Peyzaj Çevre ve Tarım Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Peyzaj Çevre ve Tarım Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bitki Tanıma Ve Değerlendirme-I

1. Soru

Belirli bir alanın biyolojik ve ekolojik özellikleri başta olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerini de içine alan arazi parçasına ne ad verilir?

Cevap

Belirli bir alanın biyolojik ve ekolojik özellikleri başta olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerini de içine alan arazi parçasına peyzaj, bu alanın oluşturulması, geliştirilmesi, bakımı ve nihayet koruması ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler bütününe de peyzaj düzenlemesi adı verilmektedir.


2. Soru

Peyzaj düzenlemesinin en önemli bileşenini neler oluşturmaktadır?

Cevap

Peyzaj düzenlemesinin belki de en önemli bileşenini bitkiler oluşturmaktadır.


3. Soru

Peyzaj düzenlemesinin ana unsurunu oluşturan bitkiler kaç grupta toplanır isimleri nelerdir?

Cevap

Peyzaj düzenlemesinin ana unsurunu oluşturan bitkiler, çok genel olarak “tohumsuz bitkiler (Cryptogamae)” ve “tohumlu bitkiler (Spermatophyta)” olmak üzere başlıca 2 büyük grup altında toplanır.


4. Soru

Habitus bitkilerde neyi ifade eder?

Cevap

Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak, piramit vb. formda olması, dallanması ve köklerinin toprak içerisinde dağılışı gibi genel morfolojik görünüşüne habitus adı verilmektedir.


5. Soru

Sarıçam bitkisinde gövde kabuğu ne renktir?

Cevap

Sarıçam (Pinus sylvestris) bitkisinde gövde kabuğu tilki sarısı olarak adlandırılan karakteristik bir renktedir.


6. Soru

Gelişmiş bitkilerde kaç tip dallanma vardır?

Cevap

Nispeten basit yapılı bitkilerde çatalsı ya da ikiye dallanma olarak da bilinen bir dallanma tipi gözükmekle birlikte, gelişmiş bitkilerde esasen 2 tip dallanma vardır: Monopodiyal ya da simpodiyal dallanma.


7. Soru

Bir bitkinin ağaç sayılabilmesi için gerekli olan kriterler nelerdir?

Cevap

 • Boyu 5 m’den daha fazla olmalı,
 • Gövde, taç ve boy büyümesi yapmalı,
 • Dal, sürgün ve yapraklarım tek bir gövdede taşımalıdır.

8. Soru

Ladin bitkisi hangi yaprak türüne sahiptir?

Cevap

İğne yapraklar çam (Pinus) türlerinde olduğu gibi uzun ya da sedir (Cedrus) bitkisinde olduğu gibi nispeten daha kısa olabilir. Ya da göknar (Abies) türlerinde olduğu gibi iki yüzlü (alt ve üst yüz) veya ladin (Picea) bitkisinde olduğu gibi dört yüzlü olabilir. Uçları sivri veya küt olan iğne yapraklara sahip türler bulunmaktadır.


9. Soru

Açık tohumlu bitkilerde tohum nerede bulunur?

Cevap

Adından da anlaşılacağı üzere açık tohumlu bitkilerde, tohum açıkta bulunmakta ve daha gelişmiş olan kapalı tohumlu bitkilerde olduğu gibi çevresel koşullara karşı tohumu daha iyi bir şekilde korumak üzere oluşturulan meyve yapısı bulunmamaktadır.


10. Soru

Açık tohumlu bitkilerin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Açık tohumlu bitkiler, çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, nadiren de çalı formunda olan
 • Bir veya iki evcikli bitkilerdir. Bir evcikli olanlarda kozalaklar tek eşeylidir.
 • Açık tohumlu bitkilerde kozalak denilince hemen akla geliveren büyük kozalak, dişi kozalaktır. Bunun dışında daha küçük, genellikle daha az dikkat çeken erkek kozalaklar yer almaktadır.

11. Soru

Aynı bitki üzerinde hem dişi hem erkek çiçekleri taşıyan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri (üreme yapılarını) taşıyan bitkilere tek evcikli, erkek ve dişi çiçekleri farklı bireyler üzerinde taşıyan bitkilere ise iki evcikli adı verilmektedir.


