Yeşil gübreleme nedir?

Cevap

Yeşil gübreleme, toprakta organik madde miktarını ve azot içeriğini artırmak ve bu şekilde toprağın fiziksel yapısını düzeltmek amacı ile, baklagil yem bitkileri gibi kısa sürede bol vejetatif aksam meydana getiren bitkilerin, vejetasyon devresinde sürülerek toprağa karıştırılmasıdır.

17. Soru

Yeşil gübreleme amacı ile tek yıllık ve çok yıllık bitki türlerinden hangileri yetiştirilebilir?

Cevap

Yeşil gübreleme amacı ile özellikle azot içeriği yüksek baklagiller familyasına bağlı tek veya çok yıllık türler yaygın olarak kullanılır. Tek yıllık türler içerisinde yaygın fiğ, tüylü fiğ, koca fiğ, yem bezelyesi, acıbakla türleri, soya, kırmızı üçgül, İskenderiye üçgülü ve Anadolu üçgülü en çok kullanılan türlerdir. Çok yıllık yem bitkilerinden çayır üçgülü, melez üçgül, ak üçgül, bazen yonca yeşil gübreleme amacı ile ekilebilir. Bunların dışında birçok ülkede yem şalgamı, yem kolzası ile birlikte çim türleri, çavdar ve yulaf yeşil gübre amacıyla yetiştirilmektedir.

18. Soru

Yem bitkilerini ne şekilde tanımlıyabiliriz?

Cevap

Evcil hayvanların yeşil ve kuru ot, silaj, tane ve yumru yemler ihtiyacını karşılamak üzere tarla topraklarında yetiştirilen bitkilere yem bitkileri ismi verilir.

19. Soru

Hangi bitkiler hayvanların tane yemi ihtiyacını karşılamada kullanılırsa da esasında tahıllar içinde yer alırlar?

Cevap

arpa, yulaf ve bazı hallerde buğday ve mısır hayvanların tane yemi ihtiyacını karşılamada kullanılırsa da esasında tahıllar içinde yer alırlar.

20. Soru

Doğal çayır ve meralarda kendiliğinden yetişen fakat kültürü yapılmayan kır kekiği, kır yavşanı, adi bozkırotu ne tür bitkilerdir?

Cevap

Doğal çayır ve meralarda kendiliğinden yetişen fakat kültürü yapılmayan kır kekiği (Thymus squarrosus), kır yavşanı (Artemisia fragrans) ve adi bozkırotu (Kochia prostrata) birer yem bitkisi olmayıp mera bitkisi olarak bilinirler.

21. Soru

Yem bitkileri, botanik bakımdan nasıl gruplandırılırlar?

Cevap

Botanik bakımdan yem bitkileri, genelde üç grupta toplanmaktadır. Bunlar Buğdaygiller (Poaceae=Gramineae), Baklagiller (Fabaceae=Leguminosae) ve diğer familyalara bağlı yem bitkileridir.

22. Soru

Botanik bakımdan büyük çoğunluğu Buğdaygil ve Baklagil familyaları içerisinde yer alan yem bitkilerinin bilinen diğer familyaları nelerdir?

Cevap

Diğer familyalardan bilinen yem bitkileri;

 • Ispanakgiller (Chenopodiaceae) familyası,
 • Şemsiye Çiçekliler (Umbelliferae) familyası,
 • Bileşikgiller (Compositae) familyası,
 • Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyası,
 • Gülgiller (Rosaceae) familyası,
 • Bileşikgiller (Compositae) familyası,
 • Ballıbabagiller (Labiate) familyasıdır.
23. Soru

Yıllık büyüme ve gelişmelerinin büyük kısmını yılın serin aylarında yapan yem bitkilerine ne ad verilir?

Cevap

Yıllık büyüme ve gelişmelerinin büyük kısmını yılın serin aylarında yapan yem bitkilerine Serin Mevsim yem bitkileri adı verilir.

24. Soru

Serin mevsim yem bitkilerinden önemlileri nelerdir?

