Peyzaj Çevre ve Tarım Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Peyzaj Çevre ve Tarım Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çevre Ve İnsan

1. Soru

Doğal çevrenin tanımını yapınız.

Cevap

Canlıların sürekli olarak yaşadıkları ve diğer canlılarla karşılıklı olarak etkileşim içerisinde bulundukları dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler ve ırmakların bulunduğu çevreye doğal çevre denir.


2. Soru

Canlıların cansız çevresini oluşturan koşullar nelerdir?

Cevap

Hava koşulları, toprak ve suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, güneş ışığının mevsimsel değişimi cansız çevreyi oluşturan koşullardandır.


3. Soru

Canlı yerkürenin içerisindeki tüm maddeler, canlı yüzeye ne ad verilir?

Cevap

Biyosfer


4. Soru

Yaşam için önemli miktarlarda gerekli maddeler nelerdir?

Cevap

Karbon, hidrojen, oksijen, azot, potasyum, kalsiyum, kükürt ve fosfor gibi canlı dokuları oluşturan başlıca maddelerdir.


5. Soru

Biyosferde bulunan tüm kimyasal maddelerin, canlılara gereklilikleri açısından ayrıldıkları sınıflar nelerdir?

Cevap

  • Yaşam için önemli miktarlarda gerekli maddeler
  • Yaşam için az miktarda gerekli maddeler
  • Yaşam için gerekli olmayan, fakat doğal olarak çevrede bulunan maddeler
  • Yaşam için gerekli olmayan sentetik maddeler

6. Soru

Ekolojik faktörün tanımını yapınız.

Cevap

Canlı varlıkların yaşamlarının en az bir döneminde onları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal veya biyolojik olmak üzere ortamın her elemanına, çevre elemanlarının her birine, çevre faktörü veya ekolojik faktör denir.


7. Soru

Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisi kullanarak organik bileşikler üretmesine fotosentez denir. Fotosentez yoluyla besin üreten canlılara ne ad verilir?

Cevap

Fotosentetik organizmalar


8. Soru

Biyosferdeki doğal dengelerin korunması bağlı olduğu koşullar nelerdir?

Cevap

Biyosferdeki doğal dengelerin korunması bazı kimyasal maddelerin oranının sabit olarak kalmasına, nüfus dalgalanmalarının düzenine ve ekosistemlerin sürekliliğine bağlıdır.


9. Soru

Besin zinciri neye denir?

Cevap

Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmaları ile oluşan zincire besin zinciri denir.


10. Soru

Doğada madde döngüsü olarak adlandırılan süreçte canlılar ile cansız çevre arasında alınıp verilen maddelerin başlıcaları nelerdir?

Cevap

Karbon, fosfor, azot, su ve oksijen gibi maddeler, güneş enerjisinin yürütücü güç olduğu döngü olarak adlandırılan süreçte canlılar ile cansız çevre arasında alınıp verilirler.


11. Soru

Erozyonların oluşmasının nedenlerini açıklayınız.

Cevap

Çevredeki bitki örtüsünün azalması, şiddetli yağmurların yağması, karların kısa sürede erimesi, fırtınaların oluşması, toprağın yanlış sürülmesi, eğimli alanlardaki ormanların yanması gibi etkenler erozyonların oluşmasına neden olur.


12. Soru

Yapay çevre nedir?

Cevap

Yapay çevre kısaca, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yönden mevcut olan doğal çevreyi olumsuz olarak etkilemeyecek, çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde planlanması demektir.


13. Soru

Yapay çevrenin belirlenmesinde önem taşıyan faktörler nelerdir?

Cevap

Yapay çevrenin belirlenmesinde coğrafi durum, idari yapı, hizmet birimleri, ekonomik yapı, sosyal yapı ve özel durumlar gibi faktörler önem taşımaktadır.


14. Soru

Kentsel biçimlenmeyi ve kent makro formunu doğrudan belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Toplumsal değerler, sosyokültürel yapı, yaşam biçimi, teknoloji, nüfus yapısı, ekonomi, ulaşım dokuları, kentsel politikalar doğrudan kentsel biçimlenmeyi ve kent makro formunu belirleyen faktörlerdir.