12. Soru

Açık tohumlu bir bitki olan sedir ağacından elde edilen madde nedir?

Cevap

Bazı çam türlerinden elde edilen reçine ve terebentin, sedirden elde edilen sedir yağı, bazı ardıç tülerinden elde edilen ardıç yağı ekonomik olarak değerli kimyasal maddelerdendir.


13. Soru

Ginkgo biloba hangi özelliğe sahip bir bitkidir?

Cevap

Relikt bir bitki olan Ginkgo biloba L. (Çin mabed ağacı), günümüzde yaşamakta olan tohumlu bitkilerin en eski ve en yaşlı üyesi olarak kabul edilir.


14. Soru

Ülkemizde de yaygın olarak görülen her zaman yeşil olan açık tohumlu ağaç türü hangisidir?

Cevap

Çam, Açık tohumlu bitkilerin en büyük cinsidir. Tropiklerden başlayarak kuzey yarımkürede yayılış gösteren türleri bulunmaktadır. Herdem yeşil ağaçlar veya nadiren çalılardan oluşan bu cinsin üyeleri, peyzaj düzenlemelerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Yapraklarını dökmemesi, önemli miktarda toz emme özelliği nedeniyle peyzaj düzenleme anlamında; kereste, reçine, çam sakızı gibi özellikleri nedeniyle de endüstriyel olarak önemli cinslerden biridir.


15. Soru

Sarıçam hangi toprak türünü sever?

Cevap

Toprak ve iklimle ilgili istekleri bakımından çok seçici değildir. Güneşli, yarı gölge yerlerde ve ılıman iklimlerde gelişir. Daha çok kumlu, derin ve gevşek toprakları sever. Kirliliğin fazla olduğu alanlar özellikle kent merkezleri için uygun bir tür değildir.


16. Soru

Karaçam’ın coğrafi yayılışı nasıldır?

Cevap

Ülkemizdeki en geniş yayılış alanına sahip ağaç türü olması nedeniyle önemli bir türdür. Batı Anadolu, Güney Anadolu, Kuzeybatı Anadolu, İç Batı Anadolu ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde saf veya karışık ormanlar oluşturmaktadır. Güney Anadolu’da alt yükseklik sınırı 1000-1200 m iken, kuzeye doğru gidildikçe bu sınır düşer ve Kuzeybatı Anadolu’da 400 m’ye kadar yayılış gösterebilmektedir. Vatanı; Türkiye dışında, Kırım, Karpatların güneyi, Balkan yarımadası ve Kıbrıs’tır.


17. Soru

Reçinesi değerli olan, ismini kabuğunun renginden alan, kabuğu gençken kızıl kahverengi, ileri yaşlarda ise koyu kızıl kahverengi olan çam türü hangisidir?

Cevap

Kızılçam, reçinesi değerli olduğundan, reçine elde etmede kullanılır.


18. Soru

Fıstık çamı ülkemizde en çok nerede bulunur?

Cevap

Vatanı Türkiye ve güney Avrupa olan bu tür, en geniş yayılışını Türkiye’de yapar. Bergama yakınlarındaki Kozak yaylasında geniş yayılış gösterir. Doğal olarak bulunduğu diğer yerler ise Muğla, Aydın, Gemlik körfezi, Trabzon, Çoruh, Maraş ve Antalya yöreleridir. Ülkemizin pek çok yerinde kültüre alınmıştır.


19. Soru

Sedir ve Çam ağacı arasındaki fark nedir?

Cevap

Pinus (çam) ile Cedrus (sedir) cinsleri arasındaki en temel farklar: 1. Habitus farklılığı: Çam yuvarlak formlu iken, sedir piramit formludur. 2. Yaprak farklılığı: Çam kısa sürgünlerden çıkan iki adet iğne yapraklara sahipken, sedir 10-35 yapraktan oluşan daha kısa boylu iğne yaprak demetine sahiptir.


20. Soru

Göknar ile Ladin cinsleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Abies (göknar) ile Picea (ladin) cinsleri arasındaki en temel farklar: İğne yapraklar göknarda iki yüzlü, ladinde dört yüzlüdür. Yaprak uçları göknarda emerginat, ladinde sivridir. Yapraklar düştükleri yerlerde göknarda yuvarlak, ladinde ise törpü şeklinde izler bırakırlar.