Cevap

Serin mevsim yem bitkilerinden önemlileri şunlardır:

 • Trifolium pratense – Çayır üçgülü
 • Trifolium repens – Ak üçgül
 • Trifolium incarnatum – Kırmızı üçgül
 • Vicia villosa – Tüylü fiğ
 • Vicia narbonensis – Koca fiğ
 • Vicia sativa – Yaygın fiğ (bazı formları)
 • Medicago sativa – Yonca
 • Onobrychis sativa – Korunga
 • Pisum arvense – Yem bezelyesi
 • Agropyron cristatum – Otlak ayrığı
 • Agropyron intermedium – Mavi ayrık
 • Agropyron elongatum – Yüksek otlak ayrığı
 • Bromus inermis – Kılçıksız brom
 • Dactylis glomerata – Domuz ayrığı
 • Phleum pratense – Çayır kelpkuyruğu
 • Poa pratensis – Çayır salkımotu
 • Alopecurus pratensis – Çayır tilkikuyruğu
25. Soru

Sıcak mevsim yem bitkilerinden önemlileri nelerdir?

Cevap

Sıcak mevsim yem bitkilerinden önemlileri şunlardır:

 • Glycine max – Soya fasulyesi
 • Vigna sinensis – Yem börülcesi
 • Lupinus sp. – Acı bakla türleri
 • Andropogon ischaemum – Sarı sakalotu
 • Andropogon gryllus – Yeşil sakalotu
 • Cynodon dactylon – Köpek dişi
 • Panicum sp. -Darı türleri
 • Setaria italica – Cindarı
 • Sorghum sudanense – Sudanotu
 • Sorghum vulgare – Kocadarı
26. Soru

Yem bitkileri, ömürleri bakımından kaça ayrılırlar?

Cevap

Yem bitkileri ömürleri bakımından;

 1. Tek yıllık bitkiler
  1. Kışlık tek yıllık bitkiler
  2. Yazlık tek yıllık bitkiler
 2. İki yıllık bitkiler
 3. Çok yıllık bitkiler olmak üzere üçe ayrılırlar.
27. Soru

Tek yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

Tek yıllık yem bitkilerinden olanlar şunlardır:

 • Vicia sp. – Fiğ türleri
 • Pisum arvense – Yem bezelyesi
 • Glycine max – Soya fasulyesi
 • Vigna sinensis – Yem börülcesi
 • Setaria italica – Cindarı
 • Sorghum sudanense – Sudanotu
 • Sorghum vulgare – Kocadarı
28. Soru

İki yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

İki yıllık yem bitkileri şunlardır:

 • Melilotus alba – Ak taşyoncası
 • Melilotus officinalis – Sarı taşyoncası
 • Lolium italicum – İtalyan çimi
 • Beta vulgaris ssp. crassa-Hayvan pancarı
29. Soru

Çok yıllık yem bitkileri hangileridir?

Cevap

Çok yıllık yem bitkileri şunlardır:

 • Agropyron sp. – Ayrık türleri
 • Bromus inermis – Kılçıksız brom
 • Dactylis glomerata – Domuz ayrığı
 • Phleum pratense – Çayır kelp kuyruğu
 • Poa pratensis – Çayır salkımotu
 • Alopecurus pratensis – Çayır tilki kuyruğu
 • Phalaris tuberosa – Yumrulu kanyaş
 • Festuca arundinacea – Kamışsı yumak
 • Festuca ovina – Koyun yumağı
 • Medicago sativa – Yonca
 • Onobrychis sativa – Korunga
 • Trifolium pratense – Çayır üçgülü
 • Trifolium repens – Ak üçgül
 • Lotus corniculatus – Sarıçiçekli gazalboynuz
30. Soru

Yararlanma şekli yönünden yem bitkileri ne şekilde gruplara ayrılırlar?

Cevap

Yararlanma şekli yönünden yem bitkileri farklı gruplarda yer alırlar. Bunlar:

 • Kuru ot bitkileri
 • Yeşil yem bitkileri
 • Dane yem bitkileri
 • Yeşil gübre bitkileri
 • Silaj bitkileri
 • Yumru yem bitkileridir.
31. Soru

Yem bitkileri kaç şekilde yetiştirilebilirler?

Cevap

Yem bitkileri ana kültür bitkisi ve ara ziraati olmak üzere iki şekilde yetiştirilebilirler.

32. Soru

Ara ziraati ne şekillerde uygulanmaktadır?

Cevap

İklim koşullarına bağlı olarak yapılan ara ziraati çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bunlar:

 • Yazlık veya kışlık tahıllarla birlikte bir alt bitki şeklinde yem bitkisi ekimi,
 • Tahıllar veya diğer kültür bitkilerinin anızına yem bitkisi ekimi,
 • İlk ürün kaldırıldıktan sonra anızın bozulup, sonbaharda yem bitkisi ekilmesi.
33. Soru

Ara ziraati olarak yem bitkisi yetiştiriciliği için uygun ortam nasıl olmalıdır?