15. Soru

Kentsel çevre kalitesinin belirlenmesinde rol oynayan önemli unsurlar nelerdir?

Cevap

Kentsel çevrelerdeki ögelerin yüzeylerini oluşturan çizgiler, yüzeylerin malzeme, renk, doku özellikleri ile yapıların cephe oranları, açıklıkların niteliği, cephe süslemeleri de kentsel çevre kalitesinin belirlenmesinde önemli unsurlardır.


16. Soru

Açık ve yeşil alanlar, kentlerin sağlıklı gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu alanlar kentler için ekolojik fonksiyonu nasıl sağlarlar?

Cevap

Açık ve yeşil alanlar,  ekolojik fonksiyonu ile kent içerisinde hava akımlarına ve yeşil fonksiyonlarına imkân tanırlar.


17. Soru

Park alanları için gerekli standartları belirleyen etmenler nelerdir?

Cevap

Park alanları için gerekli standartları belirleyen etmenler, nüfus, kentin boyutu, coğrafi konumu, iklimi, kullanım mesafesi ve yoğunluğudur.


18. Soru

Ötrofikasyon nedir?

Cevap

Azot ve fosfor döngülerinin insan etkisiyle bozulması sonucu başlıca su kirlenmesi sorunlarından biri olan ötrofikasyona yol açmaktadır.


19. Soru

Flora ve fauna kavramları ne demektir?

Cevap

Fauna: Belli bir bölgede doğal olarak yaşayan hayvanların listesidir.
Flora: Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin listesidir.


20. Soru

Çevre sorunları en fazla nerelerde görülür? Ne tür etkilere yol açar?

Cevap

Çevre sorunları en fazla hava, su, toprak, fauna ve flora gibi doğal kaynaklar üzerinde görülür. Bu alanlarda ekolojik yapının bozulmasına, biyo çeşitliliğin azaltmasına yada yok olmasına neden olmaktadır.


1. Soru

Doğal çevrenin tanımını yapınız.

Cevap

Canlıların sürekli olarak yaşadıkları ve diğer canlılarla karşılıklı olarak etkileşim içerisinde bulundukları dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler ve ırmakların bulunduğu çevreye doğal çevre denir.

2. Soru

Canlıların cansız çevresini oluşturan koşullar nelerdir?

Cevap

Hava koşulları, toprak ve suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, güneş ışığının mevsimsel değişimi cansız çevreyi oluşturan koşullardandır.

3. Soru

Canlı yerkürenin içerisindeki tüm maddeler, canlı yüzeye ne ad verilir?

Cevap

Biyosfer

4. Soru

Yaşam için önemli miktarlarda gerekli maddeler nelerdir?

Cevap

Karbon, hidrojen, oksijen, azot, potasyum, kalsiyum, kükürt ve fosfor gibi canlı dokuları oluşturan başlıca maddelerdir.

5. Soru

Biyosferde bulunan tüm kimyasal maddelerin, canlılara gereklilikleri açısından ayrıldıkları sınıflar nelerdir?

Cevap

  • Yaşam için önemli miktarlarda gerekli maddeler
  • Yaşam için az miktarda gerekli maddeler
  • Yaşam için gerekli olmayan, fakat doğal olarak çevrede bulunan maddeler
  • Yaşam için gerekli olmayan sentetik maddeler
6. Soru

Ekolojik faktörün tanımını yapınız.

Cevap

Canlı varlıkların yaşamlarının en az bir döneminde onları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal veya biyolojik olmak üzere ortamın her elemanına, çevre elemanlarının her birine, çevre faktörü veya ekolojik faktör denir.

7. Soru

Klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisi kullanarak organik bileşikler üretmesine fotosentez denir. Fotosentez yoluyla besin üreten canlılara ne ad verilir?

Cevap

Fotosentetik organizmalar

8. Soru

Biyosferdeki doğal dengelerin korunması bağlı olduğu koşullar nelerdir?

