Sosyal Ağ Analizi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Ağ Analizi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Merkezîlik Ölçüleri

1. Soru

Mutlak yakınlık nasıl hesaplanır?

Cevap

Mutlak yakınlık hesaplanırken, en kısa patikaların toplamının tersi alınır.


2. Soru

Merkezilik genellikle hangi ağlar için kullanılır?

Cevap

Merkezîlik genelde yönsüz ağlar içindir.


3. Soru

Derece merkeziliğini açıklayınız.

Cevap

Derece merkezîliği, bir düğümün tek bir bağlantı ile bağlandığı birinci dereceden komşularının sayısı ile ilgilidir. Derece merkezîliği bir düğümün bağlantı sayısı ile ölçülür ve bu ölçü derece merkezîliğini mutlak bir şekilde ölçer.


4. Soru

En sık kullanılan merkezilik ölçüleri hangileridir?

Cevap

Çok farklı merkezîlik ölçüleri olmakla birlikte şu üç tanesi en sık kullanılan merkezîlik ölçüleridir:
• Derece (degree)
• Yakınlık (closeness)
• Arasındalık (betweenness)


5. Soru

Arasındalık merkeziliği nasıl hesaplanır?

Cevap

Her i düğümü için bu düğümden kaç tane en kısa patika geçtiğini sayarak arasındalık hesaplayabiliriz.


6. Soru

Göreli arasındalık ölçüsünü yönlü ve yönsüz ağlar için nasıl hesaplayabiliriz?

Cevap

Yönsüz ağlar için mutlak arasındalık ölçüsünü (N-1)(N-2)/2’ye bölerek göreli arasındalık ölçüsünü hesaplayabiliriz. Yönlü ağlar için ise mutlak arasındalık ölçüsünü (N-1)(N-2)’ye bölerek göreli arasındalık ölçüsü elde edilir.


7. Soru

Bir birimin ne kadar merkezi olduğu hangi kriterler değerlendirilerek belirlenebilir, açıklayınız?

Cevap

Bir birimin derecesi ne kadar yüksekse diğer birimler tarafından ne kadar kolay erişilebilirse ne kadar çok sayıda diğer birimler arasındaki en kısa patikalarda arada bulunuyorsa o birim o kadar merkezidir.


8. Soru

Mutlak derece merkezîliğini karşılaştırmalar için uygun hale getirmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

Mutlak derece merkezîliği karşılaştırmalar için uygun olmadığı için bu ölçü normalize edilerek mutlak derece merkezîliği N-1 değerine bölünerek göreli derece merkezîliğine ulaşılır.


9. Soru

Yönlü ağlarda toplam derece nasıl hesaplanabilir?

Cevap

Gelen derece ve giden derecenin toplanması ile Toplam derece elde edilir.


10. Soru

Merkezîlik ölçüm türleri nelerdir?

Cevap

Merkezîlik ölçüm türleri aşağıdaki gibidir:
• Merkezîlik ağdaki bir birim için ölçülebileceği gibi ağın geneli için de ölçülebilir.
• Merkezîlik mutlak ve göreli olarak ölçülebilir.


11. Soru

Arasındaki merkezilik nedir? 

Cevap

Arasındalık merkezîliği bir ağdaki en kısa patikalara dayanır.


12. Soru

Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesinin gerekçelerini açıklayınız.

Cevap

Merkezîlik, ağlarda düğümlerin ve bağlantıların ne kadar önemli oldukları sorusunu yanıtlamaya çalışır. Bir düğüm veya bir bağlantı ise ne kadar akışı (bilgi, otomobil, ihracat/ithalat) yüklenebiliyorsa ne kadar çok sayıda farklı grup
arasında köprü görevi görebiliyorsa ne ölçüde önemli düşüncelerin, bilginin, kararların kaynağı olabiliyorsa o ölçüde önemlidir. Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesi ile ağda enformasyonun daha hızlı yayılması sağlanabilir, salgın hastalıklar ve ağdaki bozulmalar önlenebilir.


13. Soru

Yönlü ağlar için kullanılan ölçümü açıklayınız. 

Cevap

Yönlü ağlar için ise “prestij” ölçülür. Bir düğümden giden bağlantı sayısı ne kadar fazla ise o düğüm prestij anlamında o kadar etkilidir, gelen bağlantı sayısı ne kadar fazla ise o düğüm prestij anlamında o kadar desteklenmektedir.


14. Soru

Arasındalık merkeziliğinin önemini örnek vererek açıklayınız. 