Cevap

Ara ziraati olarak yem bitkisi yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktör çevre şartlarıdır. Ekim yapılacak bölgede, yağış ve sıcaklık yılda birkaç ürün almaya yeterli derecede olmalı veya sulama imkanı bulunmalıdır. Bitkilerin besin maddeleri ihtiyaçları da gübreleme yoluyla karşılanmalıdır.

34. Soru

Sert tohumun özelliği nedir?

Cevap

Sert tohum, tohum kabuğunun sert olması nedeniyle, tohumun normal sıcaklık ve nemde çimlenememesi durumudur.

35. Soru

Küçük tohumlu yem bitkilerinin ekilebileceği en iyi tohum yatağının olması gereken özellikleri nelerdir?

Cevap

Küçük tohumlu yem bitkilerinin ekilebileceği en iyi tohum yatağının özellikleri şunlardır:

 • Toprak iyice ufalanmış olmalıdır;
 • Ufalanan toprak bastırılmalıdır;
 • Tohum yatağı besleyici olmalıdır;
 • Tohum yatağı yabancı otlardan arınmış olmalıdır;
 • Tohum yatağı erozyondan korunmuş olmalıdır.
36. Soru

Yem bitkilerinin tohum yatakları, dikim zamanlarına göre ne şekilde hazırlanır?

Cevap

Yem bitkileri ilkbaharda yazlık olarak ekilecekse, tarla sonbaharda derince sürülür ve bırakılır. Tohum yatağı ilkbaharda hazırlanır. Ekim sonbaharda güzlük veya kışlık olarak yapılacaksa ilk sürüm işi ilkbaharda yapılır. Bu mevsimde tarlada ürün bulunuyorsa bu kaldırıldıktan sonra anız bozulur. Bu durumda tohum yatağı ikilemek, diskaro ve merdane çekilmek suretiyle sonbaharda ekimden önce tohum yatağı hazırlanır.

37. Soru

Yem bitkileri ekiminin erken yapılmasında ne gibi yarar vardır?

Cevap

İlkbaharda yazlık olarak ekilen yem bitkisi tohumlarından meydana gelecek fideler, yaz mevsimine kuvvetli bir kök sistemi oluşturamadan girerlerse, yaz kuraklarından zarar görürler. Bu nedenle yaz mevsiminin normal sıcaklığın üstünde olduğu ve kuraklığın erken geldiği yıllarda, bu şekildeki fide kaybı çok fazla olabilir. Aynı şekilde sonbaharda ekimde geç kalınırsa, fideler kışa dayanacak kadar büyüme ve gelişme yapamazlar. Bu fidelerin de kış soğuklarından zarar görme tehlikesi vardır. Bunun için yem bitkileri ister kışlık, isterse yazlık olarak ekilsinler, ekimin mümkün olduğu kadar erken yapılmasında yarar vardır. Erken ekim yapmayı gerektiren diğer bir neden de bazı yem bitkisi tohumlarının en uygun koşullar altında bile normal çimlenme sürelerinin uzun olmasıdır.

38. Soru

Yem bitkilerinde, ekilecek tohum miktarı neye bağlı olarak değişir?

Cevap

Dekara ekilecek tohum miktarı yani ekim oranı tohumun büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

39. Soru

Küçük tohumlara sahip yem bitkisi tohumlarının ekiminde kullanılacak mibzerlerin neden baskılı ayaklara sahip olması gerekir?

Cevap

küçük tohumlara sahip yem bitkisi tohumlarının ekimi için özel mibzerlere ihtiyaç vardır. Ayrıca ekim yapacak mibzerin baskılı ayaklara sahip olması gerekir. Çünkü tohumlar genelde küçük olduğundan tohumun toprakla temasının sağlanması için, toprağın bastırılması gerekir.

40. Soru

Yem bitkileri ekiminde sıra aralığının faydaları nelerdir? Maddeler halinde açıklayınız.