Cevap

Biyosferdeki doğal dengelerin korunması bazı kimyasal maddelerin oranının sabit olarak kalmasına, nüfus dalgalanmalarının düzenine ve ekosistemlerin sürekliliğine bağlıdır.

9. Soru

Besin zinciri neye denir?

Cevap

Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmaları ile oluşan zincire besin zinciri denir.

10. Soru

Doğada madde döngüsü olarak adlandırılan süreçte canlılar ile cansız çevre arasında alınıp verilen maddelerin başlıcaları nelerdir?

Cevap

Karbon, fosfor, azot, su ve oksijen gibi maddeler, güneş enerjisinin yürütücü güç olduğu döngü olarak adlandırılan süreçte canlılar ile cansız çevre arasında alınıp verilirler.

11. Soru

Erozyonların oluşmasının nedenlerini açıklayınız.

Cevap

Çevredeki bitki örtüsünün azalması, şiddetli yağmurların yağması, karların kısa sürede erimesi, fırtınaların oluşması, toprağın yanlış sürülmesi, eğimli alanlardaki ormanların yanması gibi etkenler erozyonların oluşmasına neden olur.

12. Soru

Yapay çevre nedir?

Cevap

Yapay çevre kısaca, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yönden mevcut olan doğal çevreyi olumsuz olarak etkilemeyecek, çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde planlanması demektir.

13. Soru

Yapay çevrenin belirlenmesinde önem taşıyan faktörler nelerdir?

Cevap

Yapay çevrenin belirlenmesinde coğrafi durum, idari yapı, hizmet birimleri, ekonomik yapı, sosyal yapı ve özel durumlar gibi faktörler önem taşımaktadır.

14. Soru

Kentsel biçimlenmeyi ve kent makro formunu doğrudan belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Toplumsal değerler, sosyokültürel yapı, yaşam biçimi, teknoloji, nüfus yapısı, ekonomi, ulaşım dokuları, kentsel politikalar doğrudan kentsel biçimlenmeyi ve kent makro formunu belirleyen faktörlerdir.

15. Soru

Kentsel çevre kalitesinin belirlenmesinde rol oynayan önemli unsurlar nelerdir?

Cevap

Kentsel çevrelerdeki ögelerin yüzeylerini oluşturan çizgiler, yüzeylerin malzeme, renk, doku özellikleri ile yapıların cephe oranları, açıklıkların niteliği, cephe süslemeleri de kentsel çevre kalitesinin belirlenmesinde önemli unsurlardır.

16. Soru

Açık ve yeşil alanlar, kentlerin sağlıklı gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu alanlar kentler için ekolojik fonksiyonu nasıl sağlarlar?

Cevap

Açık ve yeşil alanlar,  ekolojik fonksiyonu ile kent içerisinde hava akımlarına ve yeşil fonksiyonlarına imkân tanırlar.

17. Soru

Park alanları için gerekli standartları belirleyen etmenler nelerdir?

Cevap

Park alanları için gerekli standartları belirleyen etmenler, nüfus, kentin boyutu, coğrafi konumu, iklimi, kullanım mesafesi ve yoğunluğudur.

18. Soru

Ötrofikasyon nedir?

Cevap

Azot ve fosfor döngülerinin insan etkisiyle bozulması sonucu başlıca su kirlenmesi sorunlarından biri olan ötrofikasyona yol açmaktadır.

19. Soru

Flora ve fauna kavramları ne demektir?

Cevap

Fauna: Belli bir bölgede doğal olarak yaşayan hayvanların listesidir.
Flora: Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin listesidir.

20. Soru

Çevre sorunları en fazla nerelerde görülür? Ne tür etkilere yol açar?

Cevap

Çevre sorunları en fazla hava, su, toprak, fauna ve flora gibi doğal kaynaklar üzerinde görülür. Bu alanlarda ekolojik yapının bozulmasına, biyo çeşitliliğin azaltmasına yada yok olmasına neden olmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!