Cevap

Arasındalık bir ağdaki akışlar açısından önemlidir. Eğer yüksek derecede arasındalığa sahip bir düğüm ortadan kaldırılırsa en kısa patikaların ortalaması yükseleceği için bu ağdaki akışların etkin olamayacağı anlamına gelir.


15. Soru

Derece merkeziliği 3 olan ve düğüm sayısı 7 olan bir ağın standardize edilmiş merkezîliğini bulunuz. 

Cevap

Derece merkeziliği olan 3, düğüm sayısının 1 eksiğine bölünerek standardize edilmiş merkeziliği bulabiliriz.

3 /(7-1) = 0,5 


16. Soru

Göreli derece merkezîliği hangi değerleri alabilir?

Cevap

Göreli derece merkezîliği 0-1 arasında değişir. Bu aralıktaki değerleri alabilir.


17. Soru

Yakınlık Merkeziliğini açıklayınız. 

Cevap

Yakınlık merkezîliği uzaklığa odaklanır ve dolaylı bağlantı içinde bulunan düğümleri de hesaba katar. Yakınlık, bir düğüm ile çizgedeki diğer bütün düğümler arasındaki en kısa patikaların ortalama uzunluğudur. Erişimin en kısa patikalardan sağlanması koşuluyla yakınlık, ortalama erişim süresi olarak yorumlanabilir


18. Soru

Yönlü ağlarda bir düğüm (aktör) için  derece türlerini açıklayarak yazınız. 

Cevap

Yönlü ağlarda bir düğüm (aktör) için üç tür derece söz konusu olur: Gelen derece (indegree, incoming degree), giden derece (outdegree, outgoing degree) ve bu ikisinin toplamı olarak toplam derece (total degree). Gelen derece; destek ölçüsü, giden derece ise etki ölçüsü olarak da adlandırılır.


19. Soru

Göreli yakınlık nasıl hesaplanır?

Cevap

Göreli yakınlık hesaplamasında ise mutlak yakınlık ölçüsü N-1’e bölünüp tersi alınır.


20. Soru

Aşağıda derece merkezilik değerleri verilen düğümlerin derece merkeziliklerini karşılaştırınız. 

A=0.05    B= 0.005  C= 0.01 D= 0.1

Cevap

Sırası ile en yüksek merkezilik ölçüsüne sahip olan düğümler;

D> A> C> B


1. Soru

Mutlak yakınlık nasıl hesaplanır?

Cevap

Mutlak yakınlık hesaplanırken, en kısa patikaların toplamının tersi alınır.

2. Soru

Merkezilik genellikle hangi ağlar için kullanılır?

Cevap

Merkezîlik genelde yönsüz ağlar içindir.

3. Soru

Derece merkeziliğini açıklayınız.

Cevap

Derece merkezîliği, bir düğümün tek bir bağlantı ile bağlandığı birinci dereceden komşularının sayısı ile ilgilidir. Derece merkezîliği bir düğümün bağlantı sayısı ile ölçülür ve bu ölçü derece merkezîliğini mutlak bir şekilde ölçer.

4. Soru

En sık kullanılan merkezilik ölçüleri hangileridir?

Cevap

Çok farklı merkezîlik ölçüleri olmakla birlikte şu üç tanesi en sık kullanılan merkezîlik ölçüleridir:
• Derece (degree)
• Yakınlık (closeness)
• Arasındalık (betweenness)

5. Soru

Arasındalık merkeziliği nasıl hesaplanır?

Cevap

Her i düğümü için bu düğümden kaç tane en kısa patika geçtiğini sayarak arasındalık hesaplayabiliriz.

6. Soru

Göreli arasındalık ölçüsünü yönlü ve yönsüz ağlar için nasıl hesaplayabiliriz?

Cevap

Yönsüz ağlar için mutlak arasındalık ölçüsünü (N-1)(N-2)/2’ye bölerek göreli arasındalık ölçüsünü hesaplayabiliriz. Yönlü ağlar için ise mutlak arasındalık ölçüsünü (N-1)(N-2)’ye bölerek göreli arasındalık ölçüsü elde edilir.

7. Soru

Bir birimin ne kadar merkezi olduğu hangi kriterler değerlendirilerek belirlenebilir, açıklayınız?

Cevap

Bir birimin derecesi ne kadar yüksekse diğer birimler tarafından ne kadar kolay erişilebilirse ne kadar çok sayıda diğer birimler arasındaki en kısa patikalarda arada bulunuyorsa o birim o kadar merkezidir.