1. Soru

Belirli bir alanın biyolojik ve ekolojik özellikleri başta olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerini de içine alan arazi parçasına ne ad verilir?

Cevap

Belirli bir alanın biyolojik ve ekolojik özellikleri başta olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerini de içine alan arazi parçasına peyzaj, bu alanın oluşturulması, geliştirilmesi, bakımı ve nihayet koruması ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler bütününe de peyzaj düzenlemesi adı verilmektedir.

2. Soru

Peyzaj düzenlemesinin en önemli bileşenini neler oluşturmaktadır?

Cevap

Peyzaj düzenlemesinin belki de en önemli bileşenini bitkiler oluşturmaktadır.

3. Soru

Peyzaj düzenlemesinin ana unsurunu oluşturan bitkiler kaç grupta toplanır isimleri nelerdir?

Cevap

Peyzaj düzenlemesinin ana unsurunu oluşturan bitkiler, çok genel olarak “tohumsuz bitkiler (Cryptogamae)” ve “tohumlu bitkiler (Spermatophyta)” olmak üzere başlıca 2 büyük grup altında toplanır.

4. Soru

Habitus bitkilerde neyi ifade eder?

Cevap

Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak, piramit vb. formda olması, dallanması ve köklerinin toprak içerisinde dağılışı gibi genel morfolojik görünüşüne habitus adı verilmektedir.

5. Soru

Sarıçam bitkisinde gövde kabuğu ne renktir?

Cevap

Sarıçam (Pinus sylvestris) bitkisinde gövde kabuğu tilki sarısı olarak adlandırılan karakteristik bir renktedir.

6. Soru

Gelişmiş bitkilerde kaç tip dallanma vardır?

Cevap

Nispeten basit yapılı bitkilerde çatalsı ya da ikiye dallanma olarak da bilinen bir dallanma tipi gözükmekle birlikte, gelişmiş bitkilerde esasen 2 tip dallanma vardır: Monopodiyal ya da simpodiyal dallanma.

7. Soru

Bir bitkinin ağaç sayılabilmesi için gerekli olan kriterler nelerdir?

Cevap

 • Boyu 5 m’den daha fazla olmalı,
 • Gövde, taç ve boy büyümesi yapmalı,
 • Dal, sürgün ve yapraklarım tek bir gövdede taşımalıdır.
8. Soru

Ladin bitkisi hangi yaprak türüne sahiptir?

Cevap

İğne yapraklar çam (Pinus) türlerinde olduğu gibi uzun ya da sedir (Cedrus) bitkisinde olduğu gibi nispeten daha kısa olabilir. Ya da göknar (Abies) türlerinde olduğu gibi iki yüzlü (alt ve üst yüz) veya ladin (Picea) bitkisinde olduğu gibi dört yüzlü olabilir. Uçları sivri veya küt olan iğne yapraklara sahip türler bulunmaktadır.

9. Soru

Açık tohumlu bitkilerde tohum nerede bulunur?

Cevap

Adından da anlaşılacağı üzere açık tohumlu bitkilerde, tohum açıkta bulunmakta ve daha gelişmiş olan kapalı tohumlu bitkilerde olduğu gibi çevresel koşullara karşı tohumu daha iyi bir şekilde korumak üzere oluşturulan meyve yapısı bulunmamaktadır.

10. Soru

Açık tohumlu bitkilerin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Açık tohumlu bitkiler, çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, nadiren de çalı formunda olan
 • Bir veya iki evcikli bitkilerdir. Bir evcikli olanlarda kozalaklar tek eşeylidir.
 • Açık tohumlu bitkilerde kozalak denilince hemen akla geliveren büyük kozalak, dişi kozalaktır. Bunun dışında daha küçük, genellikle daha az dikkat çeken erkek kozalaklar yer almaktadır.
11. Soru

Aynı bitki üzerinde hem dişi hem erkek çiçekleri taşıyan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri (üreme yapılarını) taşıyan bitkilere tek evcikli, erkek ve dişi çiçekleri farklı bireyler üzerinde taşıyan bitkilere ise iki evcikli adı verilmektedir.

12. Soru

Açık tohumlu bir bitki olan sedir ağacından elde edilen madde nedir?