Cevap

Sıra aralığı yem bitkileri ekiminde önemli rol oynar. Sıra aralığının faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Toprak neminden faydalanma oranı yükselir.
 • Bitkiler daha uzun ömürlü olurlar.
 • Ekimde daha az tohum kullanılır. Böylece tohumluk masrafı azalır. Çünkü yem bitkisi tohumları genellikle pahalıdır.
 • Minimum miktardaki gübreden, maksimum fayda sağlanır.
 • Yabancı ot mücadelesi kolaylaşır.
 • Daha fazla, daha temiz, daha kaliteli tohum elde edilir.
41. Soru

Yem bitkilerinin bakımında yabancı otlarla nasıl mücadele edilir?

Cevap

Yem bitkileri fazla bakıma ihtiyaç göstermeyen bitkilerdir. Bakım yönünden en önemli sorun yabancı ot mücadelesidir. Yabancı ot mücadelesinin en etkin yolu tohum yatağı hazırlarken yabancı otların bir süre gelişmesini teşvik etmek, sonradan sürüp yok etmektir. Çünkü mekanik ve kimyasal yabancı ot savaşı yöntemleri yem bitkileri yetiştiriciliğinde zor ve pahalı olmaktadır. Fide çıkışından sonra yabancı otlar tarlada fazla bulunuyorsa biçim yapılmalıdır. Yabancı otlar tek yıllık iseler, çiçek açıp tohum bağlamadan önce çayır makinası ile biçilmelidir. Çok yıllıklarda ise, tomurcuklanma ve ilk çiçeklerin görüldüğü devrede biçim yapılırsa, yabancı otların gelişmeleri önlenir ve bu işleme dayanamayan yabancı otların çoğu ölür.

42. Soru

Ot amacı ile yetiştirilen buğdaygil yem bitkileri hasadının, başaklanma ile çiçeklenme arasında bir devrede yapılmasının ne gibi yararları vardır?

Cevap

Buğdaygil yem bitkileri ot amacı ile yetiştirildiklerinde genellikle başaklanma ile çiçeklenme arasındaki bir devrede biçilirler. Bu devrede bitkiler vejetatif büyümelerinin büyük bir kısmını tamamlamışlardır. Aynı zamanda yemin besleme değeri de oldukça iyi durumdadır. Bu devrede buğdaygil yem bitkilerinden ideal ot verimi alınır. Eğer bu devre geciktirilecek olursa yem veriminin artmasına karşılık yemin kalitesi düşecektir. Olgunlaştıkça sapları ve yaprakları sertleşen buğdaygil yem bitkilerinden besleme değeri düşük ot elde edilecektir. Çünkü bu devreden sonra selüloz miktarı artmış olacaktır.

43. Soru

Ot amacı ile yetiştirilen baklagil yem bitkileri, hangi devrede biçilirlerse yüksek kaliteli yem verirler?

Cevap

Baklagil yem bitkilerinde ise ot için hasat zamanı genellikle çiçeklenme zamanıdır. Baklagiller de bu devrede biçilirlerse yüksek kaliteli yem verirler.

44. Soru

Ot amacı ile biçilen buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin kurutma işlemi, son yıllarda nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Son yıllarda kurutma işlemi yüksek ısı altında hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yapay kurutma denilen bu yöntemde bitkiler, özellikle fazla su içeren baklagil yem bitkileri hızlı bir şekilde kurutulup, parçalanarak un haline getirilir. Bunlar daha sonra ya bu şekilde saklanır veya istenilen büyüklükte sıkıştırılmış yem haline getirilip depolanırlar.

45. Soru

küçük tohumlu yem bitkilerinin arpa gibi yardımcı bitkilerle beraber ekilmelerinin sebebi nedir?

Cevap

Ekimden sonra fazla yağış alan tarlalarda, toprak yüzeyinde kalın bir kaymak tabakası oluşur. Yem bitkilerinin tohumları ise genellikle küçük oldukları için bu kaymak tabakasını kırıp toprak yüzeyine çıkamazlar. Bu nedenle böyle küçük tohumlu yem bitkileri kaymak tabakasını kırabilen arpa gibi bazı bitkilerle beraber ekilirler. Arpa ve küçük tohumlu yem bitkileri aynı sıraya ekildiklerinde, kaymak tabakasını kolayca kıran arpa fideleri, yem bitkisi fidelerinin toprak yüzeyine çıkmalarına yardımcı olurlar.

46. Soru

Yem bitkilerini fide devrelerinde su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Yem bitkilerini fide devrelerinde su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruyan bitkilere “Koruyucu Bitkiler” adı verilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!