8. Soru

Mutlak derece merkezîliğini karşılaştırmalar için uygun hale getirmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

Mutlak derece merkezîliği karşılaştırmalar için uygun olmadığı için bu ölçü normalize edilerek mutlak derece merkezîliği N-1 değerine bölünerek göreli derece merkezîliğine ulaşılır.

9. Soru

Yönlü ağlarda toplam derece nasıl hesaplanabilir?

Cevap

Gelen derece ve giden derecenin toplanması ile Toplam derece elde edilir.

10. Soru

Merkezîlik ölçüm türleri nelerdir?

Cevap

Merkezîlik ölçüm türleri aşağıdaki gibidir:
• Merkezîlik ağdaki bir birim için ölçülebileceği gibi ağın geneli için de ölçülebilir.
• Merkezîlik mutlak ve göreli olarak ölçülebilir.

11. Soru

Arasındaki merkezilik nedir? 

Cevap

Arasındalık merkezîliği bir ağdaki en kısa patikalara dayanır.

12. Soru

Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesinin gerekçelerini açıklayınız.

Cevap

Merkezîlik, ağlarda düğümlerin ve bağlantıların ne kadar önemli oldukları sorusunu yanıtlamaya çalışır. Bir düğüm veya bir bağlantı ise ne kadar akışı (bilgi, otomobil, ihracat/ithalat) yüklenebiliyorsa ne kadar çok sayıda farklı grup
arasında köprü görevi görebiliyorsa ne ölçüde önemli düşüncelerin, bilginin, kararların kaynağı olabiliyorsa o ölçüde önemlidir. Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesi ile ağda enformasyonun daha hızlı yayılması sağlanabilir, salgın hastalıklar ve ağdaki bozulmalar önlenebilir.

13. Soru

Yönlü ağlar için kullanılan ölçümü açıklayınız. 

Cevap

Yönlü ağlar için ise “prestij” ölçülür. Bir düğümden giden bağlantı sayısı ne kadar fazla ise o düğüm prestij anlamında o kadar etkilidir, gelen bağlantı sayısı ne kadar fazla ise o düğüm prestij anlamında o kadar desteklenmektedir.

14. Soru

Arasındalık merkeziliğinin önemini örnek vererek açıklayınız. 

Cevap

Arasındalık bir ağdaki akışlar açısından önemlidir. Eğer yüksek derecede arasındalığa sahip bir düğüm ortadan kaldırılırsa en kısa patikaların ortalaması yükseleceği için bu ağdaki akışların etkin olamayacağı anlamına gelir.

15. Soru

Derece merkeziliği 3 olan ve düğüm sayısı 7 olan bir ağın standardize edilmiş merkezîliğini bulunuz. 

Cevap

Derece merkeziliği olan 3, düğüm sayısının 1 eksiğine bölünerek standardize edilmiş merkeziliği bulabiliriz.

3 /(7-1) = 0,5 

16. Soru

Göreli derece merkezîliği hangi değerleri alabilir?

Cevap

Göreli derece merkezîliği 0-1 arasında değişir. Bu aralıktaki değerleri alabilir.

17. Soru

Yakınlık Merkeziliğini açıklayınız. 

Cevap

Yakınlık merkezîliği uzaklığa odaklanır ve dolaylı bağlantı içinde bulunan düğümleri de hesaba katar. Yakınlık, bir düğüm ile çizgedeki diğer bütün düğümler arasındaki en kısa patikaların ortalama uzunluğudur. Erişimin en kısa patikalardan sağlanması koşuluyla yakınlık, ortalama erişim süresi olarak yorumlanabilir

18. Soru

Yönlü ağlarda bir düğüm (aktör) için  derece türlerini açıklayarak yazınız. 

Cevap

Yönlü ağlarda bir düğüm (aktör) için üç tür derece söz konusu olur: Gelen derece (indegree, incoming degree), giden derece (outdegree, outgoing degree) ve bu ikisinin toplamı olarak toplam derece (total degree). Gelen derece; destek ölçüsü, giden derece ise etki ölçüsü olarak da adlandırılır.

19. Soru

Göreli yakınlık nasıl hesaplanır?

Cevap

Göreli yakınlık hesaplamasında ise mutlak yakınlık ölçüsü N-1’e bölünüp tersi alınır.

20. Soru

Aşağıda derece merkezilik değerleri verilen düğümlerin derece merkeziliklerini karşılaştırınız. 

A=0.05    B= 0.005  C= 0.01 D= 0.1

Cevap

Sırası ile en yüksek merkezilik ölçüsüne sahip olan düğümler;

D> A> C> B

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!