Cevap

Bazı çam türlerinden elde edilen reçine ve terebentin, sedirden elde edilen sedir yağı, bazı ardıç tülerinden elde edilen ardıç yağı ekonomik olarak değerli kimyasal maddelerdendir.

13. Soru

Ginkgo biloba hangi özelliğe sahip bir bitkidir?

Cevap

Relikt bir bitki olan Ginkgo biloba L. (Çin mabed ağacı), günümüzde yaşamakta olan tohumlu bitkilerin en eski ve en yaşlı üyesi olarak kabul edilir.

14. Soru

Ülkemizde de yaygın olarak görülen her zaman yeşil olan açık tohumlu ağaç türü hangisidir?

Cevap

Çam, Açık tohumlu bitkilerin en büyük cinsidir. Tropiklerden başlayarak kuzey yarımkürede yayılış gösteren türleri bulunmaktadır. Herdem yeşil ağaçlar veya nadiren çalılardan oluşan bu cinsin üyeleri, peyzaj düzenlemelerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Yapraklarını dökmemesi, önemli miktarda toz emme özelliği nedeniyle peyzaj düzenleme anlamında; kereste, reçine, çam sakızı gibi özellikleri nedeniyle de endüstriyel olarak önemli cinslerden biridir.

15. Soru

Sarıçam hangi toprak türünü sever?

Cevap

Toprak ve iklimle ilgili istekleri bakımından çok seçici değildir. Güneşli, yarı gölge yerlerde ve ılıman iklimlerde gelişir. Daha çok kumlu, derin ve gevşek toprakları sever. Kirliliğin fazla olduğu alanlar özellikle kent merkezleri için uygun bir tür değildir.

16. Soru

Karaçam’ın coğrafi yayılışı nasıldır?

Cevap

Ülkemizdeki en geniş yayılış alanına sahip ağaç türü olması nedeniyle önemli bir türdür. Batı Anadolu, Güney Anadolu, Kuzeybatı Anadolu, İç Batı Anadolu ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde saf veya karışık ormanlar oluşturmaktadır. Güney Anadolu’da alt yükseklik sınırı 1000-1200 m iken, kuzeye doğru gidildikçe bu sınır düşer ve Kuzeybatı Anadolu’da 400 m’ye kadar yayılış gösterebilmektedir. Vatanı; Türkiye dışında, Kırım, Karpatların güneyi, Balkan yarımadası ve Kıbrıs’tır.

17. Soru

Reçinesi değerli olan, ismini kabuğunun renginden alan, kabuğu gençken kızıl kahverengi, ileri yaşlarda ise koyu kızıl kahverengi olan çam türü hangisidir?

Cevap

Kızılçam, reçinesi değerli olduğundan, reçine elde etmede kullanılır.

18. Soru

Fıstık çamı ülkemizde en çok nerede bulunur?

Cevap

Vatanı Türkiye ve güney Avrupa olan bu tür, en geniş yayılışını Türkiye’de yapar. Bergama yakınlarındaki Kozak yaylasında geniş yayılış gösterir. Doğal olarak bulunduğu diğer yerler ise Muğla, Aydın, Gemlik körfezi, Trabzon, Çoruh, Maraş ve Antalya yöreleridir. Ülkemizin pek çok yerinde kültüre alınmıştır.

19. Soru

Sedir ve Çam ağacı arasındaki fark nedir?

Cevap

Pinus (çam) ile Cedrus (sedir) cinsleri arasındaki en temel farklar: 1. Habitus farklılığı: Çam yuvarlak formlu iken, sedir piramit formludur. 2. Yaprak farklılığı: Çam kısa sürgünlerden çıkan iki adet iğne yapraklara sahipken, sedir 10-35 yapraktan oluşan daha kısa boylu iğne yaprak demetine sahiptir.

20. Soru

Göknar ile Ladin cinsleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Abies (göknar) ile Picea (ladin) cinsleri arasındaki en temel farklar: İğne yapraklar göknarda iki yüzlü, ladinde dört yüzlüdür. Yaprak uçları göknarda emerginat, ladinde sivridir. Yapraklar düştükleri yerlerde göknarda yuvarlak, ladinde ise törpü şeklinde izler bırakırlar.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!